Byla e2-2577-436/2016
Dėl varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu priėmimo klausimą

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arūnas Rudzinskas, rašytinio proceso tvarka spręsdamas ieškovo A. Š. ieškinio atsakovams antstoliui R. S., A. V. dėl varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu priėmimo klausimą,

Nustatė

2Ieškovas A. Š. kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti varžytynių aktą (varžytynių Nr. ( - )), kurio pagrindu yra parduotas butas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), bei sandėliukas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ). Ieškinį grindžia argumentais, kad 2006-07-06 ieškovas su „Swedbank“ AB sudarė paskolos sutartį buto pirkimui. Įsigyjant butą, buvo įsigyta ir dalis žemės. Ieškovui netinkamai vykdant sutartį, bankas ją nutraukė ir pradėjo priverstinio skolos išieškojimo veiksmus iš įkeisto turto. 2016-07-29 įvyko varžytynės Nr. ( - ), kurių metu butas su sandėliuku buvo parduotas, tačiau liko neparduota žemės dalis. Su tokiomis varžytynėmis ieškovas nesutinka.

3Ieškinys atsisakytinas priimti.

4Civilinės bylos teismingumas konkrečiam teismui yra tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlyga. Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) normos numato taisyklių sistemą, pagal kurią nustatoma konkretaus teismo jurisdikcinė kompetencija. Kiekvienu atveju teismas ex officio privalo patikrinti, ar jis yra kompetentingas nagrinėti šį ieškinį, t. y. teismas turi nustatyti, ar įstatymai ir kiti teisės aktai suteikia teismui teisę nagrinėti tam tikros kategorijos bylą, ar ji priskirtina ir teisminga konkrečiam teismui. CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punktas numato, kad teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu ieškinys neteismingas tam teismui.

5Teismų praktikoje yra laikomasi nuostatos, jog teismas, siekdamas nustatyti reiškiamo reikalavimo pobūdį (turtinis ar neturtinis), turi įvertinti pareikšto ieškinio pagrindą, dalyką, o šį klausimą galima teisingai išspręsti tik nustačius pareikšto ieškinio rūšį ir teisines pasekmes, kurios atsiranda jo patenkinimo ar atmetimo atveju. Ieškiniai yra skirstomi į ieškinius dėl pripažinimo, ieškinius dėl priteisimo ir ieškinius dėl teisinių santykių modifikavimo. Neatsižvelgiant į tai, ar ieškiniai dėl pripažinimo (lot. k. actiones sine condemnatione) yra pozityvūs, ar negatyvūs, jų paprastai nereikia vykdyti priverstine tvarka. Negatyviu ieškiniu dėl pripažinimo siekiama konstatuoti teisių ar pareigų, arba teisinio santykio ar jo dalies nebuvimą (pavyzdžiui, ieškinys dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu) (Lietuvos apeliacinio teismo 2007-11-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-725/2007; 2009-02-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-83/2009).

6Pareikštu ieškiniu ieškovas prašo panaikinti varžytynių aktą, nurodydamas varžytynių Nr. ( - ), kurio pagrindu yra parduotas butas bei sandėliukas, ieškinio sumą nurodo 72 000 Eur. Pažymėtina, kad šiuo reikalavimu neprašoma priteisti pinigų ar kito turto, o tik prašoma nustatyti faktus, tai yra reiškiamas negatyvus ieškinys dėl pripažinimo. Šiuo atveju ieškovas nereikalauja, kad teismas įpareigotų atsakovus atlikti tam tikrus veiksmus jų atžvilgiu (pavyzdžiui, atlyginti žalą ar perduoti turtą ir pan.) t. y., ieškovas, ginčydamas turto pardavimo iš varžytynių aktą, neprašo taikyti restitucijos. Tai reiškia, kad pripažinus ginčijamą turto pardavimo iš varžytynių aktą negaliojančiu ieškovas tiesiogiai neįgytų jokių turtinių teisių.

7Lietuvos apeliacinis teismas yra pažymėjęs, kad neturtiniu reikalavimu yra laikomas toks reikalavimas, kuris nėra susijęs su tam tikros pinigų sumos ar tam tikros vertės turto priteisimu, o turtinis reikalavimas yra toks, kurio dalykas gali būti išreiškiamas pinigine verte (Lietuvos apeliacinio teismo 2008-10-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-785/2008). Teismo nuomone, reikalavimas dėl turto pardavimo iš varžytynių akto panaikinimo, jeigu neprašoma ar nėra pagrindo taikyti restituciją, yra neturtinio pobūdžio, kadangi jo patenkinimo atveju tik konstatuojamas faktas, o ieškovas savaime negauna turtinės naudos. Tokia pat pozicija yra išdėstyta ir teismų praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2006-05-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-221/2006).

8CPK 26 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad visas civilines bylas pirmąja instancija nagrinėja apylinkės teismai, išskyrus bylas, nurodytas CPK 27, 28 straipsniuose. Apygardos teismai, kaip pirmosios instancijos teismai, nagrinėja civilines bylas, kuriose ieškinio suma didesnė kaip 43 500 eurų, išskyrus šeimos ir darbo teisinių santykių bylas ir bylas dėl neturtinės žalos atlyginimo.

9Ginčas paprastai laikomas turtiniu ir už jį mokamas proporcinis žyminis mokestis tada, kai sandorio (šiuo atveju varžytynių akto) negaliojimas lemia restitucijos taikymą, nes restitucijos taikymo atveju įmanoma įvertinti priteistiną turtą ar priteistinas lėšas. Šiuo atveju teismas nustatė, kad ieškovas restitucijos taikyti neprašo, todėl pareikštas reikalavimas yra neturtinio pobūdžio.

10Taigi, nustačius, kad ieškovo teismui pateiktas ieškinys yra neturtinio pobūdžio, darytina išvada, jog byla nėra teisminga Kauno apygardos teismui, todėl ieškovo A. Š. ieškinys atsisakytinas priimti ir grąžintinas jį pateikusiam asmeniui (CPK 137 str. 2 d. 2 p.). Ieškovui išaiškintina, jog su šiuo ieškiniu jis turi teisę kreiptis į Kauno apylinkės teismą (CPK 137 str. 3 d.).

11Teismas, vadovaudamasis CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 290, 291 straipsniais,

Nutarė

12Ieškovo A. Š. ieškinį atsakovams antstoliui R. S., A. V. dėl varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu atsisakyti priimti ir grąžinti jį padavusiam asmeniui.

13Nutarties kopiją kartu su ieškiniu ir jo priedais per EPP išsiųsti ieškovo atstovei advokato padėjėjai Evelinai Davidavičiūtei.

14Ši nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Ryšiai