Byla 2A-2904-781/2013
Dėl sprendimų atleisti iš darbo panaikinimo, su darbo užmokesčiu susijusių išmokų ir neturtinės žalos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Jūratė Varanauskaitė (pranešėja), kolegijos teisėjai Natalja Cikoto ir Antanas Rudzinskas,

2sekretoriaujant Virginijai Kostenko,

3dalyvaujant ieškovui V. A., jo atstovui advokatui Česlovui Bakasėnui,

4atsakovo Širvintų rajono savivaldybės atstovei Romai Džiovėnaitei,

5atsakovo Širvintų sporto mokyklos atstovei advokatei Editai Bumblienei,

6viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. A. apeliacinį skundą dėl Širvintų rajono apylinkės teismo 2013 m. gegužės 20 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo V. A. ieškinį atsakovams Širvintų rajono savivaldybei ir Širvintų sporto mokyklai dėl sprendimų atleisti iš darbo panaikinimo, su darbo užmokesčiu susijusių išmokų ir neturtinės žalos priteisimo, ir

Nustatė

7ieškovas V. A. (toliau - Ieškovas) kreipėsi į teismą prašydamas:

81. panaikinti 2012 m. rugsėjo 27 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr. 1 - 195 „Dėl V. A. atleidimo iš Širvintų laisvalaikio centro direktoriaus pareigų“, 2012 m. rugsėjo 27 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr. 1-196 „Dėl V. A. atleidimo iš Širvintų laisvalaikio centro mokymo plaukti instruktoriaus pareigų“, bei 2012 m. spalio 16 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr. 1-208 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. 1-195 „Dėl V. A. atleidimo iš Širvintų laisvalaikio centro direktoriaus pareigų“ pakeitimo“ ir 2012 m. spalio 16 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr. 1-209 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. 1-196 „Dėl V. A. atleidimo iš Širvintų laisvalaikio centro mokymo plaukti instruktoriaus pareigų“ pakeitimo, 2013 m. sausio 10 d. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorės E. D. įsakymus Nr. 10-25 „Dėl V. A. atleidimo iš Širvintų laisvalaikio centro mokymo plaukti instruktoriaus pareigų“ ir Nr. 10-26 „Dėl V. A. atleidimo iš Širvintų laisvalaikio centro direktoriaus pareigų“ pripažįstant juos neteisėtais ir grąžinti Ieškovą į pirmesnį darbą;

92. priteisti solidariai iš atsakovų Širvintų rajono savivaldybės ir Širvintų sporto mokyklos Ieškovui padarytą turtinę žalą - darbo užmokesčio skirtumą už visą laikotarpį nuo 2012 m. rugpjūčio 31 d. iki 2013 m. sausio 10 d.;

103. iš atsakovo Širvintų rajono savivaldybės priteisti vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką už kiekvieną darbo dieną nuo atleidimo iš darbo dienos 2013 m. sausio 10 d. iki teismo sprendimo įvykdymo dienos;

114. iš atsakovo Širvintų rajono savivaldybės priteisti Ieškovui 50 000 Lt neturtinės žalos atlyginimui;

125. iš atsakovo Širvintų rajono savivaldybės priteisti Ieškovui turėtas teismo išlaidas;

136. iš atsakovo Širvintų rajono savivaldybės priteisti Ieškovui vidutinį darbo užmokestį už nesuteiktas atostogas 2012 m. vasario 14 d. – 2012 m. kovo 6 d. laikotarpiu.

14Ieškovas ieškinyje nurodė, kad pagal 2004 m. vasario 19 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos sudarytą darbo sutartį Nr. 13, jis buvo priimtas dirbti VšĮ Širvintų laisvalaikio centro direktoriumi, o pagal 2006 m. gegužės 2 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos sudarytą darbo sutartį Nr. 259 – VšĮ Širvintų laisvalaikio centro mokymo plaukti instruktoriumi. Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. 1-156 VšĮ Širvintų laisvalaikio centras buvo reorganizuotas į biudžetinę įstaigą Širvintų laisvalaikio centrą. Ieškovas toliau dirbo Širvintų laisvalaikio centro direktoriumi. Širvintų rajono taryba 2012 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. 1-158 nusprendė reorganizuoti biudžetinę įstaigą Širvintų laisvalaikio centrą prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos Širvintų sporto mokyklos, kuri po reorganizacijos tęs veiklą, o biudžetinė įstaiga Širvintų laisvalaikio centras, baigs veiklą. Savivaldybės tarybos patvirtintose reorganizavimo sąlygose darbuotojų perkėlimo klausimas neišspręstas. Širvintų rajono savivaldybės administracija 2012 m. gegužės 29 d. raštu pasiūlė Ieškovui nutraukti 2004 m. vasario 19 d. sudarytą darbo sutartį Nr. 13 šalių susitarimu nuo 2012 m. rugpjūčio 30 d. išmokant penkių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensaciją. Ieškovui nesutikus su pateiktu pasiūlymu, 2012 m. birželio 8 d. raštais jis buvo įspėtas apie abiejų darbo sutarčių nutraukimą nuo 2012 m. spalio 12 d. pagal DK 129 straipsnį dėl darbovietės struktūrinių pertvarkymų, nes nelieka Širvintų laisvalaikio centro direktoriaus ir mokymo plaukti instruktoriaus pareigų. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorės 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymais Nr. 10-490 ir Nr. 10-489 paskelbta Ieškovo darbo prastova nuo 2012 m. rugpjūčio 31 d. iki atleidimo iš darbo dienos. Ieškovui buvo pasiūlyta laisva valytojo darbo vieta Širvintų sporto mokykloje, tačiau jis nesutiko užimti šių pareigų, todėl 2012 m. rugsėjo 27 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimais Nr. 1 – 195 ir Nr. 1-196 nuspręsta Ieškovą atleisti iš Širvintų laisvalaikio centro direktoriaus bei mokymo plaukti instruktoriaus pareigų. 2012 m. spalio 16 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimais Nr. 1-208 ir Nr. 1-209 atleidimo iš pareigų data 2012 m. spalio 12 d. perkelta tiek dienų, kiek užtruks darbuotojo ligos laikotarpis. 2013 m. sausio 3 d. raštu Nr. 40-2 Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorė pateikė Ieškovui įspėjimą dėl darbo sutarčių nutraukimo terminų pratęsimo, kuriame nurodė, kad atsižvelgiant į jo laikinąjį nedarbingumą, 2012 m. birželio 8 d. įspėjimų apie darbo sutarties nutraukimą terminai pratęsiami ligos laikotarpiui ir perkeliama atleidimo iš darbo data iš 2012 m. spalio 12 d. į 2013 m. sausio 10 d. 2013 m. sausio 10 d. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorės įsakymais Nr. 10-25 ir Nr. 10-26 Ieškovas nuo 2013 m. sausio 10 d. atleistas iš Širvintų laisvalaikio centro mokymo plaukti instruktoriaus ir direktoriaus pareigų pagal DK 129 straipsnio 2 dalį. Ieškovas nurodo, kad darbo sutarčių nutraukimas su juo yra neteisėtais būtent dėl to, kad jo darbo sutartys turėjo būti ne nutrauktos, bet pereiti atsakovui Širvintų sporto mokyklai. Nustačius funkcijų perdavimo faktą, reorganizaciją, yra taikytinos DK 138 straipsnio nuostatos ir konstatuotinas savaiminis buvusio darbdavio biudžetinės įstaigos Širvintų laisvalaikio centras teisių perėjimas Širvintų sporto mokyklai. 2012 m. rugpjūčio 30 d. likvidavus Širvintų laisvalaikio centrą darbo sutartys su Ieškovu nebuvo nutrauktos, jos perėjo naujajam šios įstaigos teisių ir pareigų priėmėjui Širvintų sporto mokyklai, jo darbo santykiai tęsėsi. Darbo sutartis su Ieškovu galėjo nutraukti tik Širvintų sporto mokyklos direktorius po Širvintų sporto mokyklos direktoriaus įsakymo dėl struktūros ir pareigybių sąrašo priėmimo. Atsakovas Širvintų rajono savivaldybės taryba priimdama sprendimą dėl Ieškovo atleidimo iš darbo, nesilaikė įstatymų reikalavimų nustatančių darbuotojų atleidimo tvarką. Be to, Ieškovas buvo įspėtas, kad dėl Širvintų laisvalaikio centro reorganizacijos, po kurios ši biudžetinė įstaiga „pasibaigia“, nelieka Širvintų laisvalaikio centro direktoriaus bei mokymo plaukti instruktoriaus pareigų. Įspėjime nurodytas atleidimo pagrindas reorganizacija, jame nėra informacijos, kokio masto ir kokias struktūras bei kitus darbuotojus apima pertvarkymai, nėra galimybės spręsti ir įsitikinti, kad pirmiau nurodyta atleidimo iš darbo prielaida yra pagrindas atleisti iš darbo būtent jį, o ne kitus darbuotojus, su kuriais vykdomas pertvarkymas yra susijęs. Toks pažeidimas, atsižvelgiant į įvykusią struktūrinių pertvarkymų eigą, atskiriems darbuotojams taikytas privilegijas, laikytinas esminiu sudarančiu pagrindą pripažinti atleidimą iš darbo neteisėtu. Ieškovas pažymėjo, kad atsakovas Širvintų rajono savivaldybė privalo atlyginti neteisėtu Ieškovo atleidimu padarytą turtinę ir neturtinę žalą. Ieškovo dvasinius išgyvenimus sąlygojo tai, kad jis Širvintų laisvalaikio centre direktoriumi išdirbo 8 metus, savo darbe vadovavosi teisėtumo principais, todėl jų grubus pažeidimas sustiprino išgyvenimus. Ieškovas dirbo nežiūrėdamas į darbo valandas, asmeniškai atlikdamas kai kurias jam nepriskirtas funkcijas. Atleidimas iš darbo Ieškovui sukėlė nestabilumo darbo santykiuose jausmą bei neužtikrintumą savo ateitimi. Atleistas iš darbo Ieškovas patyrė didelius nepatogumus, susijusius su nuolatinių pajamų netekimu. Dėl minėtų atsakovo Širvintų rajono savivaldybės darbuotojų veiksmų ir atleidimo iš darbo Ieškovas susirgo. Atsižvelgiant į aptartas faktines aplinkybes, Ieškovas mano, kad 50 000 Lt suma neturtinei žalai atlyginti atitinka protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijus. Atleidžiant Ieškovą iš darbo su juo nebuvo pilnai atsiskaityta. Ieškovui buvo suteiktos atostogos nuo 2012 m. vasario 14 d. iki 2012 m. kovo 13 d. Atostoginiai Ieškovui sumokėti tik 2012 m. kovo 6 d. Ieškovui paprašius pratęsti atostogas tiek dienų, kiek buvo delsiama sumokėti darbo užmokestį, išmokėti atostoginius bei delspinigius, buvo atsisakyta tenkinti jo prašymą ir nurodyta, kad atostoginiai jam buvo ne laiku sumokėti dėl sunkios įstaigos materialinės padėties, ir dėl Ieškovo kaltės, kuris būdamas asignavimų valdytoju neužtikrino darbo užmokesčio už kasmetines atostogas išmokėjimo sau tinkamai ir laiku. Atsižvelgiant į tai, kad Ieškovui papildomos atostogos už uždelstą sumokėti darbo užmokestį išleidžiant atostogų nebuvo suteiktos, todėl atsiskaitymo metu jam turėjo būti sumokėtas darbo užmokestis už nepanaudotas atostogas už minėtą laikotarpį nuo 2012 m. vasario 14 d. iki 2012 m. kovo 6 d. Atsiskaitant su Ieškovu atleidimo iš darbo metu jam buvo neteisėtai paskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis už paskutinius tris kalendorinius mėnesius iki atleidimo iš darbo, tame tarpe laikotarpis, kai jis buvo priverstinėje prastovoje ne dėl jo kaltės bei nedirbo dėl ligos.

15Atsakovas Širvintų rajono savivaldybė atsiliepime su pareikštu ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovas nurodė, kad tinkamas atsakovas šioje byloje turėtų būti ne Širvintų rajono savivaldybė, o Širvintų rajono savivaldybės taryba, kaip institucija, kuriai pagal įstatymus yra pavestas biudžetinių įstaigų vadovų skyrimas į pareigas ir atleidimas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka, kitų funkcijų, susijusių su šių juridinių asmenų vadovų darbo santykiais, įgyvendinimas DK ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Ieškovas iš darbo Širvintų laisvalaikio centro direktoriaus ir mokymo plaukti instruktoriaus (0, 5 etato) pareigose atleistas pagal DK 129 straipsnio 2 dalį dėl darbovietės struktūrinių pertvarkymų. Iš 2012 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. 1-158 ir patvirtino reorganizavimo sąlygų aprašo akivaizdžiai matyti, kad po reorganizacijos įvyksta realūs struktūriniai pertvarkymai: nelieka Širvintų laisvalaikio centro direktoriaus ir mokymo plaukti instruktoriaus pareigų, bendras pareigybių skaičius yra sumažinamas, patvirtinama įstaigos valdymo struktūra. Taigi matyti, kad buvo atlikta reorganizacija ne formaliąja prasme, kuri pagal DK 138 straipsnį negali būti teisėtas pagrindas nutraukti darbo santykius, ir kuriuo remiasi Ieškovas, bet įvyko realūs struktūriniai pertvarkymai įstaigoje ir nebeliko pareigų, darbo, kurį Ieškovas anksčiau dirbo. Paaiškino, kad kadangi Ieškovui iki teisės gauti senatvės pensiją buvo likę ne daugiau kaip penkeri metai, jam 2012 m. birželio 8 d. buvo įteikti įspėjimai dėl darbo sutarčių nutraukimo. Abiem atvejais įspėjimuose nurodyta, kad numatyta atleidimo iš darbo data 2012 m. rugpjūčio 30 d. perkeliama į 2012 m. spalio 12 d. vadovaujantis DK 130 straipsnio 5 dalimi. Kadangi Ieškovas nuo 2012 m. spalio 5 d. iki 2013 m. sausio 2 d. įskaitytinai turėjo laikinojo nedarbingumo pažymėjimą, įspėjimo terminas buvo pratęstas jo laikinojo nedarbingumo laikui ir Ieškovas atleistas iš darbo 2013 m. sausio 10 d. Nurodė, kad Ieškovas prašo grąžinti jį į pirmesnį darbą, tačiau kadangi neliko nė vienų pareigų, kuriose Ieškovas dirbo, tokios galimybės nėra. Skirtingai nei ieškinyje nurodo Ieškovas, atsakovas Širvintų rajono savivaldybė neprivalėjo siūlyti Ieškovui kitų pareigų kituose juridiniuose asmenyse, kurių steigėja ji yra, kadangi visos tos įmonės, įstaigos ir organizacijos yra atskiri juridiniai asmenys ir nėra ir negali būti laikomi atsakovo struktūriniais padaliniais. Ieškovui per įspėjimo laikotarpį buvo pasiūlyta laisva valytojo darbo vieta Sporto mokykloje, tačiau Ieškovas nesutiko būti perkeltas į šį darbą. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, matyti, kad Ieškovui buvo suteiktos visos įstatymų numatytos garantijos prieš atleidžiant jį iš darbo. Atsakovas Širvintų rajono savivaldybė pažymėjo, kad darbo santykių nutraukimas su Ieškovu yra teisėtas ir pagrįstas, todėl nėra pagrindo tenkinti Ieškovo reikalavimą iš Širvintų rajono savivaldybės priteisti vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką už kiekvieną darbo dieną nuo atleidimo iš darbo iki teismo sprendimo įvykdymo dienos. Taip pat visiškai nepagrįstas reikalavimas priteisti solidariai iš atsakovų Ieškovui padarytą turtinę žalą - darbo užmokesčio skirtumą už laikotarpį nuo 2012 m. rugpjūčio 31 d. iki 2013 m. sausio 10 dienos. Ieškovas nepaaiškino, kodėl turtinę žalą reikalauja priteisti solidariai iš abiejų atsakovų. Kita vertus, Ieškovas nuo 2012 m. spalio 5 d. iki 2013 m. sausio 2 d. įskaitytinai turėjo nedarbingumo pažymėjimą ir gavo už šį laikotarpį ligos pašalpą, todėl neaišku, kokią turtinę žalą Ieškovas už šį laikotarpį patyrė dėl atsakovų kaltės. Be to, Ieškovas nuo 2012 m. rugpjūčio 31 d. iki nedarbingumo pradžios ir nuo nedarbingumo pabaigos iki atleidimo iš darbo dienos gavo atlygį už prastovą ne dėl darbuotojo kaltės. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad savo esme ginčas dėl atostogų suteikimo ir jų apmokėjimo yra individualus darbo ginčas. Kadangi individualus darbo ginčas tarp Ieškovo ir atsakovo dėl atostoginių sumokėjimo ir atostogų pratęsimo nenagrinėtas darbo ginčų komisijoje bei neatitinka kitų DK 299 straipsnyje nustatytų sąlygų, šis Ieškovo reikalavimas apskritai nenagrinėtinas šioje civilinėje byloje.

16Atsakovas Širvintų sporto mokykla su pareikštu ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą bei priteisti iš Ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas nurodė, kad Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorei teisė atleisti Ieškovą iš Širvintų laisvalaikio centro direktoriaus bei mokymo plaukti instruktoriaus pareigų teisės aktų nustatyta tvarka buvo suteikta Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimais. Taigi darbo sutartis su Ieškovu nutraukė tinkamas subjektas. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad atsakovai nesilaikė teisės aktų, nustatančių atleidimo iš darbo tvarką, reikalavimų. Visi ieškovui įteikti įspėjimai atitinka DK 130 straipsnio reikalavimus. Taip pat Ieškovas buvo įspėtas apie darbo sutarčių nutraukimo terminų pratęsimą dėl jo laikinojo nedarbingumo. Reorganizavimo metu įvyko realūs struktūriniai pertvarkymai Širvintų sporto mokykloje ir nebeliko pareigų, kuriose iki reorganizavimo dirbo Ieškovas Širvintų laisvalaikio centre, o tokių pareigų palikimas būtų prieštaravęs reorganizacijos tikslams ir darbdavio interesams. Ieškovui buvo pasiūlyta laisva valytojo darbo vieta Širvintų Sporto mokykloje, tačiau Ieškovas nesutiko būti perkeltas į šį darbą. Kitų laisvų darbo vietų Širvintų sporto mokykloje nei pirminio pasiūlymo pateikimo metu nebuvo ir vėliau iki Ieškovo atleidimo iš darbo dienos neatsirado, todėl Ieškovo nebuvo galima perkelti į kitą darbą. Šios aplinkybės pripažintinos svarbia priežastimi ir ypatingu atveju ir sudarė pagrindą nutraukti darbo sutartis su Ieškovu pagal DK 129 straipsnio 2 dalį. Nurodė, kad savivaldybės įmonės, biudžetinės įstaigos ir viešosios organizacijos yra laikomos savarankiškais juridiniais asmenimis, nepriklausančiais nuo savivaldybės tarybos ir negali būti laikomos savivaldybės tarybos struktūriniais padaliniais. Dėl šių priežasčių atsakovas neturėjo jokio teisinio pagrindo siūlyti laisvas darbo vietas Ieškovui savivaldybės įmonėse, įstaigose bei organizacijose. Atsakovas Širvintų sporto mokykla jokių filialų neturi, todėl galimybės siūlyti darbą šios biudžetinės įstaigos struktūriniuose padaliniuose taip pat nebuvo. Ieškovas Širvintų laisvalaikio centre dirbo mažiau nei 10 metų, todėl pirmenybės teisės būti paliktam dirbti šiuo pagrindu Ieškovas neturi. Atsakovas Širvintų sporto mokykla pažymėjo, kad Ieškovas nepagristai prašo priteisti dėl atsakovų neteisėtų veiksmų jam kilusią turtinę žalą. Be to, Ieškovas nepagrįstai prašo priteisti iš atsakovų jam kilusią 50 000 Lt dydžio neturtinę žalą. Ieškovas patirtą neturtinę žalą įvardino kaip „stiprius dvasinius išgyvenimus bei netikrumo jausmą dėl ateities“, tačiau neįrodė nei žalos kilimo fakto, nei prašomos priteisti žalos dydžio. Ieškovas teigia, kad jo nurodyta žala kilo dėl neteisėtų atsakovų veiksmų atleidžiant jį iš darbo, tačiau jokių neteisėtų atsakovų veiksmų bei kaltės Ieškovas neįrodė. Darbo sutartys su Ieškovu buvo nutrauktos pagrįstai ir teisėtai, laikantis teisės aktuose nustatytų sąlygų ir tvarkos. Atsakovas taip pat pažymėjo, kad Ieškovas nepagristai teigia, kad atsakovas nesilaikė darbo užmokesčio už kasmetines atostogas laikotarpyje nuo 2012 m. vasario 14 d. iki 2012 m. kovo 13 d. išmokėjimo tvarkos ir šį darbo užmokestį sumokėjo tik 2012 m. kovo 6 d., todėl atsiskaitymo metu jam turėjo būti sumokėtas darbo užmokestis už nepanaudotas atostogas laikotarpyje nuo 2012 m. vasario 14 d. iki 2012 m. kovo 6 dienos. Iš Širvintų rajono savivaldybės administracijos 2012 m. balandžio 2 d. rašto Nr. 40-123 matyti, kad pats Ieškovas, kaip Savivaldybės biudžeto asignavimų, skirtų įstaigai, valdytojas turėjo pasirūpinti, kad įstaiga laiku ir tinkamai pateiktų prašymą finansavimui iš Savivaldybės biudžeto darbo užmokesčiui gauti. Be to teisės aktai nustato, kad ginčai dėl atostogų suteikimo ir jų apmokėjimo yra individualūs ir turi būti nagrinėjami darbo ginčų komisijoje. Ieškovas į darbo ginčų komisiją nesikreipė, ieškiniu jokio darbo ginčų komisijos sprendimo neskundžia, todėl jo reikalavimas priteisti darbo užmokestį už nepanaudotas atostogas yra nenagrinėtinas Širvintų rajono apylinkės teisme. Dėl aukščiau išdėstytų priežasčių atsakovas Širvintų sporto mokykla mano, kad Ieškovo ieškinys yra nepagrįstas ir netenkintinas.

17Širvintų rajono apylinkės teismas 2013 m. gegužės 20 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Teismas nustatė, kad nuo 2012 m. sausio 2 d. Širvintų laisvalaikio centras iš viešosios įstaigos buvo pertvarkytas į biudžetinę įstaigą, o 2012 m. gegužės 24 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-158 biudžetinė įstaiga Širvintų laisvalaikio centras buvo reorganizuotas prijungimo būdu, prijungiant prie biudžetinės įstaigos Širvintų sporto mokyklos, kuri po reorganizacijos tęsia veiklą, o biudžetinė įstaiga Širvintų laisvalaikio centras veiklą baigė. Pagal reorganizavimo sąlygų aprašą, reorganizuojama biudžetinė įstaiga - Širvintų laisvalaikio centras – pasibaigia 2012 m. rugpjūčio 30 d. ir nuo rugpjūčio 31 d. visos jos teisės ir pareigos pereina reorganizavime dalyvaujančiai biudžetinei įstaigai – Širvintų sporto mokyklai. Po reorganizacijos buvo sumažintas pareigybių skaičius – neliko laisvalaikio centro direktoriaus ir plaukimo instruktoriaus pareigų. Tokio struktūrinio pertvarkymo pasekmėje tapo visiškai nereikalingos Ieškovo užimamos Širvintų laisvalaikio centro direktoriaus ir mokymo plaukti instruktoriaus pareigybės. Tokiu būdu Ieškovo darbo funkcijų atlikimas tapo nereikalingu ir jo tolimesnis palikimas darbe reiškė faktinę prastovą, buvo nepateisinamas ir ekonomiškai darbdaviui nenaudingas. Tai rodo, kad atsakovas Širvintų rajono savivaldybė pagrįstai pasinaudojo jam suteikta teise atleisti Ieškovą pagal DK 129 straipsnio 2 dalį. Teismas taip pat nurodė, kad Širvintų rajono savivaldybės taryba 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr.1-125 Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriui suteikė teisę įgyvendinti funkcijas, susijusias su savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo santykiais. Todėl spręsti Ieškovo, kaip laisvalaikio centro direktoriaus, atleidimo klausimą, taip pat paskelbti jam nuo 2012 m. rugpjūčio 31 d. prastovą kaip subjektas – 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymais Nr. 10-489 ir 10-490 turėjo teisę Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, o ne Širvintų sporto mokyklos direktorius. Paskelbti prastovą Ieškovui buvo ir teisinis pagrindas, nes įspėjimo terminas atleisti iš darbo nebuvo pasibaigęs, o Širvintų laisvalaikio centro direktoriaus ir mokymo plaukti instruktoriaus funkcijų atlikimas, pasibaigus centro veiklai, tapo nereikalingu. Pirmosios instancijos teismas taip pat nurodė, kad Ieškovo ieškininiame pareiškime nurodyta aplinkybė, kad jam savivaldybė turėjo pasiūlyti darbą ir jai pavaldžiose įmonėse, įstaigose ir organizacijose neturi teisinio pagrindo, nes byloje nėra duomenų, kad buvo laisva darbo vieta, į kurią galėjo paskirti pati savivaldybė. Šiose įmonėse priėmimo į darbą klausimus sprendžia jos vadovas. Širvintų rajono savivaldybės taryba yra tiek iš savivaldybės biudžeto išlaikomų savivaldybės įmonių, tiek biudžetinių ir viešųjų įstaigų, taip pat visų kitų savivaldybės biudžeto įstaigų ir įmonių steigėja. Ji vykdo vadovų skyrimo ir atleidimo bei kitas su jų darbo santykiais susijusias funkcijas. Tačiau šių funkcijų vykdymas nedaro minėtų įmonių savivaldybės tarybos struktūriniais padaliniais. Širvintų sporto mokykla filialų neturi. Teismas nurodė, kad atleidžiant Ieškovą iš darbo, nebuvo pažeistas DK 130 straipsnio reikalavimas - įspėti atleidžiama darbuotoją apie jo atleidimą. Ieškovui 2012 m. birželio 8 d. įspėjimas apie jo atleidimą iš laisvalaikio centro direktoriaus ir mokymo plaukti instruktoriaus pareigų buvo įteiktas 2012 m. birželio 11 d, įspėjimas atitiko įstatymo reikalavimus. Teismas sutiko su atsakovais, kad 2012 m. gegužės 24 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-158 patvirtintomis sąlygomis ir struktūrai, Ieškovas neturėjo su kuo konkuruoti dėl pirmenybės teisės būti paliktam dirbti. Laisvalaikio centre Ieškovas dirbo nuo 2004 m. vasario 19 d., t. y., dirbo mažiau nei dešimt metų. Ieškovas buvo atleistas iš Širvintų laisvalaikio centro direktoriaus pareigų, nes po reorganizacijos šio centro veikla pasibaigė ir direktoriaus bei plaukimo instruktoriaus pareigos buvo panaikintos. Širvintų sporto mokykloje darbuotojų, užėmusių tokias pareigas nebuvo. Todėl tai, kad iki teisės gauti visą senatvės pensiją jam liko ne daugiau kaip treji metai bei istorijos ir kūno kultūros mokytojo specialybės turėjimas šiuo atveju netaikomas. Visos šios aplinkybės teismui suteikė pagrindą išvadai, kad Ieškovas iš darbo buvo atleistas teisėtai. Teismas netenkino Ieškovo reikalavimų pripažinti jo atleidimą neteisėtu, grąžinti jį į pirmesnį darbą, priteisti vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką. Teismas nustatė, kad 2012 m. rugpjūčio 30 d. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais Nr. 10-489 ir 10-490 Ieškovui, dirbančiam laisvalaikio centro direktoriumi ir mokymo plaukti instruktoriumi buvo paskelbta prastova nuo rugpjūčio 31 d. iki jo atleidimo dienos. Minėtais įsakymais buvo leista neatvykti į darbo vietą, nes, laisvalaikio centro veikla baigėsi, o suteikti kitos darbo vietos jam suteikti nebuvo galimybės. Jam buvo mokamas dviejų trečdalių vidutinis valandinis darbo užmokestis už kiekvieną prastovos valandą. Ieškovui būnant laikinai nedarbingu, atleidimas iš darbo buvo nukeltas iki pasibaigs nedarbingumas. Jam buvo mokamas darbo užmokestis DK 195 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, kai nesiūlomas pagal specialybę, profesiją ir kvalifikaciją darbas, t. y. įstatyme numatyta tvarka. Teismo manymu, įstatymai nebuvo pažeisti, kas davė pagrindo netenkinti ir šio Ieškovo reikalavimo. Ginčo sprendime taip pat nurodyta, kad Ieškovui pagal jo 2012 m. sausio 15 d. prašymą buvo suteiktos atostogos nuo 2012 m. sausio 17 d. iki 2012 m. vasario 13 d. 28 kalendorinės dienos (įsakymas Nr. AK2 – 26), už atostogas darbo užmokestis sumokėtas 2012 m. sausio 26 d. ir 2012 m. vasario 10 d. Pagal Ieškovo 2012 m. vasario 8 d. prašymą buvo suteiktos kasmetinės atostogos nuo 2012 m. vasario 14 d. iki 2012 m. balandžio 12 d., viso 56 kalendorinės dienos (įsakymas Nr. AK2-61), darbo užmokestis už atostogas sumokėtas 2012 m. kovo 6 d. Ieškovas, būdamas laisvalaikio centro direktoriumi, patvirtino (data nenurodyta) 2012 metams darbuotojų atostogų grafiką, kuriame numatė pats atostogauti nuo 2012 m. sausio 16 d. iki 2012 m. balandžio 13 d., viso numatė atostogauti 84 dienas iš eilės. Tuo laikotarpiu jo prašymu jam ir buvo suteiktos atostogos. Būdamas laisvalaikio centro vadovu, jis pats disponavo lėšomis ir pats buvo atsakingas, kad būtų užtikrintas finansavimas iš biudžeto lėšų ir laiku sumokėtas jam atlyginimas už atostogas. Nors Ieškovas kreipėsi į savivaldybės administraciją dėl atostogų pratęsimo, uždelsus sumokėti jam darbo užmokestį už atostogas, tačiau savivaldybės administracijai atsisakius tai padaryti, atsisakymo ir motyvų įstatymu nustatyta tvarka ir laiku darbo ginčų komisijai neskundė. Visos šios aplinkybės duoda pagrindo išvadai, kad Ieškovas sutiko, kad nebuvo galimybių jam sumokėti darbo užmokestį už tokios trukmės atostogas prieš tris dienas iki atostogų pradžios ir pripažino, kad pats Ieškovas, kaip laisvalaikio centro vadovas, tuo nepasirūpino. Todėl, teismo manymu, Ieškovas teisės atostogas pratęsti ir gauti už jas kompensaciją neturi. Tačiau bylos duomenys rodo, kad dėl neteisingai paskaičiuoto vidutinio darbo užmokesčio Ieškovui nebuvo išmokėta 381, 10 Lt kompensacija už nepanaudotas atostogas. Ji buvo išmokėta kartu su delspinigiais tik 2013 m. kovo 8 d., t. y., atsakovai uždelsė visiškai atsiskaityti 41 darbo dieną. Kai uždelsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės, darbuotojui sumokamas jo vidutinis darbo užmokestis už visą uždelsimo laiką, kas būtų 4 453, 42 Lt. Atsakovo Ieškovui neišmokėtos už nepanaudotas atostogas dalis yra labai nedidelė, apie 8-10 procentų nuo jo gauto darbo užmokesčio. Teismas konstatavo, kad priteisus vidutinį darbo užmokestį už visą uždelsimo laiką reikštų nepagrįstą ir pernelyg didelę tarp teisės pažeidimo ir sankcijos skirtumą. Todėl teismas sumažino proporcingai neišmokėtos sumos dydžiui ir priteisė už uždelsimą du mėnesius atsiskaityti 500 Lt. Teismas nurodė, kad savivaldybės administracija buvo pavedusi atsiskaityti su Ieškovu Širvintų sporto mokyklai, todėl atsakomybė tenka ir šiam atsakovui. Teismas pažymėjo, kad nepripažinus Ieškovo atleidimo iš darbo neteisėtu, nėra pagrindo tenkinti ieškinio reikalavimo priteisti neturtinę žalą, nes nėra būtinų atsakovų atsakomybei atsirasti sąlygų.

18Ieškovas pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė Širvintų rajono apylinkės teismo 2013 m. gegužės 20 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti pilnai. Apeliaciniame skunde Ieškovas iš esmės sutrumpintai atkartotais ieškinio argumentais ginčija pirmosios instancijos teismo sprendimą. Anot jo, teismas, priimdamas sprendimą, visapusiškai ir objektyviai neįvertino esminių bylos aplinkybių. Apeliaciniame skunde Ieškovas rėmėsi tomis pačiomis aplinkybėmis, kaip ir ieškinyje. Papildomai paaiškino, kad kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, atsakovas Širvintų sporto mokykla nėra atsakovo Širvintų rajono savivaldybės struktūrinis padalinys, tačiau po reorganizacijos būtent jis siūlė Širvintų sporto mokykloje užimti laisvas valytojo pareigas, skelbė Ieškovo prastovą sporto mokykloje. Taigi, darbo santykiai po reorganizacijos su Ieškovu turėjo būti tęsiami Širvintų sporto mokykloje ir jie galėjo būti nutraukti dėl struktūrinių pertvarkymų šioje įstaigoje, naujam darbdaviui įsakymu nustačius naują organizacijos struktūrą. Ieškovas pažymėjo, kad dėl nepagrįstai paskelbtos Ieškovui darbo prastovos nuo 2012 m. rugpjūčio 31 d. iki atleidimo iš darbo dienos, Ieškovas patyrė turtinę žalą, kurią turi atlyginti atsakovai. Nurodė, kad kadangi Ieškovą atostogų išleido Širvintų rajono savivaldybės administracija, todėl ji, o ne darbuotojas, turėjo užtikrinti įstatymų tinkamą vykdymą. Teisminio nagrinėjimo metu nebuvo nustatyta jokia Ieškovo kaltė dėl nesavalaikio darbo užmokesčio išmokėjimo. Atsižvelgiant į tai, kad Ieškovui papildomos atostogos už uždelstą sumokėti darbo užmokestį išleidžiant atostogų nebuvo suteiktos, todėl atsiskaitymo metu jam turėjo būti sumokėtas darbo užmokestis už nepanaudotas atostogas nuo 2012 m. vasario 14 d. iki 2012 m. kovo 6 d. bei už vengimą atsiskaityti su atleidžiamu darbuotoju laikotarpį. Nurodė, kad teismas iš viso nenagrinėjo Ieškovo reikalavimų, susijusių su vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimu atleidžiant jį iš darbo teisėtumo, kas laikytina esminiu civilinio proceso normų pažeidimu. Teismas taip pat nepagrįstai sumažino 4 453, 42 Lt sumą iki 500 Lt. Ieškovas taip pat nurodė, kad tenkinus skundą turėtų būti spręstinas klausimas dėl neturtinės žalos priteisimo. Ieškovas taip pat nurodė, kad teismas, priteisė nepagrįstai dideles atsakovo Širvintų sporto mokyklos atstovavimo išlaidas – 1 000 Lt.

19Atsakovas Širvintų rajono savivaldybė atsiliepime į apeliacinį skundą prašė pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, kad su 2012 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. 1-158 „Dėl biudžetinės įstaigos Širvintų laisvalaikio centro reorganizavimo“, patvirtino reorganizavimo sąlygų aprašą. Su aprašu patvirtintas Sporto mokyklos pareigybių sąrašas, iš kurio akivaizdžiai matyti, kad po reorganizacijos įvyksta realūs struktūriniai pertvarkymai – nelieka Širvintų laisvalaikio centro direktoriaus ir mokymo plaukti instruktoriaus pareigų, bendras pareigybių skaičius yra taip pat sumažintas. Taigi, Ieškovo pareigos po struktūrinių pertvarkymų tapo nereikalingos, nes jo pareigų neliko. Dėl įspėjimo įteikimo teisėtumo, kitų pareigų siūlymo Ieškovui, turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, darbo užmokesčio už nesuteiktas atostogas ir uždelsimo atsiskaityti atsakovas Širvintų rajono savivaldybė rėmėsi tais pačiais argumentais, kaip ir atsiliepime į ieškinį.

20Atsakovas Širvintų sporto mokykla teismui pateiktame atsiliepime į apeliacinį skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistu ir priteisti jo naudai patirtas išlaidas. Nurodė, kad Ieškovas apeliaciniame skunde nenurodė, dėl kokių konkrečių Ieškovo argumentų nepasisakė teismas, kokių įrodymų nevertino. Iš Ieškovo nurodytų Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorės 2013 m. sausio 10 d. įsakymų Nr. 10-25 ir Nr. 10-26 matyti, kad Ieškovas buvo atleistas būtent iš Širvintų laisvalaikio centro, o ne Širvintų sporto mokyklos direktoriaus ir mokymo plaukti instruktoriaus pareigų. Iš Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorės 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymų Nr. 10-489 ir Nr. 10-490 matyti, kad prastova buvo paskelbta Ieškovui kaip Širvintų laisvalaikio centro direktoriui ir instruktoriui, todėl Ieškovas nepagrįstai teigia, kad likvidavus Širvintų laisvalaikio centrą, darbo sutartys su juo nebuvo nutrauktos. Pažymėjo, jog tai, kad atsakovas Širvintų sporto mokykla atsiskaitė su prastovoje esančiu Ieškovu, negali sukurti darbo teisinių santykių su juo. Atsikirsdamas nuo kitų apeliaciniame skunde nurodytų argumentų, atsakovas atsiliepime į apeliacinį skundą savo poziciją grindė pirmosios instancijos teisme išsakytais motyvais.

21Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

22Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintu bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant faktinę ir teisinę bylos puses, t. y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnio 2, 3 dalyse nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, daro išvadą, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

23Byloje nustatyta, kad Ieškovas nuo 2004 m. vasario 19 d. pagal neterminuotą darbo sutartį dirbo VŠĮ Širvintų laisvalaikio centras direktoriumi, o nuo 2006 m. gegužės 2 d. – dar ir mokymo plaukti instruktoriumi toje pačioje įstaigoje (1 t., b. l. 28-32, 33-34). 2011 m. spalio 27 d. Širvintų rajono savivaldybės taryba sprendimu nutarė nuo 2012 m. sausio 2 d. pertvarkyti VŠĮ Širvintų laisvalaikio centrą į biudžetinę įstaigą Širvintų laisvalaikio centras (1 t., b. l. 35-36). Širvintų rajono savivaldybės taryba 2012 m. gegužės 24 d. priėmė sprendimą reorganizuoti biudžetinę įstaigą Širvintų laisvalaikio centras prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos Širvintų sporto mokyklos (1 t., b.l. 49). Kartu buvo patvirtintas biudžetinės įstaigos Širvintų laisvalaikio centro ir biudžetinės įstaigos Širvintų sporto mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašas bei Širvintų sporto mokyklos numatomų pareigybių sąrašas, įstaigos struktūra (1 t., b. l. 50-56). 2012 m. gegužės 29 d. Širvintų rajono savivaldybės administracija pasiūlė Ieškovui šalių susitarimu nutraukti 2004 m. vasario 19 d. darbo sutartį, pagal kurią jis dirbo Širvintų laisvalaikio centro direktoriumi (1 t., b. l. 57). 2012 m. birželio 11 d. Ieškovas susipažino su 2012 m. birželio 8 d. Širvintų rajono savivaldybės administracijos įspėjimais apie darbo sutarčių nutraukimą, kuriuose nurodyta, kad darbo santykių nutraukimo pagrindas – DK 129 straipsnis, t. y. dėl darbovietės struktūrinių pertvarkymų, nes po reorganizavimo Širvintų laisvalaikio centras, kaip biudžetinė įstaiga pasibaigia, ir nelieka mokymo plaukti instruktoriaus ir direktoriaus pareigų (1 t., b. l. 58, 59). Šiuose įspėjimuose taip pat nurodyta, kad atleidimo iš darbo data 2012 m. rugpjūčio 30 d. perkeliama į 2012 m. spalio 12 d. vadovaujantis DK 130 straipsnio 5 dalimi. 2012 m. rugpjūčio 30 d. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais dėl prastovos paskelbimo Širvintų laisvalaikio centro direktoriui ir mokymo plaukti instruktoriui nuo 2012 m. rugpjūčio 30 d. iki jo atleidimo iš darbo buvo paskelbta prastova, ir Širvintų sporto mokyklai nuo 2012 m. rugpjūčio 31 d. perimančiam visas Širvintų laisvalaikio centro teises ir pareigas, pavesta mokėti Ieškovui atlygį už prastovą (1 t., b. l. 60, 61). Širvintų rajono savivaldybės administracijos 2012 m. rugsėjo 20 d. raštu Ieškovui buvo siūloma laisva valytojo vieta, tačiau Ieškovas nuo šio pasiūlymo atsisakė (1 t., b. l. 62, 63). 2013 m. sausio 10 d. Širvintų rajono savivaldybės įsakymais Ieškovas buvo atleistas iš Širvintų laisvalaikio centro ir mokymo plaukti instruktoriaus pareigų pagal DK 129 straipsnio 2 dalį (2 t., b. l. 94, 95).

24Darbo sutarčių nutraukimo neteisėtumą Ieškovas grindė DK 138 straipsnyje įtvirtinto apribojimo nutraukti darbo santykius pažeidimu. Minėtame straipsnyje nustatyta, kad įmonės, įstaigos, organizacijos savininko, jų pavaldumo, steigėjo ar pavadinimo pasikeitimas, įmonės, įstaigos ar organizacijos sujungimas, padalijimas, išdalijimas ar prijungimas prie kitos įmonės, įstaigos ar organizacijos, verslo ar jo dalies perdavimas negali būti teisėta priežastis nutraukti darbo santykius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino, kad DK 138 straipsnio normos 2005 m. gegužės 12 d. įstatymu Nr. X-188 padaryto pakeitimo tikslas – įgyvendinti 2001 m. kovo 12 d. Tarybos direktyvą Nr. 2001/23/EB dėl valstybių narių įstatymų, skirtų darbuotojų teisių apsaugai įmonių, verslo ar verslo dalių perdavimo atveju, suderinimo. Direktyvos 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos garantijos taikytinos tik tiems darbuotojams, kuriuos su darbdaviu darbo santykiai sieja įmonės, verslo ar jų dalies perdavimo metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. sausio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje G. J. v. UAB „Kalvarijų turgus“ ir UAB „Šnipiškių ūkis“, bylos Nr. 3K-3-8/2012).

25Ieškovo nuomone, byloje nagrinėjamu atveju įvyko Širvintų laisvalaikio centro reorganizavimas, todėl darbo santykiai po reorganizacijos su Ieškovu turėjo būti tęsiami Širvintų sporto mokykloje. Sprendžiant ginčą, visų pirma būtina nustatyti, ar minėtas Ieškovo teiginys yra pagrįstas. Pagrindinis dokumentas, kurio pagrindu įvyko biudžetinės įstaigos Širvintų laisvalaikio centro reorganizavimas, yra Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 24 d. sprendimas „Dėl biudžetinės įstaigos Širvintų laisvalaikio centro reorganizavimo“ (1 t., b. l. 49). Šio sprendimo 1 punkte nurodyta, kad reorganizuojama biudžetinė įstaiga Širvintų laisvalaikio centras prijungiama prie biudžetinės įstaigos Širvintų sporto mokyklos, kuri po reorganizacijos tęs veiklą, o biudžetinė įstaiga Širvintų laisvalaikio centras baigs veiklą (1 t., b. l. 49). Biudžetinės įstaigos Širvintų laisvalaikio centro ir biudžetinės įstaigos Širvintų sporto mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašo 5 punktas numato, jog reorganizuojama įstaiga pasibaigia 2012 m. rugpjūčio 30 d. Visos reorganizuojamos įstaigos teisės ir pareigos nuo 2012 m. rugpjūčio 31 d. pereina po reorganizavimo tęsiančiai veiklą įstaigai (1 t., b. l. 51). Pažymėtina, kad reorganizuojamos įmonės teisių ir pareigų perėmimo fakto atsakovai byloje neginčija. Įvertinus minėtame apraše nurodytas reorganizavimo sąlygas matyti, kad prijungiamos įstaigos turtas taip pat pereina Širvintų sporto mokyklos nuosavybėn (1 t., b. l. 54). Iš Širvintų sporto mokyklos numatomo pareigybių sąrašo, įstaigos valdymo struktūros, 2012 m. rugpjūčio 27 d. Širvintų laisvalaikio centro direktoriaus įsakymo dėl darbuotojų pervedimo į Širvintų sporto mokyklą matyti, kad visi buvę Širvintų laisvalaikio centro darbuotojai, išskyrus Ieškovą, buvo perkelti dirbti į Širvintų sporto mokyklą (1 t., b. l. 55, 56, 75). Atsakovo Širvintų sporto mokyklos atstovė apeliacinės instancijos teisme teismo posėdžio metu taip pat patvirtino, kad visi darbuotojai, išskyrus Ieškovą, buvo perkelti į Širvintų sporto mokyklą. Taigi, šios aplinkybės suteikia pagrindo konstatuoti Širvintų laisvalaikio centro funkcijų, turto, teisių ir pareigų perdavimą atsakovui Širvintų sporto mokyklai.

26Kasacinis teismas, aiškindamas DK 138 straipsnį, padarė išvadą, kad tuo atveju, kai įmonė reorganizuojama, darbuotojų, dirbančių tame padalinyje, kuris perduodamas iš reorganizuojamos naujai įsteigtai įmonei, reorganizavimo metu egzistuojantys darbo santykiai nenutrūksta, o iš jų kylančios teisės ir pareigos pereina naujajam darbdaviui nepriklausomai nuo to, yra ar nėra sudarytas darbdavių susitarimas dėl darbuotojų perkėlimo. Naujasis darbdavys neturi teisės atsisakyti perimti iš darbo santykių kylančias teises ir pareigas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. sausio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje G. J. v. UAB „Kalvarijų turgus“ ir UAB „Šnipiškių ūkis“, bylos Nr. 3K-3-8/2012). Atsižvelgdamas į DK 138 straipsnį, jo išaiškinimą, apeliacinės instancijos teismas mano, kad atsakovui Širvintų sporto mokyklai perėmus Širvintų laisvalaikio centras teises ir pareigas, Ieškovas kartu su kitais darbuotojais turėjo būti perkeltas į Širvintų sporto mokyklą.

27Reorganizavimo sąlygų apraše Širvintų rajono savivaldybės taryba numatė ir patvirtino naują Širvintų sporto mokyklos pareigybių sąrašą ir struktūrą, t. y. joje įvyko struktūrinis pertvarkymas, po kurio reorganizuotoje įstaigoje neliko Širvintų laisvalaikio centro direktoriaus ir plaukimo instruktoriaus pareigų (1 t., b. l. 56). Ieškovas byloje neginčija atliktos reorganizacijos pagrįstumo ir jos teisėtumo. Tuo atveju, jeigu įmonėje, perėmusioje reorganizuojamos įmonės kaip darbdavio teises ir pareigas, atliekami gamybiniai, struktūriniai pertvarkymai, dėl kurių keičiasi vykdomos funkcijos ir dėl to reikia sumažinti darbuotojų skaičių arba atsiranda kitokio pobūdžio aplinkybių, sudarančių DK nustatytą pagrindą nutraukti darbo santykius, darbuotojų atleidimo klausimas turi būti sprendžiamas vadovaujantis atitinkamomis DK normomis, pvz., DK 129 straipsniu, laikantis nustatytos darbo sutarties nutraukimo tvarkos, tačiau tai nėra pagrindas atsisakyti perimti darbuotojus, perdavimo metu dirbusius perduodamame reorganizuojamos bendrovės padalinyje (DK 138 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. sausio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje G. J. v. UAB „Kalvarijų turgus“ ir UAB „Šnipiškių ūkis“, bylos Nr. 3K-3-8/2012). Taigi, atsakovai, visų pirma, turėjo įgyvendinti DK 138 straipsnio nuostatas, ir tik po Ieškovo perkėlimo į Širvintų sporto mokyklą, vykdant joje struktūrinius pertvarkymus, vadovaujantis darbo santykius reglamentuojančiomis teisės normomis, galėjo pradėti darbo santykių su Ieškovų nutraukimo procedūrą. Remiantis nurodytu, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, nustatydamas, kad Ieškovui neatsirado darbo santykiai su atsakovu Širvintų sporto mokykla, netinkamai taikė materialinės teisės normas, todėl teismo sprendimas šioje dalyje keistinas pripažįstant, jog Ieškovo atleidimas iš Širvintų laisvalaikio centro direktoriaus, Širvintų laisvalaikio centro mokymo plaukti instruktoriaus pareigų neperkėlus jo į Širvintų sporto mokyklą, pažeidžia Ieškovo teises. Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių Ieškovo atleidimas iš darbo pagal 2012 m. rugsėjo 27 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr. 1 - 195 „Dėl V. A. atleidimo iš Širvintų laisvalaikio centro direktoriaus pareigų“, 2012 m. rugsėjo 27 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr. 1-196 „Dėl V. A. atleidimo iš Širvintų laisvalaikio centro mokymo plaukti instruktoriaus pareigų“, bei 2012 m. spalio 16 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr. 1-208 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. 1-195 „Dėl V. A. atleidimo iš Širvintų laisvalaikio centro direktoriaus pareigų“ pakeitimo“ ir 2012 m. spalio 16 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr. 1-209 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. 1-196 „Dėl V. A. atleidimo iš Širvintų laisvalaikio centro mokymo plaukti instruktoriaus pareigų“ pakeitimo, 2013 m. sausio 10 d. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorės E. D. įsakymus Nr. 10-25 „Dėl V. A. atleidimo iš Širvintų laisvalaikio centro mokymo plaukti instruktoriaus pareigų“ ir Nr. 10-26 „Dėl V. A. atleidimo iš Širvintų laisvalaikio centro direktoriaus pareigų“ pripažintinas neteisėtu.

28Ieškovas ieškiniu prašė grąžinti jį į pirmesnį darbą. Apeliacinės instancijos teisme patikslinęs reikalavimą, jis sutiko užimti bet kokias kitas pareigas, išskyrus jam siūlytas valytojo pareigas. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad laisvų etatų, kuriuos galėtų užimti Ieškovas, anot atsakovų, Širvintų sporto mokykloje nėra. Duomenų apie jų egzistavimą Ieškovas teismui nepateikė. Nors Ieškovas ir sutinka dirbti kitoje biudžetinėje įstaigoje ar įmonėje, kurių steigėjas yra atsakovas Širvintų rajono savivaldybė, tačiau Ieškovui negali būti siūlomos laisvos darbo vietos kitoje įstaigoje, kadangi darbdaviui nustatyta pareiga pasiūlyti kitą darbą apima visą darbdavio vienos įmonės, įstaigos organizacinę struktūra, bet ne kitas įmones ir įstaigas, net kurių steigėjas jis ir yra. Šiuo atveju Ieškovas teigdamas, kad atsakovas Širvintų rajono savivaldybė laisvas darbo vietas turėjo siūlyti ir kitose savivaldybės įstaigose, klaidingai interpretuoja kasacinio teismo išaiškinimus ir nepagrįstai išplečia „organizacinės struktūros“ sąvoką. Darbdavio organizacinė struktūra apima vienos įmonės, įstaigos ar organizacijos ir jų padalinių kitose vietovėse sferą, tačiau negali apimti visiškai kitą juridinį asmenį. Esant tokioms byloje nustatytoms aplinkybėms, Ieškovo reikalavimas suteikti bet kokias kitas pareigas Širvintų sporto mokykloje ar kitoje įstaigoje, kurios steigėjas yra Širvintų rajono savivaldybė, netenkintinas.

29DK 297 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad jeigu teismas nustato, kad darbuotojas į pirmesnį darbą negali būti grąžinamas dėl ekonominių, technologinių, organizacinių ar panašių priežasčių arba dėl to, kad jam gali būti sudarytos nepalankios sąlygos dirbti, tai priima sprendimą pripažinti darbo sutarties nutraukimą neteisėtu ir priteisia jam šio Kodekso 140 straipsnio 1 dalyje nustatyto dydžio išeitinę išmoką ir vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo iki teismo sprendimo įsigaliojimo dienos. Šiuo atveju laikoma, kad darbo sutartis yra nutraukta teismo sprendimu nuo jo įsigaliojimo dienos. DK 297 straipsnio 4 dalyje apibrėžtas kompensacijos už priverstinę pravaikštą laikotarpis – nuo neteisėto atleidimo iki teismo sprendimo įsigaliojimo dienos. Ji skirta kompensuoti darbuotojo darbo užmokesčio praradimus nuo jo neteisėto atleidimo iš darbo iki teismo sprendimo, pripažįstančio tokį atleidimą neteisėtu, įsiteisėjimo. Kompensacijos paskirtis yra saugoti darbuotojus nuo darbo pajamų netekimo ir kartu veikti prevenciškai darbdavius, kad jie neteisėtai neatleidinėtų darbuotojų.

30Bylos duomenimis, Ieškovas Širvintų laisvalaikio centro direktoriumi dirbo nuo 2004 m. vasario 19 d., plaukimo instruktoriumi – nuo 2006 m. gegužės 2 d. Pagal DK 297 straipsnio 4 dalies ir 140 straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatas, pripažinus Ieškovo atleidimą iš darbo neteisėtu, jam priklauso vidutinis darbo užmokestis už visą pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos ir keturių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio išmoka. Ieškovas iš darbo atleistas 2013 m. sausio 10 d. (2 t., b. l. 94, 95). Nustačius nesant galimybės Ieškovui grįžti į anksčiau eitas pareigas, laikytina, kad darbo sutartys su Ieškovu yra nutrauktos teismo nutartimi nuo Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 4 d. nutarties įsiteisėjimo dienos, t. y. nuo 2013 m. spalio 4 d. Todėl jam pripažintina teisė į vidutinį darbo užmokestį už priverstinę pravaikštą nuo 2013 m. sausio 10 d. iki 2013 m. spalio 4 d.

31Iš Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų „Dėl prastovos paskelbimo Širvintų laisvalaikio centro direktoriui V. A.“, „Dėl prastovos paskelbimo Širvintų laisvalaikio centro mokymo plaukti instruktoriui V. A.“ matyti, kad Ieškovui nuo 2012 m. rugpjūčio 31 d. iki jo atleidimo iš darbo buvo skelbiama prastova, pavedant Širvintų sporto mokyklai mokėti jam prastovos laikotarpiu už kiekvieną prastovos valandą Ieškovo dviejų trečdalių vidutinio valandinio darbo užmokesčio dydžio, buvusio iki prastovos, atlygį, bet ne mažesnį nei Vyriausybės patvirtintas minimalusis valandinis atlygis už kiekvieną prastovos valandą (1 t., b. l. 60, 61). Taigi prastovos laikotarpiu už kiekvieną prastovos valandą iki 2013 m. sausio 10 d., t. y. atleidimo iš darbo dienos, Ieškovui buvo mokamas tik jo dviejų trečdalių vidutinis valandinis darbo užmokestis. Kadangi šiuo procesiniu sprendimu Ieškovo atleidimas iš darbo pripažintinas neteisėtu, o jam nuo 2012 m. rugpjūčio 31 d. iki 2013 m. sausio 10 d. buvo mokamas dviejų trečdalių vidutinis valandinis darbo užmokestis už visą pravaikštos laiką, t. y. ne visas darbo užmokestis, Ieškovui taip pat pripažintina teisė į neišmokėtą darbo užmokesčio skirtumą nuo 2012 m. rugpjūčio 31 d. iki 2013 m. sausio 10 d. Pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teismas pripažindamas Ieškovo teisę į nesumokėtą darbo užmokesčio skirtumą nuo 2012 m. rugpjūčio 31 d. iki 2013 sausio 10 d. ir vidutinį darbo užmokestį už visą pravaikštos laiką nuo 2013 m. sausio 10 d. iki 2013 m. spalio 4 d., nenurodo konkrečios Ieškovui mokėtinos sumos. Ieškovas jam priklausančių sumų apskaičiavimo neatliko, kas užkirto kelią atsakovams pasisakyti dėl jos realumo. Be to, į bylą nėra pateikta pakankamai duomenų, galinčių nurodyti konkrečių piniginių sumų išmokėjimą Ieškovui nuo 2012 m. rugpjūčio 31 d. Šis klausimas nebuvo nagrinėjamas ir pirmosios instancijos teisme. Tokiu būdu Ieškovui išmokama suma turėtų būti apskaičiuota atsakovų atsižvelgiant į Ieškovui jau išmokėtas sumas, ir nedarbingumo laikotarpį (1 t., b. l. 78).

32Atsakovas Širvintų rajono savivaldybė neginčija Ieškovo teisės į keturių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio išmoką ir ją pripažįsta įsakymuose dėl atleidimo (2 t., b. l. 94, 95). Širvintų sporto mokyklos pažymoje apie priskaičiuotą darbo užmokestį, nepanaudotas atostogas ir išeitines kompensacijas nurodyta, jog išeitinė kompensacija už keturis mėnesius sudaro 8 180, 24 Lt (2 t., b. l. 97). Kadangi šalys byloje nesiginčija dėl šios sumos priklausomumo Ieškovui, pagrindo ją priteisti šiuo procesiniu sprendimu nėra.

33Ieškovas byloje kelia reikalavimą dėl neturtinės žalos atlyginimo ir jį argumentuoja tuo, jog atleidimas iš darbo sukėlė jam nestabilumo jausmą, atleidimas iš darbo buvo jo susirgimo priežastis, dėl pastovios iki atleidimo psichologinės įtampos darbe jis prarado dalį darbingumo. Darbo teisinių santykių subjektai, įgyvendindami savo teises ir vykdydami pareigas, turi laikytis įstatymų, veikti sąžiningai, laikytis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų (DK 35 straipsnio 1 dalis). Jeigu darbdavys savo teises įgyvendina nesilaikydamas šių nuostatų arba be teisėto pagrindo atlieka veiksmus ir dėl to darbuotojui padaroma neturtinė žala – fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas ir kt. – tai gali būti darbdavio prievolės atlyginti darbuotojui padarytą neturtinę žalą atsiradimo pagrindas (DK 1 straipsnio 1 dalis, 248 straipsnio 4 punktas, 250 straipsnis, CK 1.1 straipsnio 3 dalis, 6.250 straipsnis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. P. v. UAB „ Vevira“, bylos Nr. 3K-3-464/2009; kt.). Pagal CK 6.250 straipsnį neturtinė žala atlyginama tik įstatymų nustatytais atvejais, t. y. tik už įstatyme nustatytų teisių ir saugomų vertybių pažeidimus. DK 250 straipsnio formuluotė leidžia išskirti gana daug atvejų, kai tiek darbdaviui, tiek darbuotojui gali būti atlyginama neturtinė žala. Asmens darbo veikla yra itin jautri menkiausiems pažeidimams ir neabejotinai gali sukelti bet kuriam darbuotojui neturtinės žalos. Neturtinė žala yra dvasinė skriauda, kurią tik sąlygiškai galima įvertinti ir kompensuoti pinigais. Neturtinės žalos dydžio įrodinėjimo specifika yra ta, kad piniginės kompensacijos dydis kiekvienu konkrečiu atveju yra nustatomas teismo pagal įstatyme nustatytus ir teismo reikšmingais pripažintus kriterijus (CK 6.250 straipsnio 2 dalis). Taigi neturtinės žalos dydį nustato teismas, vadovaudamasis įstatyme nustatytais kriterijais ir pagal nustatytas bylos aplinkybes, atsižvelgdamas į suformuotą teismų praktiką.

34Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Ieškovas Širvintų laisvalaikio centro direktoriumi dirbo nuo 2004 m. vasario 19 d., plaukimo instruktoriumi – nuo 2006 m. gegužės 2 d., t. y. Ieškovą ir atsakovą Širvintų rajono savivaldybę aštuonerius metus siejo darbo santykiai, kurie buvo nutraukti, pažeidžiant įstatymus. Kaip matyti iš bylos, prieš neteisėtą atleidimą Ieškovas turėjo rašyti įvairaus pobūdžio paaiškinimus, kas sukeldavo pastovią įtampą. Darbingumo lygio pažymos patvirtina Ieškovo teiginius apie dalies darbingumo praradimą nuo 2012 m. sausio 4 d., kuris nuo 2013 m. sausio 4 d. dar labiau sumažėjo (1 t., b. l. 34, 35). Kaip buvo minėta anksčiau, po reorganizacijos visi Širvintų laisvalaikio centro darbuotojai, išskyrus Ieškovą, buvo pervesti dirbti į Širvintų sporto mokyklą. Ši aplinkybė pagrįstai leidžia kilti įtarimams dėl Ieškovo diskriminavimo prieš kitus darbuotojus. Atsižvelgdamas į Ieškovo darbo stažą, jo pablogėjusią sveikatos būklę, į konkrečias su atleidimu susijusias aplinkybes, į šalių santykių pobūdį iki atleidimo procedūros, į sudėtingą šiandieninę situaciją šalies darbo rinkoje, Ieškovo amžių, įvertinęs kitus įstatyme nurodytus kriterijus (CK 6.250 straipsnio 2 dalis), apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad civilinės atsakomybės kompensacinei funkcijai įgyvendinti (CK 6.251 straipsnio 1 dalis) yra protinga, sąžininga ir teisinga nustatyti Ieškovui atlygintinos neturtinės žalos dydį – 2 000 Lt (CK 1.5 straipsnio 4 dalis). Ši suma ir priteisiama iš atsakovo Širvintų rajono savivaldybės.

35Ieškovas apeliaciniame skunde nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu dėl 4 453, 42 Lt sumos už uždelsimą atsiskaityti laiką (kompensacija už nepanaudotas atostogas) sumažinimo iki 500 Lt. Anot Ieškovo, jam papildomos atostogos už uždelstus sumokėti atostoginius (atostoginiai išmokėti tik 2012 m. kovo 6 d.), nebuvo suteiktos, todėl atsiskaitymo metu jam turėjo būti sumokėta kompensacija už nepanaudotas atostogas nuo 2012 m. vasario 14 d. iki 2012 m. kovo 6 d. bei už vengimą atsiskaityti su atleidžiamu darbuotoju laikotarpį. Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą nustatė, kad Ieškovui jo prašymu nuo 2012 m. sausio 17 iki 2012 m. vasario 13 d. ir nuo 2012 m. vasario 14 d. iki 2012 m. balandžio 12 d. buvo suteiktos kasmetinės atostogos (1 t., b. l. 98, 99). Kaip nurodyta Širvintų laisvalaikio centro 2012 m. kovo 23 d. pažymoje, pagal Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus už Ieškovui suteiktas atostogas laikotarpiu nuo 2012 m. sausio 17 iki 2012 m. vasario 13 d. atostoginiai buvo išmokėti 2012 m. sausio 26 d. už sausio mėn. dalį ir 2012 m. vasario 10 d. už vasario mėn. dalį; už Ieškovui suteiktas atostogas laikotarpiu nuo 2012 m. vasario 14 d. iki 2012 m. balandžio 12 d. – sumokėta 2012 m. kovo 6 d. Pažymėta, jog atsiskaityti vėluojama dėl finansavimo iš biudžeto trūkumo (1 t., b. l. 99).

36DK 176 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad darbo užmokestis už kasmetines atostogas mokamas ne vėliau kaip prieš tris kalendorines dienas iki kasmetinių atostogų pradžios. Jeigu darbuotojui priklausantis darbo užmokestis nustatytu laiku nesumokamas ne dėl darbuotojo kaltės, kasmetinės atostogos pratęsiamos tiek dienų, kiek buvo delsiama sumokėti darbo užmokestį, ir už pratęstą laiką mokama kaip už kasmetines atostogas. Ši norma įtvirtina bendrąją taisyklę, kad už atostogų laikotarpį su darbuotoju atsiskaitoma iki atostogų pradžios. Ja, be kita ko, siekiama įgyvendinti DK 165 straipsnyje įtvirtintus atostogų tikslus, t. y. užtikrinti, kad darbuotojas turėtų lėšų, reikalingų poilsiui.

37Ginčo sprendime pirmosios instancijos teismas nurodė, kad priteisus vidutinį darbo užmokestį už visą uždelsimo atsiskaityti laiką, tokia situacija reikštų nepagrįstą ir pernelyg didelę tarp teisės pažeidimo ir sankcijos skirtumą, ji nesiderintų su protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais. Apeliacinės instancijos teismas visiškai sutinka su tokia pirmosios instancijos teismo pozicija. Atsakovas Širvintų sporto mokykla neneigia pavėluoto atostoginių išmokėjimo ir pripažįsta neteisingai apskaičiuotą kompensaciją už nepanaudotas atostogas (3 t., b. l. 23). Susipažinusi su byloje esančia medžiaga, teisėjų kolegija neaptiko duomenų apie atsakovo Širvintų sporto mokyklos piktybinio vengimo atsiskaityti su Ieškovu. Priešingai, jis pripažino savo klaidą, tačiau dėl lėšų trūkumo ir suklydimo (neteisingai apskaičiavo kompensaciją) neturėjo galimybės jos ištaisyti laiku. Kompensacijos už nepanaudotas atostogas dalis ir delspinigiai buvo išmokėti Ieškovui 2013 m. kovo 8 d. (3 t., b. l. 26), kas rodo į prievolės atsiskaityti su Ieškovu pripažinimą ir geranorišką jos vykdymą. Be to, Ieškovas, būdamas įstaigos direktoriumi, gerai žinojo realią jos finansinę padėtį ir pats turėjo galimybę imtis veiksmų siekiant užtikrinti privalomų išmokų darbuotojams skyrimą. Išanalizavus Ieškovo argumentus ir pirmosios instancijos teismo motyvus, teisėjų kolegija sutinka su ginčo sprendimu dalyje dėl 500 Lt priteisimo už uždelsimą atsiskaityti laiką, todėl šioje dalyje sprendimas paliktinas nepakeistu. Taip pat šiame kontekste pažymėtina, kad kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, jog įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Be to, atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

38Esant anksčiau nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija, įvertinusi byloje nustatytas faktines aplinkybes, iš dalies sutinka su apeliacinio skundo argumentais ir konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, tenkindamas ieškinį tik dalyje dėl uždelsimo atsiskaityti, netinkamai taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias darbo santykius. Taigi, šiuo procesiniu sprendimu apeliacinis skundas dėl Širvintų rajono apylinkės teismo 2013 m. gegužės 20 d. sprendimo tenkintinas iš dalies, o Širvintų rajono apylinkės teismo 2013 m. gegužės 20 d. sprendimas dalyje dėl Ieškovo atleidimo iš darbo teisėtumo, darbo užmokesčio skirtumo, vidutinio darbo užmokesčio už visą pravaikštos laiką, neturtinės žalos atlyginimo priteisimo keistinas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

39Pagal CPK 93 straipsnio 5 dalį, jeigu apeliacinės instancijos teismas ar kasacinis teismas, neperduodamas bylos iš naujo nagrinėti, pakeičia teismo sprendimą arba priima naują sprendimą, jis atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą. Kadangi Ieškovo ieškinys tenkintinas 70 proc. (penki reikalavimai: trys reikalavimai patenkinti visiškai, du reikalavimai - iš dalies), ir atmestina 30 proc. reikalavimų, atsakovui Širvintų sporto mokyklai iš Ieškovo priteistinos 360 Lt teisinės pagalbos išlaidos, patirtos pirmosios instancijos teisme (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Ieškovas teismui įrodymų, pagrindžiančių jo atstovavimo išlaidas, nepateikė, todėl jos Ieškovui nėra priteisiamos.

40Apeliacinės instancijos teismo procesinis sprendimas nėra palankus atsakovams, todėl atsakovo Širvintų sporto mokyklos apeliacinės instancijos teisme patirtos advokato pagalbos išlaidos iš Ieškovo nepriteisiamos.

41Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

42Širvintų rajono apylinkės teismo 2013 m. gegužės 20 d. sprendimą pakeisti, sprendimo rezoliucinę dalį išdėstant taip:

43Panaikinti 2012 m. rugsėjo 27 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr. 1 - 195 „Dėl V. A. atleidimo iš Širvintų laisvalaikio centro direktoriaus pareigų“, 2012 m. rugsėjo 27 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr. 1-196 „Dėl V. A. atleidimo iš Širvintų laisvalaikio centro mokymo plaukti instruktoriaus pareigų“, bei 2012 m. spalio 16 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr. 1-208 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. 1-195 „Dėl V. A. atleidimo iš Širvintų laisvalaikio centro direktoriaus pareigų“ pakeitimo“ ir 2012 m. spalio 16 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr. 1-209 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. 1-196 „Dėl V. A. atleidimo iš Širvintų laisvalaikio centro mokymo plaukti instruktoriaus pareigų“ pakeitimo, 2013 m. sausio 10 d. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorės E. D. įsakymus Nr. 10-25 „Dėl V. A. atleidimo iš Širvintų laisvalaikio centro mokymo plaukti instruktoriaus pareigų“ ir Nr. 10-26 „Dėl V. A. atleidimo iš Širvintų laisvalaikio centro direktoriaus pareigų“.

44Nustatyti, kad ieškovo V. A. 2004 m. vasario 19 d. ir 2006 m. gegužės 2 d. darbo sutartys Nr. 13 ir Nr. 259 nutrauktos pagal DK 297 straipsnio 4 dalį, teismo nutartimi nuo jos įsiteisėjimo dienos (2013 m. spalio 4 d.).

45Pripažinti, jog ieškovas V. A. įgijo teisę į darbo užmokesčio skirtumą nuo 2012 m. rugpjūčio 31 d. iki 2013 sausio 10 d. ir vidutinį darbo užmokestį už visą pravaikštos laiką nuo 2013 m. sausio 10 d. iki 2013 spalio 4 d.

46Priteisti iš atsakovo Širvintų rajono savivaldybės ieškovui V. A. 2 000 Lt neturtinės žalos atlyginimui.

47Priteisti iš ieškovo V. A. atsakovui Širvintų sporto mokyklai 360 Lt bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme.

48Likusioje dalyje sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią... 2. sekretoriaujant Virginijai Kostenko,... 3. dalyvaujant ieškovui V. A., jo atstovui advokatui Česlovui Bakasėnui,... 4. atsakovo Širvintų rajono savivaldybės atstovei Romai Džiovėnaitei,... 5. atsakovo Širvintų sporto mokyklos atstovei advokatei Editai Bumblienei,... 6. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 7. ieškovas V. A. (toliau - Ieškovas) kreipėsi į teismą prašydamas:... 8. 1. panaikinti 2012 m. rugsėjo 27 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos... 9. 2. priteisti solidariai iš atsakovų Širvintų rajono savivaldybės ir... 10. 3. iš atsakovo Širvintų rajono savivaldybės priteisti vidutinį darbo... 11. 4. iš atsakovo Širvintų rajono savivaldybės priteisti Ieškovui 50 000 Lt... 12. 5. iš atsakovo Širvintų rajono savivaldybės priteisti Ieškovui turėtas... 13. 6. iš atsakovo Širvintų rajono savivaldybės priteisti Ieškovui vidutinį... 14. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad pagal 2004 m. vasario 19 d. Širvintų rajono... 15. Atsakovas Širvintų rajono savivaldybė atsiliepime su pareikštu ieškiniu... 16. Atsakovas Širvintų sporto mokykla su pareikštu ieškiniu nesutiko ir prašė... 17. Širvintų rajono apylinkės teismas 2013 m. gegužės 20 d. sprendimu... 18. Ieškovas pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė Širvintų rajono... 19. Atsakovas Širvintų rajono savivaldybė atsiliepime į apeliacinį skundą... 20. Atsakovas Širvintų sporto mokykla teismui pateiktame atsiliepime į... 21. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies. ... 22. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintu bylos... 23. Byloje nustatyta, kad Ieškovas nuo 2004 m. vasario 19 d. pagal neterminuotą... 24. Darbo sutarčių nutraukimo neteisėtumą Ieškovas grindė DK 138 straipsnyje... 25. Ieškovo nuomone, byloje nagrinėjamu atveju įvyko Širvintų laisvalaikio... 26. Kasacinis teismas, aiškindamas DK 138 straipsnį, padarė išvadą, kad tuo... 27. Reorganizavimo sąlygų apraše Širvintų rajono savivaldybės taryba numatė... 28. Ieškovas ieškiniu prašė grąžinti jį į pirmesnį darbą. Apeliacinės... 29. DK 297 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad jeigu teismas nustato, kad darbuotojas... 30. Bylos duomenimis, Ieškovas Širvintų laisvalaikio centro direktoriumi dirbo... 31. Iš Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų... 32. Atsakovas Širvintų rajono savivaldybė neginčija Ieškovo teisės į... 33. Ieškovas byloje kelia reikalavimą dėl neturtinės žalos atlyginimo ir jį... 34. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Ieškovas Širvintų laisvalaikio centro... 35. Ieškovas apeliaciniame skunde nesutinka su pirmosios instancijos teismo... 36. DK 176 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad darbo užmokestis už kasmetines... 37. Ginčo sprendime pirmosios instancijos teismas nurodė, kad priteisus vidutinį... 38. Esant anksčiau nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija, įvertinusi byloje... 39. Pagal CPK 93 straipsnio 5 dalį, jeigu apeliacinės instancijos teismas ar... 40. Apeliacinės instancijos teismo procesinis sprendimas nėra palankus... 41. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 42. Širvintų rajono apylinkės teismo 2013 m. gegužės 20 d. sprendimą... 43. Panaikinti 2012 m. rugsėjo 27 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos... 44. Nustatyti, kad ieškovo V. A. 2004 m. vasario 19 d. ir 2006 m. gegužės 2 d.... 45. Pripažinti, jog ieškovas V. A. įgijo teisę į darbo užmokesčio skirtumą... 46. Priteisti iš atsakovo Širvintų rajono savivaldybės ieškovui V. A. 2 000 Lt... 47. Priteisti iš ieškovo V. A. atsakovui Širvintų sporto mokyklai 360 Lt... 48. Likusioje dalyje sprendimą palikti nepakeistą....