Byla 2-1676-126/2011
Dėl 657Lt skolos ir netesybų priteisimo, pagal ieškovo UAB „SMScredit.lt“ ieškinį atsakovui E. D

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Malvyra Bučienė, vadovaudamasi LR CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl 657Lt skolos ir netesybų priteisimo, pagal ieškovo UAB „SMScredit.lt“ ieškinį atsakovui E. D. ir

Nustatė

2Atsakovui E. D. LR CPK 142 str. tvarka įteikus pranešimą dėl atsiliepimo pateikimo per 14 dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos, teisme atsiliepimas iš atsakovo negautas, todėl esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių.

3Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, pateiktas ieškinys laikytinas dalinai pagrįstu, todėl tenkintinas iš dalies.

4Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2010m. rugpjūčio 5d. UAB „SMScredit.lt“ su E. D. sudarė paskolos sutartį (civ. byla Nr.L2-1131-504/2011, b.l.11-14), remiantis kuria ieškovas atsakovui suteikė 500Lt paskolą 30 dienų terminui. Atsakovas paskolą ir palūkanas ieškovui įsipareigojo sumokėti iki 2010m. rugsėjo 4d., tačiau šio įsipareigojimo nevykdė. Įstatymas numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str. 1 d.). Pagal LR CK 6.205 str. sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ar įvykdymo termino praleidimą. Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (LR CK 6.873 str. 1 d.), o jei paskolos sutartis numato paskolos sumos grąžinimą dalimis ir eilinė paskolos sumos dalis laiku negrąžinama, paskolos davėjas turi teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią paskolos sumą kartu su priklausančiomis mokėti palūkanomis (LR CK 6.874 str. 2 d.). Atsakovas minėtų įstatymo reikalavimų nesilaikė ir laiku prievolės neįvykdė, todėl susidariusi 500 Lt skola priteistina ieškovo naudai.

5Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 157 Lt delspinigių už 180 dienų laikotarpį. Iš byloje esančių duomenų ir pateikto pareiškimo laikytina, kad tarp šalių sudaryta vartojimo sutartis. Pažymėtina, kad tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai, todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti netgi ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001-04-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2001; 2006-02-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006; 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008).

6Nuo 2011 m. balandžio 1 d. įsigaliojusio Vartojimo kredito įstatymo (2010 m. gruodžio 23 d. Nr. XI-1253) 11 straipsnio 8 dalis numato, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną ir jokios kitos netesybos už vartojimo kredito sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomos. Nors šis įstatymas sutarties sudarymo metu dar negaliojo, tačiau teismas laiko, kad jame nurodyta maksimali delspinigių riba vertintina kaip orientacinė nagrinėjamos bylos kontekste ir byloje nesant duomenų, kad kreditoriaus nuostoliai yra didesni nei priteistinos netesybos, gindamas tiek kredito davėjo, tiek kredito gavėjo teises bei teisėtus interesus, remdamasis teisingumo bei protingumo kriterijais (LR CK 1.5 str.), teismas netesybų dydį mažina, jas skaičiuojant 0,05 proc. dydžio nuo laiku nesumokėtos 500 Lt sumos už kiekvieną uždelstą dieną, dėl ko ieškovo UAB „SMScredit.lt“ reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas dalinai, priteisiant 45 Lt delspinigių (500 Lt x 0,05% x 180 dienų; CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2011m. lapkričio 14 d., priteistinos iš atsakovo kreditoriui 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 545 Lt sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

7Kitoje dalyje ieškinys netenkintinas.

8Iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (LR CPK 93 str. 2 d.), tačiau kadangi ieškovo sumokėta 70Lt žyminio mokesčio suma yra minimali suma, mokėtina už ieškinį turtinio pobūdžio ginčuose (LR CPK 80str. 1d. 1p., 82 str.), vadovaujantis LR CPK 3 str. 1 d. įtvirtintais teisingumo ir protingumo principais, ši suma priteistina iš atsakovo ieškovo naudai.

9Vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, atsižvelgiant į priverstiniam vykdymui valstybei tenkančias išlaidas, pateikiant vykdomąjį dokumentą vykdymui, teismo turėtos 2,10 Lt bylinėjimosi išlaidos, susiję su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei nepriteistinos.

10Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 262, 285, 286 straipsniais, teismas

Nutarė

11UAB „SMScredit.lt“ ieškinį tenkinti iš dalies.

12Priteisti iš E. D. (a.k( - ) 500 Lt (penkis šimtus litų) skolos, 45 Lt (keturiasdešimt penkis litus) delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2011m. lapkričio 14d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 70 Lt (septyniasdešimt litų) bylinėjimosi išlaidų UAB „SMScredit.lt“ (į.k. 301881644, Jonavos g. 254A, Kaunas, a.s. Nr. ( - ), AB „Swedbank“, banko kodas 73000) naudai.

13Likusioje dalyje ieškinio netenkinti.

14Atsakovas E. D. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Rokiškio rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

15Ieškovas UAB „SMScredit.lt“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Rokiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai