Byla 2-171/2013
Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Gintaro Pečiulio, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų S. R., D. B. ir L. P. atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 2 d. nutarties, kuria pareiškėjų skundai atmesti, civilinėje byloje Nr. 2-4707-823/2012 pagal pareiškėjų S. R., D. B. ir L. P. skundus atsakovui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Lindarė“ (trečiasis asmuo – AS Parex banka) dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

42012 m. balandžio 27 d. vykusio BUAB „Lindarė“ kreditorių susirinkimo nutarimu pirmuoju darbotvarkės klausimu nutarta: pritarti AS Parex banka pasiūlymui – bankui įkeistą nekilnojamąjį turtą (komercines – administracines patalpas ( - ), esančias ( - ) pardavinėti laisvo pardavimo būdu už didžiausią pasiūlytą kainą, bet ne mažesnę kaip 1 590 000 Lt; apie nekilnojamojo turto pardavimą vieną mėnesį laiko skelbti internetinėse svetainėse ir respublikiniame dienraštyje); nepardavus turto nustatyta tvarka, šaukti kreditorių susirinkimą.

5Pareiškėjai (kreditoriai) S. R., D. B. ir L. P. kreipėsi į teismą ir skundais prašė panaikinti BUAB „Lindarė“ 2012 m. balandžio 27 d. vykusio kreditorių susirinkimo nutarimą pirmuoju darbotvarkės klausimu. Nurodė šiuos argumentus:

  1. nutarimas priimtas vien kreditoriaus AS Parex banka balsais (70,64 procento visų balsų). Kiti kreditoriai dėl šio nutarimo neturėjo galimybės balsuoti – dauguma balsavo raštu, o nutarimo projektas nebuvo įtrauktas į balsavimo raštu biuletenį. Nesuteikus kreditoriams galimybių susipažinti su nutarimo projektu ir dėl jo balsuoti, buvo pažeistos kreditorių teisės ir teisėti interesai. Dėl biuletenio 1.1. punkte numatyto nutarimo projekto susirinkime buvo nubalsuota „prieš“.
  2. AS Parex banka nepagrįstai delsia perimti įkeistas patalpas nuosavybėn už anksčiau patvirtintą pradinę pardavimo kainą (2 400 000 Lt ar 2 160 000 Lt) ir vis mažina kainą. Bankas siekia perimti patalpas pusvelčiui, tada likusi nepatenkinta jo kreditorinio reikalavimo dalis bus tenkinama bendra tvarka ir bus sumažintos smulkiųjų kreditorių galimybės atgauti bent dalį skolos.
  3. patalpos įkeistos Bankui už 3 200 000 Lt sumą, o skundžiamu nutarimu nustatyta pardavimo kaina nesiekia net pusės tos sumos. Tai, kad patalpos bus parduodamos už didžiausią pasiūlytą kainą, nieko nereiškia, kadangi pirkėjai, jei tokių atsirastų, vis tiek orientuosis į 1 590 000 Lt sumą.
  4. Kreditorių susirinkime remtasi UAB „Ober-haus“ nekilnojamojo turto atliktu turto vertinimu, kuriuo patalpos 2011 m. rugsėjo 8 d. įvertintos 1 590 000 Lt, tačiau 2011 m. lapkričio 8 d. UAB „Resolution valuations“ patalpas įvertino 1 795 000 Lt, o teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turtas turi būti parduodamas kuo didesne kaina, kad kuo didesne apimtimi būtų patenkinti kreditorių reikalavimai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 11 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-141/2012).
  5. Bankas pareiškėjams D. B. ir L. P., kaip tariamiems laiduotojams, yra pareiškęs ieškinį civilinėje byloje Nr. 2-1251-115/2012, kuriuo reikalauja priteisti BUAB „Lindarė“ nesumokėtą skolą. Banko reikalavimo minėtoje civilinėje byloje apimtis tiesiogiai priklauso nuo to, kokį savo reikalavimo patenkinimą bankas gaus bankroto byloje, ir už kiek bus parduotos patalpos.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2012 m. liepos 2 d. nutartimi pareiškėjų S. R., D. B. ir L. P. skundus atmetė.

8Teismas nurodė, kad 2012 m. balandžio 27 d. BUAB „Lindarė“ kreditorių susirinkime dalyvavo kreditoriai, kurių teismo patvirtina reikalavimų suma sudarė 2 695 685,73 Lt arba 79,60 procento visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų. Kreditorių susirinkimo posėdyje dalyvavo vienas kreditorius, kiti balsavo raštu. Balsavimo biuletenyje 1 darbotvarkės klausimu numatytas nutarimo projektas buvo beveik identiškas nutarimui, kuris buvo priimtas banko balsais: biuletenyje nurodyta „Pritarti AS Parex banka pasiūlymui (Priedas Nr. 1). Bankui įkeistą nekilnojamąjį turtą ( - ), esančias ( - ) pardavinėti laisvo pardavimo būdu už 1 590 000 Lt.“ Vienintelis skirtumas tarp biuletenyje nurodyto nutarimo ir balsuojant raštu banko patikslinto bei banko turimais balsais kreditorių susirinkimo priimto nutarimo yra tai, kad nutarta turtą pardavinėti laisvo pardavimo būdu už didžiausią pasiūlytą kainą, bet ne mažiau kaip už 1 590 000 Lt. Teismas sprendė, kad toks formuluotės patikslinimas yra logiškas, tačiau praktiškai abiem atvejais – ir ankstesnės (visiems kreditoriams siųstuose biuleteniuose nurodytos) formuluotės kreditorių susirinkimo nutarimo, ir skundžiamo nutarimo vykdymas neturėtų skirtis, o formalus balsavimo procedūros pažeidimas (nežymus nutarimo formuluotės pakeitimas balsavimo biuletenyje) šiuo atveju nedaro įtakos kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumui, ypatingai atsižvelgiant į bankroto proceso ekonomiškumo ir efektyvumo principus (neekonomiška rengti dar vieną kreditorių susirinkimą, kuriame būtų priimtas toks pat nutarimas). Be to, pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad už balsavimo biuletenyje pateiktą nutarimo variantą balsavo kreditoriai, turintys 8,31 procento visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų, t. y. ne tik bankas.

9Nagrinėjamu atveju turto vertintojo UAB „Ober-haus“ nekilnojamojo turto atliktu turto vertinimu 2011 m. rugsėjo 8 d. buvo nustatyta turto rinkos vertė – 1 590 000 Lt, kuri ir buvo patvirtinta kaip minimali laisvo pardavimo būdu parduodamo turto kaina. Tuo tarpu sprendžiant, ar kreditorių susirinkimo patvirtinta minimali turto pardavimo kaina nepažeidžia kreditorių interesų atsižvelgiant į tai, kad 2011 m. lapkričio 8 d. UAB „Resolution valuations“ patalpas įvertino 1 795 000 Lt, teismas nurodė, kad turto rinkos vertę nulemia ne turto vertintojų išvados, o parduodamo turto paklausa, kurios BUAB „Lindarė“ parduodamam nekilnojamajam turtui šiuo metu nėra (prieš tai organizuotos nei vienos varžytynės neįvyko, nedalyvavus nė vienam pirkėjui), todėl tik kreditorių susirinkimas gali nuspręsti, kiek objektyviai gali būti mažinama parduodamo turto kaina, kad šį turtą būtų galima parduoti. Be to, skundžiamu kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtinta parduodamo nekilnojamojo turto kaina nėra žymiai mažesnė už vėliau UAB „Resolution valuations“ nustatytą turto rinkos vertę (1 795 000 Lt), todėl negalima laikyti, kad patvirtinta minimali turto pardavimo kaina yra neprotingai maža ar pažeidžia kreditorių interesus.

10III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

11Atskiruoju skundu pareiškėjas S. R. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 2 d. nutartį ir šią bylą grąžinti iš naujo nagrinėti Vilniaus apygardos teismui. Nurodo šiuos argumentus:

121. Vilniaus apygardos teismas neatsižvelgė ir nevertino aplinkybių, kad BUAB „Lindarė“ įkeisto nekilnojamojo turto pardavimo kainą 2012 m. balandžio 27 d. susirinkime realiai nustatė ne visi BUAB „Lindarė“ kreditoriai, o tik vienas didžiausias kreditorius AS Parex banka, turintis 70,64 proc. visų kreditorių balsų.

132. AS Parex banka turėjo ir tebeturi visas galimybes parimti įkeistas patalpas nuosavybėn už anksčiau patvirtintą pradinę jų pardavimo kainą (2 400 000 Lt ar 2 160 000 Lt), tačiau nepagrįstai delsia tai daryti ir savo balsais kreditorių susirinkime vis mažina patalpų pardavimo kainą, tokiu būdu siekdamas pusvelčiui perimti įkeistas patalpas.

143. AS Parex banka šioje byloje yra pareiškęs 2 392 583,30 Lt kreditorinį reikalavimą, todėl iš įkeisto turto nepatenkinta kreditorinio reikalavimo dalis bus tenkinama bendra tvarka ir tokiu būdu bus gerokai sumažintos ir taip menkos smulkiųjų BUAB „Lindarė“ 3-ios eilės kreditorių (tarp jų ir apelianto) galimybės atgauti bent dalį skolos.

154. Ginčijamu nutarimu nustatyta patalpų pardavimo kaina (1 590 000 Lt) nesiekia net pusės tos sumos, kuria patalpos buvo įvertintos įkeitimo metu.

16Atskiruoju skundu pareiškėjai D. B. ir L. P. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 2 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – panaikinti BUAB „Lindarė“ 2012 m. balandžio 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimą pirmuoju darbotvarkės klausimu. Nurodo šiuos argumentus:

171. Pirmosios instancijos teismas faktiškai neišnagrinėjo esminių pareiškėjų D. B. ir L. P. skundo argumentų dėl nesąžiningų didžiausio BUAB „Lindarė“ kreditoriaus AS Parex banka veiksmų dirbtinai mažinant įkeisto turto kainą, taip siekiant jį perimti kuo pigiau bei taip pasipelnyti kitų kreditorių sąskaita, o taip pat sunkinant pareiškėjų D. B. ir L. P., kaip laiduotojų už BUAB „Lindarė“ prievoles, teisinę padėtį.

182. AS Parex banka balsais nustatytos kainos ir UAB „Resolution valuations“ turto vertinimo metu nustatytos rinkos vertės skirtumas yra 205 000 Lt, o teismas nepagrįstai šį skirtumą laikė nežymiu.

193. Skubesnis turto pardavimas už mažesnę kainą negali būti pateisinamas vien bankroto proceso operatyvumu.

204. 2012 m. balandžio 27 d. BUAB „Lindarė“ kreditorių susirinkimo metu išimtinai vieno didžiausio kreditoriaus AS Parex banka balsais buvo nubalsuota dėl nutarimo projekto, kuris nebuvo įtrauktas į bankroto administratoriaus kreditoriams išsiųstą balsavimo raštu biuletenį, todėl kiti kreditoriai (tarp jų ir pareiškėjai D. B. ir L. P.) nežinojo apie šį naują nutarimo projektą bei neturėjo galimybės pareikšti dėl jo savo valios kreditorių susirinkime.

21Atsiliepimu į atskiruosius skundus atsakovas BUAB „Lindarė“ prašo palikti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 2 d. nutartį nepakeistą. Nurodo, kad nutarimas buvo priimtas ne tik didžiausio kreditoriaus – AS Parex banka, bet ir smulkiųjų kreditorių (VĮ „Turto bankas“, VSDFV Vilniaus skyriaus, UAB „Wallys“, UAB „Promarina“, UAB „Fantas“), sudarančių 8,31 proc. visų teismo patvirtintų reikalavimų bankrutavusiai įmonei, balsais, kuriais buvo pritarta tiek turto pardavimo tvarkai (laisvo pardavimo būdu), tiek ir kainai (1 590 000 Lt). Kreditoriams nėra nustatyta pareiga remtis būtent turto vertintojo nustatyta kaina, jei turto vertinimo procedūros buvo atliktos, o dėl to sprendžia būtent kreditorių susirinkimas. Nutarimu kreditoriai nustatė mažiausią galimą turto pardavimo kainą, kuri gali didėti atsiradus pirkėjų. Turto kainą bankas pasiūlė remdamasis UAB „Ober-haus“ nekilnojamojo turto vertės nustatymo pažyma, kurią užsakė ir kreditoriui AS Parex banka pateikė vienas iš pareiškėjų – buvęs įmonės direktorius D. B.. Administratoriui nebuvo žinoma apie 2011 m. lapkričio 8 d. UAB „Resolution valuations“ atliktą analogišką turto vertinimą, o pareiškėjai, nors ir žinojo siūlomą nutarimo projektą, administratoriui jokių alternatyvių pasiūlymų dėl turto pardavimo tvarkos ir kainos nepateikė.

22Atsiliepimu į atskiruosius skundus AS „Reverta“ prašo palikti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 2 d. nutartį nepakeistą. Nurodo, kad ginčo patalpos buvo pardavinėjamos keturiose varytynėse, tačiau jos neįvyko, nes nedalyvavo nei vienas pirkėjas, o hipotekos lakšte nurodyta 3 200 000 Lt patalpų vertė, nustatyta 2007 m. gruodžio 6 d. preliminariu vertinimu, negali būti pagrindu sprendžiant dabartinės turto rinkos vertės nustatymo klausimus. Neįvykusių varžytynių faktas nesukuria hipotekos kreditoriui prievolės besąlygiškai ir beatodairiškai perimti jam įkeistą turtą, o 1 590 000 Lt rinkos vertė buvo nustatyta nepriklausomo turto vertintojo UAB „Ober-haus“ nekilnojamasis turtas. Kreditorius AS Parex banka, savo balsavimo biuletenyje patikslindamas ir išplėsdamas turto pardavimo kainos ribas didėjimo kryptimi, siekė vienintelio tikslo – išplėsti jam įkeisto turto pardavimo kainos svyravimo ribas didėjimo kryptimi, nes pats bankas suinteresuotas jam įkeisto turto pardavimu už maksimaliai įmanomą kainą, kadangi būtent iš įkeisto turto, visų pirma, tenkinami šio kreditoriaus reikalavimai.

23IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

24Atskirieji skundai netenkinami.

25Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 24 straipsnio 1 dalimi kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos. Nagrinėjamu atveju nėra ginčo dėl to, kad vien kreditorius AS Parex banka, kurio balsas lėmė ginčijamo BUAB „Lindarė“ kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimą, turi daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos (70,64 proc.), o tai, kad vienas iš kreditorių susirinkime turi daugiau kaip pusę visų kreditorių balsų, dėl ko išimtinai šio kreditoriaus balsai nulemia atitinkamo nutarimo priėmimą, nesudaro pagrindo konstatuoti, jog kreditorių susirinkimo nutarimas dėl to yra neteisėtas. Tiesa, teismas, vertindamas skundžiamo kreditorių nutarimo pagrįstumą, turi vadovautis ir bendraisiais teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais ir įvertinti, ar juo nėra diskriminuojami kitų (balsavusių prieš ar iš viso nebalsavusių) kreditorių bei kitų byloje dalyvaujančių asmenų interesai, tačiau, teisėjų kolegijos nuomone, daryti tokią išvadą nagrinėjamu atveju nėra pagrindo.

26Esminis apeliantų argumentas, kuriuo jie remiasi prašydami panaikinti BUAB „Lindarė“ 2012 m. balandžio 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimą pirmuoju darbotvarkės klausimu (103 b. l.), yra tai, kad kreditorius AS Parex banka, savo balsais pritardamas jam įkeisto turto pradinės pardavimo kainos mažinimui, siekia turtą perimti pusvelčiui, atsisakydamas jį perimti už didesnę kainą. Tačiau, visų pirma, pažymėtina, kad ĮBĮ 33 straipsnio 5 dalyje numatyta hipotekos kreditoriaus teisė perimti varžytynėse neparduotą turtą už jose nustatytą turto pardavimo kainą nesukuria hipotekos kreditoriaus prievolės šia teise pasinaudoti, o apeliantai neginčija fakto, jog varžytynėse už anksčiau nustatytą kainą (2 400 000 ar 2 160 000 Lt) turto nepavyko parduoti nedalyvavus nei vienam pirkėjui, dėl ko turto pardavimo tvarką įgijo teisę nustatyti kreditorių susirinkimas. Tuo tarpu sprendžiant dėl skundžiamu nutarimu nustatytos mažiausios turto pardavimo kainos (1 590 000 Lt) pagrįstumo, pažymėtina, jog ši kaina nustatyta atsižvelgiant į nepriklausomo turto vertintojo UAB „Ober-haus“ nekilnojamojo turto pažymoje (11 b. l.) nustatytą ginčo turto rinkos vertę. Atitinkamai, nors UAB „Resolution valuations“ parengtoje ginčo turto vertė nurodoma didesnė (1 795 000 Lt), tačiau duomenų, kad minėtas vertinimas, atliktas UAB „Jet sky baltic“ užsakymu, būtų pristatytas visiems įmonės kreditoriams, nėra. Be to, minėtoje pažymoje nurodyta likvidacinė ginčo turto vertė – 1 256 000 Lt (12 b. l.), o vadovautis būtent UAB „Resolution valuations“ nustatyta turto rinkos verte (1 795 000 Lt) kaip pradine ar fiksuota turto pardavimo kaina kreditoriai apskritai neprivalo (juo labiau nėra pagrindo turto kainą nustatyti atsižvelgiant į 2008 m. hipotekos lakšte nurodytą ginčo turto vertę). Atitinkamai, nors apeliantų nuomone, pardavus patalpas už skundžiamu nutarimu nustatytą 1 590 000 Lt kainą, liks nepatenkinta dalis AS Parex banka reikalavimo, kuris bus tenkinamas iš likusio bankrutavusios įmonės turto arba iš laiduotojų, tačiau pažymėtina, kad pats bankas suinteresuotas parduoti ginčo turtą už kuo didesnę kainą (ĮBĮ 34, 35 str.), ką iš esmės rodo ir jo atliktas skundžiamo nutarimo patikslinimas (117 b. l.).

27Tiesa, apeliantai nurodo, kad kreditoriaus AS Parex banka siūlymu priimto skundžiamo nutarimo projektas apskritai nebuvo įtrauktas į balsavimo raštu biuletenį (82, 117 b. l.), todėl negali būti laikomas teisėtu Tačiau pažymėtina, kad skundžiamo nutarimo dėl įkeisto nekilnojamojo turto pardavimo formuluotė nuo išankstinio balsavimo raštu biuletenyje nurodytojo skiriasi tik tuo, kad buvo numatyta galimybė įkeistas patalpas parduoti brangiau negu 1 590 000 Lt, ko iš esmės ir siekia apeliantai, todėl teigti, jog skundžiamas nutarimas pažeidžia jų interesus nėra jokio pagrindo. Tuo tarpu, kaip jau pažymėjo pirmosios instancijos teismas, už pasiūlymą pardavinėti įkeistas patalpas laisvo pardavimo būdu už UAB „Ober-haus“ nekilnojamas turtas pažymoje nurodytą patalpų rinkos vertę (1 590 000 Lt) pritarė ir BUAB „Lindarė“ kreditoriai, kurių reikalavimai sudaro 8,31 proc. visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų (103 b. l.). Tokiu būdu, teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai skundžiamo nutarimo formuluotės pasikeitimus įvertino kaip formalius ir neturinčius įtakos skundžiamo nutarimo teisėtumui.

28Atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegijos nuomone, naikinti skundžiamą BUAB „Lindarė“ 2012 m. balandžio 27 d. nutarimą dėl AS Parex banka įkeistų patalpų pardavimo laisvo pardavimo būdu už didžiausią pasiūlytą kainą, bet ne mažesnę kaip 1 590 000 Lt, nėra pagrindo, o Vilniaus apygardos teismas 2012 m. liepos 2 d. nutartimi kreditorių S. R., D. B. ir L. P. skundus dėl minėto kreditorių nutarimo pagrįstai atmetė.

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30Palikti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 2 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. 2012 m. balandžio 27 d. vykusio BUAB „Lindarė“ kreditorių susirinkimo... 5. Pareiškėjai (kreditoriai) S. R., D. B. ir L. P. kreipėsi į teismą ir... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. liepos 2 d. nutartimi pareiškėjų S. R.,... 8. Teismas nurodė, kad 2012 m. balandžio 27 d. BUAB „Lindarė“ kreditorių... 9. Nagrinėjamu atveju turto vertintojo UAB „Ober-haus“ nekilnojamojo turto... 10. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 11. Atskiruoju skundu pareiškėjas S. R. prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 12. 1. Vilniaus apygardos teismas neatsižvelgė ir nevertino aplinkybių, kad BUAB... 13. 2. AS Parex banka turėjo ir tebeturi visas galimybes parimti įkeistas... 14. 3. AS Parex banka šioje byloje yra pareiškęs 2 392 583,30 Lt kreditorinį... 15. 4. Ginčijamu nutarimu nustatyta patalpų pardavimo kaina (1 590 000 Lt)... 16. Atskiruoju skundu pareiškėjai D. B. ir L. P. prašo panaikinti Vilniaus... 17. 1. Pirmosios instancijos teismas faktiškai neišnagrinėjo esminių... 18. 2. AS Parex banka balsais nustatytos kainos ir UAB „Resolution valuations“... 19. 3. Skubesnis turto pardavimas už mažesnę kainą negali būti pateisinamas... 20. 4. 2012 m. balandžio 27 d. BUAB „Lindarė“ kreditorių susirinkimo metu... 21. Atsiliepimu į atskiruosius skundus atsakovas BUAB „Lindarė“ prašo... 22. Atsiliepimu į atskiruosius skundus AS „Reverta“ prašo palikti Vilniaus... 23. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 24. Atskirieji skundai netenkinami.... 25. Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 24 straipsnio 1... 26. Esminis apeliantų argumentas, kuriuo jie remiasi prašydami panaikinti BUAB... 27. Tiesa, apeliantai nurodo, kad kreditoriaus AS Parex banka siūlymu priimto... 28. Atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegijos... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 30. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 2 d. nutartį nepakeistą....