Byla e2S-111-163/2017

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alona Romanovienė,

2sekretoriaujant Sigitai Moncevičienei,

3dalyvaujant suinteresuoto asmens UAB „Orem“ direktoriui A. B.,

4suinteresuoto asmens UAB „Medicinos bankas“ atstovui V. S.,

5suinteresuotiems asmenims A. R. ir V. M.,

6pareiškėjui A. I.,

7pareiškėjo atstovei advokatei J. P.,

8teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi suinteresuotų asmenų UAB „Medicinos bankas“ ir UAB „Orem“ atskiruosius skundus dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 12 d. nutarties, kuria pareiškėjo A. I. atžvilgiu buvo iškelta fizinio asmens bankroto byla, priimtos civilinėje byloje Nr. e2FB-516-588/2016 pagal nurodyto pareiškėjo pareiškimą suinteresuotiems asmenims A. I., A. R., K. S., N. S., R. S. (R. S.), N. B., V. M., V. K., A. D.-K., UAB „Medicinos bankui“, UAB „Orem“, UAB „Naujamiesčio būstui“, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos finansų ministerijos, UAB „Corpus A“, antstoliams V. Č. ir L. P. dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

9I. Ginčo esmė

10

 1. pareiškėjas A. I. kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti jam bankroto bylą, nes negali vykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių suma viršija 25 LR Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas. Pareiškėjas nurodė, jog jo pradelsti įsiskolinimai pareiškimo teismui pateikimo dieną sudaro 4 800 366,67 Eur, o turimo turto vertė sudaro 230 098,27 Eur. Bankroto administratoriumi prašė paskirti UAB „Skolvalda“, laikotarpiui, nuo teismo nutarties iškelti A. I. bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jų mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos, patvirtinti ne mažesnę nei 520 Eur sumą, reikalingą fizinio asmens A. I. būtiniesiems poreikiams tenkinti.
 2. Pareiškėjas nurodė, kad turi šiuos skolinius įsipareigojimus, kurių mokėjimai yra suėję: 1) UAB „Medicinos bankui“ – 1 138 579,39 Eur; 2) A. I. – 10 800 Eur, 3) A. R. – 86 886 Eur, 4) N. S. ir K. S. – 12 164,04 Eur, 5) N. B. – 243 801 Eur, 6) R. S. – 298 598,25 Eur, 7) A. D.-K. 1 271 722,18 Eur, 8)V. M. – 1 271 722,18 Eur; 9) V. K. – 1 621 872,04 Eur; 10) UAB „Orem“ 17 377,20 Eur, 11) UAB „Naujamiesčio būstas“ - 948,98 Eur, 12) Valstybinei mokesčių inspekcijai – 65 469,94 Eur, 13) UAB „Corpus A“ – 4 968,37 Eur. Pareiškėjo turtą sudaro 17 turtinių vienetų 230 058,27 Eur vertės, tačiau turtas areštuotas antstolių. Pareiškėjas A. I. dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo kreipiasi antrą kartą, 2015-10-13 Palangos miesto apylinkės teismo nutartimi buvo atsisakyta iškelti fizinio asmens bankroto bylą nustačius, kad pareiškėjo būklė neatitinka nurodytos FABĮ 2 str. 2 d. ir paaiškėjus, kad asmuo per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą tapo nemokus dėl CK 6.67 nurodytų sandorių, sudarytų pažeidžiančių kreditorių teises, neprivalėdamas jų sudaryti ar kitokių veiksmų, kurie CK nustatyta tvarka laikomi nesąžiningais. Pareiškėjas A. I. nurodė, kad ankstesnės teismo konstatuotos aplinkybės yra pasikeitusios: sumažėjo pareiškėjo kreditorių skaičius, tačiau padidėjo kreditorinių reikalavimų suma. Pažymi, kad 2015-10-13 Palangos miesto apylinkės teismo nutartyje nurodyti pareiškėjo nesąžiningai sudaryti sandoriai buvo sudaryti anksčiau nei per paskutinius 3 metus iki kreipimosi dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo. Pareiškime A. I. nurodė, kad sandoriai su kreditoriais buvo sudaryti laikotarpiu kai jo finansinė padėtis buvo labai gera, verslas sekėsi, ekonominė padėtis šalyje ir už jos ribų buvo pakankamai stabili. Nurodytos aplinkybės leido tikėtis, kad įgyvendinus verslo projektus jam pavyks atsiskaityti su kreditoriais ir gauti pelną. Be to, sudarydamas ankstesnius nekilnojamojo turto perleidimo sandorius visada raštu informavo pagrindinį kreditorių UAB „Medicinos bankas“, kuris niekada turto perleidimo sandoriams neprieštaravo. Verslo sėkmės atveju investicija į statomą plieno gamyklą Sirijoje būtų leidusi jam visiškai atsiskaityti su kreditoriais. Nurodė, kad pareiškėjo nemokumą lėmė ne jo sudaryti sandoriai, o pasaulinė ekonominė krizė, bei prasidėję karo veiksmai Sirijoje, kurių pareiškėjas numatyti negalėjo. Pareiškėjo A. I. įsiskolinimas A. I. susidarė 2016-02-25 Palangos miesto apylinkės teismo nutartimi Nr. 2SP-348-588/2016 patvirtintos taikos sutarties pagrindu, pagal kurią pareiškėjas turi sumokėti A. I. 10 800 Eur įsiskolinimą už vaikų išlaikymą. Įsiskolinimai kreditoriams A. R., N. S. ir K. S., R. S., A. D.-K. susidarė dėl teismų panaikintų nekilnojamojo turto pardavimo sandorių. Įsiskolinimai V. M., V. K., N. B. susidarė pasiskolinus lėšas plieno gamyklos Sirijoje statybai. Nurodė, kad siekdamas išvengti teisminių ginčų bei užtikrinti kreditorės N. B. lygiavertes teises dalyvauti vykdymo procese realizuojant pareiškėjui priklausantį turtą kartu su kitais kreditoriais, 2016-03-24 sudarė taikos sutartį su N. B., kreditorei išduotas vykdomasis raštas. Siekiant analogiškų tikslų ir užtikrinti kreditoriaus teises 2015-07-24 Palangos miesto apylinkės teismo nutartimi Nr.2-955-973/2015 patvirtinta taikos sutartis tarp A. I. ir R. S.. Taip pat 2015-07-24 Palangos miesto apylinkės teismo nutartimi Nr. 2-959-973/2015 patvirtinta taikos sutartis tarp A. I. ir A. D.-K., o 2016-03-16 Palangos miesto apylinkės teismo nutartimi Nr. 2SP-446-549/2016 patvirtinta taikos sutartis tarp pareiškėjo A. I. ir V. M.. 2016-04-05 Palangos miesto apylinkės teismo nutartimi Nr. 2SP-502-588/2016 patvirtinta taikos sutartis tarp pareiškėjo A. I. ir V. K.. Didžiausi skoliniai įsipareigojimai pareiškėjui atsirado pagal 2008-05-13 tarp pareiškėjo A. I. ir UAB „Medicinos bankas“ pasirašytą kredito sutartį LOAN_64769, kuria A. I. suteiktas 605 000 Eur kreditas turto pirkimui, prievolių įvykdymas užtikrintas pareiškėjo turto įkeitimu. Pareiškėjui tinkamai nevykdant kredito sutarties Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos teisėjos 2012-01-02 nutartimi Nr. 3691V-2011 nutarta: išieškoti iš A. I. kreditoriaus UAB “Medicinos bankas” naudai 595 150,41 Eur negrąžinto kredito, 124 410,23 Eur priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų, 151 047,72 Eur priskaičiuotų ir nesumokėtų delspinigių (viso 870 608,36 Eur), 258 Lt bylinėjimosi išlaidų, 7,685 proc. sutartinių metinių palūkanų nuo negrąžinto kredito likučio nuo 2011 m. gruodžio 28 iki visiško skolos išieškojimo dienos ir 5 proc. procesinių palūkanų nuo visos priteistos sumos nuo 2011 m. gruodžio 28 d. iki visiško skolos išieškojimo, nukreipiant išieškojimą į įkeistą nekilnojamąjį turtą. Ta pačia nutartimi nutaria priverstinai parduoti iš varžytynių įkeistus žemės sklypus. Šiai dienai pareiškėjo A. I. įsiskolinimo UAB „Medicinos bankui“ pagal 2005-12-15 kredito sutartį Nr. K11/2005 sudaro 374017,11 Eur, o pagal kredito sutartį Nr. LOAN_64769 – 764 562,28 Eur, bendra skolos suma yra 1 138 579,39 Eur. Kreditoriaus UAB „Orem“ kreditorinio reikalavimo pagrindas yra 2014-05-14 Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimas Nr. 2-1998-466/2014, kreditoriaus UAB „Naujamiesčio būstas“ Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimas Nr. E2-3558-534/2015, o kreditoriaus UAB „CorpusA“ 2013-04-17 Vilniaus apygardos teismo sprendimas Nr. 2A-59-577/2013. Valstybinė mokesčių inspekcija patikslino, kad pareiškėjas A. I. yra skolingas 65 469,94 EUR. Pareiškėjas A. I. taip pat nurodė, kad turi du skolininkus - A. M. E., kuriam iki 2017-01-27 paskolos sutartimi paskolino 450 000 Eur už 30 procentų metines palūkanas, bei G. A., kuris paprastuoju vekseliu įsipareigojo iki 2016-11-25 grąžinti pareiškėjui 259 228,54 Eur. Dabartines pareiškėjo pajamas sudaro darbo užmokestis iš trijų darboviečių iš viso yra 478,97 EUR bei pajamos gaunamos iš apgyvendinimo veiklos. Pareiškėjas A. I. prašo patvirtinti ne mažesnę nei 520 eurų sumą būtiniems poreikiams tenkinti, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Skovalda“.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

12

 1. Pirmosios instancijos teismas nutartimi tenkino pareiškėjo skundą ir iškėlė pareiškėjui bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Skolvalda“. Teismas byloje nustatė, kad UAB „Medicinos bankas“ ir pareiškėjas A. I. 2005-12-15 sudarė kredito sutartį Nr. K11/2005, kuria pareiškėjui buvo suteiktas 300 000 Lt kreditas. Vėlesniais papildomais susitarimais sutarties šalys padidino išduodamo kredito sumą iki 1 050 000 Lt. 2008-05-13 tarp UAB „Medicinos bankas“ ir pareiškėjo buvo sudaryta kredito sutartis Nr. LOAN_64769, kuria pareiškėjui suteiktas 605 000 Eur kreditas. Šiuo metu pareiškėjo įkeistas turtas jau yra realizuotas ir išieškojimas vykdomas iš kito pareiškėjo turimo turto. Pareiškėjo skolos likutis Bankui 2016-05-06 pagal 2005-12-15 kredito sutartį Nr. K11/2005 sudaro 374 017,11 Eur, o pagal 2008-05-13 kredito sutartį Nr. LOAN_64769 - 764 562,28 Eur. Bendras skolos likutis Bankui sudaro 1 138 579,39 Eur. Pareiškėjo A. I. šiuo metu gaunamas ir numatomas gauti pajamas sudaro vidutiniškai 500 Eur dydžio darbo užmokestis kas mėnesį ir apie 3 000 Eur per metus pajamos gaunamos iš patalpų nuomos. Pareiškėjas kitų pajamų iš turto negauna, kilnojamojo turto, piniginių lėšų bankuose, akcijų bei vertybinių popierių neturi, kiekvieną mėnesį pareiškėjo būtiniesiems poreikiams tenkinti reikalingos apie 520 Eur dydžio lėšos. Taigi teismas nutartį motyvavo tuo, kad pareiškėjas pagal turtinę padėtį negali vykdyti skolinių įsipareigojimų savo kreditoriams, kadangi skolinių įsipareigojimų suma, kurios pareiškėjas negali įvykdyti, akivaizdžiai viršija 25 MMA. Be to suinteresuotas asmuo UAB „Medicinos bankas“ nepateikė įrodymų, jog pareiškėjas slėpė ir slepia savo turtinės padėties duomenis. Teismas tai pat, vadovaudamasis LR fizinių asmenų bankroto įstatymo 5 straipsnio 8 dalies 2 punktu, byloje nustatė ir įvertino, fizinis asmuo per paskutinius trejus metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo tapo nemokus LRCK 6.67 straipsnyje nurodytų sudarytų sandorių, pažeidžiančių kreditorių teises pagrindu.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

14

 1. Suinteresuotas asmuo UAB „Medicinos bankas“ pateikė atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, juo prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atsisakyti kelti pareiškėjui bankroto bylą, o jei apeliacinės instancijos teismas vis dėlto nuspręstų kelti bankroto bylą pareiškėjo, bankroto administratoriumi skirti M. M.. Nurodo, kad pareiškėjas pateikė įrodymų dėl savo nemokumo kritiškumo, t.y. nepateikė į bylą sąskaitų išrašų apie lėšas bankuose, taip pat pareiškėjas prisiėmė didelę dalį įsipareigojimų kreditoriams. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į prejudicinę galią turinčiose nutartyse nustatytas faktines aplinkybes bei teismų pateiktus išaiškinimus dėl pareiškėjo mokumo. Pareiškėjas į bylą taip pat nepateikė įrodymų apie esamo turto vertę, kadangi pareiškėjas turi daug nekilnojamojo turto, taip pat ir akcijas, t.y. pareiškėjas turi didelės vertės turtines teises į Delavero bendrovės „Dantec Developments“ LLC bei įmonės „Ad Dumayr Steel Factory“ akcijas. Pareiškėjas taip pat nepateikė duomenų, kad pareiškėjas nesusigrąžino skolų iš kreditorių M. E. (1 000 000 Eur) ir G. A. (375 000 CAD). Suinteresuotas asmuo taip pat teigia, kad pareiškėjas yra nesąžiningas, kadangi teikia nenuoseklius duomenis apie savo pajamas, teisminiuose procesuose dėl Actio Pauliana ieškinių, pareiškėjas buvo pripažintas nesąžiningu. Taip pat pareiškėjo nesąžiningumas pripažintas ir Palangos miesto apylinkės teismo 2015-10-13 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2FB-953-973/2015 ir Klaipėdos apygardos teismo 2016-01-07 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2S-95-479/2016. Pareiškėjas teismui tai pat nepateikė duomenų apie turimą transporto priemonę Harley Davidson, prabangų automobilį Porsche Cayenne. Pareiškėjo skolų išaugimą lėmė ir tai, kad buvo sudarytos taikos sutartys su kreditoriais N. B., R. S., A. D. K., V. M., V. K.. Be to įtarimą dėl pareiškėjo sąžiningumo kelia ir tai, kad pareiškėjas nededa pastangų savo mokumui atkurti, t.y. turėdamas didelę verslo patirtį, dirba trejose įmonėse nekvalifikuotą, mažai apmokamą darbą. Taip pat suinteresuotas asmuo nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutarties dalimi dėl bankroto administratoriaus skyrimo, kadangi kreditorius UAB „Orem“ pateikė teismo duomenis, jog UAB “Skolvalda“ vadovas V. M. yra kaltinamas už kyšio ėmimą, o tai kelia pagrįstų abejonių dėl tokio bankroto administratoriaus nešališkumo ir tinkamo pareigų vykdymo, todėl atskiruoju skundu prašo skirti M. M..
 2. Suinteresuotas asmuo UAB „Orem“ pateikė atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, juo prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atsisakyti kelti pareiškėjui fizinio asmens bankroto bylą ir neleisti pastarajam pasinaudoti fizinio asmens bankroto institutu artimiausius 10 metų. Atskirajame skunde nurodo, kad pareiškėjas yra nesąžiningas, kadangi Vilniaus miesto apylinkės teisme civilinėje byloje Nr. 2-1998-466/2014 buvo nustatyta, kad pareiškėjas teikia melagingus parodymus, siekdamas suklaidinti teismą. Taip pat nurodo, kad nepateikia teismui visos informacijos apie savo turtinę padėtį – apie savo bei sutuoktinės pajamas. Suinteresuotam asmeniui taip pat kelia abejonių ir jo gaunamos pajamos, nors kaip nurodo pats, dirba trejose darbovietėse, o vienoje iš jų – UAB „Akvedukas“, eina direktoriaus pareigas. Nurodo, kad pareiškėjas nepateikė jokių duomenų, kad būtų ieškojęs geriau apmokamo darbo ir kad stengtųsi didinti pajamas iš nekilnojamojo turto nuomos. Be to pareiškėjo būtinosios išlaidos viršija gaunamas pajamas iš darbo užmokesčio, o pareiškime nenurodyta, iš kokių pinigų bus dengiamas lėšų trūkumas būtinosios išlaidoms. Pareiškėjo nesąžiningumas jau buvo pripažintas tiek 2015-10-13 Palangos miesto apylinkės teismo nutartyje, kuria buvo nuspręsta atsisakyti iškelti bankroto bylą, tiek ir 2016-01-07 Klaipėdos apygardos teismo nutartyje, kuria Palangos miesto apylinkės teismo nutartis palikta nepakeista.
 3. Pareiškėjas pateikė atsiliepimą į suinteresuoto asmens UAB „Medicinos bankas“ atskirąjį skundą, juo prašo palikti pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą ir kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“ atskirąjį skundą atmesti. Nesutinka su kreditoriaus argumentu, kad pareiškėjo nemokumas nėra kritinis, kadangi byloje esantys duomenys patvirtina, kad pareiškėjo turtinė padėtis nėra pakankama savarankiškai vykdyti įsipareigojimus kreditoriams. Byloje esantys surinkti duomenys iš nekilnojamojo turto registrų patvirtina, kad kito turto, nenurodyto pareiškėjo, nėra. Dėl transporto priemonių Harley Davidson pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas viešojo registro duomenimis nustatė, kad ši transporto priemonė yra išregistruota. Pareiškėjas taip pat pateikė duomenis apie turimas banko sąskaitas AB Swedbank, UAB „Medicinos bankas“ ir Palangos kredito unijoje. Sąskaitų Sirijos ir Jungtinės Karalystės kredito įstaigose neturi, o banko sąskaita Lichtenšteino banke uždaryta nuo 2008 metų, o pats bankas jokių duomenų uždarius sąskaitą nebeteikia. Pareiškėjas į bylą taip pat pateikė pažymą iš juridinių asmenų registro dėl duomenų apie per ginčo laikotarpį turėtas/turimas akcijas. Į bylą pateiktas „Dantec Developments“ LLC pažymėjimas Nr. 2 patvirtina, kad pareiškėjui priklauso 49,9 procentai šios įmonės akcijų. Pareiškėjas į bylą taip pat pateikė įrodymus, kad per laikotarpį nuo 2013-04-21 iki 2016-04-21 pareiškėjas jokių sandorių, kuriais būtų perleidęs ir/arba gavęs pinigus, nėra sudaręs. Byloje yra duomenys apie paskolas A. M. E. ir G. A., tačiau šių sandorių terminai nėra pasibaigę. Dėl automobilio Porsche Cayenne, pareiškėjas nurodo, jog minėtas automobilis priklauso UAB „Akvedukas“ nuosavybės teise, o ne pareiškėjui. Dėl pareiškėjo sudarytų taikos sutarčių su N. B., V. M. ir V. K. pareiškėjas nurodo, kad šios sutartys ne padidino, o sumažino kreditinius reikalavimus, kadangi ginčus perkėlus nagrinėti teismine tvarka, akivaizdžiai būtų išaugusios bylinėjimosi išlaidos. Dėl 2014 m. pasirašyto vekselio su V. M. – tai nebuvo naujas sandoris, o nulemtas 2008 metais sudarytos paskolos sutarties sąlygų keitimo. Šiuo vekseliu buvo sumažintas įsiskolinimas V. M. geranoriškai atsisakius reikalavimo teisių į didelę dalį palūkanų. Taikos sutartimi su V. K., pastarasis taip pat atsisakė reikalavimo dėl palūkanų už laikotarpį nuo 2015-01-20 iki 2016-03-16 ir 5 proc. dydžio procesinių palūkanų. Papildomai nurodo, kad įvertinus tai, jog minėtų kreditorių reikalavimai nebuvo užtikrinti įkeitimu, taikos sutartyse nurodyti palūkanų dydžiai laikytini teisėtais ir pagrįstais. Apeliantas nurodo, kad pareiškėjo nesąžiningumas yra įrodytas jau priimtais teismų nutarimais, kuriais atsisakyta iškelti bankroto bylą. Tačiau FABĮ nėra nustatyta ribojimo fiziniam asmeniui dėl pakartotinio kreipimosi į teismą. Be to dėl pareiškėjo sąžiningumo, pareiškėjas nurodo, kad pagal kasacinio teismo praktika, pareiškėjos elgesys turi būti vertinamas per paskutinius trejus metus iki pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo, o nurodyto trejų metų pradžia skaičiuojama nuo nesąžiningų veiksmų atlikimo laiko, o ne nuo teismo sprendimo, kuriuo tie veiksmai pripažinti nesąžiningais, įsiteisėjimo dienos. Pareiškėjas nesutinka su apelianto argumentais, jog pareiškėjo pasiūlytas bankroto administratorius yra netinkama eiti šias pareigas, kadangi tam nėra teisinio pagrindo – nepateikiant įsiteisėjusio apkaltinamojo nuosprendžio, argumentas, jog bankroto administratorius yra nesąžiningas, yra neetiški.
 4. Pareiškėjas pateikė atsiliepimą į kreditoriaus UAB „Orem“ atskirąjį skundą, juo prašo palikti pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą ir atmesti apelianto atskirąjį skundą. Atsiliepime iš esmės nurodo tapačius argumentus kaip ir atsiliepime į kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“ atskirąjį skundą.
 5. Suinteresuotas asmuo UAB „Medicinos bankas“ pateikė atsiliepimą į UAB „Orem“ atskirąjį skundą, juo prašo tenkinti jį. Atsiliepime iš esmės nurodo analogiškus argumentus kaip ir UAB „Medicinos bankas“ pateiktame atskirajame skunde.
 6. Teismo posėdžio metu apeliacinės instancijos teisme suinteresuotas asmuo UAB „Medicinos bankas“ palaikė atskirojo skundo argumentus ir prašė jį tenkinti, t.y. panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atsisakyti taikyti pareiškėjui fizinio asmens bankroto byla. Tuo atveju jei apeliacinės instancijos teismas visgi nuspręstu iškelti fizinio asmens bankroto bylą, tokiu atveju skirti bankroto administratoriumi M. M..
 7. Teismo posėdžio metu apeliacinės instancijos teisme suinteresuotas asmuo UAB „Orema“ palaikė atskirojo skundo argumentus ir prašė jį tenkinti, t.y. panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atsisakyti taikyti pareiškėjui fizinio asmens bankroto byla ir neleisti pastarajam pasinaudoti fizinio asmens bankroto institutu artimiausius 10 metų.
 8. Teismo posėdžio metu pareiškėjas pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuos teismas prijungė prie bylos. Teismo posėdžio metu pareiškėjas prašė palikti pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą. Papildomai teismo posėdžio metu pareiškėjas teikė parodymus dėl investicijų Sirijoje bei parodė, kad šio projekto sėkmę garantavo banko HSBC 2008-10-20 išduota garantija (investicinis čekis) 15 000 000 Eur sumai, o investicija atrodė patraukli, kadangi Europoje ėmė reikštis ekonominė krizė. Papildomai nurodė, jog suinteresuotas asmuo UAB „Medicinos bankas“ nesiekė bendradarbiauti su pareiškėju, atsisakė pratęsti kredito sutarties terminą. Be to 2013-2014 metais VMI atliko pareiškėjo mokestinį patikrinimą kurios metu visi sandoriai mokesčių administratoriui buvo deklaruoti ir jo įvertinti kaip pagrįsti. Taip pat pareiškėjas nurodė, kad šiuo metu su kreditoriumi UAB „Medicinos bankas“ yra tariamasi dėl taikos sutarties sudarymo.
 9. Suinteresuoti asmenys V. R. ir V. M. palaikė pareiškėjo prašymą iškelti fizinio asmens bankroto bylą. Teismo prašė bankroto administratoriumi paskirti S. G..

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

16Suinteresuoto asmens UAB „Medicinos bankas“ atskirasis skundas tenkintinas iš dalies. Suinteresuoto asmens UAB „Orem“ atskirasis skundas atmestinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329, 338 str.).
 2. Byloje nagrinėjamas klausimas dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo.
 3. Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti jam bankroto bylą, nes negali vykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių suma viršija 25 LR Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas. Pareiškėjas nurodė, jog jo pradelsti įsiskolinimai pareiškimo teismui pateikimo dieną sudaro 4 800 366,67 Eur, o turimo turto vertė sudaro 230 098,27 Eur. Bankroto administratoriumi paskirti UAB „Skolvalda“, laikotarpiui, nuo teismo nutarties iškelti A. I. bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jų mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos, patvirtinti ne mažesnę nei 520 Eur sumą, reikalingą fizinio asmens A. I. būtiniesiems poreikiams tenkinti.
 4. Pirmosios instancijos teismas tenkino pareiškėjo skundą ir iškėlė fizinio asmens bankroto bylą.
 5. Suinteresuoti asmenys UAB „Medicinos bankas“ ir UAB „Orem“ pateikė atskiruosius skundus, jais prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį.
Dėl nemokumo
 1. Pagal FABĮ 6 straipsnio 1 dalį teismas priima nutartį iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu nustato, kad fizinis asmuo yra nemokus ir nėra FABĮ 5 straipsnio 8 dalyje nustatytų pagrindų. FABĮ 2 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta fizinio asmens nemokumo sąvoka: tai fizinio asmens būklė, kai jis negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas MMA.
 2. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl FABĮ 2 straipsnio 2 dalies aiškinimo ir taikymo, nurodė, kad, sprendžiant dėl fizinio asmens nemokumo, turi būti taikomi tokie kriterijai: skolų suma turi viršyti 25 MMA, šių skolų mokėjimo terminai turi būti pasibaigę ir asmuo faktiškai (objektyviai) neturi turėti galimybės šias skolas padengti. Situacija, kai asmens finansiniai įsipareigojimai didesni nei jo turimas turtas, tačiau gaunamos pajamos leidžia per protingą laikotarpį šiuos įsipareigojimus įvykdyti, reiškia, kad asmuo gali vykdyti skolinius įsipareigojimus. Vien tai, kad asmens turimų skolų suma viršija jo turimo turto vertę, nereiškia asmens nemokumo, jeigu jis gauna pajamas, kurios yra pakankamos skoloms padengti. Nustatant, ar asmuo pajėgus vykdyti savo įsipareigojimus, būtina nustatyti ir įvertinti jo per ataskaitinį laikotarpį (mėnesį) mokėtiną pinigų sumą, gaunamas ir numatomas gauti pajamas, lėšas, būtinas pragyvenimui (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-561/2014; 2015 m. balandžio 16 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-217-969/2015; 2015 m. balandžio 30 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-269-219/2015).
 3. Kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad teismas, spręsdamas dėl fizinio asmens nemokumo, kaip vienos iš būtinųjų fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo sąlygų (FABĮ 6 straipsnio 1 dalis), buvimo, turi ne tik nustatyti, kad skolų, kurių mokėjimo terminai suėję, suma viršija 25 MMA, bet ir kad asmuo objektyviai neturi galimybės šias skolas padengti nei šiuo metu, nei tokios galimybės neatsiras per protingą terminą, t. y. teismas, be kita ko, turi įvertinti asmens galimybių įvykdyti skolinius įsipareigojimus perspektyvas per konkretų, teismo vertinimu, protingą laikotarpį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-379-701/2015).
 4. Nagrinėjamu atveju sprendžiant dėl pareiškėjo nemokumo, iš byloje esančių duomenų matyti, kad UAB „Medicinos bankas“ ir pareiškėjas A. I. 2005-12-15 sudarė kredito sutartį Nr. K11/2005, kuria pareiškėjui buvo suteiktas 300 000 Lt kreditas. Vėlesniais papildomais susitarimais sutarties šalys padidino išduodamo kredito sumą iki 1 050 000 Lt. 2008-05-13 tarp UAB „Medicinos bankas“ ir pareiškėjo buvo sudaryta kredito sutartis Nr. LOAN_64769, kuria pareiškėjui suteiktas 605 000 Eur kreditas. Šiuo metu pareiškėjo įkeistas turtas jau yra realizuotas ir išieškojimas vykdomas iš kito pareiškėjo turimo turto. Pareiškėjo skolos likutis Bankui 2016-05-06 pagal 2005-12-15 kredito sutartį Nr. K11/2005 sudaro 374 017,11 Eur, o pagal 2008-05-13 kredito sutartį Nr. LOAN_64769 - 764 562,28 Eur. Bendras skolos likutis Bankui sudaro 1138579,39 Eur. Pareiškėjo A. I. šiuo metu gaunamas ir numatomas gauti pajamas sudaro vidutiniškai 500 Eur dydžio darbo užmokestis kas mėnesį ir apie 3 000 Eur per metus pajamos gaunamos iš patalpų nuomos. Pareiškėjas kitų pajamų iš turto negauna, kilnojamojo turto, piniginių lėšų bankuose, akcijų bei vertybinių popierių neturi, kiekvieną mėnesį pareiškėjo būtiniesiems poreikiams tenkinti reikalingos apie 520 Eur dydžio lėšos.
 5. Suinteresuoti asmenys apeliantai nurodo, kad pareiškėjas į bylą nepateikė duomenų apie visą savo turtą ir iš jo gaunamas pajamas, slepia savo pinigines lėšas Lichtenšteino banke todėl nėra pagrindo teigti, kad ieškovo nemokumas yra kritinis.
 6. Apeliacinės instancijos teismas negali sutikti su tokia apeliantų pozicija, kadangi paties kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“ prašymu teismas rinko pareiškėjo ir jo sutuoktinės turtinės padėties įrodymus, juos teikė pats pareiškėjas teismo nurodymu, be to kreditorius UAB „Medicinos bankas“ pats turėjo teisę ir galimybę rinkti pareiškėjo turtinės padėties duomenis, tačiau šia teise nepasinaudojo. Byloje esantys surinkti duomenys iš nekilnojamojo ir kilnojamojo turto registrų patvirtina, kad kito turto, nenurodyto pareiškėjo nėra, todėl nėra pagrindo išvadai, kad pareiškėjas pateikė ne visus duomenis ar teismas nesurinko visų duomenų, ar kad pareiškėjas teismui pateikė melagingus savo turtinės padėties duomenis. Teismo posėdžio metu apeliacinės instancijos teisme, pareiškėjas nurodė, kad banko sąskaita Valaris Bank AG Schaaner buvo uždaryta dar 2008 metais ir kadangi jokių santaupų šioje banko sąskaitoje nėra, bankas jokių rašytinių duomenų apie turėtą sąskaitą nepateikia.
 7. Taip pat apeliantas UAB „Medicinos bankas“ nurodo, kad pareiškėjas į bylą nepateikė jokių duomenų apie turimų akcijų vertę „Dantec Developments“ LLC.
 8. Byloje yra pateikti rašytiniai įrodymai apie pareiškėjui priklausančias 49,99 proc. šios įmonės akcijų, tačiau šių akcijų vertės nurodyti negali, kadangi, kaip pareiškėjas nurodė teismo posėdžio metu, šiuo metu įmonės veikla Sirijoje sustabdyta dėl vykstančių karo veiksmų Sirijoje, todėl susisiekti su įmonės vadovais nėra galimybių. Su šiais teiginiai apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti, kadangi visuotinai žinoma aplinkybės yra neįrodinėtinos, t.y. jog šiuo metu vyksta kariniai veiksmai Sirijoje, kurie objektyviai apsunkina tarptautinę komunikaciją bei ekonominius santykius.
 9. Apeliantai taip pat nurodo, kad pareiškėjas naudojasi tiek motociklu Harley Davidson, tiek ir automobiliu Porsche Cayenne, o tai įrodo, jog pareiškėjas yra mokus ir slepia pajamas, valdydamas šias prabangias transporto priemones.
 10. Apeliacinės instancijos teismas su tokia apeliantų pozicija nesutinka, kadangi iš byloje esančių Viešojo registro duomenų apie pareiškėjo valdomas transporto priemones, matyti, kad registruotų transporto priemonių pareiškėjo vardu nėra. Automobilis Porsche Cayenne priklauso UAB „Akvedukas“ nuosavybės teise ir, kaip nurodė pareiškėjas teismo posėdžio metu apeliacinės instancijos teisme, yra įsigytas įmonės kelionėms darbo reikalais.
 11. Apeliantė UAB „Medicinos bankas“ taip pat nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nevertino tos aplinkybės, kad pareiškėjas turi kelis gana didelius debitorius M. E. 1 000 000 Eur sumai (mokėjimo terminas sueina 2017-01-27) ir G. A. 375 000 Kanados dolerių (mokėjimo terminas sueina 2016-11-25).
 12. Nagrinėjamu atveju teismo posėdžio metu pareiškėjas paaiškino, kad nei su M. E., nei su G. A. šiuo metu susisiekti neįmanoma dėl karinių veiksmų Sirijoje. Byloje yra pateikti rašytiniai įrodymai – duomenys iš „Dantec Developments“ LLC 2016-01-25 rašto, jog dėl nestabilios politinės ir ekonominės situacijos bei nesaugumo M. E. pabėgo iš Sirijos, jokių duomenų apie šį asmenį suteikti nėra galimybių. Teismo posėdžio metu pareiškėjas nurodė, kad G. A. tvirtina, jog šiuo metu atsiskaityti neturintis galimybės, kadangi tokios sumos neturintis, pinigus investavęs į ilgalaikius projektus, iš kurių pelno negauna. Teismine tvarka išsireikalauti skolą iš šio skolininko pareiškėjas neturi finansinių galimybių. Taigi šiuo metu įvertinus esančius rašytinius įrodymus bei pareiškėjo parodymus byloje, matyti, kad pareiškėjas neturi galimybės išsiieškoti skolas iš minėtų asmenų. Atskirojo skundo nagrinėjimo metu mokėjimo terminai grąžinti skolas jau yra suėję.
 13. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus bei šalių parodymus teisme, daro išvadą, kad kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“ prašymu teismas rinko pareiškėjo ir jo sutuoktinės turtinės padėties įrodymus, juos teikė pats pareiškėjas teismo nurodymu, be to kreditorius UAB „Medicinos bankas“ pats turėjo teisę ir galimybę rinkti pareiškėjo turtinės padėties duomenis, tačiau šia teise nepasinaudojo. Byloje taip pat esantys įrodymai iš Valstybinės mokesčių inspekcijos patvirtina, kad pareiškėjas papildomų pajamų iš jam nuosavybės teise valdomo turto negauna. Dėl akcijų, esančių užsienyje vertės, teismas sutinka su pareiškėjo pozicija, kad šiuo metu esanti padėtis Sirijoje yra kritinė ir nėra galimybių pateikti duomenų apie akcijų vertę (LRCPK 182 str. 1 p.), todėl šių įrodymų vertinti nėra galimybės. Esant tokioms aplinkybėms konstatuotina, kad pareiškėjas pagal turtinę padėtį, t.y. gaunamas pajamas Lietuvoje, negali įvykdyti minėtų skolinių įsipareigojimų savo kreditoriams, kadangi skolinių įsipareigojimų suma, kurių pareiškėjas negali įvykdyti, akivaizdžiai viršija 25 MMA. Šios aplinkybės įrodo, kad pareiškėjo gaunamų pajamų nepakaktų įvykdyti skolinius įsipareigojimus.
Dėl pareiškėjo nesąžiningumo
 1. Apeliantai UAB „Medicinos bankas“ ir UAB „Orem“ nurodo, kad pareiškėjas yra nesąžiningas, kadangi teismai prejudiciniais sprendimais pripažino, kad pareiškėjas yra nesąžiningas bylose pagal ieškiniu dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais Actio Pauliana atžvilgiu, pareiškėjas sudarė taikos sutartis, kuriomis tik dar labiau padidino savo kreditinius įsipareigojimus, nepateikė jokių įrodymų jog bandė atsiskaityti su kreditoriais. Taip pat nurodo, kad pareiškėjas nesiekia susirasti labiau apmokamo darbo, jog galėtų daugiau pajamų skirti kreditoriniams atsiskaitymams vykdyti.
 2. Pagal FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punktą, teismas atsisako iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu paaiškėja, kad fizinis asmuo per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo tapo nemokus dėl CK 6.67 straipsnyje nurodytų sudarytų kreditorių interesus pažeidžiančių sandorių, kurių sudaryti jis neprivalėjo, ar kitokių fizinio asmens tyčinių veiksmų pateikiant neteisingą informaciją kreditoriams apie finansinę būklę prisiimant skolinius įsipareigojimus ar sudarant kitus sandorius, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais, ar fizinio asmens sąmoningo neveikimo, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais.
 3. FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punkte (redakcijoje, galiojusioje iki 2016 m. sausio 1 d.), be nuorodos į CK 6.67 straipsnyje nustatytas nesąžiningo elgesio prezumpcijas, nebuvo įtvirtintas konkrečių nesąžiningumo atvejų sąrašas, nepateikiama nesąžiningumo apibrėžtis, taip pat nenurodomi nesąžiningumo nustatymo kriterijai, detaliau nenurodoma, kokie kiti veiksmai ar neveikimas gali būti pripažinti nesąžiningais, todėl jie buvo nustatomi atsižvelgiant į FABĮ tikslus ir jame nustatytą specialųjį teisinį reguliavimą. FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punkte (redakcijoje, įsigaliojusioje nuo 2016 m. sausio 1 d.) fizinių asmenų kiti veiksmai ar neveikimas, kurie gali būti pripažinti nesąžiningais, sukonkretinti ir jų vertinimas susiaurintas iki kitokių tyčinių veiksmų pateikiant neteisingą informaciją kreditoriams apie finansinę būklę prisiimant skolinius įsipareigojimus ar sudarant kitus sandorius, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais, ar fizinio asmens sąmoningo neveikimo, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais. Nurodytas 3 metų termino pradžia skaičiuojama nuo nesąžiningų veiksmų atlikimo laiko, o ne nuo teismo sprendimo, kuriuo tie veiksmai pripažinti nesąžiningais, įsiteisėjimo dienos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2016 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-87-701/2016).
 4. Nagrinėjamu atveju nėra duomenų, kad fizinis asmuo per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo tapo nemokus dėl LR CK 6.67 straipsnyje nurodytų sudarytų sandorių, pažeidžiančių kreditorių teises, neprivalėdamas sudaryti šių sandorių, ar kitokių veiksmų, kurie LR CK nustatyta tvarka laikomi nesąžiningais.
 5. Visų pirma apeliantai nurodo, kad svarbi yra ta aplinkybė, kad Palangos miesto apylinkės teismas 2015-10-13 nutartimi c. B. Nr. 2FB-953-973/2015 ir Klaipėdos apygardos teismo 2016-01-07 nutartimi c.b. Nr. 2S-95-479/2016 atsisakė iškelti bankroto bylą pareiškėjui, kadangi nustatė jo nesąžiningumą. Tuo pačiu apeliantai pareiškėjo nesąžiningumą įrodinėja pareiškėjo neteisėtų veiksmų atlikimu, kurie pažeidė kreditorių interesus, o minėtos aplinkybės buvo pripažintos Lietuvos apeliacinio teismo nutartyse, nagrinėjant byla dėl actio Pauliana ieškinių pagrįstumo.
 6. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal FABĮ nuostatos nenumato draudimo pakartotinai kreiptis į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo pasikeitus faktinėms aplinkybėms. Nagrinėjamu atveju analizuojant apeliantų nurodyta teismų nutartis, kuriomis buvo atsisakyti iškelti fizinio asmens bankroto bylą, nustačius nesąžiningus pareiškėjo veiksmus, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad teismai nutartis motyvavo tuo, jog 2014-10-17 Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi buvo nustatyta, kad pareiškėjas 2011-02-25 neteisėtai perdavė R. S. pareiškėjui priklausantį nekilnojamąjį turtą, o 2015-07-02 Lietuvos apeliacinis teismas konstatavo, kad pareiškėjas 2011-04-06 sutartimi neteisėtai perleido turtą A. R. ir tuo buvo pažeistos actio Pauliana reglamentuojančios teisės normos, pažeisti UAB „Medicinos bankas“ interesai. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis būtent minėtomis Lietuvos apeliacinio teismo nutartimis konstatuoja, kad negalima pripažinti nesąžiningų pareiškėjo veiksmų šioje byloje siekiant iškelti fizinio asmens bankroto bylą, kadangi nuo 2011-02-25 ir 2011-04-06 atliktų veiksmų, kuriais pareiškėjas atliko neteisėtus veiksmus, pažeisdamas UAB „Medicinos bankas“ turtinius interesus, praėjo daugiau nei treji metai iki pareiškėjo pareiškimo pateikimo iškelti bankroto bylą, t.y. 2016-04-16. Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad 3 metų termino pradžia skaičiuojama nuo nesąžiningų veiksmų atlikimo laiko, o ne nuo teismo sprendimo, kuriuo tie veiksmai pripažinti nesąžiningais, įsiteisėjimo dienos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2016 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-87-701/2016). Taigi šiuo atveju matyti, kad apelianės instancijos teismas negali pripažinti pareiškėjo nesąžiningumo nei remdamasis Palangos miesto apylinkės teismo 2015-10-13, nei 2016-01-07 Klaipėdos apygardos teismo nutartimis, kurios negali užkirsti kelio pakartotinai kreiptis į teismą pasikeitus faktinėms aplinkybės, turinčios įtakos pareiškėjo mokumui. Be to tai, kad pareiškėjui vieną kartą jau buvo atsisakyta kelti fizinio asmens bankroto bylą, neužkerta kelio pareiškėjui pakartotinai kreiptis į teismą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo pasikeitus faktinėms situacijoms. Draudimo kreiptis pakarotinai dėl bankroto bylos iškėlimo nenumato ir LRFABĮ. Taigi apeliantų argumentas, kad Palangos miesto apylinkės teismas 2015-10-13 nutartimi atsisakė kelti bankroto bylą pareiškėjui, o Klaipėdos apygardos teismas 2016-01-07 paliko minėtą nutartį galioti nepakeistą, negalima vertinti kaip prejudicinę galią turinčius procesinius sprendimus, kadangi šioje byloje pareiškėjas kreipėsi į teismą pasikeitus faktinėms aplinkybėms ir byla nagrinėjama iš naujo vertinant pareiškėjo pateiktus duomenis apie jo mokumą ir LRFABĮ 5 straipsnio 8 dalyje pareiškėjui keliamus reikalavimus.
 7. Apeliantai nurodo, kad pareiškėjas sudarė taikos sutartis su kreditoriais N. B., R. S., A. D.-K., V. M., V. K., todėl tai lėmė skolų išaugimą.
 8. Apeliacinės instancijos teismas byloje nustatė, kad Palangos miesto apylinkės teismas 2015-07-24 nutartimi patvirtino pareiškėjų R. S., A. D. – Krutulės ir A. I. pasirašytą taikos sutartį. Nutartis neskundžiama ir įsiteisėjusi nuo priėmimo dienos. 2016-02-25 Palangos miesto apylinkės teismas patvirtino pareiškėjų A. I. ir A. I. pateiktą taikos sutartį. Nutartis neskundžiama ir įsiteisėjusi nuo priėmimo dienos. 2016-03-18 Palangos miesto apylinkės teismas patvirtino taikos sutartį sudarytą tarp pareiškėjų V. M. ir A. I.. Nutartis neskundžiama ir įsiteisėjusi. 2016-03-24 Palangos miesto apylinkės teismas patvirtino taikos sutartį, sudarytą tarp N. B. ir A. I.. Nutartis neskundžiama ir įsiteisėjusi. 2016-04-05 Palangos miesto apylinkės teismas patvirtino taikos sutartį, sudarytą tarp V. K. ir A. I.. Nutartis neskundžiama ir įsitesėjusi.
 9. LRCPK 279 straipsnis numato, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas įgyja res judicata galią, tai reiškia, jog šalių ginčas yra galutinai išspręstas, o teismo sprendimas šalims turi įstatymo galią. Sprendimo res judicata galia yra taikoma tik šalims ir kitiems dalyvaujantiems byloje asmenims. Materialieji sprendimo res judicata padariniai yra dvejopi: pirma, šalys nebegali pakartotinai reikšti tapataus ieškinio – tai negatyvusis res judicata poveikis, įtvirtintas CPK 279 straipsnio 4 dalyje; antra, sprendimas gali būti reikalavimo pagrindas kitoje civilinėje byloje – tai pozityvusis res judicata poveikis, įtvirtintas CPK 182 straipsnio 2 punkte. Teismo sprendimo prejudicinė galia reiškia, kad įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytų faktų ir teisinių santykių šalys, kiti dalyvaujantys byloje asmenys ir jų teisių perėmėjai nebegali ginčyti kitose bylose (LRCPK 279 str. 4 d.). Taigi apeliacinės instancijos teismas nekvestionuoja jau įsiteisėjusių teismo nutarčių, kuriomis buvo patvirtintos taikos sutartys tarp pareiškėjų ir jo kreditorių, dėl šios priežasties nėra teisinio pagrindo analizuoti ir konstatuoti paties pareiškėjo nesąžiningumo.
 10. Apeliantė UAB „Medicinos bankas“ taip pat nurodo, kad 2014-01-22 pareiškėjas papildomai išdavė kreditoriui V. M. vekselį dėl 2 000 000 Lt skolos grąžinimo iki 2014-09-08 ir tokiu būdu pareiškėjas skolą padidino iki 2 900 000 Lt nors tuo metu jau vyko priverstinis skolos išieškojimas iš pareiškėjo turto kreditorei UAB „Medicinos bankas“. Nors pareiškėjas nurodo, kad 2 000 000 Lt sumos vekselis buvo pasirašytas pagal kažkokią kitą tarp pareiškėjo ir V. M. sudarytą sutartį, tačiau šios kitos sutarties pareiškėjas į bylą nepateikė.
 11. Teismo posėdžio metu pareiškėjas nurodė, kad pasirašydamas vekselį dėl 2 000 000 Lt nebuvo naujai sudarytas sandoris, jis buvo nulemtas 2008 metų paskolos sutarties sąlygų pakeitimo, o tiek vekselio pasirašymu, tiek 2008-12-15 sutarties nutraukimu (pasirašius taikos sutartį), buvo sumažintas pareiškėjo įsiskolinimas, V. M. geranoriškai atsisakius reikalavimo teisę į didelę dalį palūkanų. Pareiškėjas nurodė, kad 2008 metais su V. M. sudarė paskolos sutartį 2 900 000 Lt sumai. Tos pačios sutarties pagrindu šalys sutartį pakeitė ir 2008-12-15 pasirašė paskolos sutartį dėl 900 000 Lt paskolos dešimties metų terminui už 25 proc. palūkanas. 2 000 000 Lt pareiškėjas įsipareigojo grąžinti V. M. anksčiau – iki 2014 metų, bet už mažesnes palūkanas. Iki 2014 metų pareiškėjui skolos negrąžinus, šalys susitarė, kad V. M. atsisako sutartų palūkanų ir 2014-01-22 pasirašė paprastą vekselį, juo pareiškėjas įsipareigojo grąžinti 2 000 000 Lt iki 2014-09-08.
 12. Teismo posėdžio metu suinteresuotas asmuo V. M., kaip vienas didesnių kreditorių, patvirtino tą aplinkybę, kad kaip vekselio turėtojas, nutraukdamas sutartį su A. I., sumažino jo įsiskolinimą jam apie 300 000 Lt. Iš esmės suinteresuotas asmuo V. M. neprieštaravo pareiškėjo išdėstytoms aplinkybėms ir faktams, pritaria fizinio asmens bankroto iškėlimui, kadangi tai suteiktų galimybę pareiškėjui galimybę atiduoti bent dalį skolų.
 13. Įstatymo nustatytas reikalavimas, kad vekselyje turi būti besąlyginis įsipareigojimas sumokėti jame nurodytą pinigų sumą (CK 1.105 straipsnio 1 dalis, ĮPVĮ 2 straipsnio 1 dalis, 3 straipsnio 2 punktas, 77 straipsnio 2 punktas) reiškia tai, kad vekselyje įtvirtinta mokėjimo prievolė ir iš jos atsiradusi reikalavimo teisė yra abstraktaus pobūdžio. Prievolės abstraktumas reiškia tai, kad: pirma, abstrakti prievolė yra savarankiška, t. y. jos nesieja teisinis ryšys su jos atsiradimo pagrindu; antra, abstrakčios prievolės subjektai negali remtis tokios prievolės atsiradimo pagrindo buvimu, jo galiojimu ar negaliojimu, reikalaudami vykdyti arba atsisakydami vykdyti pareigas, kilusias iš šios prievolės. Taigi vekselyje įtvirtintos prievolės abstraktumas reiškia tai, kad ši prievolė nesusijusi teisiniu ryšiu su vekselio išdavimo pagrindu, t. y. tuo teisiniu santykiu (tam tikru sandoriu), dėl kurio vekselis buvo išrašytas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-474/2007). Taigi apelianto argumentas, kad pareiškėjas turėjo pateikti paskolos sutartį, kurios pagrindu buvo pasirašytas vekselis, yra atmestinas, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl šios priežasties negali vertinti tokios aplinkybės, kurios nereikalauja įstatymas, kaip pareiškėjo nesąžiningumo. Be to iš byloje esančių tiek pareiškėjo, tiek ir suinteresuoto asmens parodymų teismo posėdžio metu apeliacinės instancijos teisme, t.y. kad abu asmenys pripažįsta, kad iš esmės vekselio pasirašymu pareiškėjo įsiskolinimas buvo sumažintas, konstatuoja, kad esant tokiems dideliems kreditiniams įsipareigojimams, įsiskolinimas tokiu būdu buvo sumažintas.
 14. Suinteresuotas asmuo atskirajame skunde nurodo, kad Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjamos civilinės bylos Nr. e2-5705-262/2016 ir e2-5707-262/2016, jose pareikšti ieškiniai pareiškėjui ir šių ieškinių nepatenkinimo atveju teismų sprendimuose konstatuotos aplinkybės galėtų turėti įtakos pareiškėjo nesąžiningumo nustatymui.
 15. Apeliacinės instancijos teismas negali vadovautis šiais apelianto argumentais, kadangi jie yra nepagrįsti - teismas bylose nėra priėmęs sprendimų, kuriais remiantis būtų galima spręsti apie pareiškėjo nesąžiningumą, taigi šie teiginiai vertintini kaip deklaratyvūs (LRCPK 178 str.).
 16. Įvertinus tai, kas išdėstyta anksčiau, tai, kad yra pagrindas nustatyti pareiškėjo kritinį nemokumą bei byloje nenustačius aplinkybių, kuriomis remiantis, būtų galima pripažinti pareiškėją kaip nesąžiningą kreditorių atžvilgiu, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį byloje iškelti bankroto bylą pareiškėjui.
Dėl bankroto administratoriaus paskyrimo
 1. Apeliantas nurodo, kad nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutarties dalimi dėl bankroto administratoriaus paskyrimo, kadangi paskirtojo bankroto administratoriaus UAB „Skolvalda“ vadovas V. M. yra kaltinamasis baudžiamojoje byloje dėl kyšininkavimo. Todėl jei teismas nuspręstų iškelti bankroto bylą pareiškėjui, prašo skirti bankroto administratoriumi M. M..
 2. Suinteresuoti asmenys teismo posėdžio metu pareiškė prašymą bankroto administratoriumi skirti S. G..
 3. Teismas byloje nustatė, kad pareiškėjas V. R. yra skolingas 86 886 Eur, V. M. 1 271 722,18 Eur, UAB „Medicinos bankui“ 1 138 573,39. Teismas, įvertinęs, pareiškėjo kreditorių finansinių reikalavimų dydžius, t.y. kad suinteresuotiems asmenims V. R. ir V. M. pareiškėjas yra skolingas 1 358 808,18 Eur, o UAB „Medicinos bankas“ 1 138 573,39 Eur, mano, kad byloje, remiantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, yra pagrindas skirti bankroto administratorių siūlomą kreditorių, kurių reikalavimo suma didžiausia. Suinteresuoti asmenys V. M. ir V. R. siūlo bankroto administratoriumi skirti S. G.. Įstatymo 11 straipsnio 3, 5 dalyse įtvirtintų pagrindų, dėl kurių teismas negalėtų skirti S. G. bankroto administratoriumi, nenustatyta. Prie pareiškimo pridėtas S. G. sutikimas, numatytas Įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje, atlikti bankroto procedūras (t. IX, b.l. 87), teismui pagal Įstatymo 13 straipsnio 7 dalį pateiktas bankroto administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo polisas (t. IX, b.l. 89).
 4. Įvertinus teismui pateiktą S. G. bankroto administratoriaus lėšų sumos, reikalingos bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos, pagrindimą, kuriame bankroto administratorius nurodė, kad teismas gali savo nuožiūra paskirti sumą iki 365 Eur, atsižvelgdamas į bylos apimtį ir pareiškėjo turto sumą, laikytina, kad yra protinga ir pagrįsta nustatyti, kad bankroto administratorius turi teisę naudoti bankroto procedūroms atlikti 350 Eurų sumą (Įstatymo 4 straipsnio 6 dalis, 6 straipsnio 3 dalies 4 punktas).
 5. Įvertinus tai, kas išdėstyta anksčiau, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį dalyje dėl bankroto bylos iškėlimo pareiškėjui, tačiau nutartis keistina dalyje dėl bankroto administratoriaus paskyrimo. Taigi apeliantų atskirieji skundai atmestino, o pirmosios instancijos teismo nutartis keistina iš dalies (LRCPK 337 str. 1 d. 4 p.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

18pakeisti Palangos miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 12 d. nutartį ir rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

19iškelti A. I., a.k. ( - ) bankroto bylą.

20Paskirti A. I. bankroto administratoriumi S. G., a.k. ( - )

21Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti bankroto administratoriui savo reikalavimus, atsiradusius iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo dienos.

22Patvirtinti 350 EUR (trijų šimtų penkiasdešimt eurų) lėšų sumą, kurią bankroto administratorius turi teisę naudoti A. I. bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos.

23Patvirtinti 450 EUR (keturių šimtų penkiasdešimties eurų) lėšų sumą reikalingą kiekvieną mėnesį A. I. būtiniesiems poreikiams tenkinti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos.

24Nustatyti keturių mėnesių terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projekto pateikimui tvirtinti.

25Neįsiteisėjusią nutarties kopiją išsiųsti pareiškėjui ir paskirtam bankroto administratoriui.

26Įsiteisėjus nutarčiai, jos patvirtintą kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims, taip pat Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, Gedimino pr. 2, Vilnius, VĮ Registrų centras Klaipėdos filialui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alona... 2. sekretoriaujant Sigitai Moncevičienei,... 3. dalyvaujant suinteresuoto asmens UAB „Orem“ direktoriui 4. suinteresuoto asmens UAB „Medicinos bankas“ atstovui 5. suinteresuotiems asmenims A. R. ir 6. pareiškėjui A. I.,... 7. pareiškėjo atstovei advokatei J. P.,... 8. teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi... 9. I. Ginčo esmė... 10.
 1. pareiškėjas A. I. kreipėsi į... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12.
  1. Pirmosios instancijos teismas nutartimi tenkino... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 14.
   1. Suinteresuotas asmuo UAB „Medicinos bankas“... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 16. Suinteresuoto asmens UAB „Medicinos bankas“ atskirasis skundas tenkintinas... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339... 18. pakeisti Palangos miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 12 d. nutartį ir... 19. iškelti A. I., a.k. ( - ) bankroto... 20. Paskirti A. I. bankroto administratoriumi 21. Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per... 22. Patvirtinti 350 EUR (trijų šimtų penkiasdešimt eurų) lėšų sumą, kurią... 23. Patvirtinti 450 EUR (keturių šimtų penkiasdešimties eurų) lėšų sumą... 24. Nustatyti keturių mėnesių terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 25. Neįsiteisėjusią nutarties kopiją išsiųsti pareiškėjui ir paskirtam... 26. Įsiteisėjus nutarčiai, jos patvirtintą kopiją išsiųsti byloje...