Byla 2S-764-115/2012
Dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. sausio 3 d. nutarties, kuria teismas nutarė atidėti atsakovui žyminio mokesčio dalies už priešieškinį mokėjimą iki teismo sprendimo priėmimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algirdas Auruškevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovo G. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. sausio 3 d. nutarties, kuria teismas nutarė atidėti atsakovui žyminio mokesčio dalies už priešieškinį mokėjimą iki teismo sprendimo priėmimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Atsakovas G. K. pareiškė priešieškinį ieškovui UAB „Swedbank lizingas“ dėl laidavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Swedbank lizingas“ ieškinį atsakovui dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo BUAB „Kogralis“. Atsakovas prašė atleisti jį nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo arba atidėti jo sumokėjimą iki sprendimo priėmimo. Prašymą grindė tuo, kad atsakovo turtinė padėtis yra sunki: neturi jokio vertingo turto, visas turtas areštuotas teismo, neturi jokių santaupų, be to, atsakovas ginčijamą sandorį sudarė per klaidą, iš jo negavo jokios naudos. Iš viso už priešieškinį atsakovas sumokėjo 300 Lt žyminio mokesčio.

4II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

5Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. sausio 3 d. nutartimi atidėjo atsakovui G. K. 3484 Lt žyminio mokesčio dalies už priešieškinį mokėjimą iki teismo sprendimo priėmimo. Teismas konstatavo, kad atsakovo nurodytos aplinkybės, t.y. tai, kad atsakovas neturi santaupų ar vertingo turto ir todėl negali sumokėti viso žyminio mokesčio, nėra besąlyginis pagrindas atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Atsakovas yra sveikas, darbingas asmuo, o duomenų, kurie pagrįstų jo sunkią turtinę padėtį, atsakovas teismui nepateikia, todėl atleidimui nuo žyminio mokesčio mokėjimo pagrindo nėra. Tačiau atsižvelgdamas į inicijuojamo ginčo esmę, teismas sprendė, kad tikslinga atidėti likusios dalies (3484 Lt) žyminio mokesčio mokėjimą iki teismo sprendimo priėmimo.

6III. Atskirojo skundo argumentai

7Atsakovas G. K. atskiruoju skundu prašo pakeisti 2012 m. sausio 3 d. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartį dalyje dėl nesumokėto žyminio mokesčio 3484 Lt dalies atidėjimo ir atleisti atsakovą nuo likusios nesumokėtos 3484 Lt žyminio mokesčio dalies. Atsakovas paaiškina, kad neturi jokio nekilnojamojo turto, likęs turtas yra areštuotas. Atsakovas negali gauti ar pasiskolinti reikiamos sumos trūkstamai žyminio mokesčio daliai sumokėti. Vienintelės atsakovo pajamos yra 897,50 Lt darbo užmokestis. Atsakovas gyvena pas motiną, kurią papildomai remia finansiškai. Šiuo metu atsakovas geriau apmokamo darbo Lietuvoje neranda, o emigruoti iš Lietuvos dėl motinos sveikatos ir būtinos jos priežiūros, negali. Neatleidus nuo likusios mokėtinos žyminio mokesčio dalies, atsakovui bus užkirstas kelias pasinaudoti apeliacijos teise, nes jis nepajėgs sumokėti net ik 3484 Lt, bet ir žyminio mokesčio už apeliacinį skundą.

8IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

9Atskirasis skundas atmestinas.

10Žyminis mokestis – tai įstatyme nustatyta suma, mokėtina už pareikštų reikalavimų nagrinėjimą civilinio proceso tvarka. Žyminio mokesčio instituto įtvirtinimu įstatyme be kita ko siekiama drausminti asmenis nuo nepagrįstų materialaus bei procesinio pobūdžio reikalavimų padavimo, t. y. žyminis mokestis atlieka ir prevencinę funkciją.

11Skirtinga dalyvaujančių byloje asmenų turtinė padėtis bei būtinybė užtikrinti konstitucinę teisę į realią teisminę gynybą sudaro prielaidas proceso įstatyme įtvirtinti atleidimo nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo institutą. Asmuo atleidžiamas nuo žyminio mokesčio dalies už ieškinio (apeliacinio, kasacinio skundo) nagrinėjimą mokėjimo tuo atveju, kai pateikiami jo sunkią turtinę padėtį įrodantys dokumentai (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-778/2009). Teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, kad asmens sunkią turtinę padėtį įrodo duomenys iš registrų, kuriuose gali būti registruojamas asmens turimas turtas Lietuvos Respublikoje, taip pat duomenys iš Juridinių asmenų registro, pažymos iš darbovietės, taip pat pažymos apie kredito įstaigose esančias asmens lėšas, kiti asmens turtinę padėtį įrodantys dokumentai (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. gegužės 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-347/2007, 2009 m. liepos 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-778/2009). Taigi atsakovas G. K. prašydamas atleisti jį nuo žyminio mokesčio už priešieškinį dalies sumokėjimo privalėjo pagrįsti savo prašymą (CPK 12, 178 str.).

12Kartu su pareikštu priešieškiniu atsakovas pateikė įrodymus apie 300 Lt dydžio žyminio mokesčio sumokėjimą (b. l. 31). Nuo likusios nesumokėtos žyminio mokesčio dalies atsakovas prašė jį atleisti arba atidėti mokėjimą iki įsisteisės teismo sprendimas. Byloje pateikta UAB „Transralis“ „Pažyma apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį ir kitas išlaidas G. K.“ patvirtina, kad atsakovo vidutinis mėnesinis atlyginimas atskaičius mokesčius yra 897,50 Lt (b. l. 33). Iš VĮ „Regitra“ 2011 m. gruodžio 15 d. pažymos apie įregistruotas transporto priemones matyti, kad atsakovo vardu nėra įregistruotų transporto priemonių (b. l. 34). Nekilnojamojo turto nuosavybės teise atsakovas neturi, o pagal VĮ „Registrų centras“ 2011 m. gruodžio 21 d. pažymą atsakovo vardu yra įregistruotos kitos daiktinės teisės, į nekilnojamuosius daiktus, esančius adresais (duomenys neskelbtini) (b. l. 35). Kartu su atskiruoju skundu atsakovas papildomai pateikė L. L. K. neįgaliojo pažymėjo kopiją (b. l. 44) ir Kauno medicinos universiteto klinikos radiologijos klinikos Stuburo juosmens srities kompiuterinės tomografijos tyrimą Nr. 1939 (b. l. 45). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu šie duomenys pagrindžia sunkią atsakovo turtinę padėtį, tačiau tai nėra pagrindas tenkinti atskirąjį skundą. Sprendžiant dėl asmens prašymo visai atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo, teismui turi būti pateikti visi įrodymai, atspindintys tikrąją asmens turtinę padėtį. Atsakovas nepateikė duomenų, pagrindžiančių, kad neturi lėšų kitų bankų ar kredito įstaigų sąskaitose, turto ir pajamų deklaracijos, nesikreipė dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos suteikimo, o sudarė atstovavimo sutartį dėl teisinės pagalbos suteikimo su advokatu (b. l. 38). Šios aplinkybės leidžia manyti, kad atsakovo turtinė padėtis nėra tokia, kad jis apskritai negalėtų sumokėti didžiosios dalies žyminio mokesčio ir būtų pagrindas tenkinti jo prašymą atleisti jį faktiškai nuo viso žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 str.).

13Atsakovui nepateikus įrodymų, jog jo vienintelės pajamos yra tik iš UAB „Transralis” gaunamas darbo užmokestis, kad atsakovas neturi jokių santaupų ar kitokių piniginių lėšų, bei esant netiesioginiams įrodymams, liudijantiems atsakovo turtinės padėties stovį – advokato samdymas bylos vedimui, apeliacinės instancijos teismo nuomone leidžia daryti pagrįstą išvadą, jog atsakovas neįrodė, kad jo turtinė padėtis yra sunki ir yra pagrindas tenkinti jo prašymą dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio (CPK 12, 178 str.). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu dalies už priešiekinį mokėtino žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimas iki teismo sprendimo priėmimo aptariamu atveju yra pakankama priemonė užtikrinanti atsakovo galimybę pasinaudoti savo galimai pažeistų teisių ir įstatymų saugomų interesų teismine gynyba.

14Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė atleidimo nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo reglamentuojančias proceso teisės normas ir pagrįstai netenkino atsakovo prašymo šioje apimtyje. Keisti ar naikinti teisėtos ir pagrįstos nutarties atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 p. 1 d.).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

16Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. sausio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai