Byla 2-1964/2013
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Milašienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „AV Investicija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 10 d. nutarties, kuria iš dalies patenkintas atsakovo prašymas dėl sprendimo įvykdymo atgręžimo, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-5606-104/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „AV Investicija“ ieškinį atsakovui Valstybės įmonei Ignalinos atominei elektrinei dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gegužės 23 d. preliminaru sprendimu ieškovui iš atsakovo priteisė

52011 m. gegužės 23 d. preliminarų sprendimą 2012 m. balandžio 17 d. nutartimi, 2011 m. gruodžio 7 d. galutinį sprendimą taip pat paliko nepakeistą.

62012 m. balandžio 20 d. ieškovui buvo išduotas vykdomasis raštas (1 t., 115, 123 b. l.), pagal kurį pradėjo vykdomąją bylą Nr. 0104/12/00545. Atsakovas

7Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013 m. sausio 31 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-79/2013 panaikino 2012 m. balandžio 17 d. nutartį, kuria apeliacinės instancijos teismas paliko nepakeistu ir bylą grąžino aujo.

82013 m. balandžio 25 d. nutartimi pakeitė 20 584,81 Lt ir delspinigius iki 33 Lt, t. y., ieškovui iš atsakovo iš viso priteisė 20 617,81 Lt skolą, 6 procentų procesines palūkanas už priteistą 20 617,81 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme, nuo 2011 m. gegužės 10 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 14 379,70 Lt bylinėjimosi išlaidų ir valstybei 38 Lt

9Atsakovas teismui pateikė prašymą išspręsti sprendimo įvykdymo atgręžimo klausimą

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Vilniaus apygardos teismas 2013 m. birželio 10 d. nutartimi atsakovo VĮ Ignalinos atominės elektrinės prašymą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 7 d. galutinio sprendimo įvykdymo atgręžimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „AV Investicija“ ieškinį atsakovui VĮ Ignalinos atominei elektrinei dėl skolos priteisimo tenkino iš dalies ir įpareigojo ieškovą grąžinti atsakovui 1 176 218, 98 Lt. Teismas nustatė, kad šioje byloje sprendimas buvo pakeistas – priteista suma sumažinta, todėl nėra pagrindo atsakovui grąžinti visą išieškotą sumą. Be to, tai būtų nenaudinga abiems šalims, nes šalims gali atsirasti papildomų vykdymo išlaidų. Kadangi šalys nepateikė nuomonės dėl procesinių palūkanų mokėjimo, pagal teismo atliktus skaičiavimus atsakovas kartu su 20 617,81 Lt priteista skola privalėjo ieškovui sumokėti 1 352,31 Lt procesinių palūkanų už 399 dienas (20 617,81 : 6 proc. : 365 d. x 399 d.). Teismo nuomone, ieškovas taip pat turėjo teisinį pagrindą pradėti priverstinį išieškojimą, todėl sprendė, kad nėra teisinio pagrindo atsakovui grąžinti jo turėtų 1 386 Lt vykdymo išlaidų. Teismo paskaičiavimu ieškovas atsakovui privalo grąžinti 1 176 218, 98 Lt (20 617,81 Lt skolą - 1 352, 31 Lt palūkanų – 1 386 Lt vykdymo išlaidų).

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

13Ieškovas UAB „AV investicija“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 10 d. nutartį ir bylą perduoti nagrinėti iš naujo pagal teismingumą Panevėžio apygardos teismui. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

141. Teismo nutartis priimta pažeidžiant teismingumo taisykles, o tai yra absoliutus teismo sprendimo negaliojimo pagrindas (CPK 329 str. 6 p.). Ieškovas savo prašymą turėjo teisę paduoti pirmosios instancijos teismui (CPK 762 str. 2 d.). Remiantis Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų teismų įsteigimo, apygardų ir apylinkių teismų veiklos teritorijų nustatymo bei Lietuvos Respublikos prokuratūros reformavimo” 6, 7 straipsnių pakeitimo įstatymo 2012 m. rugsėjo 11 d. redakcija Nr. XI-2210, šis klausimas turėjo būti sprendžiamas Panevėžio apygardos teisme, kadangi bylos šalys veikia šio teismo teritorijoje.

15Atsakovas atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

161. Tarp šalių kilusį ginčą pirmąja instancija nagrinėjo Vilniaus apygardos teismas. Lietuvos apeliacinis teismas pakartotinai išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka dėl sprendimo vykdymo atgręžimo nepasisakė, todėl Vilniaus apygardos teismas, priėmęs nagrinėti atsakovo prašymą dėl sprendimo įvykdymo atgręžimo teismingumo taisyklių nepažeidė. Be to, absoliučiu teismo sprendimo negaliojimo pagrindu laikomas rūšinis bylų teismingumo pažeidimas (CPK 329 str. 6 p.), tuo tarpu nagrinėjamu atveju, apeliantas nurodo, kad buvo pažeistos teritorinio teismingumo taisyklės.

172013 m. rugpjūčio 5 d. ieškovas apeliacinės instancijos teismui pateikė papildomus paaiškinimus, kuriuose nurodo, kad pirmosios instancijos teismas suklydo skaičiuodamas grąžintiną sumą. Be to, atsakovui apskundus antstolės A. M. veiksmus dėl neteisingo procesinių palūkanų apskaičiavimo, Utenos rajono apylinkės teismas 2012 m. balandžio 4 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1592-921/2012, įpareigojo antstolę atsakovui grąžinti 4 775,26 Lt, nes teismo vertinimu, antstolė neturėjo teisinio pagrindo skaičiuoti procesinių palūkanų nuo 2012 m. gegužės 17 d. iki 2012 m. birželio 12 d., todėl pirmosios instancijos teismo įpareigojimas atsakovui grąžinti 1 176 218,98 Lt turėtų būti sumažintas iki 1 171 380,51 Lt.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Pagal atsakovo atskirojo skundo suformuluotus pagrindus, kuriais kvestionuojamas pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumas ir pagrįstumas, apeliacijos dalyką sudaro teismo sprendimo įvykdymo atgręžimo teismingumo klausimas. Šis klausimas sprendžiamas vadovaujantis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrinama ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., CPK 338 str.).

20Sprendimo įvykdymo atgręžimo instituto paskirtis yra atkurti šalių materialiųjų teisinių santykių padėtį, buvusią iki įvykdymo teismo sprendimo, kuris vėliau buvo panaikintas apeliacinės ar kasacinės instancijos teismo procesiniu sprendimu ir byla iš esmės išspręsta kitaip, negu prieš tai priimtu teismo sprendimu. Šio instituto taikymas grindžiamas principu ex iniuria ius non oritur (iš neteisės negali atsirasti teisė), t. y. neteisėto sprendimo įvykdymo padariniai taip pat turi būti laikomi neteisėtais. Taigi atsiranda būtinybė šalis, įvykdžiusias neteisėtą teismo sprendimą, grąžinti į padėtį, buvusią iki neteisėto sprendimo priėmimo.

21Sprendimo įvykdymo atgręžimas yra reglamentuotas CPK LVI skyriuje (760-762 str.). Pagal CPK 762 straipsnio 1 dalį, jeigu teismas, išnagrinėjęs bylą apeliacine ar kasacine tvarka, savo nutartimi galutinai išsprendžia ginčą dėl teisės arba nutraukia bylą, arba palieka ieškinį nenagrinėtą, jis privalo išspręsti sprendimo įvykdymo atgręžimo klausimą, išskyrus atvejus, kai pagal byloje esančią medžiagą išspręsti sprendimo įvykdymo atgręžimo klausimą nagrinėjant bylą apeliacine ar kasacine tvarka nėra galimybės. Tokiu atveju šis klausimas perduodamas spręsti pirmosios instancijos teismui. CPK 762 straipsnio 2 dalis nustato, kad jeigu apeliacinės instancijos ar kasacinio teismo nutartyje nėra jokių nurodymų dėl įvykdymo atgręžimo, atsakovas turi teisę paduoti atitinkamą pareiškimą pirmosios instancijos teismui. Šis išnagrinėja ir išsprendžia tą pareiškimą pagal šio Kodekso 760 ir 761 straipsnių nuostatas. CPK 761 straipsnio 2 dalyje įtvirtina, kad pareiškimas dėl sprendimo įvykdymo atgręžimo paduodamas per vienerius metus nuo teismo sprendimo, kuriuo neišspręstas sprendimo įvykdymo atgręžimo klausimas, įsiteisėjimo dienos. Šis pareiškimas žyminiu mokesčiu neapmokestinamas ir nagrinėjamas teismo posėdyje, pranešus dalyvaujantiesiems byloje asmenims. Dalyvaujančiųjų byloje asmenų neatvykimas nekliudo teismui išspręsti tą klausimą. Dėl teismo nutarties įvykdymo atgręžimo klausimu gali būti duodamas atskirasis skundas (CPK 761 str. 3 d.).

22Nagrinėjamu atveju, Lietuvos apeliacinis teismas, pakartotinai išnagrinėjęs civilinę bylą, 2013 m. balandžio 25 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1576-2013 (3 t., 9-13 b. l.), neišsprendė sprendimo įvykdymo atgręžimo klausimo, todėl pagal minėtą teisinį reglamentavimą atsakovas įgijo teisę pasinaudoti CPK 762 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta teise ir prašyti pirmosios instancijos teismo, kad šis išspręstų įvykdyto sprendimo atgręžimą pagal CPK 760 ir 761 straipsnių nuostatas. Pirmąją instancija tarp šalių kilusį ginčą nagrinėjo Vilniaus apygardos teismas, atitinkamai atsakovas pagrįstai kreipėsi būtent į šį teismą dėl sprendimo įvykdymo atgręžimo. Todėl apeliantas nepagrįstai teigia, kad nagrinėjamu atveju byla buvo teisminga Panevėžio apygardos teismui, pagal šalių veiklos teritoriją.

23Tačiau šiuo atveju teisiškai reikšminga aplinkybė yra apelianto su atskirojo skundo papildymu pateikta Utenos rajono apylinkės teismo 2012 m. balandžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1592-921/2012, kuria antstolė A. M. įpareigota atsakovui grąžinti 4 775,26 Lt už be pagrindo nuo 2012 m. gegužės 17 d. iki 2012 m. birželio 12 d. paskaičiuotas procesines palūkanas. Panevėžio apygardos teismas 2012 m. lapkričio 29 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2S-821-198/2012 minėtą nutartį paliko nepakeistą. Apelianto teigimu, 4 775,26 Lt jau yra grąžinti atsakovui, todėl palikus nepakeistą pirmosios instancijos teismo nutartį, atsakovui pakartotinai būtų grąžinta sumokėta procesinių palūkanų dalis. Apeliantas taip pat nurodo, kad atsakovas į antstolės depozitinę sąskaitą iš viso sumokėjo 1 199 575,10 Lt, tuo tarpu antstolė ieškovui pervedė 1 199 511,89 Lt, todėl pirmosios instancijos teismas, skaičiuodamas grąžintiną sumą suklydo.

24Taigi, apeliacinės instancijos teismui pateikti papildomi rašytiniai įrodymai liudija, kad pirmosios instancijos teismo įpareigojimas ieškovą atsakovui grąžinti 1 176 218,98 Lt neteisingai apskaičiuotas, kadangi nebuvo įvertintos visos faktinės bylos aplinkybės, o 6 procentų procesinės palūkanos apskaičiuotos ir už 2012 m. gegužės 17 d. - 2012 m. birželio 12 d. laikotarpį.

25Atkreiptinas dėmesys, kad pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas, kad ieškovas turėjo teisinį pagrindą užvesti vykdomąją bylą, laikė, jog nėra pagrindo atsakovui grąžinti 1 386,15 Lt būtinųjų vykdymo išlaidų (3 t., 15-16 b. l.), apskaičiuotų nuo 1 124 873,16 Lt sumos. Tuo tarpu, sprendimo įvykdymo atgręžimo instituto paskirtis yra atkurti šalių materialiųjų teisinių santykių padėtį, buvusią iki neteisėto sprendimo priėmimo. Lietuvos apeliaciniam teismui, iš naujo išnagrinėjus bylą, 2013 m. balandžio 25 d. nutartimi ieškovui iš atsakovo buvo priteista tik 20 584,81 Lt skola, 33 Lt delspinigiai (iš viso 20 617,81 Lt), 6 procentų procesinės palūkanos ir 14 379,70 Lt bylinėjimosi išlaidos. Todėl apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atitinkamai turėjo būti perskaičiuotos ir skolos išieškojimo vykdymo išlaidos.

26Apeliacinės instancijos teismas yra kompetentingas spręsti tiek fakto, tiek teisės klausimus, todėl dažniausiai gali ištaisyti pirmosios instancijos teismo klaidas. Bylos perdavimo nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui atvejai yra riboti įstatymo, konkretūs tokio perdavimo pagrindai nustatyti CPK327 straipsnyje. Pagal šio straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacinės instancijos teismas panaikina apskųstą teismo sprendimą ir perduoda bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo, jeigu neatskleista bylos esmė ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme. Sprendžiant, ar yra CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo sąlygos, turi būti atsižvelgiama į neištirtų aplinkybių apimtį ir pobūdį, įrodymų gavimo galimybes. Jeigu dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimties ir pobūdžio būtų pagrindas padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reikštų, jog būtų pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme kaip pagrindą perduoti bylą nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2009).

27Apeliacinio teismo vertinimu, šiuo atveju sprendimo įvykdymo atgręžimo klausimas turėtų būti nagrinėjamas iš naujo visa apimtimi ir naujais aspektais, kadangi byloje nebuvo įvertintos visos faktinės bylos aplinkybės dėl teismų priimtų procesinių sprendimų ir apelianto nurodomų reikšmingų aplinkybių dėl atsakovui dalies išieškotų lėšų sugrąžinimo. Apeliacinės instancijos teismui nėra pateikta rašytinių įrodymų dėl Utenos rajono apylinkės teismo 2012 m. balandžio 4 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-1592-921/2012, įvykdymo, kuria antstolė A. M. įpareigota atsakovui grąžinti 4 775,26 Lt už nepagrįstai skaičiuotas procesines palūkanas, atitinkamai apeliacinės instancijos teismas neturi galimybės išspręsti šio klausimo iš esmės, todėl yra teisinis pagrindas panaikinti skundžiamą nutartį ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (327 str. 1 d. 1 p.).

28Nagrinėjant sprendimo įvykdymo atgręžimo klausimą iš naujo, turėtų būti iš naujo įvertintos atsakovo patirtos išlaidos ir Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutartimi naujai nustatytas skolos dydis, procesinių palūkanų skaičiavimo laikotarpis bei turėjusios būti sprendimo vykdymo išlaidos nuo Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutartimi priteistos skolos dydžio, kadangi, kaip jau minėta, neteisėto sprendimo įvykdymo padariniai taip pat turi būti laikomi neteisėtais. Nagrinėjant klausimą iš naujo, taip turėtų būti įvertinta atsakovui grąžinta lėšų dalis.

29Vadovaujantis išdėstytu, skundžiama nutartis naikintina ir klausimas dėl sprendimo vykdymo atgręžimo grąžintinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

30Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

31Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 10 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gegužės 23 d. preliminaru sprendimu... 5. 2011 m. gegužės 23 d. preliminarų sprendimą 2012 m. balandžio 17 d.... 6. 2012 m. balandžio 20 d. ieškovui buvo išduotas vykdomasis raštas (1 t.,... 7. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013 m. sausio 31 d. nutartimi, priimta... 8. 2013 m. balandžio 25 d. nutartimi pakeitė 20 584,81 Lt ir delspinigius iki 33... 9. Atsakovas teismui pateikė prašymą išspręsti sprendimo įvykdymo... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. birželio 10 d. nutartimi atsakovo VĮ... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. Ieškovas UAB „AV investicija“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 14. 1. Teismo nutartis priimta pažeidžiant teismingumo taisykles, o tai yra... 15. Atsakovas atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą prašo atskirąjį... 16. 1. Tarp šalių kilusį ginčą pirmąja instancija nagrinėjo Vilniaus... 17. 2013 m. rugpjūčio 5 d. ieškovas apeliacinės instancijos teismui pateikė... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Pagal atsakovo atskirojo skundo suformuluotus pagrindus, kuriais... 20. Sprendimo įvykdymo atgręžimo instituto paskirtis yra atkurti šalių... 21. Sprendimo įvykdymo atgręžimas yra reglamentuotas CPK LVI skyriuje (760-762... 22. Nagrinėjamu atveju, Lietuvos apeliacinis teismas, pakartotinai išnagrinėjęs... 23. Tačiau šiuo atveju teisiškai reikšminga aplinkybė yra apelianto su... 24. Taigi, apeliacinės instancijos teismui pateikti papildomi rašytiniai... 25. Atkreiptinas dėmesys, kad pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas, kad... 26. Apeliacinės instancijos teismas yra kompetentingas spręsti tiek fakto, tiek... 27. Apeliacinio teismo vertinimu, šiuo atveju sprendimo įvykdymo atgręžimo... 28. Nagrinėjant sprendimo įvykdymo atgręžimo klausimą iš naujo, turėtų... 29. Vadovaujantis išdėstytu, skundžiama nutartis naikintina ir klausimas dėl... 30. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 3... 31. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 10 d. nutartį panaikinti ir...