Byla 2-2898-374/2011
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Gustienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą Nr.2-2898-374/2011 pagal ieškovo UAB „SMScredit.lt“ ieškinį atsakovui T. P. dėl skolos, delspinigių, palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis ir su juo pateiktais įrodymais nustatyta, kad ieškovas UAB „SMScredit.lt“ ir atsakovas T. P. 2010-03-30 sudarė paskolos sutartį, pagal kurią ieškovas atsakovui iš viso suteikė 500 Lt vartojimo kreditą iki 2010-04-29. Atsakovas įsipareigojo iki 2010-04-29 grąžinti paimtą paskolą, tačiau savo įsipareigojimų neįvykdė. Sutinkamai su sutarties 9.2 p., praleidus terminą mokėti įmokas, atsakovas privalo mokėti 1 % dydžio delspinigius nuo skolos už kiekvieną prievolės įvykdymo termino praleidimo dieną. Tokiu būdu, ieškovo paskaičiavimu, atsakovas likęs skolingas ieškovui 500 Lt negrąžinto kredito, 900 Lt delspinigių, viso 1400 Lt. Ieškovas turėjo bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 68 Lt žyminis mokestis. Nurodytas aplinkybes ieškovas grindžia: ieškiniu (b.l.1-2), PVM sąskaita-faktūra (b.l.3), Creditinfo Lietuva pažyma apie asmenį (b.l.4), LR juridinių asmenų registro pagrindinių duomenų išrašu (b.l.5), paaiškinimu dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos ir dydžio (b.l.6), įgaliojimu (b.l.8), mokėjimo nurodymais (b.l.9-10), bendrosiomis paskolos sutarties sąlygomis (b.l.11-15).

3Ieškovo paskaičiavimu delspinigių dydis sudaro 900 Lt. LR CK 6.71-6.75 straipsniuose, reglamentuojančiuose netesybas, baudinių netesybų nenumatyta. Tuo tarpu šalių susitarime nurodyto dydžio (1 proc.) netesybos, nesant aiškiai įrodytų tokio dydžio ieškovo patirtų nuostolių, laikytinos baudinėmis, nes tai sudaro 365 proc. metinių palūkanų (1 proc. per dieną x 365 dienos). Netesybos turi atlikti kompensuojamąją funkciją, jos nustatomos siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. CK 6.73str. 2d. nustatyta, kad jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Analogiškai delspinigių sumažinimas reglamentuojamas ir CK 6.258 straipsnio 3 dalyje. Įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretizuotos (CK 6.258 straipsnio 3 dalis). Kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismas nagrinėdamas konkrečią bylą. Pagal susiklosčiusią teismų praktiką tais atvejais, kai šalys nebuvo susitarusios dėl išimtinių ar alternatyvių netesybų ir nėra nustatyti didesni kreditoriaus/ieškovo nuostoliai, atsižvelgiant į CK 6.210 ir 6.261 straipsniuose nustatytas palūkanų normas pagal pinigines prievoles, pripažįstama, kad minimalius kreditoriaus nuostolius atlygina 0,02 proc. dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (arba 7,3 proc. metinių palūkanų už negrąžintą sumą). Tokia praktika per se (pati savaime) nereiškia, kad visais atvejais turi būti priteisiami tik minimalūs nuostoliai, ir teismas sutinka, kad esant priešingai situacijai šalių susitarimas dėl netesybų, kurių tiesioginė paskirtis skatinti greitesnį prievolės įvykdymą, netektų teisinės reikšmės. Ši aplinkybė, dėl minimalių nuostolių dydžio, vertintina teismo kitų bylos aplinkybių kontekste. Įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes, pagrindinės prievolės dydį, ieškovo ilgą delsimą imtis aktyvių veiksmų išieškant įsiskolinimą, į tai, kad ieškovas patirtų nuostolių dydžio nenurodė, taip pat atsižvelgiant į tai, kad sutartis atsakovo sudaryta prisijungimo būdu, sutartyje nustatytos, teismo nuomone aiškiai per didelės, netesybos mažinamos. Remiantis ieškovo nurodytu delspinigių skaičiavimu, dėl kurio atsakovas prieštaravimų nereiškė, atsižvelgus į bendrą ieškovo apskaičiuotų netesybų dydį, ieškovui iš atsakovo priteistini delspinigiai mažintini nuo 1 iki 0,2 proc. (arba 73 proc. metinių palūkanų), ieškovui iš atsakovo priteistina atitinkamai 180 Lt delspinigių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-394/2005, 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-173/2006, 2006 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-269/2006, 2007m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-85/2007, 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-361, 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-503 ir kt.)(LR CK 1.5 str. 4 d., 6.73 str. 2 d., 6.258str. 3 d., LR CPK 3 str. 7 d.). Toks teismo sprendimas neatima iš ieškovo teisės į įrodytų ir priteistų nuostolių (jeigu ieškovas tokių patyrė), skirtumo išieškojimą.

4Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad pasitvirtinus paminėtų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą jį tenkinant iš dalies, kadangi atsakovas pažeidė savo sutartinę prievolę, todėl atsižvelgiant į tai, kad atsakovas per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, esant ieškovo ieškinyje suformuluotam prašymui priimti sprendimą už akių, priimtinas sprendimas už akių ir ieškovui iš atsakovo priteistina 500 Lt negrąžinto kredito, 180 Lt delspinigių, viso 680 Lt, 5 procentų palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2011-06-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 68 Lt bylinėjimosi išlaidų (žyminis mokestis) (nors ieškinys tenkintinas dalinai, tačiau šių išlaidų dydžiui tai reikšmės neturi). (LR CK 6.2 str., 6.38str., 6.256 str., 6.258 str., 6.260 str., 6.261 str., 6.37str. ir 6.210 str. 1 d., 6.881 str., 6.882 str., 6.886 str., LR CPK 3 str. 6 ir 7 d., 93 str. 1 d., 88 str. 1d. 8 p.).

5Iš atsakovo, vadovaujantis protingumo ir teisingumo kriterijais, priteistina 3 Lt išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei, kadangi šių išlaidų dydžiui taip pat jokios reikšmės neturi tai, kad ieškinys tenkintas dalinai (LR CPK 88 str. 1d. 3 p., 96 str., pažyma apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, b.l.1).

6Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 279 str., 285 - 286 str.,

Nutarė

7Ieškinį tenkinti iš dalies.

8Priteisti iš atsakovo T. P. (a.k. ( - ) gyv. ( - ) 500 Lt (penkis šimtus litų) negrąžintą kreditą, 180 Lt (vieną šimtą aštuoniasdešimt litų) delspinigius, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2011-06-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 68 Lt (šešiasdešimt aštuonis litus) bylinėjimosi išlaidas ieškovui UAB „SMScredit.lt“ (į.k. 301881644, Kaunas, Jonavos g. 254A, a.s. Nr. LT29 7300 0101 1206 5574, AB Swedbank, b.k. 73000).

9Priteisti iš T. P., a.k.( - ) 3 Lt (tris litus) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k.188659752, sąskaitą Nr.LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

10Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą Marijampolės rajono apylinkės teismui, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

11Ieškovas turi teisę per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai