Byla 2-862/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Virginijos Čekanauskaitės ir Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus A. M. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. vasario 19 d. nutarties, kuria patvirtintas restruktūrizavimo planas, civilinėje byloje Nr. B2-903-259/2010 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Artapolas“ vadovo M. V. pareiškimą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Artapolas“ dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Kauno apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 3 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „Artapolas“ restruktūrizavimo bylą, nustatė 4 mėn. terminą, pradedant skaičiuoti nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, parengti ir pateikti teismui įmonės restruktūrizavimo planą (b. l. 10-12); 2010 m. sausio 4 d. nutartimi (b. l. 22-25) patvirtino kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, o administratoriaus ginčijamų kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimo klausimą nutarė spręsti kituose posėdžiuose.

4Atsakovo RUAB „Artapolas“ administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ įgaliotas asmuo K. S. 2010 m. vasario 18 d. pateikė prašymą (b. l. 108) patvirtinti papildytą ir patikslintą RUAB „Artapolas“ restruktūrizavimo planą, kuriam pritarė kreditorių komitetas, sudarantis 80,02 % visų teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumos (b. l. 109-112).

5Kauno apygardos teismas 2010 m. vasario 19 d. nutartimi (b. l. 156-157) minėtą prašymą tenkino ir patvirtinto RUAB „Artapolas“ restruktūrizavimo planą laikotarpiui iki 2013 m. gruodžio 31 d., o restruktūrizavimo plano įgyvendinimo laikotarpiu įmonės administratoriumi skyrė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

6Kreditorius A. M. atskiruoju skundu (b. l. 175-177) prašo panaikinti Kauno apygardos teismas 2010 m. vasario 19 d. nutartį. Atskirąjį skundą motyvuoja tuo, kad 2010 m. vasario 11 d., kai kreditorių komitetas pritarė reorganizavimo planui, ne visi potencialūs kreditoriai buvo įrašyti į tikrųjų kreditorių sąrašus ir ne visi jų reikalavimai buvo patvirtinti teismo. Skundžiama nutartis yra neteisėta, nes negalima tiksliai nustatyti kreditorių, kurie pritarė restruktūrizavimo planui, finansinių reikalavimų procentinės išraiškos, o potencialių kreditorių teisės ir įstatymo saugomi interesai balsavimo dėl restruktūrizavimo plano tvirtinimo metu neturi būti ignoruojami.

7Pareiškėjas RUAB „Artapolas“ vadovas M. V. atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l. 183-186) skundo nepripažįsta ir prašo Kauno apygardos teismas 2010 m. vasario 19 d. nutartį palikti nepakeistą. Teigia, kad pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką (2010 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-281/2010) teismas turi įvertinti kiekvieno potencialaus kreditoriaus pareikšto reikalavimo pagrįstumą. Tik įsiteisėjus teismo nutarčiai, kuria patvirtinti įmonės kreditorių turtiniai reikalavimai, potencialūs kreditoriai tampa tikraisiais ir įgyja teisę spręsti įmonės restruktūrizavimo plano projekto tvirtinimo klausimą. Tai paaiškintina tuo, kad vieno iš svarbiausių restruktūrizavimo procese sprendimų negali būti patikėtas asmenims, kurių reikalavimai galbūt nebus patvirtinti. Tad potencialūs kreditoriai nurodomi restruktūrizavimo plane, tačiau balsavimo teisę turi tik tikrieji kreditoriai. Pareiškėjas pažymi tai, kad ginčas tarp atsakovo ir kreditorių kilo ne dėl viso pareikšto finansinio reikalavimo, bet dėl jo dalies, daugiausia delspinigių ir palūkanų. Taigi restruktūrizavimo plano tvirtinimo metu dalies nepatvirtintų reikalavimų potencialūs kreditoriai kartu buvo ir dalies teismo patvirtintų reikalavimų tikrieji kreditoriai, turintys balsavimo teisę ir išreiškę savo nuomonę dėl restruktūrizavimo plano. Pasak pareiškėjo, ginčijamų finansinių reikalavimų procentinė išraiška neturės esminės reikšmės balsavimui dėl restruktūrizavimo plano, nes už plano patvirtinimą balsavo kreditoriai, kurių reikalavimai sudaro daugiau nei 80 % visų restruktūrizuojamos įmonės patvirtintų finansinių reikalavimų.

8Atskirasis skundas atmestinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas, taip pat patikrinimas, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies, analizuodamas atskirajame skunde (jeigu pateiktas - atsiliepime į jį) nurodytus motyvus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

10Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

11Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinės bylos medžiagą, įvertinusi skundo ir atsiliepimo į jį argumentus, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė LR įmonių restruktūrizavimo įstatymo nuostatų, susijusių su restruktūrizavimo plano tvirtinimu, todėl šiuo aspektu priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurią panaikinti ar pakeisti, remiantis atskirojo skundo motyvais, nėra įstatyme numatytų pagrindų.

12Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad 2010 m. sausio 14 d. įvyko RUAB „Artapolas“ kreditorių susirinkimas. Šiame kreditorių susirinkime dalyvavo kreditoriai, kurių reikalavimų suma sudaro 96,63 % teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų bendros reikalavimų sumos. Kreditorių susirinkimas kvalifikuota ne mažesne negu ¾ balsų dauguma, kaip to reikalauja ĮRĮ 20 straipsnio 3 dalies 2 punktas, išrinko kreditorių komitetą, susidedantį iš 5 narių: po vieną atstovą iš UAB SEB lizingas, AB SEB banko, UAB „Aglaja“, UAB „Infasta“ ir M. V. , ir perdavė kreditorių komitetui visas kreditorių susirinkimo teises, numatytas ĮRĮ (ĮRĮ 20 str. 3 d. 2 ir 9 p., 22 str. 1 d.) (b. l. 28-36). Pagal ĮRĮ 22 straipsnio 7 dalį kreditorių komiteto nutarimas laikomas priimtu, jei už jį balsuoja daugiau nei pusė kreditorių komiteto narių, t. y. užtenka paprastos balsų daugumos. RUAB „Artapolas“ kreditorių komitetas 2010 m. vasario 11 d. posėdyje vienbalsiai nutarė pritarti administratoriaus pateiktam patikslintam ir papildytam įmonės restruktūrizavimo planui (b. l. 109-112).

13Susiklosčius nurodytai situacijai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad, nepriklausomai nuo to, ar įmonės kreditorių statusas pasikeis iš potencialių į tikruosius, teismui patvirtinus jų finansinius reikalavimus, jie vis tiek neturės teisės būti išklausyti ir pasisakyti balsuojant kreditorių susirinkime tiesiogiai, nes atstovauti visų įmonės kreditorių interesams pavesta kreditorių komitetui (ĮRĮ 22 str. 5 d.), todėl nepagrįstas apelianto motyvas, jog skundžiama nutartis pažeidžia potencialių kreditorių teises ir tai sudaro pagrindą nutartį panaikinti.

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

15Kauno apygardos teismo 2010 m. vasario 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai