Byla e2-2295-736/2015
Dėl skolos priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Algimantas Brigadierius rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui M. S. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė UAB „Gelvora“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo M. S. 402,09 Eur skolą, 327,09 Eur palūkanas, 150,49 Eur delspinigius, 118,45 Eur palūkanų delspinigius, 77,77 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 13 proc. palūkanas nuo pagrindinės skolos (402,09 Eur) sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. 06-074842-GV, 5 procentų procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

3Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai 2015-08-18 CPK 130 str. numatyta tvarka, viešo paskelbimo būdu. Per nustatytą 14 dienų nuo pranešimo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje terminą, atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad 2006-10-03 pradinis kreditorius AB „Swedbank“, (buvęs pavadinimas AB „Hansabankas“), ir atsakovas M. S. sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 06-074842-GV, remiantis kuria atsakovui suteiktas 4000,00 Lt (1158,48 Eur) kreditas su 13,00 procentų metinėmis palūkanomis. Pradinis kreditorius pagal sutartį tinkamai vykdė savo pareigas - suteikė atsakovui vartojimo kreditą, tačiau atsakovas sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdė, todėl AB „Swedbank" sutartį nutraukė. 2009-05-21 AB „Swedbank" ir UAB „Gelvora" sudarė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-54, pagal kurią AB „Swedbank" perleido ieškove visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu, pagal minėtą sutartį. Iš 2009-07-02 pranešimų matyti, kad ieškovė pranešė atsakovui apie reikalavimo teisės perleidimą ir paragino sumokėti skolą, delspinigius, palūkanas ir skolos išieškojimo išlaidas, tačiau byloje duomenų apie tai, kad atsakovas būtų įvykdžęs savo prievoles, nėra.

7Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d.). Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (CK 6.123 str.), kreditorius turi reikalavimo teisę tol, kol skolininkas pilnai įvykdo prievolę. Palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys savo susitarimu (CK 6.872 str. 1 d.). Jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui šio kodekso 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų šio kodekso 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita - CK 6.874 str. 1 d. Kadangi duomenų, jog atsakovas tinkamai įvykdė savo įsipareigojimus pagal sutartį ir grąžino jam suteiktą kreditą su palūkanomis, byloje nėra, skolos dydis neginčijamas, ieškovei UAB „Gelvora“, kaip pradinio kreditoriaus „Swedbank“, AB, reikalavimo teisės įgijėjui, iš atsakovo priteistina: 402,09 Eur skola, 327,09 Eur palūkanos ir 13 proc. palūkanos nuo pagrindinės skolos (402,09 Eur) sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2015-08-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. 06-074842-GV - CK 6.37 str. 1, 2 d., 6.38 str. 1 d., 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.200 str., 6.205 str., 6.210 str. 1 d., 6.258 str., 6.870 str. 1 d., 6.872 str. 1 d., 6.873 str., 6.874 str. 1 d., 6.881 str.

8CK 6.101 str. 2 d. nustato, kad reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės. Atsakovas nustatytu laiku neįvykdęs savo sutartinės prievolės įsipareigojo mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojamus nuo laiku neapmokėtos sumos, todėl ieškovė už mokėjimo prievolės termino praleidimą atsakovei priskaičiavo 150,49 Eur delspinigius ir 118,45 Eur palūkanų delspinigius.

9Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius arba iki sutartinius įsipareigojimus (CK 6.71 str.). Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais. Tačiau teismų praktikoje pripažįstama, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys: 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006, 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005, 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 ir kt.).

10Įvertinus tai, kad atsakovas yra vartotojas, sutartis buvo sudaryta prisijungimo būdu ir atsakovas negalėjo derėtis dėl sutarties sąlygų, tai, jog 0,1 proc. dydžio delspinigiai sudaro net 36,5 proc. metinių palūkanų, vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, darytina išvada, jog prašomos priteisti netesybos yra aiškiai per didelės ir atlieka ne kompensacinę funkciją. Byloje nėra duomenų, kad tiek pirminis kreditorius, kol perdavė reikalavimo teisę ieškovei, tiek pati ieškovė būtų ėmęsi kokių nors aktyvių veiksmų, kad skola būtų priteista anksčiau. Byloje yra pateiktas tik 2009 m. ieškovės pranešimas atsakovui dėl įsiskolinimo. Duomenų, kokios kliūtys apribojo ieškovės ar pradinio kreditoriaus teises operatyviai ginti pažeistas savo teises, t. y. įrodymų, pateisinančių ilgą delsimą kreiptis į teismą, byloje nėra. Todėl toks kreditorių, kaip verslininkų, elgesys vertinas kaip nesąžiningas vartotojo atžvilgiu, nes dėl jų delsimo kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo iš atsakovo buvo nepagrįstai didinamas delspinigių dydis ir tai negalima vertinti kaip sąžiningą nukentėjusios šalies nuostolių atlyginimą (Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1745-513/2012). Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju 0,05 proc. dydžio delspinigiai būtų adekvatūs kreditoriaus patirtiems nuostoliams, toks delspinigių dydis atitiktų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovės reikalaujamų priteisti delspinigių dydis mažintinas iki 0,05 proc. dydžio delspinigių per dieną ir ieškovei iš atsakovo atitinkamai priteistina: 75,25 Eur delspinigiai ir 59,23 Eur palūkanų delspinigiai.

11Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 77,77 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų. Kaip matyti iš pateikto šių išlaidų detalizavimo, jas sudaro pranešimų siuntimo išlaidos, darbo priemonės ir kt. Iš byloje pateiktų įrodymų matyti, kad iš nurodomų išlaidų ieškovė realiai patyrė 1,01 Eur išlaidas, išsiųsdama atsakovui 2009-07-02 pranešimą dėl reikalavimo perleidimo. Įrodymų apie kitų pranešimų siuntimą, telefoninius skambučius, išlaidas už užklausas Nekilnojamojo turto registrui, išlaidas už užklausas Gyventojų registro tarnybai, ieškovė nepateikė (CPK 178 str.). Vertindamas kitas išlaidų išklotinėje nurodytas išlaidas– darbo priemonės – teismas konstatuoja, jog šios išlaidos negali būti pripažintos išlaidomis, susijusiomis su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka CK 6.249 str. 4 d. 3 p. prasme, nes tai yra išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei - komercinei veiklai vykdyti. Be to, ieškovė nepateikė jokių duomenų, kad per visą laikotarpį iki kreipimosi į teismą dienos (apart 2009-07-02 pranešimo dėl reikalavimo perleidimo išsiuntimo) būtų ėmusi kokių nors konkrečių skolos išieškojimo ne teisme veiksmų. Todėl ieškovei iš atsakovo priteistina 1,01 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, o likusioje dalyje reikalavimas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas.

12Remiantis CK 6.37 str. 2 d., numatančia, kad skolininkas turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovei iš atsakovo priteistinas 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015-08-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

13Iš atsakovo ieškovei, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, priteistinas 19,00 Eur žyminis mokestis - Lietuvos Respublikos CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 2 d.

14Ieškovė 2014-12-17, pateikdama ieškinį sumokėjo 31,00 Eur žyminį mokestį, nors turėjo sumokėti 24,00 Eur, todėl esant prašymui, vadovaujantis CPK 87 str. 1 d. 1 p., ieškovei UAB „Gelvora“ grąžintina 7,00 Eur žyminio mokesčio permoka.

15Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285- 286 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo M. S., a. k. ( - ), 402,09 Eur (keturių šimtų dviejų eurų 09 ct) skolą, 327,09 Eur (trijų šimtų dvidešimt septynių eurų 09 ct) palūkanas, 75,25 Eur (septyniasdešimt penkių eurų 25 ct) delspinigius, 59,23 Eur (penkiasdešimt devynių eurų 23 ct) palūkanų delspinigius, 13 proc. metinių palūkanų nuo 402,09 Eur (keturių šimtų dviejų eurų 09 ct) sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2015-08-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. 06-074842-GV; taip pat 1,01 Eur (vieną eurą 01 ct) ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme - 2015-08-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 19,00 (devyniolikos eurų 00 ct) žyminį mokestį ieškovei UAB „Gelvora“, į. k. 125164834.

18Likusią ieškinio dalį atmesti.

19Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie LR FM grąžinti kreditorei UAB „Gelvora“, į. k. 125164834, 7,00 Eur (septynių eurų 00 ct) žyminio mokesčio permoką, sumokėtą 2014-12-17.

20Atsakovui apie priimtą sprendimą už akių pranešti ir viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklalapyje paskelbiant tokio turinio pranešimą: „Kėdainių rajono apylinkės teismas 2015 m. rugsėjo 4 d. civilinėje byloje Nr. e2-2295-736/2015 priėmė sprendimą už akių, kuriuo nusprendė priteisti iš atsakovo M. S., gim. ( - ), 402,09 Eur (keturių šimtų dviejų eurų 09 ct) skolą, 327,09 Eur (trijų šimtų dvidešimt septynių eurų 09 ct) palūkanas, 75,25 Eur (septyniasdešimt penkių eurų 25 ct) delspinigius, 59,23 Eur (penkiasdešimt devynių eurų 23 ct) palūkanų delspinigius, 13 proc. metinių palūkanų nuo 402,09 Eur (keturių šimtų dviejų eurų 09 ct) sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2015-08-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. 06-074842-GV; taip pat 1,01 Eur (vieną eurą 01 ct) ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme - 2015-08-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 19,00 (devyniolikos eurų 00 ct) žyminį mokestį ieškovei UAB „Gelvora“, į. k. 125164834. Atsakovas negali šio sprendimo apskųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos Kėdainių rajono apylinkės teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo“.

21Atsakovas negali šio sprendimo apskųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos Kėdainių rajono apylinkės teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovė turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Algimantas Brigadierius... 2. ieškovė UAB „Gelvora“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo M. S.... 3. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai 2015-08-18 CPK... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad 2006-10-03 pradinis kreditorius AB... 7. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 8. CK 6.101 str. 2 d. nustato, kad reikalavimo įgijėjui... 9. Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus... 10. Įvertinus tai, kad atsakovas yra vartotojas, sutartis buvo sudaryta... 11. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 77,77 Eur ikiteisminio skolos... 12. Remiantis CK 6.37 str. 2 d., numatančia, kad skolininkas... 13. Iš atsakovo ieškovei, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai,... 14. Ieškovė 2014-12-17, pateikdama ieškinį sumokėjo 31,00 Eur žyminį... 15. Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso... 16. ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš atsakovo M. S., a. k. ( - ), 402,09 Eur (keturių šimtų dviejų... 18. Likusią ieškinio dalį atmesti.... 19. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie LR FM grąžinti kreditorei... 20. Atsakovui apie priimtą sprendimą už akių pranešti ir viešo paskelbimo... 21. Atsakovas negali šio sprendimo apskųsti apeliacine tvarka, tačiau turi... 22. Ieškovė turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...