Byla 2-1116/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Algirdo Gailiūno ir Kazio Kailiūno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Litvent“ direktoriaus A. G., trečiųjų asmenų individualios įmonės ,,Arkam“ ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Italinox Baltic“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 8 d. nutarties, civilinėje byloje Nr. B2-2259-160/2012 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės ,,Litvent“ direktoriaus A. G. ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Klaipėdos magma“ ieškinius atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Litvent“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Litvent“ direktorius A. G. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iškelti bankroto bylą UAB „Litvent“. Nurodė, kad įmonės pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į balansą įtraukto turto vertės, įmonė yra nemoki, todėl jai turi būti iškelta bankroto byla. Bankroto administratoriumi prašė skirti UAB „Tigesta“.

5Bendraieškis UAB ,,Klaipėdos magma“ taip pat prašė iškelti bankroto bylą UAB ,,Litvent“, administratoriumi siūlė skirti UAB ,,Admivira“.

6Trečiasis asmuo UAB ,,Italinox Baltic“ iškėlus bankroto bylą UAB „Litvent“ administratoriumi prašė skirti UAB ,,Insolvensa“.

7Trečiasis asmuo IĮ ,,Arkam“ iškėlus bankroto bylą UAB „Litvent“ administratoriumi prašė skirti UAB ,,Draugo petys“.

8Trečiasis asmuo UAB ,,NKG Transport“ iškėlus bankroto bylą UAB „Litvent“ administratoriumi prašė skirti UAB ,,Admivira“.

9Kreditorius UAB ,,Žvanga“ iškėlus atsakovui bankroto bylą administratoriumi siūlė skirti UAB ,,Admivira“.

10Kreditorius UAB „Eltalis“ atsakovo bankroto administratoriumi siūlė skirti UAB „Tigesta“.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

12Vilniaus apygardos teismas 2012 m. kovo 8 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB ,,Litvent“, įmonės administratoriumi paskyrė UAB ,,Admivira“. Teismas, remdamasis bylos duomenimis, nustatė, kad atsakovo mokėtinos sumos ir įsipareigojimai pusantro karto viršija įmonės turtą, todėl yra pagrindas pripažinti, kad įmonė yra nemoki ir jai keltina bankroto byla (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 2 str. 8 d., 9 str. 5 d.). Teismas nurodė, kad iš pateiktų į bylą Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos atsakymų į teismo užklausimus matyti, jog visų siūlomų administratorių kandidatūros atitinka teismo skiriamo bankroto administratoriaus kandidatūrų derinimo taisyklių reikalavimams ir visoms kandidatūroms pritarta. Teismo teigimu, visų siūlomų administratorių pagrindinė veiklos vieta yra Vilniaus regionas ir tai taip pat tvirtina, kad jie efektyviai savo funkcijas galėtų atlikti, nes bankrutuojanti įmonė taip pat veikė šiame regione, o administratoriaus darbo ilgesnė ar trumpesnė patirtis šiuo atveju neturėtų būti vertinama, kaip pirmenybė paskirti administratoriumi, nes tokiu būdu būtų ribojama konkurencija tarp kandidatūrų. Teismas sprendė, kad siekiant kuo efektyviau užtikrinti ne tik savininkų, bet ir kreditorių teises, atsižvelgiant į didesnės dalies kreditorių prašymą skirti administratoriumi UAB „Admivira“, pirmenybė atiduodama šiam administratoriui.

13III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

14Ieškovas UAB „Litvent“ direktorius A. G. atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 8 d. nutarties dalį, kuria UAB ,,Litvent“ bankroto administratoriumi paskirta UAB ,,Admivira“, panaikinti ir UAB ,,Litvent“ bankroto administratoriui paskirti UAB ,,Tigesta“. Skundą grindžia šiais argumentais:

151. Teismo nutarties dalis dėl administratoriaus paskyrimo yra nemotyvuota.

162. Teismas visiškai nevertino visų kriterijų, kurie yra itin svarbūs operatyviam bei mažesnių sąnaudų reikalaujančiam bankroto procedūrų vykdymui. UAB ,,Litvent“ laikytina didele įmone, todėl siekiant kuo tinkamiau atlikti tokios įmonės veiklos teisinę analizę, įvertinti kreditorinius bei debitorinius įsipareigojimus, reikalingas kruopštus teisinis – ūkinis veiklos ištyrimas. Tokį tyrimą kokybiškiau ir operatyviau gali atlikti subjektas, turintis gausesnį profesionalų personalą, geresnes finansines galimybes bei didesnę darbo patirtį. UAB ,,Admivira“ nėra baigusi bankroto procedūrų, bendrovėje dirba du bankroto administratoriai, todėl darytina išvada, kad šiuo atveju egzistuoja objektyvus pagrindas pakeisti teismo paskirtą bankroto administratorių į labiau patyrusį ir turintį didesnį personalą bankroto administratorių UAB ,,Tigesta“.

17Trečiasis asmuo IĮ ,,Arkam“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 8 d. nutarties dalį, kuria UAB ,,Litvent“ bankroto administratoriumi paskirta UAB ,,Admivira“, panaikinti ir UAB ,,Litvent“ bankroto administratoriui paskirti UAB ,,Draugo petys“. Skundą grindžia šiais argumentais:

181. Teismo nutartis nėra tinkamai motyvuota. Teismas nesilaikė teismų praktikos suformuotų teisės normų aiškinimo taisyklių šios kategorijos bylose.

192. Neteisinga teismo išvada, kad tinkamiausia iš pasiūlytų UAB ,,Litvent“ bankroto administratorių kandidatūrų yra UAB ,,Admivira“. Iš Įmonių bankroto valdymo departamento viešai skelbiamų duomenų matyti, kad mažiausiai užimti juridiniai bankroto administratoriai yra UAB ,,Draugo petys“ ir UAB ,,Admivira“. Tačiau UAB ,,Admivira“ kaip juridinis bankroto administratorius šio darbo patirties neturi, leidimas teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas bendrovei suteiktas tik 2011 m. lapkričio 28 d. Administratorius UAB ,,Draugo petys“ laikytinas nešališku, jo ir atsakovo buveinės ir veiklos vietovės sutampa, bendrovėje dirbančių fizinių bankroto administratorių užimtumas vienas mažiausių.

20Trečiasis asmuo UAB ,,Italinox Baltic“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 8 d. nutarties dalį, kuria UAB ,,Litvent“ bankroto administratoriumi paskirta UAB ,,Admivira“, panaikinti ir UAB ,,Litvent“ bankroto administratoriui paskirti UAB ,,Insolvensa“. Skunde nurodo, kad teismo paskirtas atsakovo bankroto administratorius UAB ,,Admivira“ neturi patirties vykdant bankroto administravimo procedūras. Be to, iš Įmonių bankroto valdymo departamento viešai skelbiamų duomenų matyti, kad UAB ,,Admivira“ dirba A. K., kuris yra ir UAB ,,Abadona“, turinčios audito įmonės pažymėjimą, vadovu. Iš Lietuvos auditorių rūmų viešai skelbiamo 2008-02-29 audito kokybės kontrolės komiteto posėdžio matyti, kad auditoriaus A. K. patikrinimo metu nustatyta pažeidimų. Šios aplinkybės kelia pagrįstų abejonių UAB ,,Admivira“ ir joje dirbančių administratorių patikimumu. Šiuo atveju UAB ,,Insolvensa“ atsakovo bankroto administravimo procedūras atliktų ekonomiškiausiai ir operatyviausiai, kadangi bendrovė turi gana nedidelį užimtumą, patyrusius bankroto administratorius ir patirties sėkmingai administruojant įmones.

21Bendraieškis UAB ,,Klaipėdos magma“ atsiliepimu į atskiruosius skundus prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 8 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad apeliantų skundai yra nepagrįsti, neįrodantys jokių absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, todėl atmestini. Apeliantų nurodytos aplinkybės yra formalaus pobūdžio, tačiau iš esmės teisėta ir pagrįsta teismo nutartis negali būti panaikinta.

22Trečiasis asmuo UAB ,,NKG Transport“ atsiliepimu į atskiruosius skundus prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 8 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskiruosius skundus atmesti.

23IV. Apeliacinio teismo argumentai

24Atskirasis skundas netenkintinas.

25Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

26Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Įmonių bankroto įstatymas, o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms.

27Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Skiriant administratoriumi konkretų asmenį, būtina siekti, kad jis ne tik gebėtų maksimaliai užtikrinti kuo sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūrų atlikimą, bet ir išvengtų konfliktų su kreditoriais bei bankrutuojančios įmonės savininkais dėl kreditorių ir įmonės interesų tinkamo atstovavimo, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys teisiniai santykiai būtų grindžiami veiklos skaidrumo, sąžiningumo, objektyvumo, moralumo ir nešališkumo standartais. Dėl administratoriaus išskirtinės svarbos bankroto procese neatsitiktinai tik teismas, laikydamasis teisės norminių aktų reikalavimų, turi teisę skirti administratorių bankroto procese. Taigi teismas turi diskrecijos teisę spręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Ši teisė reiškia, kad teismui įstatymas suteikia bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo prerogatyvą, todėl teismo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros. Administratoriaus paskyrimo klausimu priimtas teismo sprendimas turi būti pagrįstas ir paremtas įstatymu, todėl teismo diskrecijos teisė negali būti laikoma absoliučia, ypač tais atvejais, kai yra pasiūlomos kelios administratoriaus kandidatūros. Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), bet ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę.

28Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atsakovo UAB ,,Litvent“ bankroto administratoriumi paskyrė UAB ,,Admivira“, tačiau su šia administratoriaus kandidatūra nesutinka atskiruosius skundus pateikę: ieškovas UAB ,,Litvent“ direktorius, siūlantis administratoriaus UAB ,,Tigesta“ kandidatūrą; trečiasis asmuo IĮ ,,Arkam“, siūlantis administratoriaus UAB ,,Draugo petys“ kandidatūrą; trečiasis asmuo UAB ,,Italinox Baltic“ siūlantis administratoriaus UAB ,,Insolvensa“ kandidatūrą.

29Iš bylos duomenų matyti, kad tiek pirmosios instancijos teismo paskirta atsakovo bankroto administratoriaus kandidatūra, tiek apeliantų siūlomos skirti atsakovo bankroto administratoriais kandidatūros atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus: administratoriai turi Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos išduotus leidimus teikti bankroto administravimo paslaugas (t. 1, b. l. 29, 75, 80, 148), yra apsidraudę profesinę civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu (t. 1, b. l. 31, 74, 82, 150), jų kandidatūroms yra pritaręs Įmonių bankroto valdymo departamentas (t. 1, b. l. 88, 104, 156), administratoriai sutinka administruoti atsakovą (t. 1, b. l. 28, 73, 79, 147).

30Iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos skelbiamų duomenų matyti, kad UAB ,,Admivira“ leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas išduotas 2011 m. lapkričio 28 d. Ši bendrovė vykdo 4 bankroto administravimo procedūras, nėra baigusi nė vienos bankroto administravimo procedūros. Bendrovėje dirba 2 fiziniai bankroto administratoriai: V. V. vykdo 20 bankroto administravimo procedūrų, yra baigusi 3 bankroto administravimo procedūras; A. K. vykdo 17 bankroto administravimo procedūrų ir yra baigęs 4 bankroto administravimo procedūras.

31UAB ,,Tigesta“ leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas išduotas 2002 m. lapkričio 25 d. Ši bendrovė vykdo 37 bankroto administravimo procedūras, yra baigusi 37 bankroto administravimo procedūros. Bendrovėje dirba 6 fiziniai bankroto administratoriai: R. V. vykdo 15 bankroto administravimo procedūrų, nėra baigusi nė vienos bankroto administravimo procedūros; V. P. vykdo vieną bankroto administravimo procedūrą, yra baigęs 2 bankroto administravimo procedūras; S. B. vykdo 18 bankroto administravimo procedūrų, yra baigęs 23 bankroto administravimo procedūras; S. S. vykdo 13 bankroto administravimo procedūrų, yra baigusi 4 bankroto administravimo procedūras; G. Č. vykdo 21 bankroto administravimo procedūrą, yra baigęs 21 bankroto administravimo procedūrą; Š. P. vykdo 4 bankroto administravimo procedūras, yra baigusi 4 bankroto administravimo procedūras.

32UAB ,,Draugo petys“ leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas išduotas 2002 m. lapkričio 25 d. Ši bendrovė vykdo 28 bankroto administravimo procedūras, yra baigusi 37 bankroto administravimo procedūros. Bendrovėje dirba 3 fiziniai bankroto administratoriai: G. V. vykdo 15 bankroto administravimo procedūrų, yra baigęs 8 bankroto administravimo procedūras; R. V. vykdo 4 bankroto administravimo procedūras, yra baigęs 5 bankroto administravimo procedūras; V. Z. vykdo 9 bankroto administravimo procedūras, yra baigęs 8 bankroto administravimo procedūras.

33UAB ,,Insolvensa“ leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas išduotas 2009 m. balandžio 27 d. Ši bendrovė vykdo 33 bankroto administravimo procedūras, yra baigusi 10 bankroto administravimo procedūrų. Bendrovėje dirba 8 fiziniai bankroto administratoriai: V. K. vykdo 33 bankroto administravimo procedūras, yra baigęs 111 bankroto administravimo procedūrų; R. V. vykdo 15 bankroto administravimo procedūrų, nėra baigusi nė vienos bankroto administravimo procedūros; V. K. vykdo 9 bankroto administravimo procedūras, nėra baigęs nė vienos bankroto administravimo procedūros; V. U. vykdo 21 bankroto administravimo procedūrą, yra baigęs 21 bankroto administravimo procedūrą; Š. P. vykdo 4 bankroto administravimo procedūras, nėra baigęs nė vienos bankroto administravimo procedūros; D. V. vykdo 9 bankroto administravimo procedūras, yra baigęs 43 bankroto administravimo procedūras; Š. P. vykdo 4 bankroto administravimo procedūras, yra baigusi 4 bankroto administravimo procedūras; T. M. vykdo 65 bankroto administravimo procedūras, yra baigęs 72 bankroto administravimo procedūras.

34Remiantis nurodytais duomenimis, darytina išvada, kad, įvertinus kiekvienam bendrovėse dirbančiam fiziniam bankroto administratoriui tenkančių administruoti įmonių skaičių, didžiausią darbo krūvį turi UAB ,,Insolvensa“, o kitų bankroto administratorių darbo krūvis iš esmės vienodas. Nors didžiausią patirtį administruojant įmones turi UAB ,,Draugo petys“ ir UAB ,,Tigesta“, tačiau byloje nėra pateikta duomenų, kurie leistų teigti, kad paskirto bankroto administratoriaus administruojamų įmonių skaičius, darbo krūvis ir kvalifikacinis patyrimas arba kitokios su jo veikla susijusios aplinkybės objektyviai kliudytų skirti jį atsakovo bankroto administratoriumi arba būtų esminiu kriterijumi, leidžiančiu daryti pagrįstą išvadą dėl šio asmens nesugebėjimo tinkamai vykdyti numatytas funkcijas.

35Pagal formuojamą teismų praktiką pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-350/2009, 2009 m. gruodžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1626/2009). Bankroto administratoriumi negalima skirti tokio asmens, kai yra aplinkybės, pagrįstai verčiančios abejoti, ar toks asmuo tikrai neturi ir negali turėti teisinio suinteresuotumo tos įmonės bankroto procese. Byloje nėra pateikta jokių argumentų ar įrodymų, kad skundžiama teismo nutartimi paskirtas bankroto administratorius gali būti šališkas. Trečiojo asmens UAB ,,Italinox Baltic“ atskirojo skundo argumentas, kad UAB ,,Admivira“ dirbančiam A. K., kuris yra ir UAB ,,Abadona“, turinčios audito įmonės pažymėjimą, vadovu 2008-02-29 auditoriaus A. K. patikrinimo metu buvo nustatyta pažeidimų, nėra pagrindas abejoti UAB ,,Admivira“ patikimumu. Minėti apelianto nurodyti pažeidimai buvo nustatyti prieš keturis metus ir nurodyta, kad šie pažeidimai nereikšmingi, be to, A. K. veiklos pažeidimai nustatyti būtent kaip auditoriaus veikloje, kurie nepaneigia jo, kaip bankroto administratoriaus tinkamos kvalifikacijos.

36Įvertinusi nurodytus duomenimis, teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra objektyvaus pagrindo keisti paskirtą bankroto administratorių. Taip pat teisėjų kolegija pažymi, kad įmonės bankroto administratorius yra įmonės valdytojas, turintis įstatymo, įmonės kreditorių susirinkimo suteiktus įgalinimus įmonės bankroto procese, nuo kurio veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo skaidrumas bei sklandumas, todėl ĮBĮ yra numatyta galimybė spręsti klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo ar jo pakeitimo. Tai, kad teismas paskyrė ne apeliantų siūlytus administratorius, neatima iš bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo teisės kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškiltų pagrįstų abejonių dėl administratoriaus tinkamumo (ĮBĮ 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

37Remdamasi išdėstytais motyvais, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo paskirtas bankroto administratorius atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus, bankroto administratoriaus paskyrimo procedūra nebuvo pažeista, todėl apeliantų skundo argumentai nesudaro pagrindo keisti paskirtą bankroto administratorių.

38Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

39Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Litvent“ direktorius A. G. kreipėsi į teismą su... 5. Bendraieškis UAB ,,Klaipėdos magma“ taip pat prašė iškelti bankroto... 6. Trečiasis asmuo UAB ,,Italinox Baltic“ iškėlus bankroto bylą UAB... 7. Trečiasis asmuo IĮ ,,Arkam“ iškėlus bankroto bylą UAB „Litvent“... 8. Trečiasis asmuo UAB ,,NKG Transport“ iškėlus bankroto bylą UAB... 9. Kreditorius UAB ,,Žvanga“ iškėlus atsakovui bankroto bylą... 10. Kreditorius UAB „Eltalis“ atsakovo bankroto administratoriumi siūlė... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. kovo 8 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą... 13. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 14. Ieškovas UAB „Litvent“ direktorius A. G. atskiruoju skundu prašo Vilniaus... 15. 1. Teismo nutarties dalis dėl administratoriaus paskyrimo yra nemotyvuota.... 16. 2. Teismas visiškai nevertino visų kriterijų, kurie yra itin svarbūs... 17. Trečiasis asmuo IĮ ,,Arkam“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos... 18. 1. Teismo nutartis nėra tinkamai motyvuota. Teismas nesilaikė teismų... 19. 2. Neteisinga teismo išvada, kad tinkamiausia iš pasiūlytų UAB ,,Litvent“... 20. Trečiasis asmuo UAB ,,Italinox Baltic“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus... 21. Bendraieškis UAB ,,Klaipėdos magma“ atsiliepimu į atskiruosius skundus... 22. Trečiasis asmuo UAB ,,NKG Transport“ atsiliepimu į atskiruosius skundus... 23. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 24. Atskirasis skundas netenkintinas.... 25. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 26. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 27. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad... 28. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atsakovo UAB ,,Litvent“... 29. Iš bylos duomenų matyti, kad tiek pirmosios instancijos teismo paskirta... 30. Iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos skelbiamų... 31. UAB ,,Tigesta“ leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas išduotas... 32. UAB ,,Draugo petys“ leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas... 33. UAB ,,Insolvensa“ leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas išduotas... 34. Remiantis nurodytais duomenimis, darytina išvada, kad, įvertinus kiekvienam... 35. Pagal formuojamą teismų praktiką pirmosios instancijos teismo nutartis,... 36. Įvertinusi nurodytus duomenimis, teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra... 37. Remdamasi išdėstytais motyvais, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios... 38. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 39. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 8 d. nutartį palikti nepakeistą....