Byla 2-458-636/2011

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Silva Gerybienė, sekretoriaujant teismo posėdžio sekretorei Daivai Juškuvienei, nedalyvaujant ieškovės UAB „SMScredit.lt“ atstovui, gautas prašymas nagrinėti bylą nedalyvaujant ieškovės atstovui, nedalyvaujant atsakovui V. M., jam apie bylos nagrinėjimo datą ir vietą pranešta tinkamai viešo paskelbimo būdu,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „SMScredit.lt“ ieškinį atsakovui V. M. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Ieškovė UAB „SMScredit.lt“ 2011 m. sausio 19 d. teismui paduotame ieškinyje nurodė, kad 2009-03-10 tarp ieškovės UAB „SMScredit.lt“ ir atsakovo V. M., vadovaujantis bendrosiomis paskolos sutarties sąlygomis, buvo sudaryta paskolos sutartis, pagal kurią ieškovė paskolino atsakovui 500 Lt. Nustatytas paskolos terminas buvo 30 dienų, todėl paskolą ir 100 Lt dydžio paskolos suteikimo komisinį mokestį atsakovas turėjo grąžinti 2009-04-09. Atsakovas nevykdė sutartinių įsipareigojimų, negrąžino paskolos ir komisinio mokesčio, todėl jam dar buvo paskaičiuoti delspinigiai. Ieškovė prašo priteisti 1680 Lt skolą, 5% metinių palūkanų už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovui ieškovės ieškinys įteiktas viešo paskelbimo būdu. Atsakovas atsiliepimų ar prieštaravimų į pareikštą ieškinį nepateikė.

6Ieškovės atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, gautas prašymas nagrinėti bylą ieškovės atstovui nedalyvaujant, remiantis pateiktais ir byloje esančiais rašytiniais įrodymais, ieškovė ieškinį palaiko.

7Atsakovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio datą ir vietą pranešta tinkamai viešo paskelbimo būdu.

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Iš byloje esančių rašytinių įrodymų: bendrųjų paskolos sutarties sąlygų (b.l. 4-6), registracijos paraiškos patvirtinimo (b.l. 8), PVM sąskaitos faktūros (b.l. 9), tarpfilialinio memorialinio orderio (b.l. 10), paaiškinimu dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos ir dydžio (b.l. 11), nustatyta, kad ieškovė ir atsakovas 2009 m. kovo 9 d. pagal bendrąsias paskolos sutarties sąlygas sudarė paskolos sutartį, kurios pagrindu ieškovė atsakovui suteikė 500,00 Lt paskolą, kurią atsakovas įsipareigojo grąžinti iki 2009 m. balandžio 9 d. Bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 5.1. punkte už naudojimąsi paskola numatytas 100,00 Lt paskolos suteikimo komisinis mokestis, kurį atsakovas taip pat privalėjo sumokėti 2009 m. balandžio 9 d. Bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 9.2. punktu atsakovas įsipareigojo už kiekvieną bet kokio mokėjimo pagal sutartį vėlavimo dieną mokėti ieškovei 1% dydžio įsipareigojimų nevykdymo baudą nuo visų uždelstų mokėjimų.

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kad šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai yra numatyta ir LR CK 6.200 str. 1 d. Pagal LR CK 6.873 straipsnio 1 dalį paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą jos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Bet koks iš sutarties atsiradusios prievolės nevykdymas, įskaitant įvykdymo termino praleidimą, laikomas sutarties nevykdymu (LR CK 6.63 str. 1 d., 6.205 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (LR CK 6.59 str.). Atsakovas negrąžino paskolos sutartu terminu, todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 500,00 Lt negrąžintos paskolos ir 100,00 Lt paskolos suteikimo komisinį mokestį, kurį ieškovė įvardija kaip palūkanas už naudojimąsi paskola, yra pagrįstas, įrodytas ir tenkintinas.

11Ieškovė ieškiniu taip pat prašo priteisti iš atsakovo 1080,00 Lt delspinigių, skaičiuojamų už 180 dienų nuo negrąžintos paskolos ir nesumokėto komisinio paskolos suteikimo mokesčio. Ieškovė, vadovaudamasi bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 9.2. punktu, skaičiuoja 1% dydžio delspinigius, kurių metinis dydis yra 365%.

12Delspinigiai yra netesybų rūšis. Netesybų teisinė prigimtis yra dvejopa: jos yra prievolės įvykdymo užtikrinimo būdas, nes skatina skolininką įvykdyti prievolę, bet jos yra ir sutartinės civilinės atsakomybės forma, atliekanti kompensuojamąją funkciją, kai sutartis nevykdoma arba vykdoma netinkamai, tačiau netesybos jokiu būdu negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Nepaisant to, nustatant netesybas šalių susitarimu, visuomet egzistuoja grėsmė, kad ekonomiškai stipresnė šalis gali siekti nesąžiningai pasinaudoti savo pranašesne padėtimi ir piktnaudžiaudama skolininko sunkia materialine padėtimi, nepatyrimu, silpnavališkumu ar kitomis aplinkybėmis, verčiančiomis skolininką elgtis neapgalvotai, nustatyti neprotingai dideles netesybas. Todėl sutarties sąlyga dėl netesybų, kaip ir bet kokia kita sutarties sąlyga, vertintina sąžiningumo, teisingumo ir protingumo požiūriu. LR CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir 6.258 straipsnio 3 dalyje yra numatyta teismo teisė sumažinti netesybas, jeigu jos yra aiškiai per didelės arba neprotingai didelės. Teismas nustatydamas, ar pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, vadovaujasi teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertina visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.) ir turi stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, civilinės bylos Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007). Atsižvelgiant į tai, kad paskaičiuotas delspinigių dydis net du kartus viršija paskolos sumą, taip pat į tai, kad paskolos sutartis sudaryta tarp nevienodoje ekonominėje padėtyje esančių subjektų, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, delspinigių dydis nuo 1% mažintinas 10 kartų iki 0,1% ir ieškovei iš atsakovo priteistini 108,00 Lt dydžio delspinigiai.

13Skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d.). LR CK 6.210 straipsnio 1 dalyje yra numatyta, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Kadangi sutartimi nebuvo nustatytas kitoks palūkanų dydis, todėl ieškovei iš atsakovo priteistinos 5% dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2011-01-20, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

14Ieškovė kartu su ieškiniu pateikė mokėjimo kvitą, patvirtinantį, jog sumokėjo 67,00 Lt dydžio žyminį mokestį (LR CPK 80 str. 1 d. 1 p.), taip pat ieškovė patyrė 136,05 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu viešo paskelbimo būdu, kurias patvirtina ieškovo pateikta PVM sąskaita-faktūra (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 130 str.). Iš viso ieškovė patyrė 203,05 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidų. LR CPK 80 str. 1d. nustato, kad žyminis mokestis turtiniuose ginčuose negali būti mažesnis kaip 50 lt ; LR CPK 82 str. nustato žyminio mokesčio indeksaciją. Šios bylinėjimosi išlaidos priteistinos ieškovei iš atsakovo .

15Nagrinėjant bylą, susidarė 4,90 Lt pašto išlaidų, kurios priteistinos iš atsakovo Valstybei( LR CPK 88 str. )

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260 str., 263-265 str., 268 str., 270 str., teismas

Nutarė

17Ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti iš atsakovo V. M., a.k. ( - ) paskutinė žinoma gyv. vieta ( - ), ieškovei UAB „SMScredit.lt“, į.k. 301881644, buv. Jonavos g. 254A, LT-44132 Kaunas, a.s. LT29 7300 0101 1206 5574:

19- 500,00 Lt (penkis šimtus litų 00 ct) paskolos;

20- 100,00 Lt (vieną šimtą litų 00 ct) palūkanų ( paskolos suteikimo komisinio mokesčio);

21- 108,00 Lt (vieną šimtą aštuonis litus 00 ct) delspinigių;

22- 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme 2011-01-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos;

23- 203,05 Lt ( du šimtai tris litus penkis centus) bylinėjimosi išlaidų.

24Priteisti iš atsakovo V. M., a.k. ( - ) paskutinė žinoma gyv. vieta ( - ), keturis litus devyniasdešimt centų Lt (4,90) pašto išlaidų Valstybės naudai.

25Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui paduodant apeliacinį skundą per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Silva Gerybienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Ieškovė UAB „SMScredit.lt“ 2011 m. sausio 19 d. teismui paduotame... 5. Atsakovui ieškovės ieškinys įteiktas viešo paskelbimo būdu. Atsakovas... 6. Ieškovės atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, gautas prašymas nagrinėti... 7. Atsakovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio datą ir vietą... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų: bendrųjų paskolos sutarties... 10. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad... 11. Ieškovė ieškiniu taip pat prašo priteisti iš atsakovo 1080,00 Lt... 12. Delspinigiai yra netesybų rūšis. Netesybų teisinė prigimtis yra dvejopa:... 13. Skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas... 14. Ieškovė kartu su ieškiniu pateikė mokėjimo kvitą, patvirtinantį, jog... 15. Nagrinėjant bylą, susidarė 4,90 Lt pašto išlaidų, kurios priteistinos iš... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260 str.,... 17. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti iš atsakovo V. M., a.k. ( - ) paskutinė žinoma gyv. vieta ( - ),... 19. - 500,00 Lt (penkis šimtus litų 00 ct) paskolos;... 20. - 100,00 Lt (vieną šimtą litų 00 ct) palūkanų ( paskolos suteikimo... 21. - 108,00 Lt (vieną šimtą aštuonis litus 00 ct) delspinigių;... 22. - 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos... 23. - 203,05 Lt ( du šimtai tris litus penkis centus) bylinėjimosi išlaidų.... 24. Priteisti iš atsakovo V. M., a.k. ( - ) paskutinė žinoma gyv. vieta ( - ),... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...