Byla e2-595-210/2017
Dėl vienašalio sandorio pripažinimo negaliojančiu ir 223993,71 Eur priteisimo trečiojo asmens B UAB „Laugina“ naudai; tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų šioje byloje: B UAB „Laugina“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „BankromaX“; UAB „Radviliškio vanduo“ ir UAB „Požeminės linijos“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas Kursevičius, sekretoriaujant Irenai Dominauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokato padėjėjui J. K., atsakovo AB Šiaulių bankas atstovei advokatei V. M., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Krašto projektai ir partneriai“ ieškinį atsakovui AB Šiaulių bankas dėl vienašalio sandorio pripažinimo negaliojančiu ir 223993,71 Eur priteisimo trečiojo asmens B UAB „Laugina“ naudai; tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų šioje byloje: B UAB „Laugina“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „BankromaX“; UAB „Radviliškio vanduo“ ir UAB „Požeminės linijos“.

2Teismas

Nustatė

3Ginčo esmė.

 1. Ieškovas UAB „Krašto projektai ir partneriai“ reiškiamu netiesioginiu ieškiniu prašo teismo:
 1. pripažinti negaliojančiu neteisėtai pažeidus imperatyvias įstatymo normas ir/arba atliktu be teisinio pagrindo iš atsakovo AB Šiaulių banko (juridinio asmens kodas:112025254) atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ) 2013 m. gegužės 20 d. atliktą 955 094,53 Eur (3 297 750,38 Lt) dydžio mokėjimo pavedimą (mokėjimo nurodymas Nr. ( - )) pagal sutartį Nr. ( - ) su trečiuoju asmeniu šioje nagrinėjamoje byloje B UAB „Laugina“ dėl avanso grąžinimo Garantijos trečiajam asmeniui UAB „Radviliškio vanduo" (juridinio asmens kodas: 171265176);
 2. priteisti iš atsakovo AB Šiaulių banko (juridinio asmens kodas: 112025254) trečiojo asmens B UAB „Laugina" (juridinio asmens kodas: 261411420) naudai 223 993,71 Eur;
 3. priteisti iš atsakovo AB Šiaulių banko (juridinio asmens kodas: 112025254) ieškovo UAB „Krašto projektai ir partneriai" (juridinio asmens kodas: 124663332) naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 1. Ieškovas nurodo, kad Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 15 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-808-555/2017 trečiajam asmeniui UAB „Laugina“ buvo iškelta bankroto byla (teismo nutartis iškelti bankroto bylą įsiteisėjo 2016 m. rugsėjo 1 d.). Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 28 d. nutartimi buvo patvirtintas ieškovo UAB „Krašto projektai ir partneriai" 108 021,03 Eur dydžio trečios eilės finansinis reikalavimas trečiojo asmens B UAB „Laugina“ bankroto byloje. (5 priedas).
 1. Kauno apygardos teismui nurodomoje bankroto byloje taip pat buvo pateiktas tvirtinti atsakovo AB Šiaulių banko bendras 943 759,478 Eur dydžio finansinis reikalavimas, susidedantis iš 731 100,82 Eur nepadengto sąskaitos debetinio likučio (išmokėtino pagal Garantiją), 146 053,24 Eur nesumokėtų palūkanų už laikotarpį nuo 2013 m. spalio 30 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. bei 66 605,42 Eur delspinigių, paskaičiuotų už 180 kalendorinių dienų (6 priedas).
 1. Ieškovas teigia, jog jis , būdamas B UAB „Laugina“ kreditorius, taigi suinteresuotas, jog bankroto byloje nebūtų patvirtinti nepagrįsti kreditoriniai reikalavimai, nes nuo to priklauso kokia apimtimi bankroto proceso metu bus patenkinti kitų kreditorių finansiniai reikalavimai, įvertinęs tą aplinkybę, jog B UAB „Laugina“ bankroto administratorius pateikė teismui tvirtinti kreditorių sąrašą, neįsigilinęs ir nevertindamas atsakovo AB Šiaulių banko finansinio reikalavimo pagrįstumo, pažeidė jo ir kitų kreditorių interesus, ir manydamas, kad mokėjimas pagal Garantiją buvo atliktas nepagrįstai, teikia teismui šį Netiesioginį ieškinį atsakovui AB Šiaulių bankui. Nurodo, jog tokia jo teisė yra pagrįsta Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6 knygos 68 straipsnio aiškinimu ir taikymu.
 1. Grįsdamas netiesioginio ieškinio reikalavimo pareiškimo teisinį pagrindą, ieškovas UAB „Krašto projektai ir partneriai“ nurodo į CK 6.68 straipsnio 1 dalyje išskirtas sąlygas netiesioginiam ieškiniui pareikšti: (1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir vykdytiną reikalavimo teisę skolininkui; (2) skolininkas neįgyvendina savo teisių arba atsisako tai daryti ir dėl to pažeidžia kreditoriaus interesus. Nurodo, jog šioje situacijoje UAB „Krašto projektai ir partneriai", kaip B UAB „Laugina“ kreditorius turi neabejotiną ir vykdytiną reikalavimo teisę skolininkui. (ieškinyje nurodo Ieškovui, t. y. sau pačiam, tačiau manytina turi galvoje B UAB „Laugina“), šis faktas, anot ieškovo UAB „Krašto projektai ir partneriai“ yra nustatytas įsiteisėjusia teismo nutartimi, kuria patvirtintas jo kreditorinis reikalavimas, jo neginčija ir trečiasis asmuo B UAB „Laugina“, atstovaujamas teismo paskirto bankroto administratoriaus. Taigi, ieškovo teigimu, egzistuoja pirmoji sąlyga netiesioginiam ieškiniui pareikšti.
 1. Ieškovo UAB „Krašto projektai ir partneriai“ nuomone, UAB „Laugina“ iškėlus bankroto bylą bendrovės bankroto administratoriumi paskyrus UAB „BankromaX", jis savo teisių neįgyvendina arba jas įgyvendina vangiai. Šį savo manymą grindžia aplinkybe, jog bankroto administratorius pateikė teismui tvirtinti beveik visus be išimties kreditorių reikalavimus, nors kyla pagrįstų abejonių dėl aplinkybių, kuriomis buvo išmokėtos piniginės lėšos pagal Garantiją (jo ginčijamą vienašalį sandorį) ir kuriuo grindžiamas atsakovo AB Šiaulių banko finansinis reikalavimas. Ieškovas mano, kad pinigines lėšas pagal Garantiją išmokėjus nesant tam teisinio pagrindo, buvo pažeisti tiek bankrutuojančios bendrovės, tiek ir visų jos kreditorių turtiniai interesai. Taigi, mano, jog egzistuoja ir antroji sąlyga netiesioginiam ieškiniui pareikšti.
 1. Grįsdamas netiesioginio ieškinio pagrįstumą ieškovas nurodo, jog ginčijamas sandoris buvo atliktas pažeidžiant imperatyvius teisės aktų reikalavimus ir atliktas tik atsakovo rizika, be tam būtino teisinio pagrindo. Teigia, jog, įstatymo leidėjo įtvirtintos konkrečios sąlygos garantijai išmokėti - garantija gali būti išmokama tik pagal pagristą kreditoriaus reikalavimą ir tik pateikus reikalavimo pagrįstumą pagrindžiančius įrodymus, taip pat esant patvirtintam banke originaliam užsakovo vadovo parašui. Gi nagrinėjamu atveju teigia, jog nėra duomenų, kurie pagrįstų, jog buvo įvykdytos visos šios sąlygos banko garantijai išmokėti, t. y. kad atsakovo atliktas mokėjimo pavedimas atitiko imperatyvių teisės normų reikalavimus, buvo pagrįstas ir tinkamai patvirtintas. Pabrėžia, kad nesant tokių duomenų (atsakovas jų nepateikė nei B UAB „Laugina" bankroto administratoriui, prašydamas tvirtinti jo finansinio reikalavimo teisę, nei Kauno apygardos teismui, nagrinėjančiam ginčą dėl šio reikalavimo tvirtinimo), Garantija negalėjo būti išmokėta. CK 1.80 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. Situacijos, anot ieškovo, nekeičia ir aplinkybė, kad atsakovas savo rizika atliko mokėjimo pavedimą, nes teisės normų nesilaikymas atsakovui nesudaro pagrindo konstatuoti, jog mokėjimas atitinka imperatyvias įstatymo normas, kad mokėjimui atlikti (garantijai išmokėti) egzistavo visos sąlygos, t. y. kad trečiasis asmuo B UAB „Laugina“ pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus, o trečiasis asmuo UAB „Radviliškio vanduo“ pateikė rašytinę pretenziją (reikalavimą įvykdyti sutartį), aiškiai nurodydamas, kokius sutartinius įsipareigojimus B UAB „Laugina“ pažeidė, bei pateikdamas tai pagrindžiančius įrodymus.
 1. Atsiliepimu į ieškovo netiesioginį ieškinį atsakovas AB Šiaulių bankas ieškovo UAB „Krašto projektai ir partneriai“, juridinio asmens kodas 124663332, netiesioginį ieškinį atsakovui AB Šiaulių bankui, juridinio asmens kodas 112025254, dėl vienašalio sandorio pripažinimo negaliojančiu prašo atmesti ir iš ieškovo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas atsiliepime, bei teikiamuose kituose procesiniuose dokumentuose, taip pat teismo posėdžio metu nurodo du esminius teisinius ir faktinius pagrindus, kuriais remiantis ieškovo reiškiamo netiesioginio ieškinio reikalavimas, jo manymu, negali būti tenkinamas: a) ieškovo reiškiamas netiesioginis ieškinys neatitinka Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6 knygos 68 straipsnio reikalavimų ir sąlygų, kurioms esant ieškovui atsirastų teisė pareikšti tokio pobūdžio ieškinio reikalavimą; b) garantinės išmokos už UAB „Laugina“ buvo išmokėtos pagrįstai, nepažeidžiant teisės normų ir įstatymų reikalavimų, prieš tai Bankui įsitikinus esant pagrindui jas išmokėti.

  4

 1. Dėl pirmojo pagrindo, atsakovas nurodo, jog viena iš būtinųjų sąlygų netiesioginio ieškinio pareiškimui yra tai, kad skolininkas turi turėti neabejotiną, galiojančią ir vykdytiną turtinę teisę savo skolininkui, taigi tam, kad ieškovas galėtų reikšti tokio pobūdžio netiesioginį ieškinį AB Šiaulių bankui, bankas turėtų būti B UAB „Laugina“ skolininkas, kurio atžvilgiu B UAB „Laugina“ turėtų neabejotiną, galiojančią ir vykdytiną turtinę teisę. Gi šiuo atveju, atsakovo teigimu, yra priešingai – bankas ne tik nėra bankrutuojančios įmonės skolininkas, tačiau yra jos kreditorius, kurio kreditorinis reikalavimas 943759,48 Eur sumai buvo patvirtintas B UAB „Laugina“ bankroto byloje (2017-05-31 Kauno apygardos teismo nutartis civ. byloje Nr. eB2-1566-555/2017). Šios aplinkybės, anot atsakovo liudija, jog trečiasis asmuo B UAB „Laugina“ neturi neabejotinos, galiojančios ir vykdytinos reikalavimo teisės į atsakovą (AB Šiaulių banką), taigi ir ieškovui teisė reikšti netiesioginį ieškinį atsakovui trečiojo asmens naudai neatsiranda.
 1. Dėl antrojo pagrindo atsakovas, visiškai nesutikdamas su ieškovo teikiamų procesinių dokumentų argumentais, nurodo, kad pagal garantijos sąlygas bankas, vykdydamas savo prievoles pagal išleistą avanso grąžinimo garantiją, 2013-05-20 dieną mokėjimo nurodymu Nr. ( - ) sumokėjo UAB "Radviliškio vanduo" (įmonės kodas 17126576, buveinės adresas - Gedimino g.50,82168 Radviliškis) 3.297.750,38 Lt (955 094,53 Eur) garantinių išmokų sumą. Nurodyta suma UAB "Radviliškio vanduo" buvo sumokėta vadovaujantis tarp banko ir UAB „Laugina“ 2012-03-08 sudaryta sutartimi Nr. ( - ) dėl banko garantijos išleidimo ir vadovaujantis 2012-03-08 dieną išleistos avanso grąžinimo garantijos Nr. ( - ) sąlygomis. Bankas pagal nurodytą garantiją įsipareigojo besąlygiškai sumokėti užsakovui - UAB „Radviliškio vanduo“ bet kurią sumą, ne didesnę kaip 5 510 004,53 Lt (1 595 807,61 Eur), jei rangovas UAB „Laugina“ neįvykdys savo įsipareigojimų pagal 2012-02-07 rangos sutartį Nr. ( - ). Garantijos galiojimo terminas - iki 2013-08-30.
 1. Pažymi, kad garantinės išmokos UAB "Radviliškio vanduo" buvo išmokėtos nepasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui, ir tik po to, kai UAB "Radviliškio vanduo" raštu pateikė bankui 2013-05-08 motyvuotą mokėjimo reikalavimą Nr. ( - ) bei 2013-05-17 patikslintą mokėjimo reikalavimą Nr. ( - ), pareikalaudama apmokėti pagal 2012-03-08 avanso grąžinimo garantiją Nr. ( - ) 3 297 750.38 Lt (955 094,53 Eur).
 1. Trečiasis asmuo B UAB „Laugina“ į bylą teikiamais procesiniais dokumentais dėl ieškinio pagrįstumo savo teisinių argumentų neteikė, tačiau su ieškiniu nesutiko, nurodęs, kad pati bendrovė UAB „Laugina“ ir jos vadovas bei akcininkas E. L. iki bankroto bylos iškėlimo ir po jo neginčijo 2013 m. gegužės 20 d. atlikto mokėjimo pavedimo trečiajam asmeniui UAB „Radviliškio vanduo“ pagal garantiją, nurodė administratoriui AB Šiaulių banko kreditorinio reikalavimo sumą, įtraukė ją į savo finansinių dokumentų ir įsipareigojimų apskaitą ir pateikė administratoriui kaip tvirtintiną. Be to, trečiojo asmens teigimu, administratoriui perduoti dokumentai taip pat patvirtina AB Šiaulių banko kreditorinį reikalavimą, todėl atsakovas buvo pagrįstai įtrauktas į kreditorių sąrašą. Mano, kad ieškovas, teikdamas visiškai nepagrįstą ieškinį piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, siekdamas vien savo tikslų bankroto procese, todėl atmetus ieškinį prašo skirti jam baudą.

5Ieškinys netenkinamas.

6Teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės

 1. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad AB Šiaulių bankas ir UAB „Laugina“, įmonės kodas 261411420, 2012-03-08 sudarė sutartį Nr. ( - ) dėl banko garantijos išleidimo. Vadovaujantis šia sutartimi, 2012-03-08 dieną buvo išleista avanso grąžinimo garantija Nr. ( - ); - 5 510 004,53 Lt (1 595 807,61 Eur) (vieno milijono penkių šimtų devyniasdešimt penkių tūkstančių aštuonių šimtų septynių eurų ir 61 ct) sumai. AB Šiaulių bankas įsipareigojo besąlygiškai sumokėti Užsakovui - UAB „Radviliškio vanduo“ (įmonės kodas 17126576, buveinės adresas - Gedimino g. 50, Radviliškis) bet kurią sumą, ne didesnę kaip 5 510 004,53 Lt (1 595 807,61 Eur), jei rangovas UAB „Laugina“ neįvykdys savo įsipareigojimų pagal 2012-02-07 rangos sutartį Nr. ( - ). Garantijos galiojimo terminas - iki 2013-08-30.
 1. UAB „Laugina“ tinkamai neįvykdžius savo įsipareigojimų pagal 2012-02-07 rangos sutartį Nr. ( - ), užsakovas UAB ''Radviliškio vanduo" 2013-05-08 pateikė bankui mokėjimo reikalavimą Nr. ( - ) ir pareikalavo apmokėti pagal 2012-03-08 avanso grąžinimo garantiją Nr. ( - ), - 3 297 750.38 Lt (955 094,53 Eur). Apie gautą užsakovo UAB "Radviliškio vanduo" reikalavimą buvo informuota UAB „Laugina“ (2013-05-15 AB Šiaulių banko raštas Nr. ( - )). 2013-05-17 banke buvo gautas UAB "Radviliškio vanduo“ patikslintas mokėjimo reikalavimas Nr. ( - ) sumokėti pagal išleistą garantiją, - 3 297 750.38 Lt (955 094,53 Eur). Apie gautą patikslintą mokėjimo reikalavimą UAB „Laugina“ buvo informuota 2013-05-17 banko raštu Nr. ( - )).
 1. Tolesni veiksmai liudija, jog AB Šiaulių bankas, vykdydamas savo prievolę pagal išleistą avanso grąžinimo garantiją 2013-05-20 dieną mokėjimo nurodymu Nr. ( - ) sumokėjo UAB "Radviliškio vanduo" 3.297.750,38 Lt (955 094,53 Eur) sumą.
 1. Bankui sumokėjus pagal išleistą avanso grąžinimo garantiją užsakovui UAB "Radviliškio vanduo", 448.538,17 Lt (129 905,63 Eur) suma buvo debetuota UAB "Požeminės linijos" indėlių garantijoms padengti skirta sąskaita Nr. ( - ) bei 2.849.212,21 Lt (825 188,89 Eur) suma debetuota atsakovo atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ). Kadangi pastarojoje sąskaitoje lėšų nebuvo, šiai sąskaitai buvo suteiktas debetinis likutis. 2013-06-17 dieną AB Šiaulių bankas ir UAB „Laugina“ sudarė susitarimą, kad 2,849.212,21 Lt (825 188,89 Eur) sumą UAB „Laugina“ grąžins bankui ne vėliau kaip iki 2013-08-30 dienos. Nurodytu susitarimu šalys taip pat susitarė, kad UAB „Laugina“ neįvykdžius įsipareigojimų bankui už neįvykdytus įsipareigojimus skaičiuojamos palūkanos ir delspinigiai.
 1. 2016-07-15 Kauno apygardos teismo nutartimi UAB „Laugina“ buvo iškelta bankroto byla. 2016- 09-01 Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi civ. byloje Nr.e2-1689-330/2016 Kauno apygardos teismo 2016-07-15 nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo buvo palikta galioti.
 1. Nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienai (2016-09-01) B UAB „Laugina“ skola bankui pagal ankščiau nurodytą sutartį sudarė 943.759,48 Eur (devynis šimtus keturiasdešimt tris tūkstančius septynis šimtus penkiasdešimt devynis eurus ir 48 et): 731.100,82 Eur nepadengto sąskaitos debetinio likučio, 146.053,24 EUR nesumokėtų palūkanų ir 66.605,42 Eur delspinigių.
 1. 2016-10-07 bankas B UAB „Laugina“ bankroto administratoriui UAB „Bankromax“, įmonės kodas 125929113, pateikė 943.759,48 Eur dydžio kreditorinį reikalavimą ir prašė šį reikalavimą patvirtinti. Pateikus banko kreditorinį reikalavimą, buvo gauti vieno iš B UAB „Laugina“ kreditorių - UAB „Krašto projektai ir partneriai“ prieštaravimai dėl banko pateikto finansinio reikalavimo. Nurodyti prieštaravimai dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo buvo išnagrinėti Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. eB2-1566-555/2017 ir Kauno apygardos teismo 2017-05-31 nutartimi patvirtinti visa apimtimi. Ši Kauno apygardos teismo nutartis Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi palikta nepakeista.
 1. Minėta, jog šioje byloje ieškovas UAB „Krašto projektai ir partneriai“ trečiojo asmens B UAB „Laugina“ vardu pareiškė atsakovui AB Šiaulių bankui netiesioginį ieškinį. Jo manymu, yra visos būtinosios sąlygos tokiam ieškiniui pareikšti pagal CK 6.68 straipsnį. Taigi byloje keliami CK 6.68 straipsnyje nustatyto netiesioginio ieškinio instituto aiškinimo ir taikymo klausimai, kartu vertinant ieškovo teisės kreiptis į teismą nurodomu pagrindu įgyvendinimą.
 1. Teismas primena, kad netiesioginio ieškinio institutu nustatyta viena iš kreditoriaus teisių ir teisėtų interesų gynimo teisinių priemonių. Kasacinio teismo praktikoje, formuojamoje aiškinant ir taikant CK 6.68 straipsnį, nurodyta, kad šiame straipsnyje įtvirtinto kreditoriaus interesų gynimo būdo, t. y. netiesioginio ieškinio, kurį, įgyvendinant skolininko teises, jo vardu turi teisę pareikšti kreditorius, turintis neabejotiną ir vykdytiną reikalavimo teisę skolininkui, jeigu skolininkas pats šių teisių neįgyvendina arba atsisako tai daryti ir dėl to pažeidžia kreditoriaus interesus, paskirtis – apsaugoti kreditorių nuo nesąžiningo skolininko neveikimo tais atvejais, kai skolininkas nesuinteresuotas įgyvendinti savo teisių į trečiąjį asmenį ir ginti savo interesus. Tokiu atveju kreditorius priverstinai įgyvendina skolininko reikalavimo teisę į trečiąjį asmenį pareikšdamas netiesioginį ieškinį savo skolininko skolininkui. Dėl šios priežasties netiesioginį ieškinį pareikšti galima tik esant visoms būtinosioms įstatymo nustatytoms sąlygoms: pirma, kreditorius turi turėti neabejotiną ir vykdytiną reikalavimo teisę, t. y. skolininko prievolė kreditoriui turi būti galiojanti, nepasibaigusi įstatyme nustatytais prievolės pasibaigimo pagrindais, negali būti ginčijama netiesioginio ieškinio pareiškimo metu ir turi būti suėjęs prievolės vykdymo terminas; antra, skolininkas privalo turėti tam tikrą turtinę teisę, kurios neįgyvendina ar atsisako ją įgyvendinti, t. y. delsia įgyvendinti šią savo teisę, nerodo iniciatyvos, piktybiškai vengia tai daryti, pasirenka netinkamus savo teisės įgyvendinimo būdus ir pan.; Trečia, skolininko turtinė teisė, kurios jis neįgyvendina, taip pat turi būti neabejotina, galiojanti ir vykdytina, t. y. kreditoriaus skolininko skolininkas turi pareigą vykdyti savo prievolę; ketvirta, tokiu skolininko neveikimu ar atsisakymu veikti pažeidžiami kreditoriaus interesai, t. y. kreditoriui būtina apsaugoti savo teises (skolininkas tapo nemokus ar nepakankamai mokus, jam iškelta bankroto byla ir kitais ypatingais atvejais (CK 6.68 straipsnio 2 dalis). Nesant nors vienos šių sąlygų, netiesioginis ieškinys negalimas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 16 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Armila“ v. UAB „Limedika“, bylos Nr. 3K-3-146/2007; 2008 m. gegužės 29 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje V. Z. ir kt. v. U. G. (globėja V. J.), bylos Nr. 3K-3-312/2008; 2012 m. gruodžio 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Trinapolis“ ir kt. v. Nordea Bank Finland Plc, bylos Nr. 3K-3-520/2012; 3K-3-254/2014 ir kt.)
 1. Byloje teismo jau nustatyta, kad AB Šiaulių bankas ir UAB „Laugina“ 2012-03-08 sudarė sutartį Nr. ( - ) dėl banko garantijos išleidimo. Vadovaujantis šia sutartimi, 2012-03-08 dieną buvo išleista avanso grąžinimo garantija Nr. ( - ); - 5 510 004,53 Lt (1 595 807,61 Eur) (vieno milijono penkių šimtų devyniasdešimt penkių tūkstančių aštuonių šimtų septynių eurų ir 61 ct) sumai. Garantija AB Šiaulių bankas įsipareigojo besąlygiškai sumokėti Užsakovui - UAB „Radviliškio vanduo“ (įmonės kodas 17126576, buveinės adresas - Gedimino g. 50, Radviliškis) bet kurią sumą, ne didesnę kaip 5 510 004,53 Lt (1 595 807,61 Eur), jei rangovas UAB „Laugina“ neįvykdys savo įsipareigojimų pagal 2012-02-07 rangos sutartį Nr. ( - ).
 1. 2013-05-08 Užsakovas pateikė bankui mokėjimo reikalavimą Nr. ( - ) ir pareikalavo apmokėti pagal 2012-03-08 avanso grąžinimo garantiją Nr. ( - ), - 3 297 750.38 Lt (955 094,53 Eur), nurodęs, kad rangovas neįvykdė pagal rangos sutartį savo įsipareigojimų. Pateiktas mokėjimo reikalavimas buvo patvirtintas trečiojo asmens UAB „Radviliškio vanduo“ direktoriaus J. J. originaliu parašu ir antspaudu, kurio autentiškumas patvirtintas AB Šiaulių banko Radviliškio filialo direktoriaus A. R. raštu (atsiliepimo į ieškinį priedai Nr. 12 ir 13). Pažymėtina, kad atsakovo atstovo paaiškinimu trečiais asmuo UAB „Radviliškio vanduo“ banko Radviliškio filiale turi banko sąskaitą iš kurios sistemingai vykdo mokėjimus bei atsiskaitymus, todėl jame yra, be kita ko, ir direktoriaus J. J. parašų pavyzdžiai, kurie patvirtinti pagal nustatytus teisės aktais reikalavimus, todėl teismas sprendžia, jog atskiras parašo autentiškumo patikrinimas šiuo atveju nebuvo aktualus ir reikalingas. Pažymėtina, kad mokėjimas pagal garantiją taip pat buvo vykdomas banko viduje. Todėl konstatuotina, jog mokėjimą pagal Garantiją bankas atliko įvykdęs visus formalius teisės aktų reikalavimus ir sąlygas, nustatytas susitarime dėl Garantijos išdavimo. Kartu teismas pažymi, jog apie gautą užsakovo UAB "Radviliškio vanduo" reikalavimą buvo informuota UAB „Laugina“ (2013-05-15 AB Šiaulių banko raštas Nr. ( - )) ir apie 2013-05-17 banke gautą UAB "Radviliškio vanduo“ 1 2013-05-17 patikslintą mokėjimo reikalavimą Nr. ( - ) (2013-05-17 banko raštu Nr. ( - )) sumokėti pagal išleistą garantiją, - 3 297 750.38 Lt (955 094,53 Eur). UAB „Laguna“ prieštaravimų neteikė, tuo iš esmės pripažindama rangos sutarties pažeidimą. Pažymėtina ir ta aplinkybė, kad AB Šiaulių bankas ir UAB „Laugina patvirtino šį susitarimą, o UAB „Laugina“ įkeitė bankui turtą susitarimo įvykdymo užtikrinimui, o vėliau, jau iškėlus UAB „Laugina“ bankroto bylą pats bendrovės vadovas pripažino skolą bankui kaip vykdytiną.
 1. Teismo šioje nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovas yra trečiojo asmens – B UAB „Laugina“ kreditorius, turintis neabejotiną ir vykdytiną reikalavimo teisę į trečiąjį asmenį. Ginčo dėl to byloje nėra. Taigi nėra ginčo ir abejonės, jog egzistuoja pirmoji būtinųjų netiesioginio ieškinio pareiškimo sąlygų. Be to, kaip teisingai teigia ieškovas, bankrutuojančios įmonės kreditoriai turi teisę CK 6.68 straipsnio pagrindu reikšti reikalavimus bankrutuojančios įmonės skolininkams, jeigu įmonė ir (ar) jos bankroto administratorius nepagrįstai šios teisės neįgyvendina. Tačiau, teismas primena, jog ir aptariama teisės norma ir formuojama teisminė praktika, nedviprasmiškai ir aiškiai nurodo, jog netiesioginis ieškinys gali būti taikomas (reiškiamas) tik esant visoms būtinosioms jo taikymo sąlygoms. Kita gi tokio ieškinio pareiškimo sąlygų – skolininkas (trečiasis asmuo, šiuo atveju B UAB „Laugina“) turi turėti neabejotiną, galiojančią ir vykdytiną turtinę teisę savo skolininkui (šiuo atveju atsakovui AB Šiaulių bankui). Šiuo nagrinėjamu atveju atsakovas nėra trečiojo asmens skolininkas. Priešingai – yra jo kreditorius, kurio finansinis reikalavimas patvirtintas bankroto byloje įsiteisėjusia Kauno apygardos teismo 2017 m. gegužės 31 d. nutartimi, kurios galiojimas ir teisėtumas patvirtintas Lietuvos Apeliacinio teismo 2017 m rugpjūčio 29 d. nutartimi. Taigi, byloje ištirtų įrodymų pagrindu konstatuotina, jog atsakovas AB Šiaulių bankas nėra trečiojo asmens B UAB „Laugina“ skolininkas, o trečiasis asmuo – ne jo kreditorius, tai pastarasis taip pat neturi galiojančios ir vykdytinos reikalavimo teisės į atsakovą. Todėl byloje neegzistuoja pirmiau nurodyta būtinoji netiesioginio ieškinio pareiškimo sąlyga.
 1. Šiuo aspektu teismas pažymi, kad teisės doktrinoje ir teismų praktikoje nurodoma, kad pagal CK 6.68 straipsnio 1 dalį viena iš sąlygų reikšti netiesioginį ieškinį yra tiek kreditoriaus, tiek skolininko, kurio vardu kreditorius reiškia ieškinį, galiojančios ir vykdytinos reikalavimo teisės turėjimas; skolininko, kaip kito asmens kreditoriaus, reikalavimas negali kelti abejonių ir negali būti ginčijamas netiesioginio ieškinio pareiškimo metu. Įvertinus aptartus teisinius aspektus, kadangi atsakovas nėra trečiojo asmens skolininkas, tai taip pat nėra ir kitos netiesioginio ieškinio pareiškimo sąlygos – kreditoriaus interesų pažeidimo, nes šiuo atveju trečiojo asmens B UAB „Laugina“ ieškinio nepareiškimo teisės neįgyvendinimas (nes tokios teisės nėra nustatyta) nepažeidžia ieškovo, kaip trečiojo asmens – B UAB „Laugina“ kreditoriaus, interesų. Todėl ieškovo ieškinio reikalavimas negali būti tenkinamas.
 1. Kartu teismas pažymi ir šios bylos kontekste daro pagrįstą išvadą, kad nagrinėjamos bylos atveju netiesioginiu ieškiniu tik siekiama sukurti trečiojo asmens turtinę teisę į atsakovą. Be to, atkreiptinas dėmesys, jog atsakovo veiksmų, kuriais grindžiamas netiesioginis ieškinys ir įrodinėjamas susitarimo dėl Garntijos išleidimo sąlygų pažeidimas, bei jų ginčijimas CK 1.80 straipsnio pagrindu, vykdant 2012-03-08 m. sutartį Nr. ( - ) dėl avanso grąžinimo Garantijos (ne) teisėtumas jau yra įvertintas įsiteisėjusiais teismų procesiniais sprendimais: trečiojo asmens bankroto byloje priimta Kauno apygardos teismo 2017 m gegužės 31 d. ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. rugpjūčio 29 d. nutartimis, kuriomis patvirtintas ir paliktas galioti visa apimtimi atsakovo AB Šiaulių banko finansinis reikalavimas B UAB „Laugina“ bankroto byloje.
 1. Netiesioginiu ieškiniu ieškovas teigia, jog bankroto administratorius yra pasyvus, negina kreditorių interesų, neįgyvendina savo, kaip bankrutuojančios bendrovės atstovo teisių ir pareigų. Tačiau byloje nepateikia jokių konkrečių įrodymų, kurie leistų teigti, jog BUAB „Laugina“ bankroto administratorius atsisako jam suteiktų teisių įgyvendinimo ir negina bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų. Kartu pažymėtina, kad ieškovas yra trečios eilės bankrutuojančios įmonės kreditorius, jo patvirtinto finansinio reikalavimo suma palyginus su bendra BUAB „Laugina“ finansinių reikalavimų suma yra nedidelė. Byloje nepateikiami jokie įrodymai, ar kreditorių susirinkimas svarstė klausimą, susijusį su ieškinio pareiškimu AB Šiaulių bankui, ar bankroto administratorius kreditorių susirinkimo buvo įpareigotas tokį ieškinį reikšti, ar jis vengia šį ieškinį reikšti, ar kreditorių susirinkimas šią teisę delegavo ieškovui (atkreiptinas dėmesys, jog ieškinio pareiškime ieškovas UAB „Krašto projektai ir partneriai“ save sutapatina su trečiuoju asmeniu – B UAB „Laugina“, įvardindamas ją ieškovu). Taigi konstatuotina, kad ši aplinkybė taip pat leidžia teigti, jog ieškinys neatitinka CK 6.68 straipsnyje nustatytų sąlygų, todėl negali būti tenkinamas.

7Dėl garantinės išmokos už UAB „Laugina “ sumokėjimo pagrįstumo

 1. Ieškovas savo procesiniuose dokumentuose ir jo atstovas teisme nurodė, jog atsakovas (bankas) nepagrįstai, prieš tai neįsitikinęs reikalavimo teisėtumu ir pagrįstumu, išmokėjo garantines išmokas UAB „Radviliškio vanduo“ už B UAB „Laugina“. Teismas šiuos ieškovo teikiamus argumentus vertino ir aptarė, laikydamas juos nepagrįstais (Nutarties 23 punktas). Kita vertus, aiškinant Garantijos, kaip teisės instituto prasmę ir esmę pažymėtina, kad teisės doktrinoje skiriamos dviejų rūšių garantijos: a) nepriklausomos (garantijos pagal pirmą pareikalavimą, iškaitant banko garantijas) ir b) paprastosios (sąlyginės) garantijos. Nepriklausomoje garantijoje (garantija pagal pirmą pareikalavimą) iš jos kylantis garanto įsipareigojimas nepriklauso nuo pagrindinės prievolės, kurios įvykdymui užtikrinti garantija yra išduota. Tokią garantiją išdavęs subjektas, gavęs kreditoriaus reikalavimą, privalo išmokėti garantijoje nurodytą sumą remdamasis tik garantijos sąlygomis ir nevertindamas pagrindinės prievolės įvykdymo (neįvykdymo). Pagal nepriklausomą garantiją Garantas moka kreditoriui įvykdžius garantijoje nurodytas sąlygas, pvz., pateikus rašytinį pareikalavimą ir pridėjus nurodytus dokumentus ar panašiai, nesiejant garantijos vykdymo su pagrindine prievole {Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016- 07-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-352-219/2016, 2012-11-29 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3- 537/2012).
 1. Bankas, vykdydamas savo prievoles pagal išleistą avanso grąžinimo garantiją, 2013-05-20 dieną mokėjimo nurodymu Nr. ( - ) sumokėjo UAB "Radviliškio vanduo" (įmonės kodas 17126576, buveinės adresas - Gedimino g. 50, 82168 Radviliškis) 3.297.750,38 Lt (955 094,53 Eur) garantinių išmokų sumą. Nurodyta suma UAB "Radviliškio vanduo" buvo sumokėta vadovaujantis tarp banko ir UAB „Laugina“ 2012-03-08 d. sudaryta sutartimi Nr. ( - ) dėl banko garantijos išleidimo ir vadovaujantis 2012-03-08 dieną išleistos avanso grąžinimo garantijos Nr. ( - ) sąlygomis. Teismas pažymi, jog atsakovas, t. y. AB Šiaulių bankas pagal nurodytą garantiją įsipareigojo besąlygiškai sumokėti užsakovui - UAB „Radviliškio vanduo“ bet kurią sumą, ne didesnę kaip 5 510 004,53 Lt (1 595 807,61 Eur), jei rangovas UAB „Laugina“ neįvykdys savo įsipareigojimų pagal 2012-02-07 rangos sutartį Nr. ( - ). Reikalavime nurodyta suma, neviršijanti susitarimo buvo išmokėta garantijos galiojimo terminais - iki 2013-08-30.

8Dėl trečiojo asmens ir jo poziciją palaikančio atsakovo reikalavimo skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, pareiškiant visiškai nepagrįstą ieškinį.

 1. Teismas, vertindamas ieškovo teikiamus argumentus ir teisės aiškinimo esminius aspektus sprendžia, jog akivaizdaus piktnaudžiavimo procesu reiškiant tokio pobūdžio ieškinio reikalavimą nėra. Pripažintina, jog ieškovas savaip, plečiamai aiškina netiesioginio ieškinio pareiškimo sąlygas, nesivadovauja galiojančia teismine praktika, tačiau šios aplinkybės, nesant kitų įrodymų, nesudaro pagrindo teismui daryti neabejotinos išvados, jog ieškinio pareiškimu, kuris šioje byloje buvo priimtas ir nagrinėtas, ieškovas akivaizdžiai piktnaudžiauja procesu, todėl prašymas skirti baudą netenkinamas.

9Dėl bylinėjimosi išlaidų.

 1. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 1 dalis). Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip nustatyta patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. AB „Šiaulių bankas“ pateikė prašymą priteisti 1365,00 Eur, pateikė duomenis dėl sumokėjimo už suteiktas paslaugas. Teismas įvertino tai, kad bylos nagrinėjimas vyko žodinio proceso tvarka. Atsižvelgė į bylos nagrinėjimo specifiką, byloje iškeltus teisinius klausimus, į byloje rengtų procesinių dokumentų kiekį, dokumentų apimtis, juose iškeltų teisinių klausimų analizę, galimas darbo ir laiko sąnaudas ruošiant procesinius dokumentus, kitas darbo laiko sąnaudas, dėl atvykimo į teismo posėdį laiko, ir išlaidų galimas sąnaudas. Teismas atsižvelgęs į atsakovės paruoštų procesinių dokumentų kiekį bei apimtis, juose keliamų klausimų sudėtingumą, atsakovės teismų praktikos analizę, daro išvadą, kad atsakovės prašomos priteisti 1365,00 Eur atstovavimo išlaidos yra pagrįstos. Trečiasis asmuo BUAB „Laugina“ pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas, pateikė duomenis apie 500 Eur sumokėjimo už suteiktas teisines paslaugas faktą. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad BUAB „Laugina“ teikė atsiliepimą į netiesioginį ieškinį, bet nedalyvavo nagrinėjant bylą teismo posėdyje, daro išvadą, kad atsakovės prašomos priteisti 500 Eur atstovavimo išlaidos yra pagrįstos.
 1. Proceso metu iš viso patirta 4,16 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu. Šios išlaidos priteisiamos į valstybės biudžetą iš bylos šalių proporcingai patenkintai ir atmestai ieškinio daliai, ieškovo ieškinį atmetant, iš ieškovo UAB „Krašto projektai ir partneriai“ priteisiama 4,16 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-270 straipsniais, 279 straipsnio 1 dalimi, 307 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

11Ieškovo UAB „Krašto projektai ir partneriai“ ieškinį atmesti.

12Priteisti iš ieškovo UAB „Krašto projektai ir partneriai“ atsakovui AB „Šiaulių bankas“ 1365,00 Eur (tūkstantį tris šimtus šešiasdešimt penkis eurus) atstovavimo išlaidų.

13Priteisti iš ieškovo UAB „Krašto projektai ir partneriai“ BUAB „Laugina“ 500,00 Eur (penkis šimtus eurų) teisinės pagalbos išlaidų.

14Priteisti iš ieškovo UAB „Krašto projektai ir partneriai“ į valstybės biudžetą 4,16 Eur (keturis eurus 16 euro centų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu.

15Prašymo dėl baudos ieškovui UAB „Krašto projektai ir partneriai“ skyrimo netenkinti.

16Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai