Byla e2-95-985/2017
Dėl žalos už neteisėtą elektros vartojimą

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Ingrida Navickienė, sekretoriaujant Jolantai Petraitienei, dalyvaujant ieškovės akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ atstovei Jolantai Jankauskienei, atsakovui L. K., atsakovei L. K., jos atstovui advokatui Erikui Rugieniui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ ieškinį atsakovams L. K. ir L. K. dėl žalos už neteisėtą elektros vartojimą.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė akcinė bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ ieškiniu teismo prašo priteisti solidariai iš atsakovų L. K. ir L. K. 3594,47 Eur nuostolių atlyginimo; 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 81 Eur žyminį mokestį ir kitas bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovė ieškinyje nurodė, kad atsakovė L. K. 2002 m. balandžio 8 d. sudarė su AB “Rytų skirstomieji tinklai”, kurios visas teises ir pareigas perėmė AB LESTO, o nuo 2016 m. sausio 1 d. perėmė AB „Energijos skirstymo operatorius“ Elektros energijos tiekimo - vartojimo sutartį su buitiniu vartotoju Nr. 2826885 (toliau - Sutartis). Sudaryta sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir yra neterminuota. Ieškovė Sutarties pagrindu tiekia elektros energiją ( - ) (toliau - Objektas). Objektą Nekilnojamojo turto registro duomenimis bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise nuo 2002 metų valdo atsakovai L. K. ir L. K.. Objekte suvartotai elektros energijai apskaityti ieškovė įrengusi atskirą komercinės elektros energijos apskaitos prietaisą. Sutartimi ieškovė įsipareigojo tiekti elektros energiją į Objektą, o atsakovė Sutarties 5.5 punktu įsipareigojo užtikrinti atvado elektros įrenginių, elektros apskaitos prietaisų bei kitų apskaitoje naudojamų elektros įrenginių, pakabintų plombų saugumą bei priežiūrą ir nekeisti elektros energijos apskaitos prietaisų pajungimo schemos. Nedelsiant pranešti tiekėjui (pardavėjui) apie visus pastebėtus apskaitos prietaisų gedimus, apskaitos prietaisų ir kitų įrenginių plombų pažeidimus. Ieškovės darbuotojai, gavę informaciją dėl galimo neteisėto elektros energijos vartojimo, 2016 m. vasario 25 d. patikrino gyvenamąjį namą ( - ), ir nustatė, kad apskaitos prietaisas nefiksuoja suvartotos elektros energijos. Elektros apskaitų duomenų ir sąnaudų valdymo skyriaus kontrolės inžinierius D. G., vyresnysis kontrolės inžinierius E. V., kontrolės inžinierius A. M., dalyvaujant atsakovui L. K., objekte surašė Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą Nr. 11003684 (toliau – Aktas). Apžiūros metu nustatytos aplinkybės aprašytos ir užfiksuotos Akte bei jo prieduose. Patikrinimo metu ir Akto surašymo metu ieškovės darbuotojai užfiksavo name esančius elektros imtuvus. Vadovaujantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių (patvirtintų 2010 m. vasario 11 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-38, redakcija 2015 m. kovo 10 d. ) toliau - Taisyklės) 122 punktu, surašytas Aktas buvo pateiktas svarstyti specialiai ieškovės sudarytai komisijai (toliau - Komisija), kuri visapusiškai ir išsamiai įvertinusi Aktą, 2016 m. kovo 8 d. nutarimu Nr. L-2016-69 (toliau - Nutarimas) nusprendė, kad Aktas surašytas teisėtai ir pagrįstai. Vadovaujantis Taisyklių 132.11 punktu, Komisija atsižvelgus į tai, kad nuo operatoriaus dokumentuose užfiksuotos paskutinės elektros apskaitos prietaisų ar elektros apskaitos schemos elementų patikrinimo dienos yra praėję mažiau kaip 1 metai (apskaita ir atvadas buvo tikrinti 2015 m. gruodžio 15 d.), nuspendė, kad patiektos ir suvartotos elektros energijos kiekis perskaičiuojamas nuo paskutinio apskaitos patikrinimo, t. y. nuo 2015-12-16 iki 2016-02-25; vadovaujantis Taisyklių 132.11 punktu ir atsižvelgiant į tai, kad atsakovas suteikė galimybę operatoriaus darbuotojui patikrinti elektros energijos vartojimo vietą ir nustatyti akto surašymo metu buvusių elektros imtuvų galią, patiektos ir suvartotos elektros energijos kiekis perskaičiuojamas pagal faktinę elektros energijos imtuvų galią, taikant buitinių vartotojų dažniausiai naudojamų elektros energijos imtuvų darbo valandų kiekio per parą lentelę (Taisyklių 1 priedas), kas sudaro 3594,47 Eur nuostolių, kurie atsakovai ieškovei nėra neatlygino.

6Ieškovės atstovė teismo posėdyje prašė ieškinį tenkinti visiškai. Nurodė, kad tiek ieškovės darbuotojų surašytas vietos apžiūros aktas, tiek ekspertizės aktas patvirtina, kad skaitiklio pažeidimai atsirado dėl viršįtampių tarp atskirų fazių ir užsidegusių elektros lankų, o tokie sugadinimai nėra būdingi iš tiekėjo pusės, ekspertas atmetė ir žaibo iškrovą. Toks skaitiklio sugadinimo mechanizmas patvirtina tyčinius veiksmus iš atsakovų pusės. Atsakovai vartojo elektros energiją, tačiau apskaitos prietaisas nefiksavo suvartotos elektros energijos kiekio, dėl ko atsakovai privalo atlyginti ieškovės patirtus nuostolius.

7Atsakovai atsiliepime nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad atsakovė L. K. 2002 m. balandžio 8 d. sudarė su AB „Rytų skirstomieji tinklai“, kurios visas teises ir pareigas perėmė AB LESTO, o nuo 2016 m. sausio 1 d. perėmė AB „Energijos skirstymo operatorius“, Elektros energijos tiekimo - vartojimo sutartį su buitiniu vartotoju Nr. ( - ) dėl objekto ( - ) Objektas buvo tikrintas 2015 m. gruodžio 15 d. Šio patikrinimo metu buvo įdėtas naujas skaitiklis, kurį įdėjo ieškovės darbuotojai. Elektros energijos apskaita buvo vykdoma būtent pagal šį skaitiklį, o kadangi jis veikė, tik nėra aišku ar tinkamai, vartojama elektros energija buvo apmokama pagal šio naujojo skaitiklio parodymus. Elektros energijos suvartojimo kiekis iki 2015 m. gruodžio 15 d. ir po šios datos yra maždaug vienodi, todėl atsakovai, jei net ir buvo nekokybiškas skaitiklis, negali atsakyti už padarytą žalą, kadangi ji padaryta ne dėl jų kaltės.

8Atsakovė nurodė, kad nežinojo, jog skaitiklis nefiksavo parodymų, nes skaitiklis nebuvo sugadintas. Vyras dažniausiai tikrindavo skaitiklio parodymus. Prieš atvykstant komisijai buvo sumokėta už elektrą, penkios dienos prieš, skaitiklis veikė. Skaitiklį tikrindavo 1-2 kartus per mėnesį, kai reikėdavo pažiūrėti parodymus. Už elektrą mokėjo kiekvieną mėnesį, kartais už du mėnesius. Elektrą vartojo kaip buitiniai vartotojai. Sutartis sudaryta 2002 m. balandžio 8 d., nuo to laiko ne pirmą kartą elektros skaitiklis sumontuotas kaip neveikiantis, 2-3 kartus skaitiklis keistas. Kai elektros skaitiklis buvo sugedęs, visus kartus informavo patys. Mechaniškai tikrai nepažeidė skaitiklio.

9Atsakovės atstovas nurodė, kad ekspertizės aktas nepatvirtina atsakovų kaltės dėl skaitiklio sugadinimo, todėl prašo ieškinį atmesti kaip nepagrsįtą.

10Atsakovas nurodė, kad tai ne pirmas kartas, kai neveikia skaitiklis. Prieš maždaug tris metus buvo skaitiklis peršalęs. 2016 m. vasario 19 d. mokėjo už elektros sunaudojimą, buvo priėjęs prie skaitiklio, skaitiklis veikė, nurašė nurodymus. Rūpestingo vartotojo pareigą vykdė, kai nurašinėdavo skaitiklio parodymus. Buvo mokama kas mėnesį, kartais kas du mėnesius. 2015 m. gruodžio15 d. sumontuotas naujas skaitiklis, patys prašė keisti skaitiklį, nes nereikėjo naktinio tarifo. Prieš tai buvęs skaitiklis veikė. Dabartinį skaitiklį keisdami meistrai, iš antro karto pakeitė, nes pirmas neveikė. Laikotarpyje nuo 2015-12-15 iki 2016-02-26 nebuvo gedimų su namo vidaus instaliacija.

11Liudytojas E. V. nurodė, kad dalyvavo surašant elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą. Turėdami užduotį atvyko patikrinti apskaitos prietaisą. Atidarant skydelį buvo pastebėta, kad prietaisas yra apdegintas, skydas nukentėjęs, o skaitiklis nesimato, kad rodytų elektros suvartojimą. Plombos nebuvo pažeistos, mechaniškai nebuvo skaitiklis apgadintas, jis buvo paveiktas įtampos. Turėjo būti didesnis įtampos naudojimas, negu standartiškai yra patvirtinta. Nudeginimas negali būti nulemtas oro sąlygų, nes žiemos metu nėra perkūnijos, taip pat kabelinis tinkas yra su apsaugomis, be to visa tai yra įvykę tik lokaliai, kur įrengtas apskaitos prietaisas. Pažeidimas buvo atliktas iš vartotojų, nes tai įvyko tik tame skydelyje, nes jei būtų iš tiekėjo pusės būtų ir aplinkiniai vartotojai nukentėję.

12Liudytojas L. V. nurodė, kad yra įgijęs aukštąjį elektrotechninį išsilavinimą, dirba pas ieškovę. Skaitiklis sugadintas paveikus paaukštintos įtampos. Visa tai yra vartotojų veiksmai, nes jei iš tiekėjų būtų pusės, tai sudegtų visi skaitikliai esantys ant tos linijos bei visi į tinklą įjungti įrenginiai, šaldytuvas, šaldikliai ir t.t., ne tik vartotojų, bet ir kitų. Šiuo atveju buvo kryptingas impulsas, nukreiptas į konkretų skaitiklį. Atsijungus nuo tiekėjų tinklo, atjungus prietaisus iš tam tikro prietaiso turėtų būtų paaukštinta įtampa. Tokie veiksmai turi būti sąmoningi. Skaitiklis nieko nefiksuoja, neatlieka savo funkcijų, iš išorės matosi pažeidimai, tai yra apdegimai, todėl buvo galima laisvai pastebėti, jog skaitiklis neveikia. Viršįtampiai atsiranda iš tinklo tik oriniu būdu ir atmosferiniams išlydžiams - žaibams, šiuo atveju kabelinis tinklas pastotėje, yra įrengti viršįtampiniai ribotuvai, jei tinkle būtų buvę viršįtampiai tai būtų suveikę ribotuvai ir būtų parodyta, kad tai yra iš tinklo. Prietaisas turėtų būti galingas, sukėlęs viršįtampį, nes degė lankas, o kad pasiekti lanką, turi būti didelė galia. Tokiam tikslui vartotojas gali naudoti standartinius gaminius arba turint elektronikos žinias pasigaminti tokį prietaisą, kuris sukeltų viršįtampį.

13Liudytojas J. M. nurodė, kad atlikus ekspertizę nustatyta, jog skaitiklis buvo veikiamas viršįtampio. Toks gedimas nebūdingas gedimams tinkle, atmestina ir žaibo iškrova. Ekspertizės akte padarė išvadą, kad nustatyti kokia kryptimi buvo lokalizuoti skaitiklį sugadinusio virįtampio šaltinis, kliento (namo) pusėje, ar tiekėjo (pastotės pusėje), negalima, tačiau skaitiklio sugadinimo mechanizmas patvirtina, kad tokie gedimai sukeliami tyčiniais veiksmais, panaudojant įvairius prietaisus, generuojančius keliolikos ar keliasdešimties kilovoltų įtampą; viršįtampio sukėlimas nukreiptas į skaitiklio rodmenų pakeitimą. Skaitikliui yra sukurta apsauga tam, kad apsaugotų nuo standartinių viršįtampių, nuo žaibo, kuris eina tarp fazės ir nulio, arba tarp komutacinių viršįtampių, taip pat nuo tinklo gedimų. Apsauga suveikia jei įvyksta viršįtampis tarp fazės ir nulio. Šiuo atveju viršįtampis buvo tarp fazių, tarp vienos ir kitos fazės, todėl apsauga nesuveikė. Kita, tai buvo ilgalaikis ir daugkartinis poveikis, viršįtampis sukeltas kelis kartus ir ilgai. Tai padaryti reikia žinių, bet jų galima rasti internete. Generatoriaus tikslas – sudeginti skaitiklį, viršįtampio sukėlimas nukreiptas į skaitiklio rodmenų pakeitimą.

14Ieškinys tenkintinas visiškai.

