Byla 2-7819-777/2011
Dėl skolos, delspinigių priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Jolanta Gailevičienė, sekretoriaujant Renatai Garuolienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „G4“ ieškinį atsakovei L. R. dėl skolos, delspinigių priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl 3720 Lt skolos, 1339,20 Lt delspinigių, 5 procentų metinių palūkanų ir turėtų bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovės L. R.. Nurodė, kad 2010-04-01 tarp ieškovo UAB „G4“ ir atsakovės L. R. buvo sudaryta Nekilnojamojo turto nuomos sutartis Nr.15 (toliau Sutartis), pagal kurią ieškovas laikinai perdavė atsakovei valdyti ir naudoti 60 kv. m. bendrojo ploto negyvenamąsias patalpas, o atsakovė įsipareigojo už viso ploto nuomą mokėti kreditoriui 900 Lt plius pridėtinės vertės mokestis. Atsakovė sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdė ir sumokėjo ieškovui tik dalį mokėtino nuomos mokesčio t.y. 780 Lt, dėl to 2010-09-01 Sutartis abiejų šalių sutarimu buvo nutraukta. Tačiau net ir po Sutarties nutraukimo atsakovė įsiskolinimo ieškovui nepadengė. Atsakovė 3720 Lt skolos nepadengė (PVM sąskaitos faktūros Nr.G4 00110, Nr.G4 00122, Nr.G4 00128, Nr.G4 00134, Nr.G400140). Pagal Sutarties 5.2 p. atsakovė įsipareigojo mokėti 0,5 proc. delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Ieškovas geranoriškai delspinigių dydį sumažino iki 0,2 proc., ir iš viso prašo jų priteisti 1339,20 Lt.

3Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš dalies. Nurodė, kad paskutinė ieškovo išrašyta PVM sąskaita faktūra G4 Nr.00140, jai nebuvo pateikta ir ji jos nepasirašė. Tai atsitiko dėl to, kad 2010-08-01 ji minėtas patalpas atlaisvino ir rugpjūčio mėnesi jomis nesinaudojo. Šios aplinkybės ieškovui buvo žinomos. Būtent dėl to 2010-09-01 pasirašė nuomos sutarties nutraukimo aktą, kuriame nurodoma, kad šiuo susitarimu yra nutraukiama šalių sudaryta nekilnojamojo turto nuomos sutartis, šis susitarimas yra ir patalpų perdavimo nuomotojui aktas. Tik būdama iš patalpų išsikrausčiusi, rugsėjo l d. galėjo pasirašyti susitarimą, kad perduoda patalpas nuomotojui, o nuomotojas patvirtino, kad patalpos yra jam perduotos ir yra atitinkamai geros būklės. Todėl mano, kad įsiskolinimas ieškovui yra 2820 Lt. Šią įsiskolinimo dalį ji pripažįsta. Nurodė, kad 1339,20 Lt delspinigiai yra paskaičiuoti nuo 3720 Lt įsiskolinimo sumos, už visas penkias atsakovui išrašytas sąskaitas. Kadangi viena sąskaita jai nebuvo pateikia ir paslaugos pagal ją nebuvo suteiktos, todėl delspinigiai galėtų būti skaičiuojami tik nuo 4 sąskaitų. Todėl ieškovo paskaičiuoti delspinigiai turėtu būti sumažinami 324 Lt, t.y. ieškovo paskaičiuota delspinigių suma nuo paskutinės sąskaitos faktūros G4 Nr.00140 turėtų sudaryti 1015,20 Lt. Bet ir ši delspinigių suma jos manymu yra aiškiai per didelė. Ieškovas nėra pagrindęs jokiais įrodymais ir neįrodinėja patirtų nuostolių dydžio, todėl atsižvelgiant į CK 6.210 str. ir 6.261 str. nustatytas palūkanų normas pagal pinigines prievoles, minimalius kreditoriaus nuostolius atlygina 0,02 proc. dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Todėl ieškovo prašomos netesybos turi būti sumažintos ir skaičiuojamos nuo 2820 Lt sumos, pradelsta 180 dienu, tuo būdu 0,02 proc. sudaro 0,56 Lt, o bendra delspinigių suma yra 100.80 Lt (180 dienų x 0,56 Lt). Su tokia delspinigių suma sutinka. Nesutinka su prašomomis priteisti 182,79 Lt išlaidomis advokato teisinei pagalbai už pareiškimo dėl teismo įsakymo rengimą. Mano, kad advokato išlaidos turi būti atlyginamos tiek, kiek yra susijusios su teisme pareikšto ieškinio ruošimu ir negali būti atlygintos kitos advokato išlaidos, susijusios su teisine pagalba, suteikta ieškovui. Taigi atsakovė sutinka su ieškiniu dalyje dėl 2820 Lt skolos, 100,38 Lt delspinigių, žyminio mokesčio priteisimo. Kitoje dalyje su ieškiniu nesutinka, prašo toje dalyje ieškinį atmesti.

4Ieškovas pateikė rašytinius paaiškinimus dėl atsiliepime atsakovės nurodytų argumentų, nurodydamas, kad nepaisant to, jog atsakovė, kaip teigia, rugpjūčio mėnesį patalpomis nebesinaudojo, turtas nebuvo tinkamai grąžintas ieškovui. Patalpų perdavimo aktas pasirašytas rugsėjo l d., kuri ir laikoma tikruoju nuomos sutarties pasibaigimo momentu. Faktas, jog PVM sąskaita faktūra

5Nr.00140 nebuvo atsakovės pasirašyta teisiškai nėra reikšminga. Todėl ieškinyje tinkamai nurodytas įsiskolinimo laikotarpis, kuris yra nuo 2010-04-01 iki 2010-09-01. Ieškovas, atsižvelgdamas į protingumo kriterijų, geranoriškai iš atsakovės prašomų priteisti delspinigių dydį sumažino nuo 0,5 iki 0,2 proc. dydžio, todėl taikyti minimalų netesybų procentą, t.y. 0,02 proc. nėra pagrindo, sumažintas reikalavimas sumokėti 0,2 proc. delspinigių nepažeidžia teisingumo, sąžiningumo ar protingumo principų ar šalių interesų pusiausvyros. Atsakovė elgėsi nesąžiningai nuo pat įsiskolinimo pradžios sąmoningai vengdama mokėti, taip pat nereagavo į ieškovo siųstus geranoriškus prašymus padengti įsiskolinimus. Pažymėjo, jog 2011-03-03 Klaipėdos miesto apylinkės teismui rengtas advokato pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo yra tiesiogiai susijęs su nagrinėjama byla. Pareiškime teismo prašoma priteisti šiuo ieškiniu grindžiamus įsiskolinimus ieškovo naudai, todėl visos bylinėjimosi išlaidos privalo būti atlygintos.

6Į teismo posėdį šalys neatvyko. Gautas ieškovo prašymas bylą nagrinėti jo atstovui nedalyvaujant. Atsakovei teismo šaukimas įteiktas tinkamai, jos nedalyvavimo priežastys nežinomos, posėdžio atidėti neprašė. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta byla nagrinėtina šalims nedalyvaujant.

7Ieškinys tenkintinas.

8Teisme ištirtais įrodymais nustatyta, kad šalys 2010-04-01 sudarė nekilnojamojo turto nuomos sutartį Nr.15, kuria, ieškovas perdavė atsakovei laikinai valdyti ir naudoti 60 kv.m bendrojo ploto negyvenamąsias patalpas, esančias V.A. G. g. 4, Vilniuje, o atsakovė įsipareigojo mokėti mėnesinį nuomos mokestį 15 Lt už 1 kv.m plius PVM. Bendra suma per mėnesį 900 Lt plius PVM. Sutarties 5.2 p. numatyti nuomininko mokami 0,5 proc. dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (b.l.7-9). Ieškovas atsakovei išrašė PVM sąskaitas faktūras: Nr.G4 00110, Nr.G4 00122, Nr.G4 00128, Nr.G4 00134, Nr.G4 00140, bendrai 4500 Lt sumai (b.l.10-14). 2010-09-01 šalys pasirašė susitarimą dėl nekilnojamojo turto nuomos sutarties nutraukimo, kuriuo nuo 2010-09-15 nutraukta sutartis Nr.15. Nurodyta, kad šis susitarimas yra ir patalpų perdavimo-priėmimo aktas, pagal kurį nuomininkas grąžino, o nuomotojas priėmė patalpas (b.l.15). Ieškovė paskaičiavo 1339,20 Lt delspinigių (b.l.20).

9Dėl skolos priteisimo.

10Tarp šalių nuomos sutarties pagrindu susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai (CK 6.477 str.). Teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str. l d.). Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. l d.). Vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama (CK 6.59 str.). Ieškovas perdavė atsakovei negyvenamąsias patalpas laikinai valdyti ir naudotis, o atsakovė įsipareigojo mokėti nuomos mokestį – 900 Lt per mėnesį. Ieškovas prašo priteisti skolą už

112010-04-01 - 2010-09-01 laikotarpį. Atsakovė su tokiu laikotarpiu nesutinka, motyvuodama tuo, kad iš patalpų išsikraustė nuo 2010-08-01, todėl už vieną mėnesį (iki 2010-09-01) nuomos mokesčio mokėti neprivalo. Nuomininko prievolės mokėti nuomos mokestį pabaiga yra siejama su tinkamu išsinuomoto daikto perdavimu nuomotojui. Pažymėtina, jog pareiga laiku mokėti nuomos mokestį išlieka ir tuo atveju, jeigu nuomininkas faktiškai nesinaudoja išsinuomotu ir jam perduotu daiktu, nebent sutarties šalys susitartų kitaip (pvz., susitartų dėl atleidimo nuo mokesčio tuo laikotarpiu, kuomet laikinai nėra galimybės naudotis daiktu). Nors, kaip nurodo atsakovė, ji išnuomotomis patalpomis 2010 m. rugpjūčio mėnesį nesinaudojo, tačiau patalpas nustatyta tvarka ieškovui perdavė, o šis jas priėmė tik 2010-09-01 pasirašius susitarimą dėl nekilnojamojo turto nuomos sutarties nutraukimo. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, darytina išvada, kad ieškovas pagrįstai reikalauja priteisti skolą už 2010-04-01 -

122010-09-01 laikotarpį. Įvertinus byloje esančius įrodymus darytina išvada, kad atsakovė iš sutarties kilusių prievolių nevykdė. Laikytina, kad ji pažeidė prievoles, nes praleido jų įvykdymo terminus (CK 6.63 str. l d. 2 p., 6.205 str.), ir tai laikytina esminiu sutarties pažeidimu. Ieškovės reikalavimas priteisti 3720 Lt skolą yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

13Dėl delspinigių priteisimo.

14Šalių sudarytos patalpų nuomos sutarties 5.2 p. numatyti atsakovės mokami 0,5 proc. dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Ieškovas sumažino sutartyje numatytą delspinigių dydį ir prašo priteisti iš atsakovės 0,2 proc. dydžio delspinigius, t.y. 1339,20 Lt. Atsakovė su tokia delspinigių suma nesutinka, nurodydama, kad netesybos turi būti skaičiuojamos nuo keturių mėnesių nuomos mokesčio sumos ir tik 0,02 proc. dydžio.

15Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK

166.71 str. 1 d.). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais minimaliais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-09-12 nutartis civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr.3K-7-367/2006;

172007-10-12 nutartis civilinėje byloje J. N. v. T. M., bylos Nr.3K-7-304/2007). Šalių sutartyje sutartos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma. Nagrinėjamoje byloje ieškovas prašo taikyti atsakovei civilinę atsakomybę tik netesybų forma, nuostolių atlyginimo nereikalauja. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2010-11-02 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A.D. individuali įmonė „Aldaujana“, bylos Nr.3K-7-409/2010, pažymėjo, kad jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Taip teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos tik CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nustatyta tvarka ir pagrindais. Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad konkrečiu atveju netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba prievolė iš dalies įvykdyta. Kasacinis teismas pabrėžė, kad netesybų dydis turi būti vertinamas atsižvelgiant į kiekvienos individualios bylos aplinkybes. Negali būti ir vieno iš anksto nustatyto konkretaus dydžio, kuris reikštų protingas netesybas visiems galimiems atvejams ir iki kurio netesybos turi būti mažinamos. Kasacinio teismo taip pat nurodyta, kad, sprendžiant dėl priteistinų sutartinių netesybų dydžio, svarbu atsižvelgti į tai, jog netesybos nustatytos šalių valia jų sudarytoje sutartyje, įvertinti konkrečių sutartinių santykių pobūdį (pvz., abi sutarties šalys – privatūs verslo subjektai, turintys patirties verslo bei derybų srityje, galintys numatyti įsipareigojimų nevykdymo padarinius ir laisva valia pasirenkantys sutarties sąlygas). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar pagal CK

186.73 str. yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turėtų vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.) ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-08-25 nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „ Okadeta“, bylos Nr.3K-3-401/2008). Teismas neturėtų iš esmės paneigti šalių valios dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-09-30 nutartis civilinėje byloje Baltarusijos Respublikos Prezidento reikalų valdybos valstybinės gamybos ir prekybos unitarinė įmonė „Belaja Rus“ v. Britų Virginijos salų bendrovė Westintorg Corp., bylos Nr.3K-3-443/2008; kt.).

19Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas yra kompensuoti galimus kreditoriaus nuostolius, skolininkui neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų dydžio reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Dėl to, mažinant netesybų dydį, būtina atsižvelgti į tai, kokio dydžio netesybos pasirinktos šalių valia ir sulygtos sutartimi. Šiuo atveju ginčo netesybos atsirado iš šalių sutartinių santykių, taip pat šių santykių pobūdžio (abi sutarties šalys yra privatūs verslo subjektai, turintys patirties verslo ir derybų srityje, galintys numatyti sutartinių įsipareigojimų nevykdymo padarinius ir laisva valia pasirenkantys sutarties sąlygas).

20Byloje iširtais įrodymais nustatyta, jog atsakovė iš bendros 4500 Lt nuomos mokesčio sumos sumokėjo tik 780 Lt, būtent dėl atsakovės prievolės nevykdymo sutartis abipusiu sutarimu buvo nutraukta, įsiskolinimo laikotarpis, net ieškovui ir reikalaujant sumokėti skolą gražiuoju, tęsiasi jau daugiau, nei metus ir per šį laikotarpį net dalis skolos padengta nebuvo. Atsakovė atsiliepime nenurodė visiškai jokių priežasčių, dėl kurių ji iki šiol neįvykdei prievolės ieškovui. Ji taip pat nenurodo, kodėl, jos nuomone, jos pačios pasirašytoje sutartyje nustatytos ir ieškovo jau daugiau, kaip per puse sumažintos netesybos, yra per didelės ir neprotingos, o tik prašo jas sumažinti iki 0,02 proc. dydžio. Atsakovė neįrodinėjo, jog tokios sutartinės netesybos neatitinka CK 6.228 str. 2 d. reikalavimų. Į teismo posėdį atsakovė neatvyko, jokių papildomų paaiškinimų nepateikė, teise apsiginti nuo ieškinio teismo posėdžio metu nepasinaudojo.

21Nagrinėjamu atveju 1339,20 Lt netesybos palyginti su skolos dydžiu 3720 Lt nėra akivaizdžiai neteisingos, o pats 0,2 proc. dydis iš esmės nepaneigia šalių valios dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, nepažeidžia protingų sąžiningos verslo praktikos reikalavimų (CK

226.228 str. 2 d.), todėl ieškovo reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas visiškai.

23Dėl procesinių palūkanų priteisimo.

24Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 str. 1 d.). Todėl ieškovui iš atsakovės priteistinos palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis).

25Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

26Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas patyrė šias bylinėjimosi išlaidas: 152 Lt žyminio mokesčio (b.l.6), 482,79 Lt išlaidas advokato teisinei pagalbai už pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo parengimą apmokėti (b.l.21, 22). Ieškovas minėtas bylinėjimosi išlaidas patyrė siekdamas teismo keliu patenkinti savo reikalavimus atsakovei, todėl šios išlaidos yra pagrįstos, protingos ir objektyviai reikalingos bei būtinos realizuojant teisę į teisminę gynybą. Atsakovės nesutikimas su reikalavimu dėl advokato išlaidų priteisimo nepagrįstas, nes ieškovė patyrė minėtas išlaidas, siekdama pirmiausia savo reikalavimą patenkinti ne ginčo teisenos tvarka, o pigiau kainuojančia ir greitesne Civilinio kodekso XXIII skyriaus nustatyta tvarka, be to, išlaidų už ieškinio parengimą atlyginti nereikalauja. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta ieškovui iš atsakovės priteistina viso 634,79 Lt bylinėjimosi išlaidų.

27Valstybei iš atsakovės priteistina 12,75 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios buvo apmokėtos iš valstybės biudžeto lėšų (CPK 92 str., 2011-11-07 LR teisingumo ministro ir LR finansų ministro įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

28Ieškinį patenkinus visiškai, Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-05-11 nutartimi atsakovės turtui taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (LR CPK 150 str. 3 d.).

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

30ieškinį tenkinti visiškai.

31Ieškovei UAB „G4“ iš atsakovės L. R. priteisti 3720 Lt (tris tūkstančius septynis šimtus dvidešimt Lt 00 ct.) skolos, 1339,20 Lt (vieną tūkstantį tris šimtus trisdešimt devynis Lt 20 ct.) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 5059,20 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2011-05-11, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 634,79 Lt (šešis šimtus trisdešimt keturis Lt 79 ct.) bylinėjimosi išlaidų.

32Valstybei iš atsakovės L. R. priteisti 12,75 Lt (dvylika Lt 75 ct) turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

33Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-05-11 nutartimi atsakovės L. R. turtui taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

34Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Jolanta Gailevičienė,... 2. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl 3720 Lt skolos, 1339,20 Lt... 3. Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu... 4. Ieškovas pateikė rašytinius paaiškinimus dėl atsiliepime atsakovės... 5. Nr.00140 nebuvo atsakovės pasirašyta teisiškai nėra reikšminga. Todėl... 6. Į teismo posėdį šalys neatvyko. Gautas ieškovo prašymas bylą nagrinėti... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Teisme ištirtais įrodymais nustatyta, kad šalys 2010-04-01 sudarė... 9. Dėl skolos priteisimo.... 10. Tarp šalių nuomos sutarties pagrindu susiklostė prievoliniai teisiniai... 11. 2010-04-01 - 2010-09-01 laikotarpį. Atsakovė su tokiu laikotarpiu nesutinka,... 12. 2010-09-01 laikotarpį. Įvertinus byloje esančius įrodymus darytina išvada,... 13. Dėl delspinigių priteisimo.... 14. Šalių sudarytos patalpų nuomos sutarties 5.2 p. numatyti atsakovės mokami... 15. Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo... 16. 6.71 str. 1 d.). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis... 17. 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje J. N. v. T. M., bylos Nr.3K-7-304/2007).... 18. 6.73 str. yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis... 19. Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas yra kompensuoti galimus... 20. Byloje iširtais įrodymais nustatyta, jog atsakovė iš bendros 4500 Lt nuomos... 21. Nagrinėjamu atveju 1339,20 Lt netesybos palyginti su skolos dydžiu 3720 Lt... 22. 6.228 str. 2 d.), todėl ieškovo reikalavimas dėl delspinigių priteisimo... 23. Dėl procesinių palūkanų priteisimo.... 24. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5... 25. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 26. Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas patyrė šias bylinėjimosi išlaidas:... 27. Valstybei iš atsakovės priteistina 12,75 Lt išlaidų, susijusių su... 28. Ieškinį patenkinus visiškai, Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-05-11... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268, 270... 30. ieškinį tenkinti visiškai.... 31. Ieškovei UAB „G4“ iš atsakovės L. R. priteisti 3720 Lt (tris... 32. Valstybei iš atsakovės L. R. priteisti 12,75 Lt (dvylika Lt 75 ct) turėtų... 33. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-05-11 nutartimi atsakovės L. R.... 34. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...