Byla 2-541/2006

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens (kreditoriaus) uždarosios akcinės bendrovės ,,Vevira“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. rugpjūčio 23 d. nutarties, kuria prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkintas iš dalies, civilinėje byloje Nr. B2-356-45/06 pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus miesto skyriaus ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Revi“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Vilniaus apygardos teismo 2005 m. kovo 17 d. nutartimi UAB ,,Revi“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirta UAB ,,Būrai“, 2006 m. kovo 23 d. nutartimi UAB ,,Revi“ pripažinta bankrutavusia, paskelbta likviduojama dėl bankroto.

5Trečiasis asmuo Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, gindamas savo, kaip kreditoriaus, interesus UAB „Revi“ bankroto byloje bei viešąjį interesą, kreipėsi į teismą su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones: 1) uždrausti kreditoriui UAB „Vevira“ kreditorių susirinkimuose balsuoti klausimais, susijusiais su civilinių bylų, kuriose nagrinėjami UAB „Vevira“ ir UAB „Revi“ turto perleidimo sandoriai, eiga; 2) uždrausti kreditoriui UAB „Vevira“ kreditorių susirinkimuose balsuoti klausimais, susijusiais su bankroto administratoriaus ir/ar kreditorių susirinkimo pirmininko pakeitimu iki bus išnagrinėtos civilinės bylos ir byla dėl tyčinio bankroto.

6Trečiasis asmuo nurodė, kad pagal BUAB „Revi“ administratoriaus UAB „Būrai“ įgalioto asmens Rimanto Žiemelio ieškinius dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir skolų išieškojimo Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos šios bylos: 1) civilinė byla Nr. 2-1020-28/06 dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais tarp UAB „Revi“, UAB „Vevira“ bei UAB „NORD/LB Lizingas“ už 546 161,22 Lt sumą; 2) civilinė byla Nr. 2-2572-39/2005 dėl 270 000 Lt skolos išieškojimo iš UAB ,,Vevira“ ir R. S. pagal nepagrįstai sudarytą patalpų pirkimo-pardavimo sutartį tarp UAB „Revi“ ir UAB „Vevira“; 3) civilinė byla Nr. 2-2935-39/2005 dėl įmonei padarytos žalos (888 221,22 Lt) išieškojimo iš S. S.; 4) civilinė byla Nr. 2-1768-45/06 dėl patalpų pirkimo - pardavimo sandorio tarp UAB „Revi“ ir UAB „Vevira“pripažinimo negaliojančiu.

7Trečiasis asmuo nurodė, kad 2006 m. rugpjūčio 17 d. sušauktame BUAB „Revi“ kreditorių susirinkime UAB „Vevira“ inicijavo administratoriaus ir kreditorių susirinkimo pirmininko pakeitimą. Nesurinkus pakankamo balsų skaičiaus, bus kviečiamas pakartotinis kreditorių susirinkimas. Trečiojo asmens nuomone, UAB „Vevira“ tikrasis tikslas yra apginti savo, kaip BUAB „Revi“ skolininko ir asmens, galimai privedusio UAB „Revi“ prie tyčinio bankroto, interesus. Pažymėjo, kad kreditorius UAB „Vevira“ trukdo BUAB „Revi“ bankroto administratoriui vykdyti pareigas, stabdo ir apsunkina bankroto proceso eigą, piktnaudžiauja savo, kaip BUAB „Revi“ kreditoriaus, teisėmis, turėdamas teisei ir kitų kreditorių interesams priešingus tikslus, varžo ir daro žalą kitų kreditorių teisėms ir interesams. Trečiasis asmuo nurodė, kad yra rizika, jog tokie pažeidimai tęsis ir toliau, dėl ko kreditoriams gali būti padaryta nepataisoma žala (pakeitus pirmininką bei administratorių sandorių ginčijimas gali būti nutrauktas arba sudarytos nepalankios kreditoriams taikos sutartys).

8Vilniaus apygardos teismas 2006 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino iš dalies: sustabdė BUAB ,,Revi“ kreditoriaus UAB ,,Vevira“ balsavimo teises kreditorių susirinkimuose klausimais, susijusiais su Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamomis civilinėmis bylomis Nr. 2-1020-28/06, Nr. 2-2572-39/05, Nr. 2-2935-39/05, Nr. 2-1768-45/06, iki jos bus išnagrinėtos. Teismas tenkino trečiojo asmens prašymą, vadovaudamasis sąžiningumo, teisingumo principais ir siekdamas skaidrios bankroto procedūros vykdymo.

9Kreditorius UAB ,,Vevira“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2006 m. rugpjūčio 23 d. nutarties dalį, kuria BUAB ,,Revi“ kreditoriui UAB ,,Vevira“ pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Nurodo šiuos argumentus:

101. Skundžiamoje nutartyje nėra laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo pagrindimo motyvų (CPK 291 str. 1 d. 1 p.), todėl nutartis naikintina CPK 329 str. 2 d. 4 p. pagrindu.

112. Nutartyje nėra jokių argumentų, kad kreditoriaus UAB ,,Vevira“ balsavimas kreditorių susirinkimuose dėl minėtų civilinių bylų kaip nors galėtų įtakoti likusių kreditorių neturtines ar turtines teises. Neargumentuotas savaiminis konstatavimas, kad UAB ,,Vevira“ gali siekti pakenkti likusiems BUAB ,,Revi“ kreditoriams, pažeidžia UAB ,,Vevira“ sąžiningumo prezumpciją.

123. Kreditoriaus UAB ,,Vevira“ nepagrįstas balsavimo teisių suvaržymas negali būti traktuojamas kaip likusiųjų kreditorių teisių apsauga, nes kreditorių interesų gynyba yra numatyta ĮBĮ 24 straipsnio penktojoje dalyje, įtvirtinančioje teisę kreditoriams skųsti kreditorių susirinkimo nutarimus, jeigu jie laiko priimtus nutarimus neteisėtais.

134. Teismas, sustabdydamas didžiausią kreditorinį reikalavimą turinčio kreditoriaus balsavimo teises, pažeidė kreditorių lygybės principą bankroto byloje.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo Vilniaus apygardos teismo 2006 m. rugpjūčio 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

15Atskirasis skundas netenkintinas.

16Bankroto bylų nagrinėjimo ypatumus nustato Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas. Bankroto bylos esmė – bankrutuojančios įmonės kreditorių teisių gynimas, siekiant patenkinti visų, o ne pavienių kreditorių, interesus, tuo tikslu išviešinant nemokaus skolininko turimas skolas ir finansines galimybes joms padengti bei kartu sudarant sąlygas visiems kreditoriams maksimaliai patenkinti savo reikalavimus iš bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto. Kad būtų užtikrintas tokių reikalavimų patenkinimas, įmonės administratorius privalo kontroliuoti visą bankrutuojančios įmonės turtą, iš kurio galimas kreditorių reikalavimų tenkinimas. Kreditorių teisės bankroto byloje įtvirtintos Įmonių bankroto įstatymo 21 straipsnyje. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas bankroto byloje nagrinėjamas CPK nustatyta tvarka. Pagal CPK 144 straipsnio pirmąją dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Kiekvienu atveju asmens prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nurodytas aplinkybes apie grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui turi įvertinti teismas (CPK 185 str.).

17Laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas yra nustatytas CPK 145 straipsnyje. Šio straipsnio pirmosios dalies 6 punkte yra numatyta laikinoji apsaugos priemonė – draudimas atsakovui dalyvauti tam tikruose sandoriuose arba imtis tam tikrų veiksmų. Pirmosios instancijos teismas, sustabdydamas kreditoriaus UAB ,,Vevira“ balsavimo teises kreditorių susirinkimuose klausimais, susijusiais su Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamomis civilinėmis bylomis Nr. 2-1020-28/06, Nr. 2-2572-39/05, Nr. 2-2935-39/05, Nr. 2-1768-45/06, iki jos bus išnagrinėtos, pritaikė šią laikinąją apsaugos priemonę.

18Bylos duomenimis kreditorius UAB ,,Vevira“, Vilniaus apygardos teismo 2006 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi padidinus jo finansinį reikalavimą 4 543,39 Lt suma (t. 1; b. l. 286), turi daugumą balsų (51,78 proc.) BUAB ,,Revi“ kreditorių susirinkime. Tai leidžia jam įtakoti kreditorių susirinkimo priimamus nutarimus, kadangi kreditorių susirinkimo nutarimai priimami balsų dauguma (ĮBĮ 24 str. 1 d.). Iškėlus bankroto bylą UAB ,,Revi“, bankroto administratoriaus UAB ,,Būrai“ įgaliotas asmuo R. Žiemelis Vilniaus apygardos teisme pareiškė keletą ieškinių, susijusių su BUAB ,,Revi“ kreditoriumi UAB ,,Vevira“ ir jos vadovu S. S., dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir skolų išieškojimo (t. 1, b. l. 267-269). Kreditoriaus UAB ,,Vevira“ akcininkas ir direktorius S. S. yra UAB ,,Revi“ akcininkas, iki bankroto bylos iškėlimo UAB ,,Revi“ buvęs jos vadovu. Kreditorius UAB ,,Vevira“ šiuo metu yra perėmęs eilės kreditorių reikalavimų teises už mažesnę kainą (t. 1, b. l. 174-176). Tokie buvusio BUAB ,,Revi“ direktoriaus ir dabartinio UAB ,,Vevira“ direktoriaus S. S. veiksmai patvirtina, jog UAB ,,Vevira“ siekė tapti pagrindiniu BUAB ,,Revi“ kreditoriumi, galinčiu lemti priimamus kreditorių susirinkimo nutarimus ir bankroto bylos eigą. Tuo tarpu iš bylos medžiagos matyti, kad bankroto administratorius yra kreipęsis į Vilniaus apygardos teismą dėl BUAB ,,Revi“ tyčinio bankroto nustatymo (t. 1, b. l. 244-247). Todėl, teisėjų kolegijos nuomone, uždraudimas kreditoriui UAB ,,Vevira“ balsuoti BUAB ,,Revi“ kreditorių susirinkimuose klausimais, susijusiais su anksčiau paminėtomis civilinėmis bylomis, yra būsimo teismo sprendimo įvykdymą šioje byloje užtikrinanti laikinoji apsaugos priemonė, padėsianti išvengti interesų konflikto ir užtikrinsianti maksimaliai visų bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimų patenkinimą.

19Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentu, kad skundžiama teismo nutartis yra nemotyvuota. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad teismo sprendimą (nutartį) CPK 239 straipsnio 2 dalies 4 punkto pagrindu galima panaikinti tik kai jame arba visai nėra motyvų, arba iš jame esančių argumentų negalima padaryti logiškos išvados, kodėl teismas taip nusprendė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000 m. kovo 8 d. nutartis c.b. A. G. v. S. P. ir kt., bylos Nr. 3K-3-271/2000; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000 m. gegužės 3 d. nutartis c.b. UAB „Pozicija“ v. AB „Lietuvos draudimas“, bylos Nr. 3K-3-486/2000). Iš skundžiamos nutarties matyti, kad teismas, taikydamas laikinąją apsaugos priemonę, nurodė motyvą, jog tenkino trečiojo asmens prašymą, vadovaudamasis sąžiningumo, teisingumo principais ir siekdamas skaidrios bankroto procedūros, todėl remiantis CPK 329 straipsnio antrosios dalies 4 punkte numatytu pagrindu naikinti skundžiamą nutartį nėra pagrindo.

20Atskirajame skunde apeliantas nurodo, jog Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio penktojoje dalyje yra įtvirtinta teisė kreditoriams skųsti kreditorių susirinkimo nutarimus, jeigu jie laiko priimtus nutarimus neteisėtais. Tačiau, atsižvelgiant į bankroto bylų nagrinėjimo specifiką, siekiant bankroto proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo, šiuo atveju, kilus pagrįstoms abejonėms, kad kreditorius UAB ,,Vevira“, sprendžiant klausimus, susijusius su iškeltomis civilinėmis bylomis dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir skolų išieškojimo, gali įtakoti sau palankia linkme kreditorių susirinkimų nutarimus, yra tikslingiau taikyti laikinąją apsaugos priemonę kaip prevencinę priemonę ir uždrausti kreditoriui UAB ,,Vevira“ balsuoti kreditorių susirinkimuose klausimais, susijusiais su Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamomis civilinėmis bylomis Nr. 2-1020-28/06, Nr. 2-2572-39/05, Nr. 2-2935-39/05, Nr. 2-1768-45/06, iki jos bus išnagrinėtos.

21Remdamasi išdėstytais motyvais teisėjų kolegija sprendžia, jog atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

23Vilniaus apygardos teismo 2006 m. rugpjūčio 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. Vilniaus apygardos teismo 2005 m. kovo 17 d. nutartimi UAB ,,Revi“ iškelta... 5. Trečiasis asmuo Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija,... 6. Trečiasis asmuo nurodė, kad pagal BUAB „Revi“ administratoriaus UAB... 7. Trečiasis asmuo nurodė, kad 2006 m. rugpjūčio 17 d. sušauktame BUAB... 8. Vilniaus apygardos teismas 2006 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi prašymą dėl... 9. Kreditorius UAB ,,Vevira“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 10. 1. Skundžiamoje nutartyje nėra laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo... 11. 2. Nutartyje nėra jokių argumentų, kad kreditoriaus UAB ,,Vevira“... 12. 3. Kreditoriaus UAB ,,Vevira“ nepagrįstas balsavimo teisių suvaržymas... 13. 4. Teismas, sustabdydamas didžiausią kreditorinį reikalavimą turinčio... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo Vilniaus apygardos teismo... 15. Atskirasis skundas netenkintinas.... 16. Bankroto bylų nagrinėjimo ypatumus nustato Lietuvos Respublikos įmonių... 17. Laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas yra nustatytas CPK 145 straipsnyje.... 18. Bylos duomenimis kreditorius UAB ,,Vevira“, Vilniaus apygardos teismo 2006 m.... 19. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nesutinka su apelianto... 20. Atskirajame skunde apeliantas nurodo, jog Įmonių bankroto įstatymo 24... 21. Remdamasi išdėstytais motyvais teisėjų kolegija sprendžia, jog atskirojo... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 23. Vilniaus apygardos teismo 2006 m. rugpjūčio 23 d. nutartį palikti...