15Byloje nustatyta, kad atsakovė L. K. 2002 m. balandžio 8 d. sudarė su AB “Rytų skirstomieji tinklai”, kurios visas teises ir pareigas perėmė AB LESTO, o nuo 2016 m. sausio 1 d. perėmė ieškovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ Elektros energijos tiekimo - vartojimo sutartį su buitiniu vartotoju Nr. ( - ) (toliau - Sutartis). Pagal Sutarties 9 punktą sudaryta sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir yra neterminuota. Ieškovė Sutarties pagrindu tiekė elektros energiją objektui adresu ( - ), kuris bendrosios jungtinės nuosavybės teise nuo 2002 m. balandžio 8 d. priklauso atsakovams. Objekte suvartotai elektros energijai apskaityti buvo įrengtas elektros energijos apskaitos prietaisas, kurį ieškovė 2015 m. gruodžio 15 d. pagal atsakovo pageidavimą pakeitė į naują trifazį elektroninį elektros skaitiklį ( - ) ( - ). Ieškovės darbuotojams 2016 m. vasario 25 d. patikrinus gyvenamąjį namą ( - ), Elektros apskaitų duomenų ir sąnaudų valdymo skyriaus kontrolės inžinierius D. G., vyresnysis kontrolės inžinierius E. V., kontrolės inžinierius A. M., dalyvaujant atsakovui L. K., surašė Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą Nr. 11003684 (toliau - Aktas), kuriuo konstatavo, kad elektros skaitiklis nefiksuoja suvartotos elektros energijos; įtariama, kad elektros energijos skaitiklis paveiktas paaukštinta įtampa, dėl ko nudegintos „A“, „B“ ir „C“ įtarpinės ritės; aktas pasirašytas ieškovės patikrinimo metu dalyvavusių darbuotojų ir atsakovo; pagal daiktinių įrodymų paėmimo protokolą paimtas elektros skaitiklis ( - ) ( - ), plombos; užfiksuoti atsakovų name esantys elektros imtuvai, surašant 2016 m. vasario 25 d. vartotojo veikiančių elektros energijos imtuvų sąrašą, kuris pasirašytas ieškovės darbuotojo ir atsakovo. Šioje byloje vadovaujantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių (patvirtintų 2010 m. vasario 11 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-38, redakcija 2015 m. kovo 10 d.) toliau - Taisyklės), 122 punktu Aktas pateiktas svarstyti specialiai ieškovės sudarytai komisijai, kuri 2016 m. kovo 8 d. nutarimu Nr. L-2016-69 nusprendė, kad Aktas surašytas teisėtai ir pagrįstai; vadovaujantis Taisyklių 132.11 punktu, atsižvelgus į tai, kad apskaita ir atvadas tikrinti 2015 m. gruodžio 15 d., patiektos ir suvartotos elektros energijos kiekis perskaičiuojamas nuo paskutinio apskaitos patikrinimo, t. y. nuo 2015-12-16 iki 2016-02-25; vadovaujantis Taisyklių 132.11 punktu ir atsižvelgiant į tai, kad atsakovas suteikė galimybę operatoriaus darbuotojui patikrinti elektros energijos vartojimo vietą ir nustatyti akto surašymo metu buvusių elektros imtuvų galią, patiektos ir suvartotos elektros energijos kiekis perskaičiuojamas pagal faktinę elektros energijos imtuvų galią, taikant buitinių vartotojų dažniausiai naudojamų elektros energijos imtuvų darbo valandų kiekio per parą lentelę (Taisyklių 1 priedas) ieškovė paskaičiavo 3594,47 Eur sumą nuostolių. 2016 m. kovo 21 d. ieškovė atsakovei išsiuntė raštą dėl žalos atlyginimo, kuriame nurodyta 3594,47 Eur sumą pagal išankstinio mokėjimo sąskaitą Nr. 44/35/1600034 sumokėti per 30 kalendorinių dienų nuo laiško gavimo dienos, tačiau atsakovai pateiktos sąskaitos neapmokėjo.

16Dėl atsakomybės už netinkamai apskaitomą elektros energijos vartojimą

17Pagal 2002 m. balandžio 8 d. atsakovės pasirašytą Sutartį, elektros energijos tiekimo įmonė įsipareigojo tiekti abonentui (vartotojui) per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas (vartotojas) įsipareigojo už patiektą energiją sumokėti ir laikytis sutartyje numatyto jos vartojimo režimo, užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų ir įrenginių tvarkingumą (CK 6.383 straipsnio 1 dalis). Sudarydamas elektros energijos tiekimo sutartį elektros energijos tiekėjas turi užtikrinti vartotojams teisės aktų reikalavimus atitinkančių elektros energijos prietaisų įrengimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. balandžio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VST Šiaulių elektros tinklai v. Daugiabučio namo ( - ), bylos Nr. 3K-3-269/2005), o vartotojas (abonentas) turi tinkamai laikytis sutartimi prisiimtų įsipareigojimų. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad ieškovė 2015 m. gruodžio 15 d. pagal atsakovo pageidavimą objekte pakeitė naują trifazį elektroninį elektros skaitiklį ( - ) ( - ). Apskaitos prietaiso keitimo užduotyje Nr. 68276155 nurodyta, kad skaitiklis įrengtas; apskaita patikrinta su apkrovimo varža ir fazių sekos indikatoriumi, veikia gerai; plombos nepažeistos. Į bylą pateiktas elektroninio elektros skaitiklio ( - ) pasas, patvirtina, kad elektros skaitikliui 2015 m. spalio 22 d. atlikta kalibravimo patikra, dėl ko atmestini kaip nepagrįsti atsakovų argumentai, kad ieškovė pakeitė netinkamos kokybės skaitiklį ir leidžia daryti išvadą, kad ieškovė įrengė abonentams (vartotojams) naują, nepažeistą elektros apskaitos prietaisą, t. y. tinkamai įgyvendino savo pareigą įrengti tinkamą elektros apskaitos prietaisą. Sutartimi atsakovai įsipareigojo užtikrinti atvado elektros įrenginių, elektros apskaitos prietaisų bei kitų apskaitoje naudojamų elektros įrenginių, pakabintų plombų saugumą bei priežiūrą ir nekeisti elektros energijos apskaitos prietaisų pajungimo schemos. Nedelsiant pranešti tiekėjui (pardavėjui) apie visus pastebėtus apskaitos prietaisų gedimus, apskaitos prietaisų ir kitų įrenginių plombų pažeidimus (Sutarties 5.5 punktas), tai atitinka ir CK 6.383 straipsnio 1 dalies nuostatų teisinį reglamentavimą. Sutartimi (Sutarties 2 punktas) atsakovai taip pat įsipareigojo laikytis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, kurių 79 punkte įtvirtinta vartotojo atsakomybė už elektros prietaisų, elektros apskaitos schemose naudojamos įrangos ir įtaisų bei visų plombų apsaugą.

18Pažymėtina, kad už elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties pažeidimą taikytina sutartinė civilinė atsakomybė, kuri atsiranda tada, kai neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius ar netesybas (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius (CK 6.245 straipsnio 3 dalis). Sutartinei civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti ne tik sutartinės prievolės pažeidimą – neteisėtus veiksmus (CK 6.246 straipsnis), bet ir padarytą žalą bei atliktų neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir atsiradusių nuostolių priežastinį ryšį (CK 6.249 straipsnis). Dar viena iš būtinųjų sąlygų taikyti skolininkui sutartinę civilinę atsakomybę yra kaltė. Skolininko kaltė pagal CK 6.248 straipsnio 1 dalį yra preziumuojama, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. Elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties pažeidimo atveju išimčių dėl kaltės prezumpcijos įstatymuose neįtvirtinta, todėl įrodinėjimo pareiga, kad žala padaryta ne dėl elektros energijos vartotojo kaltės, tenka elektros energijos vartotojui. Pagal civilinio proceso įstatymo nuostatas, tokiu atveju įrodinėjimo našta dėl kaltės nebuvimo yra perkeliama skolininkui, t. y. elektros energijos abonentui (vartotojui), kuris turi įrodyti savo kaltės dėl sutartinių nuostatų pažeidimo nebuvimą, t. y. paneigti kaltės prezumpciją (CPK 178 straipsnis). Būtent tokią teisės taikymo ir aiškinimo praktiką dėl skolininko kaltės prezumpcijos nuosekliai formuoja Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. gruodžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB ,,Lietuvos energija“ filialas Vilniaus elektros tinklai v. A. K., bylos Nr. 3K-3-1296/2000; 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB ,,VST“ v. R. L., bylos Nr. 3K-3-348/2009; 2011 m. rugsėjo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB LESTO v. J. K. ir kt., bylos Nr. 3K-3-356/2011).

19Atsakovams neigiant kaltę dėl elektros skaitiklio sugadinimo, 2016 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi paskirta elektros skaitiklio ( - ) Nr. ( - ) ekspertizė. Gautas 2016 m. lapkričio 16 d. ekspertizės aktas Nr. ( - ). Ekspertizės akto 2,3 išvadoje nurodyta, kad skaitiklio pažeidimai atsirado dėl viršįtampių tarp atskirų fazių ir užsidegusių elektros lankų. Viršįtampius sukėlė ne žaibo iškrova. Atsakovės atstovas remdamasis tuo, kad ekspertizės akto 5,6 išvadose nenurodyta, kad viršįtampio šaltinis yra iš atsakovų pusės; 1 išvadoje nurodyta, kad požymių, rodančių, kad skaitikliui (jo sudedamosioms dalims) buvo daromas pašalinis mechaninis poveikis, nėra, prašo ieškinį atmesti, nes neįrodyta atsakovų kaltė. Sutiktina su atsakovės atstovo nurodyta aplinkybe, kad ekspertizės akte nurodyta, kad nenustatyta, jog skaitikliui buvo daromas pašalinis mechaninis poveikis, tačiau pažymėtina yra tai, kad ekspertizės akto 3 puslapyje aprašomojoje dalyje nurodyta, kad apibendrinus skaitiklio trasologinio tyrimo rezultatus galima teigti, kad ant tirti pateikto elektros skaitiklio užsifiksavę terminio poveikio požymiai; 4 puslapio aprašomojoje dalyje nurodyta, kad apžiūrėjus skaitiklio elektroninę plokštę matyti sudegę elektroniniai elementai, suodžiais padengta plokštė ir skaidraus gaubto vidinis paviršius. Didesni pažeidimai yra plokštės apačioje, arčiau jungčių dėžutės, kur nuo temperatūrinio elektros srovės poveikio išgaravę LI, L2 ir L3 fazių plokštės varinių takelių fragmentai ir arčiau esantys elektronikos elementų kontaktai. Toliau nuo jungčių dėžutės esantys elektronikos elementai nepažeisti. Neutralaus laido įėjimo grandinės induktyvumo izoliacija pajuodavusį nuo terminio poveikio, tačiau induktyvumo vielutė neperdegusi. Skirtingai negu visų trijų fazių įėjimo grandinės, neutralaus laido įėjimo grandinė veikia. Nustatyti požymiai rodo, kad tirti pateiktas elektros skaitiklis ( - ) buvo paveiktas viršįtampio (arba keleto viršįtampių), kurio (kurių) trukmė buvo pakankamai ilga, kad užsidegtų elektros lankas tarp varžtų galvučių, kurie tvirtina LI, L2 ir L3 fazių laidus jungčių dėžutėje. Lankas užsidegė taip pat tarp LI, L2 ir L3 fazių įvadinių elektronikos elementų plokštėje išgarindamas dalį vario iš plokštės takelių. Neutralaus laido tvirtinimo varžtai nepažeisti, o šalia neutralaus laido jungčių esantys plokštės elektronikos elementai pažeisti labai silpnai, veikia. Dėl minėto viršįtampio (arba kelių viršįtampių) buvo sugadintos visų trijų fazių įtampos matavimo grandinės ir tuo pačiu skaitiklio elektronikos (mikroprocesoriaus, LCD ekrano) maitinimo grandinės. Po tokio gedimo skaitiklis negalėjo matuoti ir LCD monitoriuje atvaizduoti suvartotos elektros energijos. Storos vario plokštelės, kurios jungia trijų fazių ir nulinio laido įėjimo bei išėjimo laidus nenukentėjo, todėl nors skaitiklis buvo sugedęs, vartotojas ir toliau galėjo naudotis elektros energija; 5 puslapio aprašomojoje dalyje nurodyta, kad tirti pateiktas skaitiklis turi apsaugą nuo viršįtampių, kurioje pagrindinį vaidmenį atlieka trys varistoriai S14K420. Pagal specifikaciją minėti varistoriai suveikia kiekvieną kartą, kai kintamoji įtampa tarp fazės (Ll, L2 arba L3) ir nulio „N“ viršija 420 V ribą ir atlaiko 4,5 kA trumpalaikį srovės impulsą. Tokios apsaugos tarp atskirų fazių nėra. Būtent dėl šios priežasties padavus viršįtampį tarp fazių tirti pateikto skaitiklio Gama 300 Nr. 01514258 apsauga nuo viršįtampių nesuveikė ir atsirado elektros lankai tarp fazių grandinių. Normalios skaitiklio eksploatacijos metu tokie viršįtampiai atsirasti negali, dėl šios priežasties skaitiklio konstrukcijoje apsauga nuo tokių viršįtampių ir nenumatyta. Byloje apklaustas liudytoju ekspertas J. M. nurodė, kad ekspertizės metu nustatytas skaitiklio gedimas nebūdingas gedimams tinkle bei žaibui, kadangi viršįtampis atsirado tarp atskirų fazių; ekspertizės akte padarė išvadą, kad nustatyti kokia kryptimi buvo lokalizuoti skaitiklį sugadinusio virįtampio šaltinis, kliento (namo) pusėje, ar tiekėjo (pastotės pusėje), negalima, tačiau skaitiklio sugadinimo mechanizmas patvirtina, kad tokie gedimai sukeliami tyčiniais veiksmais, panaudojant įvairius prietaisus, generuojančius keliolikos ar keliasdešimties kilovoltų įtampą; viršįtampio sukėlimas nukreiptas į skaitiklio rodmenų pakeitimą. Be to liudytojas E. V. patvirtino, kad nesimatė, kad skaitiklis rodytų elektros suvartojimą; liudytoju apklaustas ekspertas J. M. nurodė, kad viršįtampiu skaitikliui buvo daromas ilgalaikis, daugartinis poveikis, viršįtampis sukeltas kelis kartus ir ilgai, kas paneigia atsakovų nurodytas aplinkybes, kad jie nepastebėjo, jog skaitiklis nefiksuoja suvartotos energijos. Tiek liudytojai E. V., tiek ir liudytojas L. V. taip pat nurodė, kad skaitiklis sugadintas paaukštintos įtampos iš vartotojų pusės, nes jeigu tai būtų iš tiekėjo pusės, tai sudegtų visi skaitikliai esantys ant tos linijos bei visi į tinklą įjungti įrenginiai ne tik atsakovų. Duomenų, kad dėl sukelto viršįtampio būtų nukentėję aplinkiniai vartotojai, ar sugedę atsakovų buities prietaisai, nėra, priešingai, 2016 m. vasario 25 d. sąrašas patvirtina, kad atsakovų namuose užfiksuoti veikiantys buities prietaisai.

20Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, vadovaujantis Taisyklių 8 punkte apibrėžtomis sąvokomis bei 79 punktu (kuriame nustatyta, kad elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemos elementų gadinimas, falsifikavimas, plombų pažeidimas ar be operatoriaus sutikimo išardymas, savavališkas elektros apskaitos schemos keitimas, siekiant sumažinti apskaitomos elektros energijos kiekį arba elektros skaitiklio rodmenis, kitoks elektros apskaitos prietaisų ar elektros apskaitos schemos elementų paveikimas yra šių Taisyklių nuostatų pažeidimas, už kurį asmuo atsako įstatymų nustatyta tvarka), konstatuojamas neteisėtas elektros energijos vartojimo faktas. Sukelto viršįtampio tarp atskirų fazių ir užsidegusių lankų poveikio tikslas – tai yra rodmenų pakeitimas (skaitiklio sudeginimas), dėl to ieškovei atsakovų pateikiami duomenys apie suvartotą elektros energiją buvo pateikiami netikslūs ir buvo sudarytas pagrindas ieškovės nuostoliams atsirasti. Tokiais atvejais svarbu nustatyti ne aplinkybę, ar vartotojas asmeniškai kaltas dėl elektros apskaitos prietaiso sugadinimo, o tai, ar jo elgesys atitiko tvarkingo elektros vartotojo, kuris rūpinasi jam priklausančiais energijos įrenginiais, imasi atitinkamų priemonių, kad šie prietaisai funkcionuotų tvarkingai, standarto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB ,,Lietuvos energija“ Alytaus elektros tinklai v. V. L., bylos Nr. 3K-3-184/2001). Jeigu vartotojas pažeidžia nustatytą pareigą užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo įrenginių tvarkingumą, tinkamą naudojimąsi jais ir pareigą nedelsiant informuoti tiekėją (operatorių) apie visus elektros apskaitos prietaisų ar elektros apskaitos prietaisų schemos elementų gedimus, plombų pažeidimus ar pan. (Sutarties 5.5 punktas), pripažintina, kad jis elgėsi nepakankamai apdairiai, rūpestingai ir atidžiai, ir dėl tokio jo elgesio tiekėjui buvo padaryta žalos (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. gruodžio 29 d. sprendimas, priimtas administracinėje byloje Nr. I16-21/2007). Atsižvelgiant į aptartas aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovės atstovo nurodomi argumentai, jog ekspertizės akte nustatyta, kad požymių, rodančių, kad skaitikliui (jo sudedamoms dalims) buvo daromas pašalinis mechaninis poveikis, nėra; nustatyti kokia kryptimi buvo lokalizuotas skaitiklį sugadinusio viršįtampio šaltinis, kliento (namo) pusėje, ar tiekėjo (pastotės) pusėje, negalima, nepaneigia atsakovų kaltės dėl neapskaitinio elektros energijos vartojimo. Atsakovai, būdami teisėti elektros energijos vartotojai, sudarę elektros energijos pirkimo sutartį su tiekėju, nevykdė sutartyje ir teisės aktuose (Taisyklėse, kurių įsipareigojo laikytis sudaryta sutartimi) jiems nustatytų pareigų (neteisėtas neveikimas), t. y. vartodami elektros energiją, nebuvo pakankamai atidūs ir rūpestingi, neatitiko tvarkingo elektros pirkėjo (vartotojo) standarto bei nepateikė įrodymų, kurie paneigtų jų kaltę, todėl darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju nustatytos visos sąlygos jiems taikyti sutartinę civilinę atsakomybę.

21Dėl atlygintinos žalos dydžio apskaičiavimo

22Žala – viena civilinės atsakomybės taikymo būtinųjų sąlygų – tai asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jei nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai, o tuo atveju, kai šalis negali tiksliai įrodyti nuostolių dydžio, jų dydį nustato teismas (CK 6.249 straipsnio 1 dalis). Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad tais atvejais, kai elektros energija vartojama pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, t. y. savavališkai prisijungiant prie elektros energijos tiekimo tinklų ne per apskaitos prietaisus arba kai apskaitos prietaisai sugadinti, suvartotos elektros energijos kiekio objektyviai neįmanoma nustatyti pagal apskaitos prietaisų rodmenis, nes šie neužfiksuoja tikrojo suvartotos energijos kiekio, suvartotos elektros energijos kiekis ir atitinkamai šios energijos tiekėjo ar subjekto, atsiskaičiusio su tiekėju už kito asmens neteisėtai vartotą elektros energiją, patirtų nuostolių dydis nustatomas remiantis kitais apskaičiavimo būdais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje SB ,,Šermukšnėlė“ v. J. Z., bylos Nr. 3K-3-460/2008).

23Žalos už neapskaitinį elektros energijos vartojimą apskaičiavimo tvarka įtvirtinta Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse (patvirtintų 2010 m. vasario 11 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-38, redakcija 2015 m. kovo 10 d.) toliau - Taisyklės), kuriose diferencijuojamas žalos apskaičiavimas. Byloje nustatyta, kad Komisija 2016 m. kovo 8 d. nutarimu žalą apskaičiavo vadovaujantis Taisyklių 132.11 ir 132.12 punktais, atsižvelgdama į tai, kad nuo operatoriaus dokumentuose užfiksuotos paskutinės elektros apskaitos prietaisų ar elektros apskaitos schemos elementų patikrinimo dienos yra praėję mažiau kaip 1 metai, kadangi apskaita ir atvadas buvo tikrinti 2015 m. gruodžio 15 d., patiektos ir suvartotos elektros energijos kiekį apskaičiavo nuo paskutinio apskaitos patikrinimo, t. y. nuo 2015 m. gruodžio 15 d., iki 2016 vasario 25 d., ir paskaičiavo 3594,47 Eur nuostolių sumą. Nagrinėjamu atveju pripažintina, kad žalos dydis pagrįstai paskaičiuotas už laikotarpį nuo paskutinio patikrinimo iki neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto surašymo dienos. Atsakovai į bylą pateikė sąskaitas, kad ieškovės ieškinyje nurodytu laikotarpiu mokėjo už suvartotą elektros energiją, tačiau pažymėtina yra tai, kad esant neteisėtam elektros vartojimo faktui, tiksliai apskaičiuoti sunaudoto elektros kiekio neįmanoma, dėl ko ieškovė turi teisę į nuostolių atlyginimą, iš kurių nėra objektyvaus pagrindo išskaičiuoti sumų, kurias mokėjo atsakovai pagal apskaitos prietaisą, nefiksuojantį suvartojamos elektros energijos.

24Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovų ieškovei solidariai priteistina 3594,47 Eur nuostolių (CK 6.6 str. 3 d ir 4 d., 6.383 str., 6.387 str., 6.245 str. 3 d., 6.251 str.) ir 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo 3594,47 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.). Įsiteisėjus teismo sprendimui, ieškovei grąžinti elektros skaitiklį, saugomą prie bylos.

25Dėl bylinėjimosi išlaidų

26Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Į bylą pateikti duomenys patvirtina, kad ieškovė yra sumokėjusi 81 Eur žyminį mokestį ir 1031,60 Eur už ekspertizės atlikimą, viso 1112,60 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurios lygiomis dalimis, tai yra po 556,30 Eur priteistinos iš kiekvieno atsakovo ieškovei (CPK 79 str., 80 str. 1 d., 88 str. 1 d. 9 p.).

27Byloje susidarė 6,16 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios lygiomis dalimis, tai yra po 3,08 iš kiekvieno atsakovo priteistinos valstybei (CPK 96 str.).

28 Dėl taikos sutarties sudarymo galimybių

29Teismas išaiškina, kad pagal CPK 87 str. 2 d, 140 str. 4 d. per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikti ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia, grąžinant 75 % sumokėto žyminio. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma.

30Įsiteisėjus teismo sprendimui, šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį vykdymo procese LR CPK 595 straipsnio tvarka.

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 268 str., 270 str., teismas,

Nutarė

32ieškinį tenkinti visiškai.

33Priteisti solidariai iš atsakovų L. K., asmens kodas ( - ) ir L. K., asmens kodas ( - ) gyvenančių ( - ), 3594,47 Eur (tris tūstančius penkis šimtus devyniasdešimt keturis eurus 47 ct) nuostolių atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra 2016 m. gegužės 26 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir lygiomis dalimis susidariusias 1112,60 Eur bylinėjimosi išlaidas, tai yra po 556,30 Eur (penkis šimtus penkiasdešimt šešis eurus 30 ct) iš kiekvieno atsakovo ieškovei akcinei bendrovei AB „Energijos skirstymo operatorius“, juridinio asmens kodas 304151376, buveinė Aguonų g. 24, Vilnius.

34Priteisti iš atsakovų L. K., asmens kodas ( - ) ir L. K., asmens kodas ( - ) gyvenančių ( - ), po 3,08 (tris eurus 8 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei (bylinėjimosi išlaidos valstybei sumokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, nurodant įmokos kodą 5660).

35Įsiteisėjus teismo sprendimui, ieškovei grąžinti elektros skaitiklį, saugomą prie bylos.

36Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Ingrida... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė akcinė bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ ieškiniu... 5. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad atsakovė L. K. 2002 m. balandžio 8 d.... 6. Ieškovės atstovė teismo posėdyje prašė ieškinį tenkinti visiškai.... 7. Atsakovai atsiliepime nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad... 8. Atsakovė nurodė, kad nežinojo, jog skaitiklis nefiksavo parodymų, nes... 9. Atsakovės atstovas nurodė, kad ekspertizės aktas nepatvirtina atsakovų... 10. Atsakovas nurodė, kad tai ne pirmas kartas, kai neveikia skaitiklis. Prieš... 11. Liudytojas E. V. nurodė, kad dalyvavo surašant elektros energijos vartojimo... 12. Liudytojas L. V. nurodė, kad yra įgijęs aukštąjį elektrotechninį... 13. Liudytojas J. M. nurodė, kad atlikus ekspertizę nustatyta, jog skaitiklis... 14. Ieškinys tenkintinas visiškai. ... 15. Byloje nustatyta, kad atsakovė L. K. 2002 m. balandžio 8 d. sudarė su AB... 16. Dėl atsakomybės už netinkamai apskaitomą elektros energijos vartojimą... 17. Pagal 2002 m. balandžio 8 d. atsakovės pasirašytą Sutartį, elektros... 18. Pažymėtina, kad už elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties... 19. Atsakovams neigiant kaltę dėl elektros skaitiklio sugadinimo, 2016 m.... 20. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, vadovaujantis Taisyklių 8 punkte... 21. Dėl atlygintinos žalos dydžio apskaičiavimo... 22. Žala – viena civilinės atsakomybės taikymo būtinųjų sąlygų – tai... 23. Žalos už neapskaitinį elektros energijos vartojimą apskaičiavimo tvarka... 24. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškinys tenkintinas visiškai, iš... 25. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 26. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 27. Byloje susidarė 6,16 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 28. Dėl taikos sutarties sudarymo galimybių... 29. Teismas išaiškina, kad pagal CPK 87 str. 2 d, 140 str. 4 d. per 30 dienų nuo... 30. Įsiteisėjus teismo sprendimui, šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260... 32. ieškinį tenkinti visiškai.... 33. Priteisti solidariai iš atsakovų L. K., asmens kodas ( - ) ir L. K., asmens... 34. Priteisti iš atsakovų L. K., asmens kodas ( - ) ir L. K., asmens kodas ( - )... 35. Įsiteisėjus teismo sprendimui, ieškovei grąžinti elektros skaitiklį,... 36. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno...