Byla e2-42014-871/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Renata Beinoravičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo „BnP Finance“, AB ieškinį atsakovui E. D. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 72,41 EUR negrąžinto kredito, 294,83 EUR palūkanų, 7,45 EUR delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas ieškovo naudai.

3Ieškovas nurodė, kad 2013-03-19 tarp pradinio kreditoriaus UAB „Kubis“ ir atsakovo buvo sudaryta vartojimo kredito išdavimo sutartis Nr. 13185, pagal kurią atsakovui buvo suteiktas 72,41 EUR vartojimo kreditas 60 dienų terminui. Minėta sutartimi atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą iki 2013-05-18. 2016-08-18 tarp pradinio kreditoriaus ir ieškovo buvo sudaryta Reikalavimo perleidimo sutartis, kuria pradinis kreditorius perleido, o ieškovas perėmė reikalavimo teisę į atsakovo skolą. Ieškovas informavo atsakovą apie įvykusį reikalavimo perleidimą, tačiau atsakovas skolos ieškovui negrąžino ir liko skolingas ieškovui 72,41 EUR negrąžinto kredito, 294,83 EUR palūkanų, 7,45 EUR delspinigių.

42016-10-19 teisme gautas atsakovo atsiliepimas į ieškinį, kuriame atsakovas nurodė, kad pradinis kreditorius UAB „Kubis“ nesupažindino atsakovo su kredito sąlygomis ir kredito sutarties nevykdymo teisinėmis pasekmėmis. Nurodė, kad dėl susidariusių skolų atsakovas buvo išvytas iš nuomojamo buto, esančio ( - ), todėl negavo jokių šiuo adresu siųstų pranešimų apie netinkamą kredito sutarties vykdymą. Manė, kad įsiskolinimas UAB „Kubis“ yra išskaitomas iš atsakovo gaunamos našlaičio pensijos, mokymosi stipendijos ir gaunamo atlyginimo. Nurodė, kad atsakovui, kaip silpnesniajai sutarties šaliai, nepagrįstai priskaičiuotos didelės palūkanos. Atsakovas sutinka su 72,41 EUR skola ir netesybomis. Dalis skolos – 210,69 EUR buvo sumokėta 2016-10-14. Atsakovas prašė sumažinti ieškovo pritaikytų palūkanų dydį ir išdėstyti skolos sumokėjimą dalimis, atsižvelgiant į atsakovo pajamų dydį ir turimus įsiskolinimus. Neprieštaravo, kad byla būtų nagrinėjama jam nedalyvaujant ir būtų priimtas sprendimas už akių.

52016-10-21 teisme gautas ieškovo atsiliepimas dėl skolos išdėstymo dalimis, ieškinio reikalavimo sumažinimo, kuriame ieškovas nurodė, kad nesutinka su atsakovo prašymu sumažinti paskaičiuotas palūkanas. Nurodė, kad prašomos priteisti palūkanos atlieka mokėjimo funkciją, todėl turi būti priteistos visa apimtimi. Ieškovo teigimu, atsakovas 2016-10-14 atliko 210,69 EUR mokėjimą, kuriuo padengė dalį įsiskolinimo. Ieškovas sumažino ieškinio reikalavimus ir prašė priteisti iš atsakovo 72,41 EUR negrąžinto kredito, 227,59 EUR palūkanų. Nurodė, kad sutinka su skolos išdėstymu dalimis 3 mėnesių laikotarpiui. Prašė teismo sprendime pažymėti, kad atsakovui ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų vėluojant apmokėti bent vieną nustatytą įpareigojimą atlikti mėnesinę įmoką, ieškovas įgyja teisę reikalauti iš atsakovo padengti visą skolos sumą prieš terminą.

6Atsakovui E. D. adresuoti ieškovo atsiliepimas dėl skolos išdėstymo dalimis, ieškinio reikalavimo sumažinimo bei teismo pranešimas siųsti ieškinyje nurodytu atsakovo gyvenamosios vietos adresu duomenys neskelbtini), ir 2016-10-31 įteiktas atsakovo motinai. Toks procesinių dokumentų įteikimo būdas atsakovui, remiantis CPK 123 str. 3 d., laikytinas tinkamu. Kadangi atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškovo pareiškimą dėl ieškinio reikalavimo sumažinimo per teismo nustatytą 14 d. terminą, atsiliepime į ieškinį neprieštaravo, kad byla būtų nagrinėjama jam nedalyvaujant ir būtų priimtas sprendimas už akių, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 str. 4 d., 285 str. numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

9Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad 2013-03-19 tarp atsakovo ir pradinio kreditoriaus UAB „Kubis“ buvo sudaryta vartojimo kredito išdavimo sutartis Nr. 13185, pagal kurią atsakovui buvo suteiktas 250,00 Lt (72,41 EUR) vartojimo kreditas 60 dienų terminui. Minėta sutartimi atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą kartu su 35,97 Lt (10,42 Eur) mokėjimo funkciją atliekančiomis palūkanomis iki 2013-05-18, tačiau atsakovas prievolės laiku mokėti kredito įmokas nevykdė. 2016-08-18 Reikalavimo perleidimo sutartimi, sudaryta tarp pradinio kreditoriaus ir ieškovo, pradinis kreditorius perleido ieškovui reikalavimo teises į pradiniam kreditoriui skolingus asmenis, įskaitant į atsakovą. Pagal CK 6.109 str. 7 d., naujasis kreditorius, pateikdamas skolininkui reikalavimą, privalo pateikti reikalavimo perleidimo sutartį. Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, pranešus skolininkui apie reikalavimo perleidimą ieškinio pareiškimu ir kartu pateiktus cesijos sutartį, reikalavimo teisės perleidimas sukelia jam teisinius padarinius nuo ieškinio priedų gavimo momento (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2011). Taigi cesijos būdu ieškovo įgytas reikalavimas kartu su reikalavimo perleidimo sutartimi pareikštas teismo tvarka laikytinas tinkamu atsakovo informavimu apie reikalavimo perleidimą ir atitinka CK 6.109 straipsnio 7 dalies nuostatas (Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1192-232/2013). 2016-10-14 mokėjimo nurodymu Nr. 490 G. P. sumokėjo ieškovui 210,69 EUR sumą. Atsakovas aplinkybes, kad jis liko skolingas ieškovui 72,41 EUR negrąžinto kredito sumą, pripažino. Duomenų, kad atsakovas būtų apmokėjęs ieškovui aukščiau nurodytą įsiskolinimą, byloje nėra (CPK 178 str.).

10CK 6.38 str. įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.59 str. nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. CK 6.881 str. 1 d. numatyta, kad kreditavimo sutartimi bankas ar kita kredito įstaiga (kreditorius) įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas (kreditą), o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas. Atsakovas vartojimo kredito išdavimo sutartį vykdė netinkamai, todėl remiantis CK 6.881 str. 1 d., iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 72,41 EUR negrąžinto kredito.

11Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo iš viso 227,59 EUR palūkanas, neišskirdamas iš šios sumos palūkanų, paskaičiuotų iki kredito grąžinimo termino pabaigos ir palūkanų, paskaičiuotų po kredito grąžinimo termino pabaigos. Teismas nustatė, kad mokėjimo funkciją pagal 2013-03-19 Vartojimo kredito išdavimo sutartį Nr. 13185 atliko sutartyje numatytos 10,42 EUR palūkanos, kurios, kaip atsakovo vykdytinos prievolės grąžinti kreditą dalis, šiuo sprendimu už akių priteistinos iš atsakovo ieškovo naudai. Likusi ieškovo prašoma priteisti palūkanų suma, paskaičiuota po kredito grąžinimo termino pabaigos – 217,17 EUR (227,59 EUR - 10,42 EUR) laikytina palūkanomis, atliekančiomis kompensuojamąją funkciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 8 d. Netesybas ir palūkanas reglamentuojančių teisės normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje apžvalga Nr. AC-37-1). Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 217,17 EUR palūkanų po kredito grąžinimo termino, paskaičiuotų taikant vartojimo kredito sutartyje nurodytą metinę palūkanų normą – 114,97 proc. Teismas, spręsdamas klausimą dėl prašomų priteisti palūkanų, atsižvelgia į sutartinių teisinių santykių pobūdį, į tai, kad atsakovas yra vartotojas, sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties šalis, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų. Teismas turi pareigą kontroliuoti, ar prašomos priteisti palūkanos nėra nepagrįstai didelės. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju palūkanų dydis, kuriuo remiasi ieškovas yra nepagrįstai didelis, vertinant tai, kad buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, todėl jos sąlygos turi būti aiškinamos vartotojo naudai (CK 6.193 straipsnio 4 dalis, Vilniaus apygardos teismo 2010-11-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-954-492/2010, Panevėžio apygardos teismo 2012-02-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-85-280/2012). Sutarties bendrųjų sąlygų 5.11 punkte numatytos palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos tik esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-08-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Pažymėtina, kad Vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d. nustatytas 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną dydis taikytinas visų formų netesyboms – ir delspinigiams, ir baudoms. Jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi. Norėdamas, kad būtų priteisti didesni nei minimalūs nuostoliai ieškovas privalo juos įrodyti. Ieškovas į bylą tokių įrodymų nepateikė (CPK 178 str.). Atsižvelgiant į formuojamą teismų praktiką, prašomų priteisti palūkanų dydžio santykį su prašoma priteisti skolos suma, šalių sutartyje numatytos sutartinės palūkanos mažintinos. Ieškovui iš atsakovo priteistinos palūkanos mažintinos iki 36,5 proc. metinių palūkanų (CK 6.258 str. 3 d.). Remiantis išdėstytu, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 68,94 EUR palūkanos po kredito grąžinimo termino pabaigos, o likusi reikalavimo dalis dėl palūkanų po kredito grąžinimo termino priteisimo atmestina.

12Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (3,00 EUR) – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 str.).

13Atsakovas prašo išdėstyti šio sprendimo už akių vykdymą, leidžiant atsakovui išmokėti priteistą sumą dalimis, tačiau kartu su prašymu dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo nepateikė jokių skolos išdėstymo būtinumą patvirtinančių įrodymų. Teismas, vadovaudamasis LR ( - ) str. 3 d., užklausė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą bei Nekilnojamojo turto registrą apie atsakovo E. D. gaunamas pajamas bei turimą nekilnojamąjį turtą. Iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pažymos matyti, kad atsakovas nuo 2016-09-02 dirba UAB „LATOR“, atskaičius privalomuosius mokesčius vidutiniškai per mėnesį gauna 215,47 EUR darbo užmokestį, bei 130,89 EUR našlių arba našlaičių pensiją. Nekilnojamojo turto registro duomenimis, atsakovas neturi jam nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto. Atsakovas nepateikė duomenų apie tai, kad jis yra skolingas pinigines sumas ir kitiems kreditoriams (CPK 178 str.) Atsižvelgiant į atsakovo finansinę padėtį, taip pat į įsiskolinimo sumą, teismas sprendžia, kad šiuo sprendimu už akių iš atsakovo ieškovo naudai priteista įsiskolinimo suma nėra tokia didelė, kad jos sumokėjimas iš karto (t.y. skolos mokėjimo neišdėstant) stipriai įtakotų atsakovo finansinę padėtį ir ją iš esmės pablogintų. Teismo vertinimu, nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo skolos mokėjimą išdėstyti, todėl atsakovo prašymas dėl skolos išdėstymo atmestinas. Kadangi atsakovo prašymas dėl skolos išdėstymo netenkintas, atitinkamai nėra pagrindo nagrinėti ieškovo prašymą teismo sprendime pažymėti, kad atsakovui ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų vėluojant apmokėti bent vieną nustatytą įpareigojimą atlikti mėnesinę įmoką, ieškovas įgyja teisę reikalauti iš atsakovo padengti visą skolos sumą prieš terminą.

14Vadovaudamasis LR ( - ) 285-286 str., teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo E. D., a.k. ( - ) 72,41 EUR (septyniasdešimt du eurus, 41 ct) negrąžinto kredito, 10,42 EUR (dešimt eurų, 42 ct) palūkanų iki kredito grąžinimo termino, 68,94 EUR (šešiasdešimt aštuonis eurus, 94 ct) palūkanų po kredito grąžinimo termino.

17Kitą dalį ieškovo pareiškimo dėl ieškinio reikalavimo sumažinimo atmesti.

18Atsakovas per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos Vilniaus miesto apylinkės teismui gali pateikti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi būti nurodyta: 1) teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; 2) šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; 3) aplinkybės, liudijančios atsiliepimo nepateikimo teismo nustatytu terminu priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, pagrindžiantys šias aplinkybes; 4) aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; 5) pareiškimą paduodančios šalies prašymas; 6) prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; 7) pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data. Teismui pateikiama tiek pareiškimo ir jo priedų kopijų, kiek yra kitų šalių ir trečiųjų asmenų.

20Ieškovas turi teisę šį teismo sprendimą per 30 d. apeliaciniu skundu skųsti Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

21Atsakovas neturi teisės šį teismo sprendimą skųsti apeliacine ir kasacine tvarka.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Renata Beinoravičienė, rašytinio... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo... 3. Ieškovas nurodė, kad 2013-03-19 tarp pradinio kreditoriaus UAB „Kubis“ ir... 4. 2016-10-19 teisme gautas atsakovo atsiliepimas į ieškinį, kuriame atsakovas... 5. 2016-10-21 teisme gautas ieškovo atsiliepimas dėl skolos išdėstymo dalimis,... 6. Atsakovui E. D. adresuoti ieškovo atsiliepimas dėl skolos išdėstymo... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas... 9. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad 2013-03-19 tarp atsakovo ir pradinio... 10. CK 6.38 str. įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos... 11. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo iš viso 227,59 EUR palūkanas,... 12. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo... 13. Atsakovas prašo išdėstyti šio sprendimo už akių vykdymą, leidžiant... 14. Vadovaudamasis LR ( - ) 285-286 str., teismas... 15. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 16. Priteisti iš atsakovo E. D., a.k. ( - ) 72,41 EUR (septyniasdešimt du eurus,... 17. Kitą dalį ieškovo pareiškimo dėl ieškinio reikalavimo sumažinimo... 18. Atsakovas per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos Vilniaus miesto... 19. Pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi būti nurodyta: 1)... 20. Ieškovas turi teisę šį teismo sprendimą per 30 d. apeliaciniu skundu... 21. Atsakovas neturi teisės šį teismo sprendimą skųsti apeliacine ir kasacine...