Byla e2-9681-902/2018
Dėl skolos priteisimo atsakovei A. J

1Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Ingrida Kirsnytė, rašytinio proceso tvarka, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalimi, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bendras finansavimas“ ieškinį dėl skolos priteisimo atsakovei A. J..

2Teismas

Nustatė

3Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 3818,97 Eur negrąžintos paskolos, 2641,33 Eur nesumokėtas palūkanas, 481,25 Eur tarpininkavimo mokestį, 18,16 Eur mokėjimo palūkanas, 39,08 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

4Atsakovė buvo įpareigota per 14 dienų nuo teismo pranešimo gavimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti tinkamai. Atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu, ar prašymas pratęsti nustatytą terminą negautas. Darytina išvada, kad tokiu būdu atsakovė išreiškė poziciją dėl nagrinėjamos bylos. Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė per nustatytą terminą nepateiks atsiliepimo į ieškinį. CPK nuostatos numato galimybę teismui remiantis byloje esančiais įrodymais priimti sprendimą už akių ieškovės prašymu, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

5Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą, netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą, teismas įsitikino, kad, pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priimtinas sprendimas už akių.

7Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovė 2017 m. gegužės 17 d. ieškovės administruojamame portale www.gosavy.com elektroniniu būdu pateikė Vartojimo kredito paraišką (ofertą) Nr. oferta_196274 dėl kredito sutarties sudarymo su portale registruotu (-ais) skolintoju (-ais). Tarp minėto portalo registruotų skolintojų įvyko aukcionas, kurio pagrindu tarp atsakovės ir skolintojų buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 196274, pagal kurią atsakovei buvo suteiktas 4000 Eur paskola vartojimui 60 mėnesių laikotarpiui, kurį, mokėdama kartu su 25 procento dydžio palūkanomis (bendra vartojimo kredito kaina), ji turėjo grąžinti dalimis pagal grafiką.

8Atsakovė sutartinių įsipareigojimų pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. 196274 laiku ir tinkamai nevykdė, skolintojams laiku nepervedė lėšų, todėl ieškovė, įgijusi skolintojų vardu teisę nutraukti sutartį, 2018 m. gegužės 23 d. pateikė atsakovei pranešimą, kuriuo informavo apie sutarties nutraukimą nuo pranešimo dienos, taip pat apie reikalavimo teisių automatinį perėmimą, nuo pranešimo dienos, sutarties kreditoriumi esant uždarąją akcinę bendrovę „Bendras finansavimas“.

9Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau –CK) 6.101 straipsnio 1, 2 dalis, kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės.

10Pagal CK 6.881 straipsnį, kredito gavėjas (atsakovas) privalo grąžinti kreditoriui (ieškovei) gautą sumą ir mokėti palūkanas. Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia ar įsipareigoja suteikti kredito gavėjui fiziniam asmeniui (vartotojui) kreditą atidėto apmokėjimo, taip pat mokėjimo išdėstymo (apmokėjimo dalimis) būdu; arba kreditus, įskaitant einamosios sąskaitos kreditą, bendrosios vienkartinės sumos kreditą ir daiktui ar paslaugai pirkti teikiamą kreditą (CK 6.886 straipsnio 1 dalis). CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.38 straipsnį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Byloje nėra įrodymų, kad atsakovė būtų visiškai atsiskaičiusi su ieškove, todėl iš atsakovės priteistina 3818,97 Eur skola ir sutartyje numatytas tarpininkavimo mokestis, kuris sudaro 481,25 Eur, ieškovės naudai (CPK 178 straipsnis).

11Asmuo, neįvykdęs savo sutartinės prievolės, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.63 straipsnio 2 dalis, 6.256 straipsnio 2 dalis). Padaryti nuostoliai turi būti atlyginti visiškai (CK 6.251 straipsnio 1 dalis). CK 6.874 straipsnio 1 dalis numato, kad jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, numatytų 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovės priteistini 39,08 Eur delspinigiai, 2641,33 Eur palūkanos bei 18,16 Eur mokėjimo palūkanos ieškovės naudai.

12CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kito. Tuo vadovaujantis iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio procesinės metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. rugpjūčio 14 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Ieškinį tenkinus jo reikalavimų apimtyje, iš atsakovės ieškovei priteistinos bylinėjimosi išlaidos – ieškovės sumokėtas 157 Eur žyminis mokestis (CPK 79, 80, 93 straipsniai).

14Iš ieškinio priedų matyti, jog išlaidos už advokato teisinę pagalbą sudaro 1270,50 Eur (e.b.l.6). Tačiau bylinėjimosi išlaidų dydžio kontrolė yra vertinama kaip teismo pareiga įgalinanti jį veikti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008). Ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008; 2009 m. gegužės 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-212/2009; 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-31/2011). Nagrinėjamu atveju teismas, spręsdamas dėl prašomų priteisti išlaidų už advokato pagalbą pagrįstumo atsižvelgia į tai, kad byla nėra didelės apimties, kad byla buvo baigta priimant sprendimą už akių, byloje nėra sprendžiami nauji ir sudėtingi teisiniai klausimai, bylos faktinės aplinkybės nėra sudėtingos bei yra tiesiogiai susijusios su ieškovės vykdoma nuolatine veikla. Pagal advokato pateiktą darbo laiko apskaičiavimą, jo sugaištas laikas – 7,00 val. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ teismas nustatė, kad advokatas, atstovaudamas ieškovę, yra parengęs ne vieną panašų ieškinį. Visa tai rodo, kad ieškinio surašymas, dokumentų rinkimas, teisinės konsultacijos šioje byloje buvo nesudėtingas procesas. Dėl nurodytų priežasčių, prašomos priteisti 1270,50 Eur išlaidos už advokato teisinę pagalbą šioje byloje ruošiant ieškinį yra per didelės ir nepagrįstos, neatitinkančios protingumo, sąžiningumo ir teisingumo reikalavimų (CK 1.5 straipsnis), todėl mažintinos per pusę, 50 procentų.

15Esant šioms aplinkybėms, bylinėjimosi išlaidos už advokato teisinę pagalbą šioje byloje mažintinos iki 635,25 Eur sumos. Kartu su sumokėtu žyminiu mokesčiu ši suma yra 792,25 Eur. Ši suma priteistina iš atsakovės ieškovės naudai.

16Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovės valstybei nepriteistinos, kadangi neviršija minimalios valstybei priteistinos 3,00 Eur sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

17Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsniu, 285 – 288 straipsniais, teismas

Nutarė

18ieškinį tenkinti iš dalies.

19Priteisti iš atsakovės A. J., asmens kodas ( - ) 3818,97 Eur (trijų tūkstančių aštuonių šimtų aštuoniolikos eurų 97 ct) skolą, 481,25 Eur (keturių šimtų aštuoniasdešimt vieno euro 25 ct) tarpininkavimo mokestį, 2641,33 Eur (dviejų tūkstančių šešių šimtų keturiasdešimt vieno euro 33 ct) palūkanas, 18,16 Eur (aštuoniolikos eurų 16 ct) mokėjimo palūkanas, 39,08 Eur (trisdešimt devynių eurų 08 ct) delspinigius, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. rugpjūčio 14 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 792,25 Eur (septynių šimtų devyniasdešimt dviejų eurų 25 ct) bylinėjimosi išlaidas - ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bendras finansavimas“, juridinio asmens kodas 303259527, naudai.

20Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

21Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Ingrida Kirsnytė,... 2. Teismas... 3. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 3818,97 Eur negrąžintos paskolos,... 4. Atsakovė buvo įpareigota per 14 dienų nuo teismo pranešimo gavimo dienos... 5. Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą, netiriant įrodymų... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priimtinas sprendimas už akių.... 7. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovė 2017 m. gegužės 17 d.... 8. Atsakovė sutartinių įsipareigojimų pagal Vartojimo kredito sutartį Nr.... 9. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau –CK) 6.101 straipsnio 1,... 10. Pagal CK 6.881 straipsnį, kredito gavėjas (atsakovas) privalo grąžinti... 11. Asmuo, neįvykdęs savo sutartinės prievolės, privalo atlyginti kitai... 12. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 13. Ieškinį tenkinus jo reikalavimų apimtyje, iš atsakovės ieškovei... 14. Iš ieškinio priedų matyti, jog išlaidos už advokato teisinę pagalbą... 15. Esant šioms aplinkybėms, bylinėjimosi išlaidos už advokato teisinę... 16. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovės... 17. Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsniu, 285 – 288... 18. ieškinį tenkinti iš dalies.... 19. Priteisti iš atsakovės A. J., asmens kodas ( - ) 3818,97 Eur (trijų... 20. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 21. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 22. Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...