Byla e2-5386-1052/2018
Dėl skolos priteisimo ir atsakovės UAB „SPA Bištonas“ priešieškinį dėl avanso grąžinimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Asta Bundonė, sekretoriaujant I. B., R. G., dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Madia inovacijos“ atstovui direktoriui Š. S., advokato padėjėjui O. R., atsakovės UAB „SPA Birštonas“ atstovei advokatei L. B.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Media inovacijos“ ieškinį atsakovei UAB „SPA Birštonas“ dėl skolos priteisimo ir atsakovės UAB „SPA Bištonas“ priešieškinį dėl avanso grąžinimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė ieškiniu ir teismo posėdyje prašė priteisti iš atsakovės UAB „SPA Birštonas“ ieškovės UAB „Media Inovacijos“ naudai 3 388,00 Eur skolos, 436,37 Eur delspinigių ir 254,10 Eur palūkanų, iš viso – 4 078,47 Eur , 6 (šešis) procentus metinių procesinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas ieškovės UAB „Media Inovacijos“ patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovės atstovė paaiškino, kad ieškovė ir atsakovė 2015 m. rugsėjo 22 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. ( - ) (toliau - sutartis), kuria ieškovė įsipareigojo suteikti atsakovei paslaugas, susijusias su internetinės svetainės www.vytautasmineralspa.lt sukūrimu, o atsakovė įsipareigojo atsiskaityti už suteiktas paslaugas. Ieškovė visiškai įvykdė savo įsipareigojimus pagal sutartį, tačiau atsakovė savo įsipareigojimų, sumokėti pagal sutartį neįvykdė. Iš viso atsakovė įsipareigojo už atliktus darbus sumokėti ieškovei 4 840 Eur sumą. Dalį šios sumos, t. y. 1 452 Eur atsakovė sumokėjo ieškovei prieš pradedant darbus pagal 2015 m. spalio 23 d. išankstinę sąskaitą faktūrą, o likusią darbų kainą, t. y. 3 388 Eur turėjo sumokėti pateikus sąskaitą už atliktus darbus. Vykdant darbus keitėsi atsakovės pageidavimai, dėl to atsirasdavo papildomų korekcijų, pakeitimų, papildomų darbų. Dėl to, kad atsakovė užtrukdavo pateikdama sutarties vykdymui reikalingą informaciją, užtruko darbų atlikimo terminai. 2016 m. rugpjūčio 25 d. ieškovė informavo atsakovę, kad internetinis puslapis yra adresu http://spavytautas.saras.devstore.lt, taip pat informavo apie likusius atlikti darbus, bei apie iš atsakovės negautą darbams atlikti reikalingą informaciją. 2016 m. rugsėjo 1 d. atsakovė elektroniniu laišku pageidavo pakeisti stilių iš „elegant“ į „modern“. Atsakovė pateikė „H. M.“ šablono struktūrą. 2016 m. spalio 7 d. Ieškovė pateikė atnaujintą tinklapį. Po tinklalapio atnaujinimo atsakovė atsiuntė pakoreguotą internetinės svetainės šablono struktūrą su turiniu, o 2016 m. spalio 18 d. elektroniniu laišku ieškovės atstovas nusiuntė atsakovei patvirtinimą, kad galutinai užbaigė visus darbus, likę tik nedideli pataisymai. Su šiuo laišku ieškovė atsakovei pateikė sąskaitą faktūrą už atliktus darbus 3 388 Eur sumai ir paslaugų perdavimo-priėmimo aktas, kuris vėliau, atsakovei pageidaujant, buvo pataisytas. Ieškovė pretenzijų dėl atliktų darbų trūkumų nereiškė. Ieškovė ragino atsakovę atsiskaityti už suteiktas paslaugas, tačiau atsakovė ignoravo šį raginimą, taip pat nepateikė jokių pretenzijų dėl atliktų darbų trūkumų. antstolis M. L. 2017 m vasario 6 d. surašė faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, konstatuodamas faktines aplinkybes, susijusias su internetinių svetainių spavytautas.prom.lt ir vytautasmineralspa.lt titulinių puslapių egzistavimu, taip pat aplinkybę, kad šios internetinės svetainės 2017 m. vasario 1 dieną pilnai funkcionavo. Ieškovė tinkamai ir kokybiškai atliko visus sutartyje išvardintus darbus bei pateikė atsakovei elektroniniu paštu pasirašyti paslaugų priėmimo-perdavimo aktą, kuriuo ieškovė perdavė atsakovei Wordpress valdymo sistemą, kartotinį dizainą „Hemma“ ir visas atliktas individualias dizaino korekcijas bei internetinės svetainės turinį (tekstai, nuotraukos), t. y. iš esmės ieškovė atsakovei perdavė visiškai sukurtą ir veikiančią internetinę svetainę. Pažymėtina, kad paslaugų priėmimo-perdavimo akte atlikti darbai sustambinti į tris punktus pagal atsakovės pageidavimą, nedetalizuojant kiekvieno atskiro žingsnio. Atsakovė nepasirašė minėto paslaugų perdavimo-priėmimo akto, taip pat ji nepasirašydama akto nepateikė per penkias darbo dienas pretenzijų apie trūkumus ir neatitikimus, tokiais savo veiksmais priėmė ieškovės atliktus darbus ir prarado teisę reikšti ieškovei bet kokias turtines ir neturtines pretenzijas dėl atliktų darbų, bei tokiais savo veiksmais sutiko, kad atlikti darbai atitinka sutarties ir jos priedų nuostatas. Pagal sutarties 7 punktą, atsakovė turėjo teisę atsisakyti pasirašyti paslaugų perdavimo-priėmimo aktą tik tuo atveju, jeigu suteiktos paslaugos visiškai neatitiktų sutartyje numatytų reikalavimų. Šiuo atveju laikytina, kad atsakovė tinkamai priėmė ieškovės atliktus darbus ir suteiktas paslaugas, todėl neteko teisės reikšti jokių pretenzijų ieškovei dėl atliktų darbų trūkumų ir privalo atsiskaityti su ieškove. Atsakovė naudojosi sukurta internetine svetaine, tačiau pretenzijų dėl darbų trūkumų nepareiškė nei per sutartyje nustatytą, nei per protingą terminą.

5Be to, atsakovė pateikė ieškovei tekstus bei nuotraukas ir prašė sutvarkyti internetinės svetainės turinį, nors sutartimi dėl tokių darbų šalys nebuvo sutarusios. Ieškovė, elgdamasi kliento atžvilgiu geranoriškai, sukėlė ir sutvarkė tekstinį turinį, turinio medį ir nuotraukas (tris kartus keitėsi struktūra); tvarkė užsienietiškus vertimus dizaino temoje; tvarkė SEO meta duomenis tekstiniuose puslapiuose; redagavo ir retušavo įvaizdines nuotraukas; pirko ir nukreipinėjo interneto adresą www.vytautasmineralspa.lt; pirko ir tvarkė serverį, skirtą www.vytautasmineralspa.lt. Visas minėtų darbų procesas užtruko 46 valandas, todėl atsakovei suteikta papildomų darbų už 1 360 Eur + PVM. Ieškovė, elgdamasi geranoriškai atsakovės atžvilgiu, šių darbų atskirai neskaičiavo ir nevertino kaip papildomo darbo. Pagal Sutarties 16 punktą atsakovė įsipareigojo mokėti ieškovei 0,07% (septynių šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą mokėjimo termino dieną, skaičiuojant nuo pradelstos mokėti sumos, todėl ieškovei iš atsakovės priteistini 436,37 Eur delspinigių už 184 dienas (nuo 2017 m. liepos 17 d. iki šio ieškinio pateikimo teismui dienos). Taip pat šešių procentų dydžio metinės palūkanos – 254,10 Eur, paskaičiuotos nuo sąskaitos apmokėjimo termino suėjimo dienos (2016 m. spalio 24 d.) iki šio ieškinio pateikimo teismui dienos (2018 m. sausio 17 d.)

6Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas, direktorius Š. S., papildomai paaiškino, kad asmeniškai vykdė projektą, su užsakovu bendravo, projektą vykdė etapais, projekto eigoje pasikeitė atsakovės kontaktinis asmuo – bendravo su Aiste, po to, kai užsakovas išgrynino užduotis ir projektas buvo įvykdytas gana sparčiai. Baigiant projektą jam buvo suteikti prisijungimai prie atsakovės serverio, kad jis galėtų įkelti programą, prieš įkeliant programą buvo paprašyta pasirašyti darbų perdavimo priėmimo aktą, Aistė patikino, kad jis atsiųstų sąskaitą ir darbų priėmimo perdavimo aktą, kuriuos direktorius greitai pasirašys. Prašė kuo skubiau įkelti visą sukurtą puslapį į jų serverį, nes atidaromas kompleksas ir internetinę svetainę reikia naudoti. Po to, kai buvo perkeltas puslapis, kelių dienų bėgyje niekas su juo nekontaktavo ir dideliam nustebimui buvo pakeisti visi prisijungimai, kokius tik jis turėjo, prie serverio, prie duomenų valdymo sistemos, prie užsakovo dalies, kur atsakovei buvo užsakytas serveris ir kita. Ieškovės direktorius buvo visiškai nušalintas nuo bet kokios prieigos prie užsakovui sukurto produkto. Tuomet pradėjo siuntinėti raginimus, bandė išsiaiškinti, kodėl atsakovė nemoka, tačiau nei pretenzijų, nei apmokėjimo nesulaukė. Svetainė buvo parengta tinkamai ir laiku, jokių pretenzijų jie nesulaukė, svetainė veikė iki komplekso SPA Vytautas atidarymo. Svetainė buvo veikianti, per 5 dienas jokių pretenzijų nei telefonu nei raštu pareikšta nebuvo. Aistė argumentavo, kad buhalterijai paprasčiau apskaityti nematerialų daiktą, o ne darbus, paprašė perrašyti aktą ir jie sutiko. Nebuvo tartasi dėl individualios svetainės, o sutartyje buvo nurodyta dizaino diegimas. Pagal kartotinį šabloną gali kitas asmuo sukurti analogišką svetainę, tai būtų laiko klausimas. Vykdydami darbus daug turinio gavo iš užsakovo, daugiausia nuotraukas, tekstus jis rašė ir pats. Tekstus iki priėmimo perdavimo aktų išsiuntimo į svetainę kėlė ieškovė ir atsakovė. Visi prisijungimai buvo panaikinti iškarto po akto – per kelias dienas. Neprisimena, kad jis ar jo darbuotojai būtų talpinę kokius nors pranešimus apie skolas. Kas patalpino pranešimus – nežino, nes tuo metu jau neturėjo prisijungimų prie programos. Tuo metu, kai buvo įkelti paveiksliukai, ieškovė jau neturėjo prisijungimo, o ir nelogiška, kad kenkėjiškus pranešimus talpintų naudodama savo įmonės elektorinį adresą. Visi sutartyje numatyti darbai buvo atlikti, nes svetainė veikė. Naujienų modulis nebuvo sukurtas, nes jis yra šablono dalis, jį reikėjo tik integruoti, tai ieškovė ir padarė.

7Atsakovės atstovė atsiliepimu ir priešieškiniu bei teismo posėdžio metu prašė atmesti ieškovės ieškinį kaip nepagrįstą ir tenkinti priešieškinį, t. y. priteisti iš ieškovės atsakovės naudai 1452 eurus, kaip jos sumokėto avanso grąžinimą, taip pat 6 procentų procesines palūkanas nuo priešieškinio sumos nuo priešieškinio pateikimo teismui iki pilno reikalavimų įvykdymo dienos ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad tarp šalių 2015 m. rugsėjo 22 d. buvo sudaryta Sutartis Nr. ( - ), pagal kurią šalys susitarė, kad ieškovė suteiks atsakovei paslaugas, susijusias su internetinės svetainės www.vytautasmineralspa.lt sukūrimu. Ieškovė nesuteikė visų paslaugų pagal sutartį, atsakovė telefonu reiškė ieškovei pastabas dėl darbų kokybės ir apimties. Kadangi tuo metu ieškovė atidarinėjo visuomenei Sveikatingumo ir poilsio centrą „Vytautas Mineral SPA”, dėl didelio darbų krūvio atsakovė ne visada atsakydavo raštu į ieškovės laiškus. Kai ieškovė atsiuntė atsakovei PVM sąskaitą - faktūrą Nr. ( - ) ir 2016 m. spalio 19 d. darbų priėmimo - perdavimo aktą už interneto svetainės SPA Vytautas programavimo darbus, telefonu buvo susitarta, kad ieškovė patikslins darbų priėmimo-perdavimo aktą ir PVM sąskaitą-faktūrą, atspindėdama realiai ieškovės atliktus darbus. 2016 m. spalio 19 d. Paslaugų priėmimo-perdavimo akte yra išvardinta daug didesnė darbų apimtis, negu realiai ieškovė atliko: 1.1 Dizaino diegimas; 1.2 turinio valdymo sistemos diegimas; 1.3 rezervacijos sistemos integracija, 1.4 vidinės paieškos modulio kūrimas ir konfigūravimas, 1.6 failų valdymo modulio kūrimas ir konfigūravimas, 1.7 daugiakalbiškumo modulio kūrimas ir konfigūravimas, 1.8 naujienų modulio diegimas ir konfigūravimas. Tačiau ieškovė: 1) nesukūrė svetainės dizaino: nepavykus sukurti dizaino buvo įsigytas šablonas H. M., kurio kaina yra 50 JAV dolerių, jokių esminių korekcijų nebuvo atlikta, buvo iškeltas klausimas dėl ieškovės atliktų darbų apimties ir kainos (atsakovės manymu dizaino diegimo ir korekcijų darbų apimtis neviršijo 30 proc. pagal sutartį suderintos darbų apimties); 2) ieškovė panaudojo nemokamą turinio valdymo sistemą WordPress, 3) rezervacijos sistemos ieškovei įdiegti nepavyko, todėl atsakovė turėjo kreiptis į kitą įmonę UAB „200mi”, su kuria sutartis buvo pasirašyta dar tebesitęsiant svetainės kūrimo darbams 2016 m. kovo 10 d., kurios 1.1.1 ir 2.1 punktuose yra nurodyta, kad būtent UAB „200mi” yra atsakinga už rezervacijos sistemos įdiegimą atsakovės svetainėje; 4) ieškovė nesukūrė vidinės paieškos modulio ir jo nekonfigūravo; 5) ieškovė nesukūrė failų valdymo modulio ir jo neintegravo; 6) ieškovė nesukūrė video modulio ir jo nekonfigūravo; 7) ieškovė nesukūrė daugiakalbiškumo modulio ir jo nekonfigūravo; 8) ieškovė nesukūrė naujienų modulio. Būtent atsakovė įkėlė didžiąją dalį turinio į ieškovės panaudotą šabloną „H. M.“, bei atliko daug kitų darbų. Ieškovė, pati pripažino, kad ne visi darbai buvo atlikti ir 2016 m. spalio 25 d. parengė bei pateikė ieškovei priėmimo-perdavimo aktą, kuriame nurodyta faktinė atliktų darbų apimtis yra daug mažesnė, negu buvo susitarta sudarant sutartį Nr. ( - ), t. y. buvo perduota 1.1. Wordpress valdymo sistema, 1.2 kartotinis dizainas „Hemma” ir visos atliktos individualios dizaino korekcijos bei 1.3 internetinės svetainės turinys. Kadangi ieškovė UAB „Media inovacijos” nesumažino savo sąskaitoje nurodytos darbų kainos, nors pripažino, kad darbų buvo atlikta iš esmės mažiau, atsakovė nesutiko apmokėti už darbus, kurie nebuvo atlikti. Kadangi šiuo atveju atsakovė turėjo sukurti darbų rezultatą, iš esmės santykiai tarp šalių laikytini rangos santykiais. Tuo metu, kai buvo pradėta naudoti atsakovės interneto svetainė www.vytautasmineralspa.lt, vyko Sveikatingumo ir poilsio centro „Vytautas Mineral SPA” atidarymo Birštone darbai. Iškilus aukščiau nurodytam ginčui tarp šalių ir šalims nesuradus susitarimo dėl atliktų darbų apimties ir jų įvertinimo, 2016 m. lapkričio mėn. 7-11 dienomis atsakovės interneto svetainė www.vytautasmineralspa.lt nustojo veikti. Vietoje jos turėjusio veikti pradinio puslapio, atsidarydavo pradžioje (2016 m. spalio 10 d.) puslapis su užrašu „SPA Vytautas neatsiskaito su internetinio puslapio kūrėjais”), o 2016 m. spalio 11 d. jau buvo patalpintas atsakovės reputaciją menkinantis puslapis su melsvu arkliuku ir užrašu „SPA VYTAUTAS yra nesąžininga įmonė kuri neatsiskaito su užsakovais”. Įvertinusi pranešimų turinį atsakovė padarė išvadą, kad šiuos veiksmus atliko ieškovė. Todėl atsakovė kreipėsi į kitą paslaugų teikėją UAB „IDM Group”, kad būtų atstatytas svetainės vaizdas. I. L. vieną kartą atstačius ankstesnį interneto svetainės vaizdą, kenkėjiškai buvo modifikuota duomenų bazė ir panaikinta atsakovės prisijungimo galimybė, vėl buvo patalpintas tas pats reputaciją menkinantis užrašas. Kadangi be atsakovės atsakingų asmenų prisijungimus prie puslapio turėjo tik ieškovė, be to, pirminis kenkėjiškas puslapis nurodė, kad neatsiskaitoma būtent su ieškove, atsakovė turėjo pagrindo manyti, kad būtent ieškovė ir patalpino tiek pirmąją informaciją – kad atsakovė neatsiskaito su ieškove, tiek antrąją. Be to, UAB „IDM Group” atstovui bandant sutvarkyti atsakovės interneto svetainę, buvo matoma, kad prie svetainės duomenų jungėsi asmuo Ernestas, kurio elektroninis paštas sutapo su ieškovės elektroniniu paštu. I. L., UAB „IDM Group” darbuotojas, kuris atliko www.vytautasmineralspa.lt atstatymo ir perkėlimo į kitą serverį darbus. Atsakovei bandant modifikuoti svetainės vaizdą, jis būdavo vėl pakeičiamas, todėl dėl ieškovės veiksmų, atsakovė nebegalėjo modifikuoti jai priklausančios svetainės vaizdo ir turinio. Atsakovė turėjo visiškai perkelti savo interneto svetainės talpinimo paslaugą į kitą serverį ir tik tokiu būdu atgavo interneto svetainės www.vytautasmineralspa.lt kontrolę, svetainė buvo sutvarkyta UAB „IDM Group” pastangomis. Kadangi tuo metu atsakovė stengėsi kuo greičiau sutvarkyti savo interneto svetainę, nes per dieną atsakovės interneto svetainę aplankydavo nuo 200 iki 500 asmenų, be to, buvo pati Sveikatingumo ir poilsio centro „Vytautas Mineral SPA” Birštone, Karalienės Barboros g. 2, atidarymas ir veiklos pradžia, o rezervavimo sistemos veikla buvo sunaikinta, atsakovės darbuotojai buvo labai užsiėmę, atsakovė neturėjo prisijungimų prie serverio duomenų. Kadangi šiuo atveju būtent ieškovė savo tyčiniais veiksmais sugadino savo sukurtą interneto svetainę, vietoj įprastai veikiančios svetainės įkeldama atsakovės reputaciją menkinantį paveikslėlį, bei panaikindama atsakovės prieigą prie ieškovės kurtos svetainės, bei tuo, kad remiantis CK 6.649 straipsniu, iki darbų perdavimo užsakovui visa rizika tenka rangovui, ieškovė negali reikalauti apmokėti už šiuos darbus, kurių rezultatu atsakovė negali naudotis. Darbai, už kuriuos buvo sumokėtas avansas, nebuvo perduoti atsakovei ir atsakovė negali jais naudotis, todėl atsakovei priteistinas jos sumokėtas avansas. Atsakovei negalint naudotis ieškovės sukurtų darbų rezultatais, ši turėjo kreiptis į kitą įmonę dėl analogiškų darbų atlikimo, kadangi ieškovės veiksmai akivaizdžiai rodė nesąžiningą ir kenkėjišką veiklą šiai sunaikinus visus savo pagal Sutartį sukurtus darbo rezultatus, atsakovės pagal Sutartį sumokėtas avansas (1 452 Eur) turi būti grąžintas atsakovei.

8Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė palaikė priešieškinį ir prašė atmesti ieškinį kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad tarp šalių buvo sudaryta rangos sutartis, sumokėtas avansas 1 452 Eur, bendradarbiavimas iš pradžių strigo, nes ieškovė pakeitė kontaktinį asmenį, darbai užsitęsė ir sutarties terminas iš 80 darbo dienų buvo pakeistas į 2015 m lapkričio 23 d., tačiau darbai užsitęsė ir vis dėlto paaiškėjo, kad ieškovė negalės atlikti tokio lygio darbų ir buvo pasirinktas Wordpress šablonas, kadangi artėjo Vytautas Mineral SPA atidarymas ir reikėjo nors kažkokios svetainės. Dalį tekstų parengė atsakovės darbuotoja Aistė, ji važiavo į Kauną sukelti tų tekstų į programą, ir kai buvo gautas darbų perdavimo aktas, būtent ji paprašė, kad darbų perdavimo akte būtų nurodyti realiai atlikti darbai. Aktas buvo patikslintas, o sąskaita nebuvo patikslinta. Prieiga buvo panaikinta ne iškarto, jis turėjo visas administratoriaus teises, iki kol atsakovė negavo informacijos, kad jos svetainėje atsidaro pranešimas apie neatsiskaitymą su svetainės kūrėjais. Kadangi buvo pati veiklos pradžia, pirmo pranešimo turinys leido atsakovei spręsti, kad tai neatsiejamai susiję su ieškove, todėl atsakovė kreipėsi į kitą įmonę, kuri stengėsi atstatyti svetainę, tačiau to nepakako ir kenkėjiškas pranešimas buvo vėl patalpinamas, todėl pranešimo dieną ieškovei buvo panaikinti visi prisijungimai. Atsakovė neturi mokėti už darbus, kurie jai nebuvo perduoti ir nebuvo padaryti, ir kurių rezultatu atsakovė neturi galimybės naudotis. Ieškovas komunikavo telefonu, ir pataisė aktus. Nebuvo sukurtas daugiakalbiškumo modulis, nebuvo sukurtas video modelis. Atsakovė turėjo Wordpress šabloną, atsakovė turėjo nuosavybės teise nuotraukas ir tekstus, todėl UAB „IDM Group“ pagalba buvo sukurta analogiška svetainė. Atsakovė prašo grąžinti avansą, nes ieškovė sunaikino savo darbų rezultatą, atsakovė negalėjo naudotis sukurta sistema.

9Ieškinys tenkintinas, priešieškinis atmestinas.

10Ieškovės, atsakovės atstovų paaiškinimais, liudytojų G. J. ir I. L. parodymais, rašytiniais byloje ištirtais įrodymais nustatyta, kad šalys 2015 m. rugsėjo 22 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. ( - ) (el. b. t. 1, l. 6-9), pagal kurią ieškovė įsipareigojo atlikti sutarties I priede numatytus darbus: 1. Planavimas ir projektavimas - 200 eurų; 2. Dizaino diegimas ir korekcijos – 1 500 eurų; 3. Turinio valdymo sistemos diegimas - 200 eurų; 4. Rezervacijos sistemos integracija (atsiskaitymų valdymas, patvirtinimų siuntimas) - 963 eurų; 5. Vidinės paieškos modulio kūrimas ir konfigūravimas - 100 eurų; 6. Video modulio kūrimas ir konfigūravimas – 70 eurų; 7. Failų valdymo modulio kūrimas ir konfigūravimas - 100 eurų; 8 . Daugiakalbiškumo modulio kūrimas ir konfigūravimas - 150 eurų; 9. Naujienų modulio diegimas - 50 eurų; 10. Projekto valdymas, dokumentavimas ir testavimas - 667 eurai, o atsakovė įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti Sutarties I priede nustatyta kainą. Šalys sutarties 6 punkte susitarė, kad atsakovė priima suteiktas paslaugas iš paslaugų teikėjo, pasirašydama paslaugų priėmimo- perdavimo aktą ir PVM sąskaitą-faktūrą. Paslaugų priėmimo-perdavimo aktas pasirašomas per penkias darbo dienas nuo paslaugų teikėjo pranešimo apie sutartinių įsipareigojimų įvykdymą išsiuntimo atsakovei elektroniniu paštu dienos. Jei per numatytą terminą atsakovė nepateikia faktų apie trūkumus ir neatitikimus, laikoma, kad atsakovė šiuos darbus priima ir jokių turtinių ir neturtinių pretenzijų dėl atliktų darbų neturi, atlikti darbai atitinka visas tarp šalių sudarytos sutarties ir jos priedų nuostatas. Pagal sutarties 7 punktą atsisakyti (atsisakymas pareiškiamas raštu) pasirašyti priėmimo-perdavimo aktą atsakovė gali tik tuo atveju, jei suteiktos paslaugos visiškai neatitinka šia sutartimi sutartų reikalavimų. Jei suteiktos paslaugos neatitinka tik dalies sutartimi sutartų reikalavimų, atsakovė pasirašo priėmimo-perdavimo aktą, kuriame nurodo trūkumus. Sutarties priede Nr.1 (el. b. t. 1, l.10) numatyta, kad galutinis darbų atlikimo terminas yra 2015 m. lapkričio 23 d., bendra užsakymo sąmata 4 840 Eur, avansas 1 452 Eur, papildomų darbų kaina 30 Eur už valandą +PVM mokestis. 2016 m. spalio 19 d. ieškovė išsiuntė atsakovei paslaugų priėmimo perdavimo aktą, kuriame nurodė, kad perduoda šiuos darbus dizaino diegimą, turinio valdymo diegimą, rezervacinės sistemos integraciją, vidinės paieškos modulio kūrimą ir integraciją, Daugiakalbystės modulio kūrimą ir konfigūravimą, Naujienų modelio įdiegimą (el. b. t. 1., l. 99). 2016 m. spalio 19 d. ieškovė išrašė atsakovei sąskaitą Nr. ( - ) Eur sumai už darbus (el. b. t. 1, l. 14). 2016 m. spalio 25 d. ieškovė išsiuntė atsakovei paslaugų perėmimo –perdavimo aktą, kuriame nurodyta, kad ieškovė perduoda atsakovei, o atsakovė priima toliau nurodytas ieškovės suteiktas Paslaugas (atliktus) darbus: 1.1. Wordpress valdymo sistemą; 1.2. Kartotinį dizainą „Hemma“ ir visas atliktas individualias dizaino korekcijas; 1.3. Internetinės svetainės turinį (tekstai, nuotraukos) (el. b. t. 1, l. 15). Atsakovė nei 2016 m. spalio 19 d., nei 2016 m. spalio 25 d. darbų perdavimo aktų nepasirašę ir raštu nepareiškė jokių darbų trūkumų ir prieštaravimų. 2016 m. lapkričio 10 d. atsakovės interneto svetainėje vietoje įprasto vaizdo buvo matomas pranešimas, kad atsakovė neatsiskaito su šios svetainės kūrėjais (el. b. t.1, l.100), o 2016 m. lapkričio 11 d. buvo patalpintas pranešimas, kuriame nurodyta, kad atsakovė nesąžininga įmonė, kuri neatsiskaito su atsakovais (el. b. t. 1, l. 102).

11Pagal CK 6.644 straipsnio 1 dalį rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. Taigi rangos sutartimi dalykas yra tam tikro darbo rezultatas, turintis materialią išraišką. Tai gali būti naujo daikto sukūrimas arba naujų savybių jau esančiam daiktui suteikimas (remontas, patobulinimas ir pan.). Kadangi rangos sutartimi įsipareigojama sukurti tam tikrą darbo rezultatą, tai rangos santykius reglamentuojančiose CK normose nustatytas medžiagų ir darbų rezultato atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizikos paskirstymas šalims (CK 6.649 straipsnis), šalių pareigos, susijusios su atliktų darbų priėmimu (CK 6.662 straipsnis), darbų kokybės garantija (CK 6.663–6.666 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „YIT Technika“ v. AB „Kraft Foods Lietuva“, bylos Nr. 3K-3-110/2013). Minėta, kad sutartimi ieškovė įsipareigojo sukurti konkretų rezultatą – internetinę svetainę, t. y. šalių sudarytos sutarties dalykas taip pat yra tam tikro darbo rezultatas, turintis materialią išraišką, be to sudaryta sutartis turi paslaugų sutarties elementų, nes priede Nr. 2 šalys susitarė dėl garantinių paslaugų – ieškovė aptarnaus svetainę (el. b. t. 1, l. 11, 12). Iš šalių sudarytos sutarties turinio matyti, kad šalys aptarė sutarties vykdymą, numatė, kad darbai bus perduodami pasirašant darbų perdavimo–priėmimo aktą, o sutarties priede Nr. 1 numatyti darbai ir jų vertė.

12Pagal CK 6.189 straipsnio 1 dalį sutartis jos šalims turi įstatymo galią ir įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai. Šioje teisės normoje įtvirtintas sutarties privalomumo ir vykdytinumo principas, kuriuo vadovaudamasis kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis), priešingu atveju atsiranda sutartinė civilinė atsakomybė už netinkamą prievolės įvykdymą (CK 256 straipsnio 2 dalis). Sutarčių vykdymo principai įtvirtinti CK 6.200 straipsnyje: šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai; vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis; sutartis turi būti vykdoma kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu; jeigu pagal sutartį ar jos prigimtį šalis, atlikdama tam tikrus veiksmus, turi dėti maksimalias pastangas sutarčiai įvykdyti, tai ši šalis privalo imtis tokių pastangų, kokių būtų ėmęsis tokiomis pat aplinkybėmis protingas asmuo. Prievolė laikoma įvykdyta netinkamai ją įvykdžius tik iš dalies, praleidus įvykdymo terminą, pažeidus kitas sutartas jos vykdymo sąlygas, bendradarbiavimo pareigą, imperatyviąsias teisės normas ar bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 . kovo 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177-687/2015).

13Pagal CK 6.652 straipsnį rangos sutartyje nustatoma darbų pradžia ir pabaiga. Šalys taip pat gali nustatyti atskirų darbų atlikimo terminus (tarpiniai terminai). Jeigu įstatymai ar sutartis nenustato ko kita, rangovas atsako ir už darbų pradžios ar pabaigos termino, ir už tarpinių terminų pažeidimą. Šalių susitarimu sutartyje nustatyti darbų atlikimo terminai gali būti keičiami rangos sutartyje nustatyta tvarka. Jeigu rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą, tai užsakovas turi teisę atsisakyti priimti įvykdžius prievolę atliktą darbą ir pareikalauti iš rangovo atlyginti dėl termino praleidimo padarytus nuostolius, jeigu dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę. Šiuo atveju atsakovė nurodė, kad ieškovė praleido sutarties galutinė vykdymo terminą, tačiau atsakovė sutiko, kad ieškovė toliau testų darbus, iš susirašinėjimo (el. b. t. 1, l. 16, 17, 18, 19, 20, 30) matyti, kad toliau vyko bendradarbiavimas todėl teismas sprendžia, kad galutinis sutarties įvykdymo terminas šiuo atveju ieškovei nebuvo esminis sutarties pažeidimas.

14Bendradarbiavimo principas (CK 6.38 straipsnio 3 dalis, 6.200 straipsnio 2 dalis) reikalauja, kad šalys sudarytų tinkamas sąlygas įvykdyti prievolę, prireikus keistųsi informacija, reikšminga prievolei įvykdyti, laiku praneštų apie kylančias prievolės įvykdymo kliūtis. Bendradarbiavimo pareiga vienodai svarbi abiem sutarties šalims, o šalis, nesilaikiusi bendradarbiavimo pareigos, neturi teisės panaudoti kitos šalies bendradarbiavimo stokos prieš ją kaip pagrindo atsisakyti vykdyti savo prievolę ir nepriimti atliktų darbų bei nemokėti rangovui už faktiškai atliktus darbus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. gruodžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje E. V. įmonė „Egistena“ v. AB „Hermis investicija“, bylos Nr. 3K-3-685/2004; 2005 m. liepos 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje E. M. v. UAB „Mindija“, bylos Nr. 3K-3-371/2005; 2012 m. gruodžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Dizaino kryptis“ v. UAB ,,TLO“, bylos Nr. 3K-3-599/2012; kt.).

152016 m. spalio 19 d. ieškovė išrašė atsakovei sąskaitą Nr. ( - ) (el. b. t. 1, l. 14) 3 388 Eur sumai už darbus. 2016 m. spalio 19 d. ieškovė išsiuntė atsakovei paslaugų priėmimo perdavimo aktą, kuriame nurodė, kad perduoda šiuos darbus dizaino diegimą, turinio valdymo diegimą, rezervacinės sistemos integraciją, vidinės paieškos modulio kūrimą ir integraciją, Daugiakalbystės modulio kūrimą ir konfigūravimą, Naujienų modelio įdiegimą (el. b. t. 1., l. 99). Atsakovė nurodo, kad ieškovė rangos sutartį turėjo sukurti individualaus dizaino svetainę. Šie teiginiai prieštarauja rašytiniam sutarties tekstui ir teismo vertinami, kaip gynybiniai. Atsakovės atstovė ir liudytoja G. J. patvirtino, kad atsakovė sutiko, kad svetainė būtų sukurta pagal šabloną, jei tokia svetainė neatitiko atsakovės lūkesčių, ji galėjo nutrukti sutartį ir kreiptis į kitą įmonę, tačiau tęsė bendradarbiavimą, priėmė ieškovės sukurtą svetainę ir ja naudojosi.

16Atsakovė nesutinka, kad ieškovė atliko visus nurodytus darbus, nurodo, kad ieškovė nesukūrė svetainės dizaino, o įsigijo šabloną „H. M.“, kurio kaina yra 50 JAV dolerių, jokių esminių korekcijų neatliko. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė aiškino, kad šalys tarėsi dėl individualaus dizaino, tačiau atsakovė įsigijo nemokamą šabloną. Taip pat atsakovės atstovė nurodė, kas šabloną įsigijo atsakovė, jis jos nuosavybė, todėl šiuo šablonu pasinaudojo, kai paslaugas užsisakė iš kitos firmos. Įvertinęs šiuos atsakovės atstovės paaiškinimus, teismas sprendžia, jog šablonas buvo įsytas abiems sutarties šalims sutarus ir atsakovei pritarus, todėl nėra pagrindo spręsti, jog ieškovas šiuo atveju pažeidė sutarties sąlygas. Pažymėtina, jog byloje nėra jokių rašytinių įrodymų, kad šalys dėl šio pakeitimo susitarė sumažinti sutarties kainą, tokios aplinkybės nenurodė ir atsakovės atstovė teismo posėdžio metu. Dizaino diegimas teismo manymu nėra tapati sąvoka dizaino sukūrimui, todėl atsakovės argumentai atmestini.

17Atsakovės atstovė teismo posėdžio metu ir priešieškinyje nurodė, kad ieškovė panaudojo nemokamą turinio valdymo sistemą „WordPress“, todėl laikė, kad atsakovė sutarties sąlygas vykdė netinkamai. Teismas šį atsakovės argumentą atmeta, nes šalių sudarytos sutarties priedo Nr. 1 3 punkte šalys buvo susitarę dėl valdymo sistemos diegimo, o ne valdymo sistemos sukūrimo. Todėl, aplinkybė, kad ieškovė įdiegė nemokamą valdymo sistemą, nesudaro pagrindo pripažinti, kad ieškovė šį sutartinį įsipareigojimą įvykdė netinkamai.

18Atsakovė nesutinka apmokėti sutartyje sutartos kainos ir nurodo, kad rezervacijos sistemos ieškovei įdiegti nepavyko, todėl atsakovė turėjo kreiptis į kitą įmonę UAB „200mi”, su kuria sutartis buvo pasirašyta 2016 m. kovo 10 d. Sugretinus byloje pateiktus dokumentus – sutartį su UAB „200mi“ ir šalių 2015 m. rugsėjo 22 d. pasirašytą sutartį Sutartis Nr. ( - ), teismas daro išvadą, kad nėra pagrindo spręsti, kad abi įmonės buvo pasamdytos tiems patiems darbams atlikti. Sutartis su UAB „200mi“ patvirtina, jog UAB „200mi“ įsipareigojo įdiegti rezervacinę sistemą. Iš sutarties turinio matyti, kad UAB „200mi“ atliko vienkartinius įdiegimo darbus, o mokėjimas už paslaugas buvo numatytas skirtingas priklausomai nuo to, ar rezervacijos sistema apjungta su viešbučio valdymo sistema ar ne. Tuo tarpu tarp bylos šalių sudaryta sutartis numatė, kad ieškovė privalo atlikti Rezervacijos sistemos integraciją (atsiskaitymų valdymas, patvirtinimų siuntimas), ieškovės atstovas direktorius paaiškino integracijos darbai buvo pilnai atlikti, nes klientai galėjo užsakyti numerius ir atsakovės valdymo sistemos, taip pat galėjo nurodyti žmonių skaičių, liudytoja G. J. taip pat patvirtino, kad rezervacijos sistema nebuvo sukurta, o tik integruota, todėl teismas sprendžia, kad būtent ieškovė turėjo atlikti rezervacijos sistemos ir valdymo sistemos apjungimo (integravimo) darbus. Esant šioms aplinkybėms, teismas neturi pagrindo spręsti, kad ieškovė pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus dėl rezervacijos sistemos integracijos.

19Atmestini atsakovės motyvai, kad ieškovė nesukūrė vidinės paieškos modulio ir jo nekonfigūravo bei nesukūrė failų valdymo modulio ir jo neintegravo. Liudytoja G. J. teismo posėdžio metu parodė, jog atsakovės darbuotojai kėlė turinį į sistemą, Liudytojas I. L. teismui parodė, kad failų modelis skirtas svetainėje laikyti informacinį turinį – tekstus, nuotraukas, todėl be jo svetainė neveiktų. Ieškovo atstovas paaiškino, kad svetainės lankytojai darydami rezervaciją galėjo rinktis iš vidinės sistemos suformuoto laisvų kambarių sąrašo, todėl akivaizdu, kad tokiam sąrašui sudaryti, vidinėje sistemoje turėjo veikti ir veikė paieškos modelis ir jis turėjo būti sukonfigūruotas.

20Atsakovės atstovė nurodė, kad ieškovė nesukūrė naujienų modelio. Ieškovės atstovas direktorius paaiškino, kad naujienų modulis buvo sudėtinė šablono dalis, todėl jo kurti nereikėjo, jie tik šį modelį įdiegė. Sutarties priede Nr. 1, buvo sutarta, kad ieškovė atliks naujienų modelio diegimą, todėl atsakovės pretenzijos, kad ieškovė pati nekūrė naujienų modelio yra nepagrįstos.

21Pažymėtina, kad atsakovė nurodo, kad ieškovė nesukūrė video modulio ir jo nekonfigūravo; taip pat svetainėje neveikė daugiakalbiškumo modulis. Ieškovė nurodo, kad visi modeliai buvo sukurti, o daugiakalbiškumo modulį buvo paprašyta paslėpti, nes atsakovė pati neturėjo parengusi pakankamai medžiagos kitomis kalbomis. Šalių aplinkybes įrodančių įrodymų į bylą nepateikta. Tačiau pagal šalių sudarytą sutartį atsakovė privalėjo pareikšti pretenzijas raštu dėl neatliktų darbų per 5 dienas, tačiau to nepadarė. Liudytoja G. J. parodė, kad jis ne visą medžiagą turėjo kitomis kalbomis, ir yra įmanoma padaryti tam tikrus mygtukus neveikiančius. Taip pat G. J. parodė, kad atsakovės darbuotoja A. M. nustatė, kokie darbai buvo neatlikti ir dėl to paprašė perrašyti darbų perdavimo – priėmimo aktą. Byloje pateiktas A. M. 2016 m. spalio 21 d. laiškas Gailei, kuriame siunčiami ieškovės pateikti dokumentai ir nurodoma, kad juos reiks pasirašyti. Atkreiptinas dėmesys, kad siųsdama dokumentus Aistė neprašo jų nepasirašyti dėl neužbaigtų darbų, atliktų darbų trūkumų. Įvertinęs visą bylos medžiagą teismas sprendžia, kad labiau tikėtina kad visi modeliai buvo sukurti ir perduoti naudotis atsakovei.

222016 m. spalio 25 d. ieškovė išsiuntė atsakovei paslaugų perėmimo –perdavimo aktą, kuriame nurodyta, kad ieškovė perduoda atsakovei, o atsakovė priima toliau nurodytas ieškovės suteiktas Paslaugas (atliktus) darbus): 1.1. Wordpress valdymo sistemą; 1.2. Kartotinį dizainą „Hemma“ ir visas atliktas individualias dizaino korekcijas; 1.3. Internetinės svetainės turinį (tekstai, nuotraukos). Į bylą pateiktas susirašinėjimas taip pat patvirtina, jog buvo baigti visi svetainės darbai, o atsakovės darbuotoja susirašinėdama nereiškė pretenzijų dėl atliktų darbų. Atsakovė per sutarties 6 punkte numatytą terminą jokių rašytinių pastabų ieškovei nepateikė, todėl yra pagrindas spręsti, kad laikantis sutartyje nustatytos tvarkos Darbai laikytini priimtais. Atsakovė 2016 m. spalio 25 d. akto surašymo aiškina tuo, kad ieškovė pripažino, jog atliko ne visus sutartyje sutartus darbus, todėl pateikė patikslintą darbų priėmimo aktą. Ieškovės atstovas paaiškino, kad šis aktas buvo perrašytas atsakovės prašymu, nes atsakovė taip patogiau užpajamuoti nematerialų turtą apskaitoje. Kadangi byloje nustatyta, kad praktiškai visi sutarties priede Nr. 1 nustatyti darbai buvo atlikti, teismas sprendžia, kad labiau tikėtina, jog 2016 m. spalio 25 d. aktas buvo perrašytas, dėl ieškovės nurodytų priežasčių.

23Įstatymų leidėjas yra įtvirtinęs rangos sutarties šalių bendradarbiavimo ir kooperavimosi pareigą vykdant rangos sutartį. Tai reiškia, jog jei kyla kliūčių tinkamai įvykdyti sutartį, kiekviena sutarties šalis privalo imtis visų nuo jų priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti (CK 6.660 straipsnis, 6.668 straipsnis). Tinkamas šios pareigos įgyvendinimas yra priemonė, įgalinanti maksimaliai išvengti vykdant sutartį galimų nuostolių, ginčų dėl darbų atlikimo, atsiskaitymo. Minėtų pareigų tinkamą vykdymą akcentuoja ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas tokio pobūdžio bylose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėtų kolegijos 2007 m. gruodžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-530/2007, 2008 m. liepos 17 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-396/2008). Tiek atsakovės atstovė, tiek liudytoja G. J. patvirtino, kad atsakovė nevykdė sutartyje numatytos pareigos raštu pareikšti apie trūkumas dėl didelio užimtumo ir darbų kiekio. Taigi teismas turi pagrindą spręsti, kad atsakovė nevykdė savo pareigos bendradarbiauti ir nesiėmė protingų priemonių svetainės trūkumams pašalinti. Teik atsakovės atstovė, tiek liudytoja G. J., tiek ir ieškovo atstovas pripažino, kad faktiškai sukurta svetainė buvo patalpinta atsakovės serveryje, ji veikė ne trumpiau kaip 2 savaites, kol svetainėje buvo patalpinti 2016 m. lapkričio 10 ir 11 dieną pranešimai apie atsakovės neatsiskaitymą su tinklapio kūrėjais ir kitais užsakovais. Taigi tiek remdamasi sutarties 7 punktu, tiek nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis teismas sprendžia, kad ieškovė pagal rangos sutartį sukurtą svetainę atsakovei perdavė ir todėl atsakovė įgijo pareigą už atliktus darbus atsiskaityti. Atsakovė negali remtis CK 6.658 straipsnio 3 dalimi bei CK 6.658 straipsnio 4 dalimi, nes darbai jau 2016 m. lapkričio 10-11 dienomis jau buvo pabaigti ir darbų rezultatas perduotas naudotis atsakovei. Atkreiptinas dėmesys, kad net tuo atveju, jei teismas būtų pripažinęs, kad atsakovė turėjo svarbią priežastį atsisakyti sutarties, atsakovė privalėtų sumokėti už ieškovės atliktus darbus. Atsakovės atstovė teismui nurodė, kad, dėl neveikiančio rezervavimo sistemos atsakovė patyrė nuostolius ir buvo menkinimas jos prestižas, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad sutartiniai darbai jau buvo baigti, teismas neturi pagrindo pripažinti šios priežasties svarbia atsisakyti mokėti už atliktus darbus.

24Esant šioms aplinkybėms, iš atsakovės priteistina 3 338 eurų skola ieškovei. Sutartyje (16 punktas) šalys susitarė dėl netesybų, ieškovas pagrįstai prašo priteisti 436,37 Eur delspinigių, paskaičiuotų nuo 2017 m. liepos 17 d. iki 2018 m sausio 17 d. po 0,07 procentų delspinigius į dieną, todėl ieškovės reikalavimas tenkintinas (CK 6.71 straipsnio 1 dalis, 6.72 straipsnis). Be to, iš atsakovės priteistinos ir 6 procentų dydžio palūkanos nuo priteisto sumos nuo ieškinio iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, bei 254,10 Eur palūkanų paskaičiuotų nuo sąskaitos apmokėjimo termino dienos (2016 m. spalio 24 d. iki ieškinio pateikimo teismui dienos (2018 m. sausio 17 d.).

25Dėl priešieškinio reikalavimų

26Atsakovė priešieškiniu prašo iš ieškovės priteisti sumokėtą avansą 1 452 Eur, nes ieškovė pati sunaikino savo sukurtą svetainę. Byloje nustatyta, kad faktiškai rangos sutarties rezultatas -internetinė svetainė buvo atsakovei perduota 2016 m. spalio 19 d. Atsakovė šia svetaine naudojosi, per ją buvo teikiami užsakymai. 2016 m. lapkričio 10 d. ir 11 dienomis, svetainėje buvo patalpinti pranešimai apie tai, kad atsakovė neatsiskaito su svetainės kūrėjais, ir su kitais užsakovais. Dėl žinutės turinio atsakovė padarė išvadą, jog šiuos pranešimus patalpino svetainėje ieškovė, tačiau jį ją nesikreipė, reikalaudama ši panaikintų pranešimus, o nedelsdama kreipėsi į kitą įmonę – UAB „IDM Group“, teikiančią informacinių technologijų paslaugas, prašydama pašalinti pranešimus ir atgauti svetainės valdymą. Atsakovė neinformavo ieškovės apie pranešimus, nereikalavo pranešimų pašalinti, o priėmė sprendimą pasamdyti kitą įmonę ir sukurti naują svetainę. Taigi atsakovė savo rizika priėmė sprendimą, kurti naują svetainę ir nesikreipti į ieškovę, nors tarp šalių buvo pasirašyta garantinio aptarnavimo paslaugų sutartis (el. b., t.1, l. 11). Duomenų, kad dėl pranešimų svetainė tapo neveikianti ar buvo negrįžtamai sugadinta byloje nepateikta. Ši svetainė buvo iškelta į kitą serverį, visiškai apribojant ieškovei galimybę prie jos prisijungti, tačiau ir po to buvo nuspręsta sukurti naują svetainę. Liudytojas I. L. teismo posėdžio metu parodė, kad matė prisijungimus iš ieškovės internetinio adreso (adreso plėtinys buvo toks pats kaip ieškovės elektroninio pašto). Taip pat patvirtina, jog vien adresas neįrodo kas tuos pranešimus patalpino. Pažymėtina, kad iš UAB „Interneto vizija“ pateikto atsakymo matyti, kad informacijos apie prisijungimus prie konkrečios svetainės valdymo pulto nėra išlikę. Liudytojas I. L. duodamas parodymus aiškino, kad prisijunta buvo per ieškovės adresą, adreso jis tiksliai neatsimena ir neužfiksavo, panaikinus visus ieškovės prisijungimus vis tiek buvo talpinami pranešimai prisijungiant prie duomenų bazės. Liudytojas taip pat patvirtino, jog jam pavyko atkurti pradinį svetainės vaizdą, tačiau per duomenų bazę vis tiek buvo padaromi prisijungimai. Dėl to svetainė iš pradžių buvo perkelta į kitą serverį (dėl UAB „IND Group“ patogumo), o vėliau siekiant išvengti neteisėtų prisijungimų buvo nuspręsta sukurti naują analogišką svetainę Wordpress šablono pagrindu ir tuo pačiu turiniu. Taigi byloje nėra nustatyta, kad atsakovė bandė paprasčiausiu būdu – kreipdamasi į ieškovą išspręsti svetainės saugumo problemą. Byloje nustatytos aplinkybės ir neįrodyta, kad svetainė buvo sunaikinta, todėl nėra pagrindo priteisti atsakovei iš ieškovės 1 452 Eur avansą. Atsakovės nurodyta aplinkybė, kad ieškovė talpindama pranešimus kenkė atsakovei, nėra esminė. Teismas sutinka su ieškovės argumentais, kad atsakovė patyrusi nuostolius turi įrodyti jų dydį ir gali jų prašyti priteisti iš kenkėjiškus pranešimus patalpinusių asmenų, tačiau šioje byloje tokių reikalavimų nebuvo pareikšta, todėl teismas nepasisako dėl skelbimus patalpinusių asmenų atsakomybės. Šios aplinkybės neturi įtakos sprendimui dėl priešieškinio reikalavimų, nes neįrodžius, kad svetainė buvo sunaikinta, aplinkybė kas talpino pranešimus šioje byloje neturi esminės įtakos sprendimui. Šiuo atveju teismas sprendžia, kad atsakovė pati atsisakė rangos sutarties rezultato, po to kai jau produktas buvo perduotas ieškovės atsakovei, manydama, kad pranešimus talpina ieškovė, atsakovė nereikalavo, kad ieškovė pašalintų pranešimus, iš esmės nesiaiškino, kas iš tiesų patalpino pranešimus, todėl veikė savo rizika ir savanoriškai atsisakė rangos sutarties rezultato. Šiuo atveju reikalavimo grąžinti už rangos darbus sumokėtą avansą patenkinimas, nepagrįstai perkeltų atsakovės veiksmų pasekmes ieškovei. Esant šioms aplinkybėms atsakovės priešieškinis atmestinas visiškai.

27Bylinėjimosi išlaidos.

28Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Kadangi ieškinys tenkintas visiškai, o atsakovės priešieškinis atmestas visiškai, atsakovė privalo ieškovei atlyginti bylinėjimosi išlaidas. Iš atsakovės ieškovei priteistinos jos patirtos bylinėjimosi išlaidos: žyminis mokestis – 92 Eur (el. b. t.1, l. 49), išlaidos už advokato padėjėjo teisinę pagalbą – 600 Eur (el. b. el. b. t.2, l. 56, 57, 58), nes šios išlaidos pagrįstos dokumentais, yra protingo dydžio, atsižvelgiant į bylos trukmę ir sudėtingumą, parengtų procesinių dokumentų kiekį (ieškinys, atsiliepimas į priešieškinį ir kt.), vykusių parengiamųjų ir teismo posėdžių kiekį, bei neviršija Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl darbo užmokesčio nustatytų maksimalių dydžių nustatytus dydžius už advokato ir advokato teisinę pagalbą nustatytų maksimalių dydžių.

29Atsakovė taip pat pareigą atlyginti išlaidas – 6,71 Eur, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3, 6 punktai).

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263-268, 270 straipsniais,

Nutarė

31ieškinį tenkinti visiškai, priešieškinį atmesti.

32Priteisti iš atsakovės UAB „SPA Birštonas“, į. k. 300605931, Karalienės Barboros al. 2, Birštonas, ieškovei UAB „Media Inovacijos“, į. k. 301721547, 3 388 Eur skolos, 436,37 Eur delspinigių, 254,10 Eur palūkanų iš viso 4 078,47 Eur (keturis tūkstančius septyniasdešimt aštuonis eurus 47 ct), 6 procentų dydžio palūkanas nuo priteistos sumos – 4 078,47 Eur nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, bei 692 Eur (šešis šimtus devyniasdešimt du eurus ) bylinėjimosi išlaidų.

33Priteisti iš atsakovės UAB „SPA Birštonas“, į. k. 300605931, valstybei 6,71 Eur (šešis eurus 71 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei, sumokant jas į sumokant į atsakovės pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaitą nurodant, įmokos kodą 5660 (kvitą pristatyti į baigtų civilinių bylų raštinę kab. Nr. 115 arba pateikti per EPP sistemą).

34Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Asta Bundonė, sekretoriaujant I. B., R.... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB... 3. Teismas... 4. ieškovė ieškiniu ir teismo posėdyje prašė priteisti iš atsakovės UAB... 5. Be to, atsakovė pateikė ieškovei tekstus bei nuotraukas ir prašė... 6. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas, direktorius Š. S., papildomai... 7. Atsakovės atstovė atsiliepimu ir priešieškiniu bei teismo posėdžio metu... 8. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė palaikė priešieškinį ir prašė... 9. Ieškinys tenkintinas, priešieškinis atmestinas.... 10. Ieškovės, atsakovės atstovų paaiškinimais, liudytojų G. J. ir I. L.... 11. Pagal CK 6.644 straipsnio 1 dalį rangos sutartimi viena šalis (rangovas)... 12. Pagal CK 6.189 straipsnio 1 dalį sutartis jos šalims turi įstatymo galią ir... 13. Pagal CK 6.652 straipsnį rangos sutartyje nustatoma darbų pradžia ir... 14. Bendradarbiavimo principas (CK 6.38 straipsnio 3 dalis, 6.200 straipsnio 2... 15. 2016 m. spalio 19 d. ieškovė išrašė atsakovei sąskaitą Nr. ( - ) (el. b.... 16. Atsakovė nesutinka, kad ieškovė atliko visus nurodytus darbus, nurodo, kad... 17. Atsakovės atstovė teismo posėdžio metu ir priešieškinyje nurodė, kad... 18. Atsakovė nesutinka apmokėti sutartyje sutartos kainos ir nurodo, kad... 19. Atmestini atsakovės motyvai, kad ieškovė nesukūrė vidinės paieškos... 20. Atsakovės atstovė nurodė, kad ieškovė nesukūrė naujienų modelio.... 21. Pažymėtina, kad atsakovė nurodo, kad ieškovė nesukūrė video modulio ir... 22. 2016 m. spalio 25 d. ieškovė išsiuntė atsakovei paslaugų perėmimo... 23. Įstatymų leidėjas yra įtvirtinęs rangos sutarties šalių bendradarbiavimo... 24. Esant šioms aplinkybėms, iš atsakovės priteistina 3 338 eurų skola... 25. Dėl priešieškinio reikalavimų... 26. Atsakovė priešieškiniu prašo iš ieškovės priteisti sumokėtą avansą 1... 27. Bylinėjimosi išlaidos.... 28. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 93 straipsnio 1... 29. Atsakovė taip pat pareigą atlyginti išlaidas – 6,71 Eur, susijusias su... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 31. ieškinį tenkinti visiškai, priešieškinį atmesti.... 32. Priteisti iš atsakovės UAB „SPA Birštonas“, į. k. 300605931,... 33. Priteisti iš atsakovės UAB „SPA Birštonas“, į. k. 300605931, valstybei... 34. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...