Byla 2-837/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens (kreditoriaus) uždarosios akcinės bendrovės „Roche Lietuva“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 20 d. nutarties, kuria neatnaujintas terminas trečiajam asmeniui (kreditoriui) uždarajai akcinei bendrovei „Roche Lietuva“ atskirajam skundui dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 11 d. nutarties dalies paduoti bei atsisakyta priimti trečiojo asmens (kreditoriaus) uždarosios akcinės bendrovės „Roche Lietuva“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 11 d. nutarties dalies.

2Teismas

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Kauno apygardos teismas 2013 m. balandžio 30 d. nutartimi nutarė iškelti bankroto bylą UAB „Kraujo donorystės centras“, paskirti BUAB „Kraujo donorystės centras“ administratoriumi UAB „Valnetas“.

5Kauno apygardos teismas 2013 m. lapkričio 11 d. nutartimi nutarė patvirtinti BUAB „Kraujo donorystės centras“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą 6 753 916,43 Lt sumai, tarp jų įkaito turėtojo UAB „PRIMERUS VESTUS“ 2 773 598,21 Lt dydžio finansinį reikalavimą ir pirmos eilės kreditoriaus UAB „Eremita“ 93 973,20 Lt dydžio finansinį reikalavimą.

6Trečiasis asmuo (kreditorius) UAB „Roche Lietuva“ 2014 m. sausio 21 d. pateikė teismui atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 11 d. nutarties, prašydamas atnaujinti terminą atskirajam skundui dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 11 d. nutarties dalies, kuria patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai, panaikinimo pateikti ir priimti trečiojo asmens UAB „Roche vestus“ atskirąjį skundą; taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir uždrausti UAB „PRIMERUS VESTUS“ bei UAB „Eremita“ naudotis ĮBĮ suteikiamomis bankrutuojančios bendrovės kreditoriaus teisėmis iki įsiteisės teismo sprendimas (nutartis) šioje byloje; panaikinti Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 11 d. nutarties dalį, kuria patvirtinti kreditorių UAB „PRIMERUS VESTUS“ bei UAB „Eremita“ finansiniai reikalavimai BUAB „Kraujo donorystės centras“ bankroto byloje. Prašydamas atnaujinti terminą atskirajam skundui dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 11 d. nutarties paduoti trečiasis asmuo nurodė, kad UAB „Roche Lietuva“ iki skundžiamos nutarties apskundimo termino pabaigos nebuvo žinomos aplinkybės, sudarančios pagrindą abejoti teismo 2012 m. lapkričio 11 d. nutartimi, todėl dėl objektyvių priežasčių priimta nutartis laiku nebuvo skundžiama. Trečiojo asmens teigimu, tik išanalizavus iš bankroto administratoriaus gautus dokumentus, pagrindžiančius kreditorių UAB „PRIMERUS VESTUS“ bei UAB „Eremita“ finansinių reikalavimų pagrįstumą, buvo nustatytos teismo 2012 m. lapkričio 11 d. nutarties panaikinimo pagrindą sudarančios aplinkybės, ko pasėkoje buvo nuspręsta apskųsti teismo 2012 m. lapkričio 11 d. nutartį. Trečiojo asmens nuomone, termino atskirajam skundui paduoti praleidimas šiuo atveju neturėtų apriboti kreditoriaus UAB „Roche Lietuva“ galimybės dalyvauti procese pateikiant atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 11 d. nutarties, kadangi nuo skundžiamos nutarties priėmimo nėra praėjęs itin reikšmingas laiko tarpas, kuris sudarytų kliūtis koreguoti ar tikslinti kreditorių finansinius reikalavimus. Trečiojo asmens vertinimu, termino praleidimas lyginant su pasekmėmis, kurias patirs pagrįstus finansinius reikalavimus turintys įmonės kreditoriai, yra mažareikšmė aplinkybė sudaranti pagrindą termino atnaujinimui.

7Kauno apygardos teismas 2014 m. sausio 24 d. nutartimi nutarė nustatyti trečiajam asmeniui (kreditoriui) UAB „Roche Lietuva“ 15 dienų terminą atskirojo skundo trūkumams pašalinti: pateikti įrodymus, kada UAB „Roche Lietuva“ buvo įteikta Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 11 d. nutartis, taip pat nurodyti priežastis, sutrukdžiusias UAB „Roche Lietuva“ pateikti teismui atskirąjį skundą įstatyme nustatytu laiku, argumentus, kodėl priežastis, dėl kurių praleistas terminas skundui paduoti, teismas galėtų pripažinti svarbiomis; nustatė, kad nustatytu laiku nepašalinus nurodytų trūkumų, prašymas dėl termino atskirajam skundui paduoti atnaujinimo bus išspręstas pagal pateiktus teismui duomenis.

8Trečiasis asmuo (kreditorius) UAB „PRIMERUS VESTUS“ 2014 m. vasario 4 d. paaiškinimais į trečiojo asmens (kreditoriaus) UAB „Roche Lietuva“ prašymą dėl termino atskirajam skundui paduoti atnaujinimo su prašymu nesutiko. Atsiliepime nurodė, kad UAB „PRIMERUS VESTUS“ finansinis reikalavimas BUAB „Kraujo donorystės centras“ bankroto byloje buvo patikrintas bankroto administratoriaus bei tik įsitikinus jo pagrįstumu buvo patvirtintas teismo. Trečiojo asmens manymu, apelianto atskirasis skundas paduotas dėl įsiteisėjusios teismo nutarties, kuri negali būti apeliacinio apskundimo objektu, todėl remiantis CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu atskirasis skundas negali būti priimtas. Trečiojo asmens vertinimu, apeliantas UAB „Roche Lietuva“ nenurodė jokių svarbių priežasčių praleisto termino atskirajam skundui paduoti atnaujinti, terminas praleistas ženkliai, todėl nėra pagrindo praleisto termino atnaujinimui. Trečiasis asmuo pažymėjo, kad UAB „Roche Lietuva“ atskirasis skundas teismui buvo paduotas po to, kai pirmo BUAB „Kraujo donorystės centras“ kreditorių susirinkimo metu kreditorių UAB „Roche Lietuva“ ir UAB „PRIMERUS VESTUS“ nuomonės tam tikrais klausimais išsiskyrė; visus dokumentus, susijusius su patvirtintu kreditoriaus UAB „PRIMERUS VESTUS“ finansiniu reikalavimu BUAB „Kraujo donorystės centras“ administratorius įteikė UAB „Roche Lietuva“ atstovui K. K. 2014 m. sausio 2 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo metu.

9Trečiasis asmuo (kreditorius) UAB „Eremita“ 2014 m. vasario 5 d. paaiškinimais į trečiojo asmens (kreditoriaus) UAB „Roche Lietuva“ prašymą dėl termino atskirajam skundui paduoti atnaujinimo su prašymu nesutiko. Atsiliepime nurodė, kad UAB „Roche Lietuva“ žinojo apie priimtą teismo skundžiamą nutartį, kadangi turimais duomenimis skundžiama nutartis UAB „Roche Lietuva“ buvo išsiųsta dar 2013 m. lapkričio 13 d., 2013 m. gruodžio 18 d. ir 2014 m. sausio 2 d. UAB „Roche Lietuva“ dalyvavo UAB „Kraujo donorystės centras“ kreditorių susirinkimuose, kuriuose kreditoriaus statusu dalyvavo ir UAB „Eremita“. Trečiojo asmens manymu, UAB „Roche Lietuva“ atskirojo skundo padavimas susijęs su tuo, jog UAB „Eremita“ ir UAB „Roche Lietuva“ požiūriai tam tikrais klausimais BUAB „Kraujo donorystės centras“ kreditorių susirinkimuose išsiskyrė, tokiu būdu UAB „Roche Lietuva“ tikisi eliminuoti UAB „Eremita“ iš kreditorių sąrašo.

102014 m. vasario 17 d. trečiasis asmuo (kreditorius) UAB „Roche Lietuva“ pateikė teismui rašytinius paaiškinimus dėl atskirojo skundo teismo nustatytų trūkumų šalinimo. Paaiškinimuose nurodė, kad pirmojo 2013 m. gruodžio 18 d. BUAB „Kraujo donorystės centras“ kreditorių susirinkimo metu UAB „Roche Lietuva“ kilo pagrįstų abejonių dėl kreditorių UAB „PRIMERUS VESTUS“ ir UAB „Eremita“ finansinių reikalavimų pagrįstumo, todėl UAB „Roche Lietuva“ kreipėsi į bankroto administratorių prašydamas pateikti dokumentus, pagrindžiančius šių kreditorių patvirtintų finansinių reikalavimų pagrįstumą. Bankroto administratoriui pateikus UAB „Roche Lietuva“ kreditorių UAB „PRIMERUS VESTUS“ ir UAB „Eremita“ finansinius reikalavimus pagrindžiančius dokumentus ir kreditoriui UAB „Roche Lietuva“ šiuos dokumentus išanalizavus, paaiškėjo, kad nurodytų kreditorių finansiniai reikalavimai yra nepagrįsti, todėl atsirado pagrindas iš dalies panaikinti teismo 2013 m. lapkričio 11 d. nutartį. Trečiojo asmens teigimu, iki pirmojo BUAB „Kraujo donorystės centras“ kreditorių susirinkimo jis neturėjo pagrindo abejoti ginčijamų kreditorių finansinių reikalavimų pagrįstumu, kadangi tikėjosi, kad jų pagrįstumą įvertino bankroto administratorius prieš teikdamas kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus tvirtinti teismui bei teismas kreditorių finansinių reikalavimų patvirtinimo metu. Trečiojo asmens nuomone, atskirasis skundas dėl teismo 2013 m. lapkričio 11 d. nutarties yra pareikštas nepiktnaudžiaujant procesinėmis teisėmis, o priešingai, siekiant visų bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų apsaugos. Pažymėjo, kad sprendžiant klausimą dėl termino atnaujinimo atskirajam skundui paduoti turi būti atsižvelgta į bankroto bylose vyraujantį viešąjį interesą.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 20 d. nutartimi nutarė neatnaujinti praleisto termino trečiajam asmeniui (kreditoriui) UAB „Roche Lietuva“ atskirajam skundui dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 11 d. nutarties dalies paduoti; atsisakyti priimti trečiojo asmens (kreditoriaus) UAB „Roche Lietuva“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 11 d. nutarties dalies.

12Teismas, atsižvelgęs į tai, kad skundžiama teismo nutartis buvo priimta rašytinio proceso tvarka, kad su šia nutartimi kreditorius supažindino UAB „Kraujo donorystės centras“ bankroto administratorius išsiųsdamas kreditoriams 2013 m. lapkričio 13 d. pranešimus, kad byloje nėra duomenų apie tai, kada kreditoriui UAB „Roche Lietuva“ buvo įteikta skundžiama teismo nutartis, kad kreditorius UAB „Roche Lietuva“ nepateikė duomenų, kada gavo Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 11 d. nutarties kopiją, sprendė, jog teismo 2013 m. lapkričio 11 d. nutartis kreditoriui UAB „Roche Lietuva“ buvo įteikta artimiausiomis dienomis po nutarties išsiuntimo kreditoriams dienos bei laikė, kad kreditoriaus UAB „Roche Lietuva“ atskirasis skundas paduotas praėjus dviem mėnesiams po sužinojimo apie skundžiamos nutarties priėmimą.

13Teismas, spręsdamas klausimą dėl kreditoriaus UAB „Roche Lietuva“ prašymo atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui paduoti pagrįstumo, pripažino, jog šis terminas įmonės bankroto byloje praleistas gana reikšmingai, nėra pagrindo vertinti, kad toks termino praleidimas yra mažareikšmis.

14Teismas, atsižvelgęs į tai, kad visi duomenys apie kreditorių UAB „PRIMERUS VESTUS“ bei UAB „Eremita“ finansinius reikalavimus buvo pateikti UAB „Kraujo donorystės centras“ bankroto byloje dar iki teismui priimant 2013 m. lapkričio 11 d. nutartį, kad patvirtinus BUAB „Kraujo donorystės centras“ bankroto byloje kreditorių finansinius reikalavimus su šiais duomenimis turėjo galimybę susipažinti visi byloje dalyvaujantys asmenys, konstatavo, kad galimybę įvertinti, ar tikrai pagrįsti teismo patvirtinti kitų kreditorių finansiniai reikalavimai, kreditoriaus UAB „Roche Lietuva“ atstovai turėjo iškart, kai tik sužinojo apie teismo 2013 m. lapkričio 11 d. nutarties priėmimą, tačiau kaip apdairūs ir sąžiningai besielgiantys byloje dalyvaujantys asmenys to nepadarė.

15Teismas pažymėjo, kad kreditoriaus UAB „PRIMERUS VESTUS“ finansinį reikalavimą pagrindžiantys išsamūs duomenys byloje buvo pateikti dar 2012 m. gruodžio 27 d. kartu su kreditoriaus UAB „PRIMERUS VESTUS“ prašymu dėl įtraukimo į procesą bendraieškiu, dar iki bankroto bylos UAB „Kraujo donorystės centras“ iškėlimo.

16Teismas pripažino, kad terminą paduoti atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 11 d. nutarties kreditorius UAB „Roche Lietuva“ praleido gana žymiai, svarbių priežasčių, dėl kurių objektyviai negalėjo laiku paduoti atskirojo skundo, nenustatyta, todėl prašymas dėl termino atskirajam skundui paduoti atnaujinimo netenkintinas.

17Teismas nurodė, kad apskundimo termino praleidimas ir jo neatnaujinimas yra pagrindas nepriimti skundo.

18III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

19Atskiruoju skundu trečiasis asmuo (kreditorius) UAB „Roche Lietuva“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. vasario 20 d. nutartį, tenkinti apelianto UAB „Roche Lietuva“ prašymą atnaujinti terminą atskirajam skundui dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 11 d. nutarties dalies, kuria buvo patvirtinti kreditorių UAB „PRIMERUS VESTUS“ bei UAB „Eremita“ finansiniai reikalavimai, panaikinimo, priimti trečiojo asmens UAB „Roche Lietuva“ atskirąjį skundą.

20Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

211) Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, neatskleidė bylos esmės. Apelianto manymu, pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad apeliantas kartu su paaiškinimais pateikė teismo prašomus duomenis apie skundžiamos teismo nutarties jam įteikimą, neįvertino ir neaptarė šių duomenų, todėl ginčijama teismo nutartis pripažintina neteisėta, t. y. priimta neatskleidus bylos esmės ir jos nemotyvavus;

222) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad apeliantas turėjo galimybę atskirąjį skundą pareikšti anksčiau. Apelianto manymu, pirmosios instancijos teismas tinkamai neįvertino aplinkybių, kad kreditorius UAB „Roche Lietuva“ nustatytu terminu neskundė teismo nutarties, kadangi iki nutarties apskundimo termino pabaigos neturėjo pagrindo abejoti patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų pagrįstumu bei tik 2013 m. gruodžio 18 d. įvykusio kreditorių susirinkimo metu kreditoriui UAB „Roche Lietuva“ kilo abejonių dėl patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų pagrįstumo;

233) Pirmosios instancijos teismas atsisakęs atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti bei atsisakydamas priimti atskirąjį skundą pažeidė byloje vyraujantį viešąjį interesą ir nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikos.

24Atsakovas BUAB „Kraujo donorystės centras“ atsiliepimu į trečiojo asmens (kreditoriaus) UAB „Roche Lietuva“ atskirąjį skundą su atskiruoju skundu nesutiko. Atsiliepime nurodė, kad pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, jog apeliantas, būdamas vienas iš bendrovės kreditorių, turėjo nuosekliai domėtis vykstančiu procesu ir veikti apdairiai, rūpestingai ir pareigingai. Atsakovo manymu, apeliantas gavęs kreditoriaus UAB „PRIMERUS VESTUS“ finansinį reikalavimą pagrindžiančius dokumentus dar 2012 m. gruodžio 27 d., pateikdamas atskirąjį skundą suėjus atskirojo skundo pateikimo terminui piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, nes tinkamai neįgyvendina savo teisių, be realaus pagrindo bei ignoruodamas objektyvias aplinkybes sudaro trukdžius tinkamai bankroto proceso eigai, nesilaiko bankroto operatyvumo ir koncentruotumo principų. Atsakovo vertinimu, apelianto argumentai, kad pirmosios instancijos teismas priimdamas skundžiamą nutartį neatskleidė bylos esmės bei tinkamai neįvertino pateiktų įrodymų, yra subjektyvūs ir nepagrįsti.

25Trečiasis asmuo (kreditorius) UAB „Eremita“ atsiliepimu į trečiojo asmens (kreditoriaus) UAB „Roche Lietuva“ atskirąjį skundą su atskiruoju skundu nesutiko. Atsiliepime nurodė, kad UAB „Roche Lietuva“, kaip juridinis asmuo, kuriam keliami didesni atidumo ir rūpestingumo reikalavimai, praleisdamas įstatymų nustatytą atskirojo skundo pateikimo terminą, neįvykdė pareigos domėtis bankroto proceso eiga, savo teises įgyvendino nerūpestingai ir aplaidžiai. Trečiojo asmens manymu, pirmosios instancijos teismas neatnaujindamas praleisto termino atskirajam skundui paduoti pagrįstai skundžiamą nutartį motyvavo tuo, kad UAB „Roche Lietuva“ kreipėsi į teismą dėl termino atskirajam skundui paduoti atnaujinimo net po dviejų mėnesių nuo sužinojimo dienos, todėl toks terminas laikytinas žymiu. Trečiojo asmens nuomone, pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis yra motyvuota, joje detaliai pasisakyta dėl visų apelianto argumentų ir pateiktų įrodymų.

26Trečiasis asmuo (kreditorius) UAB „PRIMERUS VESTUS“ atsiliepimu į trečiojo asmens (kreditoriaus) UAB „Roche Lietuva“ atskirąjį skundą su atskiruoju skundu nesutiko. Atsiliepime nurodė, kad pirmosios instancijos teismas, ištyręs bylai reikšmingas aplinkybes, priėmė pagrįstą ir teisėtą procesinį sprendimą termino atskirajam skundui paduoti neatnaujinti. Trečiojo asmens nuomone, objektyviai nėra pagrindo termino atskirajam skundui paduoti atnaujinimui, nes apeliantas nepateikė jokių svarbių priežasčių, kurios pagrįstų ar pateisintų apelianto pasyvų elgesį ir būtų pakankamu pagrindu praleisto termino atnaujinimui. Trečiojo asmens vertinimu, pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis yra išsamiai, nuosekliai ir argumentuotai motyvuota.

27IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

28Atskirasis skundas netenkintinas, Kauno apygardos teismo 2014 m. vasario 20 d. nutartis paliktina nepakeista.

29Dėl bylos nagrinėjimo ribų

30Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą atskirajame skunde išdėstytų argumentų ribose, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 str., 338 str.).

31Nagrinėjamu atveju absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 ir 3 d., 338 str.) nėra nustatyta.

32Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria teismas atsisakė atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti bei atsisakė priimti atskirąjį skundą, yra pagrįsta ir teisėta (CPK 263 str. 1 d.).

33Dėl naujų įrodymų priėmimo į bylą

34Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 314 straipsnio nuostatos numato, jog apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Teismas priima į byla nagrinėti tik tuos įrodymus, kurie patvirtina ar paneigia turinčias reikšmės bylai aplinkybes (CPK 180 str.).

35Trečiasis asmuo (kreditorius) UAB „PRIMERUS VESTUS“ su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė naujus įrodymus – faktinius mokėjimus pagrindžiančius dokumentus.

36Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad trečiojo asmens UAB „PRIMERUS VESTUS“ su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikti papildomi įrodymai priimtini į bylą (CPK 314, 338 str.).

37Dėl termino atskirajam skundui paduoti atnaujinimo ir atskirojo skundo priėmimo

38Bylos duomenimis nustatyta, kad BUAB „Kraujo donorystės centras“ bankroto administratoriaus 2013 m. lapkričio 12 d. pranešimu kreditorius UAB „Roche Lietuva“ buvo supažindintas su Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 11 d. nutartimi, kuria patvirtintas BUAB „Kraujo donorystės centras“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas. 2013 m. gruodžio 20 d. kreditorius UAB „Roche Lietuva“ kreipėsi į BUAB „Kraujo donorystės centras“ bankroto administratorių su prašymu pateikti visą informaciją, susijusią su kreditorių UAB „PRIMERUS VESTUS“ ir UAB „Eremita“ patvirtintais finansiniais reikalavimais. Visų prašomų dokumentų kopijos kreditoriaus UAB „Roche Lietuva“ atstovui K. K. buvo pateiktos 2014 m. sausio 2 d. BUAB „Kraujo donorystės centras“ pakartotinio kreditorių susirinkimo metu. 2014 m. sausio 21 d. trečiasis asmuo (kreditorius) UAB „Roche Lietuva“ kreipėsi į teismą su atskiruoju skundu dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 11 d. nutarties, prašydamas atnaujinti terminą atskirajam skundui dėl nurodytos teismo nutarties paduoti. Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs trečiojo asmens prašymą dėl termino atnaujinimo, 2014 m. vasario 20 d. nutartimi prašymą dėl termino atnaujinimo atmetė, atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 11 d. nutarties atsisakė priimti.

39Nagrinėdamas ir vertindamas nurodytą teisinę situaciją, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad įstatymo leidėjas, siekdamas užkirsti kelią byloje dalyvaujantiems asmenims nepagrįstai vilkinti procesą bei turėdamas tikslą užtikrinti koncentruotą, greitą ir efektyvų bylų nagrinėjimą, byloje dalyvaujančių asmenų procesiniams veiksmams atlikti nustatė konkrečius terminus (CPK 7 str., 73 str. 1 d.). Vienas iš tokių procesinių veiksmų, kuriam atlikti įstatymo leidėjas taip pat įtvirtino procesinį terminą, yra teisės paduoti atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties įgyvendinimas. CPK 335 straipsnyje nustatyta, kad atskirieji skundai paduodami per 7 dienas nuo nutarties priėmimo dienos, o jeigu skundžiama teismo nutartis priimta rašytinio proceso tvarka, atskirasis skundas gali būti paduodamas per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos. Pagal CPK 75 straipsnio 1 dalį teisė atlikti procesinius veiksmus išnyksta pasibaigus nustatytam ar teismo paskirtam jiems atlikti terminui. Taigi praleidus įstatymo nustatytą 7 dienų terminą, teisė paduoti atskirąjį skundą išnyksta, tačiau pagal CPK 78 straipsnio 1 dalies, 307 straipsnio 2 dalies ir 338 straipsnio nuostatas, asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas. CPK 315 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundas paduotas praleidus nustatytą apeliacinio skundo padavimo terminą ir šis terminas neatnaujinamas. Pagal CPK 338 straipsnį nurodytos nuostatos taikomos ir atskiriesiems skundams.

40Apibendrinęs nustatytas bylos faktines ir teisines aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju vertinant pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria neatnaujintas praleistas terminas atskirajam skundui paduoti bei atsisakyta priimti trečiojo asmens UAB „Roche Lietuva“ atskirąjį skundą, teisėtumą ir pagrįstumą, yra būtina išnagrinėti apelianto nurodytas atskirajame skunde aplinkybes, susijusias su įstatymo nustatyto termino paduoti atskirąjį skundą praleidimu, kurių pagrindu prašoma atnaujinti praleistą įstatymo nustatytą terminą paduoti atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 11 d. nutarties.

41Pažymėtina, kad svarbių priežasčių, kurias nustačius terminas turėtų būti atnaujinamas, įstatymai nenustato. Tačiau vertinimo kriterijai, kuriais remiantis įstatymo leidėjo nustatytų terminų praleidimo priežastys gali būti pripažįstamos svarbiomis, yra suformuoti teisminėje praktikoje. Šiuo aspektu kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad bylą nagrinėjantis teismas, spręsdamas klausimą dėl praleisto termino atnaujinimo, kiekvienu atveju turi atsižvelgti į jo trukmę, nustatytą konkretiems santykiams, įvertinti termino praleidimo trukmę ir nurodomas priežastis, kreipimosi į teismą operatyvumą po priežasčių, sutrukdžiusių laiku paduoti skundą, išnykimo ir kitus elgesio rūpestingumo, apdairumo aspektus, ginčo esmę bei kitas reikšmingas aplinkybes, taip pat į protingumo, sąžiningumo bei teisingumo kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-284/2013). Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, kad sprendžiant termino atnaujinimo klausimą, svarbu nustatyti ir tai, kiek termino atnaujinimas turės įtakos teisingumui ir kitų asmenų teisėms bei teisėtiems interesams. Kiekvienu konkrečiu atveju turi būti ieškoma protingos dviejų interesų – užtikrinti realią pažeistų subjektinių teisių apsaugą ir garantuoti teisinių santykių stabilumą bei apibrėžtumą – pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. rugpjūčio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-393/2012). Taigi svarbiomis procesinio termino praleidimo priežastimis gali būti laikomos tik tos aplinkybės, kurios kiekvienu individualiu atveju asmeniui sutrukdė arba atėmė galimybę įgyvendinti procesinę teisę per įstatyme nustatytą terminą ir kurios galėtų pateisinti termino praleidimo laikotarpį; jeigu apeliacinio (atskirojo) skundo padavimo terminas yra praleistas nedaug, sąžiningai procesiškai elgęsis proceso dalyvis dėl atsitiktinio pobūdžio aplinkybės (klaidos) neturėtų prarasti vienos pagrindinių procesinių teisių – teisės apskųsti pirmosios instancijos teismo sprendimą ar nutartį apeliacine tvarka, nes priešinga išvada prieštarautų teisingumo ir protingumo kriterijams(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-40/2007; 2010 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-3-135/2010). Kai terminas atskirajam skundui paduoti praleistas daug, o šalies nurodomos priežastys negali pateisinti tokio ilgo praleidimo laikotarpio, pagrindo atnaujinti terminą nėra, nes termino atnaujinimas tokiomis aplinkybėmis prieštarautų įstatymų leidėjo ketinimui ir normų, reglamentuojančių procesinius terminus, tikslams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. sausio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-169/2003).

42Nagrinėjamu atveju apeliantas termino atskirajam skundui paduoti praleidimą motyvuoja tuo, kad skundžiamos teismo 2013 m. lapkričio 11 d. nutarties priėmimo metu pagal turimus duomenis jam nekilo abejonių dėl nutarties teisėtumo ir pagrįstumo bei tik susipažinus su bankroto administratoriaus pateiktais dokumentais dėl kreditorių UAB „PRIMERUS VESTUS“ ir UAB „Eremita“ finansinių reikalavimų patvirtinimo atsirado poreikis nurodytą teismo nutartį skųsti, ko pasėkoje buvo pateiktas prašymas teismui dėl praleisto termino atskirajam skundui paduoti atnaujinimo.

43Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos dalies medžiagą bei atskirojo skundo turinį, sprendžia, kad nurodytos termino atskirajam skundui paduoti praleidimo aplinkybės laikytinos subjektyviomis, o ne objektyviomis nuo apelianto valios nepriklausančiomis termino praleidimo priežastimis, dėl kurių jis nustatytu terminu negalėjo atlikti procesinio veiksmo, ir jos nesudaro pagrindo terminą atnaujinti. Apeliacinis teismas pažymi, kad pagal CPK 7 straipsnio 2 dalį ir 42 straipsnio 5 dalį, šalys turi pareigą procesinėmis teisėmis naudotis sąžiningai ir jomis nepiktnaudžiauti, rūpintis kuo greitesniu bylos išnagrinėjimu, domėtis nagrinėjamos bylos eiga bei rūpestingai ir laiku pateikti teismui argumentus bei įrodymus. Taigi ta aplinkybė, kad apeliantas, būdamas juridiniu asmeniu, kuriam keliami didesni atidumo ir rūpestingumo reikalavimai, bankroto bylos nagrinėjimo metu tinkamai neįvertino Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 11 d. nutarties pagrįstumo ir teisėtumo bei neatliko procesinių veiksmų įstatymo nustatytais terminais, t. y. neįvykdė pareigos domėtis bankroto proceso eiga, savo teises įgyvendino nerūpestingai ir aplaidžiai, nelaikytina svarbia termino praleidimo priežastimi. Apeliantas nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė įrodymų, patvirtinančių objektyvias priežastis, dėl kurių apeliantas įstatymų nustatyta tvarka ir terminais neskundė Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 11 d. nutarties bei atskirąjį skundą dėl nurodytos nutarties pateikė suėjus daugiau nei dviem mėnesiams nuo jos priėmimo. Esant nurodytoms nustatytoms faktinėms ir teisinėms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apelianto atskirojo skundo argumentai yra nepagrįsti, nesudaro pagrindo skundžiamos nutarties panaikinimui ar pakeitimui, termino atskirajam skundui dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 11 d. nutarties paduoti atnaujinimui.

44Apeliacinio teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas praleisto įstatymo nustatyto termino atskirajam skundui dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 11 d. nutarties paduoti atnaujinimo klausimą, visapusiškai objektyviai ir teisingai įvertino visas apelianto nurodytas termino praleidimo aplinkybes ir priežastis, atsižvelgė į ilgą termino praleidimo trukmę, teisingai įvertino apelianto pateiktus paaiškinimus ir įrodymus bei padarė pagrįstą išvadą dėl atskirajame skunde nurodytų termino praleidimo priežasčių.

45Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Kauno apygardos teismo 2014 m. vasario 20 d. nutartis paliktina nepakeista.

46Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

47Kauno apygardos teismo 2014 m. vasario 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. Teismas... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Kauno apygardos teismas 2013 m. balandžio 30 d. nutartimi nutarė iškelti... 5. Kauno apygardos teismas 2013 m. lapkričio 11 d. nutartimi nutarė patvirtinti... 6. Trečiasis asmuo (kreditorius) UAB „Roche Lietuva“ 2014 m. sausio 21 d.... 7. Kauno apygardos teismas 2014 m. sausio 24 d. nutartimi nutarė nustatyti... 8. Trečiasis asmuo (kreditorius) UAB „PRIMERUS VESTUS“ 2014 m. vasario 4 d.... 9. Trečiasis asmuo (kreditorius) UAB „Eremita“ 2014 m. vasario 5 d.... 10. 2014 m. vasario 17 d. trečiasis asmuo (kreditorius) UAB „Roche Lietuva“... 11. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 20 d. nutartimi nutarė neatnaujinti... 12. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad skundžiama teismo nutartis buvo priimta... 13. Teismas, spręsdamas klausimą dėl kreditoriaus UAB „Roche Lietuva“... 14. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad visi duomenys apie kreditorių UAB... 15. Teismas pažymėjo, kad kreditoriaus UAB „PRIMERUS VESTUS“ finansinį... 16. Teismas pripažino, kad terminą paduoti atskirąjį skundą dėl Kauno... 17. Teismas nurodė, kad apskundimo termino praleidimas ir jo neatnaujinimas yra... 18. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 19. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo (kreditorius) UAB „Roche Lietuva“ prašo... 20. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:... 21. 1) Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį,... 22. 2) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad apeliantas turėjo... 23. 3) Pirmosios instancijos teismas atsisakęs atnaujinti terminą atskirajam... 24. Atsakovas BUAB „Kraujo donorystės centras“ atsiliepimu į trečiojo asmens... 25. Trečiasis asmuo (kreditorius) UAB „Eremita“ atsiliepimu į trečiojo... 26. Trečiasis asmuo (kreditorius) UAB „PRIMERUS VESTUS“ atsiliepimu į... 27. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 28. Atskirasis skundas netenkintinas, Kauno apygardos teismo 2014 m. vasario 20 d.... 29. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 30. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 31. Nagrinėjamu atveju absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo... 32. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis,... 33. Dėl naujų įrodymų priėmimo į bylą... 34. Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 314 straipsnio nuostatos numato, jog... 35. Trečiasis asmuo (kreditorius) UAB „PRIMERUS VESTUS“ su atsiliepimu į... 36. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad trečiojo asmens UAB... 37. Dėl termino atskirajam skundui paduoti atnaujinimo ir atskirojo skundo... 38. Bylos duomenimis nustatyta, kad BUAB „Kraujo donorystės centras“ bankroto... 39. Nagrinėdamas ir vertindamas nurodytą teisinę situaciją, apeliacinės... 40. Apibendrinęs nustatytas bylos faktines ir teisines aplinkybes, apeliacinės... 41. Pažymėtina, kad svarbių priežasčių, kurias nustačius terminas turėtų... 42. Nagrinėjamu atveju apeliantas termino atskirajam skundui paduoti praleidimą... 43. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos dalies medžiagą bei... 44. Apeliacinio teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas... 45. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 46. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 47. Kauno apygardos teismo 2014 m. vasario 20 d. nutartį palikti nepakeistą....