Byla 2-2430-733/2011
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas Robertas Povilaitis, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „SMScredit.lt“ (dabar - UAB „4finance“) ieškinį atsakovui V. G. dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

2atsakovui V. G. už akių,

Nustatė

3Ieškovė UAB „SMScredit.lt“ (dabar - UAB „4finance“) ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo V. G. 1680 Lt skolos, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2009-05-22 sudarė su atsakovu paskolos sutartį pagal UAB „SMScredit.lt“ bendrąsias paskolos sutarties sąlygas ir suteikė jam 500 Lt paskolą trisdešimčiai dienų. Palūkanos už naudojimąsi paskola (paskolos suteikimo komisinis mokestis) buvo 100 Lt. Paskola ir palūkanos turėjo būti grąžinti iki 2009-06-21. Kadangi atsakovas laiku neįvykdė prievolės, t.y. negrąžino paskolos ir palūkanų, todėl vadovaujantis šalių sudarytos sutarties 9.2 p., nuo 2009-06-22 buvo pradėti skaičiuoti delspinigiai už įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymą. Delspinigiai, paskaičiuoti už 180 dienų, sudaro 1080 Lt. Atsakovas prievolės neįvykdė iki šiol.

4Atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovas prašo atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Formaliai ištyrus įrodymus ir pasitvirtinus jų turiniui yra pagrindas priimti tokį sprendimą, nes, kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovė UAB „SMScredit.lt“ (dabar - UAB „4finance“) 2009-05-22 sudarė su atsakovu V. G. paskolos sutartį pagal UAB „SMScredit.lt“ bendrąsias paskolos sutarties sąlygas ir suteikė jam 500 Lt paskolą trisdešimčiai dienų. Palūkanos už naudojimąsi paskola (paskolos suteikimo komisinis mokestis) buvo 100 Lt. Paskola ir palūkanos turėjo būti grąžinti iki 2009-06-21. Be to, šalių sudarytos sutarties 9.2 punkte numatyta, kad paskolos gavėjui uždelsus sutartyje nustatytus mokėjimus, paskolos gavėjas už kiekvieną vėlavimo dieną moka paskolos davėjui 1 proc. dydžio įsipareigojimų nevykdymo baudą nuo visų uždelstų mokėjimų. Kadangi atsakovas laiku neįvykdė prievolės, t.y. negrąžino paskolos, todėl vadovaujantis minėtu šalių sudarytos sutarties 9.2 p., nuo 2009-06-22 buvo pradėti skaičiuoti delspinigiai už įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymą. Mokėtini delspinigiai, kurie paskaičiuoti už 180 dienų, sudaro 1800Lt (b.l. 13).

7Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai sutartį šaliai gali būti taikomos netesybos (CK 6.73, 6.258 str.). Netesybos (delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 str. 1 d.). CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nustatyta, kad netesybos įskaitomos į nuostolius. Tai reiškia, kad netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, jomis siekiama atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius. Taip netesybų ir nuostolių santykis (kaip neleidžiantis šalims nustatyti baudinių netesybų) aiškinamas ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. spalio 19 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-7-378/2005; 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-400/2005, 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-1070/2003, ir kt.). Jos turėtų tik kompensuoti ieškovei nuostolius už laiku neatgautus pinigus. Paskolos sutartyje šalys numatė 1 proc. netesybų. Tokių didelių nuostolių ieškovė nepagrindė jokiais įrodymais. Ieškovės prašomi priteisti delspinigiai yra neprotingai dideli. Teismas turi pareigą būti aktyvūs ir ex officio įvertinti pagal CK 6.188 str. įtvirtintus sąžiningumo kriterijus šalių sutarties, iš kurios kilęs ginčas, sąlygas, taip pat pagal CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nuostatas kontroliuoti delspinigių dydį, nepriteisdamas aiškiai per didelių delspinigių. Lietuvos Aukščiausias Teismas yra nurodęs, kad teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 str. ir 6.258 str. nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turi vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis civ. byloje 3K-3-85/2007, 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-503/2007). Paskolos sutartyje numatytas delspinigių dydis (1 proc. už dieną) yra aiškiai per didelis ir, atsižvelgiant į skolos sumą ieškovei leistų nepagrįstai praturtėti atsakovo sąskaita. Sutarties laisvės principas reiškia, kad sutarties šalys gali nustatyti bet kokias sutarties sąlygas, neprieštaraujančias imperatyvioms įstatymo normoms, gerai moralei, sąžiningumo, protingumo, teisingumo ir kitiems principams. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką net 0,2 proc. delspinigiai yra laikomi aiškiai per didelėmis netesybomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 5 d., 2005 m. birželio 6 d., 2005 m. rugsėjo 12 d. nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-1070/2003; Nr. 3K-3-316/2005; Nr. 3K-3-316/2005 ir kt.). Nagrinėjamu atveju nustatyti delspinigiai, atsižvelgiant į sutarties šalių santykių pobūdį, kai viena šalis yra juridinis asmuo, kita – fizinis asmuo, pažeidžia minėtus teisės principus, todėl ieškovės reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies – delspinigiai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d., sumažintini iki 0,05 proc. nuo negrąžintos sumos per dieną, kaip atitinkantys minimalius įstatyminius nuostolius, t.y. nuo 1800 Lt iki 90 Lt.

8Atsakovas prievolės pagal sutartį ieškovei neįvykdė iki šiol.

9Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d., 6.38 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (CK 6.59 str.). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str.). Atsakovas prievolę mokėti pagal sutartį pažeidė, todėl iš atsakovo priteistina 600 Lt skola, įskaitant palūkanas ir 90 Lt delspinigiai ieškovės naudai (CK 6.63 str. 1 d. 1 p. ir 2 p., 6.256 str. 2 d.).

10Iš atsakovo priteistinos 5 proc. metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovei (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str.).

11Iš atsakovo priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos: 70 Lt žyminio mokesčio ieškovei (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str.,).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 270 str., 285 str. - 287 str.,

Nutarė

13Ieškinį patenkinti iš dalies ir priimti sprendimą už akių.

14Priteisti iš atsakovo V. G., asmens kodas ( - )

15- 600 Lt skolos,

16- 90 Lt delspinigių,

17- 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 690 Lt sumą nuo 2011-11-16 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo,

18- 70 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „SMScredit.lt“ (dabar - UAB „4finance“), įmonės kodas 301881644,

19Kitą ieškinio dalį atmesti.

20Atsakovas V. G. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šilutės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai