Byla 2-670/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Milašienės ir Vyto Miliaus,

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Construction Development Group“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. lapkričio 9 d. nutarties, kuria patvirtintas kreditorinis reikalavimas restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Construction Development Group“ restruktūrizavimo byloje Nr. B2-3247-343/2010.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I. Ginčo esmė

6Kauno apygardos teismas 2010 m. gegužės 31 d. nutartimi atsakovui UAB „Baltic Construction Development Group” iškėlė restruktūrizavimo bylą, administratoriumi paskyrė UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartimi patvirtino dalį kreditorių finansinių reikalavimų.

7Kreditorius UAB „VVARFF” pateikė prašymą administratoriui tvirtinti 181 013,68 Lt kreditorinį reikalavimą, susidedantį iš 166 801 Lt skolos už atliktus darbus pagal 2009-08-26 ir 2009-10-17 Statybos rangos sutartis, 9 683 Lt delspinigių, 4 529,68 Lt žyminio mokesčio, mokėto civilinėje byloje su atsakovu. Administratorius su 86 259,1 Lt reikalavimo dalimi sutiko ir teismas 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartimi šią dalį patvirtino. Prašymą žyminio mokesčio dalyje atmetė, o likusios dalies reikalavimo pagrįstumo klausimą paskyrė nagrinėti žodinio proceso tvarka.

8Administratorius, nesutikdamas su 82 313 Lt dydžio kreditoriniu reikalavimu, teigė, jog kreditorius nepagrįstai reikalauja sumokėti už jo papildomai atliktus darbus, kurie nebuvo numatyti sutartyje, o atsakovas nebuvo davęs nei žodinio, nei raštiško sutikimo jų atlikimui ir sutarties kainos padidinimui. Be to, nurodė, kad sutarties 2.2 dalyje numatyta, jog rangovas įsipareigoja savo rizika atlikti visus darbus, susijusius su sėkmingo projekto įgyvendinimui už sutartyje nustatytą kainą. Administratorius taip pat nesutiko su prašomu patvirtinti delspinigių dydžiu, nes jie yra neprotingai dideli ir pažeidžia kitų kreditorių teises, todėl turėtų būti mažintini iki 1 771,1 Lt, tai yra nuo 0,1 ir 0,2 procentų dydžio iki 0,02 procentų dydžio.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Kauno apygardos teismas 2010 m. lapkričio 9 d. nutartimi patvirtino patikslintą 176 484 Lt UAB „VVARFF“ kreditorinį reikalavimą. Remdamasis prie restruktūrizavimo bylos prijungtos Klaipėdos apygardos teismo civilinės bylos Nr. 2-1550-460/2010 medžiagos duomenimis, teismas nurodė, jog 2009 m. rugsėjo 18 ir 21 d. raštais kreditorius informavo atsakovą apie būtinybę atlikti papildomus darbus, o šis 2009-09-28 raštu nurodė sutinkantis pasirašyti susitarimą dėl papildomų darbų atlikimo. Teismas sprendė, jog ši aplinkybė patvirtina faktą, jog kreditorius įvykdė CK 6.684 straipsnio 4 dalyje numatytą pareigą apie iškilusią būtinybę atlikti papildomus darbus informuoti atsakovą. Be to, konstatavo, kad atsakovo atstovai neginčijo aplinkybės, jog jų atstovas kontroliavo darbų atlikimą, taigi žinant apie būtinybę atlikti papildomus darbus, buvo toleruojamas tolesnis šių darbų vykdymas. Teismas sprendė, jog atsakovui vėliau persigalvojus dėl papildomų darbų atlikimo ir sutarties pakeitimo neįforminus raštu, tokia aplinkybė negali būti vertinama kaip atleidžianti atsakovą nuo pareigos apmokėti už su jo žinia ir jo atstovams prižiūrint atliktus, nors sutartyje tiesiogiai ir neįvardintus, papildomus darbus. Atsakovas nereiškė pretenzijų dėl atliktų darbų kiekių ar kokybės, neginčijo darbų kainos pagrįstumo, todėl teismas sprendė, jog kreditoriaus reikalavimas apmokėti už atliktus darbus yra pagrįstas.

11Atsižvelgdamas į sutarties laisvės principą ir netesybų instituto esmę, pagal kurią šalims susitarus dėl nuostolių, susijusių su netinkamu sutartinių įsipareigojimų vykdymu, dydžio, teisę į netesybas įgyjanti šalis neprivalo įrodinėti šio dydžio pagrįstumo, nesant jokių duomenų apie vienos šalies sąlygų primetimą kitai šaliai, teismas sprendė, jog atsakovo prieštaravimai dėl per didelių delspinigių yra nepagrįsti.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

13Atsakovas RUAB „Baltic Construction Development Group” atskiruoju skundu prašo panaikinti šią teismo nutartį, išspręsti klausimą iš esmės ir atsisakyti patvirtinti patikslintą reikalavimą. Skunde teigiama, kad:

141. Teismas neatsižvelgė į tai, kad pagal CK 6.653 straipsnio 5 dalį statybos rangos sutartyje nustatyta konkreti kaina negali būti keičiama net ir tuo atveju, jeigu sutarties sudarymo metu nebuvo galima tiksliai nustatyti visų darbų ar būtinų išlaidų.

152. Teismas neatsižvelgė į tai, kad atsakovas 2009-09-28 raštu informavo kreditorių, jog sutinka pasirašyti papildomą susitarimą dėl papildomų darbų atlikimo, tačiau konkreti darbų apimtis ir kaina nebuvo derinama. Atsakovas, gavęs kreditoriaus raštą su konkretizuotais darbais, atsisakė už juos mokėti ir pasirašyti susitarimą. Todėl kreditorius privalėjo sustabdyti darbus, tačiau juos toliau savavališkai vykdė ir prisiėmė su tuo susijusią riziką.

163. Teismas nepagrįstai nemažino delspinigių dydžio. Nepaisant to, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, kreditorius nepateikė jokių duomenų, kad dėl atsakovo vėlavimo atlikti mokėjimus patyrė realių nuostolių, o ne tik sutartinių. Reikalavimas dėl netesybų pareikštas restruktūrizavimo byloje, kurios paskirtis – sudaryti sąlygas sunkumų turinčioms įmonėms išsaugoti ir plėtoti veiklą, sumokėti skolas, išvengti bankroto ir apsaugoti pačios įmonės bei jos kreditorių interesus. Tenkinus nepagrįstą kreditoriaus reikalavimą dėl delspinigių, būtų pažeistos kitų kreditorių teisės patenkinti tos pačios eilės reikalavimus, o taip pat Įmonių restruktūrizavimo nuostatos. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, o taip pat į tai, jog dalį prievolės atsakovas yra geranoriškai įvykdęs, teismas privalėjo sumažinti sutartyje nustatytas netesybas.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria teismas patvirtino patikslintą 176 484 Lt UAB „VVARFF“ kreditorinį reikalavimą RUAB „Baltic Construction Development Group” restruktūrizavimo byloje.

19Apeliantas, nesutikdamas su šia teismo nutartimi, teigia, jog teismas nepagrįstai patvirtino patikslintą kreditoriaus UAB „VVARFF” (rangovo) finansinį reikalavimą, nes šis, vykdydamas 2009-08-26 ir 2009-10-17 Statybos rangos sutartis, savo rizika atliko papildomus, rangos sutartyje neaptartus darbus, kurių atlikimui atsakovas prieštaravo. Be to, apelianto nuomone, teismas privalėjo mažinti neprotingai per didelius delspinigius.

20Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad nagrinėjamu atveju apelianto teiginiai yra nepagrįsti (CPK 178 str.).

21Apeliantas teisingai nurodo, kad CK 6.653 straipsnyje nustatyta, jog jeigu būtina atlikti papildomų darbų arba dėl kitų svarbių priežasčių rangovui tenka didinti kai kurių darbų kainą, jis privalo apie tai laiku pranešti užsakovui. Jeigu užsakovas nesutinka padidinti kainos, rangovas turi teisę atsisakyti sutarties. Tame pačiame straipsnyje nurodyta, jog statybos rangos sutartyje nustatyta konkreti kaina negali būti keičiama net ir tuo atveju, jeigu sutarties sudarymo metu nebuvo galima tiksliai nustatyti visų darbų ar būtinų išlaidų (CK 6.653 str. 5 d.). Šioje teisės normoje nustatyta bendro pobūdžio rangos teisinių santykių taisyklė, kuria užsakovas apsaugomas nuo siurprizinių sutarties kainos pasikeitimų, kai rangovas, atlikdamas pagal sudarytą sutartį sulygtus darbus, nustato poreikį papildomiems darbams. Tačiau CK 6.653 straipsnio 4 dalyje įtvirtintas teisinis reglamentavimas nustato rangovo prievolę apie papildomus darbus laiku pranešti užsakovui, jeigu būtina atlikti papildomų darbų arba dėl kitų priežasčių tenka didinti kai kurių darbų kainą.

22Nagrinėjamu atveju, kaip minėta, šalys 2009-08-26 sudarė statybos rangos sutartį. Kreditorius UAB „VVARFF“ (rangovas) teigia, kad sudarant sutartį darbų projektas nebuvo pateiktas, atsakovas kreditoriui jį pateikė po sutarties pasirašymo ir jau pradėjus darbus. Šios aplinkybės atsakovas neginčija. Kaip matyti iš Klaipėdos apygardos teismo civilinės bylos Nr. 2-1550-460/2010, kuri yra prijungta prie restruktūrizavimo bylos, medžiagos duomenų, kreditorius UAB „VVARFF“ (rangovas) 2009 m. rugsėjo 18 ir 21 d. raštais informavo atsakovą apie būtinybę atlikti papildomus, be kurių neįmanoma atlikti sutartyje numatytų darbų: susitarta įrengti betoninius tvoros bortus, tačiau nenumatyti pagrindo betonavimo, liukų šuliniams įrengimo, asfalto dangos atstatymo, taip pat neįtraukti grunto atvežimo ir paruošimo darbai (b. l. 26-28). Taigi teisėjų kolegijos nuomone, rangovas laikėsi jam nustatytos pareigos laiku pranešti apie papildomų darbų būtinybę (CK 6.653 str. 4 d., 6.200 str., CPK 185 str.). Nors konkretūs darbai nebuvo nurodyti, nebuvo detalizuota jų apimtis, taip pat nenurodyta kaina, tačiau atsakovas (užsakovas) 2009-09-28 raštu informavo rangovą, jog sutinka pasirašyti papildomą susitarimą prie 2009-08-26 rangos sutarties dėl papildomų darbų.

23Esant tokioms aplinkybėms, kolegija, atsižvelgdama į rangovo elgesį, papildomų darbų pobūdį ir jų reikšmę sutartyje numatytiems darbams atlikti, taip pat į tai, kad atsakovas neginčija fakto, jog darbai atlikti tinkamai ir buvo būtini, sprendžia, jog teismas turėjo pagrindo konstatuoti, kad atsakovui vėliau pakeitus poziciją dėl sutarties pakeitimo įforminimo raštu, tokia aplinkybė negali būti vertinama kaip atleidžianti atsakovą nuo pareigos apmokėti už su jo žinia ir jo atstovams prižiūrint atliktus papildomus darbus, nors sutartyje tiesiogiai ir neįvardintus (CPK 185 str.).

24Apeliantas taip pat teigia, jog teismas be pagrindo nemažino delspinigių dydžio, nes kreditorius nepateikė jokių duomenų, kad dėl vėlavimo atlikti mokėjimus jis patyrė realių nuostolių. Kaip žinoma, teismų praktikoje laikomasi pozicijos, jog sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Taigi sutartinės netesybos jau sutarties sudarymo metu apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės neįvykdymą, o tai, konstatavus prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo faktą, suteikia teisę jas gauti, neįrodinėjant patirtų nuostolių dydžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008 ir kt.). Apeliantas teisingai nurodo, kad pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatas sutartimi nustatytos netesybos teismo gali būti mažinamos, jeigu jos neprotingai didelės. Tačiau pagal kasacinio teismo suformuotą praktiką minimalios netesybų dydžio ribos nustatymas nereiškia, kad jos turi būti sumažinamos iki minimalių nuostolių ar įrodytų nuostolių dydžio. Priešingu atveju būtų paneigta netesybų, kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės, reikšmė ir pažeistas sutarčių laisvės principas (CK 1.2 str. 1 d., 6.156 str.). Pagal CK 6.258 straipsnio 3 dalį teismas gali, bet neprivalo sumažinti netesybas, jeigu dalis prievolės yra įvykdyta. Atsakovas nenurodė jokių aplinkybių ir argumentų, kurie būtų pagrindas mažinti sutartines netesybas dėl to, kad dalį sutarties kainos jis yra sumokėjęs. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad nagrinėjamu atveju netesybų už laiku nesumokėtą skolą dydis (0,1 ir 0,2 procentų delspinigiai), kaip matyti iš bylos medžiagos, nustatyti paties atsakovo parengtose standartinėse sutarties sąlygose. Taigi pats atsakovas, sudarydamas Rangos sutartis, pasiūlė būtent tokio dydžio netesybas, kurios, minėta, sutarties pažeidimo atveju laikomos iš anksto nustatytais minimaliais kreditoriaus nuostoliais, kurių dydžio nereikia įrodinėti. Vien ta aplinkybė, jog reikalavimas mokėti nustatyto dydžio delspinigius reiškiamas restruktūrizavimo byloje, nesudaro pagrindo mažinti delspinigių dydį (CPK 178 str.). Dėl nurodytų motyvų atsakovo skundo argumentai, susiję su delspinigių mažinimu, pripažintini teisiškai nepagrįstais (CPK 185 str.). Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija skundžiamą teismo nutartį palieka nepakeistą, o atskirąjį skundą atmeta (CPK 338, 302 str., 263 str. 1 d.).

25Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

26Kauno apygardos teismo 2010 m. lapkričio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo... 4. Teisėjų kolegija... 5. I. Ginčo esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2010 m. gegužės 31 d. nutartimi atsakovui UAB... 7. Kreditorius UAB „VVARFF” pateikė prašymą administratoriui tvirtinti 181... 8. Administratorius, nesutikdamas su 82 313 Lt dydžio kreditoriniu reikalavimu,... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Kauno apygardos teismas 2010 m. lapkričio 9 d. nutartimi patvirtino... 11. Atsižvelgdamas į sutarties laisvės principą ir netesybų instituto esmę,... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. Atsakovas RUAB „Baltic Construction Development Group” atskiruoju skundu... 14. 1. Teismas neatsižvelgė į tai, kad pagal CK 6.653 straipsnio 5 dalį... 15. 2. Teismas neatsižvelgė į tai, kad atsakovas 2009-09-28 raštu informavo... 16. 3. Teismas nepagrįstai nemažino delspinigių dydžio. Nepaisant to, kad... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties,... 19. Apeliantas, nesutikdamas su šia teismo nutartimi, teigia, jog teismas... 20. Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad nagrinėjamu... 21. Apeliantas teisingai nurodo, kad CK 6.653 straipsnyje nustatyta, jog jeigu... 22. Nagrinėjamu atveju, kaip minėta, šalys 2009-08-26 sudarė statybos rangos... 23. Esant tokioms aplinkybėms, kolegija, atsižvelgdama į rangovo elgesį,... 24. Apeliantas taip pat teigia, jog teismas be pagrindo nemažino delspinigių... 25. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 26. Kauno apygardos teismo 2010 m. lapkričio 9 d. nutartį palikti nepakeistą....