Byla 2-320/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju: Danutes Gasiunienes (kolegijos pirmininke ir pranešeja), Marytes Mitkuvienes ir Gintaro Peciulio, teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo ieškovo bankrutuojancios akcines draudimo bendroves ,,Baltikums draudimas“ atskiraji skunda del Vilniaus apygardos teismo 2009 m. sausio 20 d. nutarties, kuria atmestas ieškovo prašymas del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo, civilineje byloje Nr. 2-1173-560/ 2009 pagal ieškovo bankrutuojancios akcines draudimo bendroves „Baltikums draudimas“ ieškini atsakovui Latvijos Respublikos bendrovei ,,Baltikums Apdrošinašanas Grupa“ del sandoriu pripažinimo negaliojanciais.

2Teiseju kolegija n u s t a t e:

3ieškovas BADB ,,Baltikums draudimas“ 2008 m. gruodžio 22 d. kreipesi i Vilniaus apygardos teisma su ieškiniu, prašydamas pripažinti negaliojancia bylos šaliu 2006 m. vasario 20 d. sudaryta 1 690 obligaciju pirkimo-pardavimo sutarti už 173 744,25 EUR suma ir taikyti vienašale restitucija, priteisiant iš atsakovo sandorio pagrindu gautus 599 417,66 Lt; bei 2006 m. vasario 21 d. sudaryta 1 979 obligaciju pirkimo-pardavimo sutarti už 203 507,10 EUR suma ir taikyti vienašale restitucija, priteisiant iš atsakovo sandorio pagrindu gautus 702 099,49 Lt; taip pat priteisti turetas bylinejimosi išlaidas. Kartu praše imtis laikinuju apsaugos priemoniu bei ieškinio sumos (1 302 677 Lt) ribose areštuoti atsakovo (ne)kilnojamaji turta, o jo nesant – pinigines lešas, esancias kredito istaigose ar pas treciuosius asmenis. Prašyma grinde tuo, jog ieškovas yra bankrutuojanti imone, tad priimtas teismo sprendimas tures itakos visiems jos kreditoriams; jog atsakovas sieks nuslepti turta, kad išvengtu restitucijos. Be to, atsakovo buveine yra užsienio valstybeje.

4Vilniaus apygardos teismas 2009 m. sausio 20 d. nutartimi ieškovo prašyma del laikinuju apsaugos priemoniu atmete. Pirmosios instancijos teismas nustate, jog ieškinio dydis objektyviai gali padidinti busimo teismo sprendimo neivykdymo rizika, ypac jei atsakovo valdomas nuosavybes teise turtas yra mažesnis už galima reikalavimo suma, taciau teismui nera pateikta duomenu apie atsakovo turtine padeti. Teismas sprende, kad, esant sudetingai ekonominei situacijai pasaulyje, 1,3 mln. Lt turto ir/ arba apyvartiniu lešu areštas imonei gali tureti itin skaudžiu neigiamu finansiniu pasekmiu, privesti ja prie bankroto. Teismas nurode, jog ieškovas nepateike irodymu (CPK 178 str.), kurie patvirtintu jo teiginius apie atsakovo bandymus nuslepti turta.

5Ieškovas BADB ,,Baltikums draudimas“ atskirtuoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. sausio 20 d. nutarti ir klausima del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo išspresti iš esmes. Atskiraji skunda motyvuoja itin didele ieškinio suma, ieškovo kreditoriu interesu apsauga. Kadangi atsakovas yra užsienio imone, ieškovas neturi galimybiu gauti duomenu apie užsienio valstybes bendroves turtine bukle. Netgi preziumuojant, jog atsakovo turtine padetis šiuo momentu yra gera bei stabili, mineta aplinkybe nesudaro pagrindo atsisakyti taikyti laikinasias apsaugos priemones, nes ateityje atsakovo veikla gali tapti nuostolinga, del ko pasikeistu imones materialine padetis (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. balandžio 10 d. nutartis civilineje byloje Nr. 2-250/ 2008 ir 2008 m. liepos 31 d. nutartis civilineje byloje Nr. 2-555/ 2008).

6Atsakovas Latvijos Respublikos bendrove ,,Baltikums Apdrošinašanas Grupa“ atsiliepimu i atskiraji skunda skundo nepripažista ir prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. sausio 20 d. nutarti palikti nepakeista. Akcentuoja, jog ieškovas nepateike i byla irodymu, patvirtinanciu gresme, kad atsakovas nebutu pajegus arba samoningai neivykdytu teismo sprendimo, jei jis butu palankus ieškovui. Tikina, jog imones istatinis kapitalas daug kartu viršija ieškinio suma. Ieškovas gali gauti duomenis apie atsakovo imone iš viešai prieinamo Latvijos imoniu registro.

7Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

8Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliuciu sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindu patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacines instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisetuma ir pagristuma del apskustosios dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus istatyme numatytas išimtis.

9Absoliuciu skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindu apeliacines instancijos teismas nenustate (CPK 329 str., 338 str.).

10Teiseju kolegija, išnagrinejusi civilines bylos medžiaga, ivertinusi skundo ir atsiliepimo i ji argumentus, pripažista, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai taike procesines teises normas, susijusias su irodinejimo procesu, del ko prieme nepagrista nutarti. Skundžiama nutartis naikintina, perduodant byla pirmosios instancijos teismui nagrineti klausima del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo iš naujo.

11CPK 144 straipsnio 1 dalis sako, jog teismas dalyvaujanciu byloje asmenu prašymu turi teise imtis laikinuju apsaugos priemoniu, jeigu ju nesiemus galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo ivykdymas pasunketu ar pasidarytu neimanomas. Pažymetina, kad pats savaime teismo sprendimas del priteisimo, kuriuo butu tik patvirtinamas ieškovo reikalavimu pagristumas, neužtikrina tinkamos jo pažeistu subjektiniu teisiu ir/ ar teisetu interesu gynybos, jeigu sprendimas nevykdomas. Esant realiam pavojui, kad ieškovo teises, priverstinai vykdant teismo sprendima, gali buti pažeistos, laikinuju apsaugos priemoniu deka galima išlaikyti atsakovo status quo materialine bukle, kas leistu ieškovui, priemus jo naudai teismo sprendima, tiketis, jog sprendimas bus iš tikruju ivykdytas.

12Pagrinda imtis laikinuju apsaugos priemoniu sudaro faktiniai duomenys, leidžiantys manyti, jog netaikius laikinuju apsaugos priemoniu gali atsirasti istatyme numatytos pasekmes (CPK 144 str. 1 d.). Šie faktiniai duomenys gali buti susije su prievoles dydžiu, pobudžiu (sutartine, deliktine atsakomybe), skolininko asmeniu (jo turtine padetimi, ukine - komercine veikla) ir kt. Byloje nera ginco del to, kad ieškinio suma objektyviai yra didele ir/ arba kad didele ieškinio suma padidina teismo sprendimo, jei jis butu palankus ieškovui, neivykdymo rizika, sudarydama pagrinda taikyti laikinasias apsaugos priemones. Bet apelianto ir pirmosios instancijos teismo nuomones išsiskyre del to, ar subjektyviaja prasme (t.y. konkreciam atsakovui) pareikšto ieškinio suma yra tikrai didele. Teiseju kolegija pabrežia, jog ieškovas praše imtis laikinuju apsaugos priemoniu prieš atsakova, todel, ar ieškinio suma yra didele, ar egzistuoja faktinis pagrindas taikyti laikinasias apsaugos priemones atsižvelgiant i didele reikalavimu suma,

Nustatė

13ma žiurint i situacija iš atsakovo poziciju. Kitaip tariant, šiuo atveju neturi esmines reikšmes ta aplinkybe, kad ieškovas yra bankrutuojanti imone. Antra vertus, ieškovo statusas (bankrutuojanti imone) lemia butinybe ginti viešaji interesa. Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais yra grindžiama valstybes teisine sistema, valstybes ir visuomenes funkcionavimas. Bylos, turincios viešojo intereso elementa, yra vadinamos nedispozityviomis ir jose lyginant su dispozityviomis bylomis rungimosi principas taikomas žymiai siauriau (CPK 12 str.). Tokiu atveju pirmosios instancijos teismas, spresdamas laikinuju apsaugos priemoniu taikymo klausima, privalejo buti aktyvus irodinejimo procese, o ne apsiriboti ieškovo pateiktais irodymais.

14Teismui kaip irodinejimo subjektui lengviausiai prieinamos irodinejimo priemones yra bent dvi: oficialus valstybes registru duomenys (CPK 197 str. 2 d.) bei atsakovo atsiliepimas i prašyma. Oficialius Latvijos Respublikos imoniu finansines veiklos rodiklius ir kita informacija apie juridiniu asmenu turtine padeti (imones finansine analize, nekilnojamojo turto, ikeisto turto, transporto priemoniu registra, t. t.) galima rasti adresu internete http://www.lursoft.lv/?a=83&v=lt&setm=gp. Reikia pastebeti, jog nors barjeru del kalbos neturetu kilti, nes pagrindine informacija pateikiama, be kita ko, ir lietuviu, rusu ar anglu kalbomis, bet nemokamas abonementas tiek, kiek tai gali buti naudinga sprendžiant laikinuju apsaugos priemoniu taikymo klausima, apima tik metiniu ataskaitu registra, nemokumo ir bankrotu duomenu baze (http://www.lursoft.lv/?a=31&v=lt).

15Europos juridiniu asmenu registras (EJAR) – tokia organizacija, kuri jungia Europos juridiniu asmenu registru sistemas, turedama tiksla užtikrinti vieninga apsikeitima duomenu bazemis tiesiogiai. Bet Europos juridiniu asmenu registras nesuteikia prieigos prie Latvijos registro sistemu (http://www.lursoft.lv/?a=151&v=lt).

16Kitas teismui prieinamas irodymu šaltinis – atsakovo atsiliepimas i ieškovo prašyma. Taciau pirmosios instancijos teismas nepraneše atsakovui apie ivyksianti posedi del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo (CPK 148 str. 1 d.), neipareigojo jo per nustatyta termina pateikti savo pozicija aptariamu klausimu (CPK 3 str. 6 d., 142 str. 1 d.). Pagal protingumo principa (CPK 3 str. 1 d.) paskirstydamas tarp bylos šaliu irodinejimo našta teismas taip pat atsižvelgia i tai, kuriai iš ju butu paprasciau irodyti vienas ar kitas reikšmingas aplinkybes. Atkreiptinas demesys, jog atsakovas su atsiliepimu i atskiraji skunda nepateike irodymu, kurie galetu paneigti gresme, jog galimai ieškovo naudai priimtas teismo sprendimas gali likti realiai ir/ ar visa apimtimi neivykdytas.

17Susikloscius minetai situacijai teiseju kolegija daro išvada, jog pirmosios instancijos teismas pažeide irodinejimo procesa reglamentuojancias teises normas, todel skundžiama nutartis naikintina ir byla gražintina tam paciam teismui spresti klausima del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo iš naujo, kadangi neatskleista bylos esme, o pagal joje esancius irodymus bylos negalima išnagrineti iš esmes apeliacines instancijos teisme, kur ribojamas nauju irodymu priemimas (CPK 314 str., 327 str. 1 d. 2 p.).

18Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

19Vilniaus apygardos teismo 2009 m. sausio 20 d. nutarti panaikinti ir perduoti byla pirmosios instancijos teismui spresti laikinuju apsaugos priemoniu taikymo klausima iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai