Byla e2S-554-440/2019
Dėl skolos išdėstymo dalimis civilinėje byloje pagal kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Darunsta“ pareiškimą skolininkei uždarajai akcinei bendrovei „Žemaitijos keliai“ skolos priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Darunsta“ atskirąjį skundą dėl Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų 2019 m. birželio 26 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eL2-3040-1037/2019, kuria išspręstas skolininkės uždarosios akcinės bendrovės „Žemaitijos keliai“ prašymas dėl skolos išdėstymo dalimis civilinėje byloje pagal kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Darunsta“ pareiškimą skolininkei uždarajai akcinei bendrovei „Žemaitijos keliai“ skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51. Telšių apylinkės teismas 2019 m. gegužės 6 d. priėmė teismo įsakymą išieškoti iš skolininkės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Žemaitijos keliai” 66926,59 Eur skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 66926,59 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. gegužės 6 dienos iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir 549 Eur bylinėjimosi išlaidas kreditorei UAB „Darunsta“.

62. Skolininkė UAB „Žemaitijos keliai” pateikė teismui prašymą išdėstyti Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų 2019 m. gegužės 6 d. teismo įsakymo civilinėje byloje Nr. eL2-3040-1037/2019 vykdymą kas mėnesį mokant 6000 Eur dydžio įmokas. Prašyme nurodė, kad sutinka su skolos išieškojimu, tačiau dėl susiklosčiusių sunkių finansinių aplinkybių neturi galimybės iškart sumokėti visos sumos, todėl prašo išdėstyti skolos mokėjimą dėl laikinai susiklosčiusios įmonėje sunkios finansinės padėties. Skolininkė nurodė, kad sunki jos finansinė padėtis iš esmės susiklostė dėl užtrukusių atsiskaitymų už atliktus darbus.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

83. Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų 2019 m. birželio 26 d. nutartimi prašymą tenkino iš dalies: išdėstė Telšių apylinkės teismo 2019 m. gegužės 6 d. teismo įsakymo įvykdymą dešimties mėnesių laikotarpiui, nustatant, kad skolininkė UAB „Žemaitijos keliai” mokės kreditorei UAB „Darunsta“ devynis mėnesius po 6407,55 Eur, o paskutinį dešimtą mėnesį 6407,55 Eur bei 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos, paskaičiuotas už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2019 m. gegužės 6 d. iki teismo įsakymo visiško įvykdymo (paskutinės įmokos sumokėjimo dienos) iki kiekvieno einamojo mėnesio 29 d., pradedant mokėti nuo 2019 m. liepos mėnesio. Nustatė, kad skolininkei UAB „Žemaitijos keliai“ uždelsus eilinės įmokos mokėjimą daugiau kaip vieną mėnesį kreditorė UAB „Darunsta“ įgys teisę į visos likusios skolos išieškojimą, nepasibaigus išdėstymo terminui.

94. Iš pateikto 2018 m. gruodžio 31 d. balanso teismas nustatė, kad skolininkė turi pakankamai materialaus turto, grynųjų piniginių lėšų, tačiau turi nemažai ir skolininkų. Teismas vertino, kad dėl darbų sezoniškumo stringa atliktų darbų užbaigimas, o darbų pridavimas ir atsiskaitymas už juos vyksta balandžio–birželio mėnesiais. Šios aplinkybės teismui patvirtino, jog skolininkė dėl turtinės padėties nėra pajėgi iš karto atsiskaityti su kreditore. Teismas vertino, kad skolininkė kreditorei yra sumokėjusi 3400,09 Eur, ji nėra nusiteikusi pasyviai, stengiasi spręsti susidariusią situaciją dėl priteistos skolos kreditorei dengimo, tačiau tam trukdo objektyvios priežastys, t. y. laikinai susidariusi sunki turtinė padėtis, pajamų nebuvimas. Įvertinęs skolininkės turtinę padėtį ir tai, kad vienas iš civilinio proceso tikslų yra kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, teismas sprendė, kad kreditorės interesai nebus pažeisti ir priimtas procesinis sprendimas dėl skolos priteisimo nebus paneigtas išdėsčius priimto teismo įsakymo vykdymą.

10III. Atskirojo skundo argumentai

115. Atskiruoju skundu kreditorė UAB „Darunsta“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir skolininkės UAB „Žemaitijos keliai” prašymą dėl skolos išdėstymo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

125.1. Skolininkė UAB „Žemaitijos keliai” yra pelningai veikianti įmonė, tik sąmoningai vilkina atsiskaitymą su mažesniais kreditoriais, pirmenybę suteikdama tiems, su kuriais ir toliau vykdo sutartis. Be to, skolininkė nesilaiko skolos mokėjimo eiliškumo, nes, be 3400,09 Eur sumos, neatliktas joks mokėjimas. Apeliantė negali finansuoti skolininkės veiklos, nes pati turi mokėti darbo užmokestį, atsiskaityti su kitais kreditoriais, investuoti lėšas į naujos technikos įsigijimą ir turimos remontą, todėl kreditorės nesumokėta suma yra žymi apeliantės įmonės veiklai. Sudarytoje rangos sutartyje yra numatytas palūkanų ir delspinigių skaičiavimas už vėlavimą atsiskaityti, todėl, apeliantės nuomone, akivaizdu, kad skolininkė laiku nevykdydama prievolės tuo piktnaudžiauja.

13Teismas

konstatuoja:

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

156. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šio apeliacinio objekto nulemtus nagrinėjimo tvarkos ypatumus (CPK 338 straipsnis). Absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 320, 338 straipsniai).

167. Byloje keliamas klausimas dėl vykdymo išdėstymo pagrįstumo.

178. CPK 284 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti, išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Sprendžiant teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą, yra aktualūs lygiateisiškumo ir teisėtų lūkesčių principai. Teismo sprendimo privalomumas, pasireiškiantis tuo, kad įsiteisėję teismo sprendimai turi būti vykdomi įstatymų nustatyta tvarka (CPK 18 straipsnis), lemia, jog sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas tik išimtiniais atvejais. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad kiekvienu konkrečiu atveju sprendžiant, ar yra pagrindas atidėti teismo sprendimo įvykdymą ar jį išdėstyti, svarbu įvertinti, ar teismo sprendimo įvykdymo atidėjimas ar išdėstymas nesuteiks nepagrįsto pranašumo skolininkui, ar bus išlaikyta šalių teisėtų interesų pusiausvyra, ar nebus iš esmės paneigtas teismo sprendimas ir jo privalomas pobūdis, pažeisti bendrieji teisės principai – teisingumo, protingumo ir sąžiningumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-61/2011, Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. balandžio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-660-178/2017).

189. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad sprendžiant dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo, aktualūs CK 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti civilinių teisinių santykių subjektų lygiateisiškumo, taip pat teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai. Šių civilinių teisinių santykių teisinio reglamentavimo principų taikymas reikalauja, kad nagrinėjant teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą būtų atsižvelgta į abiejų bylos šalių interesus, į tai, ar išdėsčius teismo sprendimo vykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas teismo sprendimas ir pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai. Spręsdamas dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo, teismas turi atsižvelgti į abiejų šalių turtinę padėtį, taip pat į kitas svarbias aplinkybes, į tai, kad sprendimo vykdymo išdėstymas neturi suteikti nepagrįstą pranašumą skolininkui, o išieškotojas neturi patirti nepagrįstų nuostolių, siekti išlaikyti išieškotojo ir skolininko teisėtų interesų pusiausvyrą, vadovautis bendraisiais teisės principais – teisingumo, protingumo ir sąžiningumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1485-196/2018). Taigi, sprendimo vykdymo išdėstymo klausimo sprendimas yra grindžiamas ginčo šalių interesų derinimo taisykle, kiekvienu atveju individualiai vertinant išdėstymo būtinumą.

1910. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į anksčiau nurodytą teismų praktiką sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimu, taip pat įvertinęs bylos medžiagą, inter alia (be kita ko) atskirojo skundo argumentus, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas skolininkei palankią skundžiamą nutartį priėmė tinkamai nustatęs ir, atitinkamai, įvertinęs visas esmines teismo sprendimo vykdymo išdėstymo instituto taikymui reikšmingas sąlygas.

2011. Bylos duomenimis nustatyta, kad Telšių apylinkės teismas 2019 m. gegužės 6 d. priėmė teismo įsakymą išieškoti iš skolininkės UAB „Žemaitijos keliai” 66926,59 Eur skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 66926,59 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. gegužės 6 d. iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas 549 Eur kreditorei UAB „Darunsta“. Telšių apylinkės teismas 2019 m. birželio 26d. nutartimi iš dalies tenkindamas skolininkės prašymą, išdėstė Telšių apylinkės teismo 2019 m. gegužės 6 d. įsakymo vykdymą 10 mėnesių.

2112. Teismas, spręsdamas teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą, privalo įvertinti konkrečios situacijos reikšmingų faktinių aplinkybių visumą, nesuteikdamas išskirtinės reikšmės kurioms nors pavienėms aplinkybėms. Prašyme išdėstyti teismo įsakymo vykdymą skolininkė savo turtinę padėtį siejo išimtinai su pablogėjusia turtine padėtimi, kurią iš esmės, jos teigimu, lemia apyvartinių lėšų stoka dėl sezoninių darbų užbaigimo. Iš bylos duomenų matyti, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės išanalizavo skolininkės pateiktus duomenis, pagrindžiančius jos tokią finansinę padėtį. Pirmosios instancijos teismas vertino 2018 m. gruodžio 31 d. balansą, iš kurio matė, kad, nors skolininkė turi pakankamai materialaus turto, grynųjų piniginių lėšų, turi nemažai ir skolininkų. Lietuvos teismų sistemos LITEKO duomenys apeliacinės instancijos teismui patvirtina, kad skolininkė UAB „Žemaitijos keliai“ iš tiesų turi daug pradelstų įsipareigojimų savo kreditoriams, be to, Šiaulių apygardos teisme sprendžiamas klausimas dėl restruktūrizavimo bylos UAB „Žemaitijos keliai“ iškėlimo (CPK 179 straipsnio 3 dalis), kas sudaro pagrindo spręsti apie galimai patiriamus finansinius sunkumus. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta apeliacinės instancijos teismas atmeta atskirojo skundo argumentą, kad skolininkė UAB „Žemaitijos keliai” yra pelningai veikianti įmonė.

2213. Pažymėtina, kad vertinant, ar išdėsčius teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas teismo sprendimas ir pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai, atsižvelgtina ir į tai ar bus išlaikyta išieškotojo ir skolininko teisėtų interesų pusiausvyra, į skolos dydį, prievolės įvykdymo terminus.

2314. Apeliacinės instancijos teismo nuomone skundžiama nutartis iš esmės nepažeidžia apeliantės, kuri yra juridinis asmuo, teisių, lygiateisiškumo, teisėtų lūkesčių principų. Apeliantė, teikdama atskirąjį skundą, nenurodė jokių faktinių aplinkybių, susijusių su teismo sprendimo vykdymo išdėstymu 10 mėnesių laikotarpiui pasekmėmis, kurios galėtų itin apsunkinti pastarosios finansinę padėtį (CPK 12, 178 straipsniai). Papildomai apeliacinės instancijos teismas pastebi, kad skolininkė kreditorei yra sumokėjusi 3400,09 Eur, atskirojo skundo pateikimo momentu skolininkė nepažeidė skolos mokėjimo eiliškumo, nes teismo nustatytos įmokos mokamos iki kiekvieno einamojo mėnesio 29 d., pradedant mokėti nuo 2019 m. liepos mėnesio. Sutiktina su apeliante, kad skolos atgavimas jai yra neabejotinai reikšmingas, tačiau šiuo atveju nėra jokio pagrindo manyti, kad sprendimo vykdymo išdėstymu būtų paneigiama jo vykdymo privalomumo esmė. Be to, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, teismo nustatytas 10 mėnesių skolos išdėstymo terminas nėra ilgas. Dėl kitų atskirajame skunde nurodytų argumentų kurie neturi teisinės reikšmės teisingam atskirojo skundo išnagrinėjimui, apeliacinės instancijos teismas nepasisako.

2415. Pažymėtina ir tai, kad skolininkei netinkamai vykdant skundžiamą nutartį, apeliantė turi teisę pradėti išieškojimą pagal vykdomąjį raštą.

2516. Esant nustatytoms aplinkybėms, spręstina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bylos aplinkybes, padarė pagrįstas ir motyvuotas išvadas, todėl nėra jokio pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti ar pakeisti skundžiamą teismo nutartį. Atsižvelgiant į tai, atskirasis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

2617. Atmetus atskirąjį skundą išlaidos patirtos už jo paruošimą nepriteisiamos.

27Teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų 2019 m. birželio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

29Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

30Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditorės... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1. Telšių apylinkės teismas 2019 m. gegužės 6 d. priėmė teismo įsakymą... 6. 2. Skolininkė UAB „Žemaitijos keliai” pateikė teismui prašymą... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. 3. Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų 2019 m. birželio 26 d. nutartimi... 9. 4. Iš pateikto 2018 m. gruodžio 31 d. balanso teismas nustatė, kad... 10. III. Atskirojo skundo argumentai... 11. 5. Atskiruoju skundu kreditorė UAB „Darunsta“ prašo panaikinti pirmosios... 12. 5.1. Skolininkė UAB „Žemaitijos keliai” yra pelningai veikianti įmonė,... 13. Teismas... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. 6. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis... 16. 7. Byloje keliamas klausimas dėl vykdymo išdėstymo pagrįstumo.... 17. 8. CPK 284 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog teismas turi teisę... 18. 9. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad sprendžiant dėl teismo... 19. 10. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į anksčiau nurodytą... 20. 11. Bylos duomenimis nustatyta, kad Telšių apylinkės teismas 2019 m.... 21. 12. Teismas, spręsdamas teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą,... 22. 13. Pažymėtina, kad vertinant, ar išdėsčius teismo sprendimo įvykdymą,... 23. 14. Apeliacinės instancijos teismo nuomone skundžiama nutartis iš esmės... 24. 15. Pažymėtina ir tai, kad skolininkei netinkamai vykdant skundžiamą... 25. 16. Esant nustatytoms aplinkybėms, spręstina, kad pirmosios instancijos... 26. 17. Atmetus atskirąjį skundą išlaidos patirtos už jo paruošimą... 27. Teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 28. Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų 2019 m. birželio 26 d. nutartį... 29. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.... 30. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti šalims....