Byla e2-1720-724/2017
Dėl skolos priteisimo

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Giedrius Avinas,

2rašytinio proceso tvarka, priimdamas sprendimą už akių, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „BnP finance“ ieškinį atsakovui A. N. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo A. N. 101,37 Eur negrąžinto kredito, 19,98 Eur kredito mokesčio, 364,72 Eur mokėjimo palūkanų, 10,92 Eur delspinigių, 5 proc. procesines palūkanas, 136,00 Eur bylinėjimosi išlaidas (15,00 Eur žyminį mokestį, 121,00 Eur BnP Finance, AB patirtas išlaidas už procesinių dokumentų). Ieškovas prašė, esant Civilinio proceso kodekso nustatytiems pagrindams, priimti sprendimą už akių.

5Atsakovui ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka (kartu gyvenančiam šeimos nariui – žmonai K. N.). Atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

8Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad 2014-04-07 tarp pradinio kreditoriaus UAB „Finverta“ ir atsakovo A. N. buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis (toliau – Sutartis) pagal kurią atsakovui buvo suteiktas 101,37 Eur kreditas 60 dienų terminui. Atsakovas įsipareigojo nustatytu terminu grąžinti kreditą bei sumokėti 19,98 Eur dydžio kredito mokestį. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2017-02-13 tarp pradinio kreditoriaus UAB „Finverta“ ir ieškovo buvo sudaryta Reikalavimo perleidimo sutartis, kuria vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1 dalimi pradinis kreditorius perleido ieškovui reikalavimo teises, kylančias iš Sutarties į atsakovo įsiskolinimą. Ieškovas nurodo, kad atsakovas liko skolingas ieškovui 101,37 Eur negrąžinto kredito ir 19,98 Eur nesumokėto kredito mokesčio. Duomenų apie tai, kad atsakovas su ieškovu visiškai atsiskaitė, byloje nepateikta (CPK 178 straipsnis).

9Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.881 straipsnį kredito gavėjas privalo grąžinti kreditoriui gautą sumą ir mokėti palūkanas. Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu (CK 6.886 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Pagal CK 6.59 straipsnį draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovas su ieškovu visiškai atsiskaitė, taip pat į tai, jog atsakovas savo prievolės neginčija (CPK 12 straipsnis), vadovaujantis CK 6.38 straipsniu, 6.189 straipsnio 1 dalimi, 6.210 straipsniu, 6.256 straipsnio 1 dalimi, 6.886 straipsnio 1 dalimi, ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 101,37 Eur negrąžinto kredito ir 19,98 Eur nesumokėto kredito mokesčio.

10Pagal CK 6.256 straipsnio 2 dalį, asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 10,92 Eur delspinigių.

11Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta, jog pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui gali būti taikomos 0,05 % pradelstos sumokėti sumos dydžio netesybos už kiekvieną pradelstą dieną, o tokios netesybos skaičiuojamos 180 dienų. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 0,05 proc. dydžio netesybas už 180 dienų. Remiantis tuo, kas išdėstyta, iš atsakovo priteistina 9,12 Eur delspinigių nuo negražinto kredito sumos (101,37 x 0,05 proc. x 180).

12Ieškovas prašo priteisti 364,72 Eur dydžio mokėjimo palūkanas po kredito grąžinimo termino, kurios yra paskaičiuotos už paskutinius trejus metus (1095 dienas) taikant sutartyje numatytą 119,93 proc. metinę palūkanų normą. Teismas, spręsdamas klausimą dėl prašomų priteisti palūkanų dydžio, atsižvelgia į sutartinių teisinių santykių pobūdį, tai kad šalių sudaryta vartojimo kredito sutartis yra tipinė vienašališkai nevienkartiniam naudojimui parengta vartojimo sutartis. Atsakovas, sudarydamas sutartį, buvo silpnesnioji sutarties šalis, minėtą sutartį sudarė prisijungimo būdu, yra vartotojas todėl jo interesus gina valstybė (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalis). Pažymėtina, kad norminiuose teisės aktuose bei teismų praktikoje plėtojama padidinta (prioritetinė) vartotojų teisių ir teisėtų interesų apsauga. Taigi ji turi būti teismo ex officio taikoma nagrinėjant bylas, kuriose viena iš šalių yra vartotojas. Teismo teisė, o tuo pačiu ir pareiga yra kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Vertindamas, ar netesybos yra „aiškiai per didelės“ arba „aiškiai neprotingos“, konkrečią bylą nagrinėjantis teismas turi atsižvelgti į nagrinėjamos bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remtis teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis Nr. 3K-7-304/2007, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 22 d. nutartis Nr. 2A-384/2008). Svarbu pažymėti ir tai, jog Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje netoleruojamos neprotingai didelės, lupikiškos netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-11-10 nutartis, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-562/2008; 2009-09-30 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010-11-02. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-409 ir kt.). Teismas atsižvelgia ir į tą aplinkybę, kad byloje nėra duomenų, jog pirminis kreditorius ėmėsi veiksmų siekdamas sutartų palūkanų išieškojimo, o šiuo konkrečiu atveju pirminio kreditoriaus neveikimas ženkliai didino palūkanų dydį ir sudarė sąlygas neteisėtai pasipelnyti iš atsakovo.

13Pažymėtina, jog palūkanoms mutatis mutandis taikytinos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, kurios teismui leidžia mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas. Atsižvelgdamas į tai, kad kredito sutartyje nustatytas palyginti trumpas 60 dienų grąžinimo terminas (kredito grąžinimo terminas 2014-06-06), tačiau dėl skolos priteisimo iš atsakovo į teismą kreiptasi praėjus daugiau nei trijų metų terminui, 364,72 Eur mokėjimo palūkanų suma daugiau nei tris kartus viršiją paties kredito suma, todėl yra aiškiai per didelė ir mažintina iki 101,37 Eur kredito dydžio sumos. Teismas mano, jog priteisiant iš atsakovo 101,37 Eur palūkanas bus išlaikyta tiek ieškovo tiek atsakovo interesų pusiausvyra, nebus pažeisti sąžiningumo ir protingumo principai (CK 6.37 straipsnio 3 dalis). Likusioje dalyje ieškovo reikalavimas atmestinas.

14Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgiant į CK 6.37 straipsnio 4 dalies nuostata, kad palūkanos už priskaičiuotas palūkanas neskaičiuojamos, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 130,47 Eur sumą (101,37 Eur + 9,12 Eur +19,98 Eur) sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2017-08-21 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

15Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 15,00 Eur žyminio mokesčio ir 121,00 Eur išlaidų už procesinių dokumentų parengimą. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai. Ieškovo ieškinys patenkintas iš dalies – 46,6 proc. (231,84:496,99x100 proc.), proporcingai patenkintų reikalavimų daliai ieškovui iš atsakovo priteistina 63,38 Eur bylinėjimosi išlaidų (56,39 už advokato pagalbai apmokėti ir 6,99 Eur žyminio mokesčio) (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 1 dalis bei 98 straipsnio 1 dalis).

16Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos, kadangi neviršija minimalaus 3,00 Eur dydžio (LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2014-09-23 įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 straipsnis).

17Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279, 285-288, 307 straipsniais, teismas

Nutarė

18Ieškinį tenkinti iš dalies.

19Priteisti iš atsakovo A. N., asmens kodas ( - ) 101,37 Eur (vienas šimtas vienas euras 37 ct) negrąžinto kredito, 19,98 Eur ( devyniolika eurų 98 ct) kredito mokesčio, 101,37 Eur (vienas šimtas vienas euras 37 ct) palūkanų, 9,12 Eur (devyni eurai 12 ct) delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 130,47 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2017-08-21 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 63,38 Eur (šešiasdešimt trys eurai 38 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo AB „BnP Finance“, įmonės kodas 302447985, naudai.

20Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

21Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jis turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

22Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

23Ieškovas turi teisę per 20 dienų apskųsti sprendimą Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant per Visagino miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Giedrius Avinas,... 2. rašytinio proceso tvarka, priimdamas sprendimą už akių, išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo A. N. 101,37... 5. Atsakovui ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 8. Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad 2014-04-07 tarp pradinio... 9. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.881 straipsnį... 10. Pagal CK 6.256 straipsnio 2 dalį, asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs... 11. Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje... 12. Ieškovas prašo priteisti 364,72 Eur dydžio mokėjimo palūkanas po kredito... 13. Pažymėtina, jog palūkanoms mutatis mutandis taikytinos CK 6.73 straipsnio 2... 14. Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, ir 6.210 straipsnio 1 dalimi,... 15. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 15,00 Eur žyminio mokesčio ir 121,00... 16. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos,... 17. Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279, 285-288, 307 straipsniais,... 18. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 19. Priteisti iš atsakovo A. N., asmens kodas ( - ) 101,37 Eur (vienas šimtas... 20. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 21. Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo... 22. Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 23. Ieškovas turi teisę per 20 dienų apskųsti sprendimą Panevėžio apygardos...