Byla e2-20999-925/2020
Dėl skolos už suvartotą elektros energiją priteisimo, tretieji asmenys UAB ,,Senamiesčio būstas“, SĮ „Vilniaus miesto būstas“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jorūnė Pukinskienė, sekretoriaujant Jelenai Gladkauskienei, dalyvaujant ieškovės atstovei Akvilei Abramovienei, atsakovės atstovei Eglei Puronaitei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Ignitis“ ieškinį atsakovei Vilniaus miesto savivaldybei dėl skolos už suvartotą elektros energiją priteisimo, tretieji asmenys UAB ,,Senamiesčio būstas“, SĮ „Vilniaus miesto būstas“.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės 467,42 Eur skolą už elektros energiją, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad UAB „Ignitis“ tiekė elektros energiją į butą, esantį adresu ( - ) (toliau – ir butas), kuris skolos susidarymo laikotarpiu nuosavybės teise priklausė atsakovei, tačiau laikotarpiu nuo 2013-12-14 iki 2018-01-18 už nurodytame objekte suvartotą elektros energiją atsiskaitoma nebuvo, todėl susidarė 467,42 Eur skola. SĮ „Vilniaus miesto būstas“ 2020-05-04 raštu Nr. 1.35-20/1837 pateikė atsakymą dėl skolos, kuriuo skolos neginčijo ir nurodė, jog skolos sudarymo metu objekte gyveno J. P., kuri mirė ( - ) , vėliau gyveno atsakovės objektą išsinuomavę asmenys: N. M., R. M. ir D. J.. Rašytinė elektros energijos pirkimo – pardavimo sutartis dėl elektros energijos tiekimo į objektą su nurodytais asmenimis skolos susidarymo laikotarpiu sudaryta nebuvo.

5Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė ieškinį palaikė, prašė tenkinti.

6Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, jog atsakove byloje turėtų būti ne ji, o SĮ „Vilniaus miesto būstas“. Atsakovė neginčijo, kad butas nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei, tačiau 2008-05-28 Vilniaus miesto savivaldybės sprendimu patikėjimo teise buvo perduotas naudoti ir valdyti įstatymų nustatyta tvarka SĮ „Vilniaus miesto būstas“, todėl atsakovei nekyla prievolė mokėti skolą. Taip pat nurodė, kad 2005-10-19 UAB ,,Senamiesčio ūkis“ ir J. P. sudarė Socialinio būsto terminuotą gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 52 (vėliau buvo pratęsta), kuria buvo išnuomotos gyvenamosios patalpos, esančios ( - ). Buto nuomininkei 2011-07-17 mirus, bute gyveno nuomininkai N. M., R. M. ir D. J.. Visą skolos susidarymo laikotarpį faktiniai buto naudotojai buvo N. M., R. M. ir D. J., todėl jie turi pareigą atlyginti daikto išlaikymo išlaidas.

7Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė palaikė atsiliepime nurodytas aplinkybes, prašė netinkamą atsakovą pakeisti tinkamu.

8Trečiasis asmuo SĮ „Vilniaus miesto būstas“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė ieškovės ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad ( - ) nuomininkei J. P. mirus, bute gyveno N. M., R. M. ir D. J., kurie toliau vartojo elektros energiją. Pripažinus, jog atsakovė yra atsakinga už tai, jog buto gyventojai nemoka už jų pačių sunaudotą elektros energiją, būtu pažeidžiami ne tik bendrieji teisės principai, bet ir pateisinamas buto nuomininko tyčinis nesąžiningumas, užkraunant Savivaldybei papildomą mokestinę naštą. Todėl skolą turi padengti faktiniai elektros energijos vartotojai.

9Trečiojo asmens SĮ „Vilniaus miesto būstas“ teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, atsiliepime į ieškinį prašė bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant. Byla išnagrinėta nedalyvaujant trečiojo asmens SĮ „Vilniaus miesto būstas“ atstovui.

10Trečiasis asmuo UAB ,,Senamiesčio būstas“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė, apie teismo posėdžio vietą ir laiką jam pranešta tinkamai, byla išnagrinėta nedalyvaujant trečiojo asmens UAB ,,Senamiesčio būstas“ atstovui.

11Ieškinys tenkintinas visiškai.

12Iš byloje esančios rašytinės medžiagos ir byloje dalyvaujančių asmenų atstovių paaiškinimų nustatyta, kad butas, esantis ( - ), skolos susidarymo laikotarpiu (nuo 2013-12-14 iki 2018-01-18) nuosavybės teise priklausė Vilniaus miesto savivaldybei. Ieškovė prašo iš atsakovės priteisti 467,42 Eur skolą, susidariusią už bute ir bendrosioms namo reikmėms suvartotą elektros energiją laikotarpiu nuo 2013-12-14 iki 2018-01-18. Iš byloje esančių buto patikrinimo aktų matyti, kad bute faktiškai gyvena N. M., R. M. ir D. J.. Nėra jokių duomenų, patvirtinančių, kokiu pagrindu nurodyti asmenys gyvena atsakovei nuosavybės teise priklausančiame bute. Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2008-05-28 sprendimu Nr. 1-474 buvo perdavusi SĮ „Vilniaus miesto būstas“ patikėjimo teise valdyti visas savivaldybei nuosavybės teise priklausančias gyvenamąsias patalpas, tame tarpe – ir minėtą butą.

13Ieškovė teigia, kad rašytinė elektros energijos pirkimo pardavimo sutartis dėl elektros tiekimo butui, esančiam ( - ), nebuvo sudaryta, todėl pareiga apmokėti susidariusį įsiskolinimą tenka atsakovei kaip buto savininkei. Atsakovė atsiliepime su ieškovės argumentais nesutiko ir nurodė, jog skolą ieškovei už tiektą elektros energiją turi sumokėti ne atsakovė – buto savininkė, o trečiasis asmuo, kuris skolos susidarymo laikotarpiu valdė butą patikėjimo teise, arba faktiniai elektros energijos vartotojai (asmenys, faktiškai gyvenantys bute): N. M., R. M. ir D. J..

14Kasacinis teismas savo nuosekliai formuojamoje teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje, spręsdamas dėl savininko prievolės atsiskaityti su elektros energijos tiekėju už nuomininko sunaudotą elektros energiją, kai nuomininkas ir tiekėjas nėra sudarę rašytinės elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties, yra išaiškinęs, kad pagal bendrąją taisyklę elektros energijos tiekimo gyvenamajam būstui (daugiabučio namo butui) atveju elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties šalis yra šio būsto savininkas, kuriam ir tenka atsiskaitymo už suvartotą elektros energiją prievolė. Ši prievolė nuomininkui gali pereiti tik tuo atveju, jeigu su nuomininku sudaryta rašytinė elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartis. Faktinis elektros energijos vartojimas neturi juridinės reikšmės ir nėra teisinis pagrindas nuomininko ir elektros energijos tiekėjo pirkimo–pardavimo santykiams atsirasti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-163/2013; 2014 m. gegužės 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-44/2014; 2019 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-198-695/2019).

15Nagrinėjamu atveju byloje ginčo nėra, jog su ieškove sutartis dėl elektros energijos pirkimo–pardavimo nėra sudaryta, todėl vadovaujantis nurodyta teismų praktika, priešingai nei teigia atsakovė, skolą turi sumokėti buto savininkė, t. y. atsakovė, kadangi byloje nėra duomenų, patvirtinančių, jog ieškovė yra sudariusi sutartį su bute faktiškai gyvenančiais asmenimis. Aplinkybė, kad butą patikėjimo teise valdo trečiasis asmuo, atsakovės nuo prievolės atsiskaityti su ieškove neatleidžia.

16Pagal Vietos savivaldos įstatymo 48 straipsnio 2 dalį savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto savininko funkcijas, susijusias su savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu, remdamasi įstatymais įgyvendina savivaldybės taryba, kurios išimtinei kompetencijai priskiriamas sprendimų dėl disponavimo savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu priėmimas, šio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos taisyklių nustatymas, išskyrus atvejus, kai tvarka yra nustatyta įstatymuose ar jų pagrindu priimtuose kituose teisės aktuose (VSĮ 16 straipsnio 2 dalies 26 punktas). Savivaldybės turtą kitos savivaldybės institucijos, įstaigos, organizacijos ir įmonės valdo, naudoja ir disponuoja juo patikėjimo teise Biudžetinių įstaigų, Valstybės ir savivaldybės įmonių, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ir kitų įstatymų bei savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka (VSĮ 48 straipsnio 3 dalis).

17Bylos duomenimis, Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2008-05-28 sprendimu Nr. 1-474 perdavė SĮ „Vilniaus miesto būstas“ patikėjimo teise valdyti visas savivaldybei nuosavybės teise priklausančias gyvenamąsias patalpas, įskaitant ir butą, esantį ( - ). Atsakovė ir trečiasis asmuo neginčijo, kad trečiasis asmuo valdė pastarąjį butą patikėjimo teise, jį administruodamas ir prižiūrėdamas, tačiau byloje nėra duomenų, kad trečiajam asmeniui perduota ir pareiga mokėti buto mokesčius, susidariusius skolos laikotarpiu už butą. Taip pat tiek atsakovė, tiek trečiasis asmuo nepateikė duomenų, jog skolos susidarymo laikotarpiu su bute faktiškai gyvenusiais asmenimis buvo sudaryta buto nuomos sutartis, ar kad jie gyveno bute kitokiu teisiniu pagrindu. Tuo tarpu savivaldybės sprendimas dėl buto perdavimo patikėjimo teise apibrėžia teisių ir pareigų pasiskirstymą tarp atsakovės ir trečiojo asmens (atsakovės patikėtinio), tačiau atsakinga už butui patiektą elektros energiją ieškovei (energijos tiekėjai) išlieka buto savininkė (savivaldybė). Taigi nors butą, esantį ( - ), skolos susidarymo laikotarpiu valdė trečiasis asmuo SĮ „Vilniaus miesto būstas“, kaip atsakovės patikėtinis, tačiau pagal įstatymą būtent buto savininkui tenka prievolė atsiskaityti už nuosavybės teise priklausančiam butui tiekiamą elektros energiją. Tokiu būdu teismas laiko, jog ieškinys nagrinėjamu atveju yra pareikštas tinkamam atsakovui – buto savininkui.

18Iš byloje pateiktos ataskaitos Priskaitymų ir mokėjimų už suvartotą elektros energiją nuo 2013-12-14 iki 2020-04-16 nustatyta, kad skola už laikotarpį nuo 2013-12-14 iki 2018-01-18 už bute suvartotą elektros energiją iš viso sudaro 467,42 Eur. Šioje ataskaitoje užfiksuoti skaitiklio rodmenys patikrinimų metu, nurodytas taikomas tarifas, atsižvelgiant į tai, paskaičiuota mokėtina suma. Byloje nėra ginčo dėl ieškovės nurodomų parodymų tikslumo. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, teismas vertina, jog minėta ataskaita yra pakankamas įrodymas, patvirtinantis susidariusio įsiskolinimo dydį, dėl kurio ginčo nėra (CPK 185 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovės reikalavimas dėl skolos priteisimo tenkinamas - ieškovei iš atsakovės priteisiamas 467,42 Eur įsiskolinimas už elektros energiją (CK 6.161 straipsnis, 6.383 straipsnio 3 dalis).

19Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.37 straipsnyje numatyta, kad skolininkas, neįvykdęs piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą. Išdėstytų aplinkybių pagrindu ieškovei iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (467,42 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2020-06-01) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

20Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškinį patenkinus visiškai, ieškovei iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 15,00 Eur žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 - 260, 265-267, 269-270 straipsniais, 284 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

22ieškinį tenkinti visiškai.

23Priteisti ieškovei UAB „Ignitis“, j. a. k. 303383884, iš atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės, j. a. k. 188710061, 467,42 Eur (keturis šimtus šešiasdešimt septynis eurus 42 ct) skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (467,42 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2020-06-01) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 15,00 Eur (penkiolika eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

24Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jorūnė... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš... 5. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė ieškinį palaikė, prašė... 6. Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė ieškinį atmesti... 7. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė palaikė atsiliepime nurodytas... 8. Trečiasis asmuo SĮ „Vilniaus miesto būstas“ pateikė atsiliepimą į... 9. Trečiojo asmens SĮ „Vilniaus miesto būstas“ teismo posėdyje nedalyvavo,... 10. Trečiasis asmuo UAB ,,Senamiesčio būstas“ atsiliepimo į ieškinį... 11. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 12. Iš byloje esančios rašytinės medžiagos ir byloje dalyvaujančių asmenų... 13. Ieškovė teigia, kad rašytinė elektros energijos pirkimo pardavimo sutartis... 14. Kasacinis teismas savo nuosekliai formuojamoje teisės aiškinimo ir taikymo... 15. Nagrinėjamu atveju byloje ginčo nėra, jog su ieškove sutartis dėl elektros... 16. Pagal Vietos savivaldos įstatymo 48 straipsnio 2 dalį savivaldybei... 17. Bylos duomenimis, Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2008-05-28 sprendimu Nr.... 18. Iš byloje pateiktos ataskaitos Priskaitymų ir mokėjimų už suvartotą... 19. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 5 procentų dydžio metines... 20. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai yra priimtas... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 - 260,... 22. ieškinį tenkinti visiškai.... 23. Priteisti ieškovei UAB „Ignitis“, j. a. k. 303383884, iš atsakovės... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...