Byla 2-519-191/2015
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Teismas

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Edmundas Inokaitis,

2viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo S. R. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Teismas

Nustatė

3Pareiškėjas S. R. kreipėsi į teismą prašydamas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis priėmė palikimą, atsiradusį po tėvo S. A. R., a.k. ( - ) mirusio ( - ), mirties, pradėdamas faktiškai valdyti turtą (b.l. 3-7).

4Pareiškime nurodė, jog ( - ) mirė jo tėvas S. A. R., a.k. ( - ) Po jo mirties liko gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), garažas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), bei Swedbank AB sąskaitoje Nr. ( - ) esančios lėšos. Tėvui priklausiusiu turtu pareiškėjas naudojosi iki ir po jo mirties – gyveno name kartu su tėvu, rūpinosi namo išlaikymu ir remontu, garaže laikė automobilį. Tėvui mirus ir toliau naudojasi minėtu turtu bei likusiais namų apyvokos daiktais ir baldais, turtą prižiūri, moka mokesčius, t.y. rūpinasi juo kaip savu. Kadangi yra vienintelis mirusiojo vaikas, manė, kad papildomos paveldėjimo procedūros nereikalingos, todėl į notarą nesikreipė. Daugiau jokių pirmos eilės įpėdinių nėra, pareiškėjo tėvai išsituokė ( - ), tėvas daugiau vedęs nebuvo, testamento surašęs nebuvo. Notaro biure paveldėjimo byla neužvesta. Šiuo metu pareiškėjas planuoja parduoti garažą, o to negali padaryti, kol nenustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad pareiškėjas priėmė palikimą po tėvo mirties, pradėdamas turtą faktiškai valdyti. Todėl yra priverstas kreiptis į teismą dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo. Šį juridinę reikšmę turintį faktą reikia nustatyti tam, kad pareiškėjas galėtų gauti paveldėjimo teisės liudijimą.

5Savo pareiškimą pareiškėjas grindė: mirties liudijimu, gimimo liudijimu, ištuokos liudijimu, Kauno m. 9-ojo notarų biuro 2014-04-05 raštu Nr. S-21, nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašais, mokėjimo nurodymais, fizinio asmens banko sąskaitos sutartimi, Gyventojų registro tarnybos pažyma apie asmens duomenis.

6Suinteresuotas asmuo Valstybinės mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos atsiliepime į pareiškimą nurodė, jog neprieštarauja prašomo juridinio fakto nustatymui (b.l. 46).

7Pareiškimas tenkintinas visiškai.

8Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 5.50 str. palikimas galėjo būti priimtas ne tik paduodant pareiškimą palikimo atsiradimo vietos notarų biurui, bet ir per tris mėnesius nuo jo atsiradimo faktiškai pradėjus paveldimą turtą valdyti. Palikimo priėmimas yra vienašalis sandoris, kuriuo įpėdinis siekia sukurti tam tikras teisines pasekmes – perimti palikėjo teises ir pareigas. Tai yra aktyvūs įpėdinio veiksmai, nukreipti įgyti nuosavybės teisę į paveldimą turtą.

9Sutinkamai CPK 445 str., teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų.

10Iš pareiškėjo pareiškime nurodytų aplinkybių, byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, jog S. A. R., a.k. ( - ) mirė ( - ), akto įrašo Nr. 1957 (mirties liudijimas AA Nr. 721828, b.l. 10). Pareiškėjas S. R. yra S. A. R., a.k. ( - ) sūnus (gimimo liudijimas I-?? Nr. 720843, b.l. 12), todėl yra teisėtas pirmos eilės įpėdinis po savo tėvo mirties (CK 5.11 str. 1 d. 1 p.). Iš byloje surinktų įrodymų nustatyta, jog kitų įpėdinių, galinčių pretenduoti priimti palikimą po S. A. R. mirties, nėra (b.l. 13, 38). Kauno miesto 9-ojo notaro biuro 2014-04-05 raštas Nr. S-21 patvirtina, jog mirus S. A. R. paveldėjimo byla nebuvo užvesta (b.l. 11). Testamentų registro išrašas patvirtina, jog S. A. R. testamento sudaręs nebuvo (b.l. 51). Iš nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų – nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų nustatyta, jog mirus S. A. R. liko jo nuosavybės teise registruoto nekilnojamojo turto – gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), garažas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) (b.l. 15, 16-19). Iš 2013-04-10 fizinio asmens banko sąskaitos sutarties Swedbank AB matyti, jog S. A. R. turėjo sąskaitą Swedbank AB (b.l. 37). Mokėjimo už elektros energiją, dujas bei kitas komunalines paslaugas kvitai (b.l. 24-36), patvirtina, jog pareiškėjas po tėvo mirties faktiškai pradėjo valdyti likusį turtą, juo visuomet rūpinosi, mokėjo mokesčius, prižiūrėjo, perėmė kilnojamuosius daiktus.

11Esant nustatytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad pareiškėjos pareiškimas pagrįstas ir tenkintinas.

12Kadangi pareiškėjas kita tvarka gauti jam reikiamų dokumentų, kurie patvirtintų jo prašomą nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, negali, todėl juridinis faktas nustatytinas teismo keliu (CPK 444 str. 2 d. 8 p., 445 str.).

13Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 5.50 straipsnio 1 dalimi neleidžiama palikimo priimti dalinai arba su sąlyga ar išlygomis. Įpėdinis, priėmęs dalį palikimo laikomas priėmęs jį visą.

14Nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas yra įrodytas, sukels pareiškėjui teisines pasekmes, pareiškėjas kitokia tvarka gauti tai patvirtinančių dokumentų negali (CPK 444 str. 1d., 8 p., 445 str.).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 5.11 str., CPK 259 str., 260 str., 265 str., 268 str., 270 str., 444 str. 1 d. 8 p., 448 str. 1 d., teismas

Nutarė

16Pareiškimą patenkinti visiškai.

17Nustatyti turintį juridinę reikšmę faktą, kad S. R., a.k. ( - ) pradėdamas faktiškai valdyti turtą, priėmė palikimą atsiradusį po tėvo S. A. R., a.k. ( - ) mirusio ( - ), mirties.

18Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu.

19Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai