Byla 2-399-844/2011
Dėl palūkanų priteisimo,-

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Vasiliauskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal J. V., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Visagine, ieškinį atsakovei D. D., a.k. ( - ) deklaruota gyv. vieta ( - ), Visagine, dėl palūkanų priteisimo,-

Nustatė

2Ieškovas J. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iš atsakovės D. D. priteisti 2906,30 Lt palūkanų ir turėtas bylinėjimosi išlaidas, prašo priimti sprendimą už akių, jei nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį ar kitas parengiamasis procesinis dokumentas.

3Ieškinyje ieškovas nurodė, kad atsakovė iš jo pasiskolino 6000,00 Lt, skolą privalėjo grąžinti, skolos negrąžino. 2001-03-13 Visagino miesto apylinkės teismo įsakymu civilinėje byloje Nr. L2-351-02/2001 iš atsakovės jam buvo priteista 6000,00 Lt paskolos ir 150,00 Lt žyminio mokesčio. Skola iš atsakovės priverstinai nebuvo išieškota. Teigia, kad sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.872 str. 3 d. atsakovė jam turi sumokėti 5 % metinių palūkanų, kurias sudaro 2906,30 Lt už naudojimasi jo lėšomis nuo 2001-07-01 iki 2011-03-08, 5 % metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos CPK 130 str. nustatyta tvarka 2011-04-12. Atsakovė nepateikė teismui atsiliepimo į pareikštą ieškinį, byla nesidomėjo, todėl ieškovo prašymu priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.).

5Ieškinys tenkintinas dalinai.

6Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų turiniui, ieškinys būtų pagrįstas dalinai. Ieškovo pateikti reikalavimai ir esantys atsakovės įsiskolinimai grindžiami byloje esančiais rašytiniais įrodymais.

7Iš jų matyti, kad 2001-03-13 Visagino miesto apylinkės teismo įsakymu civilinėje byloje Nr. L2-351-02/2001 iš atsakovės ieškovui buvo priteista 6150,00 Lt įsiskolinimas, kurį sudaro 6000,00 Lt, taip pat 150,00 Lt žyminio mokesčio.

8Ieškovas prašo teismo už prievolės neįvykdymą laiku priteisti iš atsakovės 2906,30 Lt palūkanas nuo 2001-07-01 iki 2011-03-08, skaičiuojamas po 5 % metinių palūkanų nuo likusios privestinai neišieškotos iš atsakovės skolos, 5 % metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9Lietuvos Respublikos CK 1.126 str. 2 d. nustatyta, kad. Ieškinio senatį teismas taiko tik tuo atveju, kai ginčo šalis reikalauja, todėl atsakovei nepareiškus prieštaravimo dėl palūkanų senaties taikymo, teismas savo iniciatyva jų taikyti negali, todėl ieškovo prašymas palūkanoms skaičiuoti nuo 2001-07-01 tenkintinas.

10Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. yra numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą sutartyje ar įstatymo nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str.). Skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, tol, kol neatlygina kreditoriui jo patirtų nuostolių, naudojasi kreditoriaus piniginėmis lėšomis, todėl privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutarčių ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (Lietuvos Respublikos CK 6.261, 6.210 str.). Paskolos gavėjo prievolės paskolos teisiniuose santykiuose apima ne tik paskolos sumos grąžinimą paskolos davėjui, bet palūkanų pagal paskolos sutartį mokėjimą (Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 1 d., 6.872 str.). Paskolos gavėjo prievolei pagal paskolos sutartį dėl palūkanų už naudojimąsi paskolos suma mokėjimo taikomi bendrieji prievolių pabaigos pagrindai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.123 str. 1 d., prievolė pasibaigia, kai yra tinkamai įvykdoma.

11Pagrindinė palūkanų paskirtis yra mokėjimas kreditoriui už naudojimąsi pinigais. Paskolos santykiuose mokėjimo funkciją atliekančios palūkanos nustatytos Lietuvos Respublikos CK 6.872 str. 1 d. Ši norma orientuoja į tai, kad palūkanų dydį už naudojimąsi paskolos suma ir jų mokėjimo tvarką nustatytų šalys susitarimu. Jeigu šalys nėra susitarusios dėl palūkanų dydžio, palūkanos nustatomos pagal paskolos davėjo gyvenamosios vietos komercinių bankų vidutinę palūkanų normą, galiojusią paskolos sutarties sudarymo momentu.

12Ieškovas prašo palūkanas priteisti pagal Lietuvos Respublikos CK 6. 872, 6.874 str. nuostatas, kurios numato, kad jei paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo paskolos davėjui mokėti CK 6.210 str. nustatytas palūkanas iki jos grąžinimo dienos.

13Netesybos yra prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonė ir civilinės atsakomybės forma. Jeigu skolininkas pažeidžia piniginę prievolę, pavyzdžiui, nesumoka skolos, tai jis daro kreditoriui nuostolius, nes toliau be užmokesčio naudojasi šio piniginėmis lėšomis.

14Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų (palūkanų už prievolės įvykdymo termino pažeidimą) reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007). Kita vertus, CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nustatyta, kad netesybos įskaitomos į nuostolius. Tai reiškia, kad netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, jomis siekiama atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius. Netesybos negali būti priemonė vienai iš šalių piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita.

15Pagal įstatymą palūkanų funkcija yra nuostolių kompensavimas. CK 6.261 str.nustatyta, kad praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Be to, kreditorius, įrodęs kitus nuostolius, turi teisę ir į jų atlyginimą. Šioje įstatymo normoje yra nuostata, kad už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatytas palūkanas. Taigi palūkanos yra kaip atlyginimas už naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo. Minėta, kad jos atlieka kompensavimo funkciją, ir tai ne kartą yra konstatavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų teisėjų kolegijos 2003-09-18 nutartis, priimta byloje AB bankas ,,Hansa - LTB” v. A. M. ir A. S., bylos Nr. 3K-7-751/2003; 2004-03-03 nutartis, priimta byloje Lietuvos nacionalinė filharmonija v. Lietuvos ir Kinijos UAB “ Lichua”, bylos Nr. 3k-3-161/2004; 2005-09-28 nutartis, priimta byloje, UAB „Telšių keliai“ v. UAB „ Švaresta“, bylos Nr. 3K-3-434/2005; 2006-03-29 nutartis, priimta byloje S. O. v. V. J., bylos Nr. 3K-3-233/2006; 2006-09-12 nutartis, priimta byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „ Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-7-367/2006 (Teismų praktika 26, p. 43-48); 2007 -06-29 nutartis priimta byloje D. Z. v. AB ,,Klaipėdos autobusų parkas“, UAB ,,Kauno tiltai“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius, Kauno teritorinė ligonių kasa, S. S., V. T., bylos Nr. 3K-3-298/2007).

16Kadangi už naudojimąsi 6000,00 Lt paskola 2001-03-13 Visagino miesto apylinkės teismo įsakymu civilinėje byloje Nr. L2-351-02/2001 netesybos nėra priteistos, atsakovei negrąžinus paskolos ieškovas turi teisę reikalauti priteisti įstatymo numatytas palūkanas nuo 2001-07-01 iki 2011-03-08 iškėlimo ir 5 % procesines palūkanas nuo šios bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Iš atsakovės ieškovo naudai priteistina 2906,30 Lt palūkanų už ieškovo prašomą priteisti laikotarpį nuo 2001-07-01 iki 2011-03-08 (iki ieškinio šioje byloje pateikimo teismui).

18Iš atsakovės priteistinos 5% dydžio metinės palūkanos už priteistą 2906,30 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2011-03-15 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.37 str., 6.210 str.).

19Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., jeigu ieškinys patenkintas, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui iš atsakovo.

20Ieškovas prašo priteisti 2,00 Lt išlaidų už laikraštį „Sugardas“, kuriame paskelbta apie procesinių dokumentų atsakovei, bet nepateikė teismui įrodymų, kad ieškovas tokias išlaidas turėjo (Lietuvos Respublikos CPK 135 str. 1 d. 3 p.), taipogi ant šio laikraščio niekur nėra nurodyta jo kaina, todėl šios išlaidos nepriteistinos.

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 246 str. 2 d., 259, 270, 285 – 287 str.,-

Nutarė

22Ieškovo J. V. ieškinį tenkinti dalinai.

23Priteisti iš atsakovės D. D. 2906,30 Lt (du tūkstančius devynis šimtus šešis Lt 30 ct) palūkanų už laikotarpį nuo 2001-07-01 iki 2011-03-08, 5 % metinių palūkanų už priteistą 2906,30 Lt sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2011-03-15 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 87,00 Lt (aštuoniasdešimt septynis Lt 00 ct) žyminio mokesčio, 251,00 Lt (du šimtus penkiasdešimt vieną Lt 00 ct) už procesinių dokumentų įteikimą atsakovei viešo paskelbimo būdu, 1,50 Lt (vieną Lt 50 ct) už laikraštį „Lietuvos žinios“, kuriame paskelbti procesiniai dokumentai ieškovo J. V. naudai.

24Priteisti iš atsakovės D. D. 9,52 Lt (devynis Lt 52 ct) pašto išlaidų valstybės naudai.

25Ieškovo J. V. reikalavimo priteisti 2,00 Lt išlaidų už laikraštį „Sugardas“, kuriame paskelbta apie procesinių dokumentų atsakovei, netenkinti, nes ieškovas nepateikė jokių rašytinių įrodymų apie šias turėtas išlaidas.

26Atsakovė D. D. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Visagino miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

27Ieškovas J. V. per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Visagino miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Vasiliauskas, rašytinio... 2. Ieškovas J. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iš atsakovės... 3. Ieškinyje ieškovas nurodė, kad atsakovė iš jo pasiskolino 6000,00 Lt,... 4. Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos CPK 130 str.... 5. Ieškinys tenkintinas dalinai.... 6. Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų... 7. Iš jų matyti, kad 2001-03-13 Visagino miesto apylinkės teismo įsakymu... 8. Ieškovas prašo teismo už prievolės neįvykdymą laiku priteisti iš... 9. Lietuvos Respublikos CK 1.126 str. 2 d. nustatyta, kad. Ieškinio senatį... 10. Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. yra numatyta, kad prievolės turi būti... 11. Pagrindinė palūkanų paskirtis yra mokėjimas kreditoriui už naudojimąsi... 12. Ieškovas prašo palūkanas priteisti pagal Lietuvos Respublikos CK 6. 872,... 13. Netesybos yra prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonė ir civilinės... 14. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų (palūkanų už prievolės... 15. Pagal įstatymą palūkanų funkcija yra nuostolių kompensavimas. CK 6.261... 16. Kadangi už naudojimąsi 6000,00 Lt paskola 2001-03-13 Visagino miesto... 17. Iš atsakovės ieškovo naudai priteistina 2906,30 Lt palūkanų už ieškovo... 18. Iš atsakovės priteistinos 5% dydžio metinės palūkanos už priteistą... 19. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., jeigu ieškinys... 20. Ieškovas prašo priteisti 2,00 Lt išlaidų už laikraštį „Sugardas“,... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 246 str. 2 d.,... 22. Ieškovo J. V. ieškinį tenkinti dalinai.... 23. Priteisti iš atsakovės D. D. 2906,30 Lt (du tūkstančius devynis šimtus... 24. Priteisti iš atsakovės D. D. 9,52 Lt (devynis Lt 52 ct) pašto išlaidų... 25. Ieškovo J. V. reikalavimo priteisti 2,00 Lt išlaidų už laikraštį... 26. Atsakovė D. D. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 27. Ieškovas J. V. per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę...