Byla 2-482/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danguolės Martinavičienės ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens kreditoriaus T. D. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 5 d. nutarties, kuria patikslintas atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Mainlogistics“ kreditorių sąrašas, išbraukiant iš jo Įmonių bankroto valdymo departamentą prie Ūkio ministerijos ir vietoje jo įtraukiant viešąją įstaigą „Turto bankas“ su 5 500 Lt finansiniu reikalavimu bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Mainlogistics“ bankroto byloje Nr. B2-1677-560/2014,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 10 d. nutartimi iškelta atsakovo UAB „Mainlogistics“ bankroto byla; įmonės bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Geraldis“ (3, 4 b. l.). Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, 2013 m. rugsėjo 4 d. apygardos teismo nutartimi patvirtinti atsakovo kreditorių finansiniai reikalavimai. 2013 m. spalio 30 d. apygardos teismo nutartimi pareiškėjas T. D. S. įrašytas į BUAB „Mainlogistics“ trečios eilės kreditorių sąrašą su 62 500 Lt finansiniu reikalavimu (5, 6 b. l.); 2013 m. lapkričio 6 d. nutartimi patikslintas atsakovo kreditorių sąrašas, įtraukiant į antros eilės kreditorių sąrašą Įmonių bankroto valdymo departamentą prie Ūkio ministerijos (toliau – Bankroto departamentas) su 5 500 Lt dydžio finansiniu reikalavimu; 2013 m. lapkričio 13 d. apygardos teismo nutartimi, įsiteisėjusia 2014 m. sausio 20 d., atsakovo bankroto administratoriaus iniciatyva pritaikytas supaprastintas bankroto procesas atsakovui (7, 8 b. l.). Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis 2014 m. vasario 19 d. apygardos teismo nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

4Atsakovo BUAB „Mainlogistics“ bankroto administratorius 2013-12-02 kreipėsi į apygardos teismą su prašymu vietoje antros eilės kreditoriaus Bankroto departamento įrašyti kreditorių VĮ „Turto bankas“ su 5 500 Lt finansiniu reikalavimu (9 b. l.). Nurodė, kad gautas VĮ „Turto bankas“ 2013-11-21 prašymas dėl kreditoriaus pakeitimo ir pridėjo minėtą prašymą prie pareiškimo, kuriame nurodyta, kad VĮ „Turto bankas“ buvo perduota 5 500 Lt reikalavimo teisė į BUAB „Mainlogistics“ suteiktas ir negrąžintas finansinės paramos lėšas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gruodžio 5 d. nutartimi patikslino atsakovo BUAB „Mainlogistics“ kreditorių sąrašą ir išbraukė iš atsakovo kreditorių sąrašo Bankroto departamentą, vietoje kurio įrašė trečios eilės kreditorių VĮ „Turto bankas“ su 5 500 Lt finansiniu reikalavimu (14, 15 b. l.).

7Teismas nurodė, kad BUAB „Mainlogistics“ administratoriaus įgalioto asmens paduotas prašymas dėl kreditorių reikalavimų tikslinimo yra pagrįstas ir tenkintinas, nes iš atsakovo bankroto administratoriaus įgalioto asmens pateiktų įrodymų, kreditoriaus finansinio reikalavimo matyti, kad įmonės administratoriaus įgaliotas asmuo pripažįsta kreditoriaus finansinį reikalavimą, jo neginčija bei jį grindžia prie prašymo pateiktais dokumentais; tai reiškia, kad administratoriaus įgaliotas asmuo patikrino kreditoriaus reikalavimo pagrįstumą pagal bankrutuojančios įmonės apskaitos dokumentus, tai yra įvykdė ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 10 punkto administratoriui nustatytą pareigą. Pasak teismo, iš pateiktų įrodymų matyti, kad VĮ „Turto bankas“ perėmė Bankroto departamento finansinį reikalavimą (5 500 Lt) į BUAB „Mainlogistics“, todėl tenkintinas BUAB „Mainlogistics“ administratoriaus įgalioto asmens prašymas dėl atsakovo finansinių reikalavimų sąrašo tikslinimo, vietoj Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos įrašant kreditorių VĮ „Turto bankas“ su 5 500 Lt dydžio finansiniu reikalavimu (ĮBĮ 26 str. 1 d.).

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atskiruoju skundu trečiasis asmuo T. D. S. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 5 d. nutartį ir atmesti atsakovo bankroto administratoriaus prašymą patikslinti BUAB „Mainlogistics“ kreditorių sąrašą, išbraukiant iš kreditorių sąrašo Įmonių bankroto valdymo departamentą prie Ūkio ministerijos ir vietoje jo įtraukiant trečios eilės kreditorių VĮ „Turto bankas“ su 5 500 Lt dydžio finansiniu reikalavimu (16 – 18 b. l.). Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad:

  1. Nutartis, kuria įtraukiama dar viena šalis – VĮ „Turto bankas“, prisideda prie painiavos, nes pakeičia tikrąjį kreditorių, pervedusį lėšas (Bankroto departamentą), bei prisideda prie galimų neteisėtų atsakovo bankroto administratoriaus ir Garantinio fondo išmokų naudos gavėjo buvusio atsakovo direktoriaus M. N. veiksmų įteisinimo, įtraukdama naujus kreditorių reikalavimus, apsunkina kreditorių teises atgauti investuotas lėšas.
  2. Aplinkybės, kuriomis atsakovui iškeltas bankrotas, išdėstytos 2013 m. lapkričio 26 d. atskirajame skunde dėl apygardos teismo 2013 m. lapkričio 13 d. nutarties taikyti BUAB „Mainlogistics“ supaprastintą bankrotą, ir visi argumentai, išdėstyti minėtame skunde, taikytini ir skundžiant šią nutartį. Papildomai akcentuotina, kad labai tikėtina, jog atsakovo bankrotas yra tyčinis, o teismui administratoriaus teikiami bendrovės finansinių ataskaitų dokumentai nėra nustatyta tvarka patvirtinti ir yra suklastoti bei neatspindi įmonės realios finansinės padėties.
  3. Lėšų skyrimas iš Garantinio fondo buvusiam atsakovo vadovui M. N. prieštarauja protingumo ir teisingumo principams; prokuroro pavedimu, Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato atliekamas ikiteisminis tyrimas pagal požymius nusikalstamos veikos, numatytos BK 184 straipsnio 2 dalyje dėl M. N. veiksmų, iššvaistant bendrovių „Mainlogistics“ ir „Maksitona“ turtą. Atsakovo bankroto administratorius be pagrindo neginčijo atsakovo direktoriaus M. N. nepagrįsto ir neteisėto reikalavimo pasinaudoti Garantinio fondo lėšomis, ir pats išrūpino ir pervedė M. N. 5 500 Lt valstybės lėšų, o šie veiksmai sąlygojo tai, kad atsirado naujas kreditorius. Tuo tarpu įmonės dokumentai administratoriaus nėra perimti ir neaišku, kuo remiantis, buvo padaryta išvada, kad įmonė M. N. skolinga, ar kad įmonėje nepakanka turto jo darbo užmokesčiui ir būtina pasinaudoti valstybės fondu; kadangi pats išmokos M. N. iš Garantinio fondo pervedimas kelia pagrįstų abejonių dėl jo teisėtumo, iš to išplaukiantys kiti sandoriai, nors ir yra techninio pobūdžio, turėtų būti pristabdyti, kol bus perimti įmonės dokumentai bei turtas ir neliks abejonių dėl sandorių teisėtumo. Neginčijo išmokos fakto ir Bankroto departamento įtraukimo į kreditorių sąrašą, nes apie minėtą faktą jo niekas neinformavo.

10Atsiliepimu į trečiojo asmens atskirąjį skundą atsakovas BUAB „Mainlogistics“ prašo jį atmesti, už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skirti T. D. S. 20 000 Lt baudą, pusę minėtos baudos skiriant BUAB „Mainlogistics“, o kitą pusę priteisiant valstybės naudai, ir priteisti bankroto administratoriui bylinėjimosi išlaidas (27 – 30 b. l.). Nurodo, kad trečiasis asmuo nepagrindžia savo teiginio, kuo bankroto administratoriaus prašymo dėl Bankroto departamento išbraukimo iš sąrašo ir vietoje jo įrašymas VĮ „Turto bankas“ tenkinimas pažeistų jo teises. Atsakovo teigimu, į 2013 m. spalio 14 d. Garantinio fondo tarybos darbotvarkę buvo įtrauktas klausimas dėl lėšų atsakovui skyrimo, kurio metu ir buvo nuspręsta skirti 5 500 Lt sumą M. N. reikalavimui dengti, t. y. Garantinio fondo taryba skyrė lėšas ir bankroto administratorius tokiam sprendimui jokios įtakos neturėjo, o skirta išmoka buvo pervesta M. N.. Pažymi, kad trečiasis asmuo siekia panaikinti tik bankroto administratoriaus prašymą dėl kreditorių pakeitimo, o ne patį reikalavimo perleidimo faktą, kuriuo Bankroto departamentas perleido reikalavimo teisę VĮ „Turto bankas“. Atsakovo nuomone, trečiasis asmuo siekia „suvesti asmenines sąskaitas“ su atsakovo direktoriumi ir akcininku, todėl visais būdais trukdo bankroto procedūrai; jo atskirasis skundas nėra pirmas BUAB „Mainlogistics“ bankroto byloje, kadangi jis apskundė ir kitas teismo nutartis, teikė nepagrįstus skundus ir Įmonių bankroto valdymo departamentui dėl atsakovo administratoriaus veiksmų, taigi trečiasis asmuo akivaizdžiai piktnaudžiauja jam suteiktomis teisėmis, šmeižia ir diskriminuoja atsakovo bankroto administratorių, todėl jam skirtina 20 000 Lt bauda.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str. 2, 3 d., 338 str.).

14ĮBĮ 26 straipsnis nustato, kad kreditorių reikalavimus tvirtina teismas; teismas ne vėliau kaip per 45 dienas nuo kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo gavimo dienos priima nutartį patvirtinti neginčijamus kreditorių reikalavimus (neginčijamą jų dalį); kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi, kol teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos (1 dalis); įmonės bankroto proceso metu kreditoriaus reikalavimai gali būti perleisti kitam kreditoriui arba asmeniui (3 dalis); nutartis dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo ar atsisakymo juos tvirtinti atskiruoju skundu gali skųsti tik administratorius ir kreditoriai, kuriems jos priimtos; kiti kreditoriai šias nutartis gali skųsti tik jeigu jomis patvirtintų finansinių reikalavimų suma viršija du šimtus penkiasdešimt litų ir skundą paduodančio kreditoriaus patvirtintų finansinių reikalavimų suma viršija du šimtus penkiasdešimt litų (6 dalis.).

15Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad ĮBĮ 26 straipsnio 6 dalis suteikia teisę skųsti teismo nutartis dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo ar atsisakymo juos tvirtinti ir nenustato draudimo skųsti nutartis, kurios buvo priimtos iki atskirąjį skundą paduodančio kreditoriaus finansinio reikalavimo patvirtinimo; bankrutuojančios įmonės kreditorius dalyvaujančiu byloje asmeniu tampa nuo nutarties, kuria patvirtinti jo finansiniai reikalavimai įsiteisėjimo momento, ir nuo tada įgyja visas dalyvaujančio byloje asmens teises (CPK 42 str.1 d., 47 str. 2 d.), tarp jų ir teisę susipažinti su bylos medžiaga bei apskųsti CPK nustatyta tvarka nutartis; remiantis ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 2 punktu, kreditoriai, kurių reikalavimai patvirtinti teismo, kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka turi teisę gauti iš administratoriaus informaciją apie įmonės bankroto bylos eigą, į kurios sampratą patenka ir informacija apie teismo priimtus procesinius sprendimus bankroto byloje; kreditoriui, tapusiam bankroto byloje dalyvaujančiu asmeniu, turi būti suteikiama teisė per septynias dienas skųsti teismo nutartį, kuria patvirtinti ginčijami kreditorių reikalavimai, jei ja patvirtintų finansinių reikalavimų suma viršija du šimtus penkiasdešimt litų ir skundą paduodančio kreditoriaus patvirtintų finansinių reikalavimų suma viršija du šimtus penkiasdešimt litų (ĮBĮ 26 str. 5 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-7-328/2012).

16Pagal Garantinio fondo įstatymo (toliau – GFĮ) 6 straipsnio 1 dalį, Garantinio fondo lėšos, kai darbdavys neturi pakankamai nuosavų lėšų atsiskaityti su darbuotojais, kurių reikalavimai yra patvirtinti teismo nutartimi ar kreditorių susirinkimo nutarimu, skiriamos pagal bankroto administratoriaus Garantinio fondo administratoriui pateiktą paraišką. Garantinio fondo taryba ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo paraiškos iš Garantinio fondo administratoriaus gavimo dienos priima sprendimą dėl Garantinio fondo lėšų skyrimo (GFĮ 6 str. 4 d.). Garantinio fondo administratorius turi atgręžtinio reikalavimo teisę išieškoti šią sumą iš darbdavio. Garantinio fondo administratoriaus reikalavimai tenkinami Įmonių bankroto įstatymo ir Fizinių asmenų bankroto įstatymo nustatyta tvarka (GFĮ 6 str. 10 d.).

172013 m. kovo 27 d. Vyriausybės nutarimo „Dėl Garantinio fondo nuostatų patvirtinimo“ 2 punktu nustatyta, kad Bankroto departamentas įgaliotas administruoti Garantinį fondą.

18Pagal CK 6.101 straipsnio 1 dalį, kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, o pagal CK 6.109 straipsnio 1 dalį reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą.

19Nagrinėjamu atveju skundžiama nutartimi patikslintas atsakovo kreditoriaus Bankroto departamento finansinis reikalavimas kildinamas iš atsakovo BUAB „Mainlogistics“ buvusio direktoriaus M. N. 7 726,31 Lt finansinio reikalavimo, susijusio su neišmokėtu darbo užmokesčiu (neginčijamo administratoriaus), patvirtinto įsiteisėjusia apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 4 d. nutartimi.

20Pagal informacinės teismų sistemos LITEKO duomenis nustatyta, kad atsakovo kreditoriaus Bankroto departamento 5 500 Lt dydžio finansinis reikalavimas buvo patvirtintas apygardos teismo 2013 m. lapkričio 6 d. nutartimi, įrašant jį į antros eilės kreditorių sąrašą su 5 500 Lt dydžio finansiniu reikalavimu, sumažinus pirmosios eilės kreditoriaus M. N. 7 726,31 Lt finansinį reikalavimą iki 2 226,31 Lt. Šioje teismo nutartyje apygardos teismas nurodė, kad Bankroto departamentas, remdamasis 2013-10-21 Garantinio fondo lėšų pervedimo sutartimi Nr. GF-740-2013, BUAB „Mainlogistics“ buvusiam darbuotojui M. N. išmokėjo 5 500 Lt sumą.

21Teisėjų kolegijos nuomone, įsiteisėjus teismo nutartims dėl kreditorių M. N. ir Bankroto departamento įrašymo į atsakovo kreditorių sąrašą, apygardos teismas, gavęs atsakovo bankroto administratoriaus prašymą dėl atsakovo kreditoriaus Bankroto departamento pakeitimo į VĮ „Turto bankas“ (9 b. l.), VĮ „Turto bankas“ pranešimą dėl kreditoriaus pakeitimo (kuriame nurodoma, kad 2013 m. lapkričio 7 d. perleidžiamų būsimų reikalavimų teisių į kreditorinį reikalavimą perdavimo – priėmimo aktu jam buvo perduota 5 500 Lt reikalavimo teisė į UAB „Mainlogistics“; 10 b. l.) bei 2013 m. lapkričio 7 d. Bankroto departamento ir VĮ „Turto bankas“ Perleidžiamų būsimų reikalavimų teisių į finansinį reikalavimą perdavimo – priėmimo aktą (pagal kurį VĮ „Turto bankas“ perėjo 5 500 Lt reikalavimo teisė į UAB „Mainlogistics“; 11 – 13 b.l.), turėjo pagrindo patikslinti atsakovo kreditorių sąrašą, įrašydamas vietoje kreditoriaus Bankroto departamento trečios eilės kreditoriumi VĮ „Turto bankas“ su 5 500 Lt dydžio finansiniu reikalavimu (ĮBĮ 26 str. 1 d., 3 d.).

22Taigi apygardos teismas, patvirtindamas atsakovo kreditoriaus Bankroto departamento finansinį reikalavimą atsakovo bankroto byloje bei skundžiama nutartimi patikslindamas šį reikalavimą ir įrašydamas vietoje kreditoriaus Bankroto departamento kreditorių VĮ „Turto bankas“, nepažeidė ĮBĮ, GFĮ ar kitų teisės normų (GFĮ 6 str.; CK 6.101 str. 1 d., 6.109 str. 1 d.; ĮBĮ 26 str. 1, 3 d.; CPK 185 str.).

23Pažymėtina, kad atskirojo skundo argumentas, jog apeliantui nebuvo žinomas faktas, kad Bankroto departamentas įrašytas į atsakovo kreditorių sąrašą, nepaneigia teismo išvados bei motyvų, su kuriais sutinka ir teisėjų kolegija. Be to, trečiasis asmuo T. D. S. į atsakovo kreditorių sąrašą buvo įrašytas 2013 m. spalio 30 d. apygardos teismo nutartimi (5, 6 b. l.), ir įgijo visas bankrutuojančios įmonės kreditoriaus ĮBĮ nustatytas teises, tarp jų - teisę susipažinti su bylos medžiaga bei apskųsti CPK nustatyta tvarka nutartis, gauti iš administratoriaus informaciją apie įmonės bankroto bylos eigą (ĮBĮ 21 str.); apskųsti apygardos teismo nutartį dėl atsakovo direktoriaus M. N. finansinio reikalavimo patvirtinimo, o šiam terminui suėjus, nesikreipė į teismą su prašymu atnaujinti praleistą terminą paduoti atskirajam skundui pagal ĮBĮ 26 straipsnio 6 dalį bei neprašė panaikinti 2013 m. rugsėjo 4 d. apygardos teismo nutarties dalį, kuria buvo patvirtintas atsakovo direktoriaus M. N. 7 726,31 Lt finansinis reikalavimas.

24Taigi teisėjų kolegija sutinka su apygardos teismo išvadomis bei motyvais, kurių nepaneigė atskirojo skundo argumentai.

25Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 329 str., 338 str.). Nepasisakoma dėl kitų atskirojo skundo argumentų, kurie nėra reikšmingi teisingam nagrinėjamo klausimo išsprendimui.

26Be to, nėra pagrindo tenkinti atsakovo BUAB „Mainlogistics“ prašymo dėl baudos paskyrimo trečiajam asmeniui T. D. S..

27Pagal CPK 95 straipsnio 1 dalies nuostatas, dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pateikė nepagrįstą procesinį dokumentą arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ar išsprendimą, gali būti pripažįstamas piktnaudžiaujančiu savo procesinėmis teisėmis. Teismų praktikoje išaiškinta, kad įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-346/2012).

28Nagrinėjamu atveju atsakovo prašymo dėl baudos paskyrimo argumentas, jog trečiojo asmens T. D. S. piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis įrodo faktas, kad jis paduoda antrą atskirąjį skundą atsakovo bankroto byloje, nėra pakankamas pagrindas pripažinti, jog šis piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis, ir skirti jam baudą. Juolab kad negali būti pripažįstamas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis byloje dalyvaujančio asmens naudojimasis procesinėmis teisėmis, jeigu nenustatytas tyčinis nesąžiningas elgesys (CPK 95 str. 1 d.).

29Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 5 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 10 d. nutartimi iškelta atsakovo... 4. Atsakovo BUAB „Mainlogistics“ bankroto administratorius 2013-12-02... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gruodžio 5 d. nutartimi patikslino atsakovo... 7. Teismas nurodė, kad BUAB „Mainlogistics“ administratoriaus įgalioto... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo T. D. S. prašo panaikinti Vilniaus... 10. Atsiliepimu į trečiojo asmens atskirąjį skundą atsakovas BUAB... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 12. Atskirasis skundas netenkintinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 14. ĮBĮ 26 straipsnis nustato, kad kreditorių reikalavimus tvirtina teismas;... 15. Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad ĮBĮ 26 straipsnio 6 dalis suteikia... 16. Pagal Garantinio fondo įstatymo (toliau – GFĮ) 6 straipsnio 1 dalį,... 17. 2013 m. kovo 27 d. Vyriausybės nutarimo „Dėl Garantinio fondo nuostatų... 18. Pagal CK 6.101 straipsnio 1 dalį, kreditorius turi teisę be skolininko... 19. Nagrinėjamu atveju skundžiama nutartimi patikslintas atsakovo kreditoriaus... 20. Pagal informacinės teismų sistemos LITEKO duomenis nustatyta, kad atsakovo... 21. Teisėjų kolegijos nuomone, įsiteisėjus teismo nutartims dėl kreditorių M.... 22. Taigi apygardos teismas, patvirtindamas atsakovo kreditoriaus Bankroto... 23. Pažymėtina, kad atskirojo skundo argumentas, jog apeliantui nebuvo žinomas... 24. Taigi teisėjų kolegija sutinka su apygardos teismo išvadomis bei motyvais,... 25. Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti... 26. Be to, nėra pagrindo tenkinti atsakovo BUAB „Mainlogistics“ prašymo dėl... 27. Pagal CPK 95 straipsnio 1 dalies nuostatas, dalyvaujantis byloje asmuo, kuris... 28. Nagrinėjamu atveju atsakovo prašymo dėl baudos paskyrimo argumentas, jog... 29. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 30. Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 5 d. nutartį....