Byla 2-1552-264/2014
Dėl netesybų priteisimo ir atsakovės AB „YIT Kausta“ priešieškinį ieškovei UAB „SSPC-Islandija“ dėl skolos už atliktus darbus priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Baubienė, sekretoriaujant Violetai Grigaravičienei, Vilijai Noreikienei, dalyvaujant ieškovės UAB „SSPC – Islandija“ atstovams P. M. ir advokatui V. M., atsakovės AB „YIT Kausta“ atsakovei V. C.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „SSPC-Islandija“ ieškinį atsakovei AB „YIT Kausta“ dėl netesybų priteisimo ir atsakovės AB „YIT Kausta“ priešieškinį ieškovei UAB „SSPC-Islandija“ dėl skolos už atliktus darbus priteisimo,

Nustatė

3ieškovė ieškinyje prašo priteisti iš atsakovės 958 347,73 Lt delspinigius dėl pavėlavimo perduoti objektą pagal rangos sutartį, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistinos 958 347,73 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, visas turėtas bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovė priešieškinyje prašo ieškinį atmesti, o priešieškinį tenkinti ir priteisti iš ieškovės 1 257 205 Lt skolą; 34 286 Lt delspinigius; 156 866 Lt objekto statybų aikštelės išlaidas; 5 327 Lt antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo išlaidas, 9 680 Lt ekspertizės išlaidas, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; kitas bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovės atstovai palaiko ieškinį ir prašo jį tenkinti, o priešieškinį atmesti, palaiko argumentus išdėstytus ieškinyje bei atsiliepime į priešieškinį, prašo priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad pagal 2011 m. rangos sutartį atsakovė (rangovas) įsipareigojo sutartyje nustatytomis sąlygomis bei terminais pastatyti administracinį pastatą, nuo 2012 m. gegužės 17 d. ieškovė iš AB „Baltic Shopping Centers“ perėmė visas užsakovo teises ir pareigas. 2013 m. rugpjūčio 1 d. papildomu susitarimu Nr. 3, 8.1. punktu rangovas įsipareigojo užsakovui perduoti objektą iki 2013 m. rugpjūčio 1 d., tačiau jį perdavė užsakovui (ieškovei) tik 2013 m. spalio 23 d., taip pavėlavęs 82 dienas, dėl to atsakovė turi sumokėti 958 347,73 Lt delspinigius (58 435 837 Lt maksimali garantuota kaina x 0,02 % x 82 d.) pagal rangos sutarties 17.2 punktą. 2014 m. sausio 24 d. raštu atsakovę informavo apie prievolę sumokėti delspinigius, tačiau atsakovė jų nesumokėjo. Nurodo, kad 2013 08 01 atsakovė nebuvo parengusi perduoti objekto ieškovei, nes buvo esminių trūkumų objekte. Pagrindinis trūkumas, kad nedirbo serverinės šaldymo sistema taip kaip buvo numatyta sutartyje. Kai atsakovė kreipėsi į ieškovę dėl objekto perėmimo 2013m. rugpjūčio 1 d. ieškovė per 10 dienų nurodė trūkumus, 2013m. spalio 10 d. akte konstatuota, kad trūkumai nepašalinti, o faktiškai perduotas objektas 2013 m. spalio 23 d. aktais.

6Pagal sutartį galutinis atsiskaitymas tik pašalinus visus statybos trūkumus, kurių dalis nepašalinta. Todėl nėra pagrindų tenkinti priešieškinį. Atsakovė priešieškinyje net neginčija to fakto, kad 2013 m. rugpjūčio 1 d. objektas turėjo defektų ir trūkumų, be to, pati nurodo, kad šalys sudarė defektų sąrašus. Iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. atsakovė buvo įsipareigojusi ne tik pabaigti visus papildomo susitarimo Nr. 3 prie sutarties 8.1 punkte nurodytus darbus, bet ir ištaisyti ir pašalinti visus užsakovo nurodytus objekto trūkumus ir perduoti objektą, ir su objekto statyba visą susijusią dokumentaciją užsakovui, šalims pasirašant objekto priėmimo aktą, ne vėliau kaip iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. Nors atsakovė 2013 m. rugpjūčio 1 d. raštu kreipėsi dėl objekto perdavimo, tačiau ieškovė neturėjo pareigos priimti statybos rangos darbus, nes objektas turėjo esminių trūkumų. Pagal sutarties 16.1 ir 16.2 punktus objekto perdavimas pradedamas tik užbaigus statybos darbus. Atsakovei pakartotinai buvo nurodyti esminiai trūkumai, dėl kurių negalima pasirašyti objekto perdavimo-priėmimo akto, taip pat nurodyta, kad objekte yra gausybė kitų trūkumų (apie 1000), kurių rangovas nėra pašalinęs, todėl dėl jų skaičiaus ir dėl jiems pašalinti reikalingų darbų apimties užsakovui naudojimasis objektu yra apribotas ar net neįmanomas. Aplinkybę, jog defektai ir trūkumai nebuvo pašalinti iki 2013 m. spalio 7 d., patvirtina 2013 m. spalio 7 d. sulaikytos sumos suderinimo aktas Nr.2, kurio punkte C šalys konstatavo, jog rangovas iki šios akto patvirtinimo dienos yra pašalinęs dalį objekto trūkumų ir defektų (likusių nepašalintų objekto defektų ir trūkumų aktai derinami atskirai (Priešieškinio priedas Nr. 32). Pati atsakovė priešieškinyje nurodo, kad vienašališkai savo parengtą objekto perdavimo priėmimo aktą, kurio data yra 2013 m. spalio 23 d., pasirašė 2013 m. spalio 23 d. taip išreiškė ir įgyvendino savo valią vienašališkai perduoti objektą ieškovei tik 2013 m. spalio 23 d.. Be to, netgi šiame akte yra nurodyti objekto trūkumai, tačiau atsakovė juos laiko neesminiais ir netrukdančiais perduoti objektą. Šalių sudaryto susitarimo nuostatos vienareikšmiškai patvirtina, kad atsakovė pripažino, jog dėl statybos neužbaigimo ir objekto neperdavimo užsakovui iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. yra atsakovės kaltė, ji įsipareigojo sumokėti ir jau sumokėjo užsakovui už tai delspinigius, taip pat patvirtino, kad užsakovui nereikš pretenzijų ar reikalavimų dėl užsakovo veiksmų, atliktų iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. Todėl priešieškinio teiginiai, kad jau nuo 2013 m. kovo 29 d. ieškovė vilkino objekto statybos užbaigimo procedūras prieštarauja šalių tarpusavio rašytiniams susitarimams ir turi būti atmesti.

7Atsakovės aiškinimai, jog susitarimo Nr. 3 8.1 punktas įpareigojo ieškovę pasirašyti objekto priėmimo-perdavimo aktą 2013 m. rugpjūčio 1 d., prieštarauja tiek lingvistiniam, tiek sisteminiam šios susitarimo sąlygų aiškinimui, nes tik galutinai užbaigtas objektas perduodamas užsakovui pasirašant objekto priėmimo aktą (sutarties 16.1 punktas). Atsakovės teiginiai, kad el. laiško priede nurodyti trūkumai nėra esminiai, prieštarauja faktinei bylos medžiagai. Apie statybos techninio prižiūrėtojo nustatytus tikslios kontrolės šaldymo įrangos trūkumus atsakovė buvo informuota. Su nurodytu esminiu trūkumu atsakovė sutiko, jį šalino. 2013 m. rugsėjo 4 d. statybos techninis prižiūrėtojas konstatavo, kad esminiai šaldymo sistemos trūkumai nėra pašalinti, sistemos perimti ir eksploatuoti negalima (priedas Nr. 5). Atsakovė niekada nesiūlė nei ekspertų kandidatūrų, nei klausimų, užduotinų ekspertams ir vienašališkai nusamdė ekspertą, pasirinkusi jį savo nuožiūra. Ieškovė nesutinka, kad iki objekto perdavimo ar po jo ieškovė nebendradarbiavo su atsakove. Pagal rangos sutartį ieškovė turėjo teisę sulaikyti mokėjimus iki visų statybos darbų atlikimo.

8Dėl priešieškinio argumentų apie sutaupymo dalybas. Šiuo metu nustatyti konkrečios sutaupymo sumos nėra galimybių, nes kol kas nėra aiški tiksli faktinė kaina. Ieškovė nėra pritarusi daliai atsakovės vienašališkai pasirašytų darbų atlikimo aktų, nes ataskaitos pateiktos su trūkumais. Už tuos darbus, kurių perdavimo aktams yra pritarusi, ieškovė atsiskaitė. Pagal sutartį sutaupytos sumos dydis, kuris dalinamas tarp šalių pagal sutarties 14.7 punkte numatytas proporcijas, tikrai bus mažinamas, nes dalį darbų atsakovė atsisakė vykdyti, todėl dėl šios priežasties atsiradęs sutaupymas negali būti atsakovei kompensuojamas. Dėl nurodytų priežasčių atsakovės reikalavimas dėl 138 855,90 Lt sutaupymo priteisimo yra nepagrįstas.

9Dėl priešieškinio argumentų, jog ieškovė nevykdo prievolės sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Su šiais argumentais ieškovė nesutinka. Nurodo, kad atsakovė nėra ištaisiusi visų statybos darbų defektų bei trūkumų, nustatytų objekto perdavimo-priėmimo metu, nėra visų būtinų sąlygų galutinai atsiskaityti pagal sutartį. Šalims pasiekus susitarimą dėl dalies atliktų darbų, ieškovė dalį atsakovės pasirašytų atliktų darbų aktuose nurodytų darbų patvirtino ir 2014 m. vasario 20 d. apmokėjo 223 253,68 Lt.

10Atsakovės atstovė palaiko priešieškinį ir prašo jį tenkinti, o ieškinį atmesti, palaiko argumentus išdėstytus priešieškinyje bei atsiliepime į ieškinį, prašo priteisti iš ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas.

11Nurodo, kad pagal 2013 m. rugpjūčio 1 d. papildomą susitarimą Nr. 3 šalys susitarė, kad atsakovė įgyvendins projektavimo sutarties keitimus, atliks papildomus darbus ir prisiims atsakomybę už statybos darbų termino praleidimą ir sumokės ieškovei 620 938 Lt netesybas kaip kompensaciją dėl objekto perdavimo datos nukėlimo iki 2013 m. rugpjūčio 1 d., taip pat susitarė ne vėliau kaip iki 2013 m. rugpjūčio 1 d., pasirašyti objekto priėmimo aktą. Atsakovė 2013 m. rugpjūčio 1 d. perdavė ieškovei objekto statybos užbaigimo aktą ir objekto priėmimo-perdavimo akto projektą (raštas Nr. 01.S-275 Priedas Nr. 21), tačiau ieškovė nepasirašė priėmimo-perdavimo akto, 2013 m. rugpjūčio 6 d. el. laišku pranešė, kad objektas turi esminių trūkumų, kurių rangovas nėra pašalinęs (2013-08-06 el. laiškas Priedas Nr. 22). Teigia, kad ieškovės nurodyti defektai neesminiai ir nesudarė pagrindo atsisakyti pasirašyti objekto perdavimo aktą. Atsakovė 2013-09-21sumokėjo ieškovei Susitarime Nr. 3 nustatytas netesybas, 2013 m. rugsėjo 9 d. kvietė ieškovę priimti objektą, tačiau ieškovės atstovai neatvyko, o 2013 m. rugsėjo 10 d. el. paštu pateikė naują defektų sąrašą atsakovei. Atsakovė 2013-09-18 informavo ieškovę, kad ir toliau vengiant pasirašyti objekto priėmimo-perdavimo aktą, bus priversta pasirašyti aktą vienašališkai. Atsakovė pakartotinai kvietė ir ragino ieškovę priimti pastatytą objektą, atlikti statinio ekspertizę, tačiau ieškovė nuo 2013-08-01 iki 2013-10-23 dėl savo kaltės objekto nepriėmė, motyvuodama neesminiais arba tariamais trūkumais, todėl reikalavimas sumokėti netesybas už praleistą terminą yra neteisėtas. Visus sutarties darbus ir paslaugas, kuriems atlikti ir perduoti buvo nustatytas terminas 2013 m. rugpjūčio 1 d., atsakovė baigė iki 2013 m. liepos 30 d. Iki šios datos atsakovė su ieškove buvo atlikusi objekto apžiūras, buvo sudaryti preliminarūs defektų sąrašai, o Valstybinei komisijai 2013-07-31 patvirtinus objekto „Statybos užbaigimo aktą“ atsakovė perdavė jį ieškovei ir paprašė ieškovę priimti objektą (raštas Nr. 01.S-275, Priedas Nr. 21 2013-06-27 Susitarimas Nr.01-11/025-06, Priedas Nr. 19).Atsakovė objektą perdavė ieškovei vienašališkai 2013-10-23 (raštas Nr. 01.S-402, Priedas Nr. 35 ).

122013 m. rugpjūčio 5 d. ieškovė įregistravo objektą nuosavybės teise, pirmą kartą kreipėsi į atsakovę dėl objekto priėmimo-perdavimo akto pasirašymo 2013 m. spalio 21 d. kai pasirašė priėmimo - perdavimo aktą dėl objekto nuomos, taip siekdama sutaupyti objekto išlaikymo išlaidas, siekdama įgyvendinti projektavimo užduoties pakeitimus bei vilkindama atsiskaitymą su atsakove. Ieškovė statybos darbų atlikimo metu vėlavo apmokėti atsakovei už atliktus darbus už 2013 m. birželio mėn., už 2012 m. rugsėjo ir paskesniais mėnesiais atliktus darbus (2013-04-12 Nr. 01.S-133 Priedas Nr. 9, 2013-05-23 Nr. 01.S-200 Priedas Nr. 11, 2013- 06-21 Nr. 01.2-238 Priedas Nr. 15). Ieškovė dar iki prievolės sumokėti visą Sutarties kainą netinkamai vykdė Sutartyje nustatytus įsipareigojimus dėl tarpinių atsiskaitymų. 2013 m. spalio 21 d. ieškovės atsiųstas objekto priėmimo akto projektas (2013-10-22 raštas Nr.07-28 Priedas Nr. 33) buvo nepriimtinas atsakovei, kadangi defektų sąraše nebuvo nurodyta atsakovės pateiktų pastabų, todėl atsakovė 2013 m. spalio 21 d. pateikė ieškovei defektų sąrašą su pastabomis ir paragino ieškovę pasirašyti objekto priėmimo-perdavimo aktą. Atsakovė taip pat dar karta pakvietė ieškovę šalių susitarimu skirti ekspertize (2013-10-22 raštas Nr. 01.S-400 Priedas Nr. 34), tačiau ieškovė nepasirašė objekto priėmimo-perdavimo akto ir nepateikė Atsakovui jokio atsakymo dėl ekspertizės. Ieškovė pagal 2012-10-30 nuomos sutartį pastatą perdavė valdyti UAB „Senukų prekybos centras“.

13Dėl sutaupymų dalybų. Sutarties 14.1 p. nustatyta, kad sutarties kaina yra maksimali garantuota, o faktinė kaina - t.y. realiai užsakovo rangovui sumokėta kaina, yra nustatoma užbaigus statybos darbus (Sutarties 1.1 p. ir 14.9 p.). Atsakovės faktiškai atliktų darbų kaina yra mažesnė nei maksimali garantuota, t.y. atsakovė sutaupė. Sutarties 14.7 p. numatytos sutaupytų sumų dalybos tarp užsakovo ir rangovo ir nustatytos dalybų proporcijos. Vadovaujantis Sutarties 14.7 p. ir atsižvelgiant į tai, kad faktinė kaina sudaro 57 972 984,16 Lt be PVM (t.y. bendra objekte atliktų darbų vertė) ir yra mažesnė už maksimalią garantuotą kainą (58 435 837 Lt be PVM), sutaupymas sudaro 462 853 Lt be PVM. Rangovas pretenduoja į trečdalį šios sutaupymų sumos, t.y. 138 855,90 Lt be PVM. Apie tai atsakovė yra informavusi ieškovę (2013- 12-02 raštas Nr. 01.S-459, Priedas Nr. 63), tačiau ieškovė nieko šiuo klausimu neatsakė, skaičiavimų nepateikė, apie sutaupytas sumas nutyli.

14Dėl ieškovės prievolės sumokėti sutartyje nustatytą kainą nevykdymo. 2013-11-07 atsakovė pateikė ieškovei Sutarties 6.3. p. nustatytą besąlyginę garantinių įsipareigojimų užtikrinimo garantiją (Raštas 01.S-417 Priedas Nr. 60). 2013-11-28 ieškovei atsirado sutarties 14.8. p. nustatyta pareiga sumokėti atsakovei likusius 50 procentų sulaikytos sumos, t. y. 1 000 000 Lt ir apmokėti darbus pagal vienašališkai pasirašytą aktą, t. y. 480 458,69 Lt. Ieškovė net ir raginama nesumokėjo atsakovei sulaikytos sumos per sutartyje nustatytą terminą (2013-04-12 Nr. 01.S-133 Priedas Nr. 9). Tik 2013-02-10 ieškovė sumokėjo atsakovei dalį sumokėtos sumos – 223 253,68 Lt. Atsakovė vėluoja atsiskaityti su ieškove nuo 2013-11-29. Viso priskaičiuotų delspinigių suma sudaro 34 286,24 Lt (Delspinigių paskaičiavimo pažyma Priedas Nr. 94).

15Ieškinys atmestinas.

16Priešieškinys tenkintini iš dalies.

17Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, išklausius šalių atstovus nustatyta, kad atsakovė ir AB „Baltic Shopping Centers“ 2011-12-28 sudarė projektavimo ir statybos darbų rangos sutartį dėl administracinės (biurų) paskirties pastato statybos darbų, o 2012-05-17 ieškovė perėmė iš sutarties kylančias AB „Baltic Shopping Centers“ (statybos darbų užsakovo) teises ir pareigas (ieškinio priedas Nr.3,4).

18Šios sutarties 2. 1 p., 14. 1 p. atsakovė įsipareigojo joje numatytomis sąlygomis ir terminais savo rizika, jėgomis, medžiagomis ir darbo priemonėmis suprojektuoti ir pastatyti apie 17 000 kv. m. bendro ploto administracinės paskirties pastatą su automobilių saugykla ir stovėjimo aikštele žemės sklype Kaune, Islandijos pl. 32B, už bendrą kainą, kuri neviršys maksimalios garantuotos kainos - 56 370 228 Lt.

19Rangos sutarties 7.1 p., 16. 1 p., 16.2 p., 16.3 p. rangovas įsipareigojo laikydamasis sutarties priede Nr. 2 nustatytų terminų objekto statybą galutinai užbaigti, ištaisyti ir pašalinti visus užsakovo nurodytus objekto trūkumus (jeigu tokie būtų nustatyti) ir perduoti objektą ir su objekto statyba susijusią dokumentaciją užsakovui ne vėliau kaip iki 2013 m. kovo 1 d., ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų apie numatomą perdavimą pranešdamas užsakovui, o užsakovas per 10 darbo dienų po objekto priėmimo akto pateikimo įsipareigojo atlikti jo apžiūrą ir atliktą darbą priimti pagal priėmimo aktus ar atsisakyti jį priimti (jeigu statybos darbai turi esminių trūkumų). Pagal šios sutarties 16. 7 p. galutinis atsiskaitymas vykdomas šalims pasirašius objekto priėmimo-perdavimo aktą bei tinkamai ištaisius visus statybos darbų defektus bei trūkumus.

202013 m. rugpjūčio 1 d. šalys pasirašė papildomą susitarimą Nr. 3, kuriuo susitarė padidinti maksimalią garantuotą kainą iki 58 435 837 Lt, neįskaičius PVM, rangovas įsipareigojo įgyvendinti projektavimo užduoties šio susitarimo priede A1 nurodytus projektavimo užduoties pakeitimus. Šio susitarimo preambulės (B) dalyje konstatavo, kad statyba nėra užbaigta ir objektas nėra perduotas užsakovui ir faktiškai rangovas pavėlavo laiku jį užbaigti ir perduoti užsakovui, dėl to rangovas susitarimo Nr. 3 6 p. įsipareigojo sumokėti 620 938 Lt delspinigius už pavėluotą objekto statybos ir perdavimo užsakovui užbaigimą, kaip nuostolių kompensavimą dėl objekto pridavimo datos nukėlimo iki 2013 m. rugpjūčio 1 d.. Prie susitarimo Nr. 3 pateiktame objekto pridavimo grafike rangovas įsipareigojo galutinai perduoti pastatą užsakovui 2013 08 01, taip pat susitarė dėl papildomų darbų (dėl 7 aukšto kabinetų išdėstymo keitimo, terasos įrengimo, durų rankenų keitimo ir kitus susitarimo prieduose nurodytus) (ieškinio priedas Nr. 5, priešieškinio priedas Nr. 20). Taip pat rangovas patvirtino, kad užsakovui nereikš pretenzijų ar reikalavimų dėl užsakovo veiksmų, atliktų iki 2013 m. rugpjūčio 1 d.

212013 m. liepos 31 d. valstybinė komisija išdavė objekto statybos užbaigimo aktą (Nr. SUA-20- 130731-00241 priešieškinio priedas Nr. 19) ir nustatė, kad objektas atitinka projekto sprendinius, komisijai pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus.

22Vienašališkai pasirašytais 2013 m. spalio 22 d. objekto priėmimo perdavimo aktais, šį faktą nurodydamos savo raštuose, ieškovė priėmė, o atsakovė pridavė statybos objektą, konstatuodamos neesminius statybos darbų trūkumus, kuriuos ieškovė nurodė pridedamuose 2013 10 18 aktuose (bendra statybinių, šildymo, vėdinimo sistemų, elektros ir kt.), ir sudarė ginčytinų defektų sąrašą , dėl kurių atsakovė 2013 09 18 raštu 01.S360 siūlė skirti ekspertizę (ieškinio priedas Nr. 6, 7, priešieškinio priedas Nr.29, 33, 34).

23Iš šalių susirašinėjimo raštų, elektroninių laiškų 2013 08 01 - 2013 10 23 laikotarpiu ir vėlesniu, matyti, kad atsakovė 2013 08 01, pakartotinai 2013 09 01, 2013 09 18 raštais prašė ir 2013 08 01 pateikė pasirašyti objekto priėmimo-perdavimo aktą ieškovei, tačiau ieškovė 2013 08 06, 2013 09 10 el. laiškais pranešė, kad objektas turi esminių trūkumų ir atsiuntė defektų sąrašą, atsakovei (priešieškinio priedas Nr. 21, 22). 2013 m. rugpjūčio 13 d. elektoriniu laišku ieškovė informavo atsakovę, kad pagal suderintą defektų pridavimo grafiką 2013 m. rugpjūčio 12 d. atliekant tikslios kontrolės šaldymo įrangos patikrinimą, statybos techninis prižiūrėtojas UAB „COWI Lietuva“ nustatė esminį trūkumą – tikslios kontrolės šaldymo įrangos kondicionierių sistemos neveikimą pagal reikalavimus (atsiliepimo į priešieškinį priedas Nr. 3), dėl ko objekto neperima.

24Atsakovė 2013 09 05 raštu ieškovei Nr.01.S-334 (priešieškinio priedas Nr. 26A) pranešė, kad objekte sumontuotos įrangos gedimų šalinimas yra baigtas, smulkių defektų yra ir juos rangovas šalina ir tai netrukdo objekto ar jo dalies naudoti pagal paskirtį, ragino 2013 09 09 10 val. atvykti į objektą jo priimti.

25Iš ieškovės raštų atsakovei 2013m. rugpjūčio-rugsėjo mėn. laikotarpiu, matyti, kad ieškovė teikė atsakovei projektavimo užduoties keitimus (dėl apšvietimo valdymo sistemos 2-5 aukštų patalpose išplėtimo, 7 aukšto kabinetų baldų išdėstymo, papildomų durų rankenų įrengimo (2013-08-28 raštas Nr. 03- 01MB/01-52 Priedas Nr. 25; 2013-09-04 el. laiškas Priedas Nr. 24; 2013-09-04 raštas Nr. 01.S- 333 Priedas Nr. 26; 2013-09-09 raštas Nr. 03-01MB/101-541 Priedas Nr. 27; 2013-09-11 raštas Nr. 03-01MB101-545 Priedas Nr. 28).

262013 09 21 mokėjimo pavedimu Nr. 6292 sumokėjo ieškovei susitarime Nr. 3 nustatyto dydžio delspinigius. (priešieškinio priedas Nr.30).

272013 04 16 antstolio S. U. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole užfiksuoti duomenys, iš kurių matyti, kad pastatas įrengtas, jame yra veikiančios visos komunikacijos (vandens, šilumos, elektros), rūsyje, 1, 2, 4, 7aukštuose yra defektų, kai kuriose patalpose trūksta parketo, grindjuosčių, nėra užbaigtas evakuacinių laiptinių X3, X6 ašyse lubų apšiltinimas ir tinkavimas, šalia pastato neužbaigtas trinkelių montavimas, lauko šviestuvai ir kt. (priešieškinio priedas Nr. 47) 2013 10 24, 2013 10 25, 2013 11 11 antstolio S. U. faktinių aplinkybių konstatavimo protokoluose užfiksuoti duomenys, kad pastatas pilnai įrengtas, teritorija sutvarkyta, 2013 11 11 akte pažymėta, kad yra nedidelių įbrėžimų ant kelių durų, langų (priešieškinio priedas Nr. 50, 51, 55). Ieškovės atstovai juos surašant nedalyvavo, kad jie buvo kviesti duomenų nėra.

28Iš 2013 12 10 Ekspertizės akto Nr. 13-53 turinio (priešieškinio priedas Nr. 61) ir 2014 m. gegužės 28 d. teismo posėdyje apklaustas ekspertas S. M. paaiškino, kad jam apžiūrint objektą kartu dalyvavo ieškovės atstovai, defektų, kurie neleistų naudoti pagal paskirtį objektą nebuvo, ekspertizės akte užfiksuotas metalinių grotelinių pakabinamų lubų defektas (uždarant duris jos subarška ir šnara), tai neatitinta įprastai keliamų reikalavimų, šis defektas dėl suprojektuoto ir įrengto netinkamo jų tipo (Barwa Open Cell) ir jį reikia šalinti, VIP virtuvės durų, konferencijos salės kėdžių, slopintuvo padėjimas tiesiogiai ant ventkameros, patalpos Nr. 117 vėdinimo sistemos defektai, kurie neatitinka įprastai keliamų reikalavimų ir turėtų būti šalinami, asfalto dangos ženklinimo defektai atsirado dėl natūralaus nusidėvėjimo.

292014m. gegužės 28 d. posėdyje apklausti liudytojai V. L. paaiškino, kad pastate atliko apdailos darbus nuo 2012 m. lapkričio iki 2013 m. kovo mėn. pabaigos, S. S. montavo silpnų srovių sistemas nuo 2012 metų birželio mėnesio iki 2013 metų kovo mėnesio, užsakovo atstovai kiekvieną penktadienį eidavo per visus aukštus ir tikrindavo darbų kokybę, po objekto apžiūrėjimo buvo pasitarimai. Liudytojas M. Ž. paaiškino, kad atliko elektros montavimo darbus 2012 m. liepos ir baigė 2013 m. vasario pabaigoje. Liudytojas M. M. paaiškino, kad visą laikotarpį nuo sutarties pasirašymo dirbo projekto vadovu, visi darbai buvo atlikti iki 2013 m. balandžio 1 d. kas numatyta sutartyje. 2013-08-01 susitarime Nr. 3 yra įforminti projektavimo darbų pakeitimai, vykdomi papildomi darbai. Rangovui sunkiai sekėsi bendrauti su užsakovu, 2013-08-01 turėjo būti pasirašytas priėmimo perdavimo aktas, užsakovas nuo kovo mėnesio iki spalio mėnesio teikė defektų sąrašus, dėl kurių sunkiai sekėsi suderinti pozicijas, 2013 m. spalio 23 d. atvyko perimti pastatą užsakovas, defektai ištaisyti. Jis rašė Darbų priėmimo aktus kas mėnesį, tačiau užsakovas jų nepasirašydavo, sulaikydavo tam tikrą sumą pinigų Vykdyti papildomai darbai be projektų patikslinimų, paskui buvo sudarytas 2013 08 01 susitarimas, kad viskas būtų įteisinta. Yra numatyta procedūra kaip vykdomi papildomi darbai. Paslėptų trūkumų 2013-08-01 nebuvo. Valstybinė komisija bandė visas sistemas, kiekvieną aukštą. Vėsinimo sistema veikė 2013-08-01 dienai. Buvo sudarytas grafikas dėl pastatų dalių priėmimo, buvo numatyta perdavimo procedūros grafikas. 2013-08-01 veikė serverinė sistema. Pagal galiojančius susitarimus darbai buvo baigti 2013-04-01. 2013-05 mėn-06 mėn. vyko tik tie darbai kurie buvo numatyti sekančiame susitarime. Vėdinimo sistemos darbai buvo susiję su papildomais darbais. Lubų keitimo suma yra užaktuota kaip papildomi darbai. Lubų keitimas susijęs su viršijamu triukšmo lygiu, tačiau tai yra tik nedidelė patalpų dalis. Pilnus defektų sąrašus gavo2013 m. rugpjūčio mėnesį. Dėl darbų pridavimo ir apmokėjimo bendravo su užsakovo atstovu P. M.. Ekspertas siūlė pakeisti kėdžių tam tikras detales, todėl jas pakeis pagal eksperto rekomendacijas, jų vertė apie 1500 Lt, taip pat pakeis, visi kiti defektai yra pašalinti. Galutinis atsikaitymas atlikus darbus ir ištaisius defektus. Užsakovo reikalavimu buvo priimtas UAB „Senukų prekybos centras“ pasiūlymas pirkti jo tiekėjo lubas, kurias numatė Techniniame projekte Objektas labai didelis, todėl įrengė pavyzdinius kabinetus 2012 m. lapkritį, kuriam pritarė užsakovas, vėliau paaiškėjo lubų grotelių barškėjimas kai jos buvo sudėtos. Liudytojas V. V. paaiškino analogiškai kaip ir M. M., taip pat paaiškino, kad 2013-08-01 statybos darbai buvo atlikti, Susitarimas Nr. 3 atsirado dėl 7 aukšto zonos įrengimo, apdailos pakeitimų, visi darbai išskyrus 7 aukštą buvo baigti iki 2013 m. balandžio mėn., rugpjūčio 5 dieną tikrinimo metu viskas veikė, po to kažkaip du siurbliai sugedo, tiekėjai pripažino, kad tai gamyklinis defektas. Liudytojas A. P. paaiškino, kad vykdė techninę priežiūrą šildymo vėdinimo oro kondicionavimo sistemų objekto darbų pridavimo metu. Pirmasis kompresorius sugedo 2013 m. liepos mėnesį. Sistema priduota naudoti 2013-09-06. Kol serverinė neveikia tai negalima užtikrinti kompiuterio tinklo veiklos. Kol sistema neveikianti tol negalima paleisti serverių. Jeigu neveikia aušinimo įranga perkaista serveriai ir tinklas lūžta. Pagal rangos sutartį tai galima laikyti esminiu trūkumu, todėl užsakovas negalėjo perimti eksploatacijai šitos sistemos iki 2013-08-06. Per rugpjūčio mėn. rangovas pakeitė visų kondicionierių kompresorius naujais, pridavė rugsėjo mėnesį. Bandymai nebuvo atlikti. Objekto apžiūros prasidėjo nuo 2013 m kovo mėnesio.

30Liudytojas G. P. paaiškino, kad dirbo techninės priežiūros vadovu, bendrastatybinių darbų atsilikimo nebuvo, bet buvo sistemų montavimo darbų atsilikimas ir jis buvo akivaizdus. Už darbo projekto parengimą buvo atsakingas rangovas. Objektą pridavinėjo dalimis ir baigė 2013 m. rugsėjo mėnesį. Pagal sutartį neatitiko apšvietimo tolygumas, keliamas triukšmas nuo vėdinimo įrangos ir neveikė reikiamu rėžimu serverinės šaldymo įranga. Buvo ardomos lubos ir papildomai izoliuojami ortakiai. Reikėjo papildomai atlikti apdailos darbus koridoriuose per visus aukštus. Esminiai trūkumai pagal sutarties sąlygas dėl serverinės. Serverinės šaldymo sistema buvo sutvarkyta rugsėjo pradžioje. Be sistemų bandymų negali būti išduodamas aktas.

31Statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį ar atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbo rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą (CK 6.681 str. 1 d).

32CK 6.38 straipsnyje nustatyti prievolių vykdymo principai: prisiėmusi prievolę šalis turi ją įvykdyti tinkamai, sąžiningai ir laikantis nustatytų terminų, o jei prievolės vykdymas yra profesinė veikla, – laikantis tokiai veiklai taikomų reikalavimų. Atsižvelgdamas į statybos rangos sutarties specifiką, įstatymų leidėjas specialiai aptarė tokios sutarties šalių pareigą bendradarbiauti (CK 6.691 straipsnis). Tinkamas šios pareigos vykdymas reiškia, kad jei kyla kliūčių, trukdančių tinkamai įvykdyti sutartį, kiekviena sutarties šalis (užsakovas, rangovas ar subrangovas) privalo imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pabrėžiama, kad, vykdant rangos sutartį, svarbu laikytis šalių bendradarbiavimo (kooperavimosi) principo, ši pareiga vienodai svarbi abiem sutarties šalims, o šalis, nesilaikiusi bendradarbiavimo pareigos, neturi teisės panaudoti kitos šalies bendradarbiavimo stokos prieš ją kaip pagrindo atsisakyti vykdyti savo prievolę – nepriimti atliktų darbų ir nemokėti rangovui už faktiškai atliktus darbus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. liepos 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje E. M. v. UAB „Mindija“, bylos Nr. 3K-3-371/2005; ir kt.). Tuo atveju, kai statybos rangos sutarties šalys yra įmonės, užsiimančios ūkine–komercine veikla ir jų tikslas – pelno siekimas, jos veikia savo rizika ir tokiems ūkio subjektams taikomi griežtesni reikalavimai dėl savo teisių ir pareigų žinojimo, taip pat griežtesni atsakomybės už savo veiklą standartai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Minestas“ v. UAB „Rialsta“, bylos Nr. 3K-3-317/2009).Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas statybos rangą reglamentuojančias CK normas, yra konstatavęs, kad rangos sutarties šalių teisės ir pareigos turi priešpriešinį pobūdį – vienos šalies teisės atitinka kitos šalies pareigas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Parama“ v. AB firma „VITI“, bylos Nr. 3K-3-521/2011; kt.). Rangovas, atlikęs sutartus darbus, praneša užsakovui apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą, o šis turi nedelsdamas pradėti jų priėmimą. Statybos darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu.

33CK 6.662 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai tarp rangovo ir užsakovo kyla ginčas dėl darbo trūkumų, kiekviena šalis turi teisę reikalauti skirti ekspertizę; ši norma reglamentuoja ir tokios ekspertizės išlaidų paskirstymą tarp rangos sutarties šalių. CK 6.662 straipsnis yra skirtas rangos sutarties šalių teisėms ir pareigoms atliktų darbų priėmimo metu reglamentuoti. Rangovas laikomas tinkamai įvykdžiusiu pareigas pagal rangos sutartį, jeigu jo atlikti darbai (rezultatas) yra tinkamos kokybės. Konkrečius reikalavimus rangos sutarties dalykui pirmiausia lemia užsakovo poreikis tam tikram darbui ar to darbo rezultatui, be to, darbo ar jo rezultato specifika, todėl, darbų priėmimo metu šalims nesusitarus dėl atliktų darbų kokybės, tiek rangovas, tiek užsakovas, taip pat abi sutarties šalys bendru susitarimu, gali pasitelkti ekspertus dėl darbų trūkumų nustatymo. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad CK 6.662 straipsnio 5 dalis, reglamentuojanti rangos sutarties šalių teisę reikalauti skirti ekspertizę, yra materialioji teisės norma, nustatanti rangovo ir užsakovo teises atliktų darbų priėmimo metu. Tais atvejais, kai šalys atliktų darbų priėmimo proceso metu pasinaudoja šia teise, tačiau ginčas dėl sutartinių prievolių vykdymo nagrinėjamas teisme, rangos sutarties šalių iniciatyva atliktos ekspertizės aktas būtų vertinamas pagal CPK 185 straipsnyje nustatytas įrodymų vertinimo taisykles. Rangos sutarties šalių nepasinaudojimas CK 6.662 straipsnio 5 dalyje nustatyta teise skirti ekspertizę atliktų darbų priėmimo metu, neatima teisės teisme įrodinėti atliktų darbų trūkumus visomis leistinomis įrodinėjimo priemonėmis, taip pat prašyti, kad teismas byloje paskirtų ekspertizę (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-576/2013).

34Dėl ieškinio. Šalys nesutaria dėl kurio iš jų kaltės (rangovo ar užsakovo) pastatas vienašališkai pasirašytais priėmimo-perdavimo aktais perduotas užsakovui 2013 m. spalio 23 d. , t.y. vėluojant 82 dienas. Ieškovės atstovai teigia, kad 2013 m. rugpjūčio 1 dienai susitarimu Nr. 3 buvo šalių patvirtinta aplinkybė, kad statybos darbai neužbaigti.

35Atsakovės atstovė teigia, kad atsakovė visus statybos darbus ir paslaugas, kuriems atlikti ir perduoti buvo nustatytas terminas 2013 m. rugpjūčio 1 d., atsakovė baigė iki 2013 m. liepos 30 d. (t.y. šalys kartu atliko objekto apžiūras, sudarė preliminarius defektų sąrašus), o Valstybinei komisijai 2013 07 31 patvirtinus objekto „Statybos užbaigimo aktą“, atsakovė perdavė jį ieškovei ir paprašė ieškovę priimti objektą (raštas Nr. 01.S-275, Priedas Nr. 21 2013-06-27 Susitarimas Nr.01-11/025-06, Priedas Nr. 19). 2013 m. balandžio - gegužės mėn. ieškovė ir toliau vykdė projektavimo užduoties keitimus bei pageidavo papildomų darbų, nenumatytų sutartyje, dėl kurių šalys nebuvo sudariusios susitarimų (2013-05-27 raštas Nr. 01.S-201 priešieškinio priedas Nr. 12).

36Sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo taisyklės reglamentuotos CK 6.193–6.195 straipsniuose bei suformuotos gausioje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje. Pagal kasacinio teismo išaiškinimus, esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Ukmergės rajono savivaldybė ir kt. v. UAB „Energijos taupymo centras“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-212/2012; 2013 m. liepos 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Ignalinos rajono savivaldybė v. UAB „Nekilna“, bylos Nr. 3K-3-421/2013). Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu, būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais. Šie esminiai sutarčių aiškinimo principai (t. y. nagrinėti tikruosius sutarties šalių ketinimus ir aiškinti sutartį sąžiningai) lemia būtinybę aiškinant sutarties sąlygas atsižvelgti ne tik į jų lingvistinę reikšmę, bet ir įvertinti sutarties šalių elgesį, jų subjektyvią nuomonę dėl sutarties sąlygų turinio bei sutarties sudarymo metu buvusį sąlygų suvokimą. Dėl to reikšminga CK 6.193 straipsnio 5 dalyje nustatyta taisyklė, kad sutarties aiškinimui svarbu ir faktinės aplinkybės, susijusios su sutarties sudarymu, vykdymu, kitokiais šalių veiksmais, nes faktiniai šalių veiksmai svarbūs siekiant nustatyti tikruosius šalių ketinimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Lietuvos ir Vokietijos UAB „Autopunktas“ v. UAB „Daivera“, bylos Nr. 3K-3-288/2010; 2010 m. liepos 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Šiaulių miesto savivaldybė v. UAB „Artapolas“, bylos Nr.3K-3-323/2010; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-576/2013; kt.).

37Iš byloje apklaustų liudytojų M. M., V. V., A. P. paaiškinimų, antstolio S. U. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolų, statybos darbų žurnalų išrašų matyti, kad visi statybos darbai objekte pagal rangos sutartį buvo atlikti iki 2013 08 01 susitarimo Nr. 3, objekto apžiūras ieškovės atstovai pradėjo nuo 2013 m. kovo mėn. Ieškovės atstovo P. M. 2013 09 13 rašte Nr.03-01MB/01-549 (atsiliepimo į priešieškinį priedas Nr. 6) nurodyta, kad ieškovė apžiūras objekte pradėjo 2013 06 18, tačiau tai nereiškia, kad objektas buvo galutinai užbaigtas pagal rangos sutarties 16. 1 p. ir 16. 2 p. reikalavimus, šios pozicijos ieškovės atstovai laikėsi byloje. Tačiau tokia ieškovės pozicija prieštarauja byloje esantiems kitiems įrodymams. Iš atsakovės 2012 m. gruodžio – 2013 m. gegužės mėn. laikotarpiu teiktų raštų :2013-03-29 raštas Nr. 01S-117 (Priešieškinio Priedas Nr. 7), 2013-04-05 raštas Nr. 01.S-124 (Priešieškinio Priedas Nr. 8), 2013-04-24 raštas Nr. 01S-153 (Priešieškinio Priedas Nr. 10), 2013-05-27 raštas Nr. 01S-201 (Priešieškinio Priedas Nr. 12), 2013- 06-26 raštas Nr. 01.S-238 (Priešieškinio Priedas Nr. 15) ieškovei matyti, kad atsakovė siūlė pasirašyti susitarimą Nr. 3 (priešieškinio priedas Nr. 6, 7), kad šalys nesutarė dėl objekto pridavimo termino, defektų šalinimo pratęsimo iki 2013 04 30, o šalių pasirašyto 2013-06-27 susitarimo 1 punkte nurodė, kad Rangovas trūkumus šalina (priešieškinio Priedas Nr. 17), susitarime nekonstatavo, kad Objektas turi esminių trūkumų. Įvertinus šalių susirašinėjimą, ieškovės nurodytų defektų sąrašus matyti, kad ieškovės 2013 10 18 akte nurodyti kaip „liekamieji“ defektai buvo nustatyti iki 2013 08 01. Pažymėtina, kad Susitarimo Nr. 3 preambulės (A) papunktyje nurodyta, kad Salys ketino įforminti susitarimus ir pratęsti statybos terminą iki 2013 m. balandžio mėn. 30, tačiau nesusitarė, todėl toks susitarimas nebuvo pasirašytas. Susitarimo Nr. 3 8.1. p. Šalys aiškiai susitarė Statybos darbų priėmimo-perdavimo aktą pasirašyti 2013-08-01, o Susitarimo Priede C 56 eilutėje nurodyta, kad galutinis pastato pridavimas Užsakovui vyksta iki 2013-08-01 Užsakovui priimant pastatą iš Rangovo. Visos šios aplinkybės patvirtina, kad Šalys aiškiai susitarė dėl Objekto užbaigimo akto pasirašymo ne vėliau kaip 2013-08-01, o Susitarimo preambulės (B) papunktyje nurodyta nebaigta statyba yra su projektavimo užduoties pakeitimais nurodyti darbai, išvardinti Susitarimo Priede J “Papildomų statybos darbų grafikas” (Priešieškinio Priedas Nr. 20). Pažymėtina, kad šiame Susitarime taip pat nėra nurodyta esminių statinio defektų. Tai jog Susitarimas Nr. 3 buvo sudarytas dėl papildomų darbų patvirtina ir ieškovės pateikti 2013-10-15 į bylą papildomi rašytiniai įrodymai. Šios aplinkybės leidžia konstatuoti, kad šalys papildomu susitarimu Nr.3 susitarė dėl statybos objekto užbaigimo termino nukėlimo iki 2013 08 01, esant neesminių statybos darbų trūkumų, o susitarimo 8.2 punkte nurodytų papildomų darbų užbaigimui ir perdavimui buvo nustatyti atskiri terminai (vėlesni nei 2013-08-01).

38Rangovo atliekamų darbų kokybė turi atitikti užsakovo užduotyje ir sutartyje nustatytas sąlygas, įstatymų reikalavimus ir rangos sutarties sąlygas ir būti tinkamu naudoti pagal paskirtį protingą terminą (CK 6.663 str.1, 2 d., 6.681 str.1 d., 6.684 str. 1 d.). Ieškovė 2014-01-28 pranešime Nr. 02-07-04 nurodė, kad objektas buvo priimtas su neesminiais defektais ir trūkumais Ieškovės atsiliepime į priešieškinį teigiama, kad atsakovė ieškovės nustatytų objekto trūkumų nuo 2013 m. birželio 26 d. vykdant Objekto dalių patikrinimus, pašalinimo grafiką galutinai suderino su ieškove tik 2013 m. rugpjūčio 5 d. ir, kad šiame grafike numatė, kad nustatytų Objekto defektų pridavimas vyks 2013 m. rugpjūčio 7-13 d. Tačiau šie teiginiai prieštarauja kitiems įrodymams byloje, todėl vertintini kritiškai. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad 2013-03-29 atsakovė pateikė ieškovei defektų sąrašus su ištaisymo terminais (2013-02-29 raštas Nr. 01.S-116 (priešieškinio Priedas Nr. 6), o ieškovės nurodyta aplinkybė, kad atsakovė galutinai suderino su ieškove defektų pašalinimo grafiką 2013-08-05 neatitinka tikrovės, nes ieškovės nurodytame 2013-08-05 el. laiške pateiktas grafikas yra dėl pakartotinių apžiūrų, o ieškovės atstovo P. M. 2013 m. rugpjūčio 6 d. el. laiške nurodytos atsisakymo priimti Objektą priežastys (Priešieškinio Priedas Nr. 22), neteikė pagrindo ieškovei nevykdyti Susitarimo Nr. 3 8.1. p. nurodytos pareigos pasirašyti Objekto pridavimo - perdavimo aktą 2013-08-01 ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų (Rangos sutarties 16. 3 p.) Bylos duomenys patvirtina, kad 2013 m. rugpjūčio 12 d. statybos techninis prižiūrėtojas UAB „COWI Lietuva“ nustatė defektą - tikslios kontrolės šaldymo įrangos neveikimą, du iš keturių tikslios kontrolės kondicionierių buvo automatiškai stabdomi, o papildžius vamzdynus šaldymo agentu neveikė vienas iš keturių tikslios kontrolės kondicionierių (atsiliepimo į Priešieškinį Priedas Nr. 5). Teismo posėdžio metu liudytojas A. P. paaiškino turi veikti bent du iš keturių tikslios kontrolės kondicionierių. Iš antstolio S. U. faktinių aplinkybių konstatavimo 2013 04 16 protokolo turinio, kad buvo atliekami vėdinimo sistemų bandymai, iš byloje atsakovės 2014 10 15 pateiktų į bylą ginčo objekte atliktų įrenginių sistemų bandymo protokolų matyti, kad 2013 m. kovo-balandžio mėnesiais buvo atlikti visi bandymai, akte Nr. 3 dėl oro kondicionavimo (vėsinimo) sistemos (serverinės) montavimo, pažymėta, kad montavimas atliktas pagal projektą, nukrypimo nuo projekto nėra, aktas pasirašytas užsakovo, rangovo ir subrangovo atstovų 2013 04 25. Bylos duomenys patvirtina, kad nuo 2013-08-01 iki 2013-10-23 ieškovė savo atsisakymą priimti objektą grindė tais pačiais trūkumais, kuriuos nurodė faktiškai perimdama objektą 2013 10 23 aktu. 2013 12 10 Ekspertizės akte Nr. 13-53 nustatyta ir 2014 m. gegužės 28 d. teismo posėdyje apklaustas ekspertas S. M. patvirtino, kad defektų, kurie neleistų naudoti pagal paskirtį objektą nenustatyta, o ekspertizės akto išvadose nurodyti trūkumai neesminiai. Ieškovės teiginiai, kad oro kondicionavimo (vėsinimo) sistemos (serverinės) įrenginių gedimas yra esminis trūkumas nepagrįsti objektyviais įrodymais, neatitinka Statybos įstatymo 4 straipsnio, CK 6.694 str. 6 d. nuostatų. Ieškovė neprašė teismo skirti ekspertizės, atsakovės iniciatyva atliktos ekspertizės aktas atitinka keliamus reikalavimus, ją atlikęs ekspertas S. M. yra įrašytas į Teismo ekspertų sąrašą, todėl teismas neturi pagrindo abejoti ekspertizės akto išvadomis (CPK 177, 218 str.). Aplinkybė, kad ieškovė 2013-08-05 įregistravo nuosavybės teisę į Objektą patvirtina, kad perėmė Objektą de jure, o pasirašydama 2013 10 19 Objekto numos sutartį su nuomininku, patvirtino, kad statybos darbų rezultatas yra tinkamas ir gali būti naudojamas pagal rangos sutartyje nurodytą paskirtį. Tai, kad ieškovės atstovai po 2013 08 01 statybos objekto akto nepasirašė per 10 darbo dienų ir delsė jį pasirašyti iki 2013 10 22 dėl to, kad nustatė darbų trūkumus, dėl kurių kilo ginčas tarp šalių, ieškovė nereikalavo skirti ekspertizės ar atlikti papildomus sistemų, įrengimų bandymus, todėl ieškovė neturėjo pagrindo atsisakyti pasirašyti darbų perdavimo aktą, nesant tam Rangos sutarties 16. 3 p., 16. 6 p. sąlygų. Toks elgesys pripažintinas neatitinkančiu sutarties šalių bendradarbiavimo principo (CK 6.691 str.). Darytina išvada, kad laikotarpiu nuo 2013-08-01 iki 2013-10-23 objekto priėmimo aktą ieškovė pasirašyti atsisakė nepagrįstai ir terminas priimti-perduoti objektą buvo praleistas dėl ieškovės kaltės, todėl netenka teisės reikalauti iš atsakovės delspinigių rangos sutarties 17. 2 p. pagrindu. Esant šioms aplinkybėms ieškinio reikalavimas priteisti iš atsakovės 958 347, 73 Lt netesybas už praleistą terminą (82 dienas) neįrodytas, todėl netenkintinas (CPK 178, 185 str.).

39Dėl priešieškinio. Vienašališkai pasirašytas aktas turi tokią pat juridinę galią kaip ir pasirašytas abiejų šalių. Toks aktas galioja tol, kol teismas jo nepripažįsta negaliojančiu, o iki to momento nepasirašiusiai šaliai tenka akto sudarymo pasekmės, t. y. tos teisės ir pareigos, kurios atsiranda abiem šalims pasirašius aktą (LA T 2007 m. sausio 17 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-17/2007). Kadangi 2013 m. spalio 23 d. atsakovė CK 6.694 straipsnio pagrindu vienašališkai pasirašė Objekto priėmimo-perdavimo aktą (2013-10-23 raštas Nr. 01.S-402 priešieškinio Priedas Nr. 35, Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. 120 priešieškinio Priedas Nr.50), 2013-11-07 įvykdė Sutarties 6.3. p. nustatytą pareigą ir pateikė ieškovei besąlyginę garantinių įsipareigojimų užtikrinimo garantiją (Raštas 01.S-417 priešieškinio Priedas Nr. 60), 2013-11-28 ieškovei atsirado pareiga pagal Sutarties 14.8 p. sumokėti atsakovei likusius 50 procentų sulaikytos sumos, t.y. 1.000.000 Lt ir apmokėti darbus pagal vienašališkai pasirašytą aktą, t.y. 480.458,69 Lt. Kadangi 2013-02-10 ieškovė sumokėjo atsakovei dalį skolos - 223.253,68 Lt, ieškovė neginčija aplinkybės, kad pagal atsakovės pateiktas apmokėjimui 2013 11 29 PVM sąskaitas faktūras: 2013 02 25 Nr. 0003916 ir 2013 10 31 Nr.0004328 už atliktus projektavimo ir statybos rangos darbus yra skolinga 1 257 205, 02 Lt, todėl atsakovės priešieškinio reikalavimas dėl 1 257 205, 02 Lt priteisimo pagrįstas ir tenkintinas (CPK 178 str.). Ieškovės atstovų argumentai, kad pagal Rangos sutarties 14. 10 p., 16. 7 p. galutinis atsiskaitymas vykdomas tik ištaisius visus statybos darbų defektus bei trūkumus ir pasirašius šių darbų priėmimo-perdavimo aktą, nepaneigia skolos dydžio bei ieškovės prievolės pilnai atsiskaityti po 2013 10 23 vienašališko darbų pridavimo akto patvirtinimo. Ieškovės sulaikyta suma 1 257 205, 02 Lt yra už darbus, atliktus 2013m. vasario-birželio mėn. laikotarpiu pagal ieškovei pateiktus darbų pridavimo aktus ir pažymas. Ieškovės atstovai 2014 m. spalio 29 d. teismo posėdyje pripažino aplinkybę, kad ieškovė visus darbų trūkumus, tarp jų ir nurodytus ekspertizės akte yra pašalinusi. Užsakovui neįrodžius esminių trūkumų, neatsiranda CK 6.665 straipsnyje nustatytos teisės. Teismui konstatavus, kad nuo 2013-08-01 iki 2013-10-23 objekto priėmimo aktą ieškovė pasirašyti atsisakė nepagrįstai ir terminas priimti-perduoti objektą buvo praleistas dėl ieškovės kaltės, sprendžia, kad po 2013 10 23 vienašališko darbų pridavimo akto pasirašymo, ieškovės sulaikyta suma yra daug kartų didesnė (1 257 205, 02 Lt) nei atsakovės 2014 10 28 į bylą pateiktuose 2014 10 28, 2014 07 25 defektų šalinimo darbų aktuose, kėdžių detalių pirkimo dokumente nurodyta darbų apimtis ir kaina (konferencijos salės 9 kėdžių nugarėlėse rasti įspaudimai, įbrėžimai, atsakovės nupirktų kėdžių detalių vertė – 1062 EUR, atsakovės sąskaita pakeistos švytuoklinės durys į VIP virtuvę), todėl toks šalies elgesys nevykdant piniginės prievolės daugiau nei vienerius metus neatitinka CK 1. 5 straipsnyje įtvirtintų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų.

40Rangos sutarties 17.8 p. nustato, kad bet kuriai šaliai vėluojant vykdyti bet kuriuos savo finansinius įsipareigojimus pagal Sutartį, tokį įsipareigojimą vėluojanti vykdyti šalis privalo sumokėti kitai šaliai 0,03 (trijų šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo visos vėluojamo vykdyti finansinio įsipareigojimo sumos už kiekvieną pavėlavimo dieną. Atsakovės priešieškinio reikalavimas dėl 34.286,24 Lt delspinigių, apskaičiuotų už nuo 2013 11 29 iki priešieškinio padavimo dienos, t.y. 2014 02 18 (Delspinigių paskaičiavimo pažyma priešieškinio Priedas Nr. 94) pagrįstas ir tenkintinas.

41Atsakovės priešieškinio reikalavimas priteisti iš ieškovės 156 866 Lt statybos aikštelės už 2013 m. rugpjūčio-spalio mėn. (priešieškinio priedas Nr.66-91) išlaidas bei išlaidas už faktinių aplinkybių konstatavimą - 5324 Lt (PVM sąskaitos-faktūros 2013 04 16 Nr.00080, 2013 10 28 Nr.00219, 2013 11 11 Nr.00234), už 2013 12 10 ekspertizės atlikimą - 9680 Lt netenkintinas, nes iš 2013 09 18 atsakovės rašto Nr.01.S-360 (priešieškinio priedas Nr. 29) matyti, kad atsakovas papildomų darbų atlikimui pagal susitarimą Nr. 3 objekte paliko statybinius vagonėlius bei įrengimus, ieškovė apie numatomus antstolio atliekamus veiksmus bei ekspertizės atlikimą nebuvo informuota, todėl nėra priežastinio ryšio tarp ieškovės veiksmų ir atsakovės turėtų išlaidų (CK 6. 247 str., CPK 178 str.).

42CK 6.37 str. 1 d., 6.210 str. 2 d. pagrindu tenkintinas priešieškinio reikalavimas dėl 6 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (t.y. 2014 02 19) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, priteisimo.

43Teismas dėl šalių argumentų susijusių su sutaupymo lėšų dalybomis neaptariami, kadangi atsakovė priešieškinyje tokio reikalavimo nepareiškė.

44Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas

45Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą, o pagal to paties straipsnio 2 dalį jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai atmestų ieškinio reikalavimų daliai.

46Atmetus ieškinį, ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos: 10 187, 61 Lt žyminis mokestis už ieškinį bei 2800 Lt ieškinio parengimą iš priešingos šalies nepriteisiamos, o atsižvelgiant į atsakovės proporcingai atmestų priešieškinio reikalavimų dalį, į bylos sudėtingumą bei apimtį, sugaištą laiką, iš atsakovės ieškovei priteisiamos 1900 Lt advokato pagalbos išlaidos.

47Bylos duomenimis atsakovė už priešieškinį sumokėjo 19 460 Lt žyminį mokestį, atsižvelgiant į tai, kad byla elektroninė, priteistina iš viso 1 291 491 Lt, todėl iš ieškovės priteistina atsakovei 7489 Lt žyminio mokesčio dalis (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d.). Taip pat iš ieškovės priteisiamos atsakovei 968 Lt išlaidos už eksperto dalyvavimą teismo posėdyje (2014 06 03 nutartis), kurios pripažintinos kaip kitos būtinos ir pagrįstos bylinėjimosi išlaidos (CPK 88 str.1 d. 9 p.). Teismas, vadovaudamasis CPK 259 str., 268 str., 270 str.,

Nutarė

48ieškinį atmesti.

49Priešieškinį tenkinti iš dalies.

50Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „SSPC „Islandija“ (juridinio asmens kodas 302675177, buveinė - V. Krėvės pr.116, LT-50313 Kaunas) 1 257 205 Lt (364 111, 74 Eur) skolą 34 286 Lt (9929, 91 Eur) delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (nuo 1 291 491 Lt arba 374 041, 65 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2014 m. vasario 19 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 8457 Lt ( 2449, 32 Eur) bylinėjimosi išlaidas akcinei bendrovei „YIT Kausta“ (juridinio asmens kodas 133556411, buveinė - Naglio gt. 174A, LT-52600 Kaunas). Kitą priešieškinio dalį atmesti.

51Priteisti iš akcinės bendrovės „YIT Kausta“ (juridinio asmens kodas 133556411, buveinė-Naglio gt. 174A, LT-52600 Kaunas) 1900 Lt (550, 28 Eur) advokato pagalbos išlaidas uždarajai akcinei bendrovei „SSPC „Islandija“ (juridinio asmens kodas 302675177, buveinė - V. Krėvės pr.116, LT-50313 Kaunas).

52Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Baubienė,... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB... 3. ieškovė ieškinyje prašo priteisti iš atsakovės 958 347,73 Lt delspinigius... 4. Atsakovė priešieškinyje prašo ieškinį atmesti, o priešieškinį tenkinti... 5. Ieškovės atstovai palaiko ieškinį ir prašo jį tenkinti, o priešieškinį... 6. Pagal sutartį galutinis atsiskaitymas tik pašalinus visus statybos trūkumus,... 7. Atsakovės aiškinimai, jog susitarimo Nr. 3 8.1 punktas įpareigojo ieškovę... 8. Dėl priešieškinio argumentų apie sutaupymo dalybas. Šiuo metu nustatyti... 9. Dėl priešieškinio argumentų, jog ieškovė nevykdo prievolės sumokėti... 10. Atsakovės atstovė palaiko priešieškinį ir prašo jį tenkinti, o ieškinį... 11. Nurodo, kad pagal 2013 m. rugpjūčio 1 d. papildomą susitarimą Nr. 3 šalys... 12. 2013 m. rugpjūčio 5 d. ieškovė įregistravo objektą nuosavybės teise,... 13. Dėl sutaupymų dalybų. Sutarties 14.1 p. nustatyta, kad sutarties kaina yra... 14. Dėl ieškovės prievolės sumokėti sutartyje nustatytą kainą nevykdymo.... 15. Ieškinys atmestinas.... 16. Priešieškinys tenkintini iš dalies.... 17. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, išklausius šalių atstovus... 18. Šios sutarties 2. 1 p., 14. 1 p. atsakovė įsipareigojo joje numatytomis... 19. Rangos sutarties 7.1 p., 16. 1 p., 16.2 p., 16.3 p. rangovas įsipareigojo... 20. 2013 m. rugpjūčio 1 d. šalys pasirašė papildomą susitarimą Nr. 3, kuriuo... 21. 2013 m. liepos 31 d. valstybinė komisija išdavė objekto statybos užbaigimo... 22. Vienašališkai pasirašytais 2013 m. spalio 22 d. objekto priėmimo perdavimo... 23. Iš šalių susirašinėjimo raštų, elektroninių laiškų 2013 08 01 - 2013... 24. Atsakovė 2013 09 05 raštu ieškovei Nr.01.S-334 (priešieškinio priedas Nr.... 25. Iš ieškovės raštų atsakovei 2013m. rugpjūčio-rugsėjo mėn. laikotarpiu,... 26. 2013 09 21 mokėjimo pavedimu Nr. 6292 sumokėjo ieškovei susitarime Nr. 3... 27. 2013 04 16 antstolio S. U. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole... 28. Iš 2013 12 10 Ekspertizės akto Nr. 13-53 turinio (priešieškinio priedas Nr.... 29. 2014m. gegužės 28 d. posėdyje apklausti liudytojai V. L. paaiškino, kad... 30. Liudytojas G. P. paaiškino, kad dirbo techninės priežiūros vadovu,... 31. Statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą... 32. CK 6.38 straipsnyje nustatyti prievolių vykdymo principai: prisiėmusi... 33. CK 6.662 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai tarp rangovo ir... 34. Dėl ieškinio. Šalys nesutaria dėl kurio iš jų kaltės (rangovo ar... 35. Atsakovės atstovė teigia, kad atsakovė visus statybos darbus ir paslaugas,... 36. Sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo... 37. Iš byloje apklaustų liudytojų M. M., V. V., A. P. paaiškinimų, antstolio... 38. Rangovo atliekamų darbų kokybė turi atitikti užsakovo užduotyje ir... 39. Dėl priešieškinio. Vienašališkai pasirašytas aktas turi tokią pat... 40. Rangos sutarties 17.8 p. nustato, kad bet kuriai šaliai vėluojant vykdyti bet... 41. Atsakovės priešieškinio reikalavimas priteisti iš ieškovės 156 866 Lt... 42. CK 6.37 str. 1 d., 6.210 str. 2 d. pagrindu tenkintinas priešieškinio... 43. Teismas dėl šalių argumentų susijusių su sutaupymo lėšų dalybomis... 44. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas... 45. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 46. Atmetus ieškinį, ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos: 10 187, 61 Lt... 47. Bylos duomenimis atsakovė už priešieškinį sumokėjo 19 460 Lt žyminį... 48. ieškinį atmesti.... 49. Priešieškinį tenkinti iš dalies.... 50. Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „SSPC „Islandija“... 51. Priteisti iš akcinės bendrovės „YIT Kausta“ (juridinio asmens kodas... 52. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...