Byla 2S-1995-160/2013
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-09-13 nutarties pakeisti išieškotoją vykdymo procese (suinteresuoti asmenys – UAB „Karneda“ ir VšĮ Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas)

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Zita Smirnovienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi suinteresuoto asmens viešosios įstaigos Taikomosios gruntų mechanikos mokslo instituto atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-09-13 nutarties pakeisti išieškotoją vykdymo procese (suinteresuoti asmenys – UAB „Karneda“ ir VšĮ Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas),

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3UAB ,,Verslo sprendimų sistema“ prašė pakeisti vykdymo procese išieškotoją UAB „Karneda“ naujuoju kreditoriumi UAB ,,Verslo sprendimų sistema“ ir išduoti vykdomąjį dokumentą dėl tolimesnės bylos vykdymo. Paaiškino, kad pradinis išieškotojas UAB „Karneda“ ir naujasis išieškotojas UAB ,,Verslo sprendimų sistema“ 2012-11-22 sudarė reikalavimo teisių perleidimo sutartį Nr. 2012/11-22, kurios pagrindu pradinis išieškotojas perleido naujajam išieškotojui visas savo reikalavimo teises į Vilniaus apygardos teismo 2013-06-03 nutartimi paliktu nepakeistu Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-02-06 sprendimu priteistą 9558,75 Lt sumą iš VšĮ Taikomosios gruntų mechanikos mokslo instituto, su skolos grąžinimu susijusius mokėjimus bei visas susikaupusias palūkanas ir susidariusius delspinigius. Reikalavimo perleidimo sutartis sudaryta teisėtai, skolininkas apie ją informuotas, jokių prieštaravimų nereiškė. Vilniaus apygardos teismas pripažino pareiškėją kaip teisėtą kreditorių. Skolininkas sąmoningai vengia atsiskaityti ir vilkina šį procesą, todėl už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skolininkui turi būti paskirta bauda.

4Suinteresuotas asmuo VšĮ Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas prašė pareiškėjo prašymą atmesti, už nesąžiningą elgesį ir piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skirti 10000 Lt baudą. Paaiškino, kad reikalavimo perleidimo sutartis yra niekinė, nes iš jos turtinio matyti, kad reikalavimas nėra perleistas, sutartis pasirašyta nežinomo asmens, neturi privalomų rekvizitų, antspaudo, UAB „Karneda“ vadovo parašas galimai suklastotas, o nuosavybės teisė į teisę reikalauti skolos sumokėjimo nelaikytina perėjusia pareiškėjui. Pareiškėjas apie reikalavimo perleidimo sutarties sudarymą iš karto neinformavo atsakovo bei Vilniaus apygardos teismo, neatliko privalomų veiksmų patvirtinti, kad reikalavimas jam perleistas, o atsakovui buvo atsiųstas kitas dokumentas, bet ne reikalavimo perleidimo sutartis. Sandoris neatlygintinas, kas prieštarauja teisės aktuose įtvirtintam privataus juridinio asmens sudarytų sandorių naudingumo, įsiskolinimo dydis neatitinka nurodytam reikalavimo perleidimo sutartyje, nesuprantama, kokia dalimi ir koks reikalavimas perleistas.

5Suinteresuotas asmuo UAB „Karneda“ prašė pareiškėjo prašymą tenkinti. Paaiškino, kad suinteresuoto asmens teiginiai apie nusikalstamą veiką neatitinka tikrovės, skolininkas neturi teisės ginčyti reikalavimo perleidimo sutarties, nes laikytinas neturinčiu suinteresuotumo ginčijamų sandorių galiojimu. Sandoris nepakeitė skolininko teisių ir pareigų apimties, skolininkas apskritai negali ginčyti kreditoriaus sudaromų sutarčių, o atsikirtimų dėl skolos pagrįstumo nereiškia, nepagrindžia savo argumentų, kad pareiškėjo vadovas pažeidžia galiojančius teisės aktus.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-09-13 nutartimi UAB ,,Verslo sprendimų sistema“ prašymą tenkino – pakeitė pradinį išieškotoją UAB „Karneda“ išieškotoju UAB ,,Verslo sprendimų sistema“, vykdant skolos išieškojimą iš skolininko VšĮ Taikomosios gruntų mechanikos mokslo instituto pagal Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-02-06 sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-604-866/2011; suinteresuoto asmens VšĮ Taikomosios gruntų mechanikos mokslo instituto ir pareiškėjo UAB ,,Verslo sprendimų sistema“ prašymus dėl baudų skyrimo atmetė. Padarė išvadą, jog VšĮ Taikomosios gruntų mechanikos mokslo instituto argumentai, jog reikalavimo perleidimo sutartis sudaryta pažeidžiant jos formai ir turiniui keliamus reikalavimus, yra nepagrįsti. Reikalavimo perleidimo sutarties šalys atsiliepimuose patvirtino šios sutarties sudarymo faktą, sutartis įstatymų nustatyta tvarka nenuginčyta, todėl galiojanti, o skolininkas nepateikė duomenų, kad yra įvykdęs prievolę. Skolininko argumentas, kad jis nebuvo informuotas apie reikalavimo teisių perleidimo sutarties sudarymą tai pat nepagrįstas, nes pareiškėjas (naujasis kreditorius) pateikė įrodymus, jog 2012-11-22 išsiuntė skolininkui pretenziją bei reikalavimo teisių perleidimo sutarties išrašą. Skolininkui apie reikalavimo perleidimą, kai jam sudaryti skolininko sutikimo nereikia, gali būti pranešta bet kokia forma ir bet kokiu būdu, svarbu, kad pranešime būtų informacija apie pradinio kreditoriaus turimą ar būsimą reikalavimą ir jo perleidimą įvardytam naujajam kreditoriui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-04-16 nutartis Nr. 3K-7-168/2010). Nors skolininkas nurodo, kad apie reikalavimo perleidimą buvo informuotas tik teisme, toks informavimas procesine forma pagal civilinio proceso taisykles bei formuojamą teismų praktiką laikomas tinkamu bylos aplinkybių kontekste (skolininkas nėra įvykdęs reikalavimo pradiniam kreditoriui), nes neriboja skolininko teisių ir gynybos priemonių. Skolininkas nepraranda teisės reikšti atsikirtimų, kuriuos turėjo teisę reikšti pradiniam kreditoriui, į naujojo kreditoriaus reikalavimą (LAT 2011-03-14 nutartis Nr. 3K-3-105/2011). Prašymai dėl baudų skyrimo atmesti, nes nenustatyta pareiškėjo ir suinteresuoto asmens piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Suinteresuotas asmuo VšĮ Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-09-13 nutartį; taikyti CPK 95 str. numatytas sankcijas ir priteisti iš pareiškėjo 1000 Lt patirtų nuostolių dėl išlaidų teisinėms paslaugoms apmokėti bei 20000 Lt baudą, iš kurių 50 proc. priteisti atsakovo naudai; sustabdyti bylos nagrinėjimą iki bus baigtas ikiteisminis tyrimas dėl galimo reikalavimo perleidimo sutarties suklastojimo. Paaiškino, kad teismas klaidingai nurodo, jog atsakovas, nesutikdamas su reikalavimo perleidimu, turėjo jį nuginčyti. Tokį nuginčijimą, nors ir yra pagrindas, šioje byloje turėjo atlikti teismas, kadangi teismui buvo nurodomi imperatyvūs reikalavimo perleidimo negaliojimo pagrindai, darantys šią sutartį niekinę nuo jos sudarymo momento. UAB „Karneda“ patvirtinimas, sudarius reikalavimo perleidimo sutartį, nepanaikina teismo pareigos vertinti sudarytos sutarties teisėtumo. Sutartis neatitinka nei reikalavimo perleidimo sutarčiai, nei bendriems reikalavimams sandoriui. UAB „Karneda“ pateiktas atsiliepimas neatspindi tikros šios įmonės valios ar vadovo sprendimo, tarp jų galimai sudarytas visiškai kitas susitarimas, pateikti dokumentai su tariamai UAB „Karneda“ ir jos vadovo parašais yra skirtingi. Reikalavimo perleidimo sutarties turinys patvirtina, kad reikalavimas neperleistas, nes sutartis pasirašyta nežinomo asmens, neturi privalomų sutarčiai rekvizitų, antspaudo, UAB „Karneda“ vadovo parašas ant reikalavimo perleidimo sutarties neatitinka jo parašui ant kitų dokumentų, nenurodoma koks asmuo pasirašo sutartį. Reikalavimo perleidimo sutartis neatitinka CK 6.101, 2.34, 2.376 str. reikalavimų, nes joje apskritai nenurodyta ar sandoris atlygintinas ar ne; sutartis sudaryta ne ieškovo interesais; nepateikta jokių įrodymų apie apmokėjimą už perleistą teisę. Dėl galimo reikalavimo perleidimo suklastojimo pradėtas ikiteisminis tyrimas, todėl bylos nagrinėjimas atidėtinas iki bus nustatyta ar pateikta sutartis nėra suklastota. Skundžiamojoje nutartyje neatkreipta dėmesio į perleisto reikalavimo neatitikimą teismo priteistai sumai – pareiškėjas nurodė didesnę reikalavimo sumą nei priteistą teismo. Nors ir nurodyta, kad priteista teismo suma atitinka sprendimui, tačiau tvirtinant pareiškėją išieškotoju, nenurodyta kokiai konkrečiai sumai išieškoti teisę turi pareiškėjas. Pareiškėjo direktorius K. P. yra profesionalus bankroto administratorius, kuris turi vengti interesų konflikto, elgtis sąžiningai ir teisėtai, laikytis kitų įstatymo reikalavimų. Tačiau jis veikia ne tik kaip pareiškėjo direktorius, bet dar vadovauja kelioms įmonėms, kurios teikia administravimo paslaugas bei dirba administratoriumi UAB „Bankroto administravimo kontora“. Todėl K. P. sudarė sandorį nesąžiningai, veikdamas ir kaip bankroto administratorius, ir kaip įmonė, kuri „supirkinėja/perima“ kreditorinius reikalavimus, ir kaip tariamai naujo kreditoriaus atstovas, kuris apskritai niekaip neatlygina ieškovui ir užvaldo jo reikalavimą, darant akivaizdžią žalą UAB „Karneda“. Apeliantas apie reikalavimo perleidimo sutartį nebuvo informuotas, o pareiškėjas neatliko jokių privalomų veiksmų patvirtinti, kad reikalavimas jam perleistas. Pagal byloje nurodytą kvitą buvo atsiųstas dokumentas civilinėje byloje įvardintas kaip „pretenzija“, o ne reikalavimo perleidimo sutartis.

10UAB ,,Verslo sprendimų sistema“ atsiliepimu prašo atskirąjį skundą atmesti. Paaiškino, kad apeliantas nei bylos nagrinėjimo pirmojoje instancijoje metu, nei atskirajame skunde nenurodė nei vienos aplinkybės, kuri nebūtų išnagrinėta ar išnagrinėta netinkamai, nenurodė nei vieno absoliutaus skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindo.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Pagal CPK 48 str. 1d. tais atvejais, kai viena iš ginčijamo arba sprendimu nustatyto teisinio santykio šalių pasitraukia iš bylos (fizinio asmens mirtis, juridinio asmens pabaiga ar pertvarkymas, reikalavimo perleidimas, skolos perkėlimas ir kt.), teismas, jei yra pagrindas, rašytinio proceso tvarka tą šalį pakeičia jos teisių perėmėju, išskyrus atvejus, kai yra negalimas materialinių subjektinių teisių perėmimas. Taigi šalies teisių perėmimas sprendžiamas nagrinėjamoje ar išnagrinėtoje civilinėje byloje. Tuo tarpu šioje byloje pareiškėjai padavė pareiškimą dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese.

13Pagal CPK 596 str. 1 d. pirmosios instancijos teismas, kuriame buvo išnagrinėta byla, antstolio ar suinteresuotų asmenų prašymu nutartimi vykdymo procese pakeičia išieškotoją ar skolininką, fizinio asmens mirties, juridinio asmens reorganizavimo ar likvidavimo, taip pat reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo atveju, kitais įstatymo numatytais atvejai. Jeigu vykdymas atliekamas ne teismo išduoto vykdomojo dokumento pagrindu, tokiu atveju išieškotoją ar skolininką pakeičia antstolio kontoros buveinės vietos apylinkės teismas. Pareiškėjas, padavęs prašymą pakeisti išieškotoją vykdymo procese, nenurodė koks antstolis kokį vykdomąjį dokumentą vykdo, kiek liko neišieškotos pagal tą vykdomąjį dokumentą skolos, į kurią jis nurodo įsigijęs reikalavimo teisę iš pradinio išieškotojo. Paduotame prašyme pakeisti išieškotoją pareiškėjas prašo išduoti vykdomąjį raštą. Išeitų, kad išieškojimas pagal teismo sprendimą dar nėra pradėtas, todėl prašymas turėtų būti reiškiamas ne dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese, o dėl šalies pakeitimo civilinėje byloje CPK 48 str. 1 d. nustatyta tvarka.

14Be to, pateiktoje reikalavimo perleidimo sutartyje Nr. 2012/11-22 nėra įvardinta, ar UAB „Karneda“ perleidžia reikalavimą į Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-02-06 sprendimu priteistas pradiniam ieškovui UAB „Karneda“ sumas, ar perleidžia ieškovui išieškotojo teises pagal išduotą vykdomąjį raštą. Todėl, nors pirmosios instancijos teismas padarė teisingas išvadas, kad skolininko teisės reikalavimo perleidimo sutartimi visiškai nėra pažeidžiamos bei nėra pagrindo šalims skirti baudas dėl piktnaudžiavimo teisėmis, nutartis naikintina ir pareiškimas grąžintinas teismui nagrinėti iš naujo dėl to, kad nagrinėjant pareiškimą nebuvo atskleista, ar pareiškėjas siekė šalies pakeitimo civilinėje byloje ir pagal pakeistą šalį vykdomojo rašto išdavimo, ar pareiškėjas siekė išieškotojo pakeitimo vykdomojoje byloje. Pirmosios instancijos teismas, iš naujo nagrinėdamas pareiškimą, privalo išsiaiškinti konkretų pareiškėjo reikalavimą ir jį išnagrinėti arba civilinėje byloje (jei prašoma pakeisti bylos šalį CPK 48 str. 1 d. nustatyta tvarka) arba kaip pareiškimą dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese (CKP 596 str. 1 d. nustatyta tvarka).

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. 3 p., 338 str.,

Nutarė

16Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-09-13 nutartį panaikinti ir UAB ,,Verslo sprendimų sistema“ pareiškimą perduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai