Byla 2S-2107-527/2010

1

2

3Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Jolitos Cirulienės, kolegijos teisėjų Birutės Bobrel ir Gintauto Koriagino, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo įkeisto turto savininko R. L. atskirąjį skundą dėl Hipotekos skyriaus prie Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 3 d. nutarties civilinėje byloje Nr. H2-9795-285/2010, sujungtoje su byla Nr. H2-9796-285/2010, pagal kreditoriaus AB SEB banko pakartotinį prašymą dėl priverstinio skolos išieškojimo iš skolininkės BUAB „Nordic investicija“.

4Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija

Nustatė

5Hipotekos skyrius prie Kauno miesto apylinkės teismo 2010-09-03 nutartimi (t. 2, b. l. 143-143): apjungė priverstinį skolos išieškojimą pagal hipotekos lakštus (identifikavimo kodas 02120070003936 ir 02120080006786), sudarytus užtikrinant skolininkės įsipareigojimų įvykdymą pagal 2006-06-30 kreditavimo sutartį Nr.0740611010223-06; nutarė priverstinai parduoti iš varžytynių įkeisto turto savininkui asmeninės nuosavybės teise priklausantį turtą – administracines patalpas 2 216,83 kv. m bendro ploto (unikalus Nr. ( - )), 549,02 kv. m bendro ploto (unikalus Nr. ( - )) ir 2 063,83 kv. m bendro ploto (unikalus Nr. ( - )), esančias Kaune, Savanorių pr. 192, užtikrinant skolininkės įsipareigojimų įvykdymą pagal 2006-06-30 kreditavimo sutartį Nr.0740611010223-06; nutarė pranešti apie įkeisto turto priverstinį pardavimą iš varžytynių VĮ Registrų centro Kauno filialui ir suinteresuotiems asmenims; nutartį pavedė vykdyti Kauno miesto ir rajono apylinkių teismų veiklos teritorijos antstolio kontorai kreditoriaus pasirinkimu.

6Atskiruoju skundu (t. 2, b. l. 154-155) įkeisto turto savininkas prašo panaikinti Hipotekos skyriaus prie Kauno miesto apylinkės teismo 2010-09-03 nutartį. Įkeisto turto savininkas nurodo, kad CPK 558 str. numato hipotekos kreditoriaus pareiškimo dėl priverstinio skolos išieškojimo pateikimo ir tenkinimo tvarką bei sąlygas. CPK 558 str. 1 d. numatytas pareiškimas dėl skolos išieškojimo arba teisės administruoti įkeistą daiktą suteikimo yra pagrindas įkeistą turtą areštuoti, o CPK 558 str. 2 d. numatytas hipotekos kreditoriaus pakartotinis kreipimasis su pareiškimu - pagrindas perduoti įkeistą ir jau areštuotą turtą realizuoti arba administruoti. Šios dvi teisės normos reglamentuoja skirtingas procedūras: įkeisto turto areštą ir įkeisto, areštuoto turto realizavimą arba perdavimą administruoti. CPK 558 str. 1 d. nustatyta procedūros paskirtis - įspėti skolininką ir įkaito davėją apie numatomą priverstinį skolos išieškojimą, uždraudžiant disponuoti įkeistu turtu, t. y. suvaržant įkaito davėjo nuosavybės teises CPK 558 str. 3 d. nustatytu terminu, per kurį, jei kreditoriaus reikalavimas nebuvo patenkintas, jis turi nuspręsti dėl skolos išieškojimo procedūros tęsimo. Kreipimasis į hipotekos skyrių su pirmuoju pareiškimu iš esmės yra tik prašymas areštuoti įkeistą turtą ir įspėti skolininką vykdyti prievoles, tačiau išieškojimas teismine tvarka iš įkeisto turto šio pareiškimo pagrindu neprasideda. Galutinis kreditoriaus apsisprendimas pradėti išieškojimą išreiškiamas per 2 mėnesius pakartotiniu kreipimusi, priešingu atveju - jam per 2 mėnesius nuo įspėjimo skolininkui įteikimo pakartotinai nesikreipus dėl skolos išieškojimo, turto areštas panaikinamas ir išieškojimas nepradedamas, o kreditorius siekdamas išieškoti skolą, vėl privalo pakartoti minėtą procedūrą (CPK 558 str. 3 d., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – LAT) 2003-09-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003). Šiuo atveju pabrėžtina tai, kad, kaip ir nurodyta pačioje nutartyje, įkeisto turto savininkas pirminį įspėjimą dėl priverstinio skolos išieškojimo, numatytą CPK 558 str. 1 d., gavo 2010-03-30. Tuo tarpu pakartotinis kreditorės pareiškimas dėl priverstinio skolos išieškojimo (priverstinio pardavimo iš varžytynių), numatytas CPK 558 str. 2 d., Hipotekos skyriuje prie Kauno miesto apylinkės teismo buvo gautas tik 2010-08-18 (patvirtina nutartis). Taigi nuo įspėjimo įkeisto turto savininkui įteikimo dienos iki pakartotinio kreditorės pareiškimo pateikimo dienos praėjo ilgesnis nei 2 mėn. terminas (virš 4 mėn.), o tai, remiantis CPK 558 str. 3 d. įtvirtintu teisiniu reglamentavimu („Jeigu nuo įspėjimo skolininkui ir įkeisto daikto savininkui įteikimo dienos praėjus dviem mėnesiams hipotekos kreditorius nesikreipė dėl skolos išieškojimo arba teisės administruoti įkeistą daiktą suteikimo, hipotekos teisėjas priima nutartį panaikinti įkeisto daikto areštą ir išregistruoja nutartį areštuoti įkeistą daiktą iš turto arešto aktų registro“), turėjo sudaryti pagrindą atsisakyti priimti pakartotinį kreditorės pareiškimą ir imtis įstatyme numatytų priemonių tam, kad būtų panaikintas aukščiau nurodytų administracinių patalpų atžvilgiu taikytas areštas. Atsižvelgiant į tai, kad nutartis buvo priimta pažeidžiant CPK 558 str. 3 d. reikalavimus, nutartis turėtų būti pripažinta nepagrįsta ir neteisėta, taip pat turėtų būti priimta papildoma nutartis, kurios pagrindu būtų panaikintas administracinių patalpų areštas.

7Atsiliepimu į atskirąjį skundą (t. 2, b. l. 160-162) kreditorė prašo 2010-09-03 nutartį palikti nepakeistą, įkeisto turto savininko atskirąjį skundą atmesti vadovaujantis šiais motyvais. 2010-03-15 pareiškimu Nr. 01.10.02-2387 dėl skolos išieškojimo iš įkeisto turto kreditorė Hipotekos skyriaus prie Kauno miesto apylinkės teismo prašė pradėti priverstinį išieškojimą iš įkeisto turto savininkui priklausančio ir kreditorei įkeisto nekilnojamojo turto. Raštu, kuriuo remiantis priimtos skundžiamos nutartys, teismo buvo prašoma areštuoti hipotekos lakštu 02/1/2007/0003936 kreditorei įkeistas 2 216,83 kv. m bendro ploto (unikalus Nr. ( - )) ir 594,02 kv. m bendro ploto administracines patalpas (unikalus Nr. ( - )), esančias Savanorių pr. 192; taip pat buvo prašoma areštuoti hipotekos lakštu 02/1/2008/0006786 kreditorei įkeistas 2 063,83 kv. m. administracines patalpas (unikalus Nr. ( - )), esančias Savanorių pr. 192, nuosavybės teise priklausančias R. L.. Kreditorė taip pat prašė raštu įspėti įkeisto turto savininką, kad negrąžinus kreditorei 22 178 344,13 Lt skolos ir 260 Lt žyminio mokesčio per 1 mėnesį nuo teismo nutarties įteikimo dienos, įkeistas nekilnojamas turtas bus parduotas iš varžytynių. Hipotekos skyriaus prie Kauno miesto apylinkės teismo teisėja, atsižvelgdama į hipotekos kreditorės prašymus, priėmė 2010-03-25 nutartis Nr. 02201002426-L ir Nr. 02201002427-L, kuriomis buvo areštuotas įkeistas turtas, taip pat tiek įkeisto turto savininkas, tiek ir skolininkė buvo įspėti, kad per vieną mėnesį negrąžinus skolos įkeistas turtas bus parduodamas iš varžytynių. Skolininkė ir įkeisto turto savininkas, nesutikdami su minimomis nutartimis, jas apskundė, paduodami atskiruosius skundus. Atsižvelgiant į pateiktus atskiruosius skundus Kauno apygardos teisme buvo užvestos civilinės bylos Nr. 2S-1062-259/2010 ir Nr. 2S-1063-259/2010, kurios Kauno apygardos teismo 2010-06-15 nutartimi buvo sujungtos į vieną bylą, nustatant civilinės bylos Nr. 2S-1062-259/2010. Kauno apygardos teismas 2010-06-23 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2S-1062-259/2010, išnagrinėjo atsakovės ir įkeisto turto savininko atskiruosius skundus, įskaitant ir skundus dėl 2010-03-25 nutarčių Nr. 02201002426-L ir Nr. 02201002427-L. CPK 542 str. l d. numato, kad prašymus dėl hipotekos ar įkeitimo įregistravimo, hipotekos ar įkeitimo pakeitimo ir baigimo, jos perdavimo įregistravimo, išregistravimo, hipotekos registre esančių duomenų pakeitimo, pareiškimus dėl priverstinio skolos išieškojimo bei kitų iš hipotekos ar įkeitimo atsirandančių teisinių santykių, išskyrus kai šiame skyriuje ar kituose įstatymuose numatyta kitaip, hipotekos teisėjas nagrinėja šiame skyriuje bei CK nustatyta tvarka. Remiantis šia teisės norma konkrečiu atveju taikytinos teisės normos, numatančios apskųstų teismo nutarčių įsiteisėjimą. CPK 279 str. 1 d. numato, kad pirmosios instancijos teismų sprendimai įsiteisėja pasibaigus apskundimo apeliacine tvarka terminui, jeigu sprendimas nėra apskųstas. Tuo atveju, kada paduotas apeliacinis skundas, sprendimas, jeigu jis nėra panaikintas, įsiteisėja apeliacine tvarka išnagrinėjus bylą, o apeliacinės instancijos teismo nutartis ar naujas sprendimas įsiteisėja nuo jų priėmimo dienos. Dėl paties apelianto (įkeisto turto savininko) pateikto atskirojo skundo prasitęsė išieškojimo procedūrų įgyvendinimas iš įkeisto turto. Atsižvelgiant į tai, kad įkeisto turto savininkas inicijavo apeliacinį procesą dėl hipotekos teisėjos nutarties, kuria buvo areštuotas įkeistas turtas ir nutarta apie tai skolininką ir įkeisto daikto savininką raštu įspėti, natūralu, kad iki kol nebuvo baigtas apeliacinis procesas nebuvo atliekami tolimesni veiksmai, numatyti CPK 558 str. Apeliacinis procesas buvo baigtas 2010-06-23 nutartimi, įsiteisėjusia priėmimo dieną (CPK 279 str. l d., 331 str. 6 d.), o pakartotinis pareiškimas dėl skolos išieškojimo iš įkeisto turto Hipotekos skyriuje prie Kauno miesto apylinkės teismo buvo gautas 2010-08-18, tai yra nepraėjus dviem mėnesiams nuo apeliacinės instancijos teismo nutarties priėmimo. Remiantis išdėstytu, negalima sutikti su atskirojo skundo teiginiu, jog hipotekos teisėjas privalėjo atlikti CPK 558 str. 3 d. numatytus veiksmus. Nors apeliantas atskirajame skunde vadovaujasi LAT 2003-09-18 nutartimi, priimta c. b. Nr. 3K-3-751/2003, tačiau minėtoje byloje nustatytos faktinės aplinkybės skiriasi nuo šio ginčo faktinių aplinkybių, kurių kontekste analizuojamos ir taikomos teisės normos. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad nagrinėdamas bylas teismas aiškina ir taiko teisės normas. Tą teismas daro ne a priori, o konkrečioje byloje, atsižvelgdamas į konkrečios bylos faktines aplinkybes ir šias siedamas su taikytina teisės norma. Dėl to kiekvienas teismo pateiktas teisės aiškinimas gali ir turi būti suprantamas ir aiškinamas tik konkrečios bylos kontekste, nes šis aiškinimas yra ne aiškinimas a priori, o teismo sprendimo konkrečioje byloje ratio decidendi. Toks konstitucinis jurisprudencijos tęstinumo principas yra suformuluotas ir Konstitucinio Teismo 2006-03-28 nutarime. Teisėjų kolegija, pateikdama argumentus dėl ginčo teisinio išsprendimo, remiasi ir kasatoriaus nurodyta kasacine praktika, taip pat atsižvelgia į pateiktus kasacinio teismo išaiškinimus ir kitose nutartyse, kurios aktualios nagrinėjamam ginčui išspręsti, o galutines išvadas padaro taikydama byloje nurodytas teisės normas bei atsižvelgdama į nutartyje nurodytą kasacinio teismo praktiką, kuri taikytina šios konkrečios bylos kontekste (LAT 2010-04-13 nutartis c. b. Nr. 3K-3-171/2010). Aiškinant ir taikant CPK 558 str. 3 d., būtina atsižvelgi į aukščiau išdėstytas faktines aplinkybes (į inicijuotą apeliacinį procesą), hipotekos paskirtį, minėtos teisės normos paskirtį, taip pat aiškinant šią teisės normą būtina ją vertinti sistemiškai visų CPK normų kontekste. Teismui buvo pateikti visi įrodymai, patvirtinantys reikalavimo įkeisto turto savininko atžvilgiu pagrįstumą, dėl ko egzistuojant tiek teisiniam, tiek faktiniam pagrindui, pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį. CPK 558 str. 3 d. įtvirtintu terminu siekiama įgyvendinti operatyvumo principą, užkertant kelią kreditoriui piktnaudžiauti įkeisto turto taikytais apsunkinimais, nepagrįstai vengiant toliau įgyvendinti išieškojimo procedūras. Tai, kad konkrečiu atveju tiek kreditorius, pateikdamas pakartotinį prašymą, tiek ir teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, atsižvelgė į vykusį apeliacinį procesą, kuris atitinkamai pakoregavo procedūrų įgyvendinimo terminus, nesudaro šiai dienai nei teisinio, nei faktinio pagrindo naikinti skundžiamą nutartį. Remiantis išdėstytu matyti, kad skundžiamomis nutartimis tinkamai aiškintos ir įgyvendintos hipoteką reglamentuojančios teisės normos, atsižvelgiant į faktinę aplinkybę, kad įkeisto turto savininkas įkeitė nuosavybės teise priklausantį turtą kreditorei, teisės aktų nustatyta tvarka pasirašė hipotekos lakštus, šie lakštai buvo įregistruoti teisės aktų nustatyta tvarka, dėl ko, esant kreditavimo sutarties pažeidimui, neįvykdytam skoliniam įsipareigojimui, kreditorius, sulaukęs apeliacinės instancijos teismo sprendimo, pagrįstai pakartotinai kreipėsi dėl išieškojimo iš įkeisto turto pradėjimo.

8Atskirasis skundas atmestinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, atskirojo skundo bei atsiliepimo į jį argumentus, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino bylos aplinkybes, išaiškino ir pritaikė šį klausimą reglamentuojančias civilinio proceso normas.

10Hipotekos kreditoriaus pareiškimo dėl priverstinio skolos išieškojimo pateikimo ir tenkinimo tvarka bei sąlygos numatytos CPK 558 str. Priverstinis skolos išieškojimas vykdomas hipotekos kreditoriaus prašymu, kuris įforminamas dviem etapais: CPK 558 str. 1 d. pagrindu hipotekos kreditoriaus paduotas pareiškimas dėl skolos išieškojimo arba teisės administruoti įkeistą daiktą suteikimo yra pagrindas įkeistam turtui areštuoti, o CPK 558 str. 2 d. numatytas hipotekos kreditoriaus pakartotinis kreipimasis su pareiškimu – pagrindas perduoti įkeistą ir jau areštuotą turtą realizuoti arba administruoti. Šiuo atveju kreditorius jau yra saistomas įstatymo nustatyto termino – pakartotinį pareiškimą pateikti per du mėnesius nuo įspėjimo skolininkui ir įkeisto daikto savininkui įteikimo dienos. Priešingu atveju, t. y. nepateikus tokio prašymo, hipotekos teisėjas panaikina įkeisto daikto areštą (CPK 558 str. 3 d.). Dėl CPK 558 str. 3 d. taikymo byloje ir kilo ginčas.

11Byloje nustatyta, kad pagal hipotekos lakštą Nr. 02/1/2007003936, 2007-03-15 įregistruotą Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos skyriuje (b. l. 80-82), užtikrinant skolininkės iki 2013-06-29 suteikto kredito grąžinimą, kreditorei buvo įkeistos apeliantui (įkeisto turto savininkui) priklausančios administracinės patalpos, kurių unikalūs Nr. ( - ) (bendras plotas 2 216,83 kv. m) bei Nr. ( - ) (bendras plotas 549,02 kv. m). Tai pačiai prievolei užtikrinti 2008-04-28 Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos skyriuje įregistruotu hipotekos lakštu Nr. 02120080006786 įkeisto turto savininkas taip pat įkeitė jam asmeninės nuosavybės teise priklausančias administracines patalpas (unikalus Nr. ( - )) (bendras plotas 2 063,83 kv. m), be to, buvo įkeistos skolininkei priklausantis nekilnojamasis turtas, kurio unikalūs Nr. ( - ) (bendras plotas 5 779 kv. m), ( - ) (bendras plotas 586,51 kv. m) ir ( - ) (bendras plotas 2 605,05 kv. m) (c. b. H2-9796-285/2010 l. 6-8). Skolininkei nevykdant įpareigojimo, kreditorė 2010-03-15 pareiškimu Nr. 01.10.02-2387 dėl skolos išieškojimo iš įkeisto turto kreipėsi į teismą dėl priverstinio skolos išieškojimo iš įkeisto turto (c. b. H2-9796-285/2010 l. 3-4). Hipotekos skyrius prie Kauno miesto apylinkės teismo 2010-03-25 nutartimi Nr. 02201002426-L (b. l. 88) bei 2010-03-25 nutartimi Nr. 02201002427-L (c. b. H2-9796-285/2010 l. 11-12) areštavo įkeistus nekilnojamuosius daiktus bei nutarė įspėti skolininkę ir įkeistų daiktų savininką, kad negrąžinus skolos per vieną mėnesį nuo nutarties įteikimo dienos, įkeisti daiktai bus parduoti iš varžytynių. Skolininkė ir įkeisto turto savininkas, nesutikdami su 2010-03-25 nutartimis, jas apskundė (bankrutuojančios skolininkės bankroto administratoriaus atskirieji skundai – b. l. 95-98 ir c. b. H2-9796-285/2010 lapai 19-22 bei R. L. atskirieji skundai - c. b. H2-9796-285/2010 l. 31-34 bei 38-41). Tiek BUAB „Nordic investicija“ bankroto administratorius, tiek R. L. atskiraisiais skundais prašė panaikinti abi Hipotekos skyriaus prie Kauno miesto apylinkės teismo 2010-03-25 nutartis, t. y. 2010-03-25 nutartį Nr. 02201002426-L (b. l. 88), kuria nutarta areštuoti R. L. nuosavybės teise priklausantį turtą, kurio unikalūs Nr. ( - ) (bendras plotas 2 216,83 kv. m) bei Nr. ( - ) (bendras plotas 549,02 kv. m), bei 2010-03-25 nutartį Nr. 02201002427-L (c. b. H2-9796-285/2010 lapai 11-12), kuria areštuotas UAB „Nordic investicija“ nuosavybės teise priklausantis turtas, kurio unikalūs Nr. ( - ) (bendras plotas 5 779 kv. m), ( - ) (bendras plotas 586,51 kv. m) ir ( - ) (bendras plotas 2 605,05 kv. m), bei R. L. nuosavybės teise priklausantis turtas, kurio unikalus Nr. Nr. ( - ) (bendras plotas 2 063,83 kv. m). Atsižvelgiant į pateiktus atskiruosius skundus Kauno apygardos teisme buvo užvestos civilinės bylos Nr. 2S-1062-259/2010 ir Nr. 2S-1063-259/2010, kurias Kauno apygardos teismas 2010-06-15 nutartimi (c. b. Nr. 2S-1063-259/2010 b. l. 48-49) sujungė, nustatant civilinės bylos Nr. 2S-1062-259/2010. Kauno apygardos teismas 2010-06-23 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2S-1062-259/2010 (b. l. 117-126), išnagrinėjęs BUAB „Nordic investicija“ (skolininkės) ir R. L. (įkeisto turto savininko) atskiruosius skundus dėl 2010-03-25 nutarčių Nr. 02201002426-L ir Nr. 02201002427-L, Nutarė R. L. atskirąjį skundą atmesti, BUAB „Nordic investicija“ atskirąjį skundą patenkinti ir Kauno miesto apylinkės teismo 2010-03-25 nutartį Nr. 02201002427-L dalyje dėl UAB „Nordic investicija“ nuosavybės teise priklausančio turto, kurio unikalūs Nr. ( - ) (bendras plotas 5 779 kv. m), ( - ) (bendras plotas 586,51 kv. m), ( - ) (bendras plotas 2 605,05 kv. m), arešto panaikinti; priimti BUAB Nordic investicija“ prašymą dėl dalies atskirojo skundo atsisakymo, kuriuo BUAB „Nordic investicija“ prašo panaikinti Hipotekos skyriaus prie Kauno miesto apylinkės teismo 2010-03-25 nutartį Nr. 0220100224726-L, šioje dalyje apeliaciją nutraukti; kitoje dalyje Kauno miesto apylinkės teismo 2010-03-25 nutartis palikti nepakeistas. Taigi konstatuotina, jog 2010-03-25 nutartys Nr. 02201002426-L ir Nr. 02201002427-L, kuriomis buvo areštuotas ir R. L. nuosavybės teise priklausantis turtas (unikalūs Nr. ( - ) (bendras plotas 2 216,83 kv. m), Nr. ( - ) (bendras plotas 549,02 kv. m) ir Nr. ( - )) (bendras plotas 2 063,83 kv. m)), bei kuria buvo nutarta skolininkę ir įkeisto turto savininką įspėti, kad negrąžinus skolos per 1 mėnesį nuo šios nutarties įteikimo dienos įkeistas turtas bus parduotas iš varžytynių, įsiteisėjo tik Kauno apygardos teismui priėmus 2010-06-23 nutartį, įsiteisėjusią priėmimo dieną (CPK 279 str. l d., 331 str. 6 d.).

12Kolegijos vertinimu, nėra pagrindo pripažinti, kad kreditorius, kreipdamasis į hipotekos skyrių su pakartotiniu pareiškimu dėl priverstinio skolos išieškojimo 2010-08-18, praleido dviejų mėnesių terminą, numatytą procesiniame įstatyme (CPK 558 str. 3 dalis). Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2010-03-25 hipotekos skyriaus teisėjos nutartys, kuriomis buvo areštuoti įkeisti daiktai ir nutarta skolininkę bei įkeistų daiktų savininką įspėti apie tai, kad negrąžinus skolos per vieną mėnesį nuo nutarties įteikimo dienos bei įkeistas daiktas bus parduotas iš varžytynių, buvo apskųstos apeliacine tvarka. Šiuo atveju būtent dėl paties apelianto (įkeisto turto savininko) bei skolininkės pateiktų atskirųjų skundų neišvengiamai prasitęsė išieškojimo procedūrų įgyvendinimas iš įkeisto turto, nes esant neįsiteisėjusioms hipotekos teisėjos 2010-03-25 nutartims negalėjo būti atliekami tolimesni veiksmai, numatyti CPK 558 str. 2 d., ir kreditoriui nebuvo pagrindo kreiptis su pakartotiniu pareiškimu dėl priverstinio skolos išieškojimo Kolegijos nuomone, šiuo atveju būtent nuo 2010-03-25 nutarties įsiteisėjimo dienos, t. y. nuo 2010-06-23 (bet ne nuo neįsiteisėjusios 2010-03-25 nutarties įteikimo dienos - 2010-03-30), pradedamas skaičiuoti vieno mėnesio nutartyje nustatytas terminas prievolei įvykdyti ir taip pat dviejų mėnesių terminas, numatytas CPK 558 str. 3 dalyje, kreditoriui pakartotinai kreiptis su pareiškimu dėl skolos išieškojimo iš įkeisto turto į Hipotekos skyrių. Kadangi kreditoriaus pakartotinas pareiškimas Hipotekos skyriuje prie Kauno miesto apylinkės teismo buvo gautas 2010-08-18 (b. l. 140-141), pripažintina, jog CPK 558 str. 3 d. numatytas terminas nebuvo praleistas. Tai, kad konkrečiu atveju tiek kreditorius pateikdamas pakartotinį prašymą, tiek ir teismas, priimdamas skundžiamą nutartį atsižvelgė į vykusį apeliacinį procesą, kuris atitinkamai pakoregavo procedūrų įgyvendinimo terminus, nesudaro nei teisinio, nei faktinio pagrindo naikinti skundžiamą nutartį parduoti įkeistą turtą iš varžytynių (CPK 337 str. 1 p.).

13Atskirojo skundo motyvais panaikinti skundžiamą nutartį nėra pagrindo, todėl jis atmestinas, o Hipotekos skyriaus prie Kauno miesto apylinkės teismo 2010-09-03 nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

14Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. - 339 str.,

Nutarė

15atskirąjį skundą atmesti.

16Hipotekos skyrius prie Kauno miesto apylinkės teismo 2010-09-03 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai