Byla P-2-556/2020

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas), Veslavos Ruskan ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės ,,Euloto“ (buvusi uždaroji akcinė bendrovė ,,Lietloto“), uždarosios akcinės bendrovės „Perlas Finance“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Perlas Network“ prašymus dėl proceso atnaujinimo administracinėje byloje Nr. A-5241-968/2019 pagal atsakovo Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės ,,Euloto“ (buvusi uždaroji akcinė bendrovė ,,Lietloto“) apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. liepos 2 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą, pareiškimą atsakovui Lošimų priežiūros tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei ,,Euloto“ (buvusi uždaroji akcinė bendrovė ,,Lietloto“) dėl įsakymų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroras (toliau – ir prokuroras), ginantis viešąjį interesą, kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas panaikinti Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir Tarnyba) direktoriaus 2016 m. balandžio 7 d. įsakymus Nr. DI-167, Nr. DI-168, Nr. DI-169, Nr. DI-170, Nr. DI-171, Nr. DI-173 ir 2016 m. birželio 2 d. įsakymus Nr. DI-320, Nr. DI-321, Nr. DI-322, Nr. DI-323 (toliau – ir Įsakymai).

72.

8Prokuroras pareiškimą grindė šiais argumentais:

92.1.

10Įsakymais buvo suderintos trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Lietloto“ (dabar – UAB „Euloto“) (toliau – ir Bendrovė) pateiktos didžiųjų loterijų „Pinigų griūtis“, „X&O“, „Lobių įlanka“, „Lobių sala“, „Burtininko kambarys“, „Aukso puodynė“, „Deimantai“, „Septintam danguj“, „Grynas auksas“, „Pinigų galia“ (toliau – ir Loterijos) taisyklės. Įsakymuose nurodyta, kad minėtos didžiosios loterijos neprieštarauja Lietuvos Respublikos loterijų įstatymui ir kitiems teisės aktams bei atitinka momentinės internetinio ryšio loterijos rūšies požymius.

112.2.

12Pareiškėjas, gavęs Nacionalinės lošimų ir žaidimų verslo asociacijos prašymą dėl Tarnybos direktoriaus priimtų ginčijamų Įsakymų teisėtumo ir įvertinęs, kad jais suderintos taisyklės prieštarauja aukštesnę galią turintiems teisės aktams, pateiktame prašyme nurodė, kad internetinių loterijų taisyklių, kurioms tarnyba pritarė Įsakymais (toliau – ir Loterijų taisyklės), nuostatos ne tik pažeidžia Loterijų įstatymo nuostatas, bet pagal savo požymius ir savybes Loterijos atitinka ne Loterijų įstatyme įtvirtintų loterijų požymius, o Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymu reglamentuojamus azartinių lošimų požymius. Savo esme, veikimo principu, techninėmis savybėmis, naudojamais programinės įrangos komponentais, vizualizacija, azartiškumo ir atraktyvumo prasme Loterijos yra beveik identiškos lošimui nuotolinio lošimo įrenginiu, imituojant lošimą A ar B kategorijos automatu, kurie yra naudojami organizuojant azartinius lošimus ir kuriems griežtai yra taikomas Azartinių lošimų įstatymas. Loterijos neturėjo būti priskirtos prie didžiosios momentinės internetinio ryšio loterijos rūšies, nes internetinės loterijos yra panašesnės ne į loterijas, o į azartinius žaidimus, todėl Loterijų įstatymo nuostatos šiems internetiniams lošimams yra nepakankamos.

132.3.

14Pareiškėjas, vertindamas Įsakymais suderintų Loterijų taisykles, teigė, kad jose įtvirtintos nuostatos, reglamentuojančios žaidėjų sąskaitas, atidarytas loterijos organizatoriaus svetainėje, prieštarauja Loterijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 4 punktui. Žaidėjo sąskaita organizatoriaus internetinėje svetainėje naudojama kaip priemonė, atimanti žaidėjo galimybę atsiskaityti už loterijos bilietus iš asmeninės kredito įstaigos sąskaitos ir suteikia galimybę organizatoriams pasisavinti žaidėjų pinigus, t. y. kėsintis į žaidėjo nuosavybę, taip pažeidžiant Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnį.

152.4.

16Internetinių loterijų taisyklės pažeidžia Loterijų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punktą, nes priešingai nei imperatyviai nurodyta įstatyme, kaina už perkamus bilietus nėra fiksuota ir nekintanti.

172.5.

18Internetinių loterijų taisyklės prieštarauja Loterijų įstatymo imperatyviai nuostatai įtvirtintai 10 straipsnio 3 dalyje, nes nesuteikia galimybės žaidėjui gauto laimėjimo visais atvejais atsiimti grynais pinigais pateikus prašymą. Loterijų įstatymas, skirtingai nei reglamentuojama internetinių loterijų taisyklėse, nenumato galimybės žaidėjo laimėjimą įskaityti į žaidėjo sąskaitą loterijos organizatoriaus svetainėje.

192.6.

20Vienas iš pažeidimų taip pat yra galimybė žaidėjui atlikti bandomąjį lošimą nenaudojant asmeninių lėšų, o po atlikto bandymo pasiūlant žaidėjui užsiregistruoti internetinėje loterijoje, atidarant sąskaitą loterijos organizatoriaus svetainėje (už dalyvavimą loterijose atsiskaitoma ir per „Perlo“ terminalą) ir toliau žaisti už pinigus. Loterijų įstatyme bandomieji žaidimai nėra reglamentuojami.

213.

22Atsakovas Tarnyba atsiliepimu prašė pareiškėjo pareiškimą atmesti. Atsiliepimą atsakovas grindė šiais argumentais:

233.1.

24Įsakymai visiškai atitinka Loterijų įstatyme įtvirtintas nuostatas, todėl pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad internetinė loterija atitinka visus azartiniams lošimams būdingus požymius. Pareiškėjas nepateikė jokių objektyvių įrodymų, pagrindžiančių internetinių loterijų panašumą į nuotolinių lošimų paslaugas. Atsakovo kaip prižiūrinčiosios įstaigos viena iš pagrindinių funkcijų – prižiūrėti ir kontroliuoti didžiųjų organizatorių veiklą, todėl atsakovas, tvirtindamas loterijų organizatorių taisykles, užtikrina, kad pati Tarnyba galėtų realiai įgyvendinti loterijų organizatorių veiklos kontrolę.

253.2.

26Priešingai nei nurodo pareiškėjas, Loterijų įstatymas nenustato atsiskaitymo per telekomunikacines kredito įstaigos sistemas tvarkos, bet leidžia tokią tvarką nusistatyti loterijų organizatoriams rengiant loterijų taisykles ir jas priežiūros tarnybai patvirtinus. Todėl Loterijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 4 punktas nepažeistas.

273.3.

28Nepagrįsta pareiškėjo pozicija dėl internetinių loterijų bilietų kainos ir internetinių loterijų taisyklių neatitikimo Loterijų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punktui. Internetinėse loterijose yra nurodytos fiksuotos kainos, tačiau jų yra keli variantai, iš kurių žaidėjas gali pasirinkti, kokią kainą nori mokėti. Dėl pareiškėjo nurodomo Loterijų įstatymo 10 straipsnio 3 dalies pažeidimo atsakovas teigė, kad pareiškėjas klaidingai sieja laimėjimų išmokėjimo momentą su laimėjimų įskaitymo momentu ir nurodė, kad pagal Loterijų įstatymo 19 straipsnio 2 dalies 16 punktą loterijų organizatorius turi teisę nusistatyti laimėjimų atsiėmimo tvarką. Nei ginčijamuose Įsakymuose, nei Loterijų taisyklėse, nei Loterijų įstatyme nėra reglamentuojama bandomojo lošimo galimybė, todėl šis pareiškėjo argumentas nesusijęs su pareiškimo dalyku.

294.

30Trečiasis suinteresuotas asmuo Bendrovė atsiliepimu prašė pareiškėjo pareiškimą atmesti kaip nepagrįstą.

315.

32Bendrovė nurodė, kad loterijų organizatorių parengtas taisykles tvirtina Tarnyba, kuri identifikuoja visus žaidimų požymius ir priskirtinumą tam tikrai loterijų rūšiai, todėl pagrindo kvestionuoti Tarnybos sprendimus nėra. Loterijos kaina yra fakultatyvus loterijos požymis ir svarbiausia yra, ar žaidėjas nusipirkęs bilietą sužino iškart po žaidimo apie laimėjimą ar ne. Nors buvo galima priimti atskiras taisykles dėl kiekvienos bilieto kainos patvirtinimo ir taip atitikti Loterijų įstatymo nuostatas, tačiau toks veiksmas būtų perteklinis ir klaidinantis žaidėjus, todėl leido pasirinkti žaidėjams norimą bilieto kainą, nors tai ir atitinka skaitmeninės loterijos rūšies požymius. Pareiškime nepagrįstai pasisakoma dėl žaidėjo sąskaitos loterijos organizatoriaus svetainėje ir dėl laimėjimo išmokėjimo tvarkos. Loterijų įstatyme nėra pateiktas atsiskaitymo per telekomunikacines kredito įstaigų paslaugų sistemas sąvokos turinys, taip pat nėra reglamentuoti reikalavimai atsiskaitymo būdui, todėl ginčijamose internetinių loterijų taisyklėse įtvirtinta tvarka neprieštarauja teisės aktams.

336.

34Vilniaus apygardos administracinis teismas (toliau – ir VAAT) 2017 m. birželio 7 d. sprendimu pareiškėjo pareiškimą patenkino ir Įsakymus panaikino.

357.

36Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) 2019 m. kovo 13 d. nutartimi atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens Bendrovės apeliacinius skundus patenkino iš dalies, VAAT 2017 m. birželio 7 d. sprendimą panaikino ir perdavė bylą šiam teismui nagrinėti iš naujo.

37II.

388.

39VAAT 2019 m. liepos 2 d. sprendimu pareiškėjo pareiškimą patenkino ir Įsakymus panaikino.

409.

41Teismas, atsižvelgdamas į Loterijų taisyklių bendrosios dalies nuostatas, nurodė, kad žaidėjas Loterijų bilietus gali nusipirkti tik iš Bendrovės (arba platintojo) internetinėje svetainėje atidarytos žaidėjo sąskaitos, kurioje yra kaupiamos ne tik žaidėjo loterijos organizatoriui per telekomunikacines kredito įstaigų paslaugų sistemas pervestos lėšos, bet ir loterijoje laimėtos pinigų sumos. Atsižvelgdamas į tai, kad pagal byloje ginčijamais Įsakymais suderintas Loterijų taisykles žaidėjas už dalyvavimą loterijose atsiskaito ne tiesiogiai per telekomunikacines kredito įstaigų paslaugų sistemas, o per loterijų organizatoriaus internetinėje svetainėje atidarytą internetinę žaidėjo sąskaitą, teismas padarė išvadą, jog šios Loterijų taisyklių nuostatos prieštarauja Loterijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 4 punktui.

4210.

43Teismui nekilo abejonių, kad Loterijų taisyklių bendrosios dalies 10.8 papunktis, kuriame nustatyta, jog bet kurios žaidėjo sąskaitos lėšos, dėl kurių išmokėjimo žaidėjas nesikreipė per vienerius metus nuo paskutinio žaidėjo nupirkto bilieto pirkimo dienos, jei dėl kokių nors priežasčių neįmanoma pervesti lėšų į žaidėjo nurodytą kredito įstaigos sąskaitą, lieka Bendrovės nuosavybe, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir Konstitucija) 23 straipsnyje įtvirtintam fundamentaliam nuosavybės neliečiamumo principui.

4411.

45Teismas pažymėjo, kad būtent žaidėjui suteikta teisė pasirinkti bilieto kainą sudaro pagrįstą pagrindą teigti, kad tokia pasirinkimo galimybė prieštarauja Loterijų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatai, nenustatančiai jokių bilieto kainos pasirinkimo alternatyvų. Atsakovo atsiliepime pateiktą poziciją, kad Loterijų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostata nedraudžia loterijų organizatoriui nustatyti kelias fiksuotas loterijos bilieto kainas ir leisti žaidėjui iš jų pasirinkti, teismas atmetė kaip teisiškai nepagrįstą.

4612.

47Teismas, įvertinęs Loterijų įstatyme ir Loterijų taisyklėse nustatytą teisinį reguliavimą piniginių laimėjimų išmokėjimo prasme, sprendė, jog jis yra skirtingas. Loterijų įstatymo nuostatos imperatyviai nustato, kad piniginiai laimėjimai iki 1 500 Eur laimėjusio asmens prašymu turi būti išmokami grynaisiais pinigais. Pagal ginčijamais Įsakymais suderintas Loterijų taisykles, laimėjimai iki 1 000 Eur yra įskaitomi į žaidėjo sąskaitą, t. y. laimėtojui nesuteikiama galimybė laimėjimą gauti grynaisiais pinigais; laimėjimai iki 1 500 Eur, pervesti į žaidėjo sąskaitą, išmokami grynaisiais pinigais tik tokiu atveju, jei žaidėjo sąskaitoje yra pakankamai piniginių lėšų laimėjimui išmokėti, t. y. laimėtojui yra ribojama teisė atsiimti visą laimėjimo sumą. Piniginių laimėjimų išmokėjimo tvarkos prasme Loterijų taisyklės, kaip poįstatyminis (įstatymo įgyvendinamasis) teisės aktas, neatitinka Loterijų įstatymo 10 straipsnio 3 dalies nuostatų, įpareigojančių piniginius laimėjimus, neviršijančius 1 500 Eur, išmokėti grynaisiais pinigais.

4813.

49Atsakovo atstovo teismo posėdyje nurodytus argumentus, kad loterijų organizatoriui teisę loterijos žaidėjo laimėtus pinigus laikyti žaidėjo sąskaitoje, juos apskaityti įtvirtina nuo 2017 m. liepos 13 d. įsigaliojusios Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nuostatos (toliau – ir PPTFPĮ) laikė nereikšmingais, nes byloje Įsakymų priėmimo metu (2016 m. balandžio 7 d. ir 2016 m. birželio 2 d.) atstovo nurodytos įstatymo nuostatos negaliojo.

5014.

51Teismas konstatavo, kad tiek loterijos organizatoriaus veiksmai, tiek priimamos internetinių loterijų taisyklės negali prieštarauti Loterijų įstatymui, pažeisti išduotos licencijos ribų ar plečiamai įtvirtinti nuostatas sričių, kurios nėra sureglamentuotos teisės aktų, atsižvelgiant į minėtą teisės principą „Viskas, kas aiškiai nėra leista, yra draudžiama“. Bendrovės veiksmai, nustatant bandomuosius lošimus bei sudarant galimybę žaidėjo sąskaitą papildyti per „Perlo“ terminalą, pripažintini kaip neatitinkantys Loterijų įstatymo nuostatų.

52III.

5315.

54Atsakovas Tarnyba ir trečiasis suinteresuotas asmuo Bendrovė pateikė apeliacinius skundus, kuriais prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo prareiškimą atmesti.

5516.

56Atsakovas apeliacinį skundą grindė šiais argumentais:

5716.1.

58Tarnybos direktorius, priimdamas ginčijamus Įsakymus ir suderindamas Loteriju? taisykles, veike? vadovaudamasis Loterijų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodyta teise nustatyti, kokiai loteriju? ru?s?iai priskirti z?aidima?, jeigu jis neatitinka visu? konkrec?iai loterijos ru?s?iai nuostatu? poz?ymiu? arba atitinka kelioms loteriju? ru?s?ims nustatytus poz?ymius. Kadangi Bendrove?s nurodytos loterijos ture?jo tiek momentine?s (Loterijų įstatymo 3 str. 2 d. 2 p.), tiek internetinio rys?io (Loterijų įstatymo 3 str. 3 d. 4 p.) loterijos poz?ymiu?, Tarnyba pagri?stai Loterijas priskyre? momentiniu? internetinio rys?io loteriju? ru?s?iai.

5916.2.

60Sistemis?kai ais?kinant Loterijų įstatymo nuostatas, darytina is?vada, kad loteriju? organizavimo tvarka? nustato ne tik Loterijų įstatymas, bet ir su Tarnyba suderintu? Loterijos taisykliu? nuostatos. Taigi, vadovaujantis Loterijų įstatymo 19 straipsnio 3 dalimi, Loteriju? taisykles vienas?alis?kai rengia loteriju? organizatoriai, o Tarnyba turi teise? tik jas suderinti arba ne. Loteriju? taisykliu? 8.2 papunktyje numatyta, kad: „Bilietai platinami internetinio rys?io pagalba. Z?aide?jas uz? dalyvavima? Loterijoje atsiskaito per telekomunikacines kredito i?staigu? paslaugu? sistemas“. Tode?l, vadovaujantis suderintomis Loteriju? taisykle?mis, z?aide?jo sa?skaita gali bu?ti papildoma tik naudojantis telekomunikacine?mis kredito i?staigu? paslaugu? sistemomis, kas akivaizdz?iai rodo, jog z?aide?jas uz? dalyvavima? Loterijose i? loteriju? organizatoriaus internetine?je svetaine?je atidaryta? internetine? z?aide?jo sa?skaita? pinigines le?s?as perveda bu?tent per telekomunikacines kredito i?staigu? paslaugu? sistemas, tode?l ne?ra jokio pagrindo teigti, kad toks atsiskaitymo bu?das pries?tarauja Loterijų įstatymo nuostatoms.

6116.3.

62Nepagrįsti pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvai, kad Loteriju? taisykliu? bendrosios dalies 10.8 papunktis pries?tarauja Konstitucijos 23 straipsnyje i?tvirtintam nuosavybe?s neliec?iamumo principui. Mine?tas Loteriju? taisykliu? papunktis nepries?tarauja nuosavybe?s neliec?iamo principui, kadangi pinigine?s le?s?os ne?ra Bendrove?s nusavinamos, jos lieka Bendrove?s nuosavybe tuo atveju, jei z?aide?jas per nustatyta? protinga? termina? neatsiima jam priklausanc?iu? le?s?u? ir ne?ra galimybe?s z?aide?jui priklausanc?iu? le?s?u? pervesti i? z?aide?jo nurodyta? kredito i?staigos sa?skaita?.

6316.4.

64Loterijų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostata, numatanti, kad momentinės loterijos bilieto kaina yra fiksuota, nedraudžia loterijų organizatoriui Loterijos taisyklėse nustatyti kelias fiksuotas loterijos bilietų kainas, iš kurių žaidėjas gali rinktis dalyvaujant momentinėje loterijoje.

6516.5.

66Pareiškėjas Loterijų įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje nurodytų laimėjimų išmokėjimo momentą klaidingai sieja su laimėjimų įskaitymu į žaidėjo susikurtą žaidėjo sąskaitą. Loterijų organizatorius laimėjimus gali išmokėti trimis būdais: išrašant banko čekį, pervedant į laimėjusio asmens nurodytą sąskaitą kredito įstaigoje bei grynaisiais pinigais. Vadovaujantis Loterijų taisyklių 10.2 papunkčiu, žaidėjui, pateikusiam Bendrovei paraišką raštu, laimėjimai iki 1 500 Eur yra išmokami grynaisiais pinigais, taip įgyvendinant Loterijų įstatymo 10 straipsnio 3 dalies reikalavimus. Be to, loterijų organizatorius, vadovaudamasis Loterijų įstatymo 19 straipsnio 2 dalies 16 punktu, turi teisę nusistatyti laimėjimų atsiėmimo tvarką. Loterijų taisyklių 10.2 papunktyje numatyta nuostata neprieštarauja Loterijų įstatymo 10 straipsnio 3 dalies reikalavimams, kadangi Loterijų įstatymas neįpareigoja loterijų organizatoriaus išmokėti neegzistuojančio arba jau atsiimto laimėjimo.

6716.6.

68Teismas, konstatavęs, kad nemokama žaidimo išbandymo galimybė ir atsiskaitymas už dalyvavimą Loterijose yra tiesiogiai susiję su pačiais žaidimais (Loterijomis), kuriuos reglamentuojančios Loterijų taisyklės yra suderintos ginčijamais Įsakymais, nepagrįstai išėjo už bylos nagrinėjimo ribų (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 80 str. 2 d.), nes suderintose Loterijų taisyklėse nėra nuostatų, nustatančių, kad loterijų organizatorius turi teisę žaidėjams siūlyti nemokamai pabandyti žaisti loterijose bei nuostatų, nustatančių, kad žaidėjo sąskaitą galima pasipildyti per „Perlo“ terminalus.

6917.

70Trečiasis suinteresuotas asmuo apeliacinį skundą grindė šiais argumentais:

7117.1.

72Byloje nėra ginčo dėl to, ar prokuroras turėjo teisę kreiptis į teismą gindamas viešąjį interesą. Teismas, nagrinėdamas pareiškėjo prašymą turėjo nustatyti patį viešojo intereso buvimo faktą.

7317.2.

74Teismas ignoravo byloje ne kartą tiek atsakovo, tiek trečiojo suinteresuoto asmens išsakytą argumentą, kad atsakovas, priimdamas ginčijamus Įsakymus ir suderindamas Loterijų taisykles, veikė remdamasis Loterijų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodyta teise, t. y. savo teise nustatyti, kokiai loterijų rūšiai priskirti žaidimą, jeigu jis neatitinka visų konkrečiai loterijos rūšiai nustatytų požymių arba atitinka kelioms loterijų rūšims nustatytus požymius.

7517.3.

76Teismas pateikė lingvistinį ir sisteminį Loterijų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punkto išaiškinimą, pagal kurį žaidėjas gali įsigyti momentinės loterijos bilietą tik už nuo loterijos organizatoriaus ar žaidėjo valios nepriklausančią, nekintančią ir fiksuotą kainą, tačiau pagal tokį išaiškinimą tampa neaišku, kas gali nustatyti loterijos bilieto kainą, jeigu kaina nepriklauso nei nuo organizatoriaus, nei nuo žaidėjo valios. Teismo pateiktas išaiškinimas prieštarauja Loterijų įstatymo 19 straipsnio nuostatoms, pagal kurias loterijos taisyklėse, kurias parengia ir pateikia tvirtinti Tarnybai loterijų organizatorius, turi būti nurodyta bilieto kaina.

7717.4.

78Byloje nėra ginčo dėl to, kad ginčijamų loterijų žaidėjai loterijoje dalyvauti reikiamą informaciją į loterijos kompiuterinės sistemos duomenų bazę perduoda per internetinį ryšį ir loterijos duomenų bazėje yra fiksuojamas įrašas, patvirtinantis žaidėjo dalyvavimą loterijoje, t. y. šie žaidimai turi pirmąjį Loterijos įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 4 punkte nurodytą internetinio ryšio loterijos požymį. Tai, kad šie žaidimai stokoja antrojo požymio – atsiskaitymo per telekomunikacines kredito įstaigų paslaugų sistemas, negali būti kliūtimi priskirti šiuos žaidimus internetinio ryšio loterijų rūšiai.

7917.5.

80Teismas pasisakė, kad jam nekyla abejonių, jog Taisyklių 10.8 papunktis prieštarauja Konstitucijos 23 straipsnyje įtvirtintam fundamentaliam nuosavybės neliečiamumo principui, tačiau teismas nevertino Taisyklių 10.7 papunktyje nustatytos sąlygos, kurioje aiškiai nustatyta, kad loterijos organizatorius, uždaręs žaidėjo paskyrą, turi pervesti visas sąskaitoje esančias lėšas į tą sąskaitą, kurią žaidėjas nurodė paskyros registracijos formoje. Teismas taip pat nevertino Taisyklių 7.2 papunkčio, kad pats žaidėjas turi rūpintis, jog visi, įskaitant jo sąskaitos, per kurią galima vykdyti atsiskaitymą su žaidėju, duomenys, būtų nurodyti teisingai. Teigti, kad loterijos organizatorius veikia prieš Konstituciją, nusavina žaidėjų nuosavybę, nėra jokio pagrindo.

8117.6.

82Loterijos įstatymas aiškiai nustato, kad ne visi laimėjimai išmokami žaidėjams grynaisiais pinigais, o tik tie, dėl kurių tokios išmokėjimo formos žaidėjas pateikia prašymą. Tačiau tarp laimėjimo, žaidėjo prašymo pateikimo ir jo įvykdymo objektyviai praeina tam tikras laiko tarpas. Per šį laikotarpį žaidėjas gali toliau naudotis savo paskyroje esančiomis lėšomis, tarp kurių yra ir jo laimėtų laimėjimų lėšos. Jeigu žaidėjas prašo organizatoriaus išmokėti jam laimėjimą, o tokios sumos jau nebėra jo žaidėjo paskyros sąskaitoje, nes pats žaidėjas ją panaudojo bilietų pirkimui arba pervedė ją į savo kredito įstaigos sąskaitą, toks prašymas nėra įvykdomas ir žaidėjui pateikiamas atsakymas, kodėl jo prašymas nėra įvykdomas.

8317.7.

84Nepagrįsta teismo išvada, kad nemokama žaidimo išbandymo galimybė prieštarauja Loterijų įstatymui, nes šiame įstatyme nėra reglamentuoti tokie žaidimai. Teismas nevertino, kad ginčijamose Loterijų taisyklėse iš viso nėra nustatyta nemokamų žaidimo bandymų. Teismas taip pat nevertino, kad šiuos žaidimus organizuoja loterijos bilietus pagal sutartį su organizatoriumi platinanti bendrovė.

8517.8.

86Teismas taip pat įvertino tai, kad žaidėjų atsiskaitymas už dalyvavimą loterijoje ,,Perlo“ terminalą prieštarauja Loterijų įstatymui, tačiau nenurodė, kokią konkrečią įstatymo nuostatą pažeidžią toks atsiskaitymo būdas ir plačiau neargumentavo savo sprendimo, o tik apsiribojo prokuroro išdėstytų teiginių atkartojimu.

8718.

88Pareiškėjas atsiliepimu prašė pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinius skundus atmesti. Pareiškėjas atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė, kad:

8918.1.

90Bendrovės keliamos abejonės dėl viešojo intereso yra visiškai nepagrįstos.

9118.2.

92Atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens argumentai dėl fiksuotos kainos skirtingo traktavimo yra visiškai nepagrįsti. Fiksuotos kainos esmė yra kainos pasirinkimo galimybės žaidėjui eliminavimas, nepriklausomai nuo kitų aplinkybių. Įsakymais suderintos Loterijų taisyklės buvo priskirtos didžiosios momentinės internetinio ryšio loterijos rūšiai. Loterijų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodyta, kad momentinės loterijos bilieto kaina visais atvejais privalo būti fiksuota, todėl galima daryti išvadą, kad organizuojant momentinę loteriją, bet kokiu atveju žaidėjui turi būti suteikiama galimybė įsigyti konkrečios loterijos bilietą nuo organizatoriaus ar žaidėjo valios nepriklausančia, nekintančia ir fiksuota kaina.

9318.3.

94Loterijos taisyklėse (bendrosios dalies 10 punktas) įtvirtintas žaidėjo institutas prieštarauja ne tik Loterijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 4 punkto nuostatoms, nes naudojamos ne tik kaip atsiskaitymo už loterijos bilietus priemonė, eliminuojanti žaidėjo galimybę atsiskaityti už perkamus loterijos bilietus iš savo kredito įstaigos sąskaitos, bet pagal Loterijos taisyklių nuostatas sudaro sąlygas nepagrįstai užvaldyti žaidėjo sąskaitoje esančias lėšas, t. y. kėsintis į žaidėjo nuosavybę, kas vertintina kaip Konstitucijos 23 straipsnio pažeidimas.

9518.4.

96Atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens argumentai dėl Loterijų laimėjimų atsiėmimo teisėtumo yra nepagrįsti. Laimėjimų įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad piniginiai laimėjimai, viršijantys 1 500 Eur, išmokami tik išrašant banko čekį arba pervedami į laimėjusio asmens nurodytą sąskaitą kredito įstaigoje. Piniginiai laimėjimai, neviršijantys 1 500 Eur, laimėjusio asmens prašymu turi būti išmokami grynaisiais pinigais, t. y. įstatyme įtvirtinta imperatyvi ir besąlyginė nuostata dėl laimėjimų iki 1 500 Eur išmokėjimo tvarkos ir jokios taisyklės jos pakeisti negali. Loterijų taisyklėse nustatyta laimėjimų išmokėjimų tvarka prieštarauja Loterijų įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje įtvirtintai nuostatai.

9718.5.

98Teismo sprendime nurodyti Loterijų įstatymo pažeidimai, susiję su loterijų funkcionalumais, nenurodytais Loterijų taisyklėse, nesuponuoja teismo priimto sprendimo nepagrįstumo ar neteisėtumo. Pažymėtina, kad bandomieji žaidimai yra žaidimo funkcionalumas ir loterijų organizavimui taikomas viešosios teisės nuostatos ir galioja teismo principas, kad ,,visas, kas aiškiai nėra leista, yra draudžiama“. Loterijų įstatyme nėra nustatyta, kad loterijų organizatoriai gali (turi teisę) organizuoti bandomuosius lošimus internetinių loterijų atveju.

99IV.

10019.

101LVAT 2019 m. spalio 2 d. nutartimi atsakovo Tarnybos ir trečiojo suinteresuoto asmens Bendrovės apeliacinius skundus atmetė, o VAAT 2019 m. liepos 2 d. sprendimą paliko nepakeistą.

10220.

103Apeliacinės instancijos teismas kaip nepagrįstus vertino Bendrovės teiginius, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje nenustatė viešojo intereso buvimo fakto. Šie teiginiai prieštarauja skundžiamo teismo sprendimo turiniui, kuriame teismas pakankamai išsamiai išdėstė motyvus ne tik dėl prokuroro teisės nagrinėjamu atveju ginti viešąjį interesą, bet ir ad hoc (liet. esant konkrečiai situacijai; tik šiuo atveju; tik šį kartą) nustatė viešojo intereso buvimo faktą, atsižvelgdamas į visas konkrečios bylos aplinkybes. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad loterijų organizavimas yra licencijuojama veikla, kuri turi atitikti Loterijų įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų imperatyvius reikalavimus, o šių nuostatų pažeidinėjimas gali turėti įtakos visuomenei ar jos didelei daliai neigiamas pasekmes sveikatos, saugumo ar socialinės gerovės ir viešosios tvarkos atžvilgiu.

10421.

105LVAT pabrėžė, kad Loterijų įstatymo, kurio paskirtis – užtikrinti loterijų organizatorių įsipareigojimų žaidėjams vykdymą ir žaidėjų ir loterijų organizatorių teisių apsaugą (1 str. 1 d. 1, 2 p.), 2 straipsnyje įtvirtinta, kad: loterija – žaidimas pagal nustatytas taisykles, kai žaidėjai pagal nusipirktus bilietus lošia piniginius arba daiktinius laimėjimus (3 d.); Loterijos bilietas – dokumentas arba identifikuojamas (patvirtinantis jo dalyvavimą loterijoje) įrašas (žaidėjo pasirinkti skaičiai ir (ar) ženklai, įrašo laikas, siuntėjo telefono numeris ir (ar) kodas) loterijos kompiuterinės sistemos duomenų bazėje, nurodytas loterijos taisyklėse, tik pateikus loterijos bilietą, išmokamas arba išduodamas laimėjimas (4 d.); žaidėjas – fizinis asmuo, dalyvaujantis loterijoje, t. y. įsigijęs loterijos bilietą (2 str. 9 d.).

10622.

107Apeliacinės instancijos teismas, minėtas Loterijų įstatymo nuostatas aiškindamas sistemiškai, be kita ko, atsižvelgdamas į visuminį šiame įstatyme įtvirtintą teisinį reguliavimą, konstatavo, kad fizinių asmenų dalyvavimą loterijoje (t. y. žaidimą pagal nustatytas taisykles) apsprendžia bilieto turėjimas. Kitaip tariant, tik loterijos bilietą įsigijęs fizinis asmuo gali būti pripažįstamas loterijos žaidėju Loterijų įstatymo prasme. Todėl didžiųjų loterijų taisyklėse įtvirtintu teisiniu reguliavimu jokia forma negali būti nustatytos pareigos tokiame loterijos žaidime nedalyvaujančiam fiziniam asmeniui. Tokiose taisyklėse įtvirtintu teisiniu reguliavimu negali būti sudarytos prielaidos vieną kartą loterijos žaidime sudalyvavusiam fiziniam asmeniui likti priklausomu nuo loterijos žaidimo organizatoriaus ir (arba) kitų asmenų (t. y. asmenų sutarčių su loterijų organizatoriumi pagrindais dalyvaujančių loterijos žaidimo organizavimo procese), kai žaidimas pasibaigia. Taip pat didžiųjų loterijų taisyklėse negali būti įtvirtintas toks teisinis reguliavimas, pagal kurį dalyvavimas konkrečiame loterijos žaidime būtų tiesiogiai susijęs su dalyvavimu kitame to paties loterijų organizatoriaus organizuojamame loterijos žaidime (t. y. ne tame, kuriam reglamentuoti skirtos konkrečios didžiųjų loterijų taisyklės). Atitinkamai didžiųjų loterijų taisyklėse nustatytas teisinis reglamentavimas, kuriuo paminėtų draudimų nepaisoma, negali būti pripažįstamas atitinkančiu Loterijų įstatymą. Atsižvelgęs į tai, LVAT konstatavo, kad Loterijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 4 punkto nuostata, pagal kurią internetinio ryšio loterijos (t. y. loterija, kai joje dalyvauti reikiama informacija į loterijos kompiuterinės sistemos duomenų bazę perduodama per internetinį ryšį ir loterijos duomenų bazėje yra fiksuojamas įrašas, patvirtinantis žaidėjo dalyvavimą loterijoje) atveju žaidėjas už dalyvavimą joje atsiskaito per telekomunikacines kredito įstaigų paslaugų sistemas, negali būti aiškinama, kaip suteikianti galimybę loterijos organizatoriui taikyti tokią loterijos bilietų platinimo, duomenų apdorojimo ir laimėjimų išmokėjimo technologiją, kurią taikant, būtų sudarytos prielaidos: nustatyti pareigas tokiame loterijos žaidime nedalyvaujančiam fiziniam asmeniui; arba vieną kartą loterijos žaidime sudalyvavusiam fiziniam asmeniui likti priklausomu nuo loterijos žaidimo organizatoriaus ir (arba) kitų asmenų (t. y. asmenų sutarčių su loterijų organizatoriumi pagrindais dalyvaujančių loterijos žaidimo organizavimo procese) pasibaigus žaidimui; arba dalyvavimą konkrečiame loterijos žaidime tiesiogiai susieti su dalyvavimu kitame to paties loterijų organizatoriaus organizuojamame loterijos žaidime.

10823.

109LVAT nurodė, kad Įsakymais patvirtintose Loterijų taisyklėse, be kita ko, nustatyta: „Interneto svetainė – Bendrovės interneto svetainė „www.lietloto.lt“ arba loterijos bilietų Platintojo [t. y. bet kuris fizinis ar juridinis asmuo ar ūkio subjektas, kuriam Bendrovė pagal sutartį yra suteikusi teisę platinti Bilietus (2.1.13 p.)], su kuriuo Bendrovė yra sudariusi bilietų platinimo sutartį, administruojama interneto svetainė, kurioje Žaidėjams sudaroma galimybė nusipirkti loterijos Bilietus“ (2.1.7 p.); „Žaidėjas – fizinis asmuo, kuris dalyvauja Loterijoje, t. y. įsigijęs Loterijos Bilietą“ (2.1.18 p.); „Žaidėjo sąskaita – Bendrovės arba Platintojo tvarkoma informacijos rinkmena, kurioje kaupiami duomenys apie Žaidėją, perkantį Bilietus internetu, ir jo veiksmų bei žaidimo informacija, tame tarpe: Žaidėją identifikuojantys duomenys bei apskaitoma Žaidėjui priklausanti pinigų suma, kurią sudaro suma, Žaidėjo pervesta į Bendrovės arba Platintojo kredito įstaigos sąskaitą, pridėjus laimėjimų sumas, laimėtas šioje Loterijoje ir kitose loterijose, atėmus pinigų sumas, panaudotas šios loterijos Bilietų kainai ir kitų internetinių loterijų bilietų kainai sumokėti, mokėjimo operacijų kaštams padengti bei sumas, pervestas Žaidėjo prašymu į jo nurodytą kredito įstaigos sąskaitą“ (2.1.19 p.); „Kiekvienam Žaidėjui po sėkmingos registracijos <...> atidaroma Žaidėjo sąskaita. Žaidėjas įgyja teisę dalyvauti Loterijoje bei disponuoti savo Žaidėjo sąskaitose esančiomis lėšomis po registracijos, kai perveda į Bendrovės arba Platintojo kredito įstaigos sąskaitą pasirinktą pinigų sumą. Žaidėjas gali dalyvauti Loterijoje, kai jo Žaidėjo sąskaitoje esanti pinigų suma yra ne mažesnė, nei vieno Bilieto kaina“ (Loterijų taisyklių 7.1 p.); „Žaidėjas, norėdamas atsiimti visas ar dalį Lėšų iš Žaidėjo sąskaitos, gali tai atlikti Interneto svetainėje, užpildydamas specialią, tam skirtą formą ir nurodydamas joje savo kredito įstaigos sąskaitą, į kurią prašomos lėšos turi būti pervestos“ (7.4 p.); „Žaidėjas, norintis įsigyti Loterijos Bilietą, turi turėti pakankamą lėšų kiekį savo Žaidėjo sąskaitoje, Žaidėjui nupirkus Bilietą ar Bilietus jų kaina automatiškai nuskaitoma nuo Žaidėjo sąskaitos“ (8.3 p.).

11024.

111Apeliacinės instancijos teismas, minėtas Loterijų taisyklių nuostatas įvertinęs kitų Įsakymais patvirtintų Loterijų taisyklių nuostatų ir pateikto Loterijų įstatymo nuostatų aiškinimo kontekste, konstatavo, kad pagal šiose taisyklėse įtvirtintą teisinį reguliavimą „Bendrovė“ ir „Platintojas“ „Žaidėjo sąskaitoje“ administruoja „Žaidėjui“ priklausančią, tačiau dėl Loterijos taisyklių nuostatų „Bendrovės“ arba „Platintojo“ kredito įstaigos sąskaitoje esančią pinigų sumą net ir tais atvejais, kai „Žaidėjas“ nėra įsigijęs konkretaus loterijos žaidimo bilieto (taigi nedalyvauja konkrečiame loterijos žaidime). Tokiu būdu vieną kartą loterijos žaidime sudalyvavęs asmuo, net ir pasibaigus konkrečiam žaidimui, lieka priklausomas nuo „Bendrovės“ arba „Platintojo“. LVAT taip pat konstatavo, kad Loterijų taisyklėse įtvirtintas teisinis reguliavimas, pagal kurį „Bendrovės“ arba „Platintojo“ administruojama „Žaidėjo sąskaita“ ir kredito įstaigos sąskaitoje esanti pinigų suma yra (gali būti) naudojama kituose „Bendrovės“ administruojamuose loterijos žaidimuose (t. y. ne tame loterijos žaidime, kuriam reglamentuoti skirtos konkrečios didžiųjų loterijų taisyklės), o tai reiškia, kad pagal Loterijų taisykles dalyvavimas konkrečiame loterijos žaidime yra tiesiogiai susijęs su dalyvavimu kituose to paties loterijų organizatoriaus organizuojamose loterijų žaidimuose.

11225.

113LVAT, atsižvelgęs į išdėstytus argumentus, darė išvadą, kad Loterijų taisyklės prieštarauja Loterijų įstatymui, be kita ko, šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 4 punktui. Todėl Tarnyba Įsakymais nepagrįstai nustatė, kad Loterijų taisyklės neprieštarauja Loterijų įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių didžiųjų loterijų organizavimą, reikalavimams, nepagrįstai šias taisykles suderino ir jomis reglamentuotas Loterijas priskyrė momentinės internetinio ryšio loterijos rūšiai. Dėl to skundžiami sprendimai yra neteisėti iš esmės ir turi būti panaikinti. Tai konstatavęs apeliacinės instancijos teismas pažymėjo, kad kiti proceso dalyvių argumentai dėl skundžiamų sprendimų ir pirmosios instancijos teismo sprendimo nevertinami kaip teisiškai nereikšmingi. LVAT, nors ir kitais motyvais, pripažino, kad pirmosios instancijos teismas ginčą iš esmės išsprendė teisingai.

114V.

11526.

116Atsakovas Tarnyba pateikė prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 10 punkte įtvirtintu pagrindu.

11727.

118Tarnybą prašymą grindžia šiais argumentais:

11927.1.

120VAAT 2019 m. liepos 2 d. sprendime nurodė, kad yra nepagrįsti Tarnybos argumentai, jog loterijų organizatoriui teisę loterijos žaidėjo laimėtus pinigus laikyti žaidėjo sąskaitoje, juos apskaityti įtvirtina nuo 2017 m. liepos 13 d. įsigaliojusios PPTFPĮ nuostatos dėl supaprastinto kliento tapatybės nustatymo. Teismas tokią išvadą padarė vadovaudamasis tuo, kad byloje ginčytų Įsakymų priėmimo metu (2016 m. balandžio 7 d. ir 2016 m. birželio 2 d.) minėtos nuostatos negaliojo. Vis dėlto ši teismo išvada yra nepagrįsta, kadangi priimant minėtą teismo sprendimą administracinėje byloje Nr. I-2854-596/2019 jau galiojo PPTFPĮ nuostatos, kuriomis loterijas organizuojančios bendrovės, kaip PPTFPĮ 2 straipsnio 10 dalies 7 punkte numatytas kitas įpareigotasis subjektas, privalėjo vadovautis, nes yra atsakingos už pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą. Be to, nepaisant to, kad Įsakymai (2016 m. balandžio 7 d. ir 2016 m. birželio 2 d.), kuriais suderintos Loterijų taisyklės, buvo priimti dar negaliojant naujoms PPTFPĮ nuostatoms, tačiau 2015 m. gegužės 20 d. jau buvo priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui prevencijos (kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/E) (toliau – ir Direktyva), kurios pagrindu 2017 m. liepos 13 d. buvo priimtos naujos PPTFPĮ nuostatos. Konstatuodamas, kad byloje ginčytų Įsakymų priėmimo metu Tarnybos atstovo nurodytos nuostatos negaliojo, pirmosios instancijos teismas taip pat neatsižvelgė į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo išaiškinimą 2016 m. sausio 5 d. sprendime Nr. KT1-S1/2016, kuriame nurodoma, jog pasikeitus teisiniam reglamentavimui, nebelieka ginčo dalyko, t. y. ginčijamo teisės akto panaikinimas yra pagrindas priimti sprendimą pradėtą teiseną nutraukti.

12127.2.

1222017 m. liepos 13 d. įsigaliojus PPTFPĮ nuostatoms, įpareigojančioms loterijų organizatorius įgyvendinti pinigų plovimo prevencijos nuostatas, turi būti plačiau vertinamos ir Loterijų įstatymo 10 straipsnio 3 dalies nuostatos, ir 3 straipsnio 3 dalies 4 punkto nuostatos, nes internetinio ryšio loterijos atveju, loterijoje dalyvauti reikiama informacija į loterijos kompiuterinės sistemos duomenų bazę perduodama per internetinį ryšį ir loterijos duomenų bazėje yra fiksuojamas įrašas, patvirtinantis žaidėjo dalyvavimą loterijoje. Būtent PPTFPĮ įpareigoja loterijų organizatorius, su žaidėjais pradėjus dalykinius santykius, vykdyti žaidėjų dalykinių santykių stebėseną, sekti piniginių srautų judėjimą, saugoti žaidėjų asmens duomenis įstatyme nustatytą laikotarpį. Loterijų organizatorius ne tik turi teisę kaupti loterijos žaidėjų loterijos bilietams skirtas sumas bei jiems priskirtus loterijų laimėjimus sukurdamas žaidėjams loterijų taisyklėse numatytas žaidėjų sąskaitas, bet ir yra įpareigotas PPTFPĮ, kad toks pinigų kaupimas atitiktų nustatytus reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad bylos nagrinėjimo metu nepagrįstai nesivadovauta nuo 2017 m. liepos 13 d. įsigaliojusia PPTFPĮ redakcija, nustatančia loterijų organizatoriaus pareigą užtikrinti pinigų plovimo prevencijos įgyvendinimą, vykdyti žaidėjų dalykinių santykių stebėseną, dėl ko padarytas esminis materialiosios teisės normų pažeidimas jas taikant, lėmęs LVAT 2019 m. spalio 2 d. nutarties neteisėtumą.

12328.

124Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Euloto“ pateikė prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 10 punkte įtvirtintu pagrindu

12529.

126Bendrovė prašymą grindžia šiais argumentais:

12730.

128Vadovaujantis Loterijų įstatymo nuostatomis (1 str. 1 d., 17 str. 1 d., 19 str. 1 d., 2 d. 17 p.) ir PPTFPĮ nuostatomis (2 str. 10 d., 3 str., 9 str. 1 d. 1 p., 15 str. 1 d. 8 p.), yra akivaizdu, kad loterijos organizatorius turi pareigą nustatyti ir patikrinti tapatybę tų asmenų, kurie ketina dalyvauti internetinėse loterijose, perka internetu loterijos bilietus ir laimi su šiais bilietais loterijas. Kadangi Loterijų įstatymas įtvirtina, kad draudžiama organizuoti loterijas pažeidžiant įstatymo nustatytą tvarką, o pats Loterijų įstatymas nustato, kad žaidėjų teisės ir pareigos (įskaitant ir susijusias su žaidėjo paskyros registravimu, identifikacija ir laimėjimų išmokėjimų kontrole) turi būti nustatytos loterijos taisyklėse, todėl tų loterijų organizatorių klientų, kurie dar nenusipirko loterijos bilietų, bet ketina juos įsigyti ir tai tęsti tam tikrą laiką, registravimo ir identifikavimo tvarka, kartu su žaidėjo tarpusavyje susijusių bilietų pirkimo ir laimėjimų išmokėjimo kontrolės tvarka, turi būti aprašyta loterijos taisyklėse. Atitinkamai Tarnyba turi pareigą kontroliuoti kaip įpareigotieji subjektai, t. y. loterijų organizatoriai, įgyvendina pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones, taip pat tikrindama, ar loterijų taisyklėse (t. y. standartinėse loterijų paslaugos teikimo sutarties sąlygose) yra nustatytos aptariamą prevenciją įgyvendinančios priemonės.

12931.

130LVAT 2019 m. spalio 2 d. nutartis prieštarauja Loterijų įstatymo, PPTFPĮ ir Direktyvos, kurios nuostatos perkeltos į PPTFPĮ, nuostatoms dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių vykdymo loterijų organizavimo versle. Apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai susiaurindamas loterijų taisyklių turinio ribas bei taisyklių taikymo termino pradžią ir pabaigą (t. y. tik nuo momento, kai žaidėjas įsigyja loterijos bilietą iki laimėjimo pagal tą bilietą išmokėjimo) padarė materialiosios teisės normų pažeidimą, kadangi, kaip minėta, PPTFPĮ nustato loterijų organizatoriaus pareigas žaidėjų (įskaitant asmenis, ketinančius pirkti loterijos bilietus, ir asmenis, jau pabaigusius dalyvauti loterijoje pagal nusipirktą bilietą) atžvilgiu (PPTFPĮ 9 str. 1 d. 1 p. ir 10 d.), o pagal Loterijų įstatymą visos loterijų žaidėjų teisės ir pareigos turi būti nustatytos loterijų taisyklėse (Loterijų įstatymo 19 str. 2 d. 17 p.). Neatnaujinus šios bylos nagrinėjimo proceso ir neišsprendus klausimo dėl PPTFPĮ nuostatų įgyvendinimo Loterijų taisyklėse, liks suformuota ydinga teisminė praktika, užkertanti kelią loterijų organizatoriams vykdyti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencines priemones. Pagal LVAT 2019 m. spalio 2 d. nutartį loterijos taisyklėse negali būti nustatomos sąlygos dėl asmenų, dar netapusių žaidėjais (t. y. nenusipirkusių bilietų) identifikavimo, taip pat taisyklėse negali būti sąlygų, nustatančių loterijos bilietų pirkimui naudojamų lėšų bei laimėjimų apskaitos priemones.

13132.

132UAB „Perlas Finance“ pateikė prašymą atnaujinti procesą byloje ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 7 punkte įtvirtintu pagrindu.

13333.

134UAB „Perlas Finance“ nurodo, kad VAAT padarė išvadą, jog Bendrovės veiksmai, nustatant bandomuosius lošimus bei sudarant galimybę žaidėjo sąskaitą papildyti per „Perlo“ terminalą, pripažintini kaip neatitinkantys Loterijų įstatymo nuostatų. Tokiu būdu pirmosios instancijos teismas, priimdamas 2019 m. liepos 2 d. sprendimą, nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų teisių ar pareigų. Bylos nagrinėjimo metu proceso dalyviai (atsakovas ir trečiasis suinteresuotas asmuo) ne kartą teikė paaiškinimus, kad žaidėjams mokėjimo paslaugas per pareiškėjo nurodytus „Perlo terminalus“ vykdo ne loterijas organizuojantis trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Euloto“, o elektroninių pinigų įstaiga UAB „Perlas Finance“ (bylos nagrinėjimo metu šios bendrovės pavadinimas buvo UAB „Perlo paslaugos“). Ši finansų įstaiga teikia elektroninių pinigų platinimo ir pinigų perlaidos (kaip ją apibrėžia Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymas) paslaugas pagal Lietuvos banko išduotą veiklos licenciją. UAB „Perlas Finance“ teikia įmokų surinkimo paslaugą loterijos bilietus platinančiai UAB „Perlas Network“ (bylos nagrinėjimo metu šios bendrovės pavadinimas buvo UAB „Lotelita“), kuri taip pat platina ir loterijas organizuojančios Bendrovės loterijos bilietus. Pagal šią įmokų surinkimo sutartį UAB „Perlas Network“ klientai, norintys papildyti savo žaidėjo paskyros sąskaitą, gali tai atlikti ir tokiu būdu, kuomet atlieka pinigų perlaidą (įmokėdami grynuosius pinigus per „Perlo“ terminalą), skirtą gavėjui UAB „Perlas Network“. Finansines paslaugas (įskaitant ir pinigų perlaidas) per „Perlo“ terminalus vykdo vienintelė finansų įstaiga – UAB „Perlas Finance“. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, yra akivaizdu, kad teismas pasisakė dėl į bylos nagrinėjimą neįtrauktos UAB „Perlas Finance“ teisės vykdyti UAB „Perlas Network“ klientų įmokų, kuriomis jie pildo savo žaidėjų paskyrų sąskaitas, priėmimą. Kadangi teismas pripažino įmokų priėmimo veiksmus kaip neatitinkančius (prieštaraujančius) Loterijų įstatymo nuostatoms, atitinkamai pripažino UAB „Perlas Finance“ vykdomą loterijos žaidėjų įmokų priėmimo veiklą neteisėta ir tokiu būdu nustatė UAB „Perlas Finance“ pareigą nebepriimti tokių įmokų, nes priešingi veiksmai būtų traktuojami kaip prieštaraujantis teisei.

13534.

136UAB „Perlas Network“ pateikė prašymą atnaujinti procesą byloje ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 7 punkte įtvirtintu pagrindu.

13735.

138UAB „Perlas Network“ nurodo, kad VAAT padarė išvadą, jog Bendrovės veiksmai, nustatant bandomuosius lošimus ir sudarant galimybę žaidėjo sąskaitą papildyti per „Perlo“ terminalą, pripažintini kaip neatitinkantys Loterijų įstatymo nuostatų. Tokiu būdu pirmosios instancijos teismas 2019 m. liepos 2 d. sprendimu nusprendė dėl neįtrauktos į bylos nagrinėjimą UAB „Perlas Network“ (bylos nagrinėjimo metu bendrovės pavadinimas buvo UAB „Lotelita“) teisės organizuoti reklaminę kampaniją sudarant galimybę asmenims nemokamai išbandyti bandomuosius lošimus. Bylos nagrinėjimo metu proceso dalyviai (atsakovas ir trečiasis suinteresuotas asmuo) ne kartą teikė paaiškinimus, kad Bendrovė organizuojamų loterijų bilietus platina per UAB „Perlas Network“ pagal sudarytą loterijos bilietų platinimo sutartį. Pareiškėjo pareiškime nurodyta svetainė „www.perlas.lt“ yra valdoma UAB „Perlas Network“. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, yra akivaizdu, kad priimdamas aptariamą sprendimą, teismas pasisakė dėl į bylos nagrinėjimą neįtrauktos UAB „Perlas Network“ teisės vykdyti platinamų loterijų bilietų reklamą. Kadangi teismas pripažino Bendrovės organizuojamus nemokamus žaidimus kaip neatitinkančius (prieštaraujančius) Loterijų įstatymo nuostatų, atitinkamai pripažino UAB „Perlas Network“ vykdomą reklaminę veiklą neteisėta ir tuo pagrindu nustatė UAB „Perlas Network“ pareigą tokiu būdu (t. y. sudarant galimybę nemokamai išbandyti bandomuosius lošimus) nebevykdyti reklamos platinamų loterijų bilietams, kadangi priešingi veiksmai būtų traktuojamo kaip prieštaraujantys teisei.

13936.

140Pareiškėjas atsiliepimu prašo atmesti trečiojo suinteresuoto asmens Bendrovės prašymą atnaujinti procesą ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 10 punkte įtvirtintu pagrindu kaip nepagrįstą.

14137.

142Pareiškėjas nurodo, kad Bendrovės išdėstytos aplinkybės dėl nuo 2017 m. liepos 13 d. įsigaliojusių PPTFPĮ nuostatų taikymo ginčo teisiniams santykiams buvo nagrinėjamos pirmosios instancijos teisme. VAAT 2019 m. liepos 2 d. sprendime pažymėjo, kad argumentas, jog loterijų organizatoriui teisę loterijos žaidėjo laimėtus pinigus laikyti žaidėjo sąskaitoje, juos apskaityti įtvirtina nuo 2017 m. liepos 13 d. įsigaliojusios PPTFPĮ nuostatos dėl supaprastinto kliento tapatybės nustatymo, yra teisiškai nereikšmingas, nes byloje ginčytų Įsakymų priėmimo metu (2016 m. balandžio 7 d. ir 2016 m. birželio 2 d.) minėtos PPTFPĮ nuostatos negaliojo. Teisės aktų negaliojimo į praeitį (lot. lex retro non agit) principas yra įtvirtintas Konstitucijos 7 straipsnio 2 dalyje, pagal kurią galioja tik paskelbti įstatymai. Ši nuostata aiškintina, kaip apimanti ne tik įstatymo galią turinčius, bet ir kitus teisės aktus. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, aiškindamas Konstitucijos 7 straipsnio 2 dalį, savo aktuose yra konstatavęs, kad įstatymai negalioja ir negali būti taikomi, jei jie nėra oficialiai paskelbti. Tai patvirtina, kad šioje byloje nepadarytas joks materialiosios teisės normų taikymo pažeidimas.

14338.

144Pareiškėjas atsiliepimu prašo atmesti UAB „Perlas Finance“ ir UAB „Perlas Network“ prašymus atnaujinti procesą ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 7 punkte įtvirtintu pagrindu kaip nepagrįstus.

14539.

146Pareiškėjas nurodo, kad ginčytais Įsakymais nebuvo sprendžiama nei dėl UAB „Perlas Finance“, nei dėl UAB „Perlas Network“ teisių ir pareigų. Atitinkamai LVAT 2019 m. spalio 2 d. nutartimi taip pat nesprendė dėl UAB „Perlas Finance“ ir UAB „Perlas Network“ teisių ir pareigų atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo, todėl nėra pagrindo atnaujinti procesą byloje vadovaujantis ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 7 punkte įtvirtintu pagrindu.

14740.

148Atsakovas Tarnyba atsiliepimu prašo tenkinti trečiojo suinteresuoto asmens Bendrovės prašymą atnaujinti procesą ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 10 punkte įtvirtintu pagrindu. Atsakovas nurodo, kad visiškai sutinka su minėtame prašyme atnaujinti procesą nurodytais motyvais, todėl plačiau dėl jų nepasisako.

14941.

150Atsakovas Tarnyba atsiliepimu prašo tenkinti UAB „Perlas Finance“ ir UAB „Perlas Network“ prašymus atnaujinti procesą ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 7 punkte įtvirtintu pagrindu. Tarnyba visiškai sutinka su minėtuose prašymuose atnaujinti procesą nurodytais motyvais, todėl plačiau dėl jų nepasisako.

15142.

152Trečiasis suinteresuotas asmuo Bendrovė atsiliepimu prašo tenkinti UAB „Perlas Finance“ ir UAB „Perlas Network“ prašymus atnaujinti procesą ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 7 punkte įtvirtintu pagrindu.

15343.

154Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

15543.1.

156LVAT, palikdamas VAAT 2019 m. liepos 2 d. sprendimą nepakeistą, kartu paliko galioti ir tas pirmos instancijos teismo sprendimo dalis, kuriose pasisakoma dėl nemokamų žaidimų organizavimo ir žaidėjo sąskaitų pildymo per „Perlo“ terminalus. Teismas, išeidamas už pareiškėjo pareiškimo ribų ir pasisakęs dėl UAB „Perlas Network“ organizuojamų žaidimų prieštaravimo Loterijų įstatymo nuostatoms, kartu nusprendė dėl byloje neįtrauktos UAB „Perlas Network“ teisių platinti loterijos bilietus pasirinktu būdu, t. y. suteikiant galimybę potencialiems žaidėjams nemokamai susipažinti su loterija, pamatyti, kaip atrodo loterijos bilietas, suprasti loterijos taisykles. Teismas, išeidamas už pareiškėjo pareiškimo ribų ir pasisakęs dėl UAB „Perlas Finance“ priimamų perlaidų prieštaravimo Loterijų įstatymo nuostatoms, kartu nusprendė ir dėl byloje neįtrauktos UAB „Perlas Finance“ teisių teikti mokėjimo paslaugas Bendrovės organizuojamų loterijų žaidėjams.

15743.2.

158LVAT galutinis procesinis sprendimas byloje ne tik apribojo UAB „Perlas Network“ ir UAB „Perlas Finance“ teises vykdyti veiklą pasirinktu būdu, bet ir suformavo teisminę praktiką, pagal kurią UAB „Perlas Network“ veiksmai organizuojant nemokamus žaidimus arba UAB „Perlas Finance“ veiksmai priimant loterijų žaidėjų įmokas, skirtas žaidėjams atsiskaityti už loterijos bilietus, bus vertinami kaip prieštaraujantys Loterijos įstatymo nustatytai tvarkai ir užtrauks administracinę atsakomybę už loterijų organizavimo tvarkos pažeidimus. Toks sprendimas dėl minėtų bendrovių teisių ir pareigų priimtas neišgirdus jų pozicijos, o tai reiškia, kad buvo pažeistas vienas iš esminių sąžiningo proceso principų – teisės būti išklausytam.

159Teisėjų kolegija

konstatuoja:

160VI.

16144.

162Byloje nagrinėjama, ar yra pagrindas tenkinti atsakovo Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, trečiojo suinteresuoto asmens UAB ,,Euloto“ (buvusi UAB ,,Lietloto“), UAB „Perlas Finance“ ir UAB „Perlas Network“ prašymus dėl proceso atnaujinimo administracinėje byloje Nr. A-5241-968/2019 (toliau – ir byla).

16345.

164LVAT jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad proceso atnaujinimo institutas yra išimtinė procedūra, taikoma tik ypatingais atvejais bylose, užbaigtose įsiteisėjusiu teismo priimtu baigiamuoju aktu, kai siekiama pašalinti tam tikrus akivaizdžius ir esminius pažeidimus, padarytus sprendžiant bylą. Įsiteisėjęs teismo sprendimas (bendrąja prasme), kuriuo byloje buvo išspręstas šalių ginčas, įgyja res judicata (liet. teismo galutinai išspręstas klausimas, t. y. draudimas pareikšti tapatų ieškinį) galią. Tai reiškia, kad šalių ginčas yra išspręstas galutinai ir negali būti revizuojamas įprastinėmis procesinėmis priemonėmis, todėl bylų, užbaigtų įsiteisėjusiu teismo sprendimu ar nutartimi, procesas gali būti atnaujinamas tik griežtai laikantis ABTĮ IV dalies I skyriuje nustatytų proceso atnaujinimo pagrindų bei tvarkos (ABTĮ 156 str. 1 d.). Proceso atnaujinimas negali būti tapatinamas su apeliaciniu procesu (žr., pvz., LVAT 2018 m. lapkričio 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P-55-552/2018). Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – ir EŽTT), pasisakydamas dėl proceso atnaujinimo, taip pat yra pažymėjęs, kad bylos šalims nesuteikiama teisė atnaujinti procesą vien siekiant pakartotinio bylos išnagrinėjimo. Laikantis teisinio apibrėžtumo principo, teismams galutinai išsprendus ginčą, jų sprendimas neturėtų būti kvestionuojamas, taip užtikrinant santykių stabilumą. Nukrypimas nuo šio principo galimas tik esminėms klaidoms taisyti, esant svarbioms ir įtikinamoms aplinkybėms (žr., pvz., EŽTT 2002 m. liepos 25 d. sprendimą byloje Sovtransavto Holding prieš Ukrainą (pareiškimo Nr. 48553/99), 2007 m. kovo 1 d. sprendimą byloje Sypchenko prieš Rusiją (pareiškimo Nr. 38368/04), 2007 m. kovo 15 d. sprendimą byloje Volkov prieš Rusiją (pareiškimo Nr. 8564/02).

16546.

166Taigi LVAT išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka ir priėmus 2019 m. spalio 2 d. nutartį, byla buvo užbaigta, minėtas procesinis sprendimas įgijo res judicata galią, t. y. šalių ginčas buvo išspręstas visiškai ir negali būti revizuojamas įprastinėmis procesinėmis priemonėmis. Procesas šioje baigtoje byloje gali būti atnaujintas tik išimtiniu atveju, laikantis ABTĮ nustatytos tvarkos ir proceso atnaujinimo pagrindų, įtvirtintų ABTĮ 156 straipsnio 2 dalyje.

167Dėl proceso atnaujinimo ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 7 punkto pagrindu

16847.

169UAB „Perlas Finance“ ir UAB „Perlas Network“ prašymus atnaujinti procesą administracinėje byloje grindžia ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 7 punktu.

17048.

171ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 7 punkte nustatyta, kad procesas gali būti atnaujinamas, jeigu sprendime teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų teisių ar pareigų.

17249.

173LVAT yra išaiškinęs, kad ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 7 punktu įtvirtintas pagrindas skirtas užtikrinti vieną pagrindinių sąžiningo teismo proceso principų – teisę būti išklausytam, todėl šiuo pagrindu inicijuoti proceso atnaujinimą gali tik patys neįtraukti į bylos nagrinėjimą asmenys (žr., pvz., LVAT 2017 m. gruodžio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P-78-858/2017; 2011 m. gruodžio 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P525-224/2011). Taigi procesas šiuo pagrindu atnaujinamas, kai nustatomos dvi esminės sąlygos: 1) asmenys, pateikiantys prašymą atnaujinti procesą, be pakankamo pagrindo nebuvo įtraukti į bylos, kurioje prašoma atnaujinti procesą, nagrinėjimą; 2) priimtame teismo procesiniame sprendime pasisakyta dėl jų teisių ir pareigų (teismo procesinis sprendimas pažeidžia jų teises ar įstatymų saugomus interesus).

17450.

175UAB „Perlas Finance“ nurodo, kad VAAT 2019 m. liepos 2 d. sprendimu konstatavo, jog Bendrovės veiksmai, kuriais buvo sudaryta galimybė žaidėjo sąskaitą papildyti per „Perlo“ terminalą, pripažintini neatitinkantys Loterijų įstatymo nuostatų. Tokiu būdu minėtas teismas pasisakė dėl UAB „Perlas Finance“ teisių (pareigų), kadangi būtent UAB „Perlas Finance“ teikia mokėjimo paslaugas Bendrovės organizuojamų Loterijų žaidėjams per „Perlo“ terminalus.

17651.

177UAB „Perlas Network“ nurodo, kad VAAT 2019 m. liepos 2 d. sprendimu konstatavo, jog Bendrovės veiksmai, kuriais buvo sudaryta galimybė asmenims nemokamai sudalyvauti lošimuose (žaidimuose), pripažintini neatitinkantys Loterijų įstatymo nuostatų. Tokiu būdu minėtas teismas pasisakė dėl UAB „Perlas Network“ teisių (pareigų), kadangi būtent UAB „Perlas Network“ platina Bendrovės Loterijos bilietus (organizuoja reklaminę Loterijų kampaniją) sudarant asmenims galimybes nemokamai sudalyvauti lošimuose (žaidimuose).

17852.

179Vis dėlto pažymėtina, kad galutinį procesinį sprendimą byloje priėmė būtent LVAT 2019 m. spalio 2 d. nutartimi (ABTĮ 148 str. 1 d.). Nors LVAT minėta nutartimi paliko VAAT 2019 m. liepos 2 d. sprendimą nepakeistą, tačiau tiek iš viso LVAT 2019 m. spalio 2 d. nutarties turinio matyti, tiek pats LVAT 2019 m. spalio 2 d. nutartyje nurodė, kad ši nutartis grindžiama kitais motyvais nei tais, kuriuos nurodė VAAT 2019 m. liepos 2 d. sprendime. Taigi nepaisant to, kad LVAT 2019 m. spalio 2 d. nutartimi paliko VAAT 2019 m. liepos 2 d. sprendimą nepakeistą, tačiau apeliacinės instancijos teismas minėtame teismo sprendime išdėstytų motyvų pagrįstumo nepatvirtino. Tai reiškia, kad VAAT 2019 m. liepos 2 d. sprendime išdėstyti motyvai, kuriais buvo grindžiama išvada, kad ginčyti Tarnybos direktoriaus Įsakymai yra neteisėti ir nepagrįsti, res judicata galios neįgijo. Tad net pripažinus, kad VAAT 2019 m. liepos 2 d. sprendime išdėstytais motyvais pasisakė dėl UAB „Perlas Finance“ ir UAB „Perlas Network“ teisių ir pareigų, nėra pagrindo išvadai, kad šioje byloje teismai procesiniais sprendimais nusprendė dėl minėtų bendrovių teisių ir pareigų, kadangi, kaip minėta, LVAT 2019 m. spalio 2 d. nutartimi, kuris buvo galutinis procesinis sprendimas byloje, pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvų pagrįstumo nepatvirtino – šie motyvai res judicata galios neįgijo.

18053.

181Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Perlas Finance“ ir UAB „Perlas Network“ prašymus atnaujinti procesą grindžia tik VAAT 2019 m. liepos 2 d. sprendime išdėstytais motyvais, kurie nebuvo patvirtinti galutine byloje LVAT 2019 m. spalio 2 d. priimta nutartimi, konstatuotina, kad nėra pagrindo, vadovaujantis ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 7 punktu, tenkinti minėtų bendrovių prašymus atnaujinti procesą byloje.

182Dėl proceso atnaujinimo ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 10 punkto pagrindu

18354.

184Atsakovas Tarnyba ir trečiasis suinteresuotas asmuo UAB ,,Euloto“ prašymus atnaujinti procesą grindžia ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 10 punktu.

18555.

186ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 10 punkte įtvirtinta, kad procesas gali būti atnaujinamas, jeigu pateikiami akivaizdūs įrodymai, jog padarytas esminis materialiosios teisės normų pažeidimas jas taikant, galėjęs turėti įtakos priimti neteisėtą sprendimą ar nutartį.

18756.

188Prašydamas atnaujinti procesą šiuo ABTĮ įtvirtintu pagrindu, suinteresuotas asmuo turi pateikti teismui jį pagrindžiančius įrodymus, t. y. įrodymus (pagrįstus argumentus) dėl padaryto akivaizdaus esminio materialiosios teisės normų pažeidimo, galėjusio nulemti teismo procesinio sprendimo neteisėtumą. Procesas šiuo pagrindu gali būti atnaujintas nustačius šių sąlygų visumą: 1) turi būti nustatytas materialiosios teisės normos pažeidimas jas taikant; 2) nustatytas pažeidimas turi būti akivaizdus; 3) toks pažeidimas turi būti esminis, t. y. galėjęs turėti įtakos priimti neteisėtą sprendimą, nutarimą ar nutartį (žr., pvz., LVAT 2010 m. rugpjūčio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P502-165/2010, 2014 m. spalio 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P602-49/2014, 2016 m. balandžio 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P-23-756/2016, 2018 m. rugpjūčio 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eP-33-556/2018).

18957.

190Atsakovas ir trečiasis suinteresuotas asmuo prašymus atnaujinti procesą iš esmės grindžia tuo, kad VAAT ir LVAT, vertindami ginčytų Įsakymų teisėtumą ir pagrįstumą, šioje byloje turėjo vadovautis ne tik Loterijų įstatymo nuostatomis, bet turėjo sistemiškai vadovautis (taikyti) ir nuo 2017 m. liepos 13 d. įsigaliojusia PPTFPĮ redakcija, kuria įgyvendintos Direktyvos nuostatos, o to nepadarę minėti teismai padarė materialiosios teisės pažeidimą, dėl buvo priimti neteisingi teismų procesiniai sprendimai byloje.

19158.

192Pabrėžtina, kad šioje byloje ginčyti Įsakymai buvo priimti atitinkamai 2016 m. balandžio 7 d. ir 2016 m. birželio 2 d., t. y. negaliojant PPTFPĮ redakcijai, kuria vadovaujasi atsakovas ir trečiasis suinteresuotas asmuo. Šiuo atveju yra aktualus lex retro non agit (liet. įstatymas negalioja atgal) principas, pagal kurį teisės aktų galia yra nukreipta į ateitį, įstatymų ir kitų teisės aktų galiojimas atgal neleidžiamas. Lex retro non agit principas yra norminiams teisės aktams keliamas reikalavimas, reiškiantis, jog juose įtvirtintos teisės normos negali būti taikomos juridiniams faktams ir teisinėms pasekmėms, atsiradusioms dar iki šio akto įsigaliojimo. Reikalavimas, kad paskelbti įstatymai galiotų tik į ateitį ir neturėtų grįžtamosios galios – svarbi teisinio tikrumo prielaida, teisės viešpatavimo, teisinės valstybės elementas (žr., pvz., Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1994 m. kovo 16 d. nutarimą, 2003 m. rugsėjo 30 d. nutarimą, LVAT 2012 m. gegužės 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261-1960/2012, 2016 m. rugsėjo 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1764-662/2016). Taigi teismas, tikrindamas ginčijamo administracinio teisės akto teisėtumą ir pagrįstumą, įprastai vadovaujasi tokio akto priėmimo metu galiojusiomis teisės aktų normomis, nes vadovavimasis teisės aktų normomis, įsigaliojusiomis po tikrinamo administracinio teisės akto priėmimo, būtų nesuderinamas su lex retro non agit principu. Atsižvelgiant į tai nėra pagrindo pripažinti, kad VAAT ir LVAT, įvertinę ginčytų Įsakymų teisėtumą ir pagrįstumą nesivadovavę PPTFPĮ redakcija, negaliojusia ginčytų Įsakymų priėmimo metu, padarė materialiosios teisės pažeidimą. Teisėjų kolegija, įvertinusi atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens prašymų atnaujinti procesą byloje turinį, konstatuoja, kad minėtos proceso šalys nenurodė jokių pagrįstų argumentų, kurie būtų pagrindas daryti kitokią išvadą.

19359.

194Pažymėtina ir tai, kad nors Direktyva, kurios nuostatas įgyvendina nuo 2017 m. liepos 13 d. įsigaliojusi PPTFPĮ redakcija, buvo priimta 2015 m. gegužės 20 d. (įsigaliojo 2015 m. birželio 5 d.), tačiau Europos Sąjungos valstybėms narėms pareiga šią Direktyvą įgyvendinti, t. y. priimti įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi Direktyvos, buvo nustatyta iki 2017 m. birželio 26 d. (Direktyvos 67 str. 1 d.). Taigi nors ginčytų Įsakymų priėmimo metu Direktyva jau galiojo, tačiau ši Direktyva dar nebuvo įgyvendinta PPTFPĮ ir Direktyvos įgyvendinimo terminas nacionalinė teisėje dar nebuvo suėjęs. Be kita ko, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 288 straipsnio 3 dalį direktyva, kaip viena iš priimamų Europos Sąjungos teisės aktų rūšių, yra privaloma kiekvienai Europos Sąjungos valstybei narei, kuriai ji skirta, rezultato, kurį reikia pasiekti, atžvilgiu, bet nacionalinės valdžios institucijos pasirenka jos įgyvendinimo formą ir būdus. Todėl Direktyvą buvo būtina perkelti į nacionalinę teisę, o tai buvo padaryta nuo 2017 m. liepos 13 d. įsigaliojusia PPTFPĮ redakcija. Atsižvelgusi į išdėstytas nuostatas ir įvertinusi, kad atsakovas ir trečiasis suinteresuotas asmuo nepateikė jokių argumentų, pagrindžiančių, kad teismai byloje turėjo pareigą tiesiogiai vadovautis (taikyti) Direktyva, kuri nebuvo dar įgyvendinta PPTFPĮ ir kurios įgyvendinimo terminas nacionalinėje teisėje ginčytų Įsakymų priėmimo metu dar nebuvo suėjęs, teisėjų kolegija taip pat neturi pagrindo pripažinti, kad VAAT ir LVAT, įvertinę minėtų Įsakymų teisėtumą ir pagrįstumą nesivadovavę Direktyva, padarė materialiosios teisės pažeidimą.

19560.

196Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į šios nutarties 59 ir 60 punktuose išdėstytus motyvus bei padarytas išvadas, sprendžia, kad nėra reikšminga detaliau pasisakyti dėl atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens prašymuose atnaujinti procesą byloje išdėstytų argumentų, kadangi detalesnis minėtų argumentų vertinimas bet kuriuo atveju nepaneigtų išvados, kad teismai, vertindami ginčytų Įsakymų teisėtumą ir pagrįstumą, šioje byloje nesivadovavę nuo 2017 m. liepos 13 d. įsigaliojusia PPTFPĮ redakcija (Direktyva), nepadarė materialiosios teisės pažeidimo. Atsakovas ir trečiasis suinteresuotas asmuo, be kita ko, nepateikė jokių argumentų, kad LVAT aiškino ir taikė Loterijų įstatymo nuostatas neteisingai. Todėl konstatuotina, kad nėra pagrindo, vadovaujantis ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 10 punktu, tenkinti atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens prašymus atnaujinti procesą byloje.

19761.

198Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad prašymai dėl proceso atnaujinimo yra nepagrįsti, todėl atmestini, o procesą administracinėje byloje atsisakytina atnaujinti.

199Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 162 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

200Atsakovo Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės ,,Euloto“ (buvusi uždaroji akcinė bendrovė ,,Lietloto“), uždarosios akcinės bendrovės „Perlas Finance“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Perlas Network“ prašymus dėl administracinio proceso atnaujinimo administracinėje byloje Nr. A-5241-968/2019 atmesti.

201Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroras... 7. 2.... 8. Prokuroras pareiškimą grindė šiais argumentais:... 9. 2.1.... 10. Įsakymais buvo suderintos trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Lietloto“... 11. 2.2.... 12. Pareiškėjas, gavęs Nacionalinės lošimų ir žaidimų verslo asociacijos... 13. 2.3.... 14. Pareiškėjas, vertindamas Įsakymais suderintų Loterijų taisykles, teigė,... 15. 2.4.... 16. Internetinių loterijų taisyklės pažeidžia Loterijų įstatymo 3 straipsnio... 17. 2.5.... 18. Internetinių loterijų taisyklės prieštarauja Loterijų įstatymo... 19. 2.6.... 20. Vienas iš pažeidimų taip pat yra galimybė žaidėjui atlikti bandomąjį... 21. 3.... 22. Atsakovas Tarnyba atsiliepimu prašė pareiškėjo pareiškimą atmesti.... 23. 3.1.... 24. Įsakymai visiškai atitinka Loterijų įstatyme įtvirtintas nuostatas, todėl... 25. 3.2.... 26. Priešingai nei nurodo pareiškėjas, Loterijų įstatymas nenustato... 27. 3.3.... 28. Nepagrįsta pareiškėjo pozicija dėl internetinių loterijų bilietų kainos... 29. 4.... 30. Trečiasis suinteresuotas asmuo Bendrovė atsiliepimu prašė pareiškėjo... 31. 5.... 32. Bendrovė nurodė, kad loterijų organizatorių parengtas taisykles tvirtina... 33. 6.... 34. Vilniaus apygardos administracinis teismas (toliau – ir VAAT) 2017 m.... 35. 7.... 36. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) 2019 m. kovo... 37. II.... 38. 8.... 39. VAAT 2019 m. liepos 2 d. sprendimu pareiškėjo pareiškimą patenkino ir... 40. 9.... 41. Teismas, atsižvelgdamas į Loterijų taisyklių bendrosios dalies nuostatas,... 42. 10.... 43. Teismui nekilo abejonių, kad Loterijų taisyklių bendrosios dalies 10.8... 44. 11.... 45. Teismas pažymėjo, kad būtent žaidėjui suteikta teisė pasirinkti bilieto... 46. 12.... 47. Teismas, įvertinęs Loterijų įstatyme ir Loterijų taisyklėse nustatytą... 48. 13.... 49. Atsakovo atstovo teismo posėdyje nurodytus argumentus, kad loterijų... 50. 14.... 51. Teismas konstatavo, kad tiek loterijos organizatoriaus veiksmai, tiek priimamos... 52. III.... 53. 15.... 54. Atsakovas Tarnyba ir trečiasis suinteresuotas asmuo Bendrovė pateikė... 55. 16.... 56. Atsakovas apeliacinį skundą grindė šiais argumentais:... 57. 16.1.... 58. Tarnybos direktorius, priimdamas ginčijamus Įsakymus ir suderindamas... 59. 16.2.... 60. Sistemis?kai ais?kinant Loterijų įstatymo nuostatas, darytina is?vada, kad... 61. 16.3.... 62. Nepagrįsti pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvai, kad Loteriju?... 63. 16.4.... 64. Loterijų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostata, numatanti, kad... 65. 16.5.... 66. Pareiškėjas Loterijų įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje nurodytų laimėjimų... 67. 16.6.... 68. Teismas, konstatavęs, kad nemokama žaidimo išbandymo galimybė ir... 69. 17.... 70. Trečiasis suinteresuotas asmuo apeliacinį skundą grindė šiais argumentais:... 71. 17.1.... 72. Byloje nėra ginčo dėl to, ar prokuroras turėjo teisę kreiptis į teismą... 73. 17.2.... 74. Teismas ignoravo byloje ne kartą tiek atsakovo, tiek trečiojo suinteresuoto... 75. 17.3.... 76. Teismas pateikė lingvistinį ir sisteminį Loterijų įstatymo 3 straipsnio 2... 77. 17.4.... 78. Byloje nėra ginčo dėl to, kad ginčijamų loterijų žaidėjai loterijoje... 79. 17.5.... 80. Teismas pasisakė, kad jam nekyla abejonių, jog Taisyklių 10.8 papunktis... 81. 17.6.... 82. Loterijos įstatymas aiškiai nustato, kad ne visi laimėjimai išmokami... 83. 17.7.... 84. Nepagrįsta teismo išvada, kad nemokama žaidimo išbandymo galimybė... 85. 17.8.... 86. Teismas taip pat įvertino tai, kad žaidėjų atsiskaitymas už dalyvavimą... 87. 18.... 88. Pareiškėjas atsiliepimu prašė pirmosios instancijos teismo sprendimą... 89. 18.1.... 90. Bendrovės keliamos abejonės dėl viešojo intereso yra visiškai... 91. 18.2.... 92. Atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens argumentai dėl fiksuotos kainos... 93. 18.3.... 94. Loterijos taisyklėse (bendrosios dalies 10 punktas) įtvirtintas žaidėjo... 95. 18.4.... 96. Atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens argumentai dėl Loterijų... 97. 18.5.... 98. Teismo sprendime nurodyti Loterijų įstatymo pažeidimai, susiję su loterijų... 99. IV.... 100. 19.... 101. LVAT 2019 m. spalio 2 d. nutartimi atsakovo Tarnybos ir trečiojo suinteresuoto... 102. 20.... 103. Apeliacinės instancijos teismas kaip nepagrįstus vertino Bendrovės... 104. 21.... 105. LVAT pabrėžė, kad Loterijų įstatymo, kurio paskirtis – užtikrinti... 106. 22.... 107. Apeliacinės instancijos teismas, minėtas Loterijų įstatymo nuostatas... 108. 23.... 109. LVAT nurodė, kad Įsakymais patvirtintose Loterijų taisyklėse, be kita ko,... 110. 24.... 111. Apeliacinės instancijos teismas, minėtas Loterijų taisyklių nuostatas... 112. 25.... 113. LVAT, atsižvelgęs į išdėstytus argumentus, darė išvadą, kad Loterijų... 114. V.... 115. 26.... 116. Atsakovas Tarnyba pateikė prašymą atnaujinti procesą administracinėje... 117. 27.... 118. Tarnybą prašymą grindžia šiais argumentais:... 119. 27.1.... 120. VAAT 2019 m. liepos 2 d. sprendime nurodė, kad yra nepagrįsti Tarnybos... 121. 27.2.... 122. 2017 m. liepos 13 d. įsigaliojus PPTFPĮ nuostatoms, įpareigojančioms... 123. 28.... 124. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Euloto“ pateikė prašymą atnaujinti... 125. 29.... 126. Bendrovė prašymą grindžia šiais argumentais:... 127. 30.... 128. Vadovaujantis Loterijų įstatymo nuostatomis (1 str. 1 d., 17 str. 1 d., 19... 129. 31.... 130. LVAT 2019 m. spalio 2 d. nutartis prieštarauja Loterijų įstatymo, PPTFPĮ ir... 131. 32.... 132. UAB „Perlas Finance“ pateikė prašymą atnaujinti procesą byloje ABTĮ... 133. 33.... 134. UAB „Perlas Finance“ nurodo, kad VAAT padarė išvadą, jog Bendrovės... 135. 34.... 136. UAB „Perlas Network“ pateikė prašymą atnaujinti procesą byloje ABTĮ... 137. 35.... 138. UAB „Perlas Network“ nurodo, kad VAAT padarė išvadą, jog Bendrovės... 139. 36.... 140. Pareiškėjas atsiliepimu prašo atmesti trečiojo suinteresuoto asmens... 141. 37.... 142. Pareiškėjas nurodo, kad Bendrovės išdėstytos aplinkybės dėl nuo 2017 m.... 143. 38.... 144. Pareiškėjas atsiliepimu prašo atmesti UAB „Perlas Finance“ ir UAB... 145. 39.... 146. Pareiškėjas nurodo, kad ginčytais Įsakymais nebuvo sprendžiama nei dėl... 147. 40.... 148. Atsakovas Tarnyba atsiliepimu prašo tenkinti trečiojo suinteresuoto asmens... 149. 41.... 150. Atsakovas Tarnyba atsiliepimu prašo tenkinti UAB „Perlas Finance“ ir UAB... 151. 42.... 152. Trečiasis suinteresuotas asmuo Bendrovė atsiliepimu prašo tenkinti UAB... 153. 43.... 154. Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepimą grindžia šiais argumentais:... 155. 43.1.... 156. LVAT, palikdamas VAAT 2019 m. liepos 2 d. sprendimą nepakeistą, kartu paliko... 157. 43.2.... 158. LVAT galutinis procesinis sprendimas byloje ne tik apribojo UAB „Perlas... 159. Teisėjų kolegija... 160. VI.... 161. 44.... 162. Byloje nagrinėjama, ar yra pagrindas tenkinti atsakovo Lošimų priežiūros... 163. 45.... 164. LVAT jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad proceso atnaujinimo institutas... 165. 46.... 166. Taigi LVAT išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka ir priėmus 2019 m. spalio 2... 167. Dėl proceso atnaujinimo ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 7 punkto pagrindu... 168. 47.... 169. UAB „Perlas Finance“ ir UAB „Perlas Network“ prašymus atnaujinti... 170. 48.... 171. ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 7 punkte nustatyta, kad procesas gali būti... 172. 49.... 173. LVAT yra išaiškinęs, kad ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 7 punktu įtvirtintas... 174. 50.... 175. UAB „Perlas Finance“ nurodo, kad VAAT 2019 m. liepos 2 d. sprendimu... 176. 51.... 177. UAB „Perlas Network“ nurodo, kad VAAT 2019 m. liepos 2 d. sprendimu... 178. 52.... 179. Vis dėlto pažymėtina, kad galutinį procesinį sprendimą byloje priėmė... 180. 53.... 181. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Perlas Finance“ ir UAB „Perlas Network“... 182. Dėl proceso atnaujinimo ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 10 punkto pagrindu... 183. 54.... 184. Atsakovas Tarnyba ir trečiasis suinteresuotas asmuo UAB ,,Euloto“ prašymus... 185. 55.... 186. ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 10 punkte įtvirtinta, kad procesas gali būti... 187. 56.... 188. Prašydamas atnaujinti procesą šiuo ABTĮ įtvirtintu pagrindu,... 189. 57.... 190. Atsakovas ir trečiasis suinteresuotas asmuo prašymus atnaujinti procesą iš... 191. 58.... 192. Pabrėžtina, kad šioje byloje ginčyti Įsakymai buvo priimti atitinkamai... 193. 59.... 194. Pažymėtina ir tai, kad nors Direktyva, kurios nuostatas įgyvendina nuo 2017... 195. 60.... 196. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į šios nutarties 59 ir 60 punktuose... 197. 61.... 198. Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 199. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 200. Atsakovo Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų... 201. Nutartis neskundžiama....