Byla 2YT-9004-971/2019
Dėl antstolės veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė L. N., D. M., G. M., N. M

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Kristina Sušinskaitė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo V. J. skundą dėl antstolės veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė L. N., D. M., G. M., N. M..

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas V. J. 2019-07-18 kreipėsi į antstolę L. N. su skundu, kuriuo prašo: 1) priimti patvarkymą skelbti ir vykdyti pakartotines antrąsias skolininko G. M. įkeisto turto pardavimo varžytynes nepažeidžiant Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 703 straipsnio 1 dalies, 704 straipsnio 1 dalies, 2 dalies, 634 straipsnio 2 dalies, Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostatų; 2) raštu pranešti, kurių CPK ir kitų teisės aktų pagrindu antstolė atšaukė antrąsias varžytynes, nurodyti, kokio dydžio sumą, kada ir kas sumokėjo antstolei L. N., kokie to asmens santykiai su skolininku; 3) raštu pranešti apie antrųjų pakartotinių varžytynių vykdymą antstolei B. T., kuri vykdo vykdomąją bylą Nr. ( - ), pasiūlyti iš skolininko G. M. išieškoti 1804,39 Eur sumą pagal skolininko išieškotojui V. J. išduotą paprastąjį neprotestuotiną vekselį kaip besąlygišką įsipareigojimą sumokėti papildomas 1800 Eur netesybas; 4) raštu pranešti Kauno apygardos teismui apie antrųjų pakartotinių varžytynių vykdymą, prašyti V. J. išduoti vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. e2-2298-343/2018, siekiant iš skolininko G. M. išieškoti 2018-10-09 nutartimi jam paskirtą 1500 Eur baudą išieškotojo naudai. Nurodė, kad antstolė neteisėtai nutraukė antrąsias varžytines po varžytinių paskelbimo specialiame interneto tinklapyje. Be to, turtas parduotas už mažesnę kainą negu turto arešto akte nurodyta areštuoto turto vertė arba mažesnę kainą, kurios neužtenka visiškai padengti papildomiems skolininko G. M. 3304,39 Eur įsiskolinimams V. J. ir vykdymo išlaidoms. Antstolė pažeidė teisėtus išieškotojo interesus bei teises (b. l. 5-7).

5A. L. Neniškienė 2019-07-25 patvarkymu Nr. ( - ), netenkino pareiškėjo skundo ir vadovaudamasi CPK 510 straipsnio 3 dalimi skundą persiuntė apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolės kontoros buveinė. Antstolė patvarkyme nurodė, kad vykdo vykdomąją bylą Nr. ( - ), pradėtą pagal 2014-10-22 Kauno m. 28-jo notarų biuro išduotą vykdomąjį įrašą Nr. ( - ), dėl 67948,56 Eur skolos ir 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko G. M., įkaito davėja D. M., išieškotojui V. J.. Taip pat vykdo vykdomąją bylą Nr. ( - ),, pradėtą pagal Klaipėdos apylinkės teismo 2018-08-21 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-582-901/2018 dėl 2489,20 Eur skolos išieškojimo iš skolininkės D. M. išieškotojo V. J. naudai. Nurodė, kad 2019-07-16 antstolės kontoroje gautas įkeisto turto savininkės D. M. prašymas leisti parduoti turtą pasiūlytam pirkėjui už sumą, kurios pakanka padengti skoloms bei vykdymo išlaidoms vykdomosiose bylose Nr. ( - ), ir Nr. ( - ), D. M. pasiūlytas pirkėjas 2019-07-17 į antstolės depozitinę sąskaitą pervedė 84100 Eur sumą, o turto savininkės skola su vykdymo išlaidomis 2019-06-26 dienai sudarė 84064,06 Eur, todėl antstolė 2019-07-17 patvarkymu varžytynes atšaukė. Antstolė nesutinka su pareiškėjo teiginiais, kad išieškotos sumos nepakanka padengti skolininko G. M. skolas kitose vykdomosiose bylose pagal kitus vykdomuosius raštus. Antstolė pažymėjo, kad šiuo atveju hipotekos objektas - žemės sklypas, nuosavybės teise priklauso ne skolininkui G. M., bet D. M.. Šiuo klausimu 2015-08-21 Klaipėdos miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-11171-769/2015 atmetė skolininko G. M. skundą dėl antstolės veiksmų, kadangi nustatė, jog išieškojimas vykdomas ne iš skolininko turto, o iš įkeisto turto savininkės D. M.. Pareiškėjo argumentai, jog antstolė, atšaukusi varžytynes, užkirto jam kelią antstolės B. T. vykdomoje vykdomojoje byloje Nr. ( - ), iš skolininko G. M. atgauti skolos sumą, neatitinka Civilinio kodekso normų. Išieškotojas teigia, jog antstolė turtą pardavė už mažesnę sumą, kurios neužtenka visiškai padengti papildomiems skolininko G. M. įsiskolinimams. Antstolė su šiais teiginiais nesutinka, kadangi išieškojimas vykdomas ne iš skolininko turto, o iš svetimo turto. Antstolė taip pat nurodė, kad skunde nepateikti jokie pagrįsti argumentai ir motyvai, kuo pasireiškia antstolės veiksmų neteisėtumas ir kaip jis sukėlė neigiamas pasekmes pareiškėjui (b. l. 2-4).

6Suinteresuoti asmenys atsiliepimų į skundą nepateikė.

7Teismas

konstatuoja:

8skundas atmestinas.

9Civilinės ir vykdomųjų bylų duomenimis nustatyta, kad antstolės L. N. kontoroje vykdoma vykdomoji byla Nr. ( - ), pradėta pagal 2014-10-22 Kauno m. 28-ojo notarų biuro išduotą vykdomąjį įrašą Nr. ( - ), dėl 67948,56 Eur išieškojimo iš skolininko G. M. išieškotojo V. J. naudai, išieškant iš hipoteka įkeisto turto (vykd. b. l. 4). Skolininko prievolė užtikrinta 2012-07-20 sutartine hipoteka, hipotekos objektas – žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), nuosavybės teise priklausantis D. M. (vykd. b. l. 22). Antstolė taip pat vykdo vykdomąją bylą Nr. ( - ), pradėtą pagal Klaipėdos apylinkės teismo 2018-08-21 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-582-901/2018 dėl 2489,20 Eur skolos (bylinėjimosi išlaidų) išieškojimo iš skolininkės D. M. išieškotojui V. J. (vykd. b. l. 1-2). Iš vykdomosios bylos Nr. ( - ), duomenų nustatyta, kad antstolė 2015-01-20 turto arešto aktu areštavo D. M. priklausantį žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), (vykd b. l. 15). 2017-02-22 patvarkymu dėl turto vertės kainos nustatymo antstolė paskyrė minėto areštuoto žemės sklypo vertinimą, turto vertinimo ekspertizę pavedė atlikti turto vertintojui UAB „Ober-Haus“ (vykd. b. l. 71). Antstolė, gavusi 2017-03-16 turto vertintojo ekspertizės aktą, kuriame įkeistas žemės sklypas įkainotas 58000 Eur suma, 2017-04-24 patvarkymu dėl turto vertės kainos nustatymo, atsižvelgdama į turto vertintojo pateiktą ekspertizės aktą, rinkoje vyraujančias žemės sklypų kainas, nustatė, kad įkeisto iš varžytinių parduotino žemės sklypo, esančio adresu ( - ), vertė yra 120000 Eur (vykd. b. l. 77-79). 2018-09-06 buvo paskelbtos pirmosios žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), su sklype pastatytu teisiškai neįregistruotu namu, varžytynės. Pradinė turto pardavimo iš varžytynių kaina nustatyta 96000 Eur. 2018-10-03 Kauno apygardos teismo nutartimi ir 2018-10-08 Klaipėdos apylinkės teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir varžytinės sustabdytos (vykd. b. l. 119, 144, 155). 2019-04-19 patvarkymu Nr. ( - ), antstolė nustatė areštuoto ir parduotino iš varžytynių turto kainą 177000 Eur (vykd. b. l. 191-192). 2019-05-17 antstolė paskelbė pirmąsias varžytynes dėl D. M. priklausančio turto - žemės sklypo ir jame pastatyto gyvenamojo namo, adresu ( - ), pradinė parduodamo turto kaina nustatyta 141600 Eur (vykd. b. l. 196, 197). Neįvykus pirmosioms varžytinėms, antstolė 2019-06-18 paskelbė antrąsias minėto turto varžytynes, nustatė pradinę parduodamo turto kainą 106200 Eur (vykd. b. l. 200, 201). 2019-07-16 gautas D. M. prašymas leisti parduoti areštuotą turtą pasiūlytam pirkėjui N. M. už 90000 Eur (vykd. b. l. 207). Į vykdomąją bylą pateiktas 2019-07-16 pakvitavimas, iš kurio matyti, kad D. M. už parduodamą nekilnojamąjį turtą – žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), ir gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), iš N. M. gavo 90000 Eur, iš kurių 84100 Eur suma pervesta į antstolės L. N. depozitinę sąskaitą (vykd. b. l. 212). Antstolė 2019-07-17 patvarkymu Nr. ( - ), atšaukė antrąsias turto varžytynes (vykd. b. l. 214). Nesutikdamas su šiuo patvarkymu pareiškėjas pateikė skundą.

10Vykdymo procesui galioja teisėtumo principas, reiškiantis, kad antstolis privalo veikti teisėtai, neviršyti jam teisės aktų suteiktų įgalinimų (CPK 585 straipsnio 4 dalis), laikytis CPK bei Sprendimų vykdymo instrukcijos. Antstolių įstatymas įpareigoja antstolį vykdant vykdomuosius dokumentus imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus ir nepažeisti kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis).

11Nagrinėjamu atveju pareiškėjas savo skundą iš esmės grindžia tuo, kad antstolė esą neteisėtai atšaukė antrąsias turto varžytynes ir prašo priimti patvarkymą skelbti bei vykdyti pakartotines antrąsias skolininko varžytynes nepažeidžiant CPK 703 straipsnio 1 dalies, 704 straipsnio 1 dalies, 2 dalies, 634 straipsnio 2 dalies, Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostatų.

12CPK 634 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta antstolio pareiga savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, aktyviai padėti šalims ginti jų teises ir įstatymų saugomus interesus. Turto pardavimas iš varžytynių, turto perdavimas išieškotojui be varžytynių bei turto pardavimas skolininko pasiūlytam pirkėjui CPK VI dalyje nustatyta tvarka yra speciali procesinė turto realizavimo forma (CPK 700 straipsnis). Pagal CPK 703 straipsnio 1 dalį, jeigu iki varžytynių pabaigos patenkinami išieškotojo reikalavimai ir apmokamos visos vykdymo išlaidos ir kitais atvejais, kai paaiškėjo aplinkybės, dėl kurių varžytynės negali būti vykdomos CPK nustatyta tvarka, antstolis savo patvarkymu gali varžytynes atšaukti.

13Vykdomosios bylos Nr. ( - ), duomenimis nustatyta, kad antstolė 2019-06-18 paskelbė antrąsias įkeisto D. M. priklausančio turto varžytynes, varžytinių pabaiga numatyta 2019-07-18. Nepasibaigus varžytinėms, 2019-07-16 antstolės kontoroje gautas įkeisto turto savininkės D. M. prašymas leisti parduoti turtą surastam pirkėjui už 90000 Eur sumą. Antstolės suskaičiavo, kad bendra skolos suma su vykdymo išlaidomis vykdomosiose bylose Nr. ( - ), ir Nr. ( - ), 2019-06-26 dienai sudarė 84064,06 Eur (vykd. b. l. 204). Į vykdomąją bylą Nr. ( - ), pateiktas 2019-07-16 pakvitavimas, iš kurio matyti, kad D. M. iš N. M. už parduodamą žemės sklypą su gyvenamuoju namu, adresu ( - ), gavo 90000 Eur, iš kurių 84100 Eur pervesta į antstolės depozitinę sąskaitą ir kurių visiškai pakanka sumokėti G. M. ir D. M. įsiskolinimus išieškotojui V. J. ir vykdymo išlaidas antstolei abiejose antstolės vykdomose vykdomosiose bylose. Antstolė 2019-07-17 patvarkymu Nr. ( - ), varžytynes atšaukė, vadovaudamasi CPK 703 straipsnio 1 dalimi, kadangi iki varžytinių pabaigos buvo patenkinti išieškotojo reikalavimai bei padengtos visos vykdymo išlaidas. Pareiškėjas skunde nepateikė jokių pagrįstų argumentų ir motyvų, kuo pasireiškė antstolės veiksmų neteisėtumas ir kokias tai sukėlė pareiškėjui neigiamas pasekmes. Kaip nustatyta, vykdomoji byla Nr. ( - ), vykdoma jau penkerius metus, ir teismo vertinimu, pats pareiškėjas turėtų būti suinteresuotas, kad jo reikalavimai būtų patenkinami kuo greičiau.

14Pareiškėjas nurodė, kad antstolė pažeidė CPK 704 straipsnio nuostatas, kurios numato, jog skolininkas turi teisę pasiūlyti areštuoto turto pirkėją iki varžytynių paskelbimo.

15CPK 704 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad iki varžytynių paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje skolininkas gali pats arba pavesti kitiems asmenims surasti areštuoto turto pirkėją. Taigi nurodytame straipsnyje, be turto pardavimo iš varžytynių, reglamentuota ir kita turto realizavimo vykdymo procese forma – tai turto pardavimas skolininko pasiūlytam pirkėjui. Pažymėtina, kad parduodant turtą įkaito davėjos pasiūlytam pirkėjui šiuo atveju nebuvo pažeisti nei skolininko, nei išieškotojo interesai. Turto savininkui (įkaito davėjui) pasiūlius savo pirkėją, kuris sutinka pirkti iš varžytinių parduodamą turtą už sumą, kurios visiškai pakanka padengti skolą bei vykdymo išlaidas, nėra pagrindo spręsti, jog yra pažeidžiamos proceso šalių teisės. Turto pardavimas skolininko pasiūlytam pirkėjui – vienas iš CPK nustatytų priverstinio turto realizavimo būdų. Skolininko turto pardavimas jo nurodytam pirkėjui turi prioritetą prieš turto pardavimą iš varžytynių, nes taip realizuojant turtą sumažinamos galimos vykdymo išlaidos bei greičiau patenkinami kreditorių interesai. Toks skolininko turto pardavimo būdas taikomas, nes atitinka tiek išieškotojo (pirkėjo sumokama suma padengia įsiskolinimą ir vykdymo išlaidas, išieškojimas vyksta operatyviau), tiek ir skolininko interesus (šis turi galimybę aktyviau dalyvauti turto pardavimo procese, siekti, kad turtas būtų parduotas už kainą, atitinkančią skolininko interesus) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 22 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-247/2008).

16Pareiškėjas nesutinka su antstolės patvarkymu dėl varžytynių atšaukimo, kadangi, jo nuomone, už parduodamą turtą gautos sumos nepakanka padengti skolininko G. M. skolas kitose jo atžvilgiu vykdomose vykdomosiose bylose pagal kitus vykdomuosius dokumentus. Pareiškėjas teigia, jog antstolė, atšaukdama varžytynes, turtą pardavė už mažesnę sumą, kurios neužtenka visiškai padengti papildomiems skolininko G. M. įsiskolinimams.

17Areštuoto turto įkainojimo tvarką reglamentuoja CPK 681 straipsnis, pagal kurį areštuodamas skolininko (šiuo atveju įkaito davėjo įkeistą turtą), antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę (CPK 681 straipsnio 1 dalis).

18Iš vykdomosios bylos Nr. ( - ), matyti, jog 2017-03-16 turto vertintojo įkeistas žemės sklypas buvo įkainotas 58000 Eur suma. Antstolė 2017-04-24 patvarkymu dėl turto vertės kainos nustatymo, kuriuo atsižvelgdama į turto vertintojo pateiktą ekspertizės aktą, rinkoje vyraujančias žemės sklypų kainas, nustatė, kad įkeisto žemės sklypo, esančio adresu ( - ), vertė 120000 Eur. Pirmosiose turto varžytynėse turtas buvo pardavinėjamas už 96000 Eur. Į šias varžytines nebuvo užsiregistravęs nė vienas pirkėjas. 2019-04-19 patvarkymu Nr. ( - ), antstolė nustatė kitą areštuoto ir parduotino iš varžytynių turto kainą – 177000 Eur ir net pats pareiškėjas teigė, kad turto vertė turėtų būti mažesnė (ne didesnė negu 152500 Eur) (vykd. b. l. 190). 2019-05-17 paskelbtos pirmosios varžytynės, kuriose parduodamo turto kaina nustatyta 141600 Eur, neįvyko. 2019-06-18 paskelbtose antrosiose turto varžytynės pradinė parduodamo turto kaina buvo nustatyta 106200 Eur. Iš vykdomosios bylos matyti, kad areštuotas turtas buvo parduotas už 90000 Eur. Atsižvelgiant į turto vertintojo nurodytą areštuoto turto vertę, įvertinus rinkoje esančius parduodamų žemės sklypų tame pačiame rajone skelbimus, antstolė patvarkymu dėl kainos nustatymo Nr. ( - ), nustatė turto kainą 120000 Eur, kuri netgi dvigubai viršija turto vertintojo UAB „Ober-Haus“ nustatytą turto vertę. 2019-04-19 antstolė patvarkymu Nr. ( - ), nustatė areštuoto ir parduotino iš varžytynių turto kainą 177000 Eur. Kaip matyti antstolės nustatyta areštuoto turto vertė pakankamai didelė ir nėra aišku, ar turtą būtų pavykę parduoti antrosiose varžytinėse. Šiuo atveju nėra pagrindo teigti, kad areštuotas turtas buvo parduotas už aiškiai per mažą rinkos vertės neatitinkančią kainą, juo labiau, kad gautos sumos visiškai pakanka antstolės L. N. vykdomų išieškojimų sumoms ir vykdymo išlaidoms apmokėti. Pažymėtina, jog turto vertė priklauso nuo daugelio greitai besikeičiančių aplinkybių (bendros rinkos būsenos, turto pridavimo bei jo įregistravimo baigtumo), dažnai ji gali būti nustatoma tik apytiksliai. Iš vykdomosios bylos matyti, jog parduotino areštuoto turto įvertinimas atliktas esant 90 procentų baigtumui. Be to, teismas atkreipia dėmesį, kad šiuo atveju išieškojimas vykdomojoje byloje Nr. ( - ), buvo vykdomas ne iš skolininko G. M. turto, o iš įkaito davėjos D. M. turto: hipotekos objektas - žemės sklypas, nuosavybės teise priklauso ne skolininkui G. M., bet D. M.. Svetimo daikto hipotekos ypatybė yra ta, kad hipotekos davėjas neturi turtinės prievolės (skolinio įsipareigojimo) kreditoriui ir tik sutartinės svetimo turto hipotekos pagrindu hipotekos davėjas įsipareigoja įvykdyti kito asmens – skolininko – įsipareigojimą, jeigu šis per hipotekos sandoryje nustatytą terminą įsipareigojimo neįvykdo arba hipotekos kreditorius turi teisę reikalauti patenkinti hipoteka apsaugotą reikalavimą prieš terminą (CK 4.181 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-27/2014). Įvertinus išdėstytas aplinkybes, pareiškėjo teiginiai, kad toliau turėtų būti vykdomos D. M. priklausančio turto varžytinės, nes G. M. atžvilgiu ir antstolė B. T. vykdo išieškojimą, be to, esą turi būti išieškoma G. M. pareiškėjo naudai paskirta 1500 Eur bauda, atmestini kaip visiškai nepagrįsti.

19Pareiškėjas prašo raštu pranešti, kurių CPK ir kitų teisės aktų pagrindu antstolė atšaukė antrąsias varžytynes, nurodyti kokio dydžio sumą, kada, kas sumokėjo antstolei L. N., kokie to asmens santykiai su skolininku.

20CPK 640 straipsnyje įtvirtinta išieškotojo pareiga bendradarbiauti su antstoliu vykdymo proceso metu, aktyviai domėtis vykdymo eiga. Vadovaujantis CPK 639 straipsnio 2 dalimi išieškotojas turi teisę susipažinti su vykdomąja byla. Vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, jog antstolė 2019-07-17 patvarkymu Nr. ( - ), antrąsias turto varžytynes atšaukė vadovaudamasi CPK 703 straipsnio 1 dalimi. Vykdymo proceso šalims patvarkymas buvo išsiųstas, pareiškėjo prašomi pateikti duomenys yra vykdomojoje byloje ir jis gali su jais susipažinti, todėl šis skundo reikalavimas taip pat atmestinas kaip nepagrįstas.

21Pareiškėjas prašo raštu pranešti apie antrųjų pakartotinių varžytynių vykdymą antstolei B. T. vykdomojoje byloje Nr. ( - ), pasiūlyti iš skolininko G. M. išieškoti 1804,39 Eur sumą pagal išieškotojo V. J. išduotą paprastąjį neprotestuotiną vekselį kaip besąlygišką įsipareigojimą sumokėti papildomas 1800,00 Eur netesybas.

22Antstolio veiklos ribas, visų pirma, apibrėžia nustatyta tvarka pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas. Šiuo atveju antstolė L. N. vykdo išieškojimus vykdomosiose bylose Nr. ( - ), ir Nr. ( - ). Antstolio veiksmus, vykdant teismo sprendimus bei kitus vykdomuosius dokumentus, nustato CPK ir Sprendimų vykdymo instrukcija, kurią tvirtina teisingumo ministras. Pats antstolis prisijungęs prie antstolių informacinės sistemos gali matyti apie skolininko atžvilgiu užvestas kitas vykdomąsias bylas. Vykdymo procesą reglamentuojančios teisės normos nenustato antstoliams pareigos pranešti vieni kitiems apie vykdomus išieškojimus. Išieškojimą iš to paties skolininko vykdantis antstolis gali prisijungti prie kito antstolio vykdomo išieškojimo (CPK 759 straipsnis). Minėtas pareiškėjo skundo reikalavimas taip pat atmestinas kaip nepagrįstas.

23Be to, pareiškėjas prašo raštu pranešti Kauno apygardos teismui apie antrųjų pakartotinių varžytynių vykdymą, prašyti V. J. išduoti vykdomąjį raštą, siekiant iš skolininko G. M. išieškoti 1500 Eur baudą.

24CPK 646 straipsnio 1 dalis, 4 dalis nurodo, jog vykdytinam sprendimui įsiteisėjus, išieškotojui pagal rašytinį pareiškimą pirmosios instancijos teismas išduoda vykdomąjį raštą. Jeigu teismas, šio kodekso numatytais atvejais išduodantis vykdomąjį raštą, sudarytas iš teismo rūmų, pareiškimas dėl vykdomojo rašto išdavimo paduodamas teismo rūmams, į kuriuos paskirti teisėjas ar teisėjai išnagrinėjo bylą ar priėmė sprendimą. Išieškotojui vykdomasis raštas išduodamas pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotąja pašto siunta. Pažymėtina, kad CPK nenumato antstolės pareigos savo iniciatyva kreiptis į kitas institucijas dėl vykdomojo rašto išdavimo. Taip pat antstolė neturi pareigos domėtis, rinkti informaciją apie kitas vykdomąsias bylas. Šiuo atveju pats pareiškėjas turėtų kreiptis dėl vykdomojo rašto išdavimo, todėl ir šis pareiškėjo skundo reikalavimas yra visiškai nepagrįstas.

25Įvertinus išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo skundo skunde nurodytais motyvais, todėl, nesant įstatymu numatytų pagrindų pripažinti antstolės L. N. skundžiamus veiksmus neteisėtais, pareiškėjo skundas atmestinas.

26Teisme 2019-07-19 elektroniniu paštu buvo gautas pareiškėjo V. J. skundas dėl antstolės L. N. veiksmų, kuriuo pareiškėjas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones (civilinė byla Nr. 2VP-8847-971/2019). 2019-07-23 nutartimi pareiškėjui buvo nustatytas terminas pašalinti prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo trūkumus. Šią nutartį pareiškėjas apskundė, pareiškėjo atskirasis skundas iki šiol nėra išnagrinėtos, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo/netaikymo klausimas neišspręstas, todėl dėl laikinųjų apsaugos priemonių teismas šioje nutartyje nepasisako.

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 510, 513 straipsniais, teismas

Nutarė

28pareiškėjo V. J. skundą dėl antstolės L. N. veiksmų atmesti.

29Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąsias bylas Nr. ( - ), ir Nr. ( - ), grąžinti antstolei L. N.

30Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Kristina... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo V.... 3. Teismas... 4. pareiškėjas V. J. 2019-07-18 kreipėsi į antstolę L. N. su skundu, kuriuo... 5. A. L. Neniškienė 2019-07-25 patvarkymu Nr. ( - ), netenkino pareiškėjo... 6. Suinteresuoti asmenys atsiliepimų į skundą nepateikė.... 7. Teismas... 8. skundas atmestinas.... 9. Civilinės ir vykdomųjų bylų duomenimis nustatyta, kad antstolės L. N.... 10. Vykdymo procesui galioja teisėtumo principas, reiškiantis, kad antstolis... 11. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas savo skundą iš esmės grindžia tuo, kad... 12. CPK 634 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta antstolio pareiga savo iniciatyva imtis... 13. Vykdomosios bylos Nr. ( - ), duomenimis nustatyta, kad antstolė 2019-06-18... 14. Pareiškėjas nurodė, kad antstolė pažeidė CPK 704 straipsnio nuostatas,... 15. CPK 704 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad iki varžytynių paskelbimo... 16. Pareiškėjas nesutinka su antstolės patvarkymu dėl varžytynių atšaukimo,... 17. Areštuoto turto įkainojimo tvarką reglamentuoja CPK 681 straipsnis, pagal... 18. Iš vykdomosios bylos Nr. ( - ), matyti, jog 2017-03-16 turto vertintojo... 19. Pareiškėjas prašo raštu pranešti, kurių CPK ir kitų teisės aktų... 20. CPK 640 straipsnyje įtvirtinta išieškotojo pareiga bendradarbiauti su... 21. Pareiškėjas prašo raštu pranešti apie antrųjų pakartotinių varžytynių... 22. Antstolio veiklos ribas, visų pirma, apibrėžia nustatyta tvarka pateiktas... 23. Be to, pareiškėjas prašo raštu pranešti Kauno apygardos teismui apie... 24. CPK 646 straipsnio 1 dalis, 4 dalis nurodo, jog vykdytinam sprendimui... 25. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad nėra pagrindo... 26. Teisme 2019-07-19 elektroniniu paštu buvo gautas pareiškėjo V. J. skundas... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 510,... 28. pareiškėjo V. J. skundą dėl antstolės L. N. veiksmų atmesti.... 29. Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąsias bylas Nr. ( - ), ir Nr. ( - ),... 30. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti...