Byla e2-230-775/2017
Dėl avanso ir netesybų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Edita Šliumpienė,

2sekretoriaujant Jūratei Verseckienei,

3dalyvaujant ieškovo V. V. atstovei advokatei Kristinai Čivilytei,

4atsakovo S. R. atstovei advokatei Matildai Liatukaitei,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. V. ieškinį atsakovui S. R. dėl avanso ir netesybų priteisimo.

6Teismas

Nustatė

7Ieškovas pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 868,86 Eur sumokėtą avansą, 868,86 Eur netesybas, 5 procentų dydžio metines palūkanas, nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (b. l. 1–3).

8Ieškovo atstovė bylos nagrinėjimo metu paaiškino, jog 2014-09-22 ieškovas su atsakovu sudarė preliminariąją sutartį pagal kurią atsakovas įsipareigojo ieškovui parduoti garažą, esantį adresu ( - ), iki 2014-11-01 pasirašyti minėto garažo perdavimo aktą, o iki 2014-12-31 pasirašyti galutinę pardavimo sutartį. Preliminariosios sutarties sudarymo metu ieškovas perdavė atsakovui 3 000 Lt avansą ir pas notarę parašė įgaliojimą motinai V. V. dėl garažo pirkimo. Įgaliotinė ne kartą ragino atsakovą sudaryti garažo pirkimo-pardavimo sutartį, skambino jam telefonu, tačiau atsakovas vengė sudaryti notarinę sutartį, su juo buvo sudėtinga susisiekti. Nors kažkokį garažo raktą atsakovas ir buvo perdavęs, tačiau jis durų nerakino ir iekšovas niekada tuo garažu nesinaudojo. Nurodė, jog atsakovas iki bylos iškėlimo teisme nebuvo pilnai sutvarkęs nuosavybės dokumentų. Dėl atsakovo kaltės iki 2014-11-01 nebuvo pasirašytas garažo perdavimo-priėmimo aktas bei iki 2014-12-31 nesudaryta pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis. Paaiškino, kad atsakovas žadėjo ieškovo atstovei grąžinti avansą, tačiau vėliau pradėjo slapstytis. Pagal preliminarios sutarties 6 punktą atsakovas privalo grąžinti ieškovui sumokėtą avansą bei tokio paties dydžio netesybas, kadangi dėl jo kaltės nebuvo sudaryta pagrindinė garažo pirkimo-pardavimo sutartis. Ieškovas ne kartą telefonu ragino atsakovą grąžinti sumokėtą avansą bei netesybas, tačiau atsakovas iki šios dienos ieškovui sumokėto avanso negrąžino.

9Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį (b. l. 42–45), nurodė, jog nesutinka su ieškiniu ir prašo jo netenkinti.

10Atsakovo atstovė bylos nagrinėjimo metu nurodė, jog atsakovas su ieškovu 2014-09-22 sudarė preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią buvo sutarta, jog ieškovas nupirks iš jo garažą, esantį ( - ), kuris tuo metu priklausė atsakovo mirusiam tėvui S. A. R.. Sutartyje buvo numatyta, kad iki 2014-11-01 turi būti surašytas turto priėmimo-perdavimo aktas, o pati pirkimo-pardavimo sutartis sudaryta iki 2014-12-31. Paaiškino, kad pas notarę su ieškovu ir jo motina nuvyko dar nepasirašius preliminarios sutarties. Notarė patikrinusi duomenis viešame registre nurodė, jog nėra sutvarkyti nuosavybės dokumentai, ir kad viską sutvarkyti reikia 3 mėnesių. Be to, atsakovas jau buvo pradėjęs procesą dėl paveldėjimo, kreipėsi į teismą su prašymu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis faktiškai priėmė palikimą po savo tėvo mirties. Taigi, ieškovas žinojo, jog garažas nuosavybės teise priklauso atsakovo tėvui. Ieškovui nesutikus sudaryti notarine tvarka patvirtintos preliminarios sutarties, 2014-09-22 sutartį surašė pačios šalys. Tą pačią dieną ieškovui buvo perduoti raktai nuo garažo. Paaiškino, kad iki 2014-11-01 garažas buvo pilnai atlaisvintas ir ieškovas juo naudojosi. Nurodė, kad posėdis dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo buvo paskirtas 2015-01-27. Atsakovas apie posėdį informavo ieškovo motiną, atvežė ir parodė jai teismo nutartį bei pasiūlė surašyti papildomą susitarimą dėl ilgesnio termino. Ji neprieštaravo, kad sutartis būtų sudaryta tada, kai bus sutvarkyti dokumentai, tačiau raštu jokio susitarimo nesudarė. 2015 metų pradžioje ieškovo motina susisiekė su atsakovu ir pareiškė, kad garažo nebepirks, kadangi laiku nebuvo sutvarkyti dokumentai. Ji nurodė, jog garažą pirks tik tada, kai atsakovas jai grąžins sumokėtą 3 000 litų avansą ir sumokės dar 3 000 litų. Su nauja kaina atsakovas nesutiko. Ieškovo motina daug kartų keitė savo poziciją: tai perka garažą, tai neperka. Kadangi šiuo atveju pati ieškovo motina atsisakė vykdyti susitarimą, atsakovas avansą pasiliko sau. Nurodė, jog ieškovui atsisakius pirkti garažą, atsakovas toliau garažo registravimo nevykdė, nes tai reikalauja papildomų išlaidų.

11Teismas konstatuoja:

12Ieškinys tenkintinas iš dalies.

13Byloje nustatyta, jog ieškovas ir atsakovas 2014-09-22 sudarė preliminariąją sutartį dėl garažo, adresu ( - ), pirkimo-pardavimo (b. l. 5, 6). Tą pačią dieną notarė patvirtino ieškovo įgaliojimą savo motinai V. V. nupirkti jam garažą (b. l. 71). Minėtas garažas nuosavybės teise priklausė atsakovo tėvui S. A. R. (b. l.9). S. R. kreipėsi į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir 2014-04-15 nutartimi jam buvo nustatytas terminas pareiškimo trūkumams pašalinti (b. l. 92). 2014-05-12 ir 2014-07-08 nutartimis Kauno apylinkės teismas, nepašalinus pareiškimo trūkumų, S. R. pareiškimą laikė nepaduotu ir grąžino (b. l. 46, 47, 93, 94). 2014-10-24 nutartimi S. R. buvo nustatytas 10 dienų terminas pareiškimo trūkumas pašalinti (popierinės b. l. 85). 2014-11-27 nutartimi teismas bylą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo paskyrė nagrinėti 2014-01-27 (b. l. 48, 95). Kauno apylinkės teismas 2015-01-27 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-519-191/2015 patenkino S. R. pareiškimą, jog jis priėmė po tėvo S. A. R. mirties jo palikimą faktiškai pradėdamas paveldėtą turtą valdyti (b. l. 11–13). 2015-09-14 atsakovui buvo išduotas paveldėjimo teisės liudijimas (b. l. 10). Nuo 2016-09-09 garažas nuosavybės teise priklauso atsakovui (b. l. 99, 100). Atsakovas savo gyvenamąją vietą yra deklaravęs ( - ) (b. l. 14, 15). 2016-04-25 ir 2016-05-05 atsakovui buvo siųstos pretenzijos dėl 868,86 Eur grąžinimo (b. l. 7, 8). Ieškovo atstovė pateikė pareiškimą dėl atsakovo pateikto atsiliepimo praleidus terminą, pridėjo siuntų paieškos išrašą bei atsakovo siųsto voko kopiją (b. l. 67–70).

14Kaip nustatyta, šalys preliminariosios sutarties numatytu terminu nesudarė pagrindinės pirkimo pardavimo sutarties. Pasibaigus terminui, pasibaigė ir šalių prievolė sudaryti pagrindinę sutartį (Civilinio kodekso 6.165 straipsnio 5 dalis). Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, jog CK 6.165 straipsnyje nenustatyta preliminariosios sutarties nutraukimo taisyklių, tačiau įtvirtinta sutarties šalies atsakomybė tuo atveju, jeigu ši nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį. Preliminarioji sutartis pažeidžiama, jei jos šalis nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį, todėl privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius (CK 6.165 straipsnio 4 dalis). Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad preliminariosios sutarties pažeidimo santykius reglamentuoja CK 6.165 straipsnio 4 dalis, o teismas, taikydamas nurodytą teisės normą, vadovaujasi CK 1.5 straipsnio 4 dalyje įtvirtintais principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-592/2007; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-166/2011; kt.). Taigi sprendžiant dėl preliminariosios sutarties šalies atsisakymo (vengimo) sudaryti pagrindinę sutartį padarinių, t. y. civilinės atsakomybės, galinčios turėti netesybų arba nuostolių formą, reikia nustatyti, buvo pagrįstas atsisakymas (vengimas) sudaryti pagrindinę sutartį ar ne (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-166/2011; kt.).

15Šalys 2014-09-22 preliminarios sutarties 6 punkte nustatė, kad jeigu būsimasis pardavėjas S. R. iki nustatyto šioje sutartyje termino dėl savo kaltės neįvykdys šia sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ir (arba) jo pareiškimai bus klaidingi, tai jis įsipareigoja per vieną darbo dieną grąžinti įmokėto dydžio avansą ir tokio pat dydžio netesybas. Sutarties 7 punkte šalys numatė, kad jei būsimasis pirkėjas atsisako pirkti šioje sutartyje nurodytą turtą, sumokėtas avansas 3000 Lt lieka būsimajam pardavėjui. Taigi, šiuo atveju pagal preliminariąją sutartį perduoti pinigai laikytini šalių sutartu prievolės įvykdymo užtikrinimo būdu. Ieškovo ieškinys dėl avanso grąžinimo ir baudos priteisimo galėtų būti tenkintas tik ieškovui įrodžius, kad atsakovas nepagrįstai atsisakė sudaryti pagrindinę sutartį ir jam taikytina civilinė atsakomybė netesybų forma.

16Ieškovo atstovė tiek ieškinyje, tiek bylos nagrinėjimo metu, taip pat liudytoja – ieškovo motina V. V. nurodė, jog pagrindinė pirkimo–pardavimo sutartis nebuvo sudaryta, nes atsakovas nustatytu terminu neįregistravo paveldėto turto savo vardu. Atsakovas ir jo atstovė tvirtino, jog pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta dėl to, kad 2015 m. sausio mėnesį pats ieškovas per įgaliotą atstovę atsisakė šį turtą pirkti, keitė turto kainą, be to, sakė, kad garažas jiems nebereikalingas.

17Remiantis byloje surinktais įrodymais, nustatyta, kad atsakovas, sudarydamas preliminariąją sutartį, dar nebuvo parduodamo turto savininkas, nes jo tėvas S. A. R. buvo miręs 2013-06-11 ir atsakovas, siekdamas paveldėti minėtą turtą, turėjo nustatyti teismine tvarka juridinę reikšmę turintį faktą dėl faktinio palikimo priėmimo. Dar iki preliminarios sutarties sudarymo atsakovas buvo kreipęsis į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, tačiau 2014-05-12 ir 2014-07-08 Kauno apylinkės teismas pareiškėjo pateiktus pareiškimus laikė nepaduotais ir jam grąžino (b. l. 46, 47). Ieškovės atstovė byloje nurodė, jog ieškovas nežinojo, kad parduodamas garažas nėra atsakovo nuosavybė, tačiau 2016-10-26 posėdyje atstovė patvirtino, jog pardavėjas buvo sakęs, kad turės užbaigti turto paveldėjimo procedūrą. Taigi, darytina išvada, jog pirkėjas preliminarios sutarties sudarymo metu žinojo, kad perkamas turtas dar nėra registruotas atsakovo vardu. Taip pat, teismo nuomone, mažai tikėtina, kad ieškovas, visiškai nepažinodamas atsakovo ir neįsitikinęs kieno vardu yra registruotas perkamas turtas, iš karto būtų atsakovui sumokėjęs 3000 Lt avansą. Atsakovas byloje taip pat paaiškino, jog ieškovas, jo motina V. V. ir atsakovas 2014-09-22 buvo nuėję pas notarę I. J., kuri ir pasiūlė šalims nustatyti ilgesnį pagrindinės sutarties sudarymo terminą, kad atsakovas teismine tvarka spėtų nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą. Kad tikrai buvo lankytasi pas notarę, patvirtina tą pačią dieną (2014-09-22) notarės patvirtintas V. V. įgaliojimas motinai V. V. (b. l 71). Taigi, darytina išvada, jog pirkėjas, sudarydamas preliminarią sutartį, žinojo, kad garažas dar nėra registruotas pardavėjo vardu, todėl šalys ir nustatė ilgesnį terminą pirkimo-pardavimo sutarčiai sudaryti, t. y. iki 2014-12-31.

18Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, jog 2014-11-07 S. R. pareiškimas civilinėje byloje Nr. 2-24490-191/2014 buvo priimtas, paskirtas teismo posėdis ir 2015-01-27 pareiškimas patenkintas (b. l. 10–13). Teismo sprendimas įsiteisėjo 2015-02-26. Taigi, teismas konstatuoja, jog nuo 2014-12-31 iki 2015-02-26 terminas pirkimo pardavimo sutarčiai sudaryti buvo praleistas ne dėl atsakovo kaltės, o dėl institucijų, šiuo atveju teismo, ir įstatymų nustatytų terminų. Tačiau teismas atkreipia dėmesį, jog net ir turėdamas įsiteisėjusį teismo sprendimą, atsakovas paveldėjimo teisės liudijimą išsiėmė tik 2015-09-14 (b. l. 99), o nuosavybės teisę į garažą įregistravo 2016-09-09, t. y. žymiai praleidęs preliminarioje sutartyje nustatytą pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo terminą. Be to, 2014 m. lapkričio mėnesį jau žinodamas, kad sutartyje nustatytas terminas bus pažeistas, jis pirkėjui nepranešė to raštu ir nesiūlė tartis dėl preliminarios sutarties termino pratęsimo. Nors atsakovas teigė, jog 2015 m. sausio mėnesį pats pirkėjas, atstovaujamas motinos, pareiškė, jog garažo nebepirks, nes pardavėjas praleido sutartyje nustatytus terminus ir garažas jiems nebereikalingas, kad jie keitė nuomonę dėl pirkimo keletą kartų, todėl jis, taupydamas pinigus, toliau garažo nuosavybės dokumentų nebesitvarkė ir turto neperregistravo, tačiau jokių šias aplinkybes patvirtinančių įrodymų, išskyrus savo paaiškinimus, byloje nepateikė. Atsakovas taip pat neįrodė, kad ieškovas faktiškai tam tikrą laiką naudojosi minėtu garažu. Priešingai, 2015 metų rudenį ieškovo motina V. V. jau kreipėsi į televizijos laidą „TV pagalba“, siekdama atgauti iš atsakovo sumokėtus pinigus, o 2016-04-25 išsiuntė atsakovui rašytinę pretenziją.

19Atsižvelgiant į tai, kad preliminarios sutarties terminą akivaizdžiai pažeidė būtent atsakovas, nes jis paveldėjimo teisės liudijimą, turėdamas teismo sprendimą, išsiėmė tik 2015-09-14, o nuosavybės teisę įregistravo 2016-09-09, todėl atsakovui neįrodžius, kad būtent ieškovas vengė ar atsisakė sudaryti pagrindinę sutartį, konstatuotina, jog ieškovas turi teisę į preliminarioje sutartyje numatytas netesybas.

20Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad nors šalių sutartimi sulygtos netesybos ir yra laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo arba netinkamai įvykdo sutartinę prievolę, tačiau tais atvejais, kai yra pareiškiamas reikalavimas mažinti netesybas ar kyla netesybų mažinimo teismo iniciatyva klausimas, kreditorius turi pagrįsti netesybas įrodinėdamas realiai patirtus nuostolius, kas yra žemiausioji netesybų mažinimo riba (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-446/2013).

21Teismas vertina, jog šiuo atveju preliminariojoje sutartyje nustatytos netesybos yra neprotingai didelės ir neatitinka sutarties šalių interesų pusiausvyros principo. Tuo labiau, kad ieškovo atstovė net negalėjo nurodyti, kokius nuostolius pirkėjas patyrė ir nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių realiai patirtus nuostolius. Taigi, vadovaudamasis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, teismas sprendžia, kad netesybų (baudos) dydis nagrinėjamu atveju turėtų būti mažinamas iki 1303,29 Eur (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d., civ. byla Nr. 2A-887-254/2016). Atsakovas, pasibaigus pagrindinės sutarties sudarymo terminui, turi pareigą grąžinti ieškovui 868,86 Eur avansą, kuris sutartyje buvo numatytas kaip netesybos ir taip pat iš jo priteistina pusė avanso dydžio bauda (434,43 Eur).

22CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Prievolė tinkamai neįvykdyta, įstatymas (CK 6.210 str.) numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, todėl iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-05-17) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.123 str., 6.210 str.).

23Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.

24Susipažinus su ieškovo advokatės pateiktu bylinėjimosi išlaidų paskaičiavimu nustatyta, jog ieškovas už dokumentų rengimą, atstovavimą teisme bei teisines konsultacijas sumokėjo 1 400 Eur.

25Ieškovo atstovė kartu su ieškiniu pateikė 2016-04-22 ir 2016-05-11 sąskaitas už teisines paslaugas, kurių suma sudaro 400 Eur. Vadovaujantis Rekomendacijų 8.2, 8.16 ir 8.19 punktais, minėta suma neviršija maksimalaus nurodyto dydžio, todėl iš atsakovo ieškovui priteistina 400 Eur.

26Pagal 2016-10-18 pateiktą sąskaitą už teisines paslaugas matyti, jog per laikotarpį nuo ieškinio padavimo ieškovo atstovė pateikė 2016-10-31 pareiškimą dėl atsakovo atsiliepimo praleidus terminą teisinių pasekmių. Taip pat ieškovo atstovė dalyvavo 2016-10-31 teismo posėdyje, kuris truko 59:52 min. Ieškovo atstovė nenurodė kiek laiko užtruko teikdama teisines konsultacijas, todėl vadovaujantis Rekomendacijų 8.16 ir 8.19 punktais, 400 Eur suma viršija maksimalų nurodytą dydį, ir iš atsakovo ieškovui priteistina 385,95 Eur.

27Pagal 2017-01-16 ir 2017-03-07 pateiktas sąskaitas už teisines paslaugas ieškovo atstovė prašo priteisti 600 Eur už dokumentų rengimą, atstovavimą teisme bei teisines konsultacijas. Pažymėtina, jog laikotarpiu nuo 2016-10-31 teismo posėdžio iki 2017-03-16 teismo posėdžio ieškovo atstovė į byla nepateikė jokių dokumentų, todėl nėra aišku už kokių dokumentų rengimą yra prašomos priteisti atstovavimo išlaidos. Taip pat Rekomendacijoje nurodyta, jog teisinių paslaugų teikimo laiko suma skaičiuojama valandomis, minutėmis skaičiuojamas laikas apvalinimas ir iki 30 minučių atmetama. 2017-01-17 teismo posėdis truko 05.12 min. Todėl atstovavimo išlaidos už dalyvavimą 2017-01-17 teismo posėdyje nepriteistinos. 2017-01-17 teismo posėdis truko 1:41:46 val., todėl vadovaujantis Rekomendacijų 8.19 ir 8.9 punktais ieškovui iš atsakovo priteistina 158,66 Eur. Kadangi ieškovo atstovė nedetalizuoja kiek laiko užtruko teikdama teisines konsultacijas, teismas, vadovaudamasis Rekomendacijų 8.19 ir 8.9 punktais, negali tinkamai įvertinti ar konsultacijos truko ilgiau ar trumpiau nei 1 val., todėl išlaidos už teisines konsultacijas, pagal 2017-01-16 ir 2017-03-07 sąskaitas, nepriteistinos. Konstatuotina, jog bendra ieškovo prašoma priteisti išlaidų už advokato paslaugas suma sudaro 944,61 Eur. Taip pat prašoma priteisti 100 Eur vykdymo išlaidų (b. l. 28–29) ir 39 Eur žyminio mokesčio. Viso ieškovo patirtos išlaidos sudarytų 1083,61 Eur.

28Ieškinį patenkinus 75 proc., proporcingai iš atsakovo ieškovui priteistina 812,71 Eur bylinėjimosi išlaidų.

29Atsakovas byloje turėjo 49,22 Eur antrinės teisinės pagalbos išlaidų. Iš ieškovo valstybei proporcingai priteistina 12,31 Eur.

30Proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai, iš ieškovo priteistina 3,36 Eur, iš atsakovo – 10,06 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu.

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263 – 267 straipsniais, 270 straipsniu, 284 straipsniu, teismas

Nutarė

32Ieškinį tenkinti iš dalies.

33Priteisti ieškovui V. V., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), iš atsakovo S. R., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 868,86 Eur (aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų 86 ct) avansą, 434,43 Eur ( keturių šimtų trisdešimt keturių eurų 43 ct) netesybas, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (1303,29 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-05-17) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 812,71 Eur ( aštuonis šimtus dvylika eurų 71 ct) bylinėjimosi išlaidas.

34Priteisti iš ieškovo V. V., asmens kodas ( - ) valstybei 12,31 Eur (dvylika eurų 31 ct) antrinės teisinės pagalbos išlaidų, pervedant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, į. k. 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą ( - ), AB bankas „Swedbank“, b.k. ( - ), įmokos kodas 5630, įmokos paskirtis – įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą.

35Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

36Priteisti valstybei iš ieškovo V. V., asmens kodas ( - ) 3,36 Eur (tris eurus 36 ct), iš atsakovo S. R., asmens kodas ( - ) – 10,06 Eur (dešimt eurų 6 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, kurios turi būti sumokėtos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbank“, AB, banko kodas ( - ), įmokos kodas 5660.

37Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Edita Šliumpienė,... 2. sekretoriaujant Jūratei Verseckienei,... 3. dalyvaujant ieškovo V. V. atstovei advokatei Kristinai... 4. atsakovo S. R. atstovei advokatei Matildai Liatukaitei,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Teismas... 7. Ieškovas pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo... 8. Ieškovo atstovė bylos nagrinėjimo metu paaiškino, jog 2014-09-22 ieškovas... 9. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį (b. l. 42–45), nurodė, jog... 10. Atsakovo atstovė bylos nagrinėjimo metu nurodė, jog atsakovas su ieškovu... 11. Teismas konstatuoja:... 12. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 13. Byloje nustatyta, jog ieškovas ir atsakovas 2014-09-22 sudarė... 14. Kaip nustatyta, šalys preliminariosios sutarties numatytu terminu nesudarė... 15. Šalys 2014-09-22 preliminarios sutarties 6 punkte nustatė, kad jeigu... 16. Ieškovo atstovė tiek ieškinyje, tiek bylos nagrinėjimo metu, taip pat... 17. Remiantis byloje surinktais įrodymais, nustatyta, kad atsakovas, sudarydamas... 18. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, jog 2014-11-07 19. Atsižvelgiant į tai, kad preliminarios sutarties terminą akivaizdžiai... 20. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad nors šalių sutartimi sulygtos... 21. Teismas vertina, jog šiuo atveju preliminariojoje sutartyje nustatytos... 22. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo... 23. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 24. Susipažinus su ieškovo advokatės pateiktu bylinėjimosi išlaidų... 25. Ieškovo atstovė kartu su ieškiniu pateikė 2016-04-22 ir 2016-05-11... 26. Pagal 2016-10-18 pateiktą sąskaitą už teisines paslaugas matyti, jog per... 27. Pagal 2017-01-16 ir 2017-03-07 pateiktas sąskaitas už teisines paslaugas... 28. Ieškinį patenkinus 75 proc., proporcingai iš atsakovo ieškovui priteistina... 29. Atsakovas byloje turėjo 49,22 Eur antrinės teisinės pagalbos išlaidų. Iš... 30. Proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai, iš ieškovo... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 32. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 33. Priteisti ieškovui V. V., asmens kodas 34. Priteisti iš ieškovo V. V., asmens kodas 35. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 36. Priteisti valstybei iš ieškovo V. V., asmens kodas 37. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno...