Byla 2S-421-640/2012
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo – AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialas „Kauno geležinkelių infrastruktūra“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Rūta Veniulytė-Jankūnienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Giedra“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 m. spalio 25 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Absta“ ieškinį atsakovui UAB „Giedra“ dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo – AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialas „Kauno geležinkelių infrastruktūra“.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašė pripažinti atsakovo vienašališką baudos įskaitymą neteisėtu, priteisti iš atsakovo 28800 Lt skolos, 241,92 Lt delspinigių, 8,49 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas ieškovo naudai. Teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo turto areštą. Ieškovas nurodė, kad atsakovas vengia vykdyti prievolę, siekia neteisėtais būdais išvengti skolos mokėjimo užskaitydamas juos kaip baudas už ne laiku atliktus darbus. Mano kad toks elgesys yra susijęs su atsakovo finansiniais sunkumais, kad sužinojęs apie ieškinį gali slėpti savo turtą, todėl nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas.

4Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2011 m. spalio 25 d. nutartimi (b. l. 60) ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino – areštavo atsakovui UAB „Giedra“, į.k. 120301599, Naugarduko g. 3, Vilnius, priklausantį nekilnojamąjį turtą, o jo nesant – kitą turtą ar pinigines lėšas 28800 Lt (dvidešimt aštuonių tūkstančių aštuonių šimtų Lt 00 ct) sumai. Leido atsakovui UAB „Giedra“ šios nutarties pagrindu areštuotu turtu atsiskaityti su ieškovu UAB „Absta“. Nurodė, tarp šalių atsiradusi prievolė yra turtinė, prašoma priteisti suma didelė, daroma išvada, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

5Atsakovas UAB „Giedra“ atskiruoju skundu (b.l. 65-69), prašo panaikinti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011-10-25 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones ir klausimą išspręsti iš esmės, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad teisinis ginčas tarp šalių kilo vėliausiai 2011 m. rugsėjo mėnesį (netesybų įskaitymo data). Nuo ginčo atsiradimo iki ieškinio pateikimo teismui dienos praėjo beveik 2 mėnesiai, tačiau nepaisant grėsmės, kad UAB „Absta“ pateiks ieškinį teismui, atsakovas UAB „Giedra“ nesiėmė jokių neteisėtų ar teismo sprendimo įgyvendinimą apsunkinančių ar darančių nebeįmanomu įvykdyti veiksmų, tokių kaip turto slėpimas, turto naikinimas ar perleidimas tretiesiems asmenims. Nurodo, kad Ieškovas, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nepateikė faktinių duomenų ir įrodymų, pagrindžiančių realią grėsmę galimo teismo sprendimo įvykdymui, nepritaikius tokių priemonių , todėl jo prašymas turėjo būti atmestas. Atsakovas taip pat teismui pateikė balansą ir pelno nuostolio ataskaitą 2011-09-30 dienai, kur nurodė, kad UAB „Giedra“ turimas 6 460 145 litų vertės turtas net 224 kartus viršija ieškovo pareikštu reikalavimų sumą. UAB „Giedra“ įstatinis kapitalas sudaro 1 100 000 Lt, jos veikla yra stabili ir pelninga - 2010 metais uždirbo 74 344 litų grynojo pelno (po pelno mokesčio), o per devynis 2011 metų mėnesius - 57 086 litų pelno. Todėl 28 800 Lt suma atsakovui nėra didelė.

6Ieškovas UAB „Absta“ atsiliepimu (b. l. 95-100) į atskirąjį skundą prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti ir priimtą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad atsakovės finansinė padėtis nėra išskirtinis ar pagrindinis kriterijus kuriuo turėtų vadovautis teismas priimdamas sprendimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nurodo, kad atsakovės pateikti duomenys neatitinka Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo reikalavimų (pateikta ataskaita nėra audituota), todėl laikytina, kad atsakovės pateikti duomenys neleidžia spręsti, jog ji nuosavybės teise valdo turtą, kuriuo grindžia neva tai savo gerą finansinę padėtį. Taip pat nurodo, kad didžioji dalis atsakovo turimo turto sudaro trumpalaikis turtas (net 90 procentų) iš kurio ateityje galimas išieškojimas yra sudėtingas, nes trumpalaikis turtas - tai turtas, kurį įmonė sunaudoja ekonominei naudai gauti per vienerius metus arba per vieną įmonės veiklos ciklą. Nurodo, kad pagal pateiktus duomenis matyti, kad atsakovas negali pagrįstai teigti, kad visada bus pajėgus lengvai sumokėti ieškinyje nurodytą sumą. Nurodo, kad ieškovui nekyla pareiga konkrečiai įvardinti ar nurodyti, dėl ko netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, prašoma suma bus neišieškoma. Ieškovui užtenka nurodyti, kad egzistuoja reali tikimybė, jog teismui priėmus galutinį sprendimą byloje, atsakovas nebus pajėgus sumokėti reikalaujamos sumos. Taip pat nurodo, kad atsakovas, pateiktame atskirajame skunde nenurodo jokių neigiamų padarinių, kurie iškiltų pritaikius laikinąsias apsaugos priemones 28 800 Lt sumai, todėl laikinosios apsaugos priemonės turėtų būti taikomos.

7Atskirasis skundas tenkintinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas, taip pat patikrinimas, ar nėra absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, kurios reglamentuoja civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

9Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 144 straipsniu, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia reali grėsmė, kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo būsimo galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Taigi, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas yra siekis užtikrinti ieškovo turtinius interesus, užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir tuo užtikrinti jo privalomumą. Kadangi laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visuomet susijęs su tam tikrais atsakovo teisių suvaržymais, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą teismas privalo vadovautis teisingumo, proporcingumo principais ir, užtikrindamas šalių interesų pusiausvyrą įvertinti, ar iš tiesų nagrinėjamu atveju egzistuoja aplinkybės, patvirtinančios grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Pareiga pagrįsti šių aplinkybių egzistavimą tenka prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pareiškusiam ieškovui (CPK 178 straipsnis).

10Nors teismų praktikoje aplinkybė, jog būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas preziumuojama tuomet, kai pareikštas didelės vertės turtinis reikalavimas, sprendžiant ar byloje pareikšto reikalavimo suma yra didelė, turi būti vertinama tai, ar ši suma yra didelė konkrečiam skolininkui, atsižvelgiant į skolininko teisinį statusą, turtinę padėtį, veiklos apimtis, pelningumą ir kitas reikšmingas aplinkybes (Žr. pvz.: Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1262/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1300/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1140/2010, ir kt.). Nagrinėjamu atveju tarp šalių yra kilęs ginčas dėl 28 800 Lt skolos, kurią pirmosios instancijos teismas atsakovo atžvilgiu laikė didele. Su šia pirmosios instancijos teismo išvada apeliacinės instancijos teismas nesutinka. Įvertinęs naujausius atsakovo veiklos duomenis, teismas sprendžia, kad atsakovas yra ekonomiškai stiprus juridinis asmuo, kurio turimo turto vertė žymiai viršija jam pareikštų reikalavimų sumą. Įmonė neturi pradelstų įsipareigojimų, viršijančių pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, veiklą vykdo pelningai (2011 m. rugsėjo 30 d. įmonės grynasis pelnas sudarė 57 086 Lt), o atsakovui teismuose pareikštų reikalavimų vertė nedaro reikšmingos įtakos atsakovo mokumo vertinimui. Išdėstytos aplinkybės leidžia spręsti, kad pareikštas ieškinio reikalavimas 28 800 Lt sumai atsakovo atžvilgiu nėra didelis ir atsakovas būtų pajėgus ieškinį patenkinus, įvykdyti galimai ieškovui palankų teismo sprendimą. Kadangi UAB „Giedra“ Lietuvoje veiklą vysto labai ilgą laiką, jos metinė apyvarta yra ženkli, o pelnas gautas už 2011 metus ženkliai viršija ieškinio sumą, bei atsižvelgiant į jos komercinės veiklos pobūdį, teismas neturi pagrindo manyti, kad atsakovas bandys paslėpti, parduoti ar kitaip perleisti kitiems asmenims savo turtą, siekiant išvengti savo prievolių vykdymo. Tokių duomenų nepateikė ir ieškovas.

11Atsiliepime į apeliacinį skundą, ieškovas surodė, kad apelianto pateikti duomenys neatitinka Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo reikalavimų (pateikta ataskaita nėra audituota), todėl laikytina, kad atsakovės pateikti duomenys neleidžia spręsti, jog ji nuosavybės teise valdo turtą, kuriuo grindžia neva tai savo gerą finansinę padėtį. Šis argumentas atmestinas, kadangi to paties įstatymo 15 str. 2 d. numato, kad tarpines finansines ataskaitas įmonės sudaro, kai to reikia arba kitų teisės aktų nustatytu periodiškumu. Laikytina, kad įmonė, siekdama pagrysti savo mokumą tinkamai disponavo minėto įstatymo 15 str. 2 d. numatyta teise ir teismui pateikė tinkamai patvirtintus, tarpinės finansinės atskaitomybės dokumentus, kuriasi teismas pagrįstai rėmėsi, o ne metinės finansinės atskaitomybės dokumentus kuriuos nurodo ieškovas savo atsiliepime.

12Ieškovo argumentai, susiję su atsakovo vengimu vykdyti savo prievoles ieškovui, dėl kurių pareikštas ieškinio reikalavimas pirmosios instancijos teismo nagrinėjamoje byloje, apeliacinį skundą nagrinėjančio teismo pripažįstami teisiškai nereikšmingais, kadangi teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, iš esmės nevertina ieškovo reikalavimo pagrįstumo. Ta aplinkybė, kad tarp šalių yra kilęs teisinis ginčas dėl prievolės egzistavimo ar dydžio, kuris yra nagrinėjamas teisme, savaime nesudaro pagrindo teigti esant atsakovo piktybiškumą, leidžiantį daryti prielaidą, kad jis nevykdys būsimo teismo sprendimo. Kiti atsiliepime į atskirąjį skundą išdėstyti argumentai yra teisiškai nereikšmingi ir savaime neįtakoja kitokio šio klausimo sprendimo būdo.

13Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus teismas sprendžia, kad ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartimi laikinosios apsaugos priemonės atsakovo atžvilgiu pritaikytos nepagrįstai, todėl ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis panaikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės: ieškovo UAB „Absta“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui UAB „Giedra“ netenkinamas.

14Vadovaudamasis CPK 336 str., 337 str. 2 p., 339 str., teismas

Nutarė

15Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 m. spalio 25 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės - ieškovo UAB „Absta“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui UAB „Giedra“ netenkinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai