Byla 2-5745-841/2019
Dėl delspinigių priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Gražina Mataitienė,

2sekretoriaujant Ramonai Subačienei,

3dalyvaujant ieškovės atstovui R. Š.,

4atsakovės atstovams E. S. ir advokatui Sauliui Gintarui Vaičiūnui,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Vaivorykštė“ ieškinį atsakovei UAB „Edmuna“ dėl delspinigių priteisimo.

6Teismas

Nustatė

7ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Vaivorykštė“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Edmuna“ 8400,00 Eur (aštuonis tūkstančius keturis šimtus eurų) delspinigių, 8 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas bylinėjimosi išlaidas.

8Ieškovės atstovas teismo posėdyje ieškinį palaikė, paaiškino, kad atsakovas pagal tarp šalių sudarytą statybos rangos darbų sutartį įsipareigojo atlikti sutartyje numatytus darbus, už darbų vėlavimą sutarties 2.4. punkte buvo numatyti 200 Eur delspinigiai už kiekvieną dieną. Atstovas nurodė, kad ginčo dėl sutarties įvykdymo laiko nėra, be to darbų vykdymo laikas užfiksuotas žurnale, atsakovas neneigia, kad darbus objekte pradėjo 2018-08-01, visus paruošiamuosius darbus pagal sutartį turėjo atlikti atsakovė, kaip numatyta sutarties 1.2. punkte, darbų frontas laikomas perduotu nuo sutarties pasirašymo momento. Atsakovė atliko ir kitus darbus ieškovei bei su ieškove susijusioms įmonėms, dėl kurių atlikimo buvo sudarytos kitos sutartys. Ryšium su tuo siekiant išspręsti problemą, buvo sudarytas keturšalis susitarimas, tačiau atsakovė nesilaikė ir minėto susitarimo. Ieškovės atstovo teigimu ieškovė geranoriškai sumažino reikalaujamų netesybų sumą nuo sutartyje numatytų 200 Eur iki 50 Eur už vieną neįvykdymo dieną, ieškovė paskaičiavo delspinigius už168 dienas. Ieškovės atstovas teigė, kad atsakovė nesikreipė dėl sutarties pratęsimo, o ieškovė sutarties savo iniciatyva nepratęsė.

9Atsakovės atstovai teismo posėdyje prašė ieškovės reikalavimus atmesti, nurodė, kad darbus buvo vėluojama atlikti dėl ieškovės kaltės, ieškovė laiku neparuošė darbų fronto, be to vėliau laiškuose ieškovė sutiko, kad darbai būtų atlikti vėliau, nei numatyta sutartyje, be to, atsakovės darbininkams atvykus į objektą, jie negalėjo dirbti, nes darbų atlikimo vietoje buvo sukrauta elektrikų įranga. Taip pat atsakovės atstovas teigė, kad yra suėjusi ieškinio senatis ir ieškovė nebegali kelti reikalavimo priteisti delspinigius, prašė taikyti ieškinio senatį.

10Ieškinys tenkintinas iš dalies.

11Iš byloje esančių dokumentų, byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimų nustatyta, kad ieškovė UAB „Vaivorykštė“ ir atsakovė UAB „Edmuna“ 2018-06-05 sudarė statybos rangos darbų sutartį, kuria susitarė kad atsakovė (rangovas) pradeda darbus ieškovės (užsakovo) objekte, esančiame ( - ) ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo ir baigia juos ne vėliau, kaip iki 2018 m. birželio 15 d. imtinai (7-10 b.l.). UAB „Edmuna“ įregistruota LR Juridinių asmenų registre 2007-05-23, nuo įsteigimo UAB „Edmuna“ vadovauja direktorius E. V., 2012-04-20 išduotame kvalifikacijos atestate Nr. 6406 nurodoma, kad UAB „Edmuna“ suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu (11, 108-110, 147-150 b.l.).

122018-07-30 ieškovė el. paštu išsiuntė atsakovei raštą Nr. 18/03-V149 Dėl 2018-06-05 statybos rangos sutarties vykdymo, analogiškas raštas Nr. 18/03-V179 bei sąskaita už delspinigius atsakovei išsiųstas 2018-09-06, 2018-10-03 raštu Nr.18/03-V189 ieškovė ragino atsakovę iki 2018-10-15 pabaigti vykdyti betonavimo ir akodrainų montavimo darbus objekte ( - ) (12-16, 63-64 b.l.). 2018-12-18 UAB „Šiaulių lyra“, UAB „Vaivorykštė“, UAB „Edmuna“ bei E. V. pasirašė keturšalį susitarimą prie statybos rangos sutarčių (17-19 b.l.). 2018-11-30 atsakovė išrašė ieškovei PVM sąskaitą-faktūrą 5680,51 Eur sumai EDM Nr.2018-074 už atliktus betonavimo darbus ir akodrainų montavimą pagal 2018-06-05 pasirašytą statybos rangos sutartį (20-21 b.l.). 2018-12-19 ieškovė atliko pavedimą UAB „Edmuna“ 4009,44 Eur sumai, mokėjimo paskirtis- 2018-12-18 keturšalis susitarimas EDM Nr.2018-074- 4694,54- 280- 405,20, operacijos suma- 4009,44 Eur (22 b.l.). 2019-02-21 ieškovė atsakovei išsiuntė raštą „Dėl įsipareigojimų vykdymo pagal 2018-06-05 statybos rangos sutartį, ir sąskaitą, rašte reikalaujama sumokėti 17000 Eur delspinigių už 2018-06-05 statybos rangos sutarties ir 2018-12-18 keturšalio susitarimo nevykdymą (23-25 b.l.). Ieškovė į bylą pateikė rašytinius įrodymus ir apie kitas ieškovės atsakovei pateiktas ir neapmokėtas sąskaitas, viso neapmokėta sąskaitų už 79107,44 Eur (32-40 b.l.). 2018-08-03 atsakovė iš UAB „Sodbeta“ įsigijo betono (67 b.l.). UAB „Šiaulių lyra taip pat reiškė atsakovei pretenzijas dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo bei atliktų darbų kokybės (72- 86 b.l.). Pagal pateiktą sąmatą trijų aukštų komercinės paskirties statinio su požemine automobilių saugykla ( - ) vertė yra 4591513,5 Eur, su PVM 5555731,36 Eur (87-88 b.l.). 2018-10-19 atsakovė ieškovei siųstame elektroniniame laiške nurodo, kad negalėjo atlikti betono šlifavimo darbų, nes įvažiavime buvo sukrauta elektrikų įranga (96 b.l.). Į bylą pateikta Statybos darbų žurnalo 48 lapo kopija, darbai objekte atlikti 2018-08-01-2018-08-03, 2018-09-13 atliktas epoksidinės dangos įrengimas.

13Dėl delspinigių priteisimo, delspinigių dydžio.

14Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.681 straipsnio 1 dalį vienas iš įstatyme įtvirtintų reikalavimų statybos rangovui yra jo pareiga sutartus statybos darbus atlikti per sutartą terminą. Laikytis sutartyje nustatytų terminų įpareigoja ir sutarties privalomumo principas (CK 6.189 straipsnis). Dėl to viena sutarties šalis, esant būtinybei pakeisti sutartyje nustatytą terminą, privalo spręsti šį klausimą kartu su kita šalimi. Statybos rangos sutarties šalių bendradarbiavimas reglamentuojamas CK 6.691 straipsnio 1 dalyje, kurioje nurodyta, kad, kilus kliūčių, trukdančių tinkamai įvykdyti sutartį, kiekviena sutarties šalis privalo imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti. Šalis, kuri šios pareigos neįvykdo, praranda teisę į nuostolių, padarytų dėl atitinkamų kliūčių nepašalinimo, atlyginimą.

15Kilus ginčui dėl sutarto termino praleidimo, šalis, teigianti, kad ji sutartyje nustatytą darbų perdavimo terminą pažeidė dėl kitos šalies kaltės, vadovaujantis rungimosi principu, privalo šią aplinkybę įrodyti. Sutartą terminą pažeidusiai šaliai kyla įstatyme ir sutartyje nustatyta atsakomybė už šį pažeidimą, t. y. pareiga atlyginti nuostolius ir sumokėti netesybas, jei jos sutartos sutartyje. Dėl to šalies, tinkamai vykdančios sutartį, interesas yra turėti patikimus įrodymus, patvirtinančius, kad kliūtys atlikti darbus laiku kilo ne dėl jos kaltės, taip pat kad ji, bendradarbiaudama su kita šalimi, ėmėsi reikiamų priemonių, siekdama šias kliūtis pašalinti.

16Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad šalių 2018-06-05 sutarties 2.4. punkte nurodyta, jog už kiekvieną pavėluotą dieną atlikti darbus pagal sutartį rangovas moka 200 Eur dydžio delspinigius. Darbai pagal šią sutartį turėjo būti atlikti iki 2018 m. birželio 15 d. imtinai. Atliktų darbų aktas pasirašytas 2018-11-30, tą pačią dieną atsakovė išrašė ieškovei sąskaitą už atliktus darbus, kurią ieškovė apmokėjo 2018-12-19 banko pavedimu, šių aplinkybių nė viena iš šalių neginčija Atsakovė darbus ieškovei perdavė pavėlavusi 167 dienas (nuo 2018-06-16 iki 2018-11-29 imtinai), ieškovė apskaičiavo baudą už 168 dienas – po 50 Eur už kiekvieną dieną, viso 8400 Eur. Teismo posėdyje atsakovės atstovai teigė, kad sutartyje numatyti darbai nevyko dėl objektyvių priežasčių, o sutarties įvykdymo terminas buvo atidėtas, į bylą nebuvo pateikta įrodymų apie tai, kad atsakovė kreipėsi į ieškovę su prašymu terminą pratęsti, taip pat nėra ir įrodymų, kad ieškovė sutiko terminą pratęsti, todėl atsakovės atstovų teiginiais teismas nesuvadovauja. Teismas mano, kad ieškovės atsakyme į elektroninį laišką esančių frazių „džiugu, kad pradėjote dirbti <....> laukiame, kada baigsite darbus“ negalima laikyti ieškovės sutikimu pratęsti sutartyje numatytą darbų atlikimo terminą, nes nėra kalbama apie jokį konkretų terminą. Pažymėtina, kad ieškovė atsakovei nedavė jokio pagrindo manyti, kad sutartyje nustatytas darbų atlikimo terminas yra pratęstas, priešingai, siuntė atsakovei raštus bei sąskaitas faktūras, ragino atlikti sutartyje numatytus darbus bei siuntė sąskaitas su paskaičiuotomis delspinigių sumomis, todėl teismas mano, kad akivaizdu, jog terminas šalių susitarimu nebuvo pratęstas.

17Teismas pažymi, kad pagal CK 6.691 straipsnio 1 dalį, kilus kliūčių, trukdančių tinkamai įvykdyti sutartį, kiekviena sutarties šalis privalo imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti. Aplinkybė, kad 2018-10-19 atsakovė negalėjo vykdyti įvažiavimo į parkingą šlifavimo darbų, nes tuo metu ten buvo sukrauta elektrikų įranga, teismo manymu nėra reikšminga, nes atsakovė iš anksto ieškovės neinformavo apie planuojamus konkrečią dieną vykdyti darbus, be to, kaip paaiškino ieškovės atstovas, minėtas įvažiavimas galėjo būti atlaisvintas per trumpą laiką, jei ieškovė apie atsakovės ketinimus būtų buvusi informuota iš anksto, todėl vien ta aplinkybė, kad vieną konkrečią dieną sudėta elektrikų įranga trukdė atsakovei atlikti darbus, pati savaime neatleidžia atsakovės, kaip rangovės, nuo atsakomybės už sutarties termino praleidimą, jei ji, tinkamai bendradarbiaudama su ieškove, galėjo to išvengti. Byloje nenustatyta, kad ieškovė būtų tinkamai vykdžiusi bendradarbiavimo pareigą ir kartu gynusi savo interesą įvykdyti sutartį, kad darbus pabaigtų nustatytu terminu. Nėra duomenų, kad atsakovė kreipėsi į ieškovę, informuodama ją, jog negali pradėti darbų dėl neparuošto darbų fronto, dėl negalėjimo atlikti darbus dėl sukrautos įrangos ar kitokių užsakovės pareigų pagal sutartį pažeidimų, užsakovo pareigos sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas (CK 6.681 straipsnio 1dalis).

18CK 6.71 straipsnyje numatyta, kad netesybos yra įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai. Sutartinės netesybos apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės neįvykdymą sutarties sudarymo momentu ir suteikia teisę į jas, konstatavus prievolės neįvykdymo faktą. Byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad atsakovė pažeidė savo sutartinę prievolę, todėl yra pagrindas iš atsakovės ieškovei priteisti delspinigius (CK 6.258 straipsnio 1dalis).

19Formuodamas teismų praktiką Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus (CK 6.71 straipsnis), o šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, jog kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie pripažintini minimaliais nuostoliais (LAT 2007-10-12 nutartis c.b. Nr. 3K-7-304/2007; 2009-09-29 nutartis c.b. Nr. 3K-3-360/2009).

20Taigi, šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma, ir įpareigoja sutartį pažeidusią šalį sumokėti kitai šaliai sutartas netesybas, o šiai nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio. Pažymėtina, kad jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. (LAT 2008-08-25 nutartis c.b. Nr. 3K-3-401/2008; 2010-11-02 nutartis c.b. Nr. 3K-7-409/2010).

21Ieškinyje ieškovė pateikė delspinigių paskaičiavimą, nurodė, kad vietoje sutartyje numatyto delspinigių dydžio po 200 Eur už kiekvieną praleistą dieną ieškovė paskaičiavo tik po 50 Eur už kiekvieną dieną, ieškovė nurodė, kad delspinigiai tesiekia 0,009 proc. visos objekto sąmatinės vertės, todėl ieškovės manymu delspinigių suma yra ypatingai nedidelė.

22Įstatyme yra įtvirtinti du netesybų mažinimo pagrindai: netesybos mažinamos, kai jos aiškiai per didelės arba kai prievolė iš dalies įvykdyta (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). Nustatant, ar netesybos nėra pernelyg didelės, motyvuotai gali būti atsižvelgiama į įvairias aplinkybes, kurių sąrašas nebaigtinis: į šalių sutartinių santykių pobūdį ir sutarties tikslus, ar šalys yra vartotojai, į kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, skolininko elgesį, į CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus teisingumo, sąžiningumo, protingumo principus, sutarties šalių interesų pusiausvyrą, bankų mokamų palūkanų dydį, CK 6.251 straipsnyje, reglamentuojančiame visiško nuostolių atlyginimo principą, nustatytus kriterijus: atsakomybės prigimtį, šalių turtinę padėtį, šalių tarpusavio santykius, kt. Kita vertus, netesybų mažinimas neturi pažeisti nuostolių patyrusios šalies interesų. Koks netesybų dydis yra tinkamas konkrečiu atveju, yra fakto klausimas, kurį byloje turi įrodyti šalys (LAT 2013-03-27 nutartis c.b. Nr. 3K-3-170/2013).

23Teismų praktikoje sprendžiant dėl netesybų dydžio paprastai yra vadovaujamasi pagrindinės prievolės, kurią turėjo įvykdyti skolininkas verte. Nagrinėjamu atveju pagrindinės prievolės- darbų, kuriuos turėjo atlikti atsakovė- vertė pagal sąmatą yra 4694,64 Eur, o ieškovės prašomos netesybos 8400 Eur sudaro beveik 179 proc., todėl teismo manymu jos yra neprotingos ir akivaizdžiai per didelės. Teismas sprendžia, kad netesybos mažintinos. Šalys sutartyje pasirinko susitarti dėl fiksuotos netesybų sumos už kiekvieną praleistą dieną. Teismas, laikydamasis šio šalių pasirinkto būdo, ir įvertinęs tai, kad abi šalys yra juridiniai asmenys, kiekvienas savo verslo srityje dirbantys pakankamai ilgą laiką ir turintys patirties tiek sutarčių sudarymo, tiek jų vykdymo srityje, sprendžia, kad šiuo konkrečiu atveju protingos ir ne per didelės netesybos būtų po 10 Eur už kiekvieną sutarties neįvykdymo dieną, kas už atsakovės praleistą terminą 167 dienas sudarytų 1670 Eur, arba beveik 36 proc. nuo darbų vertės. Teismas šiuo atveju nesivadovauja dažnai taikoma praktikos sukurta taisykle, kad delspinigiai turi sudaryti 0,02 proc. sutarties vertės, nes tokio privalomo įstatyme įtvirtinto reikalavimo nėra, be to, šalys, juridiniai asmenys ir savo srities profesionalai, sutartyje buvo susitarę dėl ženkliai didesnės delspinigių sumos, atsakovė sutarties neginčijo. Ieškovės naudai priteistina delspinigių suma 1670,00 Eur.

24Dėl senaties termino

25Remiantis CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktu, reikalavimams dėl netesybų (baudos, delspinigių) taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas.

26CK 1.127 straipsnyje, reglamentuojančiame ieškinio senaties termino pradžią, nustatyta, kad: ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos; teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą; šios taisyklės išimtis nustato šis kodeksas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (1 dalis); jeigu prievolei įvykdyti yra nustatytas terminas, tai iš tokios prievolės atsirandančio reikalavimo ieškinio senaties terminas prasideda pasibaigus prievolės įvykdymo terminui (2 dalis); jeigu pažeidimas yra tęstinis, t. y. jis vyksta kiekvieną dieną (asmuo neatlieka veiksmų, kuriuos privalo atlikti, ar atlieka veiksmus, kurių neturi teisės atlikti, ar nenutraukia kitokio pažeidimo), ieškinio senaties terminas ieškiniams dėl veiksmų ar neveikimo, atliktų tą dieną, prasideda tą kiekvieną dieną (5 dalis).

27LAT kasacinėje jurisprudencijoje yra ne kartą nurodęs, nuo kurio momento skaičiuojamas ieškinio senaties terminas reikalaujant delspinigių: reikalavimams priteisti delspinigius pareikšti nustatytas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas skaičiuojamas nuo pagrindinės prievolės įvykdymo termino pažeidimo kiekvienai praleistai dienai (arba kitam sutartyje numatytam laikotarpiui) atskirai, todėl už paskutiniuosius šešis mėnesius iki ieškinio dėl delspinigių išieškojimo pareiškimo delspinigiai gali būti priteisiami, nors ieškinys pareikštas praėjus daugiau kaip šešiems mėnesiams nuo pagrindinės prievolės įvykdymo termino pažeidimo, nes tokiam reikalavimui pareikšti ieškinio senaties terminas nėra pasibaigęs (AT 2018-04-06 nutartis c.b.Nr. e3K-3-138-684/2018).

28Vadovaujantis CK 1.125, 1.127 straipsniais ir aukščiau minėta kasacinio teismo praktika teismas sprendžia, kad ieškovė senaties termino nepraleido, todėl atsakovės reikalavimas taikyti ieškinio senatį atmestinas.

29Dėl ieškovės reikalavimo priteisti 8 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo

30CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo (toliau – MAPKSVPĮ) 3 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad jeigu palūkanos ar palūkanų dydis komercinėje sutartyje nenustatyti, kreditorius turi teisę į šio įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nurodytą palūkanų normą, galiojusią tą metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas. Atsižvelgiant į minėtą MAPKSVPĮ reglamentavimą, vadovaujantis Europos centrinio banko interneto tinklalapyje paskelbtais duomenimis bei CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, iš atsakovės ieškovės naudai priteistinos 8 proc. dydžio procesinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

31Dėl bylinėjimosi išlaidų

32Teikdama pareiškimą dėl teismo įsakymo, ieškovė yra sumokėjusi 252,00 Eur žyminio mokesčio už turtinį reikalavimą bei 50,00 Eur žyminio mokesčio už prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Viso sumokėta žyminio mokesčio suma 302 Eur. Teismui tenkinus ieškovės ieškinio reikalavimą iš dalies, žyminis mokestis nuo priteistos 1670,00 Eur sumos sudaro 50 Eur, ši suma priteistina ieškovei iš atsakovės.

33Nors teismas tenkino tik 36 proc. ieškovės reikalavimų, iš esmės ieškovė laimėjo bylą. Tuo tarpu atsakovės procesinis elgesys šioje byloje nebuvo tinkamas, nors procesas iš esmės prasidėjo 2019-02-28, atsakovė nuo proceso pradžios nepasirūpino tinkamu atstovavimu, atstovą susirado tik 2019-07-01, dėl netinkamo atstovavimo nevyko bylos nagrinėjimas, atsakovė klaidino teismą, teigdama, kad turi rašytinių įrodymų ir vėliau jų nepateikdama. Dėl šių aplinkybių teismas nukrypsta nuo CPK 93 straipsnio 1-2-3 dalyse nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių ir nusprendžia nepriteisti atsakovės turėtų bylinėjimosi išlaidų iš ieškovės proporcingai atmestai ieškinio reikalavimų daliai, kaip tai numatyta CPK 93 straipsnio 2 dalyje.

34Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos iš atsakovės nepriteistinos, nes neviršija minimalios CPK numatytos sumos.

35Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 260 straipsniu, 263-267 straipsniais, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

36ieškinį tenkinti iš dalies.

37Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Vaivorykštė“ , į.k. 144050881, Vytauto g. 122, Šiauliai, a.s. ( - ), iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Edmuna“ , į.k.300847436, ( - ), 1670,00 (vieną tūkstantį šešis šimtus septyniasdešimt) Eur delspinigių, 8 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 50 (penkiasdešimt) Eur žyminio mokesčio.

38Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

39Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Gražina Mataitienė,... 2. sekretoriaujant Ramonai Subačienei,... 3. dalyvaujant ieškovės atstovui R. Š.,... 4. atsakovės atstovams E. S. ir advokatui Sauliui Gintarui Vaičiūnui,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB... 6. Teismas... 7. ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Vaivorykštė“ kreipėsi į teismą... 8. Ieškovės atstovas teismo posėdyje ieškinį palaikė, paaiškino, kad... 9. Atsakovės atstovai teismo posėdyje prašė ieškovės reikalavimus atmesti,... 10. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 11. Iš byloje esančių dokumentų, byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimų... 12. 2018-07-30 ieškovė el. paštu išsiuntė atsakovei raštą Nr. 18/03-V149... 13. Dėl delspinigių priteisimo, delspinigių dydžio.... 14. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.681 straipsnio 1 dalį vienas... 15. Kilus ginčui dėl sutarto termino praleidimo, šalis, teigianti, kad ji... 16. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad šalių 2018-06-05 sutarties 2.4. punkte... 17. Teismas pažymi, kad pagal CK 6.691 straipsnio 1 dalį, kilus kliūčių,... 18. CK 6.71 straipsnyje numatyta, kad netesybos yra įstatymų, sutarties ar teismo... 19. Formuodamas teismų praktiką Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra... 20. Taigi, šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta... 21. Ieškinyje ieškovė pateikė delspinigių paskaičiavimą, nurodė, kad... 22. Įstatyme yra įtvirtinti du netesybų mažinimo pagrindai: netesybos... 23. Teismų praktikoje sprendžiant dėl netesybų dydžio paprastai yra... 24. Dėl senaties termino... 25. Remiantis CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktu, reikalavimams dėl netesybų... 26. CK 1.127 straipsnyje, reglamentuojančiame ieškinio senaties termino... 27. LAT kasacinėje jurisprudencijoje yra ne kartą nurodęs, nuo kurio momento... 28. Vadovaujantis CK 1.125, 1.127 straipsniais ir aukščiau minėta kasacinio... 29. Dėl ieškovės reikalavimo priteisti 8 proc. dydžio metines palūkanas nuo... 30. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo... 31. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 32. Teikdama pareiškimą dėl teismo įsakymo, ieškovė yra sumokėjusi 252,00... 33. Nors teismas tenkino tik 36 proc. ieškovės reikalavimų, iš esmės ieškovė... 34. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos iš atsakovės nepriteistinos, nes... 35. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 36. ieškinį tenkinti iš dalies.... 37. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Vaivorykštė“ , į.k.... 38. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 39. Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių...