Byla 2S-576-614/2018
Dėl antstolės veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė B. P., UAB „Kulpės slėnis“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eglė Surgailienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo BUAB „Golden Capital“ ir suinteresuoto asmens UAB „Kulpės slėnis“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 14 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pareiškėjo BUAB „Golden capital“ skundą dėl antstolės veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė B. P., UAB „Kulpės slėnis“.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Pareiškėjas BUAB „Golden Capital“ kreipėsi į antstolę su skundu dėl antstolės veiksmų, prašydamas panaikinti antstolę B. P. pavaduojančio antstolio E. S. 2017 m. liepos 27 d. patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. S-17-171-14059, 2017 m. liepos 27 d. vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. S-115309 ir panaikinti antstolės B. P. padėjėjo D. A. 2017 m. liepos 28 d. raginimą įvykdyti sprendimą Nr. S-115308.
 2. Pareiškėjas nurodė, kad išieškotojas UAB „Kulpės slėnis“ pareiškėjo bankroto administratoriui pateikė prašymą susipažinti su įmonės dokumentais ir pridėjo savo parengtą konfidencialumo sutarties projektą nors išieškotojas nepagrįstai pateikė antstolei vykdyti vykdomąjį dokumentą, nes jam buvo žinoma, jog išieškojimo dalykas jau išnyko 2017 m. liepos 19 d. išrinkus kreditorių susirinkimo pirmininką. Taigi teismo nutartis realiai įvykdyta, konfidencialumo sutartis suderinta su pirmininku ir pateikta išieškotojui pasirašyti, sulaukus išieškotojo parašo, bus leista susipažinti su įmonės dokumentais. Kadangi išieškojimo dalyko neliko dar iki patvarkymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, nėra ir pagrindo skaičiuoti 35,21 Eur vykdymo išlaidų. Antstolę pavaduojančio antstolio E. S. kaip ir antstolės B. P. vykdymo veiksmai neapima Kauno miesto veiklos teritorijos, todėl jis neturėjo teisės priimti vykdyti Kauno apygardos teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. eB2-1167-260/2017. Išsiaiškinus faktines aplinkybes ir susipažinusi su skundo priedais, antstolė privalėjo nutraukti vykdomąją bylą.
 3. Antstolė 2017 m. rugpjūčio 11 d. patvarkymu netenkino pareiškėjos skundo ir jį persiuntė teismui. Nurodė, kad aplinkybė, jog buvo išrinktas BUAB „Golden Capital“ kreditorių susirinkimo pirmininkas, nepašalina skolininko (bankroto administratoriaus) pareigos sudaryti konfidencialumo sutartį ir sudaryti sąlygas kreditorės UAB „Kulpės slėnis“ išieškotojams atlikti dokumentų ir informacijos patikrinimą. Antstolė turėjo teisę priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą, nes skolininko pareiškėjo administratorius UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ adresas yra Vilniaus mieste, taigi apima antstolės veiklos teritoriją.
 4. Suinteresuotas asmuo UAB „Kulpės slėnis“ nesutiko su skundu, prašė jį atmesti ir pareiškėjui skirti 5 000 Eur baudą dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis pakartotinai reiškiant nepagrįstą skundą dėl antstolės veiksmų, 50 proc. iš šios baudos skiriant suinteresuotam asmeniui. Nurodė, kad pareiškėjas, nustatydamas absoliučiai neadekvačias konfidencialumo sutarties sąlygas, vengia vykdyti antstolės pavedimus, o antstolis vykdymo veiksmus atlieka antstolio aptarnaujamoje teritorijoje, t. y. pagal pareiškėjo buveinės vietą.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. rugsėjo 14 d. nutartimi pareiškėjo skundą atmetė.
 2. Teismas nustatė, kad antstolę B. P. pavaduojantis antstolis E. S. 2017 m. liepos 27 d. patvarkymu Nr. S17-171-14059 priėmė vykdyti Kauno apygardos teismo 2017 m. liepos 25 d. vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. eB2-1167-260/2017, kuriuo leista kreditoriui (išieškotojui) UAB „Kulpės slėnis“ Įmonių bankroto įstatymo 21 str. 3 dalyje numatyta tvarka savo lėšomis atlikti BUAB „Golden Capital“ dokumentų ir kitos informacijos patikrinimą; pavesta pareiškėjui BUAB „Golden Capital“ bankroto administratoriui UAB „Bankroto administravimo paslaugos“, nesant išrinktam kreditorių susirinkimo pirmininkui, vienam sudaryti konfidencialumo sutartį ir sudaryti sąlygas kreditoriaus UAB „Kulpės slėnis“ atstovams atlikti dokumentų ir informacijos patikrinimą. 2017 m. liepos 28 d. Raginimu įvykdyti sprendimą Nr. S115308 antstolės padėjėjas D. A. paragino per 10 dienų nuo raginimo gavimo dienos įvykdyti sprendimą – nesant išrinktam kreditorių susirinkimo pirmininkui bankroto administratoriui vienam sudaryti konfidencialumo sutartį ir sudaryti sąlygas kreditoriaus UAB „Kulpės slėnis“ atstovams atlikti dokumentų ir informacijos patikrinimą. 2017 m. liepos 28 d. antstolę pavaduojantis antstolis E. S. apskaičiavo vykdomojoje byloje Nr. 0171/17/02757 susidariusias vykdymo išlaidas, nurodydamas, kad vykdymo išlaidos sudaro 32,21 Eur.
 3. Teismas, atsižvelgęs į aplinkybes, kad pagal vykdomąjį raštą skolininku yra nurodytas ne BUAB „Golden Capital“, o įmonės bankroto administratorius UAB „Bankroto administravimo biuras“, kurio registre nurodytas registruotos buveinės adresas yra Antakalnio g. 42-40, Vilniuje, ir į antstolių B. P. ir E. S. kontoros veiklos teritoriją (Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono apylinkių teismų), sprendė, kad vykdomasis raštas pagrįstai pateiktas antstolei B. P..
 4. Teismas padarė išvadas, kad vykdomojo rašto įpareigojimai skirti užtikrinti kreditoriaus UAB „Kulpės slėnis“ teisių, įtvirtintų Įmonių bankroto įstatymo 21 str. 3 d., realų įgyvendinimą, vykdomajame rašte bankroto administratoriui skirti įpareigojimai nepasibaigė, pareiškėjas nepateikė duomenų apie vykdomojo rašto įvykdymą, todėl pareiškėjui neginčijant nurodytų antstolės priimtų procesinių dokumentų kitais pagrindais ir teismui nenustačius jų nepagrįstumo ir (ar) neteisėtumo, nėra pagrindo naikinti.
 5. Teismas sprendė, kad nesant duomenų, jog pareiškėjas teikė aiškiai nepagrįstą skundą ir (ar) veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą, t. y. nenustačius būtinųjų CPK 95 str. taikymo sąlygų, nėra pagrindo pareiškėjo veiksmų teikiant skundą dėl antstolės veiksmų vertinti kaip piktnaudžiavimą teise ir skirti jam CPK 95 str. 2 d. nurodyta baudą.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9

 1. Suinteresuotas asmuo UAB „Kulpės slėnis“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 14 d. nutartį dalyje, kuria buvo atmestas prašymas skirti pareiškėjui baudą, ir prašymą skirti baudą pareiškėjui tenkinti. Nurodo, kad administratorius nepagrįstai skundžia antstolės veiksmus, kuriais ji siekia teismo 2017 m. birželio 23 d. nutarties įvykdymo, ir nevykdo teismo įpareigojimo leisti kreditoriui susipažinti su bankrutuojančios įmonės dokumentais, dėl ko jam turi būti paskirta CPK 95 str. 2 d. numatyta bauda.
 2. Pareiškėjas BUAB „Golden Capital“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 14 d. nutartį ir tenkinti pareiškėjo skundą dėl antstolės veiksmų bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad administratorius teismo įpareigojimą įvykdė dar prieš antstolei priimant patvarkymą vykdyti vykdomąjį dokumentą, 2017 m. liepos 27 d. suderino su kreditorių susirinkimo pirmininku konfidencialumo sutartį ir pateikė ją pasirašyti išieškotojui UAB „Kulpės slėnis“, todėl tolimesni veiksmai, t. y. atvykimas į administratoriaus buveinę su pasirašyta sutartimi , priklauso tik nuo paties išieškotojo. Išieškojimo dalykas išnyko dar 2017 m. liepos 19 d.
 3. Suinteresuotas asmuo antstolė B. P. nesutiko su pareiškėjo BUAB „Golden capital“ atskiruoju skundu ir prašė jį atmesti bei skundžiamą nutartį palikti nepakeistą.
 4. Pareiškėjas BUAB „Golden Capital“ nesutiko su suinteresuoto asmens UAB „Kulpės slėnis“ atskiruoju skundu, prašė jį atmesti nei priteisti 350 Eur bylinėjimosi išlaidas iš suinteresuoto asmens UAB „Kulpės slėnis“.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Apeliacinis procesas pagal pareiškėjo BUAB „Golden Capital“ atskirąjį skundą nutrauktinas, o suinteresuoto asmens UAB „Kulpės slėnis“ atskirasis skundas atmestinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių šiuo atveju nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas absoliučių pirmosios instancijos teismo 2017 m. rugsėjo 14 d. nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 str., nenustatė.
 2. Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjas BUAB „Golden Capital“ kreipėsi į antstolę su skundu dėl antstolės veiksmų, prašydamas panaikinti antstolę B. P. pavaduojančio antstolio E. S. 2017 m. liepos 27 d. patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. S-17-171-14059, 2017 m. liepos 27 d. vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. S-115309 ir panaikinti antstolės B. P. padėjėjo D. A. 2017 m. liepos 28 d. raginimą įvykdyti sprendimą Nr. S-115308. Vilniaus miesto apylinkės teismas skundžiama 2017 m. rugsėjo 14 d. nutartimi pareiškėjo skundą atmetė.
 3. Šioje byloje kilo ginčas dėl antstolės veiksmų, kuriais buvo priimti procesiniai dokumentai pradėti vykdyti vykdomąjį raštą, apskaičiuoti vykdymo išlaidas, paraginti įvykdyti teismo sprendimą ir baudos paskyrimo pareiškėjui atstovaujančiam bankroto administratoriui.
 4. CPK 315 str. 2 d. 3 p. nustatyta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektu. Pažymėtina, kad šios nuostatos taikomos ir nagrinėjant atskiruosius skundus (CPK 338 str.).
 5. Vilniaus apygardos teisme 2018 m. sausio 8 d. gauti pareiškėjo BUAB „Golden Capital“ rašytiniai paaiškinimai, kuriuose pareiškėjas nurodė ir pateikė įrodymus, kad Kauno apygardos teismas 2017 m. spalio 9 d. neskundžiama nutartimi panaikino 2017 m. liepos 25 d. išduotą vykdomąjį raštą, kurio pagrindu buvo pradėta vykdomoji byla, konstatavęs, kad 2017 m. liepos 19 d. išrinkus BUAB „Golden capital“ kreditorių susirinkimo pirmininką, Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 20 d. nutarties dalis, kuria buvo pavesta BUAB „Golden capital“ bankroto administratorei, nesant išrinktam kreditorių susirinkimo pirmininkui, vienai sudaryti konfidencialumo sutartį, neteko aktualumo ir po 2017 m. liepos 19 d. negali būti vykdoma. Taip pat pareiškėjas informavo, kad antstolė B. P. 2017 m. spalio 17 d. patvarkymu Nr. S-17-171-20072 pati nutraukė vykdomąją bylą.
 6. Taigi šiuo atveju Kauno apygardos teismui 2017 m. spalio 9 d. neskundžiama nutartimi panaikinus 2017 m. liepos 25 d. išduotą vykdomąjį raštą, kurio pagrindu buvo pradėta vykdomoji byla Nr. 0171/17/02757 dėl vykdymo negalimumo, darytina išvada, kad įsiteisėjusia nurodyta teismo nutartimi jau yra išspręstas skundžiamų antstolių procesinių dokumentų (2017 m. liepos 27 d. patvarkymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. S-17-171-14059, 2017 m. liepos 27 d. vykdymo išlaidų apskaičiavimo Nr. S-115309 ir 2017 m. liepos 28 d. raginimo įvykdyti sprendimą Nr. S-115308) teisėtumo ir galiojimo klausimas. Be to, vykdomoji byla Nr. 0171/17/02757 yra užbaigta antstolės B. P. 2017 m. spalio 17 d. patvarkymu Nr. S-17-171-20072 būtent dėl tos faktinės aplinkybės, kad buvo panaikintas Kauno apygardos teismo 2017 m. liepos 25 d. išduotas vykdomasis raštas civilinėje byloje Nr. eB2-1167-260/2017. Taigi darytina išvada, kad išnyko pareiškėjo BUAB „Golden Capital“ atskirojo skundo dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 14 d. nutarties objektas ir dalykas, todėl apeliacinis procesas šioje dalyje nutrauktinas (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 5 d.).
 7. Pažymėtina, kad CPK 7 str. 2 d. nurodo, kad dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku, atsižvelgdami į proceso eigą, pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ar atsikirtimai. Šalis, kuri nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį, kasacinį skundą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigota atlyginti kitai šaliai jos patirtus nuostolius (CPK 95 str. 1 d.). Teismas, nustatęs CPK 95 str. 1 d. numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti asmeniui iki 5 792,40 Eur baudą (CPK 95 str. 2 d.). Baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinos sąlygos: šalies nesąžiningumas ir pareiškimo nepagrįstumas jį pateikiant teismui arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą (CPK 95 str.). Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012-07-09 nutartis Nr. 3K-3-346/2012 ; 2010-03-02 nutartis Nr. 3K-3-94/2010).
 8. Apeliacinio teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad nėra duomenų, jog pareiškėjas teikė aiškiai nepagrįstą skundą ar veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą, todėl nėra pagrindo pareiškėjo veiksmų teikiant skundą dėl antstolės veiksmų vertinti kaip piktnaudžiavimą teise ir skirti jam CPK 95 str. 2 d. nurodyta baudą. Byloje esančių duomenų ir aplinkybių visuma nesuponuoja išvados, kad pareiškėjo BUAB „Golden Capital“ atstovas jam įstatymo suteikta procesine teise naudojasi ne pagal paskirtį, bet siekdamas kitų tikslų (pvz., sąmoningai sukelti nepatogumų kitai šaliai, užvilkinti įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymą). Teisė teikti skundą dėl antstolio veiksmų yra įtvirtinto įstatymo lygmeniu. Nagrinėjamu atveju suinteresuotas asmuo nenurodė jokių naujų argumentų ar aplinkybių, dėl kurių būtų galima daryti priešingą išvadą. Pažymėtina, kad suinteresuoto asmens argumentai dėl administratoriaus netinkamo pareigų atlikimo bankroto procese turėtų būti sprendžiami bankroto byloje, o ne byloje dėl antstolio veiksmų. Taigi konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikė baudos skyrimą reglamentuojančias normas, atmesdamas prašymą skirti baudą. Todėl suinteresuoto asmens UAB „Kulpės slėnis“ atskirasis skundas atmestinas ir skundžiama teismo 2017 m. rugsėjo 14 d. nutartis šioje dalyje paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 str. 2 d. 3 p., 5 d., 337 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

13nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal pareiškėjo BUAB „Golden Capital“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 14 d. nutarties.

14Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 14 d. nutartį dalyje dėl atsisakymo skirti pareiškėjo atstovui baudą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai