Byla e2A-8-619/2017
Dėl nuostolių atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Andrutės Kalinauskienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Danutės Kutrienės ir Vytauto Zeliankos, teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Eiresta“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. liepos 8 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Antakalnio būstas“ ieškinį atsakovui UAB „Eiresta“, tretieji asmenys UAB „Sermeta“ , UAB „Codeco grupė“ dėl nuostolių atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovas UAB „Antakalnio būstas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo UAB „Eiresta“ 42 265,11 EUR nuostolių, 284,85 EUR palūkanų, 6 proc. palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo vykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškovas nurodė, kad teikia administravimo, bendro naudojimo techninės priežiūros, teritorijų priežiūros, lėšų kaupimo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti bei kitas paslaugas Žirgo Sodų 1-osios g. 6, 8 ir 10, Vilniuje, gyventojams. Atlikus vizualinę minėtų gyvenamųjų namų statybos apžiūrą, 2013 m. rugpjūčio 30 d. ekspertas Vytautas B. E. parengė Specialisto išvadą, pateikė rekomendacijas nustatytų defektų šalinimui bei sudarė lokalinę sąmatą, kurioje detaliai apskaičiavo statybos defektų šalinimo kaštus, eksperto skaičiavimu sudarančius 40049,86 EUR. Dėl būsimų statybos darbų kaštų padengimo ieškovas kreipėsi į gyvenamųjų namų statytoją ir butų pardavėją – UAB „Sermeta“ bei į gyvenamųjų namų rangovą – atsakovą UAB „Eiresta“. Tarp ieškovo, atsakovo ir trečiojo asmens 2013 m. lapkričio 18 d. pasirašytas susitarimas ir 2014 m. balandžio 25 d. pakartotinis susitarimas, kuriuo atsakovas įsipareigojo iki 2014 m. birželio 30 d. savo rizika, jėgomis ir lėšomis pašalinti jam tenkančius statybos darbų defektus, kurie nurodyti Specialisto išvadoje parengtoje Lokalinėje sąmatoje ir pažymėti numeriais: 1-15, 18-22. Susitarimu taip pat nuspręsta dėl statybos techninės priežiūros vykdymo bei lėšų šio specialisto darbui apmokėjimo. Susitarimo 7 str. šalys sutarė, kad nepašalinus nustatytais terminais ir tvarka gyvenamųjų namų statybos defektų, atsakovas atlygins ieškovui dėl to patirtus nuostolius. Taip pat atsakovas įsipareigojo atlyginti jam tenkančią ieškovo patirtų išlaidų, susijusių su antstolio atliktų faktinių aplinkybių konstatavimu bei teisine pagalba dalį, kurią sudaro 2116,86 EUR, neskaitant PVM. Ieškovas dėl statybos darbų techninės priežiūros sudarę sutartį su UAB „Codeco grupė“. Ieškovo teigimu, atsakovo darbuotojai trišaliu susitarimu prisiimtų įsipareigojimų nevykdė. Todėl vadovaujantis susitarimo 7 str., ieškovas prašo priteisti iš atsakovo jo neatliktų darbų sąmatinę vertę bei kitus ieškovo patirtus nuostolius, kuriuos sudaro viso 42 265,11 EUR.
 3. Atsakovas UAB „Eiresta“ patikė atsiliepimą, kuriuo prašė atmesti ieškinį bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 4. Atsakovas pripažįsta, jog buvo pasirašęs susitarimus dėl statybos defektų šalinimo, todėl juos vykdydamas ištaisė Lokalinės sąmatos 1-10, 12-18 pozicijas. Atsakovas atliko beveik visus darbus, tačiau šių darbų nei ieškovas nei statybos techninis prižiūrėtojas nėra akceptavę. Atsakovo nuomone, lokalinės sąmatos 1,2, 3-7 pozicijose nurodyti darbai yra atlikti tinkamai, todėl ieškovo reikalavimai šioje dalyje atmestini. Specialistas tariamus defektus nustatė jų tinkamai neapžiūrėjęs, t.y. neatidengęs fasado. Apžiūrėjęs lokalinės sąmatos 8-10, 12-15 pozicijose nurodytų defektų ištaisymą, statybos techninis prižiūrėtojas T. T. jokių pretenzijų dėl darbų kokybės nereiškė. Atsakovo nuomone, svarbus ne pats darbų akto pasirašymas, o tai, kad darbai buvo faktiškai ištaisyti. Darbų ištaisymo faktą įrodytų teismo paskirta ekspertizė.
 5. Trečiasis asmuo UAB „Sermeta“ pateikė atsiliepimą, kuriame palaikė ieškinį. Nurodė, kad gavus gyvenamųjų namų administratoriaus (ieškovo) prašymą dėl nuostolių atlyginimo bei Specialisto išvadą, kurioje buvo užfiksuoti statybos defektai ir įkainiai, kartu su rangovu UAB „Eiresta“ 2013 m. lapkričio 18 d. susitarimu sutarė, jog specialisto išvadoje pateiktos Lokalinės sąmatos 16,17,23-31 pozicijose nurodytus statybos darbų trūkumus pašalins užsakovas, t.y. UAB „Sermeta“, o Lokalinės sąmatos 1-15, 18-22 pozicijose nurodytus statybos darbų trūkumus pašalins rangovas, t.y. UAB „Eiresta“. UAB „Sermeta“ prisiimtų darbų nevykdė, o sumokėjo ieškovui šių statybos defektų šalinimo išlaidas ir kt. išlaidas (1039,41 EUR). Trečiajam asmeniui nėra apie atsakovo susitarimu prisiimtų įsipareigojimų vykdymą/nevykdymą ieškovo atžvilgiu.
 6. Tretysis asmuo UAB „Codeco grupė“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad 2014 m. gegužės 19 d. sutartimi susitarė su UAB „Antakalnio būstas“ dėl objekto „Daugiabučiai gyvenamieji namai Žirgo sodų 1-osios g. 6, 8, 10 Vilniaus m.“ statybos darbų trūkumų (defektų) šalinimo techninės priežiūros. Pasak trečiojo asmens 2014 m. birželio 12 d. dalyvaujant techniniam prižiūrėtojui T. T., UAB „Eiresta“ darbų vadovui I. B. ir UAB „Antakalnio būstas“ atstovui G. S. buvo pastebėta, kad fasado defektų likvidavimo darbai tik imituojami, užpurškiant montažinėmis putomis. Buvo surašytas 2014 m. birželio 16 d. Pažeidimo aktas, o 2014 m. liepos 1 d. protokolas, kuriuose buvo konstatuota, jog atsakovas ne tik kad tinkamai nepašalino nei vieno Lokalinėje sąmatoje įvardintų defektų, bet ir atsisakė pildyti statybos žurnalą, pateikti panaudotų medžiagų tinkamumo dokumentaciją ir kitus dokumentus, t.y. faktiškai nebuvo sudaryta galimybė kontroliuoti tokių darbų kokybę ir eigą.
 1. Pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo esmė
 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. liepos 8 d. sprendimu priteisė iš atsakovo UAB „Eiresta‘ 42549,97 EUR nuostolių atlyginimo, 6 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą (42549,97 EUR) nuo ieškinio padavimo dienos (2014-09-04) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 2243,28 EUR bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Antakalnio būstas“ (į.k.121449152) naudai. Priteisė iš atsakovo UAB „Eiresta“ 220 EUR bylinėjimosi išlaidų trečiojo asmens UAB „Sermeta“ naudai.
 2. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs bylos medžiagą, šalių argumentus bei apklaustų liudytojų ir specialistų parodymus konstatavo, jog byloje nenustatyta aplinkybių, kad atsakovas būtų atlikęs nors kokius darbus pagal Lokalinę sąmatą, kaip tai numatyta šalių susitarime, todėl yra pagrindas atsakovo sutartinei civilinei atsakomybei kilti (CK 6.256 str.1d.). Atsakovas, tvirtindamas, kad dalį darbų atliko, nepateikė į bylą nei vieno priėmimo-perdavimo akto, ar kito normatyvinio statybos dokumento, kuriuo remiantis galima būtų spręsti, kad darbai buvo atlikti/vykdomi. Byloje nesant konkrečių įrodymų dėl darbų vykdymo pagal Lokalinę sąmatą, pirmosios instancijos teismas sprendė, kad skirti ekspertizę, siekiant nustatyti atliktų darbų apimtį, netikslinga, nes atsakovas neįrodė esant ekspertuotino dalyko. Pirmosios instancijos teismas taip pat atkreipė dėmesį, jog atsakovas, pasirašęs 2013 m. lapkričio 18 d. ir 2014 m. balandžio 25 d. susitarimus, su nustatyta statybos defektų šalinimo darbų apimtimi sutiko. Šių Susitarimų įstatymų nustatyta tvarka neginčijo, todėl juos privalėjo vykdyti. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, atsakovas šiuo atveju veikė kaip profesionalas, todėl jo atsakomybė už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą kyla be kaltės (CK 6.256 str.4 d.). Atsižvelgdamas į tai, pirmosios instancijos teismas sprendė, jog dėl atsakovo neveikimo ieškovas patyrė 42549,96 EUR nuostolių, kurie įrodyti byloje pateiktais įrodymais, todėl jie priteistini iš atsakovo.
 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai
 1. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Eiresta“ prašė skirti ekspertizę statybos darbų defektų (trūkumų) šalinimo faktui nustatyti, panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. liepos 8 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo UAB „Antakalnio būstas“ ieškinį dėl nuostolių priteisimo atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė materialinės teisės normas reglamentuojančias sutarties pažeidimą bei užkirto kelią byloje nustatyti objektyvią tiesą ir atsakovui įrodyti defektų pašalinimo faktą atsisakydamas skirti ekspertizę. Apeliantas neginčija, jog pagal šalių susitarimo 5 p., darbai tinkamai atliktais bus laikomi tada, kai statybos darbų defektų pašalinimo tinkamumą raštu patvirtins ieškovo pasirinktas statybos darbų techninis prižiūrėtojas, tačiau statybos techninis prižiūrėtojas (UAB „Codeco grupė“) atliktų statybos darbų defektų šalinimo aktą pasirašyti atsisakė. Kad statybos defektų šalinimo darbai buvo atliekami pripažino pats ieškovas, tačiau nepaisant to pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad byloje nenustatyta aplinkybių, kad atsakovas būtų atlikęs kokius darbus pagal lokalinę sąmatą. Būtent šioms aplinkybėms įrodyti atsakovas du kartus prašė skirti byloje ekspertizę, tačiau teismas šio prašymo netenkino. Apelianto nuomone, teismo išvada, kad atsakovas neįrodė esant ekspertuotino dalyko yra nepagrįsta. Atliktų darbų tinkamumo ar netinkamumo negali patvirtinti ieškovo vienašališkai sudarytas 2014- 06-16 Pažeidimo aktas bei 2014-07-01 Protokolas, kadangi šie asmenys neturi specialių žinių, kad galėtų nustatyti ar atsakovas darbus atliko tinkamai. Vien tik formaliųjų įstatymo nustatytų darbų perdavimo-priėmimo reikalavimų nesilaikymas negali būti laikomas pagrindu šalims nevykdyti sutartimi prisiimtų įsipareigojimų. Taigi, pirmosios instancijos teismas šiuo atveju turėjo skirti ekspertizę, kurios atlikimas būtų pašalinęs visas abejones ir atsakęs į esminį bylos klausimą – atsakovas ištaisė trūkumus, kurie buvo numatyti Susitarimo lokalinėje sąmatoje, ar ne.
 3. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Antakalnio būstas“ prašė jį atmesti ir skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 4. Ieškovas atkreipė dėmesį, jog nagrinėjamu atveju nekyla jokių abejonių dėl to, kad atsakovas, pasirašydamas Susitarimą, aiškiai suprato, kokias pareigas prisiima. Ieškovo pasitelktas techninis prižiūrėtojas (trečiojo asmens UAB „Codeco grupė“ paskirtas asmuo – T. T.) nėra patvirtinęs jokio atsakovo atlikti darbo, kaip tinkamo. Taigi, atsakovas byloje jokia apimtimi nepagrindė, kad įvykdė Susitarimą (bent iš dalies). Apelianto teiginys, jog statybos techninis prižiūrėtojas atliktų statybos darbų defektų šalinimo aktą pasirašyti atsisakė prieštarauja byloje nustatytoms aplinkybėms, kadangi atsakovas nepateikė į bylą tariamo „Statybos darbų defektų šalinimo akto“. Atsakovas, tariamai vykdęs statybos darbų defektų šalinimą Susitarimo pagrindu, netgi vienašališkai nebuvo parengęs (paruošęs pasirašymui) dokumentų, kurie pagrįstų faktinį darbų atlikimą, darbų kiekius, kainas, terminus. Atsakovo atstovas netgi negalėjo paaiškinti, kas yra užfiksuota į bylą pateiktose fotonuotraukose, t.y. ar tai bylai aktualūs Gyvenamieji namai ar kiti statiniai, kokiame jie mieste ir pan. Liudytojas T. T., neturėdamas jokio suinteresuotumo bylos baigtimi, teisme paliudijo, kad UAB „Eiresta“ neperdavė ir net nebandė perduoti kokios nors darbų dalies pagal Susitarimą ir Lokalinę sąmatą. Ieškovo nuomone, pirmosios instancijos teismas priimdamas sprendimą tinkamai taikė įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančias teisės normas, o būtent atsakovas teigiantis, jog įvykdė susitarimu prisiimtus įsipareigojimus, turėjo pateikti tai pagrindžiančius įrodymus. Ieškovo nuomone, byloje nėra tikslinga skirti ekspertizę, kadangi ginčo dėl atsakovo atliktų darbų kokybės tarp šalių nėra, kadangi atsakovas darbų apskritai neatliko ir jų neperdavė techniniam prižiūrėtojui. Atsakovas, nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, nei karto neteikė motyvuoto prašymo ekspertizei skirti, nei žodžiu, bei, juo labiau, raštu.
 5. Trečiasis asmuo UAB „Sermeta“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašė jį atmesti ir skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 6. Trečiojo asmens nuomone, vienintelis apeliacinio skundo argumentas susijęs su ekspertizės skyrimu nagrinėjamoje byloje yra nepagrįstas ir nesudarantis pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Nagrinėjamu atveju ekspertizė byloje nebuvo tikslinga, kadangi atsakovas jokiomis leistinomis priemonėmis nepagrindė teiginių, jog darbų trūkumai buvo pašalinti.
 7. Trečiasis asmuo UAB „Codeco grupė“ prašė bylą nagrinėti teismo nuožiūra. Nurodė, jog apeliantas klaidingai nurodo, jog trečiasis asmuo turi suinteresuotumą šios bylos baigtimi. Trečiojo asmens atstovai lankėsi objekte, svarstė dėl darbų atlikimo, tačiau techniniam darbų prižiūrėtojui nebuvo perduoti jokie atlikti darbai.
 1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, tame skaičiuje ir priimtus CPK 314 straipsnio tvarka, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str.). Ši byla nagrinėjama atsakovo pateikto apeliacinio skundo ribose.
 2. Apeliantas prašė skirti žodinį bylos nagrinėjimą. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal LR CPK 321 straipsnio 1 dalį, apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus CPK 322 straipsnyje nurodytas išimtis, pagal kurias apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jeigu byla nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Dalyvaujantys byloje asmenys apeliaciniame skunde, atsiliepime į apeliacinį skundą arba pareiškime dėl prisidėjimo prie apeliacinio skundo gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teismui nėra privalomas. Pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje sprendžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas, todėl atsižvelgiant į byloje surinktą medžiagą, kolegija nenustatė aplinkybių, kurios galėtų būti vertintinos, kaip suteikiančios pagrindą spręsti, jog bylą yra būtina nagrinėti žodinio proceso tvarka. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, byla apeliacinės instancijos teisme nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, apelianto prašymas bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka netenkintinas (LR CPK 321 straipsnio 1 dalis).
 3. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, dėl sutartinės atsakomybės taikymo ir nuostolių atlyginimo, ieškovui teigiant, jog atsakovas neištaisė statybos darbų defektų pagal 2013 m. lapkričio 18 d. šalių sudarytą susitarimą.
 4. Bylos medžiaga nustatyta, kad 2006 m. rugsėjo 25 d. Statybos rangos sutartimi Nr.25/09/2006 trečiojo asmens UAB „Sermeta“ užsakymu atsakovas UAB „Eiresta“ vykdė gyvenamųjų namų, esančių Žirgo Sodų 1-osios g. 6, 8 ir 10, Vilniuje, statybą. Ieškovas, vykdydamas administratoriaus funkcijas ir įgaliotas imtis priemonių statybos defektams pašalinti, kreipėsi į ekspertą V. B. E., kuris 2012 m. rugpjūčio 30 d. pateikė išvadą dėl statybos darbų defektų bei lokalinę sąmatą su defektų pašalinimo kaštais. Atsakovas bei tretysis asmuo UAB „Sermeta“, susipažinę su Specialisto išvada pasirašė Susitarimą Nr.2013/11/18 ir 2014 m. balandžio 25 d. pakartotinį susitarimą, kuriuo įsipareigojo iki 2014 m. birželio 30 d. savo rizika, jėgomis ir lėšomis pašalinti visus gyvenamųjų namų statybos defektus, nurodytus Lokalinėje sąmatoje. Atsakovas įsipareigojo pašalinti defektus, pažymėtus numeriais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, o trečiasis asmuo UAB „Sermeta“ – pažymėtus numeriais 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ir 31. Atsakovui neįvykdžius minėto įsipareigojimo ieškovas kreipėsi į teismą vadovaudamasis minėtų susitarimų 5 ir 7 p., prašydamas priteisti patirtus nuostolius.
 5. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje esančių įrodymų visumą, šalių, liudytojų bei specialistų paaiškinimus, konstatavo, jog atsakovas nepateikė įrodymų, jog atliko kokius nors darbus pagal Lokalinę sąmatą. Atsižvelgdamas į tai, pirmosios instancijos teismas tenkino ieškovo ieškinį, priteisdamas 42549,97 EUR nuostolių ieškovo naudai.
 6. Apeliantas laikydamasis savo pozicijos, jog yra tinkamai įvykdęs 2013 m. lapkričio 18 d. šalių susitarimą ir tinkamai pašalinęs statybos darbų defektus, nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu ir apeliacinį skundą grindžia iš esmės vieninteliu argumentu, jog pirmosios instancijos teismas netenkindamas atsakovo prašymo skirti byloje ekspertizę užkirto kelią nustatyti objektyvią tiesą byloje ir įrodyti darbų įvykdymo faktą.
 7. Pažymėtina, jog sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, atsirandanti dėl to, kad nevykdoma ar netinkamai vykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius ar netesybas, o kita privalo juos atlyginti (CK 6.245 straipsnio 3 dalis). Civilinės teisės pažeidimas tokiais atvejais dažniausiai pasireiškia sutarties pažeidimu (CK 6.256 straipsnis). Sutartis laikoma įvykdyta netinkamai, ją įvykdžius tik iš dalies, praleidus įvykdymo terminą, pažeidus kitas sutartas jos vykdymo sąlygas, bendradarbiavimo pareigą, imperatyviąsias teisės normas ir pan.
 8. Nagrinėjamu atveju ieškovas ieškinį kildino iš 2013 m. lapkričio 18 d. Susitarimo ir 2014 m. balandžio 25 d. pakartotinio susitarimo, pagal kurį atsakovas įsipareigojo iki 2014 m. birželio 30 d. savo rizika, jėgomis ir lėšomis pašalinti visus gyvenamųjų namų esančių Žirgo Sodų 1-osios g. 6, 8 ir 10, Vilniuje statybos defektus Lokalinėje sąmatoje pažymėtus numeriais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21. Minėtų susitarimų 5 p. ir 7 p. šalys susitarė, jog tuo atveju, jeigu rangovas susitarime nustatyta tvarka ir terminais nepašalins administratoriui įsipareigotų pašalinti trūkumų, administratorius savo pasirinkimu turės teisę pašalinti tuos trūkumus savo jėgomis ar pasitelkęs trečiuosius asmenis ir reikalauti rangovą atlyginti dėl to patirtus nuostolius arba atitinkamai pareikalauti rangovą sumokėti administratoriui rangovo nepašalintų statybos darbų defektų vertę pagal Sąmatą. Taigi, kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas esminis klausimas nagrinėtinas šioje byloje yra gyvenamųjų namų esančių Žirgo Sodų 1-osios g. 6, 8 ir 10, Vilniuje statybos defektų Lokalinėje sąmatoje pažymėtų numeriais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 ištaisymo faktas.
 9. Vilniaus apygardos teismas, atsižvelgdamas į apeliacinio skundo argumentus, 2017 m. sausio 12 d. nutartimi paskyrė byloje ekspertizę statybos darbų defektų ištaisymo faktui nustatyti ir pavedė ją atlikti teismo ekspertui E. L.
 10. Ekspertas E. L. pateikė Teismo ekspertizės aktą Nr. 17/08/23-01. Atsakydamas į suformuluotus klausimus, ekspertas nurodė, jog visi trūkumų šalinimo darbai pagal 2013 m. rugpjūčio 30 d. specialisto V. B. E. išvados priedo (lokalinės sąmatos Nr. ST-EL-2013 eilės Nr. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22 nebuvo tinkamai atlikti ir teismo ekspertui nebuvo pateikti darbų atlikimą patvirtinantys dokumentai (paslėptų darbų patikrinimo aktai ir eksploatacinių savybių deklaracijos vadovaujantis STR 1.09.05:2002 „Statybos techninė priežiūra“ 33.15 ir 33.16 punktais, bei STR 1.08..02:2002 „Statybos darbai“ 59.17 ir 59.20 punktais).
 11. Pažymėtina, jog pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką eksperto išvada teismui neprivaloma ir ją teismas turi įvertinti pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu visų byloje esančių įrodymų ištyrimu, kaip to reikalaujama pagal CPK 218 straipsnį. Pagrindas atmesti kaip įrodymą eksperto išvadą (jos dalį) gali būti tai, kad ekspertizės akto turinys prieštaringas, kad išvados neišplaukia iš tyrimo eigos, kad išvada pateikta dėl to, dėl ko tyrimas nedarytas arba atliktas neišsamiai, ir kitais panašiais atvejais, kai kyla pagrįstų abejonių dėl ekspertinio tyrimo eigos ir rezultatų. Ekspertizės akto duomenys gali būti atmetami kaip įrodymai, kai jie prieštarauja kitiems bylos įrodymams, todėl, kad ekspertizės akto duomenys neturi išankstinės galios (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-143/2010; 2012 m. lapkričio 21 d. nutartis, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-505/2012; kt.). Atkreiptinas dėmesys, jog eksperto atlikusio ekspertizę kvalifikacija ir patirtis teisėjų kolegijai nekelia abejonių, taip pat nėra pagrindo išvadai, kad ekspertizės akto turinys būtų prieštaringas ar neišsamus.
 12. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas remdamasis įrodymų pakankamumo bei tikėtinumo principais bei remdamasis vidiniu įsitikinimu konstatavo, jog atsakovas neįrodė, jog atliko darbus pagal šalių sudarytą 2014 m. lapkričio 18 d. susitarimą. Aplinkybės, jog statybos darbų defektai buvo ištaisyti nepagrindė ir atsakovo prašymu apeliacinėje instancijoje paskirta ekspertizė, kadangi ekspertizės akte vienareikšmiškai konstatuota, jog jokie iš šalių susitarime aptartų statybos defektų nėra ištaisyti.
 13. Taigi, atsakovui nei pirmosios instancijos, nei apeliacinės instancijos teisme nepateikus įrodymų apie gyvenamųjų namų esančių Žirgo Sodų 1-osios g. 6, 8 ir 10, Vilniuje statybos defektų Lokalinėje sąmatoje pažymėtų numeriais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 pašalinimą, kaip tai numatyta 2013 m. lapkričio 18 d. šalių sudarytame Susitarime, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino ieškovo ieškinį ir priteisė nuotolius, kurių dydį šalys buvo aptarusios Susitarimų 5 ir 7 punktuose.
 14. Apeliantas po ekspertizės atlikimo pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, jog palaiko savo poziciją dėl skundžiamo teismo sprendimo neteisėtumo. Minėtuose paaiškinimuose apeliantas taip pat įrodinėja, jog ieškovas neįrodė nuostolių dydžio ir kad žala yra realiai patirta bei kelia klausimus, ar ieškovas tinkamas subjektas reikalauti žalos atlyginimo iš atsakovo, kadangi nėra gyvenamųjų patalpų esančių Žirgo Sodų 1-osios g. 6, 8 ir 10, Vilniuje savininkas. Pažymėtina, jog pagal CPK 306 straipsnio 2 dalį apeliacinis skundas negali būti grindžiamas aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme. Tokiu teisiniu reglamentavimu siekiama panaikinti galimybę piktnaudžiauti procesu, siekiama skatinti bylos dalyvius veikti už greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą, bylinėtis sąžiningai, atskleidžiant bylai reikšmingus duomenis pirmosios instancijos teisme, o ne sukuriant netikėtumus po pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012-03-15 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-95/2012). Taigi, apeliantas rašytiniuose paaiškinimuose pateiktuose po ekspertizės atlikimo nesutikimą su ieškiniu grindžia visiškai naujais argumentais, kuriais nesirėmė per visą bylos nagrinėjimo laikotarpį. Be kita ko atkreiptinas dėmesys, jog apelianto abejonė dėl ieškovo patirtos žalos realumo nėra pagrįsta. Minėta, jog šalys pasirašydamos susitarimą aptarė nuostolių dydį, kurio ieškovas turės teisę reikalauti, atsakovui neįvykdžius susitarimu prisiimtų įsipareigojimų.
 15. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus teisėjų kolegija konstatuoja, jog skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, naikinti jį apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais nėra teisinio pagrindo.
 16. Dėl bylinėjimosi išlaidų
 17. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Pažymėtina, jog spręsdamas dėl išlaidų dydžio teismas turi vadovautis CPK 98 str. 2 dalimi ir atsižvelgti į tokias aplinkybes: 1) Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas.
 18. Atsižvelgiant į tai, kad apeliacinis skundas atmestas, ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovo. Ieškovas apeliacinės instancijos teisme patyrė 3210,97 EUR teisinės pagalbos išlaidų. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šios išlaidos atsižvelgiant į bylos apimtį, advokato laiko sąnaudas, priteistos sumos dydį yra pagrįstos, todėl priteistinos iš apelianto.

4Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu kolegija,

Nutarė

5Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. liepos 8 d. sprendimą palikti nepakeistą.

6Priteisti iš apelianto UAB „Eiresta‘ (į.k.174940999) 3210,97.EUR bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Antakalnio būstas“ (į.k.121449152) naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai