Byla 2-2095-435/2018
Dėl administravimo lėšų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Rūta Jankauskaitė - Jocė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankroto administratoriaus mažosios bendrijos „Alba prima“ ieškinį atsakovui A. H. dėl administravimo lėšų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 3 000,00 Eur administravimo išlaidas, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodo, kad Kauno apygardos teismas 2016 m. rugsėjo 29 d, nutartimi (civilinė byla Nr. ( - )) iškėlė bankroto bylą ( - ), bankroto administratoriumi paskyrė mažąją bendriją „Alba prima“. Bankroto bylą iškelti paprašė ( - ) kreditorius VSDFV Kauno skyrius. Įmonės vadovas A. H. nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, didinimo kreditorius įsiskolinimus ir sukūrė tokią situaciją, kad įmonė turto neturi, o kreditoriniai reikalavimai 2017 m. balandžio 11 d. sudaro 27 071,29 Eur. Nesikreipdamas į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ir nuostolingai tęsdamas įmonės veiklą padarė žalą įmonei. Vykdant bankroto procedūras susidarė 3 000,00 Eur administravimo lėšų suma. Kadangi įmonė turto neturi, administravimo lėšų suma priteistina iš įmonės vadovo, kuris kaltas dėl įmonės bankroto.

6Atsakovui A. H. procesiniai dokumentai įteikti 2017 m. lapkričio 24 d. Civilinio proceso kodekso 130 straipsnyje nustatyta tvarka – viešo paskelbimo būdu, paskelbiant specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt pranešimą. Atsakovas per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (CPK 142 straipsnis). Ieškovas ieškinyje nurodė, jog prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 153 straipsnio 2 dalis, 285, 286 straipsniai).

7Teismas

konstatuoja:

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ( - ) 2016 m. rugsėjo 29 d. Kauno apygardos teismo nutartimi buvo iškelta bankroto byla (b. l. 12-14). Bankrutuojančios įmonės administratoriumi paskirta mažoji bendrija „Alba prima“. 2017 m. kovo 20 d. pavedimo sutartimi buvo užtvirtinta ir kreditorių susirinkime patvirtinta 3 000,00 Eur plius PVM administravimo išlaidų sąmata visai bankroto procedūros trukmei (b. l. 9-11), kurią administratorius turi teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti nuo bankroto bylos iškėlimo iki pirmojo kreditorių susirinkimo (b. l. 11-12). Kadangi ( - ) iškėlus bankroto bylą jokio turto neturėjo, bankroto administratoriui atlyginimas sumokėtas nebuvo, administravimo išlaidos nepadengtos. 2017 m. balandžio 11 d. nutartimi Kauno apygardos teismas patvirtino kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą ( - ) bankroto byloje (b. l. 8). Juridinių asmenų registro duomenimis ( - ) vadovas ir savininkas nuo 1991 m. rugsėjo 16 d. yra A. H..

10Įstatyme nustatyta, kad tuo atveju, kai įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, jis privalo atlyginti padarytą žalą (CK 2.87 straipsnio 7 dalis). Tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovo civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškovas neturi įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turi atsakovas, t. y. bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; kt.).

11Jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, nurodyta Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 4 punkte, įmonės vadovas, savininkas (savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo (ĮBĮ 8 str. 1 d.). Įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo (ĮBĮ 8 str. 4 d.). Atsakovas būdamas ( - ) vadovu, matydamas, jog įmonė yra nemoki, privalėjo vykdyti pareigą kreiptis į teismą dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo. Konstatavus faktą dėl įmonės vadovo teisiškai nepagrįsto neveikimo ir ieškovo nurodytos žalos atsiradimo priežastinio ryšio buvimo, t. y. ar, atsakovui įvykdžius įstatyme nurodytas pozityvias pareigas ir anksčiau kreipusis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tokiais neatliktais atsakovo veiksmais būtų galima išvengti žalos bendrovės kreditoriams ir jų interesams atstovaujančiam bankrutavusios bendrovės administratoriui atsiradimo, galima daryti išvadą, jog atsakovas turi pareigą atlyginti bankroto proceso metu nepadengtas administravimo išlaidas.

12Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.). Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009).

13Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 11 dalyje nustatyta, kad kreditorius, įmokėjęs pagal šio 10 dalies 1 punkto nuostatas numatytą sumą, ar prisiėmęs riziką administratorius, kuris pagal šio straipsnio 10 dalies 2 arba 3 punkto nuostatas administravo įmonę ir teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo ar jų gavo nepakankamai, bankroto proceso metu ir išregistravus įmonę turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas priteisti kreditoriui įmokėtą sumą ar administratoriui jo lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo, savininko (savininkų) dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įmonės vadovas, savininkas (savininkai) kreditoriui ar administratoriui atsako solidariai. Nustatyta, jog ( - ) bankroto proceso metu liko nepadengta 3 000,00 Eur administravimo išlaidų suma, šias išlaidas patyrė ( - ) bankroto administratorius mažoji bendrija „Alba prima“ todėl atsižvelgiant į įstatyminį reglamentavimą bei pasitvirtinus ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, yra pagrindas minėtas išlaidas priteisti iš atsakovo. (CPK 178 str., ĮBĮ 10 str. 11 d.)

14Iš atsakovo, laiku neatsiskaičius su ieškove, priteistinos ieškovui 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. lapkričio 3 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

15Visiškai patenkinus ieškinį, atsižvelgiant į tai, kad ieškovas atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punktas), iš atsakovo valstybei priteistinos 97,07 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 90,00 Eur žyminis mokestis ir 7,07 Eur procesinių dokumentų siuntimo paštu išlaidos (CPK 96 str.).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 286 straipsniu, 287 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

17ieškinį tenkinti visiškai.

18Priteisti bankroto administratoriui mažajai bendrijai „Alba prima“, juridinio asmens kodas 304097569, buveinė Radviliškis, Žalgirio g. 47, iš A. H., asmens kodas ( - ) 3 000,00 Eur (tris tūkstančius eurų 00 ct) administravimo lėšų ir 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. lapkričio 3 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Priteisti valstybei iš A. H., asmens kodas ( - ) 97,07 Eur (devyniasdešimt septynis eurus 07 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų siuntimu bei žyminiu mokesčiu. Valstybei priteistos sumos turi būti įmokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

20Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2, 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovas turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Rūta Jankauskaitė - Jocė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankroto... 3. Teismas... 4. ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 3 000,00 Eur administravimo išlaidas,... 5. Ieškinyje nurodo, kad Kauno apygardos teismas 2016 m. rugsėjo 29 d, nutartimi... 6. Atsakovui A. H. procesiniai dokumentai įteikti 2017 m. lapkričio 24 d.... 7. Teismas... 8. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 9. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ( - ) 2016 m.... 10. Įstatyme nustatyta, kad tuo atveju, kai įmonės administracijos vadovas... 11. Jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi... 12. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių)... 13. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 11 dalyje nustatyta, kad kreditorius,... 14. Iš atsakovo, laiku neatsiskaičius su ieškove, priteistinos ieškovui 5... 15. Visiškai patenkinus ieškinį, atsižvelgiant į tai, kad ieškovas atleistas... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 17. ieškinį tenkinti visiškai.... 18. Priteisti bankroto administratoriui mažajai bendrijai „Alba prima“,... 19. Priteisti valstybei iš A. H., asmens kodas ( - ) 97,07 Eur (devyniasdešimt... 20. Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 21. Ieškovas turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...