Byla e2-13678-237/2019
Dėl skolos, palūkanų, netesybų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų teisėja Danutė Kregždienė, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės Legal Balance ieškinį atsakovei N. P. dėl skolos, palūkanų, netesybų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 219,86 Eur negrąžinto kredito, 439,91 Eur mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų, 19,79 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas – 8,00 Eur žyminio mokesčio ir 121,00 Eur išlaidų už procesinių dokumentų parengimą.

4Ieškinyje nurodė, kad pradinė kreditorė UAB „Halex“ (buv. UAB „Ferratum“) ir atsakovė 2014 m. gegužės 22 d. sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 99268, kuria atsakovei buvo suteiktas 231,70 Eur vartojimo kreditas. Atsakovė įsipareigojo grąžinti suteiktą vartojimo kreditą ir sumokėti bendrą vartojimo kredito kainą. Nepaisant mokėjimo dokumentuose nurodytų atsiskaitymo terminų, atsakovė savo prievolės laiku neįvykdė.

5Ieškovė prašo bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) XXII skyriuje nustatytas taisykles. Pateikto ieškinio dalykas yra susijęs su piniginiais reikalavimais, atsirandančiais iš sutarties, ieškinio reikalavimai pagrįsti leistinais rašytiniais įrodymais, todėl konstatuojama, kad ieškovės ieškinys gali būti nagrinėjamas dokumentinio proceso tvarka (CPK 424 straipsnio 1 dalis).

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad pradinė kreditorė UAB „Halex“ (buv. UAB ,,Ferratum“) ir atsakovė 2014 m. gegužės 22 d. sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 99268 (toliau – ir Sutartis), pagal kurią atsakovei 12 mėnesių laikotarpiui buvo suteiktas 231,70 Eur kreditas, atsakovei įsipareigojant kiekvieną mėnesį sumokėti pradinei kreditorei konkrečią skolos dalį ir palūkanas pagal patvirtintą mokėjimo grafiką. Paskola jai pervesta 2015-05-22. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė būtų tinkamai atsiskaičiusi su pradine kreditore UAB „Halex“ (buv. UAB ,,Ferratum“) (CPK 178, 185 straipsniai). Pradinė kreditorė UAB „Halex“ (buv. UAB ,,Ferratum“) 2019-05-09 sudarė subrogacijos sutartį su UAB ,,Credit Day“, o UAB ,,Credit Day“ 2019 m. gegužės 10 d. reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. RP2019-05/01 perleido reikalavimo teisę į atsakovės įsiskolinimą ieškovei.

8Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, ar nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą (CK 6.109 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju apie reikalavimo perleidimą atsakovė informuota 2019 m. birželio 13 d siųstu pranešimu dėl kreditoriaus pasikeitimo. (CK 6.109 straipsnio 1 dalis).

9Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu (CK 6.886 straipsnio 1 dalis). CK 6.38 straipsnis numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Pagal CK 6.59 straipsnį draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsakovė prisiimtų sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdė ir laiku kredito negrąžino. Esant šioms aplinkybėms, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 219,86 Eur negrąžintą kreditą yra pagrįstas bei tenkintinas.

10Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 439,91 Eur mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų kaip atlyginimą už naudojimąsi kredito suma. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškintos palūkanų funkcijos: pirma, tai yra mokestis už pinigų skolinimą; antra, tai yra minimalių kreditoriaus nuostolių, kurių nereikia įrodyti, kompensavimas už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą (CK 6.261 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. kovo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2014). Taip pat atskirai įstatyme (CK 6.37 straipsnio 2 dalyje) numatytos vadinamosios procesinės palūkanos, tačiau šios palūkanos nėra laikomos savarankiška palūkanų rūšimi ir yra priskirtinos prie kompensuojamųjų palūkanų. Taigi matyti, jog šių palūkanų paskirtis ir funkcijos yra skirtingos. Kreditoriaus reikalavimas sumokėti palūkanas už pinigų skolinimą sutarties nustatytu terminu traktuotinas ne kaip reikalavimas atlyginti dėl kreditoriaus pinigų naudojimo patirtus nuostolius, bet kaip reikalavimas prievolę įvykdyti natūra, t. y. sumokėti įstatyme ar šalių sutartyje nustatytą mokestį už naudojimąsi paskolos suma – palūkanas (CK 6.213 straipsnio 1 dalis, 6.872 straipsnis). Kaip yra pažymėjęs kasacinis teismas, pelno palūkanos yra atlyginimas, kurį skolininkas moka kreditoriui už naudojimąsi svetimais pinigais, nesvarbu, kokie to naudojimosi rezultatai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 8 d. Netesybas ir palūkanas reglamentuojančių teisės normų taikymo Lietuvoje Aukščiausiojo Teismo praktikoje apžvalga Nr. AC-37-1. 37, p. 424–452). Tokios palūkanos mokamos iki piniginių prievolių įvykdymo, jeigu šalys nėra susitarusios kitaip. Pagal šalių sudarytą sutartį atsakovė įsipareigojo mokėti sutartyje numatyto dydžio metines palūkanas, metinė palūkanų norma 103,59 procentai. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovės prašymas priteisti iš atsakovės mokėjimo funkciją atliekančias palūkanas taip pat yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.872 straipsnio 1 dalis).

11Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalį, įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Vartojimo kredito sutartimi (10. punktu) atsakovė įsipareigojo praleidusi mokėjimo terminus mokėti 0,05 procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė praleido terminą piniginei prievolei įvykdyti, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 19,79 Eur delspinigius už 180 dienas taip pat pagrįstas, todėl tenkintinas.

12Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 679,56 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2019 m. spalio 15 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

13Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovės priteistinos patirtos bylinėjimosi išlaidos – 8,00 Eur žyminis mokestis ir 121,00 Eur už advokato teisinę pagalbą (CPK 80 straipsnio 1 dalies 7 punktas, 5, 7 dalys).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424, 427, 428 straipsniais, teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti.

16Priteisti iš atsakovės N. P., asmens kodas ( - ) ieškovės uždarosios akcinės bendrovės Legal Balance, juridinio asmens kodas ( - ), naudai: 219,86 Eur (du šimtus devyniolika eurų 86 ct) negrąžinto kredito, 439,91 Eur (keturis šimtus trisdešimt devynis eurus 91 ct) mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų, 19,79 Eur (devyniolika eurų 79 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą, tai yra 679,56 Eur, nuo bylos iškėlimo teisme, tai yra nuo 2019 m. spalio 15 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 129,00 Eur (vieną šimtą dvidešimt devynis eurus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

17Išaiškinti, kad atsakovė per 20 dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos turi įvykdyti sprendimą ir raštu pateikti teismui tai patvirtinančius dokumentus arba raštu pateikti Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmams motyvuotus prieštaravimus.

18Jeigu per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai teismui nebus pateikti, šis sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei bus išduotas vykdomasis raštas.

19Šis sprendimas yra neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai