Byla 1A-25-626/2018

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Cinino, Vitalijos Norkūnaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Lauretos Ulbienės, sekretoriaujant Jolitai Žylienei, dalyvaujant prokurorui Tadeušui Osipovič, nuteistajai I. V. ir gynėjui advokatui Ignatijui Šuškevič,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistosios I. V. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-07-12 nuosprendžio, kuriuo I. V. nuteista pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 24 straipsnio 6 dalį ir 182 straipsnio 2 dalį (2000-09-26 įstatymo Nr. VII-1968 redakcija, galiojusi nuo 2003-05-01 iki 2008-07-20) 220 MGL (8 285,20 Eur) dydžio bauda. Vadovaujantis BK 66 straipsnio 2 dalies nuostatomis į bausmės laiką įskaitytas laikinajame sulaikyme išbūtą laikas (2 dienos), vieną sulaikyme išbūtą dieną prilyginant 2 MGL dydžio baudai, ir laikyta, jog I. V. paskirta galutinė bausmė yra lygi 216 MGL (8 134,56 Eur) dydžio baudai.

3Šiuo nuosprendžiu I. V. baudžiamoji byla dalyje dėl nusikaltimo, numatyto BK 24 straipsnio 6 dalyje ir 300 straipsnio 3 dalyje (2000-09-26 įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija, galiojusi nuo 2006-02-11), vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliu – ir BPK) 3 straipsnio 1 dalies 2 punktu, nutraukta suėjus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 95 straipsnio 1 dalies 1 punkto c papunktyje (2003-04-10 įstatymo Nr. IX-1495 redakcija) numatytam aštuonerių metų apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui. Šioje dalyje nuosprendis neskųstas.

4Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5

 1. I. V. nuteista už tai, kad ji veikdama vieninga tyčia bendrininkų grupe su O. N. ir L. J. (ankstesnė pavardė J.) bei su asmeniu, dėl kurio baudžiamoji byla teisme nutraukta jam mirus, o šiam kartu su asmeniu, dėl kurio ikiteisminis tyrimas nutrauktas jam mirus, ir N. B., apgaule L. J. IĮ „P.“ naudai panaikino dalį turtinės prievolės – 574 412,97 Lt mokėtino į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą pridėtinės vertės mokesčio už 2005 m. balandžio – gruodžio mėn., 2006 m. sausio – gruodžio mėn., 2007 m. sausio – balandžio, o būtent už tai, kad ji, L. J. IĮ „P.“ (įmonės kodas ( - ), PVM mokėtojo kodas Nr. ( - ), adresas ( - )) savininkės L. J. prašymu, perduotu per O. N., surasti asmenį, kuris gali pateikti L. J. IĮ „P.“ PVM sąskaitas faktūras su įrašytais melagingais duomenimis apie tariamai L. J. IĮ „P.“ parduotas prekes bei tokiu būdu bus sumažintas L. J. IĮ „P.“ Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui mokėtinas pridėtinės vertės mokestis, 2005 m. Vilniaus mieste, susitarė su asmeniu, dėl kurio baudžiamoji byla teisme nutraukta jam mirus, kad pastarasis (t. y. asmuo, dėl kurio baudžiamoji byla teisme nutraukta jam mirus), už tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį pateiks L. J. IĮ „P.“ PVM sąskaitas faktūras su įrašytais melagingais duomenimis apie tariamai L. J. IĮ „P.“ parduotas prekes bei tokiu būdu bus sumažintas L. J. IĮ „P.“ Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui mokėtinas pridėtinės vertės mokestis.
  1. Įgyvendinant nusikalstamą sumanymą, L. J. (ankstesnė pavardė J.) 2005 m. kovo mėn. – 2007 m. balandžio mėn. laikotarpiu, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje, per O. N. ir I. V. pateikė asmeniui, dėl kurio baudžiamoji byla teisme nutraukta jam mirus, L. J. IĮ „P.“ rekvizitus bei nurodė, kokios prekės ir kokiomis kainomis turtėtų būti įrašytos juridinio asmens PVM sąskaitose – faktūrose kaip tariamai parduodamos L. J. IĮ „P.“. Po to asmuo, dėl kurio baudžiamoji byla teisme nutraukta jam mirus, žinodamas, kad UAB „B.“, UAB „A.“, UAB „T.“, UAB „F.“, UAB „P.“, UAB „E.“, UAB „S.“, UAB „V.K.S.“, UAB „D.“, UAB „R.D.“, UAB „S.C.“, UAB „T.“, UAB „I.“, IĮ „V.“ realiai nepardavė jokių prekių L. J. IĮ „P.“, pagal iš O. N. ir I. V. gautus duomenis, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje, organizavo ir vykdė žinomai netikrų UAB „B.“, UAB „A.“, UAB „T.“, UAB „F.“, UAB „P.“, UAB „E.“, UAB „S.“, UAB „V.K.S.“, UAB „D.“, UAB „R.D.“, UAB „S.C.“, UAB „T.“, UAB „I.“, IĮ „V.“ dokumentų pagaminimą apie tai, kad minėtos bendrovės neva pardavė, o L. J. IĮ „P.“ iš viso nupirko prekių už 3 765 595,90 Lt, tame tarpe 574 412,97 Lt pridėtinės vertės mokesčio:
   1. ĮI „V.“ dokumentus: 1) 2007-03-30 PVM sąskaitą faktūrą serija VA Nr. 00135, 2) 2007-03-26 PVM sąskaitą faktūrą serija VA Nr. 00134, 3) 2007-03-16 PVM sąskaitą faktūrą serija VA Nr. 00132, 4) 2007-03-14 PVM sąskaitą faktūrą serija VA Nr. 00131, kuriuose buvo įrašyti žinomai neteisingi duomenys apie tai, kad L. J. IĮ „P.“ nupirko iš minėtos bendrovės prekių už 35 327,11 Lt, tame tarpe 5 388,88 Lt PVM;
   2. UAB „B.“ dokumentus: 1) 2005-09-20 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2005058, 2) 2005-09-16 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2005056, 3) 2005-09-12 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2005054, 4) 2005-09-06 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2005052, 5) 2005-10-17 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2005073, 6) 2005-10-20 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2005075, 7) 2005-10-05 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2005065, 8) 2005-11-15 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2005086, 9) 2005-11-10 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2005084, 10) 2005-11-07 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2005079, 11) 2005-11-07 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2005081, 12) 2005-11-03 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2005077, 13) 2005-12-02 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2005096, 14) 2005-12-01 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2005094, 15) 2006-01-06 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2006004, 16) 2006-01-03 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2006001, 17) 2006-01-04 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2006002, 18) 2006-01-05 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2006003, 19) 2006-02-15 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2006021, 20) 2006-02-03 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2006013, 21) 2006-03-17 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2006031, 22) 2006-03-16 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2006030, 23) 2006-04-04 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2006033, 24) 2006-04-07 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2006035, 25) 2006-04-12 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2006037, 26) 2006-05-16 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2006050, 27) 2006-05-15 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2006049, 28) 2006-05-10 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2006047, 29) 2006-05-02 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2006044, 30) 2006-06-07 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2006057, 31) 2006-06-02 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2006051, 32) 2006-06-15 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2006060, 33) 2006-07-24 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2006073, 34) 2006-07-20 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2006070, 35) 2006-07-14 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2006067, 36) 2006-08-04 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2006078, 37) 2006-08-10 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2006081, 38) 2006-08-14 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2006083, 39) 2006-08-18 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2006086, 40) 2006-09-11 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2006100, 41) 2006-09-12 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2006102, 42) 2006-09-14 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2006104, 43) 2006-09-15 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2006106, 44) 2006-09-22 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2006107, 45) 2006-10-11 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2006113, 46) 2006-10-06 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2006111, 47) 2006-10-16 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2006117, 48) 2006-10-12 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2006123, 49) 2006-10-27 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2006128, 50) 2006-10-31 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2006130, 51) 2006-11-06 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2006135, 52) 2006-11-10 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2006139, 53) 2006-11-13 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2006140, 54) 2006-11-14 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2006141, 55) 2006-12-01 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2006147, 56) 2006-12-04 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2006148, 57) 2006-12-06 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2006165, 58) 2006-12-08 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2006167, 59) 2006-12-08 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2006168, 60) 2007-01-04 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2007006, 61) 2007-01-03 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2007001, 62) 2007-01-03 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2007004, 63) 2007-01-05 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2007007, 64) 2007-01-08 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2007009, 65) 2007-01-10 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2007011, 66) 2007-01-12 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2007013, 67) 2007-01-22 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2007017, 68) 2007-02-02 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2007019, 69) 2007-02-06 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2007021, 70) 2007-02-08 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2007022, 71) 2007-02-12 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2007024, 72) 2007-02-14 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2007025, 73) 2007-02-20 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2007029, 74) 2007-02-19 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2007027, 75) 2007-03-02 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2007032, 76) 2007-03-16 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2007039, 77) 2007-03-19 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2007040, 78) 2007-03-20 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2007041, 79) 2007-03-06 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2007034, 80) 2007-03-13 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2007037, 81) 2007-03-09 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2007035, 82) 2005-05-10 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2005013, 83) 2005-05-16 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2005016, 84) 2005-05-20 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2005017, 85) 2005-05-26 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2005018, 86) 2005-06-07 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2005020, 87) 2005-06-10 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2005022, 88) 2005-06-16 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2005024, 89) 2005-06-20 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2005027, 90) 2005-07-07 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2005029, 91) 2005-07-08 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2005032, 92) 2005-07-12 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2005034, 93) 2005-07-18 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2005037, 94) 2005-08-02 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2005041, 95) 2005-08-05 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2005043, 96) 2005-08-12 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2005046, 97) 2005-08-22 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2005050, 98) 2007-04-03 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2007043, 99) 2007-04-06 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2007046, 100) 2007-04-05 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2007045, 101) 2007-04-20 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2007054, 102) 2007-04-19 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2007053, 103) 2007-04-17 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2007051, 104) 2007-04-16 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2007049, 105) 2007-04-23 PVM sąskaitą faktūrą serija BR Nr. 2007055, kuriuose buvo įrašyti žinomai neteisingi duomenys apie tai, kad L. J. IĮ „P.“ nupirko iš minėtos bendrovės prekių už 921 533,58 Lt, tame tarpe 140 572,97 Lt PVM;
   3. UAB „A.“ dokumentus: 1) 2007-03-13 PVM sąskaitą faktūrą serija ALV Nr. 00051,

    62) 2007-03-19 PVM sąskaitą faktūrą serija ALV Nr. 00056, 3) 2007-03-20 PVM sąskaitą faktūrą serija ALV Nr. 00058, 4) 2007-03-22 PVM sąskaitą faktūrą serija ALV Nr. 00063, kuriuose buvo įrašyti žinomai neteisingi duomenys apie tai, kad L. J. IĮ „P.“ nupirko iš minėtos bendrovės prekių už 30 010,06 Lt, tame tarpe 4 577,80 Lt PVM;

   4. UAB „T.“ dokumentus: 1) 2005-09-06 PVM sąskaitą faktūrą serija LEA Nr. 6262915, 2) 2005-09-21 PVM sąskaitą faktūrą serija LEA Nr. 6262922, 3) 2005-09-23 PVM sąskaitą faktūrą serija LEA Nr. 6262924, 4) 2005-09-23 PVM sąskaitą faktūrą serija LEA Nr. 6262925, 5) 2005-09-26 PVM sąskaitą faktūrą serija LEA Nr. 6262927, 6) 2005-09-26 PVM sąskaitą faktūrą serija LEA Nr. 6262926, 7) 2005-09-19 PVM sąskaitą faktūrą serija LEA Nr. 6262920, 8) 2005-09-15 PVM sąskaitą faktūrą serija LEA Nr. 6262919, 9) 2005-09-09 PVM sąskaitą faktūrą serija LEA Nr. 6262917, 10) 2005-09-12 PVM sąskaitą faktūrą serija LEA Nr. 6262918, 11) 2005-10-17 PVM sąskaitą faktūrą serija LEA Nr. 6262938, 12) 2005-10-03 PVM sąskaitą faktūrą serija LEA Nr. 6262928, 13) 2005-10-05 PVM sąskaitą faktūrą serija LEA Nr. 6262929, 14) 2005-10-07 PVM sąskaitą faktūrą serija LEA Nr. 6262932, 15) 2005-10-06 PVM sąskaitą faktūrą serija LEA Nr. 6262931, 16) 2005-10-10 PVM sąskaitą faktūrą serija LEA Nr. 6262933, 17) 2005-10-12 PVM sąskaitą faktūrą serija LEA Nr. 6262934, 18) 2005-10-14 PVM sąskaitą faktūrą serija LEA Nr. 6262936, 19) 2005-10-20 PVM sąskaitą faktūrą serija GFA Nr. 4191911, 20) 2005-11-14 PVM sąskaitą faktūrą serija GFA Nr. 4191923, 21) 2005-11-11 PVM sąskaitą faktūrą serija GFA Nr. 4191922, 22) 2005-11-08 PVM sąskaitą faktūrą serija GFA Nr. 4191919, 23) 2005-11-09 PVM sąskaitą faktūrą serija GFA Nr. 4191920, 24) 2005-11-07 PVM sąskaitą faktūrą serija GFA Nr. 4191917, 25) 2005-11-03 PVM sąskaitą faktūrą serija GFA Nr. 4191915, 26) 2005-11-04 PVM sąskaitą faktūrą serija GFA Nr. 4191916, 27) 2005-11-02 PVM sąskaitą faktūrą serija GFA Nr. 4191913, 28) 2005-12-02 PVM sąskaitą faktūrą serija GFA Nr. 4191929, 29) 2005-12-06 PVM sąskaitą faktūrą serija GFA Nr. 4191931, 30) 2005-12-07 PVM sąskaitą faktūrą serija GFA Nr. 4191932, 31) 2005-12-09 PVM sąskaitą faktūrą serija GFA Nr. 4191934, 32) 2005-12-12 PVM sąskaitą faktūrą serija GFA Nr. 4191935, 33) 2005-12-14 PVM sąskaitą faktūrą serija GFA Nr. 4191937, 34) 2005-12-15 PVM sąskaitą faktūrą serija GFA Nr. 4191938, 35) 2005-12-16 PVM sąskaitą faktūrą serija GFA Nr. 4191941, 36) 2005-12-19 PVM sąskaitą faktūrą serija GFA Nr. 4191942, 37) 2005-12-19 PVM sąskaitą faktūrą serija GFA Nr. 4191943, 38) 2005-12-20 PVM sąskaitą faktūrą serija GFA Nr. 4191944, 39) 2005-12-01 PVM sąskaitą faktūrą serija GFA Nr. 4191927, 40) 2006-01-11 PVM sąskaitą faktūrą serija GFA Nr. 4191951, 41) 2006-01-10 PVM sąskaitą faktūrą serija GFA Nr. 4191950, 42) 2006-01-12 PVM sąskaitą faktūrą serija GFA Nr. 4191952, 43) 2006-01-05 PVM sąskaitą faktūrą serija GFA Nr. 4191947, 44) 2006-01-06 PVM sąskaitą faktūrą serija GFA Nr. 4191948, 45) 2006-02-03 PVM sąskaitą faktūrą serija GFA Nr. 4191960, 46) 2006-02-02 PVM sąskaitą faktūrą serija GFA Nr. 4191959, 47) 2006-02-01 PVM sąskaitą faktūrą serija GFA Nr. 4191958, 48) 2006-02-14 PVM sąskaitą faktūrą serija GFA Nr. 4191966, 49) 2006-02-15 PVM sąskaitą faktūrą serija GFA Nr. 4191971, 50) 2006-02-07 PVM sąskaitą faktūrą serija GFA Nr. 4191962, 51) 2006-02-06 PVM sąskaitą faktūrą serija GFA Nr. 4191961, 52) 2006-03-08 PVM sąskaitą faktūrą serija GFA Nr. 4191976, 53) 2006-03-07 PVM sąskaitą faktūrą serija GFA Nr. 4191975, 54) 2006-03-02 PVM sąskaitą faktūrą serija GFA Nr. 4191973, 55) 2006-04-04 PVM sąskaitą faktūrą serija GFA Nr. 4191985, 56) 2006-04-07 PVM sąskaitą faktūrą serija GFA Nr. 4191987, 57) 2006-04-05 PVM sąskaitą faktūrą serija GFA Nr. 4191986, 58) 2006-04-10 PVM sąskaitą faktūrą serija GFA Nr. 4191988, 59) 2006-04-28 PVM sąskaitą faktūrą serija GFA Nr. 4191997, 60) 2006-04-27 PVM sąskaitą faktūrą serija GFA Nr. 4191996, 61) 2006-04-20 PVM sąskaitą faktūrą serija GFA Nr. 4191993, 62) 2006-07-11 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 00016, 63) 2006-07-10 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 00015, 64) 2006-07-05 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 00014, 65) 2006-07-03 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 00012, 66) 2006-07-14 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 00018, 67) 2006-07-17 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 00019, 68) 2006-08-07 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 00030, 69) 2006-08-04 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 00028, 70) 2006-08-11 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 00034, 71) 2006-08-10 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 00031, 72) 2006-08-17 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 00037, 73) 2006-09-08 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 00049, 74) 2006-09-01 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 00044, 75) 2006-09-18 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 00053, 76) 2006-09-21 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 00057, 77) 2006-09-25 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 00058, 78) 2006-10-06 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 00069, 79) 2006-10-04 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 00067, 80) 2006-10-03 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 00065, 81) 2006-10-02 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 00062, 82) 2006-10-11 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 00073, 83) 2006-10-17 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 00076, 84) 2006-10-26 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 00082, 85) 2006-10-23 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 00080, 86) 2006-10-19 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 00078, 87) 2006-10-31 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 00084, 88) 2006-11-06 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 00089, 89) 2006-11-06 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 00091, 90) 2006-11-03 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 00087, 91) 2006-11-08 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 00092, 92) 2006-11-09 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 00096, 93) 2006-12-04 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 00108, 94) 2006-12-13 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 00116, 95) 2006-12-12 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 00115, 96) 2006-12-12 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 00113, 97) 2006-12-15 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 00120, 98) 2006-12-14 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 00119, 99) 2007-01-16 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 00139, 100) 2007-01-16 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 00140, 101) 2007-01-15 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 00137, 102) 2007-01-05 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 00129, 103) 2007-01-04 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 00128, 104) 2007-01-10 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 00135, 105) 2007-01-08 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 00131, 106) 2007-02-01 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 00145, 107) 2007-02-02 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 00148, 108) 2007-02-06 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 00150, 109) 2007-02-08 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 00153, 110) 2007-02-12 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 00155, 111) 2007-02-15 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 00156, 112) 2007-02-15 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 00157, 113) 2007-03-08 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 00168, 114) 2007-03-13 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 00170, 115) 2007-03-16 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 00173, 116) 2007-03-22 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 00176, 117) 2007-03-05 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 00167, 118) 2005-03-14 PVM sąskaitą faktūrą serija LFA Nr. 6262858, 119) 2005-03-22 PVM sąskaitą faktūrą serija LFA Nr. 6262859, 120) 2005-03-30 PVM sąskaitą faktūrą serija LFA Nr. 6262860, 121) 2005-04-06 PVM sąskaitą faktūrą serija LFA Nr. 6262862, 122) 2005-04-14 PVM sąskaitą faktūrą serija LFA Nr. 6262863, 123) 2005-04-20 PVM sąskaitą faktūrą serija LFA Nr. 6262865, 124) 2005-04-28 PVM sąskaitą faktūrą serija LFA Nr. 6262866, 125) 2005-05-02 PVM sąskaitą faktūrą serija LFA Nr. 6262867, 126) 2005-04-04 PVM sąskaitą faktūrą serija LFA Nr. 6262868, 127) 2005-05-10 PVM sąskaitą faktūrą serija LFA Nr. 6262871, 128) 2005-05-11 PVM sąskaitą faktūrą serija LFA Nr. 6262872, 129) 2005-05-13 PVM sąskaitą faktūrą serija LFA Nr. 6262874, 130) 2005-05-16 PVM sąskaitą faktūrą serija LFA Nr. 6262875, 131) 2005-05-17 PVM sąskaitą faktūrą serija LFA Nr. 6262877, 132) 2005-05-17 PVM sąskaitą faktūrą serija LFA Nr. 6262878, 133) 2005-06-03 PVM sąskaitą faktūrą serija LFA Nr. 6262879, 134) 2005-06-08 PVM sąskaitą faktūrą serija LFA Nr. 6262881, 135) 2005-06-10 PVM sąskaitą faktūrą serija LFA Nr. 6262883, 136) 2005-06-15 PVM sąskaitą faktūrą serija LFA Nr. 6262884, 137) 2005-06-17 PVM sąskaitą faktūrą serija LFA Nr. 6262885, 138) 2005-06-21 PVM sąskaitą faktūrą serija LFA Nr. 6262867, 139) 2005-06-23 PVM sąskaitą faktūrą serija LFA Nr. 6262888, 140) 2005-06-23 PVM sąskaitą faktūrą serija LFA Nr. 626290, 141) 2005-07-04 PVM sąskaitą faktūrą serija LFA Nr. 6262886, 142) 2005-07-08 PVM sąskaitą faktūrą serija LFA Nr. 6262892, 143) 2005-07-12 PVM sąskaitą faktūrą serija LFA Nr. 6262894, 144) 2005-07-14 PVM sąskaitą faktūrą serija LFA Nr. 6262896, 145) 2005-07-15 PVM sąskaitą faktūrą serija LFA Nr. 6262897, 146) 2005-07-19 PVM sąskaitą faktūrą serija LFA Nr. 6262899, 147) 2005-07-22 PVM sąskaitą faktūrą serija LFA Nr. 6262901, 148) 2005-07-26 PVM sąskaitą faktūrą serija LFA Nr. 6262903, 149) 2005-08-04 PVM sąskaitą faktūrą serija LFA Nr. 6262905, 150) 2005-08-08 PVM sąskaitą faktūrą serija LFA Nr. 6262907, 151) 2005-08-11 PVM sąskaitą faktūrą serija LFA Nr. 6262909, 152) 2005-08-12 PVM sąskaitą faktūrą serija LFA Nr. 6262910, 153) 2005-08-17 PVM sąskaitą faktūrą serija LFA Nr. 6262912, 154) 2005-08-19 PVM sąskaitą faktūrą serija LFA Nr. 6262914, 155) 2005-08-23 PVM sąskaitą faktūrą serija LFA Nr. 6262916, 156) 2007-03-01 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 00163, 157) 2007-03-02 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 00165, kuriuose buvo įrašyti žinomai neteisingi duomenys apie tai, kad L. J. IĮ „P.“ nupirko iš minėtos bendrovės prekių už 1 082 841,15 Lt, tame tarpe 165 179,09 Lt PVM;
   5. UAB „F.“ dokumentus: 1) 2007-03-19 PVM sąskaitą faktūrą serija FRS Nr. 011,

    72) 2007-03-13 PVM sąskaitą faktūrą serija FRS Nr. 009, 3) 2007-03-02 PVM sąskaitą faktūrą serija FRS Nr. 006, kuriuose buvo įrašyti žinomai neteisingi duomenys apie tai, kad L. J. IĮ „P.“ nupirko iš minėtos bendrovės prekių už 30 000,72 Lt, tame tarpe 4 576,38 Lt PVM;

   6. UAB „P.“ dokumentus: 1) 2005-07-20 PVM sąskaitą faktūrą serija PRS Nr. 0000000, 2) 2005-08-20 PVM sąskaitą faktūrą serija PRS Nr. 0000042, 3) 2005-10-10 PVM sąskaitą faktūrą serija PRS Nr. 0000086, 4) 2006-02-24 PVM sąskaitą faktūrą serija PRS Nr. 0000326, 5) 2006-05-18 PVM sąskaitą faktūrą serija PRS Nr. 0000407, 6) 2006-06-09 PVM sąskaitą faktūrą serija PRS Nr. 0000418, 7) 2006-06-16 PVM sąskaitą faktūrą serija PRS Nr. 0000421, 8) 2006-06-28 PVM sąskaitą faktūrą serija PRS Nr. 0000435, 9) 2006-09-12 PVM sąskaitą faktūrą serija PRS Nr. 0000525, 10) 2006-09-14 PVM sąskaitą faktūrą serija PRS Nr. 0000527, 11) 2006-09-15 PVM sąskaitą faktūrą serija PRS Nr. 0000532, 12) 2006-09-18 PVM sąskaitą faktūrą serija PRS Nr. 0000562, 13) 2006-11-08 PVM sąskaitą faktūrą serija PRS Nr. 0000630, 14) 2006-11-10 PVM sąskaitą faktūrą serija PRS Nr. 0000634, 15) 2006-11-16 PVM sąskaitą faktūrą serija PRS Nr. 0000645, 16) 2006-11-15 PVM sąskaitą faktūrą serija PRS Nr. 0000639, 17) 2006-11-20 PVM sąskaitą faktūrą serija PRS Nr. 0000648, 18) 2006-11-22 PVM sąskaitą faktūrą serija PRS Nr. 0000649, 19) 2006-12-01 PVM sąskaitą faktūrą serija PRS Nr. 0000671, 20) 2006-12-04 PVM sąskaitą faktūrą serija PRS Nr. 0000673, 21) 2006-12-06 PVM sąskaitą faktūrą serija PRS Nr. 0000676, 22) 2006-12-08 PVM sąskaitą faktūrą serija PRS Nr. 0000679, 23) 2006-12-12 PVM sąskaitą faktūrą serija PRS Nr. 0000694, 24) 2006-12-14 PVM sąskaitą faktūrą serija PRS Nr. 0000696, 25) 2007-01-15 PVM sąskaitą faktūrą serija PRS Nr. 0000715, 26) 2007-01-15 PVM sąskaitą faktūrą serija PRS Nr. 0000714, 27) 2007-01-12 PVM sąskaitą faktūrą serija PRS Nr. 0000713, 28) 2007-01-11 PVM sąskaitą faktūrą serija PRS Nr. 0000711, 29) 2007-01-11 PVM sąskaitą faktūrą serija PRS Nr. 0000708, 30) 2007-01-03 PVM sąskaitą faktūrą serija PRS Nr. 0000704, 31) 2007-02-15 PVM sąskaitą faktūrą serija PRS Nr. 0000735, 32) 2007-02-15 PVM sąskaitą faktūrą serija PRS Nr. 0000737, 33) 2007-02-14 PVM sąskaitą faktūrą serija PRS Nr. 0000733, 34) 2007-02-13 PVM sąskaitą faktūrą serija PRS Nr. 0000731, 35) 2007-02-12 PVM sąskaitą faktūrą serija PRS Nr. 0000729, 36) 2007-02-07 PVM sąskaitą faktūrą serija PRS Nr. 0000725, 37) 2007-02-05 PVM sąskaitą faktūrą serija PRS Nr. 0000723, 38) 2007-02-01 PVM sąskaitą faktūrą serija PRS Nr. 0000720, 39) 2005-08-05 PVM sąskaitą faktūrą serija PRS Nr. 0000014, 40) 2005-08-08 PVM sąskaitą faktūrą serija PRS Nr. 0000016, 41) 2005-08-10 PVM sąskaitą faktūrą serija PRS Nr. 0000017, kuriuose buvo įrašyti žinomai neteisingi duomenys apie tai, kad L. J. IĮ „P.“ nupirko iš minėtos bendrovės prekių už 450 495,32 Lt, tame tarpe 68 719,64 Lt PVM;
   7. UAB „E.“ dokumentus: 1) 2006-01-31 PVM sąskaitą faktūrą serija ELK Nr. 06016, 2) 2006-02-28 PVM sąskaitą faktūrą serija ELK Nr. 06029, 3) 2006-03-31 PVM sąskaitą faktūrą serija ELK Nr. 06043, 4) 2006-04-28 PVM sąskaitą faktūrą serija ELK Nr. 06054, 5) 2006-05-29 PVM sąskaitą faktūrą serija ELK Nr. 06067, 6) 2006-06-30 PVM sąskaitą faktūrą serija ELK Nr. 06080, 7) 2006-07-31 PVM sąskaitą faktūrą serija ELK Nr. 06092, 8) 2006-08-30 PVM sąskaitą faktūrą serija ELK Nr. 06112, 9) 2006-09-29 PVM sąskaitą faktūrą serija ELK Nr. 06130, 10) 2006-10-30 PVM sąskaitą faktūrą serija ELK Nr. 06153, 11) 2006-10-24 PVM sąskaitą faktūrą serija ELK Nr. 06150, 12) 2006-11-14 PVM sąskaitą faktūrą serija ELK Nr. 06163, 13) 2006-11-30 PVM sąskaitą faktūrą serija ELK Nr. 06171, 14) 2006-12-22 PVM sąskaitą faktūrą serija ELK Nr. 06188, 15) 2006-12-29 PVM sąskaitą faktūrą serija ELK Nr. 06191, 16) 2007-01-31 PVM sąskaitą faktūrą serija ELK Nr. 07012, 17) 2007-02-14 PVM sąskaitą faktūrą serija ELK Nr. 07023, 18) 2007-02-28 PVM sąskaitą faktūrą serija ELK Nr. 06029, 19) 2007-03-29 PVM sąskaitą faktūrą serija ELK Nr. 06040, kuriuose buvo įrašyti žinomai neteisingi duomenys apie tai, kad L. J. IĮ „P.“ gavo iš minėtos bendrovės paslaugų už 713 927,32 Lt, tame tarpe 108 904,20 Lt PVM;
   8. UAB „S.“ dokumentus: 1) 2006-07-20 PVM sąskaitą faktūrą serija LBG Nr. 9382988, 2) 2005-09-22 PVM sąskaitą faktūrą serija LBG Nr. 9382902, 3) 2006-01-06 PVM sąskaitą faktūrą serija LBG Nr. 9382942, 4) 2007-02-19 PVM sąskaitą faktūrą serija LBG Nr. 9383042, kuriuose buvo įrašyti žinomai neteisingi duomenys apie tai, kad L. J. IĮ „P.“ gavo iš minėtos bendrovės paslaugų už 81 080,00 Lt, tame tarpe 12 368,13 Lt PVM;
   9. UAB „V.K.S.“ dokumentus: 1) 2005-07-18 PVM sąskaitą faktūrą serija VKS Nr. 0000000, 2) 2005-10-07 PVM sąskaitą faktūrą serija VKS Nr. 0000147, kuriuose buvo įrašyti žinomai neteisingi duomenys apie tai, kad L. J. IĮ „P.“ gavo iš minėtos bendrovės paslaugų už 38 196,60 Lt, tame tarpe 5 826,60 Lt PVM;
   10. UAB „D.“ dokumentą: 1) 2005-08-31 PVM sąskaitą faktūrą serija DIG Nr. 00068, kuriame buvo įrašyti žinomai neteisingi duomenys apie tai, kad L. J. IĮ „P.“ gavo iš minėtos bendrovės paslaugų už 8 260,00 Lt, tame tarpe 1 260,00 Lt PVM;
   11. UAB „R.D.“ dokumentus: 1) 2006-10-12 PVM sąskaitą faktūrą serija RD Nr. 0000033, 2) 2006-11-08 PVM sąskaitą faktūrą serija RD Nr. 0000040, 3) 2007-01-24 PVM sąskaitą faktūrą serija RD Nr. 0000111, 4) 2007-02-19 PVM sąskaitą faktūrą serija RD Nr. 0000124, kuriuose buvo įrašyti žinomai neteisingi duomenys apie tai, kad L. J. IĮ „P.“ nupirko iš minėtos bendrovės prekių už 91 631,60 Lt, tame tarpe 13 977,70 Lt PVM;
   12. UAB „S.C.“ dokumentus: 1) 2005-04-22 PVM sąskaitą faktūrą serija SPC Nr. 50238, 2) 2005-07-26 PVM sąskaitą faktūrą serija SPC Nr. 50428, 3) 2005-10-21 PVM sąskaitą faktūrą serija SPC Nr. 50568, 4) 2005-12-30 PVM sąskaitą faktūrą serija SPC Nr. 50681, 5) 2006-03-31 PVM sąskaitą faktūrą serija SPC Nr. 60153, 5) 2006-07-04 PVM sąskaitą faktūrą serija SPC Nr. 60316, 6) 2006-10-11 PVM sąskaitą faktūrą serija SPC Nr. 60538, 7) 2006-12-18 PVM sąskaitą faktūrą serija SPC Nr. 60735, 8) 2007-03-16 PVM sąskaitą faktūrą serija SPC Nr. 70201, kuriuose buvo įrašyti žinomai neteisingi duomenys apie tai, kad L. J. IĮ „P.“ nupirko iš minėtos bendrovės prekių už 66 814,82 Lt, tame tarpe 10 192,09 Lt PVM;
   13. UAB „T.“ dokumentus: 1) 2005-03-30 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 50024, 2) 2005-03-24 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 50023, 3) 2005-03-18 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 50022, 4) 2005-07-15 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 50064, 5) 2005-07-05 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 50059, 6) 2005-10-04 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 50087, 7) 2005-11-04 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 50101, 8) 2006-01-06 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 60002, 9) 2006-02-22 PVM sąskaitą faktūrą serija TRA Nr. 60006, kuriuose buvo įrašyti žinomai neteisingi duomenys apie tai, kad L. J. IĮ „P.“ nupirko iš minėtos bendrovės prekių už 120 476,80 Lt, tame tarpe 18 377,82 Lt PVM;
   14. UAB „I.“ dokumentus: 1) 2007-02-21 PVM sąskaitą faktūrą serija IMG Nr. 0011, 2) 2007-02-02 PVM sąskaitą faktūrą serija IMG Nr. 0001, 3) 2007-02-06 PVM sąskaitą faktūrą serija IMG Nr. 0003, 4) 2007-02-07 PVM sąskaitą faktūrą serija IMG Nr. 0004, 5) 2007-02-13 PVM sąskaitą faktūrą serija IMG Nr. 0006, 6) 2007-02-14 PVM sąskaitą faktūrą serija IMG Nr. 0008, 7) 2007-02-19 PVM sąskaitą faktūrą serija IMG Nr. 0009, 8) 2007-03-02 PVM sąskaitą faktūrą serija IMG Nr. 00015, 9) 2007-03-02 PVM sąskaitą faktūrą serija IMG Nr. 00017, 10) 2007-03-06 PVM sąskaitą faktūrą serija IMG Nr. 00020, 11) 2007-03-08 PVM sąskaitą faktūrą serija IMG Nr. 00022, 12) 2007-03-09 PVM sąskaitą faktūrą serija IMG Nr. 00023, 13) 2007-03-13 PVM sąskaitą faktūrą serija IMG Nr. 00026, 14) 2007-03-16 PVM sąskaitą faktūrą serija IMG Nr. 00028, kuriuose buvo įrašyti žinomai neteisingi duomenys apie tai, kad L. J. IĮ „P.“ nupirko iš minėtos bendrovės prekių už 95 000,82 Lt tame tarpe 14 491,67 Lt PVM.
  2. Minėtus dokumentus iš asmens, kuriam baudžiamoji byla teisme nutraukta jam mirus, gavusi I. V., žinodama, kad jie netikri ir UAB „B.“, UAB „A.“, UAB „T.“, UAB „F.“, UAB „P.“, UAB „E.“, UAB „S.“, UAB „V.K.S.“, UAB „D.“, UAB „R.D.“, UAB „S.C.“, UAB „T.“, UAB „I.“, IĮ „V.“ realiai jokių prekių nepardavė ir paslaugų nesuteikė, per O. N. perdavė juos L. J. (ankstesnė pavardė J.), po ko O. N., vykdydama L. J. (ankstesnė pavardė J.) nurodymą, žinodama, kad visi šie dokumentai netikri, įtraukė juos į įmonės buhalterinę apskaitą ir PVM deklaracijas.
  3. Gautų minėtų netikrų dokumentų pagrindu nuo 2005-03-14 iki 2007-04-23 iš IĮ „P.“ bankinės sąskaitos mokėjimo nurodymais pervedus į UAB „B.“, UAB „A.“, UAB „T.“, UAB „F.“, UAB „P.“, UAB „E.“, UAB „S.“, UAB „V.K.S.“, UAB „D.“, UAB „R.D.“, UAB „S.C.“, UAB „T.“, UAB „I.“, IĮ „V.“ bankines sąskaitas iš viso 3 765 595,90 Lt, asmuo, dėl kurio baudžiamoji byla teisme nutraukta jam mirus, kartu su N. B. ir asmeniu, dėl kurio ikiteisminis tyrimas nutrauktas jam mirus, organizavo minėtų pinigų išgryninimą. Toliau tęsiant nusikalstamą veiką, asmuo, dėl kurio baudžiamoji byla teisme nutraukta jam mirus, be tiksliai nenustatyto dydžio pinigų dalies, kurią asmuo, dėl kurio baudžiamoji byla teisme nutraukta jam mirus, N. B. ir asmuo, kuriam ikiteisminis tyrimas nutrauktas jam mirus, pasiliko už netikrų dokumentų pagaminimą, perdavimą ir pinigų nuėmimą, išgrynintus pinigus perdavė I. V., kuri juos per O. N. perdavė L. J. (ankstesnė pavardė J.).
  4. IĮ „P.“ buhalterinę apskaitą tvarkančiai vyr. buhalterei O. N. įtraukus į IĮ „P.“ buhalterinę apskaitą iš asmens, dėl kurio baudžiamoji byla teisme nutraukta jam mirus, gautus netikrus UAB „B.“, UAB „A.“, UAB „T.“, UAB „F.“, UAB „P.“, UAB „E.“, UAB „S.“, UAB „V.K.S.“, UAB „D.“, UAB „R.D.“, UAB „S.C.“, UAB „T.“, UAB „I.“, IĮ „V.“ minėtus dokumentus ir jų pagrindu IĮ „P.“ PVM deklaracijose už 2005 m. balandžio – gruodžio mėn., 2006 m. sausio – gruodžio mėn., 2007 m. sausio – gegužės mėn. padidinus paslaugų pirkimo ( - ) 412,97 Lt sumai bei šias suklastotas deklaracijas 2005-05-24, 2005-11-25, 2006-02-07, 2006-06-27, 2006-08-24, 2006-10-02, 2006-11-08, 2006-12-27, 2007-01-25, 2007-02-07,

   82007-03-01, 2007-09-26 pateikus Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, apgaule buvo panaikinta dalis IĮ „P.“ turtinės prievolės – sumokėti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą iš viso 574 412,97 Lt pridėtinės vertės mokesčio.

  5. Tokiu būdu I. V., veikdama bendrininkų grupe su O. N., L. J. (ankstesnė pavardė J.) ir asmeniu, dėl kurio baudžiamoji byla teisme nutraukta jam mirus, o šiam kartu su asmeniu, kuriam ikiteisminis tyrimas nutrauktas jam mirus, bei N. B., surasdama asmenį, kuriam baudžiamoji byla teisme nutraukta jam mirus, kuris pateikdavo žinomai netikrus dokumentus, bei, teikdama priemones - perduodama žinomai netikrus dokumentus ir pinigus, padėjo apgaule IĮ „P.“ naudai panaikinti dalį šios bendrovės turtinės prievolės – 574 412,97 Lt mokėtino į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą PVM sumokėjimo, tuo padarydama valstybei 574 412,97 Lt (kas šiuo metu atitinka 166 361,49 Eur) turtinę žalą.
  6. Šiais savo veiksmais I. V. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 24 straipsnio 6 dalyje ir 182 straipsnio 2 dalyje (Lietuvos Respublikos 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija, galiojusi nuo 2003-05-01 iki 2007-07-20).
 2. Nuteistoji I. V. (toliau – apeliantė) pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-07-12 nuosprendį dalyje dėl jos nuteisimo pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 182 straipsnio 2 dalį (Lietuvos Respublikos 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija, galiojusi nuo 2003-05-01 iki 2007-07-20) panaikinti ir šioje dalyje bylą nutraukti, suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui 2017-04-23. Apygardos teismui nustačius jog apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminas nebuvo suėjęs, prašo pripažinti jos atsakomybę lengvinančia aplinkybe jos prisipažinimą padarius baudžiamojo įstatymo uždraustą veiką ir nuoširdų gailestį; sumažinti paskirtą baudą iki 100 MGL; nustatyti baudos sumokėjimo terminą 2 metams.
  1. Apeliantės manymu, apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminas esant tęstinei nusikalstamai veikai turi būti skaičiuojamas nuo paskutinio veiksmo, t. y. 2007-04-23, kai buvo išrašyta paskutinė suklastota sąskaita-faktūra. Kaltinime nurodyta, kad jai inkriminuotų nusikalstamų veikų pagal BK 26 straipsnio 6 dalį ir 182 straipsnio 2 dalį laikotarpis apima 2005 metų kovo – 2007 m. balandžio mėnesius. Pagal BK 95 straipsnio 1 dalies 1 punkto d papunktį (2003-04-10 įstatymo Nr. IX-1495 redakcija) draudžiama priimti apkaltinamąjį nuosprendį, jei yra praėję 10 metų, kai padarytas sunkus nusikaltimas. Nesutinka su teismo išvada, kad ‚<...> visi bendrininkai atliko individualius veiksmus, tačiau jų galutinis tikslas buvo fiktyvių PVM sąskaitų-faktūrų pagalba padidinti paslaugų pirkimo PVM, nurodant deklaracijose neteisingus duomenis, o šias deklaracijas pateikus VMI, apgaule buvo panaikinta dalis valstybės biudžetui mokėtino PVM. Taigi visų bendrininkų sumanymas apgaule sukčiauti mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo srityje buvo įgyvendintas ne tik per BK 182 straipsnio 2 dalyje ir 300 straipsnio 3 dalyje numatytas nusikalstamas veikas, bet ir apgaulingai tvarkant buhalterinę apskaitą <...>“. Nurodo, kad ji jokios buhalterinės apskaitos netvarkė ir neturėjo tokios galimybės, jokių deklaracijų nepildė, VMI nepateikinėjo. Jos procesinis statusas buvo padėjėja, ji padėjo surasti netikras PVM sąskaitas-faktūras, pateikė jas O. N., buvo tarpininkė tarp G. R. ir O. N.. Jos nusikalstama veika pasibaigė 2007-04-23, jokių nusikalstamų sumanymų ją tęsti – neturėjo.
  2. Nesutinka su teismo išvada, kad jai apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminas sueina 2017-12-31, kuri padaryta remiantis Lietuvos A. T. išaiškinimu, pateiktu kasacinėje nutartyje Nr. 2K-7-29-942/2016. Pažymi, kad šioje nutartyje nurodoma, kad apgaulingo buhalterines apskaitos tvarkymo padariniai nustatomi kompetentingų įstaigų patikrinimo, revizijos aktais, audito ataskaita arba specialisto išvada, ekspertizės aktu (kasacinės nutartys Nr. 2K-233/2014, 2K-176-303/2015). Taip pat matyti, kad nuosprendžio priėmimo senatis aiškinama remiantis esamomis faktinėmis aplinkybėmis nagrinėjamoje byloje. Tuo tarpu, apeliantės manymu, teismo sprendimas nuosprendžio priėmimo senaties terminą nukelti į 2017-12-31 yra nepagrįstas, nes neatitinka faktinėms bylos aplinkybėms. Nurodo, kad šioje nagrinėjamoje byloje, pagal ikiteisminio tyrimo metu atliktą FNTT prie VRM Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus specialisto išvadą dėl finansinės veikos tyrimo, IĮ „P.'' veikla buvo tiriama ir vertinama už laikotarpį nuo 2005-01-01 iki 2007-04-23, nuo 2007-04-23 iki 2007-12-31 IĮ „P.'' veikla bei veiklos rezultatai nebuvo tiriami ir vertinami ir specialisto pateiktai išvadai jokios įtakos turėjo.
  3. Apeliantė taip pat nesutinka su teismo išvada, kad nagrinėjamu atveju nėra jos atsakomybę lengvinančių aplinkybių. Nurodo, kad nuo pat pirmos apklausos savo kaltę visiškai pripažino ir išsamiai papasakojo apie jai žinomas aplinkybes. Vėliau savo poziciją dėl kaltės pakeitė, nes buvo nurodytas bendrininkavimas su jai nepažįstamais asmenimis (N. B. ir N. P.). Teisme taip pat davė išsamius ir teisingus parodymus, nurodė, kad kaltę pripažįsta visiškai ir nuoširdžiai gailisi. Mano, kad teismas turėjo šias aplinkybes pripažinti jos atsakomybę lengvinančia aplinkybe. Nurodo, kad teismas jos parodymus vertino kritiškai, nors tokio pagrindo neturėjo. Mano, kad teismas turėjo priešišką, asmeninį nusistatymą prieš ją, nes ji dėl šeiminių aplinkybių negalėjo atvykti į kelis posėdžius, o bylą nagrinėjanti teisėja į tai labai neigiamai reagavo ir vertino kaip bylos vilkinimą, nors byloje yra pateikti medicininiai dokumentai dėl jos sūnaus susirgimo 2016-04-15. Sūnui diagnozuota abiejų ( - ), o nuo 2016-04-06 iki 2018-04-05 nustatytas vidutinis neįgalumo lygis, todėl dėl sūnaus sveikatos negalėjo atvykti į teismo posėdžius.
  4. Apeliantė taip pat mano, kad jai paskirta per griežta bausmė. Atkreipia dėmesį, kad teismas skyrė net 20 MGL didesnę bausmę nei siūlė prokuroras. Pažymi, kad jos sunki materialinė padėtis, sūnaus sunki liga, jos susirgimas depresija, jos antraeilis vaidmuo šioje nusikalstamoje veikoje, leidžia tikėtis bausmės sušvelninimo.
  5. Taip pat apeliantės nuomone, teismas neturėjo vadovautis M. V. parodymais, nes ji šio žmogaus nepažįsta, o jo duotuose parodymuose nėra nei žodžio apie ją. Nurodo, kad šio asmens parodymai iš nuosprendžio turi būti pašalinti.
 3. Atsiliepimų į skundą nepateikta.
 4. Teismo posėdžio metu nuteistoji ir jos gynėjas prašė skundą tenkinti. Prokuroras prašė skundą atmesti.
Skundas tenkinamas
 1. Nuteistoji apeliaciniame skunde kaltės dėl padarytos nusikalstamos veikos, faktinių aplinkybių ir jos juridinės kvalifikacijos neginčija, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 320 straipsnio 3 dalyje išdėstytomis bylų apeliacinio nagrinėjimo bendrosiomis nuostatomis, patikrino bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde, neišeidama už apeliacinio skundo ribų.
 2. Nuosprendis dalyje dėl I. V. nuteisimo pagal BK 182 straipsnio 2 dalį naikintinas ir baudžiamoji byla nutraukiama suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo terminui, numatytam BK 95 straipsnio 1 dalies 1 punkto d papunktyje ((2003-04-10 įstatymo Nr. IX-1495 redakcija) Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 327 straipsnio 1 punktas, 326 straipsnio 2 punktas).
Dėl senaties terminų skaičiavimo
 1. Nuteistoji I. V. apeliaciniame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismo nuosprendyje neteisingai aiškinama, jog apkaltinamojo nuosprendžio senaties terminas dėl BK 182 straipsnio 2 dalyje padaryto nusikaltimo turi būti siejamas su apgaulingos buhalterinės apskaitos padarinių kilimo momentu ir finansinių metų pabaiga, laikotarpiu iki 2007-12-31. Anot apeliantės, jai inkriminuotos nusikalstamos veikos, numatytos BK 182 straipsnio 2 dalyje, baigtumo momentas turėtų būti siejamas su šioje baudžiamojoje byloje nustatyta ir buhalterinei apskaitai pateikta paskutine sąskaita-faktūra, t. y. 2007-04-23.
 2. I. V. nuteista pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 182 straipsnio 2 dalį (2000-09-26 įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija, galiojusi nuo 2003-05-01 iki 2007-07-20) už tai, kad veikdama vieninga tyčia bendrininkų grupe su O. N. ir L. J. (ankstesnė pavardė – J.) bei asmeniu, kuriam mirus teisme baudžiamoji byla nutraukta, o šiam su asmeniui, kuriam mirus nutrauktas ikiteisminis tyrimas ir N. B., apgaule L. J. IĮ „P.“ naudai panaikino dalį turtinės prievolės – 574 412,97 Lt mokėtino į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą pridėtinės vertės mokesčio už 2005 m. balandžio-gruodžio mėnesius, 2006 m. sausio – gruodžio mėnesius, 2007 m. sausio – balandžio mėnesius. Jos veiksmai pasireiškė tuo, kad ji surado asmenį, kuris pateikdavo žinomai netikrus dokumentus. Bei tuo, kad teikė priemones – perdavė žinomai netikrus dokumentus ir pinigus. T. y. padėjo apgaule L. J. IĮ „P.“ naudai panaikinti dalį šios bendrovės turtinės prievolės – 574 412,97 Lt mokėtino į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą pridėtinės vertės mokesčio. Byloje nustatyta, kad IĮ „P.“ IĮ „P.“ buhalterinę apskaitą tvarkančiai vyr. buhalterei O. N. įtraukus į IĮ „P.“ buhalterinę apskaitą iš asmens, dėl kurio baudžiamoji byla teisme nutraukta jam mirus, gautus netikrus UAB „B.“, UAB „A.“, UAB „T.“, UAB „F.“, UAB „P.“, UAB „E.“, UAB „S.“, UAB „V.K.S.“, UAB „D.“, UAB „R.D.“, UAB „S.C.“, UAB „T.“, UAB „I.“, IĮ „V.“ minėtus dokumentus ir jų pagrindu IĮ „P.“ PVM deklaracijose už 2005 m. balandžio – gruodžio mėn., 2006 m. sausio – gruodžio mėn., 2007 m. sausio – gegužės mėn. padidinus paslaugų pirkimo ( - ) 412,97 Lt sumai bei šias suklastotas deklaracijas 2005-05-24, 2005-11-25, 2006-02-07, 2006-06-27, 2006-08-24, 2006-10-02, 2006-11-08, 2006-12-27, 2007-01-25, 2007-02-07, 2007-03-01, 2007-09-26 pateikus Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, apgaule buvo panaikinta dalis IĮ „P.“ turtinės prievolės – sumokėti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą iš viso 574 412,97 Lt pridėtinės vertės mokesčio. Esminė apgaulė reiškėsi fiktyvių dokumentų įtraukimu į įmonės buhalterinę apskaitą siekiant vieningo tikslo – išvengti turtinės prievolės.
 3. Taip pat teismas pripažino, kad pasitvirtino ir kaltinimas pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 300 straipsnio 3 dalį, kad ji, veikdama vieninga tyčia su minėtais bendrininkais, turėdama vieningą nusikalstamą tikslą – apgaule sukčiauti mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo srityje, L. J. IĮ „P.“, 2005 m. kovo mėn. – 2007 m. balandžio mėn. laikotarpiu, suklastojo tikrus dokumentus, dėl ko buvo padaryta didelė turtinė žala. Tačiau byla jai šioje dalyje nutraukta suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui (BK 95 straipsnio 1 dalies 1 punkto c papunktis (2003-04-10 įstatymo Nr. IX-1495 redakcija)).
 4. Apylinkės teismas konstatavo, jog I. V., veikdama kartu su seserimi O. N., L. J. ir G. R. (o pastarajam kartu su N. B. ir N. P.), turėdami vieningą tikslą - panaikinti IĮ „P.“ prievolę sumokėti į valstybės biudžetą pridėtinės vertės mokestį (BK 182 straipsnis), ką galėjo padaryti tik suklastodami atitinkamus dokumentus ir juos panaudodami (BK 300 straipsnis), savo veiksmais kaip tik ir padėjo apgaule IĮ „P.“ naudai panaikinti dalį turtinės prievolės bei atitinkamai padėjo suklastoti kaltinime nurodytus tikrus dokumentus. Sprendė, kad I. V. kaltė yra visiškai įrodyta, jos veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 182 straipsnio 2 dalį. Taip pat, kad I. V. veiksmai atitinka ir BK 24 straipsnio 6 dalyje bei 300 straipsnio 3 dalyje numatyto nusikaltimo sudėtį.
 5. Šių pirmosios instancijos teismo nustatytų faktinių aplinkybių I. V. neginčija, tik nurodo, kad ji jokios buhalterinės apskaitos netvarkė ir neturėjo tokios galimybės, jokių deklaracijų nepildė, VMI nepateikinėjo. Jos procesinis statusas buvo padėjėjas, ji padėjo surasti asmenį, galintį išrašyti netikras PVM sąskaitas-faktūras, pateikė jas O. N., buvo tarpininkė tarp G. R. ir O. N.. Jos nusikalstama veika pasibaigė 2007-04-23, kai buvo išrašyta paskutinė PVM sąskaita-faktūra.
 6. Šioje vietoje pažymėtina, kad Vilniaus apygardos teismas, išskirtoje byloje nagrinėdamas I. V. bendrininkių L. J. ir O. N. apeliacinius skundus, išreikalavo VMI turimus duomenis apie elektroniniu būdu pateiktas deklaracijas ir jas pateikusius asmenis bei nustatė, kad 2007-09-26 PVM deklaracijos buvo ne pirminės, o tik patikslintos PVM deklaracijos. Apygardos teismas remdamasis in dubio pro reo principu, konstatavo, kad nuteistosioms O. N. ir L. J. negali būti inkriminuotas 2007-09-26 PVM deklaracijų pateikimas VMI, siekiant panaikinti L. J. (J.) IĮ „P. turtinę prievolę sumokėti PVM ir ši aplinkybė iš kaltinimo pašalinta. Pašalinus šią aplinkybę, apygardos teismas laikė, kad paskutinė kaltinime nurodyta PVM deklaracija VMI laikytina pateikta 2007-03-01. Taip pat nustatė, kad 2007-09-26 PVM deklaracijas pateikė ne O. N. ir ne L. J., o kitas nenustatytas asmuo, kurio kaltinime nėra. Atkreipė dėmesį, kad PVM sąskaita-faktūra apie realiai neegzistavusį sandorį L. J. (J.) IĮ „P.“ buvo išrašyta 2007-04-23, tačiau byloje liko nepaneigta versija, kad atitinkamą PVM deklaraciją VMI pateikė ne kartu su L. J. ir O. N. pagal bendrą susitarimą veikęs nenustatytas asmuo, o apie tai nežinojęs IĮ „P.“ buhalterinę apskaitą tvarkęs asmuo (Vilniaus apygardos teismo 2018-03-22 nutartis, byloje Nr. 1A-22-1020/2018).
 7. Apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminas skaičiuojamas nuo nusikalstamos veikos padarymo iki apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo momento (BK 95 straipsnio 2 dalis). Pagal BK 95 straipsnio 1 dalies 1 punkto d papunktį (2003-04-10 įstatymo Nr. IX-1495 redakcija) draudžiama priimti apkaltinamąjį nuosprendį, jei yra praėję 10 metų, kai padarytas sunkus nusikaltimas. Ikiteisminis tyrimas byloje buvo pradėtas 2007 metais. Apkaltinamasis nuosprendis priimtas 2017-07-12.
 8. Apylinkės teismas apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminą dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 182 straipsnio 2 dalyje skaičiavo atsižvelgiant į tai, kad kitiems bendrininkams inkriminuota nusikalstamos veikos, numatytos BK 222 straipsnyje (apgaulingas buhalterinės apskaitos tvarkymas) kilo 2007-12-31. Nurodė, kad visų bendrininkų sumanymas apgaule sukčiauti mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo srityje buvo įgyvendintas net tik per BK 182 straipsnio 2 dalyje ir 300 straipsnio 3 dalyje numatytas nusikalstamas veikas, bet ir apgaulingai tvarkant buhalterinę apskaitą. Skaičiuodamas apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminą, vadovavosi Lietuvos Aukščiausiasis Teismas kasacinėje nutartyje Nr. 2K-7-29-942/2016 pateiktu išaiškinimu dėl apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminų skaičiavimo, susijusių su BK 222 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos baigtumo momentu ir apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties termino taikymo BK 182 straipsnio 2 dalyje numatytos nusikalstamos veikos atžvilgiu. Šioje nutartyje Lietuvos A. T. nurodė, kad apgaulingo ar aplaidaus buhalterinės apskaitos tvarkymo bylose (BK 222, 223 straipsnių taikymas) yra išaiškinta, kad dažniausiai momentą, nuo kurio asmens veikla laikytina neteisėta, nulemia ne tiek apskaitos tvarkymo trūkumai, kiek pats mechanizmas, per kurį neteisėtai gaunamos lėšos ir kuris dangstomas apgaulingai tvarkant apskaitą. Šiuo konkrečiu atveju - sukčiaujant. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat nurodė, kad galimybė nustatyti įmonės veiklos rezultatus išnyksta nuo to momento, kai jos veiklos rezultatų nebegali nustatyti įmonės veiklą vertinantis asmuo, o ne tada, kai tiesą atspindintys duomenys neįtraukiami į buhalterinę apskaitą ar įtraukiami tie, kurie įtvirtina akivaizdžiai neteisingą informaciją. Tai, kad nuo šio momento išnyksta galimybė nustatyti įmonės veiklos rezultatus, suvokia ir apskaitos dokumentus suklastojęs, jų pagrindu finansinę atskaitomybę sudaręs ir kompetentingoms institucijoms ją pateikęs asmuo. Atkreipė dėmesį, kad pati ūkinė operacija nėra buhalterinė apskaita, tačiau ūkinės operacijos įforminimas pinigų apskaitos dokumentu, kuriame nurodyta grynųjų pinigų mokėjimo ar jų pervedimo operacija, yra finansinė operacija, kuri privalo būti fiksuojama apskaitoje. Nusikalstamos buhalterinės apskaitos dalykais laikomi trijų lygių dokumentai – pirminiai apskaitos dokumentai, registrai ir finansinė atskaitomybė. Pirminiais apskaitos dokumentais paprastai vadinami apskaitos dokumentai, kurių pagrindu fiksuojami įvykę ūkiniai įvykiai ar ūkinės operacijos. Nurodė, jog akivaizdu, kad sugadindamas ar suklastodamas apskaitos dokumentą asmuo suvokia, jog nuo šio momento išnyksta galimybė nustatyti įmonės veiklos rezultatus.
 9. Su apylinkės teismo pozicija skaičiuojant šioje byloje nusikalstamos veikos baigtumo momentą, teisėjų kolegija nesutinka, nes nagrinėjamoje byloje situacija savo faktinėmis aplinkybėmis nėra tapati faktinėms aplinkybėms, nagrinėtoms Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinėje byloje Nr. 2K-7-29-942/2016.
 10. Esminiai skirtumai nagrinėjamu atveju yra tai, kad: I. V. kaltinimai dėl apgaulingos apskaitos tvarkymo pagal BK 222 straipsnį nebuvo pareikšti; dėl BK 222 ir 182 straipsniuose padarytų nusikalstamų veikų kyla skirtingi padariniai. Atkreipiamas dėmesys, kad teismų praktikoje asmuo, kuris atlikdamas atitinkamus veiksmus aiškiai suvokia, jog padeda apgaulingai tvarkyti įmonės buhalterinę apskaitą, gali būti pripažintas specialaus apgaulingo apskaitos tvarkymo subjekto padėjėju (kasacinės nutartys baudžiamojoje byloje Nr. 2K-180/2014, 2K-7-304-976/2016), t. y. specialaus apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo subjekto padėjėjas gali neatitikti specialiųjų nusikalstamos veikos, numatytos BK 222 straipsnio 1 dalyje, subjekto požymių.
 11. Pažymėtina, kad baudžiamosios atsakomybės atsiradimo pagrindai bei jų įgyvendinimas siejami su konkrečiomis nusikalstamomis veikomis ir konkrečiais jas padariusiais asmenimis. BPK 255 straipsnio 1 dalyje nustatytos nagrinėjimo teisme ribos aiškiai reglamentuoja, kad byla teisme nagrinėjama tik dėl tų kaltinamųjų ir tik dėl tų nusikalstamų veikų, dėl kurių ji perduota nagrinėti teisiamajame posėdyje, o tokias ribas apibrėžia kaltinamojo akto turinys. Pirmosios instancijos nuosprendžio nustatomojoje dalyje konstatuota, kad I. V. veikė bendrininkų grupėje, buvo padėjėja ir turėjo vieningą tikslą: 1) panaikinti IĮ „P.“ prievolę sumokėti į valstybės biudžetą pridėtinės vertės mokestį (BK 182 straipsnis); 2) suklastoti atitinkamus dokumentus ir panaudoti suklastotus dokumentus, panaikinant dalį turtinės prievolės (BK 300 straipsnis).
 12. Apylinkės teismas konstatavo, kad I. V. nusikalstami veiksmai, numatyti BK 182 straipsnio 2 dalyje ir 300 straipsnio 3 dalyje tęsėsi nuo 2005 metų balandžio iki 2007 m. balandžio mėnesio. Pasinaudojant jos pagalba panaikinta IĮ „P.“ dalis turtinės prievolės valstybei – 574 412,97 Lt mokėtino į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą pridėtinės vertės mokesčio už 2005 m. balandžio – gruodžio mėn., 2006 m. sausio – gruodžio mėn., 2007 m. sausio – balandžio mėnesius. Konstatuoti padariniai – panaikinta dalis minėtos bendrovės turtinės prievolės bei padaryta turtinė žala valstybei. Kaltinimai I. V. kaip bendrininkei dėl apgaulingos įmonės apskaitos tvarkymo, negalimumo nustatyti juridinio asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros, nėra pateikti, t. y. ji nėra kaltinama padėjusi tvarkyti apgaulingai apskaitą. Taigi, jau pačiame kaltinime nėra nurodytos aplinkybės, su kuria apylinkės teismas sieja nusikalstamos veikos pabaigą.
 13. BK 222 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos – apgaulingos buhalterinės apskaitos padariniai siejami su negalimumu nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Padarinių laiką apylinkės teismas dėl apgaulingos buhalterijos siejo su apgaulingos buhalterinės apskaitos padarinių kilimo momentu ir finansinių metų pabaiga, laikotarpiu iki 2007-12-31, t. y. įmonės ūkiniu finansiniu metų laikotarpiu. Tuo tarpu BK 182 straipsnio 2 dalyje numatyti ir I. V. inkriminuoti padariniai didelės vertės turtinės prievolės panaikinimas veikiant bendrininkų grupe. Teismų praktikoje sukčiavimui būdingos apgaulės panaudojimas sietinas su suklastotos PVM deklaracijos pateikimu mokesčių inspekcijai, taip šią suklaidinant dėl permokos ar mokestinės prievolės dydžio. Kaltininkas, turėdamas tikslą panaikinti prievolę sumokėti į valstybės biudžetą pridėtinės vertės mokesčius (BK 182 straipsnis), paprastai suklastotų PVM sąskaitų faktūrų duomenis įtraukia į buhalterinę apskaitą, toliau apskaita vykdoma nustatyta tvarka, Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikiamos PVM deklaracijos. Kadangi į deklaracijas įrašomi duomenys iš suklastotų PVM sąskaitų faktūrų, šie žinomai neteisingi duomenys pateikiami Valstybinei mokesčių inspekcijai ir taip PVM mokėtojas nepagrįstai sumažina mokėtiną į biudžetą PVM (Lietuvos A. T. plenarinės sesijos nutartis Nr. 2K-P-78/2012). Nagrinėjamu atveju svarbu tai, kad pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 84 straipsnio 1 dalį mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo, jeigu šiame straipsnyje ar šio Įstatymo XII skyriaus penktajame skirsnyje nenustatyta kitaip. Pagal 85 straipsnio 1 dalį, jeigu mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo, mokestinio laikotarpio PVM deklaracija turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kito mėnesio 25 dienos. Taigi, šioje baudžiamojoje byloje yra reikšmingas PVM deklaracijų su suklastotomis sąskaitomis-faktūromis pateikimas, o ne visi įmonių finansiniai rodikliai per kalendorinius finansinius metus. I. V. veiksmai pasireiškė kaip tarpininkės, ji surado asmenį (G. R.), kuris kaltinime nurodytų įmonių vardu išrašydavo fiktyvias PVM sąskaitas-faktūras L. J. IĮ „P.“. Ji G. R. perdavė IĮ „P.“ rekvizitus ir perduodavo jai paduotus sąrašus su nurodytomis prekėmis tariamiems sandoriams įforminti, o vėliau perduodavo IĮ „P.“ jai G. R. duotas fiktyvias PVM sąskaitas faktūras ir pinigus. Jos tikslas buvo padėti seseriai turėti grynųjų atsiskaitymams su darbuotojais, neprarasti darbo. Paskutinė suklastota PVM sąskaita faktūra buvo 2007-04-23, Nr. 2007055, serija BR. 2008-12-11 specialisto išvadoje Nr. 5-1/205 konstatuota, kad IĮ „P.“, siekdama įforminti realiai neįvykusias operacijas, buhalterinėje apskaitoje tikrovės neatitinkančius dokumentus panaudojo nuo 2005-03-14 iki 2007-04-23.
 14. Atsižvelgiant į išdėstytą, į I. V. pateiktą kaltinimą ir apylinkės teismo nuosprendyje nustatomojoje dalyje konstatuotas faktines aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju nusikalstamos veikos baigtumas turėtų būti siejamas su PVM deklaracijos už balandžio mėnesį pateikimu, nes I. V. veikti bendrai tyčia pasibaigė su paskutinės fiktyvios PVM sąskaitos-faktūros perdavimu VMI, tačiau ne vėliau nei 2007-05-25 (Pagal įstatymą privaloma PVM deklaracijos už kalendorinį mėnesį pateikimo data).
 15. Iš išdėstyto matyti, kad I. V. apkaltinamasis nuosprendis priimtas 2017-07-12, praėjus įstatyme nustatytam 10 metų apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo laikui. Byloje nėra duomenų, kad po 2007-04-23 I. V. būtų padariusi naują nusikalstamą veiką, todėl įstatymo prasme I. V. pavojingumas apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo metu buvo išnykęs ir apkaltinamojo nuosprendžio priėmimas 2017-07-12 buvo negalimas, todėl apylinkės teismo nuosprendis naikinamas ir vadovaujantis BPK 3 straipsnio 2 dalimi byla nutraukiama (BPK 327 straipsnio 1 punktas, 326 straipsnio 1 dalies 2 punktas).
 16. Kartu pažymėtina, kad Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs bendrininkų M. V., UAB „S.“, L. J., O. N. apeliacinius skundus konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas apkaltinamąjį nuosprendį šiems asmenims 2017-06-30 priėmė suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui. Apygardos teismas nusikalstamos veikos, numatytos BK 182 straipsnio 2 dalyje, padarymo pabaigą siejo taip pat su PVM deklaracijų, kuriose yra įrašyti duomenys iš suklastotų PVM sąskaitų-faktūrų, pateikimu (Vilniaus apygardos teismo 2018-03-22 nutartis byloje Nr. 1A-22-1020/2018).
 17. Apeliaciniame skunde prašoma, pašalinti iš aprašomosios dalies M. V. parodymus. Pasak apeliantės ji šio žmogaus nepažįsta, o jo duotuose parodymuose nėra nei žodžio apie ją. Šis prašymas netenkinamas. Vienas iš PVM sukčiavimo ypatumų yra tai, kad nusikalstama veika atliekama pagal tam tikrą ekonominę schemą, kurioje dalyvauja ne vienas, vienas kito galintys ir nepažinoti asmuo. Esminis momentas, leidžiantis pripažinti kiekvieno iš jų atliktus veiksmus bendrininkavimu PVM sukčiavime, yra bendra tyčia, kurią reikia įrodyti, atsakyti į klausimą dėl kiekvieno iš jų vaidmens nusikalstamoje schemoje. Todėl apylinkės teismas, grįsdamas bendrininkavimą, turėjo vertinti ir I. V. nepažįstamo asmens, tačiau dalyvavusio PVM sukčiavime parodymus.

9Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 327 straipsnio 1 punktu, 326 straipsnio 2 dalies 2 punktu,

Nutarė

10panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-07-12 nuosprendį dalyje dėl I. V. nuteisimo pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (2000-09-26 įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija, galiojusi nuo 2003-05-01 iki 2007-07-20) ir šioje dalyje, vadovaujantis BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktu, baudžiamąją bylą I. V. nutraukti, suėjus BK 95 straipsnio 1 dalies 1 punkto d papunktyje (2003-04-10 įstatymo Nr. IX-1495 redakcija) 10 (dešimties) metų apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui.

11Kitoje dalyje nuosprendžio nekeisti.

12Nutartis įsiteisėja nuo jo paskelbimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai