Byla eB2-359-372/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo ir MB „Laiptima“ direktoriaus M. S. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Simonaitienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus pareiškimą atsakovei MB „Laiptima“ dėl bankroto bylos iškėlimo ir MB „Laiptima“ direktoriaus M. S. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

3Teismas

Nustatė

41.

5Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Mažeikių skyrius kreipėsi su pareiškimu į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo mažajai bendrovei (toliau – MB ) „Laiptima“, juridinio asmens kodas 304184774, buveinės adresas ( - ). Nurodė, kad Valstybinio socialinio draudimo įmokų (toliau – VSD) mokėjimo tvarką MB „Laiptima“ pažeidinėjo nuo 2018 m. vasario mėn., VSD įmokos nors ir pavėluotai buvo išieškomos debeto mokėjimo nurodymų pagalba. Nuo 2018 m. rugsėjo mėnesio bendrovei kiekvieną mėnesį buvo pradėta fiksuoti skola praleistais mokėjimo terminais. VSDFV Mažeikių skyrius, siekdamas išieškoti nesumokėtas įmokas, siuntė raginimus dėl skolos sumokėjimo geruoju ir debeto mokėjimo nurodymus į draudėjo sąskaitas, tačiau MB „Laiptima“ skola VSDF biudžetui augo, nes pat draudėjas nebemokėjo, o debeto mokėjimo nurodymų pagalba VSD įmokų buvo išieškoma žymiai mažiau negu priskaičiuota.

62.

7Pareiškėjas teigia, jog MB „Laiptima“ 2018 m. gruodžio 11 d. VSDF biudžetui buvo skolinga 3087,23 Eur VSD įmokų. Pareiškėja įstatymo nustatyta tvarka įspėjo atsakovę, kad nesumokėjus skolos per nustatytą terminą, bus kreiptasi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau atsakovė per nustatytą terminą skolos nesumokėjo. Registrų centro Nekilnojamojo turto registro ir VĮ „Regitra“ kelių transporto priemonių registro išrašų duomenimis atsakovės vardu turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą, neįregistruota.

83.

9Pareiškėjas M. S. pateikė pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo MB „Laiptima“. Jis nurodė, kad direktoriaus iniciatyva nutarta pateikti parengtus restruktūrizavimo plano metmenis. Pareiškėjas nurodė, kad MB „Laiptima“ yra veiklą vykdanti įmonė. Ji yra moki, nes pradelsti įsipareigojimai sudaro tik mažiau nei ½ dalį į balansą įrašyto turto, o turto kiekis yra 25494 Eur.

10Iškeltina restruktūrizavimo byla.

114.

12Teismas nustatė, kad MB „Laiptima“ negali būti keliama bankroto byla, kadangi jos turimas turtas sudaro 25494 Eur, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 5177,90 Eur. Šiuo metu teismas gavo VMI prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir VSDFV Mažeikių skyriaus duomenis apie MB „Laiptima“ skolų dydį šioms institucijoms. VSDF biudžetui MB „Laiptima“ skolinga 1661,64 Eur, o tai rodo, kad skola sumažėjo žymiai. Klaipėdos apskrities VMI informavo, kad MB „Laiptima“ skola valstybės ir/ar savivaldybės biudžetams sudaro 1485,97 Eur ir yra mažesnė, nei pateikiant ieškinį.

135.

14Įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai ji nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis). Kaip matyti iš pradelstų įsiskolinimų, viso pradelstos atsakovės skolos sudaro 5177,90 Eur. Tuo tarpu į balansą įrašyto turto vertė sudaro 25494 Eurus.

156.

16Iš Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ir ĮRĮ) 7 straipsnio 4 ir 5 dalyse įtvirtintų teisės normų matyti, kad restruktūrizavimo byla iškeliama, jei įmonė atitinka ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas, nebuvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnyje įtvirtinti reikalavimai bei teismui išnagrinėjus pareiškimą nėra pagrindo išvadai, jog įmonė yra nemoki.

177.

18Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 straipsnyje nustatyta, kad įmonės restruktūrizavimo procesas gali būti pradėtas, jeigu įmonė: 1) turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius; 2) nėra nutraukusi veiklos; 3) nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; 4) įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos; 5) nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą ar nutarties nutraukti bylą šio įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai.

198.

20Finansinių sunkumų trukmė yra vienas iš teisiškai reikšmingų kriterijų vertinant įmonės restruktūrizavimo perspektyvas ir galimybę atkurti įmonės mokumą, tačiau vien aplinkybė, kad įmonės pradelsti įsipareigojimai tęsiasi kurį laiką, savaime nėra kliūtis pradėti restruktūrizavimą, jei egzistuoja įtikinama mokumo atkūrimo perspektyva (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2615/2013). Tokia pozicija grindžiama verslo subjektų ūkinės laisvės principu ir prioriteto suteikimu įmonės gaivinimui restruktūrizavimo būdu, o ne jos likvidavimui (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2082/2011).

219.

22Manytina, kad restruktūrizavimo bylos iškėlimas atsakovei, kai yra išsaugomos darbo vietos, siekiama atkurti įmonės mokumą bei įsiskolinimų kreditoriams padengimą, atitinka viešą interesą, apsaugo darbuotojų, kaip socialiai pažeidžiamos asmenų grupės, interesus. Teismo nuomone, visos byloje nustatytos aplinkybės leidžia teigti, kad įmonė yra susidūrusi su finansiniais sunkumais, kuriuos galima pašalinti vykdant įmonės restruktūrizavimo procesą, todėl nagrinėjamu atveju teismas neturi pagrindo pripažinti, kad įmonė yra absoliučiai nemoki ir dėl to atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą.

2310.

24Iš VĮ Registrų centro duomenų matyti, kad MP „Laiptima“ įregistruota 1916-02-25, dėl to atsakovė šiuo metu atitinka Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 straipsnio 4 punkto reikalavimus. Kita restruktūrizavimo byla nebuvo iškelta bei nutraukta (pasibaigusi) jokiais kitais ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais. Vadinasi, atsakovė atitinka Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 straipsnio 5 punkto reikalavimus.

2511.

26Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad egzistuoja visos Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 straipsnyje įtvirtintos sąlygos, susijusios su įmonės statusu bei finansine padėtimi, kurios būtinos, norint iškelti MB „Laiptima“ restruktūrizavimo bylą.

2712.

28Pasisakant dėl atsakovės atitikimo ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimams, pažymėtina, kad Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje yra išvardintos privalomosios metmenų sudedamosios dalys, o minėto straipsnio 3 dalyje yra nurodyta metmenų tvirtinimo tvarka. Kaip matyti iš teismui pateiktų atsakovės restruktūrizavimo plano metmenų, juose yra visos privalomosios Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 – 8 punktuose išvardintos plano metmenų dalys. Galų gale, teismas ir neturi detaliai įvertinti šio plano metmenų, kadangi tai padarys kreditoriai, apsisprendę dėl jo galimo įvykdymo.

2913.

30Pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 15 straipsnio 1 dalį, įmonės administratoriumi gali būti paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas. Pareiškėjas siūlo administratoriumi skirti UAB „Restruktūrizuoju.lt“ (leidimas teikti restruktūrizavimo administravimo sąrašo eilės Nr. R-JA63). Ji sutinka teikti atsakovei restruktūrizavimo administravimo paslaugas. Kadangi teismas neturi duomenų, kad pareiškėjo pasiūlyta kandidatė į administratorius prieštarautų Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 21 straipsnio 2 dalies imperatyvioms normoms, ji paskirstina restruktūrizavimo administratoriumi.

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 straipsniu, 6 straipsniu, 10 straipsniu ir 11 straipsniu, teismas

Nutarė

32Atmesti VSDFV Mažeikių skyriaus prašymą iškelti bankroto bylą atsakovei MB „Laiptima“.

33Iškelti MB „Laiptima“ (juridinio asmens kodas 304184771, buveinės adresas ( - ) restruktūrizavimo bylą.

34Restruktūrizuojamos MB „Laiptima“ administratoriumi paskirti UAB „Restruktūrizuoju.lt“ (juridinio asmens kodas 304111912, buveinė ( - ).

35Administratorę paskirti įmonės restruktūrizavimo plano paruošimo ir patvirtinimo laikotarpiui.

36Įpareigoti įmonės administratorę teikti teismui informaciją apie įmonei ar įmonės kitiems asmenims pareikštus turtinius reikalavimus bylose, iškeltose restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiu.

37Nustatyti šešių mėnesių nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą parengti ir pateikti teismui MB „Laiptima“ restruktūrizavimo planą ir kitus restruktūrizavimo bylai nagrinėti reikalingus dokumentus.

38Nustatyti keturiasdešimt dienų terminą nuo šios nutarties priėmimo dienos restruktūrizuojamos MB „Laiptima“ kreditoriams pareikšti finansinius reikalavimus, atsiradusius iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

39Nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą pagal administratoriaus faktinius išlaidų dokumentus, nustatant 363 Eur (įskaitant PVM) atlyginimą per mėnesį administratoriui.

40Leisti iš MB „Laiptima“ atsiskaitomosios sąskaitos Nr.( - ), esančios ( - ), mokėti einamąsias įmokas įmonės ūkinei komercinei veiklai vykdyti, privalomuosius mokesčius ir darbuotojų atlyginimus, neatsižvelgiant į tai, kad sąskaita yra areštuota ar jai taikomi disponavimo apribojimai.

41Nustatyti, kad ūkinės-komercinės veiklos vykdymui reikalinga 13670 Eur suma kas mėnesį, įskaitant darbuotojų atlyginimus ir mokesčius.

42Įsiteisėjus šiai teismo nutarčiai, jos nuorašą išsiųsti restruktūrizavimo administratoriui, įmonei ir Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

43Įpareigoti restruktūrizuojamos MB „Laiptima“ administratorę su šia nutartimi supažindinti įmonės kreditorius, atlikti Lietuvos Respublikos Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 12 dalyje nurodytus bei kitus, šio įstatymo nuostatose jos kompetencijai priskirtus, veiksmus.

44Ši nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV)... 6. 2.... 7. Pareiškėjas teigia, jog MB „Laiptima“ 2018 m. gruodžio 11 d. VSDF... 8. 3.... 9. Pareiškėjas M. S. pateikė pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos... 10. Iškeltina restruktūrizavimo byla.... 11. 4.... 12. Teismas nustatė, kad MB „Laiptima“ negali būti keliama bankroto byla,... 13. 5.... 14. Įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai ji nevykdo įsipareigojimų... 15. 6.... 16. Iš Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ir... 17. 7.... 18. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 straipsnyje nustatyta, kad įmonės... 19. 8.... 20. Finansinių sunkumų trukmė yra vienas iš teisiškai reikšmingų kriterijų... 21. 9.... 22. Manytina, kad restruktūrizavimo bylos iškėlimas atsakovei, kai yra... 23. 10.... 24. Iš VĮ Registrų centro duomenų matyti, kad MP „Laiptima“ įregistruota... 25. 11.... 26. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad egzistuoja visos... 27. 12.... 28. Pasisakant dėl atsakovės atitikimo ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimams,... 29. 13.... 30. Pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 15 straipsnio 1 dalį, įmonės... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291... 32. Atmesti VSDFV Mažeikių skyriaus prašymą iškelti bankroto bylą atsakovei... 33. Iškelti MB „Laiptima“ (juridinio asmens kodas 304184771, buveinės adresas... 34. Restruktūrizuojamos MB „Laiptima“ administratoriumi paskirti UAB... 35. Administratorę paskirti įmonės restruktūrizavimo plano paruošimo ir... 36. Įpareigoti įmonės administratorę teikti teismui informaciją apie įmonei... 37. Nustatyti šešių mėnesių nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą... 38. Nustatyti keturiasdešimt dienų terminą nuo šios nutarties priėmimo dienos... 39. Nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti... 40. Leisti iš MB „Laiptima“ atsiskaitomosios sąskaitos Nr.( - ), esančios (... 41. Nustatyti, kad ūkinės-komercinės veiklos vykdymui reikalinga 13670 Eur suma... 42. Įsiteisėjus šiai teismo nutarčiai, jos nuorašą išsiųsti... 43. Įpareigoti restruktūrizuojamos MB „Laiptima“ administratorę su šia... 44. Ši nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...