Byla 2-2096-877/2017
Dėl administravimo lėšų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios A. S. įmonės, atstovaujamos bankroto administratoriaus mažosios bendrijos „Atisa“, ieškinį atsakovui A. S. dėl administravimo lėšų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 6000 Eur administravimo išlaidas, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodo, kad Kauno apygardos teismas 2016 m. balandžio 15 d, nutartimi iškėlė bankroto bylą A. S. įmonei, bankroto administratoriumi paskyrė mažąją bendriją „Atisa“. Bankroto bylą iškelti paprašė A. S. įmonės kreditorius VSDFV Kauno skyrius, kadangi kreditoriniai reikalavimai 2016 m. birželio 15 d. sudarė 8351,10 Eur. Įmonės vadovas A. S. nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, didinimo kreditorius įsiskolinimus, savo veiksmais sukėlė įmonės nemokumą ir neįvykdė Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Šiais savo veiksmai veikė nerūpestingai, nesąžiningai, nepaisė bendrovės bei jos kreditorių interesų ir padarė įmonei žalą. Vykdant bankroto procedūras susidarė 6026,66 Eur administravimo lėšų suma. Kadangi įmonė turto neturi, administravimo lėšų suma priteistina iš įmonės vadovo, kuris kaltas dėl įmonės bankroto.

6Atsakovui A. S. procesiniai dokumentai įteikti 2017 m. vasario 23 d. Civilinio proceso kodekso 130 straipsnyje nustatyta tvarka – viešo paskelbimo būdu, paskelbiant specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt pranešimą, jame išaiškinant atsakovo teisę per 14 dienų nuo informacijos paskelbimo dienos pareikšti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį CPK 142 str., 111 str. reikalavimus, taip pat informuojant atsakovą, jog jam nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovei prašant, teismas gali priimti sprendimą už akių. Atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovui be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

7Teismas

konstatuoja:

8Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad A. S. įmonei 2016 m. balandžio 15 d. Kauno apygardos teismo nutartimi buvo iškelta bankroto byla (b. l. 7-9). Bankrutuojančios įmonės administratoriumi paskirta mažoji bendrija „Atisa“. 2016 m. gegužės 23 d. nutartimi Kauno apygardos teismas A. S. įmonės bankroto byloje patvirtino 1000 Eur administravimo lėšų sumą, kurią administratorius turi teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti nuo bankroto bylos iškėlimo iki pirmojo kreditorių susirinkimo (b. l. 11-12). 2016 m. birželio 15 d. nutartimi Kauno apygardos teismas patvirtino kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą A. S. įmonės bankroto byloje (b. l. 13-14). 2016 m. liepos 11 d. nutartimi Kauno apygardos teismas nutarė A. S. įmonei taikyti supaprastintą bankroto procesą (b. l. 15-16). 2016 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi Kauno apygardos teismas pripažino A. S. įmonę bankrutavusia ir likviduojamą dėl bankroto bei nustatė 8 mėnesių supaprastinto bankroto proceso trukmę; patvirtino 5000 Eur administravimo išlaidų sąmatą visai bankroto procedūrai iki pat įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro (b. l. 18-19). Bendra administravimo lėšų sąmata lygi 6000 Eur. 2016 m. rugsėjo 10 d. bankrutuojančios A. S. įmonės įsakyme, pasirašytame mažosios bendrijos „Atisa“ direktoriaus Zigmanto V. S., nurodoma, kad bankroto administratoriui juridiniam asmeniui mažoji bendrija „Atisa“ nustatomas 4500 Eur atlyginimas visai bankroto procedūrai iki įmonės išregistravimo ir 1500 Eur suma administravimo išlaidoms dengti (b. l. 31). Iš administravimo išlaidų ataskaitos matyti, kad bankroto administravimui iš viso buvo panaudota 6026,66 Eur suma (b. l. 32-42). Juridinių asmenų registro duomenimis A. S. įmonės savininkas nuo 1995 m. sausio 24 d. yra A. S..

9Įstatyme nustatyta, kad tuo atveju, kai įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, jis privalo atlyginti padarytą žalą (CK 2.87 straipsnio 7 dalis). Tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovo civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškovas neturi įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turi atsakovas, t. y. bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; kt.).

10Jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, nurodyta Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 4 punkte, įmonės vadovas, savininkas (savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo (ĮBĮ 8 str. 1 d.). Įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo (ĮBĮ 8 str. 4 d.). Atsakovas būdamas A. S. įmonės vadovu, matydamas, jog įmonė yra nemoki, privalėjo vykdyti pareigą kreiptis į teismą dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo. Konstatavus faktą dėl įmonės vadovo teisiškai nepagrįsto neveikimo ir ieškovo nurodytos žalos atsiradimo priežastinio ryšio buvimo, t. y. ar, atsakovui įvykdžius įstatyme nurodytas pozityvias pareigas ir anksčiau kreipusis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tokiais neatliktais atsakovo veiksmais būtų galima išvengti žalos bendrovės kreditoriams ir jų interesams atstovaujančiam bankrutavusios bendrovės administratoriui atsiradimo, galima daryti išvadą, jog atsakovas turi pareigą atlyginti bankroto proceso metu nepadengtas administravimo išlaidas.

11Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.). Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009).

12Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 11 dalyje nustatyta, kad kreditorius, įmokėjęs pagal šio 10 dalies 1 punkto nuostatas numatytą sumą, ar prisiėmęs riziką administratorius, kuris pagal šio straipsnio 10 dalies 2 arba 3 punkto nuostatas administravo įmonę ir teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo ar jų gavo nepakankamai, bankroto proceso metu ir išregistravus įmonę turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas priteisti kreditoriui įmokėtą sumą ar administratoriui jo lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo, savininko (savininkų) dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įmonės vadovas, savininkas (savininkai) kreditoriui ar administratoriui atsako solidariai. Nustatyta, jog A. S. įmonės bankroto proceso metu liko nepadengta 6000 Eur administravimo išlaidų suma, šias išlaidas patyrė A. S. įmonės bankroto administratorius mažoji bendrija „Atida“ todėl atsižvelgiant į įstatyminį reglamentavimą bei pasitvirtinus ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, yra pagrindas minėtas išlaidas priteisti iš atsakovo. (CPK 178 str., ĮBĮ 10 str. 11 d.)

13Iš atsakovo, laiku neatsiskaičius su ieškove, priteistinos ieškovei 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2016-12-09) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

14Visiškai patenkinus ieškinį, atsižvelgiant į tai, kad ieškovė atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 9 p.), iš atsakovo valstybei priteistinos 190,87 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 180 Eur žyminis mokestis ir 10,87 Eur procesinių dokumentų siuntimo paštu išlaidos (CPK 96 str.).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 286 straipsniu, 287 straipsnio 1 dalimi, 307 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti bankrutuojančiai A. S. įmonei, juridinio asmens kodas 134338967, buveinė Kaune, Naujakurių g. 60-1, iš A. S., asmens kodas ( - ) 6000 Eur (šešių tūkstančių eurų) administravimo lėšas ir 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2016-12-09) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Priteisti valstybei iš A. S., asmens kodas ( - ) 190,87 Eur (vieno šimto devyniasdešimties eurų 87 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų siuntimu.

19Valstybei priteistos sumos turi būti įmokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

20Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2, 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovas turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai