Byla B2-1359-796/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Kristina Domarkienė, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjus civilinę bylą pagal ieškovo UAB „( - )“ atstovo V. U. pareiškimą atsakovei UAB „( - )“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2

 1. Ieškovas UAB „( - )“ vadovas V. U. 2017-05-26 kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo iškelti atsakovei bankroto bylą. Nurodė, kad UAB „( - )“ neturi kilnojamojo ir nekilnojamojo turto iš kurio būtų galima išieškoti turtinius įsipareigojimus kreditoriams, be to nuo 2017 m. vasario-kovo mėnesių atsakovės turtas ir visos turtinės teisės yra areštuotos. Ieškovės turtiniai įsipareigojimai viršija jos balansą, ieškovė finansiškai nepajėgi padengti turtinius įsipareigojimus kreditoriams, dėl nurodytų priežasčių nebegali vykdyti jokios ekonominės veiklos.
 2. Ieškovo UAB „( - )“ atstovas direktoriaus V. U. pareiškimu prašo atsakovei UAB „Arijas“ iškelti bankroto bylą ir bylą nagrinėti LR ĮBĮ 131 str. numatyta supaprastinto bankroto proceso tvarka. 2017-06-05 nutartimi, ieškovui buvo nustatytas terminas ieškinio trūkumams šalinti. 2017-06-16 ieškovas pašalino 2017-06-05 nutartyje nurodytus trūkumus ir į teismo depozitinę sąskaitą įnešė 4000 Eur užstatą skirtą teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti.
Pareiškimas iškelti bankroto bylą tenkintinas.
 1. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 str. 7 d. nurodyti bankroto bylos iškėlimo pagrindai: 1) įmonė yra nemoki; 2) įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 3) įmonė viešai paskelbė ar kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p. numato, kad bankroto byla keliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas. Viena iš šių sąlygų – įmonės nemokumas – yra apibrėžta Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje, kuriame nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.
 2. Iš byloje pateiktų VĮ Registrų centro duomenų nustatyta, kad atsakovė nuosavybės teise įregistruotų nekilnojamųjų daiktų neturi. Iš VĮ „Regitra“ 2017-02-21 duomenų nustatyta, kad UAB „( - )“ savo vardu nėra įregistravusi transporto priemonių. Iš UAB „( - )“ balanso už laikotarpį nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31 nustatyta, kad atsakovė turėjo turto už 3141 Eur, kurį sudaro kitas trumpalaikis turtas, mokėtinos sumos ir įsiskolinimai sudarė 284793 Eur, iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 284793 Eur. Palyginus su 2015 metų balanse nurodytais duomenimis nustatyta, kad turto sumažėjo nuo 182895 Eur iki 3141 Eur, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sumažėjo nuo 465388 Eur iki 284793 Eur. Iš ieškovo teismui pateikto balanso už laikotarpį nuo 2017-01-01 iki 2017-05-18 nustatyta, jog bendrovė turi tik trumpalaikio turto už 2105 Eur, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 287842 Eur, jos visos yra mokėtinos per vienerius metus. Iš teismui pateikto kreditorių sąrašo nustatyta, jog atsakovė turi 7422,17 Eur įsiskolinimą tiekėjams UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ ir 43878 Eur įsiskolinimą Valstybinei mokesčių inspekcijai.
 3. Vertindamas įmonės turtą teismas taip pat turi įvertinti ir debetines skolas. Pažymėtina, jog debetinės skolos turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išieškoti aspektais (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1473-407/2015; 2016 m. gegužės 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-955-241/2016). Ieškovas nurodo, jog atsakovui debitoriai, t. y. BUAB „( - )“ ir BUAB „( - )“ yra skoloje 15920,62 Eur, tačiau byloje taip pat yra pateikti duomenys, jog abiem debitoriams yra iškeltos bankroto bylos, todėl galimybės šiuos debitorių įsiskolinimus išieškoti vertinamos kaip apsunkintos arba negalimos.
 4. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad UAB „( - )“ vienintelis akcininkas ir direktorius yra pats ieškovas UAB „( - )“ vadovas V. U., kuris 2017-05-16 vienintelio akcininko sprendimu nusprendė kreiptis į teismą dėl bankroto bylos UAB „( - )“ iškėlimo.
 5. Pagal pateiktus byloje įrodymus, matyti, kad atsakovė registruotino kilnojamojo ir nekilnojamojo turto neturi. Iš ieškovo byloje pateiktų balansų, taip pat kreditorių sąrašo nustatyta, jog atsakovo turimi pradelsti skoliniai įsipareigojimai ženkliai viršija į jos balansą įrašyto turto vertę. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, taip pat į įstatymų nustatytą reglamentavimą, teismas sutinka su ieškovo argumentais, kad atsakovė yra nemoki, todėl atsakovei keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.).
 6. Ieškovas prašė UAB „( - )“ bankroto bylą nagrinėti supaprastinto bankroto proceso tvarka. Pagal ĮBĮ 13¹ straipsnio 1 dalį, ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalyje numatytais atvejais ir (ar), kai įmonės bankroto bylos nagrinėjimo metu administratorius nustato, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ar administravimo išlaidoms, teismas gali priimti nutartį taikyti įmonei supaprastintą bankroto procesą. Supaprastinto bankroto proceso tikslas – tiesioginis likvidavimo procedūros taikymas, netaikant įprastinių bankroto procedūrų, taip siekiant sumažinti galimas bankroto proceso išlaidas (ĮBĮ 2 str. 13 d., 13¹ str. 1 d., 11 d.). Kitaip tariant, įprasto bankroto pagrindinis tikslas yra užtikrinti pačios bendrovės ir jos kreditorių teises bei turtinius interesus, tuo pačiu užtikrinant galimybę kreditoriams dalyvauti šiame procese, tai yra priimti sprendimus esminiais klausimais, kai supaprastinto bankroto atveju – teisėtai ir greitai likviduoti nemokų skolininką ir dėl tos priežasties (proceso operatyvumo, koncentruotumo, ekonomiškumo) apribojant paminėtas bendrovės kreditorių teises. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad esminė sąlyga pradėti supaprastintą bankroto procesą yra lėšų administravimo išlaidoms padengti nebuvimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-883/2012; 2009 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-757/2009; 2008 m. spalio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-759/2008). ĮBĮ 13¹ straipsnio 1 dalies nuostatomis supaprastintas bankroto procesas gali būti pritaikytas tiek iki bankroto bylos iškėlimo, tiek ir vėliau, t. y. įmonės bankroto bylos nagrinėjimo metu, jeigu paaiškėja, kad bankrutuojanti ar likviduojama įmonė neturi pakankamai turto administravimo išlaidoms padengti (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. vasario 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-141/2009, 2008 m. rugsėjo 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-670/2008).
 7. Aptarti byloje esantys įrodymai patvirtina, kad UAB „( - )“ neturi turto ir jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti. Ieškovas pateikė įrodymus (2017-06-16 Swedbank nurodymą įnešti grynuosius pinigus) patvirtinančius 4000 Eur užstato įnešimą į teismo depozitinę sąskaitą, todėl pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 10 dalies 1 punktą bankroto byla keltina ir nagrinėtina supaprastinto bankroto proceso tvarka. Supaprastinto bankroto proceso metu turi būti taikoma įmonės likvidavimo procedūra.
Dėl bankroto administratoriaus skyrimo
 1. Iškėlus bankroto bylą, įmonei skirtinas bankroto administratorius (ĮBĮ 10 str. 4 d. 1 p.). Atsakovės administratore skirtina UAB „( - )“ (sąrašo eilės Nr. ( - )), įgaliotas asmuo R. U. (sąrašo eilės Nr. ( - )). Pažymėtina, kad bankroto administratorius nagrinėjamoje byloje atrinktas vadovaujantis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-07-09 nutarimu Nr. 647. Šio administratoriaus skyrimas bankroto administratoriumi nepažeis nei įmonės, nei kitų kreditorių interesų, atitinka sąžiningumo ir protingumo principus (ĮBĮ 11 str. 1 d.).

3Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

4

 1. Atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „( - )“, įmonės kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), iškelti bankroto bylą.
 2. Taikyti UAB „( - )“ (juridinio asmens kodas ( - )) supaprastintą bankroto procesą.
 3. Bankrutuojančios UAB „( - )“ administratore paskirti UAB „( - )“ (sąrašo eilės Nr. ( - )).
 4. Areštuoti uždarajai akcinei bendrovei „( - )“, įmonės kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), nuosavybės teise priklausančius kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus bei kitą turtą, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą, taip pat sustabdyti visas pas antstolius esančias vykdomąsias bylas, kuriose iš įmonės ar jos savininko vykdomas išieškojimas, iki įsiteisės nutartis iškelti UAB „( - )“ bankroto bylą.
 5. Nustatyti, kad bankrutuojančios UAB „( - )“ kreditoriai turi teisę pareikšti savo finansinius reikalavimus administratorei UAB „( - )“ per 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.
 6. Įpareigoti bankrutuojančios UAB „( - )“ valdymo organus per 10 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus, o administratorių įpareigoti perimti visus dokumentus ir perduodamą turtą.
 7. Įpareigoti bankrutuojančios UAB „( - )“ administratorę UAB „( - )“ atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte bei 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus, kartu sudarant galimybę bankroto administratoriui teisme gauti bankroto bylos duomenis pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 9 p.
 8. Įpareigoti bankroto administratoriaus įgaliotą asmenį atlikti veiksmus, nurodytus Įmonių bankroto įstatymo 131 straipsnio 2 dalies 1 punkte.
 9. Įpareigoti bankrutuojančios UAB „( - )“ administratorę UAB „( - )“ ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo nutarties įsiteisėjimo dienos pateikti administravimo išlaidų sąmatą kuri negali būti didesnė nei ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalyje nustatyta suma.
 10. Įpareigoti bankrutuojančios UAB „( - )“ administratorę UAB „( - )“, gavus duomenis apie antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš atsakovės, apie atsakovei iškeltas civilines, baudžiamąsias bylas, atliekamus ikiteisminius tyrimus, nedelsiant apie tai informuoti teismą raštu.

5Neįsiteisėjusios nutarties kopijas išsiųsti šalims, paskirtajai administratorei, Turto areštų aktų registrui, Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

6Nutartį per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos galima apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai