Byla e2-921-294/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis, sekretoriaujant Ernestai Perednienei, dalyvaujant atsakovo atstovui advokatui Aivarui Giliui, trečiajam asmeniui A. G. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Batera“ ieškinį atsakovui UAB „Orex Group“, trečiajam asmeniui A. G. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 1051,32 EUR skolą, 182,72 EUR palūkanas, 8,05 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad ieškovui 2014-01-20 Vilniaus apygardos teismo nutartimi iškelta bankroto byla. Ieškovas atsakovui 2014-04-30 išrašė ir apmokėjimui pateikė PVM sąskaitą faktūrą serija BAT Nr. 561 už šviesdėžę 1051,32 EUR sumai. Atsakovas šios sąskaitos faktūros neapmokėjo, todėl prašo skolą kartu su palūkanomis priteisti. Pažymėjo, kad atsakovas nepridėjo jokių įrodymų, kad buvo įskaityti priešpriešiniai reikalavimai.

3Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškovo ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad nors atsakovas ir gavo nurodytą prekę, tačiau ji buvo su akivaizdžiais trūkumais ir neatitikimo prekės kokybės reikalavimų. Visų pirma šviesdėžė neatitiko išmatavimų, užrašai vietomis buvo atsilupę. Atsakovas nedelsdamas susisiekė su ieškovu dėl nekokybiškos prekės atsiėmimo. Pažymėjo, kad šalims susitarus nekokybiška prekė buvo grąžinta ieškovui.

4Į teismo posėdį neatvyko ieškovo atstovas. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką šalims tinkamai pranešta. Byla nagrinėtina ieškovo atstovui nedalyvaujant pagal byloje surinktus rašytinius įrodymus ir pagal kitų dalyvaujančių šalių atstovų pasisakymus.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Iš civilinės bylos medžiagos matyti, kad ieškovas atsakovui 2014-04-30 išrašė ir apmokėjimui pateikė PVM sąskaitą faktūrą serija BAT Nr. 561 už šviesdėžę 1051,32 EUR sumai.

7Abi šalys yra verslininkai, todėl laikytinos lygiavertėmis (nėra skiriama silpnesnioji ir stipresnioji šalis). CK 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti, kad prievolė būtų įvykdyta natūra (CK 6.213 straipsnio 1 dalis).

8Civilinės bylos teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi principo (CPK 12 straipsnis). Šis principas reiškia, kad įrodinėjimo dalyką byloje nustato ginčo šalys, o teismas, spręsdamas bylą, vertina tik šalių nurodytus faktus ir jų pateiktus įrodymus. Bendroji įrodinėjimo pareigos taisyklė įtvirtinta CPK 178 straipsnyje. Jame nustatyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Ieškinio reikalavimas gali būti patenkintas tik tuo atveju, jeigu teismas pripažįsta įrodytomis faktines aplinkybes, kuriomis jis grindžiamas. Įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra (CPK 177 straipsnio 1 dalis).

9Iš byloje esančių paaiškinimų ir rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovas teismui nepateikė jokių įrodymų, dėl kurių nebūtų pagrindo tikėti atsakovo paaiškinimais, t.y., kad ieškovo pateikta prekė buvo kokybiška.

10Pagal pirkimo–pardavimo sutartį pardavėjas privalo perduoti daiktus, kurių kokybė atitinka pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas, ir daiktų kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus; pardavėjas atsako už daiktų trūkumus, jeigu pirkėjas įrodo, kad jie atsirado iki daiktų perdavimo arba dėl priežasčių, atsiradusių iki daiktų perdavimo (CK 6.333 straipsnio 1 dalis). CK 6.333 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kai pardavėjas garantuoja daiktų kokybę, jis atsako už daiktų trūkumus, jeigu neįrodo, kad šie atsirado po daikto perdavimo pirkėjui dėl to, kad pirkėjas pažeidė daikto naudojimo ar saugojimo taisykles, arba dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl nenugalimos jėgos.

11Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, jog pastaroji nuostata reiškia, kad pardavėjas garantiniu laikotarpiu yra atsakingas už parduoto daikto kokybę, jeigu neįrodo, kad pirkėjo nurodyti trūkumai atsirado po daikto perdavimo pirkėjui dėl šio, kitų asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos poveikio. Taigi pagal CK 6.333 straipsnio 3 dalį pirkėjui pateikiant ieškinį pakanka nurodyti nupirkto daikto trūkumą, o pardavėjui tenka pareiga įrodyti, kad jis nėra atsakingas už pirkėjo nurodytą trūkumą, kuris atsirado per parduoto daikto kokybės garantijos terminą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 10 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje D. C. v. UAB Sklypas”, bylos Nr. 3K-3-499/2009; 2010 m. kovo 23 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB ,,Refosa“ v. UAB ,,Veho“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-133/2010; kt.).

12CK 6.334 straipsnio 1 dalyje nustatyti keli alternatyvūs pirkėjo teisių gynimo būdai. Šios teisės normos 3 punkte nustatyta teisė reikalauti pašalinti trūkumus, kai daikto trūkumus įmanoma pašalinti; 4 punkte nustatyta galimybė nutraukti sutartį suteikiama kaip paskutinė teisių gynimo priemonė, kai kitų teisių gynimo būdų, nustatytų CK 6.334 straipsnio 1 dalies 1–3 punktuose, nepakanka pažeistoms pirkėjo teisėms apginti.

13Kasacinio teismo praktikoje yra pasisakyta, kad alternatyvių pirkėjo teisių gynybos priemonių nustatymas reiškia, jog, taikius vieną pirkėjo teisės gauti tinkamos kokybės daiktą gynimo būdą, esant toms pačioms faktinėms aplinkybėms dėl parduoto daikto kokybės trūkumų, pirkėjas neturi teisinio pagrindo reikalauti, jog pardavėjas atsakytų ir kuriuo nors kitu būdu, nes prievoliniai santykiai, atsiradę dėl tam tikrų daikto trūkumų, jau yra pasibaigę (CK 6.123 straipsnis). Kitą pažeistų teisių gynybos būdą pirkėjas gali pasirinkti tik paaiškėjus naujiems daikto kokybės trūkumams (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 1 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Nordea Finance Lithuania“ v. UAB „Mechanika“, bylos Nr. 3K-3-19/2010; 2010 m. kovo 23 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB ,,Refosa“ v. UAB ,,Veho“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-133/2010; kt.).

14Šiuo atveju bylos medžiaga nustatyta, kad šalys pripažino prekės nekokybiškumą bendrai suderintu 2013-05-02 šviesdėžės sugrąžinimo aktu (el. bylos lapas 21). Šis aktas yra pasirašytas tiek ieškovo, tiek atsakovo atstovų. Teismo posėdžio metu tiek trečiasis asmuo A. G., tiek liudytojas J. A. patvirtino savo parašų autentiškumą nurodytame akte ir pripažino aplinkybę, kad nekokybiška prekė buvo grąžinta ieškovui. Ieškovas nepateikė įrodymų kad šis įrodymas buvo užginčytas teismine tvarka ar yra dėl kitų priežasčių negaliojančiu.

15Dėl nurodytos priežasties teismas laiko įrodyta aplinkybe, kad ieškovo pateikta prekė buvo nekokybiška, o šalims sutarus dėl prekės grąžinimo skolos priteisimas prieštarautų tiek įstatymams, tiek protingumo, teisingumo ir sąžiningumo įrodymams. Nurodytais motyvais ieškovo ieškinys laikomas nepagrįstu ir neįrodytu, todėl atmestinas.

16Kadangi atmestas pagrindinis reikalavimas (dėl skolos priteisimo), teismas atskirai nemotyvuodamas atmeta ir šalutinius reikalavimus – dėl palūkanų ir procesinių palūkanų priteisimo.

17Kiti šalių argumentai ar pateikti įrodymai esminės reikšmės bylai neturi, todėl teismas atskirai dėl jų nepasisako.

18Atsakovas teismui pateikė prašymą priteisti 300 EUR bylinėjimosi išlaidas. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio ir šių Rekomendacijų 2 p. išvardintus kriterijus, t.y. suteiktos paslaugos teisme nebuvo nei didelės apimties, nei sudėtingos, tačiau rekomendacijų dydžių neviršija, todėl priteistinos bylinėjimosi išlaidos nėra mažintinos ir atsakovui iš ieškovo yra pagrindas priteisti 300 eurų išlaidas, ieškovo ieškinį visiškai atmetus (CPK 88, 93, 98 str.).

19Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259, 260, 268, 270 str.,

Nutarė

20Ieškovo BUAB „Batera“, juridinio asmens kodas 302435164, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administratorių kompanija“, ieškinį atmesti ir priteisti iš ieškovo BUAB „Batera“, juridinio asmens kodas 302435164, atsakovo UAB Orex group, juridinio asmens kodas 300702191, 300 EUR (trys šimtai eurų) bylinėjimosi išlaidas.

21Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis, sekretoriaujant... 2. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 1051,32 EUR skolą, 182,72 EUR... 3. Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškovo ieškiniu... 4. Į teismo posėdį neatvyko ieškovo atstovas. Apie teismo posėdžio vietą ir... 5. Ieškinys tenkintinas visiškai. ... 6. Iš civilinės bylos medžiagos matyti, kad ieškovas atsakovui 2014-04-30... 7. Abi šalys yra verslininkai, todėl laikytinos lygiavertėmis (nėra skiriama... 8. Civilinės bylos teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi principo (CPK 12... 9. Iš byloje esančių paaiškinimų ir rašytinių įrodymų matyti, kad... 10. Pagal pirkimo–pardavimo sutartį pardavėjas privalo perduoti daiktus, kurių... 11. Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, jog pastaroji nuostata reiškia,... 12. CK 6.334 straipsnio 1 dalyje nustatyti keli alternatyvūs pirkėjo teisių... 13. Kasacinio teismo praktikoje yra pasisakyta, kad alternatyvių pirkėjo teisių... 14. Šiuo atveju bylos medžiaga nustatyta, kad šalys pripažino prekės... 15. Dėl nurodytos priežasties teismas laiko įrodyta aplinkybe, kad ieškovo... 16. Kadangi atmestas pagrindinis reikalavimas (dėl skolos priteisimo), teismas... 17. Kiti šalių argumentai ar pateikti įrodymai esminės reikšmės bylai neturi,... 18. Atsakovas teismui pateikė prašymą priteisti 300 EUR bylinėjimosi išlaidas.... 19. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259, 260, 268, 270 str.,... 20. Ieškovo BUAB „Batera“, juridinio asmens kodas 302435164, atstovaujamo... 21. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui,...