Byla 2A-46/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų: Alės Bukavinienės, Audronės Jarackaitės (pirmininkė ir pranešėja), Egidijaus Žirono, sekretoriaujant Vaidai Sasnauskaitei, dalyvaujant ieškovei R. J. , jos atstovui advokatui K. M. , atsakovo atstovui R. D. , viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės R. J. ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Leidybos centras“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 29 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1561-178/2008 pagal ieškovės R. J. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Leidybos centras“ dėl sutarties sąlygos pripažinimo negaliojančia, nuostolių atlyginimo, ir

Nustatė

2Ieškovė R. J. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį patikslinusi, prašė priteisti iš atsakovo 219 832,37 Lt, iš kurių: 15 374,27 Lt - avanso delspinigiai ir 204 458,10 Lt nuostoliai, be to, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas; pripažinti negaliojančia 2007 m. sausio 26 d. ieškovės ir atsakovo sudaryto susitarimo prie preliminarios buto pirkimo- pardavimo sutarties, patvirtinto Vilniaus miesto 7-o notarų biuro notarės D. B. , notarinio registro Nr. VB7-552, 4 punkte nurodytą sąlygą (2 t., b. l. 196-201). Nurodė, kad 2005 m. gruodžio 28 d. šalys sudarė preliminariąją buto pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis), pagal kurią atsakovas įsipareigojo iki 2006 m. balandžio 30 d. pastatyti butą pastate, esančiame A. Strazdelio g. 1, Vilniuje (toliau – ginčo butas), bei sudaryti su ieškove buto pirkimo-pardavimo sutartį, o ieškovė įsipareigojo nupirkti butą už Sutartyje nurodytą kainą (404 265,36 Lt). Ieškovė 2005 m. lapkričio 29 d. sumokėjo atsakovui 3 000 Lt, o Sutarties pasirašymo dieną (2005 m. gruodžio 28 d.) – 200 632,68 Lt avansą už buto įsigijimą. Atsakovas neįvykdė sutartinių įsipareigojimų ir iki 2006 m. balandžio 30 d. buto nepastatė. Ieškovė, būdama silpnesnė Sutarties šalis, bei įvertinusi tai, kad į buto įsigijimą jau investavo pusę buto kainos, 2007 m. sausio 26 d. su atsakovu sudarė papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), pagal kurį atsakovas įsipareigojo baigti buto statybos darbus iki 2007 m. liepos 1 d. Tačiau 2007 m. rugpjūčio 17 d. atsakovas pranešė ieškovei, kad Sutartis nutraukiama. Atsakovas, vadovaudamasis Sutarties 10.8 punktu, pervedė ieškovei 40 426,54 Lt dydžio netesybas bei pranešime nurodė, kad pagal Sutarties 10.12 punktą ieškovei per 14 dienų grąžins jos sumokėtą 203 632,68 Lt avansą, tačiau nesilaikė avanso grąžinimo termino ir tik 2008 m. sausio 30 d. jį grąžino. Ieškovei nepažeidus Sutarties iš esmės, t. y. nesant jokių Sutarties pažeidimų, numatytų 10.6 punkto papunkčiuose 10.6.1 – 10.6.9, atsakovas neturėjo teisės nutraukti Sutarties, todėl jis privalo atlyginti ieškovei jos patirtus nuostolius (CK 6.163 str. 3 d., 6.165 str. 4 d.).

3Ieškovės teigimu, Susitarimo 4 punkto sąlygą (toliau - Sąlyga) sudaro iš esmės dvi sąlygos, kurios tuo pačiu metu numato skirtingas Susitarimo sudarymo pasekmes, t. y. pirmame jos sakinyje numatoma galimybė reikšti pretenzijas dėl sutarties nevykdymo iki 2007 m. sausio 26 d., tačiau antruoju sakiniu ši galimybė atimama. Ši Sąlyga turėtų būti aiškinama ieškovės (kaip silpnesnės sandorio šalies ir vartotojos) naudai. Iš bylos aplinkybių matyti, kad atsakovas ikisutartiniuose santykiuose buvo nesąžiningas ieškovės atžvilgiu, o kadangi ieškovė yra sąžininga šalis, remiantis CK 6.225 straipsnio 3 dalimi, Sąlyga turi būti pripažinta negaliojančia, be to, ši Sąlyga taip pat prieštarauja imperatyvioms teisės normoms, todėl turi būti pripažinta niekine (CK 1.80 str. 1 d., CK 1.5 str., 6.158 str. 1 d., 6.163 str. 1 d.).

4Ieškovės nuomone, už vėlavimą grąžinti avansą iš atsakovo ieškovei turi būti priteisti 15 374,27 Lt delspinigių.

5Ieškovės teigimu, dėl neteisėto Sutarties nutraukimo, ji nebegali įsigyti analogiško buto už 2005 m. gruodžio mėnesį buvusią rinkos kainą. Analogiško buto, kurį ieškovė būtų įsigijusi, rinkos vertė šiuo metu yra 689 000 Lt. Todėl ieškovės patirti nuostoliai yra 284 734,64 Lt (689 000 Lt – 404 265,36 Lt). Kadangi atsakovas jau yra sumokėjęs ieškovei 40 000 Lt pagal 2007 m. sausio 26 d. Susitarimą ir 40 426,54 Lt netesybų, tai iš atsakovo priteistina 204 458,10 Lt. Be to, iš atsakovo priteistini 150 Lt tiesioginių nuostolių (CK 6.249 str. 1 d.), atsiradusių už preliminarų turto vertinimą, siekiant gauti paskolą, nes atsakovui nutraukus sutartį su ieškove, turto vertinimas tapo nebereikalingas.

6Atsakovas UAB ,,Leidybos centras“ nepripažino ieškinio (2 t., b. l. 204-220). Nurodė, kad statybos darbai nėra pradėti dėl objektyvių, ne nuo atsakovo priklausančių priežasčių. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės veiksmų – sprendimų priėmimo vilkinimo, vienašališko detaliojo plano pakeitimo, iki šiol nėra ir nebus gautas statybos leidimas 4 korpuso su priestatu statybos darbams atlikti pagal 2005 m. projektinę dokumentaciją. Šalys 2007 m. sausio 26 d. pasirašė Susitarimą prie Sutarties, pagal kurį ieškovė patvirtino, kad Susitarimu buvo išspręsti visi Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo pasekmių klausimai, atsisakant bet kokių pretenzijų ir reikalavimų, susijusių su Sutarties vykdymu iki Susitarimo pasirašymo. Atsakovas, nors ir nebūdamas atsakingu už valstybinių institucijų veiksmus, Susitarimo pasirašymo dieną sumokėjo ieškovei 40 000 Lt kompensaciją. 2007 m. rugpjūčio 4 d. įvykusio atsakovo valdybos posėdžio metu nuspręsta nutraukti sutartis su asmenimis, kurių preliminariose sutartyse apibrėžtų butų projekte nebeliko, ir sumokėti netesybas. Todėl atsakovas per notarą 2007 m. rugpjūčio 17 d. ieškovei išsiuntė pranešimą dėl Sutarties nutraukimo ne dėl atsakovo kaltės ir sutiko ieškovei sumokėti Sutarties 10.8 punkte numatytą kompensaciją už Sutarties nutraukimą. 2007 m. rugpjūčio 20 d. atsakovas ieškovei sumokėjo 10 proc. Sutartyje numatytos nebestatytino objekto kainos ir nuo šio momento buvo nutraukti šalių ikisutartiniai santykiai.

7Atsakovo teigimu, jis yra sąžininga ikisutartinių santykių šalis, iki ieškinio pareiškimo ieškovei geranoriškai jau yra sumokėjęs net 80 426,54 Lt kompensaciją už ieškovės patirtus nepatogumus. 2007 m. rugpjūčio 30 d. ieškovei pareiškus ieškinį dėl sutarties nutraukimo pripažinimo nepagrįstu, atsakovas, nežinodamas bylos baigties, atsižvelgdamas į ieškovės siekį toliau tęsti sutartinius santykius, sustabdė avanso grąžinimą. Ieškovei tik 2008 m. sausio 4 d. pareiškus reikalavimą dėl avanso grąžinimo, 2008 m. sausio 30 d. atsakovas grąžino ieškovei jos sumokėtą avansą. Todėl atsakovui negali būti taikoma sutartinė atsakomybė ir nepagrįstai reikalaujami delspinigiai dėl avanso negrąžinimo.

8Atsakovo nuomone, ieškovė nepagrįstai reikalauja priteisti jos naudai nuostolius (buto kainų skirtumą), nes tarp atsakovo veiksmų ir ieškovės apskaičiuojamų nuostolių nėra tiesioginio priežastinio ryšio. Be to, ieškovė nepagrįstai prašo panaikinti dalį 2007 m. sausio 26 d. Susitarimo. Šis Susitarimas nebuvo sudarytas prievarta, o ieškovė nėra Susitarimo silpnesnioji šalis, nes ji turėjo pakankamai laiko apsvarstyti atsakovo pasiūlymą, buvo atstovaujama dviejų teisininkų. Šiuo atveju CK 6.252 straipsnio 1 dalis nėra taikoma, nes Sąlyga nebuvo susitarta dėl civilinės atsakomybės ribojimo.

9Vilniaus apygardos teismas 2008 m. spalio 29 d. sprendimu patenkino ieškinį iš dalies, priteisdamas iš atsakovo UAB „Leidybos centras“ ieškovei R. J. 85 374,27 Lt nuostolių ir delspinigių, 5 proc. palūkanas nuo priteistos sumos nuo 2007 m. rugsėjo 3 d. iki teismo sprendimo įvykdymo, 2 561,23 Lt žyminio mokesčio, 3 000 Lt išlaidų už advokato pagalbą, atmesdamas likusią ieškinio dalį (4 t., b. l. 145-151).

10Teismas dėl bylos faktinių aplinkybių nurodė, kad 2005 m. gruodžio 28 d. šalys sudarė Sutartį (1 t, b. l. 7-46), pagal kurią atsakovas įsipareigojo iki 2006 m. balandžio 30 d. pastatyti butą bei sudaryti su ieškove buto pirkimo-pardavimo sutartį, o ieškovė įsipareigojo butą nupirkti už Sutartyje nurodytą kainą (404 265,36 Lt). 2005 m. lapkričio 29 d. ieškovė sumokėjo atsakovui 3 000 Lt, o Sutarties pasirašymo dieną – 200 632,68 Lt avansą už buto įsigijimą. Atsakovas iki 2006 m. balandžio 30 d. buto nepastatė. 2006 m. liepos 31 d. atsakovas pranešė, kad butas bus pradėtas statyti 2006 m. lapkričio mėnesį, o baigtas statyti 2007 m. liepos mėnesį. Ieškovė 2007 m. sausio 26 d. su atsakovu sudarė Susitarimą, pagal kurį atsakovas įsipareigojo baigti buto statybos darbus iki 2007 m. liepos 1 d (1 t., b. l. 48-49). Pagal Susitarimo sąlygas atsakovas įsipareigojo sumokėti 40 000 Lt kompensaciją už vėlavimą vykdyti Sutarties nuostatas ir tą pačią dieną sumokėjo šią sumą (2 t., b. l. 162). 2007 m. rugpjūčio 17 d. atsakovas ieškovei pranešė, kad Sutartis nutraukiama, nes dėl objektyvių ir nuo atsakovo nepriklausančių priežasčių iš viso nebus statomas 4 korpusas (1 t., b. l. 51). Atsakovas, vadovaudamasis Sutarties 10.8 punktu, pervedė ieškovei 40 426,54 Lt dydžio netesybas (1 t., b. l. 74).

11Dėl Susitarimo Sąlygos negaliojimo teismas nurodė, kad šis reikalavimas netenkinamas, nes Sąlyga nėra nei suformuluota dviprasmiškai ar neaiškiai, nei galėtų būti aiškintina taip, kad ji užkirstų kelią po 2007 m. sausio 26 d. Susitarimo ieškovei reikalauti nuostolių atlyginimo ateityje.

12Dėl ieškovės reikalavimo atlyginti nuostolius teismas pažymėjo, kad pagal teisminę praktiką atlygintina prarastos galimybės piniginė vertė, kai to reikalauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 6 d. nutartis civ. b. Nr. 3K-P-382). Teismo teigimu, atsakovas, sudarydamas Sutartį, po to pratęsdamas terminą butui pastatyti, ieškovės atžvilgiu veikė itin neapdairiai (geriausiu atveju). Apskritai prašymas parengti ir išduoti projektavimo sąlygų sąvadą gyvenamajam namui atsakovo buvo paduotas tik 2007 m. spalio 30 d. (1 t., b. l. 139), taigi jau po Sutarties nutraukimo. Todėl nepagrįstas atsakovo aiškinimas, teisinant savo įsipareigojimų neįvykdymą trečiųjų asmenų kalte ar nenugalima jėga. Netgi tuo atveju, jei atsakovas iš tikrųjų tikėjosi statyti 4 korpusą, tai, esant virš minėtoms aplinkybėms dėl statybos leidimų, nešalintų jo, kaip verslu užsiimančio asmens, atsakomybės (CK 6.256. 4 d.). Be to, jau 2006 m. atsakovui buvo žinoma apie tai, kad detaliajame plane sumažintas užstatymo plotas lyginant su 2005 m. (2 t., b. l. 43, 59). Teismo nuomone, ir ieškovė, sumokėjusi pakankamai didelę pinigų sumą, galėjo ir turėjo būti apdairesnė ir rūpestingesnė, aktyviau pasidomėti realiomis statybos galimybėmis, kas galėjo padėti bent sumažinti nuostolius, juolab kad sudarant preliminarią sutartį išlieka tam tikra rizika, jog pagrindinė sutartis nebus sudaryta, ir kažkuri iš šalių gali patirti nuostolių (CK 6.259 str.). Todėl yra pagrindo pripažinti, kad ieškovė turi teisę į nuostolių dėl prarastos galimybės atlyginimą, tačiau jos reikalavimas, atsižvelgiant į virš minėtas aplinkybes, tenkintinas iš dalies (CK 6.165 str. 4 d., 6.258 str. 5 d., 6.259 str.).

13Teismas nurodė, kad pagal ieškovės ir atsakovo pateiktas išvadas, buto (kuris galėtų būti pastatytas) rinkos vertė 2008 m. sausio 15 d.: 689 000 Lt ir 610 000 Lt (2 t., b. l. 225, 3 t., b. l. 67), o ekspertinio tyrimo šalys atsisakė. Teismo teigimu, įvertinus pateiktų kainų skirtumą, ieškovės planuoto įgyti buto vertę (404 265 Lt) galima būtų manyti, kad prarasta galimybė pinigine išraiška galėtų būti apie 285 000 Lt ir 206 000 Lt, tačiau ieškovė nepaneigė atsakovo pateiktoje turto vertinimo ataskaitoje nurodytos turto rinkos vertės, todėl prarastos galimybės vertę pinigine išraiška galima būtų manyti esant apie 206 000 Lt. Tarp šalių nėra ginčo, kad ieškovei jau yra sumokėta virš 80 000 Lt kompensacijos ir delspinigių, kurie įskaitytini į nuostolius. Teismo nuomone, papildomai priteistina 70 000 Lt suma būtų teisinga, kompensuojant prarastą ieškovės galimybę.

14Teismo teigimu, ieškovė, prašydama priteisti 150 Lt nuostolių, patirtų dėl 2007 m. liepos 3 d. S. R. PĮ „Skriemulys“ atlikto turto vertinimo, nepateikė įrodymų, kad šios išlaidos buvo būtinos ir susijusios su gavimu paskolos būtent šio buto statybai, todėl netenkinama ši reikalavimo dalis.

15Dėl avanso ir delspinigių teismas nurodė, kad atsakovas nutraukė Sutartį 2007 m. rugpjūčio 17 d., todėl pagal jos 10.12 punktą per 14 dienų turėjo grąžinti ieškovės įmokėtą sumą, o to nepadarius turėjo mokėti 0,05 proc. dydžio delspinigius (Sutarties 10.2 p.). Ieškovei avansas grąžintas 2008 m. sausio 30 d., todėl iki šios datos nuo 2007 m. rugsėjo 1 d. atsakovui skaičiuotini delspinigiai, kurie būtų 15 374,27 Lt. Atmestinas atsakovo paaiškinimas, kad jis negalėjo laiku grąžinti avanso dėl ieškovės iškeltos bylos – ieškinys Vilniaus miesto 3 apylinkės teisme gautas 2007 m. rugsėjo 3 d., t. y. po to, kai avansas jau turėjo būti grąžintas, o laikinosios apsaugos priemonės atsakovui taikytos dar vėliau (1 t., b. l. 3, 62). Be to, netgi bylos iškėlimas negalėtų paneigti prievolių pagal Sutartį tinkamo vykdymo pareigos.

16Apeliaciniu skundu ieškovė R. J. prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 29 d. sprendimą, padidinant ieškovei priteistų nuostolių dydį iki 204 458,10 Lt (3 t., b. l. 156-159). Savo skundą apeliantė grindžia šiais argumentais:

171. Teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškovė irgi kalta dėl nuostolių atsiradimo, kad ji galėjo ir turėjo būti apdairesnė bei rūpestingesnė, aktyviau pasidomėti realiomis statybos galimybėmis, ir tai galėjo padėti bent sumažinti nuostolius, kadangi ieškovės padėtis šioje byloje artima vartotojo padėčiai. Atsakovas įtikinėjo ieškovę, kad įmanoma pastatyti butą per Sutartyje nurodytus terminus, be to, nekilnojamojo turto kainos nuolat kilo, dėl to ieškovė, siekdama minimizuoti galimus nuostolius, pasikliovė atsakovu.

182. Teismas nepagrįstai atmetė ieškovės pateiktą turto vertinimo ataskaitą, nurodydamas, jog ji nevienareikšmiška. Pagal teismo motyvus tą patį galima teigti ir apie atsakovo pateiktą turto vertinimo ataskaitą. Be to, atsakovo pateikta turto vertinimo ataskaita neišsami, netiksli ir iš dalies klaidinga.

193. Teismas netinkamai vertino turto vertintojos I. K. 2008 m. spalio 7 d. raštą, kuriame nurodytos tikrovės neatitinkančios aplinkybės.

20Apeliaciniu skundu atsakovas UAB ,,Leidybos centras“ prašo panaikinti iš dalies Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 29 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą. Apeliantas neginčija teismo sprendimo dalies dėl 15 347,27 Lt delspinigių už laiku negrąžintą avansą priteisimo, tačiau prašo panaikinti likusią apygardos teismo sprendimo dalį ir nauju sprendimu priteisti ieškovės naudai 15 347,27 Lt delspinigių bei 5 procentų procesines palūkanas nuo priteistos delspinigių sumos, juos skaičiuojant nuo 2008 m. vasario 2 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, o kitą ieškinio dalį atmesti, bei proporcingai patenkintų reikalavimų daliai šalims paskirstyti bylinėjimosi išlaidas (3 t., b. l. 162-179). Savo skundą apeliantas motyvuoja šiais argumentais:

211. Teismas nepagrįstai priteisė ieškovei 70 000 Lt netiesioginių nuostolių, nenustatęs visų būtinų civilinės atsakomybės kilimo sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-325/2005):

22a) Neįrodo atsakovo neteisėtų veiksmų ta aplinkybė, kad preliminarioji sutartis su ieškove buvo sudaryta, atsakovui neturint statybos leidimo ir nepateikus prašymo projektavimo sąlygų sąvadui gauti, kadangi šios aplinkybės buvo žinomos ieškovei. Ieškovė turėjo įvertinti šias aplinkybes sudarydama preliminarią sutartį ir įvertinti riziką, jog pagrindinė sutartis gali būti nesudaryta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007);

23b) Teismas nepagrįstai neapklausė liudytojo A. Ž. , netinkamai ištyrė kitus bylos įrodymus, patvirtinančius, kad atsakovas vykdė informavimo apie preliminarios sutarties vykdymą pareigą;

24c) Ta aplinkybė, kad ieškovė pasirašė buto aptarnavimo sutarčių projektus ir Susitarimą, nereiškia, kad tai turėjo sukelti ieškovei didesnį tikėjimą Sutarties įvykdymo realumu;

25d) Sutartis neįvykdyta dėl objektyvių, nuo atsakovo nepriklausančių aplinkybių, o byloje pateikti įrodymai (detalieji planai, sutartys su projektuotojais) patvirtina, kad atsakovas siekė įvykdyti Sutartį. Teismas nepagrįstai nevertino ir nepasisakė dėl šių atsakovo nurodytų aplinkybių;

26e) Teismas, nenustatęs atsakovo veiksmuose tyčios, be pagrindo konstatavo, jog atsakovas savo elgesiu sukūrė ieškovei pagrįstą pasitikėjimą, kad pagrindinė sutartis bus tikrai sudaryta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-38/2005). Ieškovė nepaneigė atsakovo sąžiningumo prezumpcijos;

27f) Teismas, nukrypdamas nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos, neištyrė ir nevertino ieškovės reikalaujamų nuostolių pagrįstumo ir jų realumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lakprčio 6 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006). Teismas neįvertino konkrečios prarastos galimybės, o rėmėsi hipotetiniais paskaičiavimais apie galimus nuostolius.

282. Teismas, apskaičiavęs nuostolius ne pagal teismo sprendimo dieną, pažeidė CK 6.249 straipsnio penktąją dalį, juolab kad nekilnojamojo turto kainos nuolat mažėja.

293. Teismas nepagrįstai neatsižvelgė į tą aplinkybę, kad ieškovei Sutartimi parduodamas butas buvo su daline apdaila, o turto vertinimo ataskaitoje įvertintas butas su pilna apdaila.

304. Ieškovė reikalavimą dėl 5 proc. dydžio procesinių palūkanų priteisimo pateikė tik 2008 m. vasario 2 d., todėl teismas nepagrįstai priteisė šias palūkanas nuo pirminio ieškinio priėmimo dienos - 2007 m. rugsėjo 3 d. Be to, ieškovei nepagrįstai nuo 2007 m. rugsėjo 1 d. iki 2008 m. sausio 29 d. priteistos ir 5 proc. palūkanos nuo 15 347,27 Lt delspinigių, priteistų pagal Sutarties 10.2 p. už laiku negrąžintą avansą.

315. Teismas nepagrįstai sprendimu neišsprendė atsakovo prašymo dėl baudos paskyrimo ieškovei (CPK 245 str., 251 str., 253 str.).

326. Teismas, pažeisdamas procesinės teisės normas, netinkamai paskirstė bylinėjimosi išlaidas, nes patenkino tik apie 39 proc. ieškovės pareikštų reikalavimų (CPK 93 str. 2 d.). Be to, ieškovė nepateikė į bylą patikimų įrodymų, patvirtinančių jos patirtas 7600 Lt bylinėjimosi išlaidas.

33Ieškovės apeliacinis skundas netenkintinas, o atsakovo skundas tenkintinas iš dalies.

34Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinių skundų faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas, t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 320 str. 1 d., 263 str. 1 d.).

35Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas civilinę bylą bei priimdamas skundžiamą sprendimą, nepažeidė esminių civilinio proceso įstatymo nuostatų, teisingai nustatė esmines faktines bylos aplinkybes ir padarė pagrįstas išvadas dėl ieškovės teisės į nuostolių atlyginimą, tačiau netinkamai taikė materialinės teisės normas, susijusias su netiesioginių nuostolių atlyginimu, dėl ko teismo sprendimas negali būti paliktas galioti.

36Pagrindinis civilinių santykių principas – sutarties laisvės principas – lemia, kad šalys, laisvai pradėjusios derybas, gali jas nutraukti. Jeigu derybas pradėjusios šalys nepasiekia susitarimo, tai jos už tai neatsako (CK 6.163 straipsnio 2 dalis). Tačiau šalys, besiderančios dėl sutarties sudarymo, turi abipusę pareigą elgtis sąžiningai (CK 1.5, 6.4, 6.158 straipsniai, 6.163 straipsnio 1, 3, 4 dalys). CK 6.163 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad šalis, kuri derybų metu elgiasi nesąžiningai, privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius.

37Šalių ikisutartiniai santykiai gali būti užfiksuojami rašytinėje preliminariojoje sutartyje, kurioje šalys tik įsipareigoja preliminariojoje sutartyje aptartomis sąlygomis ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį (CK 6.165 straipsnis), sukurdamos prievolę CK 6.1 straipsnio prasme. Vienas iš esminių preliminariosios sutarties bruožų yra tas, kad negalima reikalauti šios sutarties įvykdyti natūra, tačiau jos pažeidimo (nepagrįsto vengimo ar atsisakymo sudaryti pagrindinę sutartį) atveju kaltoji šalis privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius (CK 6.165 straipsnio 4 dalis). Taigi, nors CK 6.163 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalys turi teisę laisvai pradėti derybas bei derėtis ir neatsako už tai, jog nepasiekiamas šalių susitarimas, tačiau, jeigu derybose viena iš šalių elgėsi nesąžiningai ir pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta dėl nesąžiningos šalies veiksmų, tai šiai šaliai gali būti taikoma civilinė atsakomybė, t. y. kyla pareiga atlyginti sąžiningai šaliai padarytus nuostolius (CK 6.163 straipsnio 3 dalis, 6.165 straipsnio 4 dalis).

38Teismų praktikoje pripažįstama nukentėjusios sąžiningos šalies teisė tiek į tiesioginių, tiek į netiesioginių nuostolių atlyginimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. vasario 17 d.). Nukentėjusiai sąžiningai šaliai gali būti atlyginami ne tik tiesioginiai nuostoliai, bet ir negautos pajamos, kurias asmuo (šalis) būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų (CK 6.249 straipsnis). Sprendžiant dėl nukentėjusios ikisutartinių santykių šalies teisės reikalauti piniginio atlyginimo už prarastą galimybę, esminę reikšmę turi šalies, atsisakiusios sudaryti pagrindinę sutartį, veiksmai sąžiningumo požiūriu.

39Nagrinėjamu atveju apygardos teismas pagrįstai konstatavo, jog atsakovas nesielgė taip rūpestingai ir nepasistengė tiek, kiek reikėjo tinkamam Preliminariosios sutarties įvykdymui, o, nutraukdamas sutartį, elgėsi nesąžiningai. Šią teismo išvadą patvirtina bylos duomenys apie tai, jog atsakovas sudarė ne tik Preliminariąją sutartį, bet ir Susitarimą dėl terminų pratęsimo, nors neturėjo leidimo 4 korpuso, kuriame ieškovė ketino pirkti butą, statybai, bet apie tai ieškovės neinformavo. Be to, prašymą parengti ir išduoti projektavimo sąlygų sąvadą gyvenamajam namui atsakovas pateikė tik 2007 m. spalio 30 d. (1 t., b. l. 139), t. y. po Sutarties nutraukimo. Todėl nepagrįstas atsakovo apeliacinio skundo teiginys, jog Sutartis neįvykdyta dėl objektyvių nuo atsakovo nepriklausančių aplinkybių. Taigi, pripažinus, jog atsakovas, vykdydamas savo įsipareigojimus pagal preliminasiąją sutartį, buvo nesąžiningas, tai sudaro pagrindą jo civilinei atsakomybei kilti (CK 6.165 str. 4 d., 6.245 str. 1 d.).

40Apygardos teismas, pagrįstai pripažinęs ieškovės teisę į netiesioginių nuostolių atlyginimą, netinkamai taikė materialinės teisės normas bei nesilaikė suformuotos teismų praktikos, be pagrindo priteisdamas dalį ieškovės reikalaujamų nuostolių, neteisingai nustatęs prarastos galimybės faktines aplinkybes ir piniginę išraišką (CK 6.258 str. 5 d., CPK 185 str., 329 str. 1 d., 330 str.).

41Teismų praktikoje pripažįstama, jog tam tikrais ikisutartinių prievolių pažeidimo atvejais gali būti pagrindo spręsti ne tik dėl tiesioginių išlaidų, bet ir dėl prarastos galimybės piniginės vertės, pagrįstos realiomis, įrodytomis, neišvengiamomis, o ne tikėtinomis (hipotetinėmis) pajamomis ar išlaidomis, priteisimo nukentėjusiai sąžiningai preliminariosios sutarties šaliai. Prarastos galimybės piniginė vertė gali būti nustatoma, taikant CK 6.258 straipsnio 5 dalyje nurodytą kainų skirtumo principą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas civilinėje byloje V. Š. v. A. N. ir kt., bylos Nr. 3K-P-382/2006; 2009 m. sausio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. A. J. ir kt. v. UAB „Laivyno inžinerijos centras“, bylos Nr. 3K-3-40/2009; 2009 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje A. S. v. UAB „Pajūrio viešbučiai“, bylos Nr. 3K-3-126/2009). Sąžiningos preliminariosios sutarties šalies praradimai dėl prarastos galimybės nėra preziumuojami; asmuo, teigiantis patyręs tokius praradimus, turi juos įrodyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje N. V. v. R. K. ir kt., bylos Nr. 3K-3-209/2007; 2008 m. birželio 17 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Iviltra“ v. R. Z. ir kt., bylos Nr. 3K-3-333/2008;). Teismų praktikoje taip pat pažymima, kad kainų skirtumas nustatomas palyginant kainą, kuria pagrindinė sutartis būtų buvusi sudaryta su trečiaisiais asmenimis, jei nebūtų vykusios derybos su nesąžininga preliminariosios sutarties šalimi, ir sudarytos pagrindinės sutarties kainą. Taikant kainų skirtumo principą, sutartis turi būti sudaroma per protingą terminą ir protingomis sąlygomis, t. y. turi būti įvertintas ir nukentėjusios šalies elgesys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas byloje V. Š. v. A. N. ir kt., bylos Nr. 3K-P-382/2006). Kai sąžininga preliminariosios sutarties šalis nesudaro pagrindinės sutarties su trečiuoju asmeniu – tokiu atveju kainų skirtumo principas objektyviai negalėtų būti taikomas, o prarasta galimybė galėtų būti apskaičiuojama kitais būdais, priklausomai nuo situacijos, pavyzdžiui, palūkanų netekimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. liepos 18 d. nutartis civilinėje byloje E. A. v. B. P., bylos Nr. 3K-3-308/2007).

42Nagrinėjamu atveju ieškovė savo reikalavimą dėl nuostolių priteisimo grindė tuo, jog dėl atsakovo nepagrįstai nutrauktos preliminarios buto pirkimo-pardavimo sutarties ji prarado galimybę įsigyti už tą pačią kainą analogišką butą, prašomą priteisti nuostolių dydį (204 458,10 Lt) apskaičiavusi kaip skirtumą tarp turto vertintojų nustatytos analogiško buto kainos (689 000 Lt; t. 2 b. l. 225), buvusios 2008-01-15, ir Preliminarioje sutartyje nustatytos buto kainos (404 265 Lt), išskaičiavusi atsakovo jai sumokėtas netesybas (40 000 Lt Lt + 40 426,54 Lt).

43Minėta, kad teismų praktikoje pripažįstama, jog tuo atveju, kai sąžininga preliminariosios sutarties šalis nesudaro pagrindinės sutarties su trečiuoju asmeniu, nuostolių dydis dėl tokio pobūdio prarastos galimybės, taikant kainų skirtumo principą, negali būti įrodinėjamas. Kadangi nagrinėjamu atveju ieškovė nepateikė teismui duomenų apie tai, jog ji būtų įsigijusi analogišką butą iš trečiojo asmens, teismas neturėjo pagrindo taikyti kainų skirtumo principo, nustatydamas ieškovės patirtų netiesioginių nuostolių dydį ir patenkinti šio reikalavimo dalies ieškinyje nurodytu pagrindu (CK 6.258 str. 5 d.). Minėta, jog prarastos galimybės piniginė vertė gal būti apskaičiuojama ir kitais būdais (tarp jų palūkanų netekimu), tačiau ieškovė neprašė priteisti kitokio pobūdžio nuostolių bei neįrodė prašomų priteistų nuostolių realumo ir neišvengiamumo (CPK 178 str., 185 str.). Todėl ši teismo sprendimo dalis panaikintina, netenkinant šio iškovės ieškinio reikalavimo (CPK 329 str., 330 str.), nepasisakant dėl apeliantų argumentų, susijusių su byloje pateiktų turto vertinimo ataskaitų teisingumu ir pagrįstumu, kadangi teismas apskritai neturėjo pagrindo jomis vadovautis. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad atsakovas, sudarydamas Susitarimą dėl statybos terminų pratęsimo, ieškovei sumokėjo 40 000 Lt kompensaciją už vėlavimą vykdyti Sutarties nuostatas (t. 2, b. l. 162), o nutraukdamas Preliminariąją sutartį, atsakovas sumokėjo ieškovei 40 426,54 Lt dydžio netesybas (t. 1, b. l. 74). Teisėjų kolegijos nuomone, šios atsakovo sumokėtos sumos, nesant įrodymų apie ieškovės patirtus nuostolius, gali būti vertinamos kaip kompensavimas ir dėl galimų jos praradimų.

44Nepagrįstas ir atsakovo apeliacinio skundo teiginys, jog 5 proc. procesines palūkanas teismas turėjo priteisti nuo patikslinto ieškinio pateikimo dienos (2008-02-02). Įstatymas procesinių palūkanų skaičiavimą sieja su civilinės bylos iškėlimo momentu, todėl teismas turėjo pagrindo teigti, kad atsakovas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2007-09-03; CK 6.37 str. 2 d.).

45Nors apeliantas pagrįstai nurodo, jog apygardos teismas skundžiamu sprendimu neišsprendė jo prašymo dėl baudos ieškovei skyrimo (1 t., b. l. 145-147), kurį protokoline nutartimi buvo nutaręs išspręsti, kai bus išnagrinėta byla (1 t., b. l. 150), tačiau, teisėjų kolegijos nuomone, nėra pagrindo teigti, kad dėl šio trūkumo buvo neteisingai išspręsta byla (CPK 329 str. 1 d.). Juolab, kad teisėjų kolegija konstatavo, jog ieškovė turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo, ir nenustatyta ieškovės nesąžiningumo, reiškiant atsakovui reikalavimus, ar sąmoningo veikimo prieš bylos teisingą išnagrinėjimą (CPK 95 str.).

46Dėl pirmiau nurodytų motyvų, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai patenkino ieškovės ieškinio reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo ieškinyje nurodytais pagrindais, todėl pakeistinas apygardos teismo sprendimas, panaikinant nurodytą teismo sprendimo dalį ir atmetant ieškovės reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo (CPK 329 str., 330 str.).

47Patenkinus iš dalies atsakovo apeliacinį skundą ir panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria priteista ieškovei 70000 Lt nuostolių, bei atmetus šį reikalavimą, pakeistinas ir teismo sprendime nurodytas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas, taip pat paskirstytinos šalių bylinėjimosi išlaidos, turėtos nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 str., 96 str. 1 d., 302 str.).

48Bylos duomenimis, ieškovės išlaidos už advokato pagalbą pirmosios instancijos teisme sudarė 7600 Lt, atsakovo - 13 175 Lt, o apygardos teismas, patenkinęs dalį ieškinio reikalavimų, buvo priteisęs iš atsakovo ieškovei 3000 Lt advokato pagalbos išlaidų (1 t., b. l. 127, 142, 3 t. b. l. 100). Atsižvelgiant į tai, kad atmetama aukščiau nurodyta dalis ieškovės reikalavimų, iš ieškovės atsakovui priteistina 2 000 Lt išlaidų už advokato pagalbą pirmosios instancijos teisme (CPK 93 str. 2, 4 d.).

49Atmetus ieškovės apeliacinį skundą, o atsakovo skundą patenkinus iš dalies, iš ieškovės priteistina atsakovo naudai dalis atsakovo turėtų bylinėjimosi (žyminio mokesčio už apeliacinį skundą) išlaidų, o valstybei - bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme (CPK 93 str., 96 str.; 3 t., b. l. 161, 4 t., b. l. 18).

50Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

51Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 29 d. sprendimą.

52Panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria iš dalies patenkintas ieškovės R. J. ieškinys ir iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Leidybos centras“ ieškovės naudai priteista 70 000 Lt nuostolių atlyginimo, 2000 Lt žyminio mokesčio bei 2000 Lt advokato pagalbos išlaidų, ir dėl šios dalies priimti naują sprendimą – šį ieškovės reikalavimą atmesti, o iš ieškovės R. J. priteisti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Leidybos centras“ - 2000 (du tūkstančius) litų advokato pagalbos išlaidų.

53Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.

54Priteisti iš ieškovės R. J. 2000 (du tūkstančius) litų žyminio mokesčio išlaidų atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Leidybos centras“ bei 18 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme, valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovė R. J. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį... 3. Ieškovės teigimu, Susitarimo 4 punkto sąlygą (toliau - Sąlyga) sudaro iš... 4. Ieškovės nuomone, už vėlavimą grąžinti avansą iš atsakovo ieškovei... 5. Ieškovės teigimu, dėl neteisėto Sutarties nutraukimo, ji nebegali įsigyti... 6. Atsakovas UAB ,,Leidybos centras“ nepripažino 7. Atsakovo teigimu, jis yra sąžininga ikisutartinių santykių šalis, iki... 8. Atsakovo nuomone, ieškovė nepagrįstai reikalauja priteisti jos naudai... 9. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. spalio 29 d. sprendimu patenkino ieškinį... 10. Teismas dėl bylos faktinių aplinkybių nurodė, kad 2005 m. gruodžio 28 d.... 11. Dėl Susitarimo Sąlygos negaliojimo teismas nurodė, kad šis reikalavimas... 12. Dėl ieškovės reikalavimo atlyginti nuostolius teismas pažymėjo, kad pagal... 13. Teismas nurodė, kad pagal ieškovės ir atsakovo pateiktas išvadas, buto... 14. Teismo teigimu, ieškovė, prašydama priteisti 150 Lt nuostolių, patirtų... 15. Dėl avanso ir delspinigių teismas nurodė, kad atsakovas nutraukė Sutartį... 16. Apeliaciniu skundu ieškovė R. J. prašo pakeisti... 17. 1. Teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškovė irgi kalta dėl nuostolių... 18. 2. Teismas nepagrįstai atmetė ieškovės pateiktą turto vertinimo... 19. 3. Teismas netinkamai vertino turto vertintojos I. K. 2008... 20. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB ,,Leidybos centras“ prašo panaikinti iš... 21. 1. Teismas nepagrįstai priteisė ieškovei 70 000 Lt netiesioginių... 22. a) Neįrodo atsakovo neteisėtų veiksmų ta aplinkybė, kad preliminarioji... 23. b) Teismas nepagrįstai neapklausė liudytojo A. Ž. ,... 24. c) Ta aplinkybė, kad ieškovė pasirašė buto aptarnavimo sutarčių... 25. d) Sutartis neįvykdyta dėl objektyvių, nuo atsakovo nepriklausančių... 26. e) Teismas, nenustatęs atsakovo veiksmuose tyčios, be pagrindo konstatavo,... 27. f) Teismas, nukrypdamas nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos,... 28. 2. Teismas, apskaičiavęs nuostolius ne pagal teismo sprendimo dieną,... 29. 3. Teismas nepagrįstai neatsižvelgė į tą aplinkybę, kad ieškovei... 30. 4. Ieškovė reikalavimą dėl 5 proc. dydžio procesinių palūkanų... 31. 5. Teismas nepagrįstai sprendimu neišsprendė atsakovo prašymo dėl baudos... 32. 6. Teismas, pažeisdamas procesinės teisės normas, netinkamai paskirstė... 33. Ieškovės apeliacinis skundas netenkintinas, o atsakovo skundas tenkintinas... 34. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 35. Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas civilinę bylą bei priimdamas... 36. Pagrindinis civilinių santykių principas – sutarties laisvės principas –... 37. Šalių ikisutartiniai santykiai gali būti užfiksuojami rašytinėje... 38. Teismų praktikoje pripažįstama nukentėjusios sąžiningos šalies teisė... 39. Nagrinėjamu atveju apygardos teismas pagrįstai konstatavo, jog atsakovas... 40. Apygardos teismas, pagrįstai pripažinęs ieškovės teisę į netiesioginių... 41. Teismų praktikoje pripažįstama, jog tam tikrais ikisutartinių prievolių... 42. Nagrinėjamu atveju ieškovė savo reikalavimą dėl nuostolių priteisimo... 43. Minėta, kad teismų praktikoje pripažįstama, jog tuo atveju, kai sąžininga... 44. Nepagrįstas ir atsakovo apeliacinio skundo teiginys, jog 5 proc. procesines... 45. Nors apeliantas pagrįstai nurodo, jog apygardos teismas skundžiamu sprendimu... 46. Dėl pirmiau nurodytų motyvų, darytina išvada, jog pirmosios instancijos... 47. Patenkinus iš dalies atsakovo apeliacinį skundą ir panaikinus pirmosios... 48. Bylos duomenimis, ieškovės išlaidos už advokato pagalbą pirmosios... 49. Atmetus ieškovės apeliacinį skundą, o atsakovo skundą patenkinus iš... 50. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 51. Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 29 d. sprendimą.... 52. Panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria iš dalies patenkintas ieškovės 53. Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 54. Priteisti iš ieškovės R. J. 2000 (du tūkstančius)...