Byla 2-852/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danutės Milašienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Techninis modelis“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 25 d. nutarties, kuria prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-3724-450/2010 pagal bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Techninis modelis“ ieškinį atsakovui Nordea Bank Plc Finland Lietuvos skyriui dėl laidavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovas BUAB „Techninis modelis“ kreipėsi į teismą ir ieškiniu prašė pripažinti negaliojančiomis 2007-09-03 laidavimo sutartis Nr. LKK 07/09/13D, Nr. LKK 07/0914D, Nr. LKK 07/09/15D, Nr. LKK 07/09/16D, Nr. LKK 07/0917D, Nr. LKK 07/09/18D nuo sudarymo momento. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos: uždrausti Nordea Bank Finland Plc (AB) balsuoti kreditorių susirinkimuose klausimais, susijusiais su bankroto administratoriaus atleidimu, pakeitimu ir pavadavimu, kreditorių susirinkimo pirmininko skyrimu, kreditorių komiteto sudarymu. Be to, ieškovas prašė uždrausti kreditoriui Nordea Bank Finland Plc (AB) ginti savo interesus kreditorių susirinkimuose dėl ieškinio dėl laidavimo sutarčių ginčijimo palaikymo iki bus išnagrinėta byla dėl laidavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis. Nurodė, jog atsakovas Nordea Bank Finland Plc (AB), turėdamas daugumą balsų BUAB „Techninis modelis“ kreditorių susirinkime, gali įtakoti kreditorių susirinkimo priimamus nutarimus ir taip apriboti kitų BUAB „Techninis modelis“ kreditorių teises. Atsakovas, spręsdamas klausimus, susijusius su iškelta civiline byla dėl laidavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, gali įtakoti sau palankia linkme kreditorių susirinkimo nutarimus. Pripažinus laidavimo sutartis negaliojančiomis, atsakovas netektų kreditorinių reikalavimų BUAB „Techninis modelis“ bankroto byloje, o priešingu atveju, užsitęstų BUAB „Techninis modelis“ bankroto procesas, kadangi būtų iš esmės pažeistos visų BUAB „Techninis modelis“ kreditorių teisės.

5Vilniaus apygardos teismas 2010 m. vasario 25 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Teismas konstatavo, jog pagrindinis ieškovo argumentas, kuriuo remiantis grindžiamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, yra tas, jog ieškovui palankaus teismo sprendimo atveju, atsakovas Nordea Bank Finland Plc (AB) neliktų kreditoriumi BUAB „Techninis modelis“ bankroto byloje, todėl laikinąsias apsaugos priemones būtina taikyti jau ieškinio priėmimo stadijoje, tačiau, pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad apriboti atsakovo Nordea Bank Finland Pls (AB) teises BUAB „Techninis modelis“ bankroto byloje nėra pagrindo. Teismas nurodė, kad iš teismų informacinės sistemos LITEKO matyti, jog Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 24 d. nutartimi BUAB „Techninis modelis“ bankroto byloje buvo patvirtintas Nordea Bank Finland Plc kreditorinis reikalavimas 6.478.942,40 Lt sumai BUAB „Techninis modelis“ atžvilgiu ir Nordea Bank Finland Plc įtrauktas su nurodyto dydžio kreditoriniu reikalavimu į BUAB „Techninis modelis“ kreditorių sąrašą (minėta nutartis įsiteisėjusi). Tai, jog ieškovas ginčija laidavimo sutartis, kurių pagrindu ir buvo patvirtintas atsakovo Nordea Bank Finland Plc kreditorinis reikalavimas BUAB „Techninis modelis“ atžvilgiu, nėra pagrindas uždrausti atsakovui Nordea Bank Finland Plc (AB) įgyvendinti savo, kaip BUAB „Techninis modelis“ kreditoriaus, teises, kurios jam suteiktos įstatymu (LR Įmonių bankroto įstatymo 21 str.). Teismo vertinimu, ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės apsunkintų BUAB „Techninis modelis“ bankroto procesą, sudarytų sąlygas bankroto proceso vilkinimui, kas prieštarautų bankroto proceso tikslams bei kitų BUAB „Techninis modelis“ kreditorių teisėms ir teisėtiems interesams, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (LR CPK 3 str.), teismas padarė išvadą, jog ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

6Atskiruoju skundu BUAB „Techninis modelis“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 25 d. nutartį panaikinti bei tenkinti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nurodo šiuos argumentus:

71. BUAB „Techninis projektas“ bankroto byloje patvirtintas 6 478 942,40 Lt atsakovo reikalavimas, o visų likusių kreditorių finansinių reikalavimų suma yra 5 600 071,94, kas reiškia, kad atsakovas turi balsų daugumą kreditorių susirinkime ir gali įtakoti kreditorių susirinkimo priimamus nutarimus.

82. Kadangi pareikštas reikalavimas dėl laidavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, tai atsakovo kreditorinis reikalavimas ginčytinas.

93. Laikinosios apsaugos priemonės atsakovo atžvilgiu pritaikymas nereikštų atsakovo, kaip BUAB „Techninis projektas“ kreditoriaus teisių netekimo, o jos būtų tik laikinai suvaržytos iki bus išspręstas laidavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis klausimas (atsakovas iš BUAB „Techninis projektas“ kreditorių sąrašo nebūtų išbrauktas).

104. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, taps neįmanomas BUAB „Techninis projektas“ teisių ir teisėtų interesų gynimas, nes atsakovas, turėdamas daugumą balsų ieškovo kreditorių susirinkime, galėtų nuspręsti įpareigoti bankroto administratorių atsisakyti ieškinio.

115. Pagal teismų praktiką taikant CPK 145 straipsnio 1 dalies 6 punkte numatytas laikinąsias apsaugos priemones, siekiant patenkinti visų, o ne pavienių kreditorių interesus, teismai pagrįstai riboja bankrotų bylų dalyvių teises iki teisme bus išnagrinėtas ginčas, turintis tam tikrą reikšmę bankroto byloje (Lietuvos apeliacinio teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 2-778/2008, 2-149/2008, 2-202/2007, 2-425/2006).

126. Ieškinio patenkinimas reikštų atsakovo kreditorinio reikalavimo atsakovo atžvilgiu netekimą, o analogiška situacija Lietuvos apeliaciniame teisme buvo išnagrinėta civilinėje byloje Nr. 2-541/2006, kuomet teismas pritaikė laikinąją apsaugos priemonę ir sustabdė kreditoriaus UAB „Vevira“ balsavimo teises kreditorių susirinkimuose klausimais, susijusiais su konkrečiomis nagrinėjamomis bylomis.

137. Pirmosios instancijos teismas nenurodė kokiu būdu, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, galėtų būti vilkinamas bankroto procesas. Tuo tarpu, ieškovo nuomone, bankroto procesas konkrečiu atveju nebūtų sustabdytas, o būtų apribotos tik atsakovo teisės spręsti tam tikrus klausimus.

148. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, o vėliau patenkinus ieškinį, būtų pažeistos visų kitų BUAB „Techninis modelis“ kreditorių teisės, o taip pat tai dar labiau užvilkintų bankroto procesą, nes kiti kreditoriai pradėtų ginčyti bankroto proceso metu priimtų sprendimų teisėtumą ir panašiai, o tai iš esmės reikštų ilgą pakartotinį bankroto procesą. Tokiu būdu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės atitiktų ekonomiškumo principą.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 25 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad atsakovo kreditorinis reikalavimas yra patvirtintas teismo, galiojantis ir nenuginčytas, o prašomomis taikyti laikinosiomis apsaugos priemonėmis būtų paneigiamos kreditoriaus galimybės apginti savo teises. Atitinkamai siekį eliminuoti banką kaip pagrindinį kreditorių patvirtina ir 2009 m. rugpjūčio 27 d. sušauktas kreditorių susirinkimas, kurio metu buvo sudarytas kreditorių komitetas iš penkių narių, o susirinkimo pirmininku ir kreditorių komiteto pirmininku buvo išrinktas kreditoriaus, turinčio vos 3,14 procentų teismo patvirtintų reikalavimų sumos, atstovas. Tokiu būdu bankas neturi galimybių ginti savo teisių ir interesų bankroto procese (ĮBĮ 21 str. 2 d. 1 p.), nes ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalies nuostata tokiu atveju netaikoma, o prašomomis taikyti laikinosiomis apsaugos priemonėmis banko teisės būtų dar labiau pažeistos. Tuo tarpu ieškovo reikalavimai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra grindžiami tik prielaidomis dėl nesąžiningų banko veiksmų, kurių nėra nustatyta. Be to, jeigu būtų priimti neteisėti kreditorių susirinkimo sprendimai, juos kiti kreditoriai galėtų skųsti ĮBĮ 21 str. 1 d. 3 p. numatyta tvarka. Atitinkamai nėra jokios grėsmės būsimo teismo sprendimo neįvykdymui, o jokių konkrečių tai sąlygojančių aplinkybių ieškovas taip pat nenurodo. Pritaikius prašomas laikinąsias apsaugos priemones, bankroto procedūros būtų praktiškai sustabdytos, o tai neatitiktų bankroto proceso tikslų, nes atsižvelgiant į ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalies nuostatas, iš esmės negalėtų būti priimti jokie kreditorių susirinkimo nutarimai (atsakovas turi daugiau kaip 50 procentų balsų). Atsakovas taip pat pažymi, kad reikalavimą dėl laidavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ieškovas kildina iš 2010 m. vasario 17 d. Vilniaus apygardos teisme pareikšto priešieškinio civilinėje byloje Nr. 2-3039-585/2010, tačiau minėtas priešieškinis dar net nėra priimtas. Be to, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, būtų pažeistas ir šalių interesų pusiausvyros principas, nes BUAB „Techninis modelis“ kreditoriai negalėtų įgyvendinti savo teisių bankroto byloje, o bankrutuojanti įmonė įgytų galimybę vilkinti bankroto procesą. Apeliantas remiasi teismų praktika, sukurta ne analogiškose bylose, todėl konkrečiu atveju netaikytina.

16Atskirasis skundas netenkinamas.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

18Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatomis, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu, jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti būsimo procesinio teismo sprendimo byloje realų ir tinkamą įvykdymą. CPK 145 straipsnio 1 dalies 6 punkte numatyta, kad laikinąja apsaugos priemone gali būti draudimas atsakovui dalyvauti tam tikruose sandoriuose arba imtis tam tikrų veiksmų. Atitinkamai ieškovas BUAB „Techninis modelis“ prašo uždrausti Nordea Bank Finland Plc (AB) balsuoti kreditorių susirinkimuose klausimais, susijusiais su bankroto administratoriaus atleidimu, pakeitimu ir pavadavimu, kreditorių susirinkimo pirmininko skyrimu, kreditorių komiteto sudarymu, o taip pat uždrausti kreditoriui Nordea Bank Finland Plc (AB) ginti savo interesus kreditorių susirinkimuose dėl ieškinio dėl laidavimo sutarčių ginčijimo palaikymo iki bus išnagrinėta byla dėl laidavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis.

19Tačiau, visų pirma, pažymėtina, kad nors BUAB „Techninis projektas“ administratorius visuomet ginčijo Nordea Bank Finland Plc kreditorinį reikalavimą (ĮBĮ 26 str. 4 d.), tačiau ginčytas kreditorinis reikalavimas Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 24 d. nutartimi buvo patvirtintas, o Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. gruodžio 3 d. nutartimi minėta Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 24 d. nutartis buvo palikta nepakeista. Tokiu būdu Nordea Bank Finland Plc kreditorinio reikalavimo klausimas šiuo metu yra išspręstas, o atsakovas gali pilnai naudotis ĮBĮ 24 straipsnio 2 dalyje numatytomis teisėmis. Tuo tarpu ieškovas prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir apriboti atsakovo kaip kreditoriaus teises balsuojant atskirais klausimais kreditorių susirinkimuose. Tačiau, teisėjų kolegijos nuomone, toks ieškovo prašymas yra visiškai nesuderinamas su bankroto proceso esme ir kreditorių teisių gynimu šiame procese, nes vieno iš kreditorių, kurio reikalavimą teismas yra patvirtinęs, teisių apribojimas vien todėl, kad ieškovas (įsiteisėjus nutarčiai dėl kreditoriaus Nordea Bank Finland Plc reikalavimo patvirtinimo) pradėjo ginčyti kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo pagrindą (laidavimo sutartis; b. l. 1-9) akivaizdžiai pažeistų ieškovo kreditoriaus Nordea Bank Finland Plc, kurio reikalavimą teismas patvirtino, teises. Atitinkamai, nors iš atskirojo skundo argumentų galima spręsti, kad ieškovas baiminasi, jog atsakovas, kurio reikalavimas sudaro daugiau kaip pusę visų teismo patvirtintų reikalavimų, galėtų elgtis kitaip negu, ieškovo nuomone, reikėtų siekiant apginti visų kreditorių interesus, tačiau jokių tai patvirtinančių duomenų nėra. Be to, kaip jau minėta, laikinosios apsaugos priemonės taikomos, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomu, tačiau nagrinėjamu atveju aišku, kad laidavimo sutarčių pripažinimas negaliojančiomis (b. l. 1-9), visų pirma, būtų pagrindas kreiptis į bankroto bylą nagrinėjantį teismą dėl kreditorinių reikalavimų patikslinimo (ĮBĮ 26 str. 1 d.).

20Atitinkamai vadovaujantis LR Konstitucinio teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimu, precedento galią turi tik tokie ankstesni teismų sprendimai, kurie buvo sukurti analogiškose bylose, t. y. precedentas taikomas tik tose bylose, kurių faktinės aplinkybės yra tapačios arba labai panašios į tos bylos, kurioje buvo sukurtas precedentas, faktines aplinkybes ir kurioms turi būti taikoma ta pati teisė, kaip toje byloje, kurioje buvo sukurtas precedentas. Tuo tarpu nei vienoje iš apelianto atskirajame skunde nurodytų Lietuvos apeliacinio teismo nutarčių (Nr. 2-778/2008, 2-149/2008; 2-202/2007/2007; 2-425/2006; 2-541/2006) minimos faktinės aplinkybės nėra analogiškos konkrečiu atveju nagrinėjamam atvejui, kuomet siūloma apriboti vieno iš kreditoriaus, kurio reikalavimą patvirtino teismas, teises bankroto byloje, nesant jokių duomenų apie galimą jo veikimą priešingai bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesams.

21Atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegijos nuomone, naikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 25 d. nutartį, kuria atsisakyta tenkinti BUAB „Techninis modelis“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nėra pagrindo.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

23Palikti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 25 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. Ieškovas BUAB „Techninis modelis“ kreipėsi į teismą ir ieškiniu... 5. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. vasario 25 d. nutartimi ieškovo prašymą... 6. Atskiruoju skundu BUAB „Techninis modelis“ prašo Vilniaus apygardos teismo... 7. 1. BUAB „Techninis projektas“ bankroto byloje patvirtintas 6 478 942,40 Lt... 8. 2. Kadangi pareikštas reikalavimas dėl laidavimo sutarčių pripažinimo... 9. 3. Laikinosios apsaugos priemonės atsakovo atžvilgiu pritaikymas nereikštų... 10. 4. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, taps neįmanomas BUAB... 11. 5. Pagal teismų praktiką taikant CPK 145 straipsnio 1 dalies 6 punkte... 12. 6. Ieškinio patenkinimas reikštų atsakovo kreditorinio reikalavimo atsakovo... 13. 7. Pirmosios instancijos teismas nenurodė kokiu būdu, pritaikius laikinąsias... 14. 8. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, o vėliau patenkinus ieškinį,... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas prašo Vilniaus apygardos teismo... 16. Atskirasis skundas netenkinamas.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 18. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatomis, teismas dalyvaujančių... 19. Tačiau, visų pirma, pažymėtina, kad nors BUAB „Techninis projektas“... 20. Atitinkamai vadovaujantis LR Konstitucinio teismo 2007 m. spalio 24 d.... 21. Atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegijos... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 23. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 25 d. nutartį nepakeistą....