Byla 2-281/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Gintaro Pečiulio ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutarties, kuria patvirtintas restruktūrizavimo planas, civilinėje byloje Nr. B2-4046-560/2009 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Sklypas“ direktoriaus ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Sklypas“ dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „Sklypas“ direktorius A. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovui UAB „Sklypas“.

4Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gegužės 22 d. nutartimi iškėlė UAB „Sklypas“ restruktūrizavimo bylą, įmonės restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiui įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Bankrotera“ (dabartinis pavadinimas – UAB „Restrus“).

5RUAB „Sklypas“ administratorius pateikė teismui prašymą patvirtinti RUAB „Sklypas“ restruktūrizavimo planą. Nurodė, kad restruktūrizavimo planui pritarė kreditoriai, kurių reikalavimų suma yra 88,88 procento nuo bendros kreditorių reikalavimų sumos.

6Vilniaus apygardos teismas 2009 m. lapkričio 13 d. nutartimi nutarė prašymą tenkinti; patvirtinti RUAB „Sklypas“ administratoriaus pateiktą RUAB „Sklypas“ restruktūrizavimo planą.

7Teismas nurodė, kad Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 15 straipsnio ketvirtojoje dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimas pritaria įmonės restruktūrizavimo planui, jeigu pripažįsta, kad įgyvendinus pateiktą planą bus atkurtas įmonės mokumas; pritarimui gauti reikia, kad už restruktūrizavimo planą balsuotų kreditoriai, turintys ne mažiau kaip ¾ visų patvirtintų kreditorių bendros reikalavimų sumos.

8Teismas nurodė, kad 2009 m. spalio 30 d. ir 2009 m. lapkričio 2 d. RUAB „Sklypas“ kreditorių susirinkimo protokolas patvirtina, kad kreditoriai, kurių patvirtintų finansinių reikalavimų suma yra 88,88 procentai bendros kreditorių reikalavimų sumos, nutarė pritarti įmonės restruktūrizavimo planui ir įpareigoti administratorių pateikti jį tvirtinti teismui. Teismas konstatavo, kad pateiktas RUAB „Sklypas“ restruktūrizavimo planas atitinka Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 13 straipsnio reikalavimus. Teismas pažymėjo, kad RUAB „Sklypas“ vykdo ūkinę veiklą, siekia atkurti mokumą ir atsiskaityti su savo kreditoriais, todėl šiems tikslams vykdyti ir įgyvendinti būtinas restruktūrizavimo planas. Dėl nurodytų aplinkybių teismas konstatavo, kad RUAB „Sklypas“ restruktūrizavimo planas patvirtintinas.

9Atskiruoju skundu tretysis asmuo Vilniaus apskrities VMI prašo apeliacinės instancijos teismą panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės; pripažinti negaliojančiu RUAB „Sklypas“ kreditorių susirinkimo 2009 m. spalio 30 d. – 2009 m. lapkričio 2 d. nutarimą pritarti RUAB „Sklypas“ restruktūrizavimo planui ir pateikti jį teismui tvirtinti. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

101. Vilniaus apskrities VMI 2009 m. lapkričio 13 d. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą, prašydama pripažinti negaliojančiu RUAB „Sklypas“ 2009 m. spalio 30 d.-2009 m. lapkričio 2 d. kreditorių susirinkimo nutarimą pritarti restruktūrizavimo planui, atsisakyti tvirtinti UAB „Sklypas“ restruktūrizavimo planą ir bylą nutraukti. Teismas nepagrįstai minėtą skundą paliko nenagrinėtu 2009 m. lapkričio 18 d. teisėjo rezoliucija. Teismas, neišnagrinėjęs Vilniaus apskrities VMI 2009 m. lapkričio 13 d. skundo ir patvirtinęs bendrovės restruktūrizavimo planą, pažeidė Vilniaus apskrities VMI teises, neužtikrino Įmonių restruktūrizavimo įstatyme nustatytų įmonių restruktūrizavimo tikslų įgyvendinimo. Be to, minėto Vilniaus apskrities VMI skundo palikimas nenagrinėtu teisėjo rezoliucija prieštarauja CPK nuostatoms, nes pareiškimo palikimo nenagrinėtu klausimas yra išsprendžiamas teismo nutartimi, o ne teisėjo rezoliucija.

112. RUAB „Sklypas“ restruktūrizavimo planas yra paruoštas vadovaujantis nekilnojamojo turto vertinimo duomenimis, kurie yra pasenę ir neatitinka šių dienų ekonominės situacijos Lietuvoje. Be to, restruktūrizavimo plano projekte nenurodytos projektų baigimo datos, nepateikta atsiskaitymo tvarka už atliktus darbus, todėl neaišku, ar įmonė restruktūrizavimo plane nustatytais terminais galės vykdyti savo įsipareigojimus kreditoriams, o įmonės planai, kad kasmet padėtis gerės ir bus didinami pardavimai, nėra pagrįsta įrodymais.

123. Restruktūrizavimo plane nurodyta, kad restruktūrizavimo išlaidos apmokamos iš RUAB „Sklypas“ neįkeisto turto pardavimo pajamų, o tai pažeidžia neįkaito turėtojo kreditorių interesus ir yra naudingas įkaito turėtojui pagrindiniam kreditoriui SEB bankui.

134. RUAB „Sklypas“ nepateikė vertinimo, ką kreditoriai atgautų įmonės bankroto atveju.

145. RUAB „Sklypas“ skolų grąžinimo terminų atidėjimas yra laikoma valstybės pagalba. Pagal Konsoliduotos Europos Sąjungos ir Europos Bendrijos steigimo sutarties, Europos Komisijos komunikato „Bendrijos gairės dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti“ nuostatas, atsižvelgiant į Europos Teisingumo Teismo praktiką ir remiantis dabartiniais procedūros reikalavimais Europos Komisija privalo nurodyti susigrąžinti iš pagalbos gavėjų neteisėtą pagalbą, kuri laikoma su bendrąja rinka nesuderinama pagalba.

156. RUAB „Sklypas“ kreditorių finansiniai reikalavimai kreditorių susirinkimo dienai patvirtinti nebuvo, o teismo argumentas, kad kreditorių sąrašas gali būti pateikiamas teismui tvirtinti vienu metu su visu restruktūrizavimo planu, prieštarauja Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 15 straipsnio 4 punktui. Kreditorių susirinkimo nutarimas pritarti restruktūrizavimo planui laikytinas negaliojančiu, nes jį patvirtino asmenys, neturintys teismo patvirtinto kreditoriaus statuso.

167. Restruktūrizavimo plane numatytų priemonių nepakanka išsaugoti bendrovės veiklą, sumokėti skolas, atkurti mokumą ir išvengti bankroto, todėl teismo nutartis patvirtinti restruktūrizavimo planą pažeidžia Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 15 straipsnį, 24 straipsnio pirmosios dalies 1 punktą.

17Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas RUAB „Sklypas“ prašo apeliacinės instancijos teismą atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartį palikti nepakeistą. Dėl atskirojo skundo argumento, susijusios su kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu, atsakovas nurodo, kad 2009 m. spalio 30 d.-2009 m. lapkričio 2 d. kreditorių susirinkimas buvo sušauktas Įmonių restruktūrizavimo įstatyme nustatyta tvarka ir terminais, Vilniaus apskrities VMI šios aplinkybės neginčija, susirinkime dalyvavo kreditoriai, kurių finansinių reikalavimų suma sudaro 91,35 procento nuo bendros reikalavimų sumos, todėl minėtas susirinkimas Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 21 straipsnio pirmosios dalies prasme laikytinas teisėtu. Dėl atskirojo skundo argumentų, susijusių su restruktūrizavimo plano patvirtinimu, atsakovas nurodo, kad RUAB „Sklypas“ restruktūrizavimo planas visiškai atitinka Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 13 straipsnio nustatytus reikalavimus, todėl teismas pagrįstai jį patvirtino. Pažymi, kad teismas, patvirtindamas įmonės restruktūrizavimo planą, kartu patvirtina ir plane nurodytą įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, kuris yra sudėtinė įmonės restruktūrizavimo plano dalis, ir ši aplinkybė neprieštarauja Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 15 straipsnio ketvirtajai daliai ir nesąlygoja kreditorių susirinkimo nutarimų neteisėtumo.

18Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis panaikintina ir RUAB „Sklypas“ restruktūrizavimo plano patvirtinimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

19Įmonės restruktūrizavimo proceso pagrindinis tikslas – sudaryti prielaidas ir sąlygas atkurti įmonės, kuri turi laikinų turtinių sunkumų, mokumą. Siekiant šio tikslo, restruktūrizavimo procese būtina išlaikyti pusiausvyrą tarp restruktūrizuojamos įmonės bei jos kreditorių, kurie sprendžia pagrindinius klausimus tokiame procese, teisėtų interesų. Restruktūrizuojamos įmonės teisės neturi būti įgyvendinamos jos kreditorių sąskaita, t. y. tokios įmonės kreditorių teisės bei teisėti interesai negali būti ignoruojami. Tačiau, visų pirma, svarbu nustatyti, nuo kurio momento asmuo įgyja kreditoriaus teisinį statusą restruktūrizavimo byloje, ar šis statusas siejamas su turtinės reikalavimo teisės į įmonę pareiškimu (potencialus kreditorius), ar su tokio reikalavimo patvirtinimu teismine tvarka (tikrasis kreditorius). Netinkamai išsprendus šį klausimą, gali būti pažeista pusiausvyra tarp restruktūrizuojamos įmonės bei asmenų, kurie siekia gauti reikalavimų patenkinimą iš įmonės turto ir dalyvauti priimant svarbiausius sprendimus restruktūrizavimo byloje.

20Teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstu atskirojo skundo argumentą, kad, nepatvirtinus kreditorių finansinių reikalavimų BUAB „Sklypas“ restruktūrizavimo byloje, negalėjo būti sprendžiamas BUAB „Sklypas“ restruktūrizavimo plano tvirtinimo klausimas. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau tekste – ĮRĮ) 2 straipsnio penktojoje dalyje pateikiama kreditoriaus sąvoka siejama su turtinių reikalavimų restruktūrizuojamai įmonei pareiškimu, o ne su jų patvirtinimu teismine tvarka, tačiau tai nereiškia, kad asmuo, pareiškęs reikalavimą įmonei, iš karto tampa kreditoriumi ir įgyja visas kreditoriaus teises, o šio reikalavimo pagrįstumo netikrina nei restruktūrizavimo procedūras vykdantis administratorius, nei jas kontroliuojantis teismas. Pažymėtina, kad nuo to momento, kai asmuo įstatymų nustatyta tvarka pareiškia turtinį reikalavimą įmonei, kuriai iškelta restruktūrizavimo byla, jis laikomas potencialiu kreditoriumi, tačiau tikrojo kreditoriaus teisinį statusą ir galimybę disponuoti visomis ĮRĮ įtvirtintomis kreditoriaus teisėmis toks asmuo įgyja tik teismine tvarka patvirtinus jo pareikštą reikalavimą. Tokios išvados darytinos sistemiškai išanalizavus ĮRĮ nuostatas. ĮRĮ 7 straipsnio septintosios dalies 4 punkte įsakmiai nurodoma, jog teismas, priimdamas nutartį iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą, turi nurodyti kreditorių reikalavimų pateikimo įmonės administratoriui terminus, kurie turi būti ne trumpesni kaip 30 ir ne ilgesni kaip 45 kalendorinės dienos. Teismas turi teisę atnaujinti kreditoriaus praleistą terminą turtiniam reikalavimui patvirtinti, jeigu šis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių. ĮRĮ nuostatos tiesiogiai nenustato termino, per kurį teismas turi patvirtinti kreditorių turtinius reikalavimus, tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad kreditorių turtinių reikalavimų tvirtinimo įmonei klausimas sprendžiamas įmonės restruktūrizavimo byloje. Restruktūrizuojamos įmonės administratorius, per teismo nutartyje dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo įmonei nustatytą terminą gavęs restruktūrizuojamos įmonės potencialių kreditorių prašymus dėl turtinių reikalavimų tvirtinimo, turi operatyviai įvertinti jų pagrįstumą ir pateikti teismui prašymą juos tvirtinti ar atmesti. Toks prašymas turi būti pateiktas iki įmonės restruktūrizavimo plano svarstymo kreditorių susirinkime. Įmonės restruktūrizavimo bylą nagrinėjantis teismas turi pareigą įvertinti kiekvieno potencialaus kreditoriaus pareikšto reikalavimo pagrįstumą ir nutartimi išspręsti pareikštų reikalavimų tvirtinimo klausimą. Pažymėtina, kad tik įsiteisėjus teismo nutarčiai, kuria patvirtinti įmonės kreditorių turtiniai reikalavimai, potencialūs kreditoriai tampa tikraisiais ir įgyja teisę spręsti įmonės restruktūrizavimo plano projekto tvirtinimo klausimą. Vieno iš svarbiausių sprendimų priėmimas restruktūrizavimo procese negali būti patikėtas asmenims, kurių reikalavimai, galbūt, nebus patvirtinti teismine tvarka. Priešingu atveju galėtų susidaryti situacija, kai įmonės potencialieji kreditoriai patvirtintų restruktūrizavimo planą, o teismas netvirtintų jų reikalavimų. Tai reikštų, kad įmonės restruktūrizavimo plano tvirtinimo klausimą galėtų spręsti asmenys, kurie iš tiesų nėra įmonės kreditoriai. To nenustato ir ĮRĮ nuostatos. Pagal ĮRĮ 15 straipsnio ketvirtąją dalį įmonės restruktūrizavimo plano tvirtinimo klausimą gali spręsti tik kreditoriai, kurių reikalavimus teismas yra patvirtinęs. Taigi pagal galiojantį teisinį reglamentavimą teismas dar iki įmonės restruktūrizavimo plano tvirtinimo turi patvirtinti kreditorių turtinius reikalavimus įmonei. Būtent šie tikrieji kreditoriai turi teisę spręsti su įmonės tolesniu likimu susijusius klausimus, tarp jų ir restruktūrizavimo plano tvirtinimo klausimą. Pažymėtina, kad tokios pozicijos laikomasi ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. sausio 21 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-202/2010. Bylos duomenys patvirtina, kad RUAB „Sklypas“ administratorius ir RUAB sklypas direktorius 2009 m. spalio 15 d. pateikė teismui prašymą dėl kreditorių ir jų finansinių reikalavimų patvirtinimo (t. 3, b.l. 235), o 2009 m. spalio 26 d. RUAB „Sklypas“ administratorius teismui pateikė prašymą nesvarstyti 2009 m. spalio 15 d. pateikto prašymo, kadangi patvirtinus RUAB „Sklypas“ restruktūrizavimo planą, kartu bus patvirtintas ir RUAB „Sklypas“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas (t. 3, b.l.245). Bylos duomenys patvirtina, kad 2009 m. lapkričio 4 d. teismui buvo pateiktas tvirtinti restruktūrizavimo planas ir iki tos datos kreditorių bei jų finansinių reikalavimų sąrašas teismo nutartimi patvirtintas nebuvo. Dėl to teisėjų kolegija daro išvadą, kad balsavimo už RUAB „Sklypas“ restruktūrizavimo planą, kuris buvo pateiktas teismui tvirtinti, momentu, nebuvo subjektų, galinčių šį veiksmą atlikti. Todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, tvirtindamas RUAB „Sklypas“ restruktūrizavimo planą, nepagrįstai nurodė, jog 2009 m. spalio 30 d. ir 2009 m. lapkričio 2 d. RUAB „Sklypas“ kreditorių susirinkimo protokolas patvirtina, kad kreditoriai, kurių patvirtintų finansinių reikalavimų suma yra 88,88 procentai bendros kreditorių reikalavimų sumos, nutarė pritarti įmonės restruktūrizavimo planui ir įpareigoti administratorių pateikti jį tvirtinti teismui ir kad yra pagrindas konstatuoti, jog RUAB „Sklypas“ restruktūrizavimo planas atitinka įstatymo reikalavimus. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad pirmosios instancijos teismas, patvirtino RUAB „Sklypas“ restruktūrizavimo planą, nesant patvirtinto kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašo, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias restruktūrizavimo plano tvirtinimo momentą (CPK 329 str. 1 d., 338 str.). Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliacinės instancijos teismas neturi įgaliojimų spręsti įstatymų leidėjo pirmosios instancijos teismui priskirtų klausimų. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis panaikintina ir RUAB „Sklypas“ restruktūrizavimo plano patvirtinimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

22Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartį panaikinti ir RUAB „Sklypas“ restruktūrizavimo plano patvirtinimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas UAB „Sklypas“ direktorius A. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu... 4. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gegužės 22 d. nutartimi iškėlė UAB... 5. RUAB „Sklypas“ administratorius pateikė teismui prašymą patvirtinti RUAB... 6. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. lapkričio 13 d. nutartimi nutarė prašymą... 7. Teismas nurodė, kad Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 15 straipsnio... 8. Teismas nurodė, kad 2009 m. spalio 30 d. ir 2009 m. lapkričio 2 d. RUAB... 9. Atskiruoju skundu tretysis asmuo Vilniaus apskrities VMI prašo apeliacinės... 10. 1. Vilniaus apskrities VMI 2009 m. lapkričio 13 d. skundu kreipėsi į... 11. 2. RUAB „Sklypas“ restruktūrizavimo planas yra paruoštas vadovaujantis... 12. 3. Restruktūrizavimo plane nurodyta, kad restruktūrizavimo išlaidos... 13. 4. RUAB „Sklypas“ nepateikė vertinimo, ką kreditoriai atgautų įmonės... 14. 5. RUAB „Sklypas“ skolų grąžinimo terminų atidėjimas yra laikoma... 15. 6. RUAB „Sklypas“ kreditorių finansiniai reikalavimai kreditorių... 16. 7. Restruktūrizavimo plane numatytų priemonių nepakanka išsaugoti... 17. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas RUAB „Sklypas“ prašo... 18. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, Vilniaus apygardos teismo 2009 m.... 19. Įmonės restruktūrizavimo proceso pagrindinis tikslas – sudaryti prielaidas... 20. Teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstu atskirojo skundo argumentą, kad,... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 22. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartį panaikinti ir RUAB...