Byla 2A-816-460/2015
Dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu, nuostolių, turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, metinių palūkanų priteisimo ir ieškovo S. S. (apeliantas) apeliacinį skundą dėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 3 d. sprendimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Aušros Maškevičienės, kolegijos teisėjų Irmos Čuchraj, Alonos Romanovienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-62-733/2015 pagal ieškovo S. S. ieškinį atsakovei antstolei Andželai Tamašauskienei, tretiesiems asmenims atsakovės pusėje G. V., V. V., Lietuvos antstolių rūmams, „BTA Insurance Company“ SE filialui Lietuvoje, R. M. ir L. K. dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu, nuostolių, turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, metinių palūkanų priteisimo ir ieškovo S. S. (apeliantas) apeliacinį skundą dėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 3 d. sprendimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovas S. S. Šilutės rajono apylinkės teismui 2013-02-25 pateiktu ieškiniu prašė pripažinti 2012-06-11 Turto pardavimo iš varžytynių aktą Nr. 0153/12/00149 neteisėtu ir negaliojančiu, pripažinti 771,42 Eur (2663,56 Lt) ieškovo nuostoliais ir priteisti iš atsakovės šią sumą ieškovui, priteisti ieškovui iš atsakovės 266,88 Eur (921,50 Lt) turtinės žalos ir 1158,48 Eur (4000 Lt) neturtinės žalos atlyginimą, procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Šilutės rajono apylinkės teismas 2012-09-19 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1466-385/2012 patenkino jo skundą – pripažino atsakovės veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0153/12/00149, kuriais ji jam neleido dalyvauti varžytynėse, neteisėtais. Taip pat teismas pripažino atsakovės atsisakymą nagrinėti jo 2012-05-29 skundą dėl antstolės veiksmų vykdant varžytynes neteisėtu. Dėl šių atsakovės neteisėtų veiksmų buvo padaryti esminiai proceso teisės normų pažeidimai, pažeistos esminės ieškovo teisės – atimta teisė dalyvauti varžytynėse, siūlant (keliant) kainą įsigyti parduodamą turtą, pažeistas teisėtų lūkesčių principas bei teisė į išsamų ir teisingą skunde išdėstytų aplinkybių išnagrinėjimą. Teismui pripažinus atsakovės veiksmus, kuriais jis buvo pašalintas iš varžytynių, neteisėtais, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 602 straipsnio 1 dalies 3 ir 7 punktais, 2012-06-11 Turto pardavimo iš varžytynių aktas Nr. 0153/12/00149 pripažintinas negaliojančiu. Ieškovas paaiškino, kad varžytynės vyko neskaidriai. Iš varžytynių protokolo matyti, kad suma buvo labai nedaug padidinta, yra reglamentuotas pirmasis kainos padidėjimas. Jis stebėjo varžytynes ir yra įsitikinęs, kad realiai varžomasi nebuvo. Turto kaina buvo per maža. Tai nebuvo ta suma, kurią jis būtų galėjęs sumokėti už parduodamą turtą. Vienas iš dalyvių buvo priėjęs prie jo ir pasakė, kad yra žmogus, norintis įsigyti turtą, ir jam bus atsilyginta, jei nekels kainos. Po to antstolė jį eliminavo iš varžytynių. Ieškovas buvo pasirengęs dalyvauti varžytynėse, galėjo pasiūlyti apie 14 000 Lt kainą. Kadangi varžytynėse įgytas turtas yra perleistas tretiesiems asmenims, todėl restitucijos taikymas natūra nėra galimas. Atsakovei pažeidus savo veiklos principus, ieškovo teises, teisėtus lūkesčius bei teisėtus interesus, taikoma deliktinė atsakomybė, o padaryta žala atlygintina. Dėl atsakovės veiksmų ieškovas nurodo buvęs priverstas savo teises ginti teisme ir dėl to patyrė tiesioginių nuostolių (turėjo išlaidų) – pašto išlaidų, buvo priverstas vykti į teismo posėdį Šilutės rajono apylinkės teisme, kuriame buvo nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-1466-385/2012, ir gaišo laiką, rengdamas procesinius dokumentus: analizavo teismų praktiką, skaitė teisinę literatūrą. Tokia procesinių dokumentų rengimo veikla prilygintina advokato (advokato padėjėjo) veiklai. Patirta turtinė žala apskaičiuota, remiantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl užmokesčio dydžio nuostatomis. Skundo dėl antstolės veiksmų vykdant varžytynes parengimą vertina 350 Lt, pareiškimo dėl antstolės veiksmų parengimą teismui – 500 Lt, atsiliepimo į atsakovės atskirąjį skundą civilinėje byloje Nr. 2-1466-385/2012 surašymą – 500 Lt, dalyvavimą teismo posėdyje – 150 Lt, t. y. iš viso patyrė 1500 Lt išlaidų. Kadangi ieškovo kvalifikacijos negalima prilyginti advokato (advokato padėjėjo) profesinei kvalifikacijai, todėl patirta turtinė žala, rengiant procesinius dokumentus, vertintina 50 procentų šių Rekomendacijų 8 punkte nurodyto dydžio. Patirtą turtinę žalą rengiant procesinius dokumentus vertina 750 Lt, sugaištą laiką vykti į teismo posėdžius – 150 Lt, sunaudotą kurą – 21,50 Lt, iš viso patyrė 921,50 Lt turtinės žalos. Taip pat nurodo, kad atsakovė, vykdydama veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0153/12/00149, atliko neteisėtus veiksmus, iš kurių gavo naudos – buvo apmokėtos 2663,56 Lt vykdymo išlaidos. Vadovaujantis Civilinio kodekso 6.249 straipsnio 2 dalimi, atsakovės iš neteisėtų veiksmų gauta nauda pripažintina ieškovo nuostoliais. Pažymi, jog pašalindama ieškovą iš varžytynių proceso, atsakovė jį pažemino kitų dalyvių akivaizdoje. Ieškovas bandė atkreipti atsakovės dėmesį į CPK 710 straipsnio nuostatas, tačiau atsakovė, pabrėždama savo išsilavinimą, kvalifikaciją ir besąlygišką teisumą šioje situacijoje, toliau jį žemino. Ieškovas dėl to jautė nevisavertiškumą, abejones savo sugebėjimais bei žiniomis. Dėl patiriamų dvasinių išgyvenimų jis apskundė antstolės veiksmus. Palikdama skundą nenagrinėtą atsakovė atliko neteisėtą tyčinį ir savavališką veiksmą, kuris CPK nereglamentuotas. Pagal jo skundą nepriėmusi patvarkymo atsisakyti tenkinti skunde išdėstytus reikalavimus atsakovė išvengė vykdomosios bylos persiuntimo apylinkės teismui, t. y. išvengė teismo kontrolės, o suėjus Sprendimų vykdymo instrukcijos 18 p. numatytam terminui, Turto pardavimo iš varžytynių aktą patvirtino. Atlikdama tyčinius ir neteisėtus veiksmus, kuriais išvengė teismo kontrolės, atsakovė prisiėmė teismo funkcijas bei prisiėmė atsakomybę už žalą, taip pat ir neturtinę, dėl teisėjo ir teismo neteisėtų veiksmų (CK 6.272 str.). Tikina, kad atsakovė civilinėje byloje Nr. 2-1466-385/2012 2012-08-20 atsiliepime pažymėjo, jog „jei S. S. sieks savo nesuprantamų tikslų naudojant šmeižtą prieš antstolę, ginsiu savo garbę ir orumą įstatymų nustatyta tvarka“. Ieškovas nurodė, kad dėl atsakovės nėra atlikęs jokių neteisėtų veiksmų. Tokį teiginį suprato kaip grasinimą, siekį įbauginti, kad jis atsisakytų ginti savo teises teisinėmis priemonėmis. Jam buvo sukelta baimė dėl atsakovės galimų atsakomųjų „provokacinių“ veiksmų. Jis pasijuto teisiškai nesaugus. Atsakovė pabrėžė, kad jos statusas yra žymiai aukštesnis, o jis yra niekas. Dėl atsakovės nevienkartinių neteisėtų veiksmų patyrė dvasinio pobūdžio pakenkimų, kurie sukėlė kančias ir išgyvenimus – pažeminimą, nepasitikėjimą savimi, teisinį nesaugumą, netikrumą, nevisavertiškumo jausmą. Tai išgyvendamas, patyrė neigiamas emocijas bei nervinę įtampą. Dėl to buvo sutrikdytas įprastas poilsio režimas, tai neigiamai atsiliepė ieškovo savijautai. Neigiamų pasekmių apmąstymas sukėlė nuotaikos svyravimus. Dėl atsakovės neteisėtais veiksmais sukeltų destruktyvių dvasinių išgyvenimų patyrė neturtinę žalą, ją įvertino 4000 Lt suma.

4Atsakovė antstolė Andžela Tamašauskienė prašo atmesti ieškinį, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad vykdydama skolos išieškojimą, organizavo varžytynes, į kurias užsiregistravo septyni asmenys. Tikrinant prašymus buvo nustatyta, kad depozitinėje antstolio sąskaitoje nėra ieškovo S. S. įmokos. Jeigu ieškovas iki varžytynių pradžios būtų pasakęs, kad lauke vyksta tokie susitarimai, ji galbūt būtų atšaukusi varžytynes. Bet jis to nepadarė. Prašymų atidėti varžytynes nebuvo pateikta. Ji yra antstolė, privalėjo vykdyti varžytynes. Nemano, kad įžeidė ieškovą. Varžytynėse pagal anksčiau galiojusią tvarką buvo reikalingas kainos pakėlimas, šiuo metu to reikalavimo nebėra. Jai nesusidarė įspūdžio, kad varžytynės vyko dalyviams susitarus. Joms pasibaigus, ieškovas pasiliko ir pradėjo sakyti, kad dalyviai buvo susitarę, bet jis negalėjo įvardyti, kokia suma buvo siūloma. Atsakovė nematė, kad varžytynes laimėjusi dalyvė būtų kam nors mokėjusi atlygį. Nėra jokių įrodymų, garantijų, kad ieškovas būtų laimėjęs varžytynes. Dalyvio įmoka nelaimėjus yra grąžinama. Ieškovas, kaip ir visi, buvo įmokėjęs 10 procentų turto kainos įmoką. Kadangi jis niekaip nebuvo susijęs su bylos proceso dalyviais, antstolė skundo nenagrinėjo. Teismas vėliau nustatė, kad ji buvo neteisi, neleidusi dalyvauti jam varžytynėse. Ji siūlė įvairius ginčo sprendimo variantus. Atsakovė mano, kad ieškovas siekia neteisėtai praturtėti. Jeigu prašoma naikinti varžytynių aktą, turi būti išnagrinėta daug su tuo susijusių klausimų. Ieškovas neįrodė, kodėl jam turėtų būti atlyginta neturtinė žala. Ji ieškovą matė pirmą kartą, nežinojo, koks jo išsilavinimas. Antstolė nurodo nesuprantanti, iš ko susideda ieškovo reikalaujama 2663 Lt turtinė žala. Jos skaičiavimais, vykdymo išlaidos ir antstolio atlyginimas sudaro 2593,56 Lt. Iš tos sumos buvo sumokėtas pridėtinės vertės mokestis, gyventojų pajamų mokestis, išmokos tretiesiems asmenims už prieigas prie duomenų bazių ir pan. Teigia, kad ieškinio suformulavimas ir jo pateikimas teismui yra ieškovo procesinė teisė, kuria jis disponuoja savo nuožiūra. Pirmas S. S. ieškinys teismui buvo pateiktas 2013-02-21 ir nuo to laiko dauguma klausimų buvo išnagrinėta ir ieškovui išaiškinta. Tačiau jis patikslintame ieškinyje grįžta prie jau išaiškintų klausimų: varžytynių akto panaikinimo, neturtinės žalos atlyginimo. Reikalaudamas nuostolių (turtinės žalos) atlyginimo, ieškovas kelis kartus keitė atlygintiną sumą, nė vienai iš šių sumų pagrįsti ieškovas nepateikė jokių dokumentų, t. y. neįrodė, kad patyrė nuostolius ar jam buvo padaryta žala. Ieškovas, vadovaujantis CK 6.249 straipsniu, nepateikė jokių įrodymų, kad sumokėjo kam nors ar kokiu kitu būdu išleido (neteko) 2663,56 Lt arba 921,50 Lt, t. y. neįrodė, kad turėjo tokio dydžio išlaidas. Kadangi ieškovas jokių įrodymų, pagrindžiančių nuostolių ar žalos buvimą, teismui nepateikė, todėl reikalavimas atlyginti žalą (nuostolius) neturi faktinio pagrindo. Taip pat antstolė nurodė, kad nepateikta jokių įrodymų, kaip ir kokiu būdu ieškovas galėtų gauti antstolio 2663,56 Lt vykdymo išlaidas, jei nebūtų neteisėtų veiksmų. Jis nėra nei skolininkas, nei pirkėjas, nei antstolis, taigi jis neturi gauti antstolės vykdymo išlaidų. Ieškovas prašė panaikinti turto pardavimo iš varžytynių aktą, tačiau neprašė taikyti restitucijos.

5Trečiasis asmuo „BTA Insurance Company“ SE filialas Lietuvoje atsiliepimu į ieškinį su juo nesutiko, prašė jį atmesti ir nurodė, kad ieškovas jau trečią kartą keičia savo poziciją dėl turtinės žalos dydžio, nors žalos kilmė lieka ta pati, – pareiškimo dėl antstolės veiksmų inicijavimo bei kitų procesinių dokumentų parengimo kaina bei dalyvavimo teismo posėdžiuose minėtoje civilinėje byloje išlaidos, antstolės gautos vykdymo išlaidos ir neturtinė žala. Ieškovas neįrodė nei turtinės, nei neturtinės žalos fakto, o jo įvardytos žalos sumos neturi tiesioginio priežastinio ryšio su antstolės veiksmais. Be to, įstatymas nenumato žalos, priskirtinos bylinėjimosi išlaidoms, atlyginimo kitoje byloje, taip pat nenumato ir asmens pasinaudojimo teise kreiptis į teismą įvertinimo pinigine išraiška ir savo „įdirbio“ vertės apskaičiuotos sumos priteisimo galimybės. Taip pat nurodė, kad atsižvelgiant į ieškinio dalyką ir į tai, kad ieškovas nepateikė įrodymų, jog yra visi pagrindai, reikalingi antstolio civilinei atsakomybei kilti (neįrodė žalos ir jos priežastinio ryšio su antstolės veiksmais), draudikui neatsiranda prievolių, kylančių iš draudimo sutarties, taip pat nėra jokio pagrindo tenkinti ieškinį.

6Šilutės rajono apylinkės teismas 2015 m. vasario 3 d. sprendimu ieškinį atmetė. Nusprendė priteisti iš S. S. 49,82 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei, 220,81 Eur bylinėjimosi išlaidų antstolei Andželai Tamašauskienei. Šilutės rajono apylinkės teismo 2013-07-03 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones paliko galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo. Nurodė, jog Šilutės rajono apylinkės teismo 2012-09-19 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1466-385/2012 nustatytas procesinių teisės normų (CPK 709 str., 710 str.) pažeidimas (neleidimas ieškovui dalyvauti varžytynėse), nenustačius šią bylą nagrinėjančiam teismui ir ieškovui neįrodžius antrosios bei trečiosios privalomų sąlygų varžytynių aktui pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu, be to, ieškovui nereikalaujant taikyti restitucijos, remiantis teisingumo, protingumo, proporcingumo ir interesų derinimo principais, nesudaro teisinių prielaidų turto pardavimo iš varžytynių aktą pripažinti negaliojančiu pagal CPK 602 straipsnio 1 dalies 3 ir 7 punktus. Ieškovo reikalavimą dėl 2593,56 Lt atmetė, kadangi jis neturi jokio teisinio pagrindo. Ieškovas reikalavo priteisti iš atsakovės 266,88 Eur (921,50 Lt) turtinės žalos atlyginimą, jį sudaro 750 Lt už procesinių dokumentų parengimą, 150 Lt už sugaištą laiką vykti į teismo posėdžius, 21,50 Lt už sunaudotą kurą. Atsižvelgė į tai, kad ieškovas neįrodė 21,50 Lt kuro sąnaudų ir 150 Lt įvertinto sugaišto laiko vykimui į teismo posėdžius, nepagrindė šio skaičiavimo, todėl reikalavimą dėl 266,88 Eur (921,50 Lt) turtinės žalos atmetė. Konstatavo, kad ieškovo nurodytas CK 6.272 straipsnis šioje situacijoje negali būti taikomas, nes minėtame straipsnyje aiškiai apibrėžtas subjektų ratas, į kurį antstolė neįeina. Be to, ieškovo reikalavimas dėl neturtinės žalos atlyginimo, siejant ją su patirtais pažeminimais, dvasinio pobūdžio išgyvenimais, byloje nepagrįstas įrodymais. Vien tik paaiškinimų apie patirtą neturtinę žalą nepakanka. Jie (paaiškinimai) turėtų būti patvirtinti kitais tiesioginiais ar netiesioginiais, subjektyviais ar objektyviais įrodymais. Dėl to ieškovo reikalavimą dėl 1158,48 Eur (4000 Lt) neturtinės žalos atlyginimo atmetė.

7Apeliantas teismui pateikė apeliacinį skundą, juo prašo panaikinti Šilutės rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 3 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – priteisti ieškovui iš antstolės A. Tamašauskienės 266,88 EUR (921,50 Lt) nuostolių atlyginimo; 1 158,48 EUR (4 000 Lt) neturtinės žalos atlyginimo bei 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo 2013-02-26 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo; bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog gindamas savo teises ieškovas patyrė išlaidų, sugaišo laiko, jį galėjo panaudoti kitu būdu, bet dėl neteisėtų atsakovės veiksmų buvo priverstas sugaišti jį bylinėdamasis. Teigia, kad teismas turėjo pagrindą pripažinti ieškovo nuostolius (išlaidas) pagrįstais ir kompensuoti. Mano, jog akivaizdu, kad jis patyrė kuro išlaidų, kadangi gyvena kitame mieste, nei vyko procesas. Tikina, jog apylinkės teismui buvo visos reikiamos teisinės prielaidos spręsti dėl neturtinės žalos atlyginimo, tačiau teismas to nepadarė. Pažymi, kad teismai, priteisdami neturtinės žalos atlyginimą, turi įgaliojimus tiesiogiai taikyti Konstituciją.

8Atsiliepime atsakovė su skundu nesutinka, prašo jo netenkinti. Teigia, jog apeliantas nenurodė jokių procesinės teisės normų pažeidimų. Teigia, kad apeliantas neįrodė žalos fakto. Tikina, kad dėl nepadarytos žalos Konstitucija nepasisako. Pažymi, kad apeliantas nenurodė ir materialiosios teisės pažeidimų.

9Trečiasis asmuo „BTA Insurance Company“ SE filialas Lietuvoje su apeliaciniu skundu nesutinka, prašo jo netenkinti. Nurodo, jog ieškovas neįrodė žalos dydžio bei priežastinio ryšio tarp antstolės neteisėtų veiksmų ir žalos atsiradimo. Teigia, kad bylinėjimosi išlaidų klausimas turėjo būti sprendžiamas kitoje byloje. Pažymi, jog kuo pasireiškia pažeminimas, ieškovo dvasiniai išgyvenimai konkrečiai, ieškovas nurodyti negalėjo, nepateikė teismui jokių įrodymų apie dvasinius išgyvenimus, pažeminimą, reputacijos pablogėjimą, kaip to reikalauja CK 6.250 straipsnis.

10Apeliacinis skundas netenkintinas.

11Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant faktinę ir teisinę bylos puses, t. y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialines teisės normas. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnio 2 dalyje ir 3 dalyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, daro išvadą, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

12Bylos duomenimis nustatyta, jog Šilutės rajono apylinkės teismas 2012-09-19 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1466-385/2012 (teisminio proceso Nr. 2-43-3-01108-2012-7) patenkino S. S. skundą ir pripažino antstolės Andželos Tamašauskienės veiksmus, kuriais ji pareiškėjui S. S. neleido dalyvauti varžytynėse vykdomojoje byloje Nr. 0153/12/00149, neteisėtais. Taip pat pripažino antstolės Andželos Tamašauskienės atsisakymą nagrinėti pareiškėjo S. S. 2012-05-29 skundą dėl antstolės veiksmų vykdant varžytynes neteisėtu (t. 1, b. l. 6, 122).

13Ieškovas nurodo, kad dėl šių neteisėtų atsakovės veiksmų buvo padaryti esminiai proceso teisės normų pažeidimai, pažeistos esminės ieškovo teisės – atimta teisė dalyvauti varžytynėse, siūlant (keliant) kainą įsigyti parduodamą turtą, pažeistas teisėtų lūkesčių principas bei teisė į išsamų ir teisingą skunde išdėstytų aplinkybių išnagrinėjimą. Ieškovo nuomone, vadovaujantis CPK 602 straipsnio 1 dalies 3 ir 7 punktais, 2012-06-11 Turto pardavimo iš varžytynių aktas Nr. 0153/12/00149 pripažintinas negaliojančiu.

14Taigi, ieškovas žalą kildina iš buvusios civilinės bylos, kurioje ginčyti antstolės veiksmai, teismo išlaidų, kurios susidarė rengiant procesinius dokumentus, dalyvaujant teismo posėdyje, gaištant laiką. Ieškovas savo veiksmus minėtoje byloje prilygina advokato veiklai ir sugaištą laiką vertina pagal teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas Rekomendacijas. Neturtinė žala nurodoma kaip ieškovo pažeminimas kitų varžytynių dalyvių akivaizdoje, dėl antstolės neteisėtų veiksmų ieškovas patyrė kančią ir išgyvenimus, neigiamas emocijas ir nervinę įtampą.

15Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog ieškovas ieškiniu prašė pripažinti 2012-06-11 Turto pardavimo iš varžytynių aktą Nr. 0153/12/00149 neteisėtu ir negaliojančiu, tačiau apeliaciniame skunde šio klausimo nebekvestionuoja. Išanalizavusi apylinkės teismo šiuo klausimu pateiktus argumentus, kolegija sutinka su pateikta išvada, kad Šilutės rajono apylinkės teismo 2012-09-19 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1466-385/2012 nustatytas procesinių teisės normų (CPK 709 straipsnio, 710 straipsnio) pažeidimas (neleidimas ieškovui dalyvauti varžytynėse), nenustačius teismui ir ieškovui neįrodžius žalos dydžio bei priežastinio ryšio tarp antstolės veiksmų ir žalos atsiradimo, – privalomų sąlygų varžytynių aktui pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu, nesudaro teisinių prielaidų turto pardavimo iš varžytynių aktą pripažinti negaliojančiu pagal CPK 602 straipsnio 1 dalies 3 ir 7 punktus. Atsižvelgdama į tai, kad apeliantas šios išvados neginčija, teisėjų kolegija plačiau dėl šio reikalavimo nepasisako.

16Apeliantas prašo priteisti turtinės žalos atlyginimą, nurodo, kad žalą sudaro kitoje civilinėje byloje Nr. 2-1466-385/2012 patirtos 266,88 Eur (921,50 Lt) išlaidos: 750 Lt už procesinių dokumentų parengimą, 150 Lt už sugaištą laiką vykti į teismo posėdžius, 21,50 Lt už sunaudotą kurą. Teisėjų kolegija pabrėžia, jog bylinėjimosi išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos (CPK 98 straipsnio 1 dalis). Bylos nagrinėjimas iš esmės yra baigtas išsprendus prašymus ir reikiamais atvejais atlikus papildomus veiksmus (CPK 251 straipsnis, CPK 253 straipsnio 1 dalis). Taigi jokie prašymai, tarp jų ir prašymai dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo po bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos nenagrinėtini. Šiuo atveju ieškovas prašymą pateikė jau po bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Atsižvelgiant į tai, kas anksčiau išdėstyta, prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo negali būti tenkinamas.

17Apeliantas mano, kad civilinės bylos Nr. 2-1466-385/2012 dėl antstolės veiksmų baigtis sudaro pagrindą ieškovui priteisti 1 158,48 EUR (4 000 Lt) neturtinės žalos atlyginimą. Šiuo aspektu svarbu tai, kad svarstant klausimą dėl neturtinės žalos atlyginimo būtinas žalos nustatymo faktas ir jos dydis (CK 6.249 straipsnis), be to, būtina deliktinės atsakomybės sąlyga yra priežastinio ryšio nustatymas (CK 6.247 straipsnis). Kaip žinia, apeliaciniame skunde, be bendrų procesiniams dokumentams keliamų reikalavimų, turi būti nurodyta, kokios bylos aplinkybės patvirtina sprendimo ar jo dalies neteisėtumą ir nepagrįstumą, kokiais konkrečiais įrodymais ir teisiniais argumentais grindžiamos šios aplinkybės (apeliacinio skundo pagrindas) (CPK 306 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Nagrinėjamu atveju apeliantas pateikia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos, Konstitucinio Teismo nutarimą, tačiau kokios bylos aplinkybės patvirtina skundžiamo apylinkės teismo sprendimo ar jo dalies neteisėtumą ir nepagrįstumą, kokiais konkrečiais įrodymais ir teisiniais argumentais grindžiamos šios aplinkybės, nenurodo. Teisėjų kolegija, atlikusi pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo analizę neturtinės žalos atlyginimo instituto kontekste, mano, kad ieškovas neįrodė žalos fakto. Jo nurodomi veiksniai: neigiamas emocijos, nervinė įtampa, įprasto poilsio režimo sutrikdymas, neigiama savijauta, nuotaikos svyravimai, kt., neparemti jokiais medicininiais ar kito pobūdžio dokumentais (CPK 12, 178 straipsniai). Kitas aspektas yra tas, jog rūpesčiai ginant savo teises yra neišvengiama būtinybė. Pagrindas neturtinei žalai atsirasti yra tada, kai tokie rūpesčiai peržengia įprastas pastangas ir konstatuojamas dvasinių sukrėtimų, emocinės depresijos, asmens garbės, orumo pažeidimo faktas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2007). Nagrinėjamos bylos duomenys, kaip minėta, neleidžia to konstatuoti. Šioje byloje nėra įrodymų, kad apeliantas nurodomą neturtinę žalą – dvasinius išgyvenimus, sveikatos pašlijimą, pažeminimą ir kt. – patyrė būtent dėl antstolės priimtų procesinių veiksmų civilinėje byloje Nr. 2-1466-385/2012 (CK 6.247 straipsnis). Dėl to ši sprendimo dalis paliktina nepakeista.

18Atsižvelgdama į anksčiau išdėstytus argumentus teisėjų kolegija mano, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo pripažinti, jog šią bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas pažeidė materialiosios ir procesinės teisės normas, nukrypo nuo teisės aiškinimo ir taikymo praktikos.

19Teisėjų kolegija, patikrinusi skundžiamą teismo procesinį sprendimą, konstatuoja, kad jį panaikinti apeliacinio skundo argumentais nėra teisinio pagrindo, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

20Kolegija, vadovaudamasi CPK 325–333 straipsniais,

Nutarė

21Šilutės rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 3 d sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. ieškovas S. S. Šilutės rajono apylinkės teismui 2013-02-25 pateiktu... 4. Atsakovė antstolė Andžela Tamašauskienė prašo atmesti ieškinį,... 5. Trečiasis asmuo „BTA Insurance Company“ SE filialas Lietuvoje atsiliepimu... 6. Šilutės rajono apylinkės teismas 2015 m. vasario 3 d. sprendimu ieškinį... 7. Apeliantas teismui pateikė apeliacinį skundą, juo prašo panaikinti... 8. Atsiliepime atsakovė su skundu nesutinka, prašo jo netenkinti. Teigia, jog... 9. Trečiasis asmuo „BTA Insurance Company“ SE filialas Lietuvoje su... 10. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 11. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 12. Bylos duomenimis nustatyta, jog Šilutės rajono apylinkės teismas 2012-09-19... 13. Ieškovas nurodo, kad dėl šių neteisėtų atsakovės veiksmų buvo padaryti... 14. Taigi, ieškovas žalą kildina iš buvusios civilinės bylos, kurioje ginčyti... 15. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog ieškovas ieškiniu prašė... 16. Apeliantas prašo priteisti turtinės žalos atlyginimą, nurodo, kad žalą... 17. Apeliantas mano, kad civilinės bylos Nr. 2-1466-385/2012 dėl antstolės... 18. Atsižvelgdama į anksčiau išdėstytus argumentus teisėjų kolegija mano,... 19. Teisėjų kolegija, patikrinusi skundžiamą teismo procesinį sprendimą,... 20. Kolegija, vadovaudamasi CPK 325–333 straipsniais,... 21. Šilutės rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 3 d sprendimą palikti...